E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2009 din 16 noiembrie 2004

privind regimul de import al produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1160 din  8 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Importul produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, prevazute in anexa nr. 1, denumite in continuare produse, se efectueaza pe baza certificatului de abilitare si a declaratiei de conformitate EC, precum si a inscriptionarii termenului de valabilitate pe produs sau pe fiecare unitate de ambalaj, dupa caz.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica mostrelor, ajutoarelor si donatiilor constand in produse.
    Art. 2
    (1) Certificatele de abilitare prevazute la art. 1 alin. (1) sunt emise, dupa caz, de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti sau de unitatile fitosanitare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, denumite in continuare autoritati emitente.
    (2) Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, autoritatile emitente prevazute la alin. (1) aplica normele metodologice prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Pentru aplicarea prezentei hotarari, expresiile de mai jos semnifica:
    a) certificat de abilitare - document emis de una dintre autoritatile emitente prevazute la art. 2 alin. (1), in baza caruia este permis importul produselor, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
    b) declaratia de conformitate EC - conform definitiei art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) document normativ - conform definitiei art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Autoritatea vamala permite importul produselor in baza documentatiilor prevazute la art. 1 alin. (1).
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt prezentate birourilor vamale la care se realizeaza operatiunea de vamuire a produselor la import.
    (3) Lucratorii vamali din birourile vamale permit importul marfurilor incadrate la pozitia tarifara 38.08, cu alta destinatie decat produse de uz fitosanitar, pe baza declaratiei pe propria raspundere, in forma scrisa, a reprezentantului legal al persoanelor juridice privind neapartenenta marfurilor respective la categoria produselor de uz fitosanitar.
    Art. 5
    (1) Transporturile pentru care exista suspiciuni privind conformitatea produselor sau autenticitatea documentelor prezentate autoritatii vamale sunt supuse controlului birourilor vamale, la solicitarea autoritatii vamale, de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatilor emitente prevazute la art. 2 alin. (1).
    (2) Birourile vamale convoaca in scris, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4, prin fax sau e-mail, participarea la control a reprezentantilor autoritatilor emitente prevazute la art. 2 alin. (1), care vor confirma prin aceleasi mijloace de comunicare, in termenul propus de autoritatea vamala, participarea la control si vor nominaliza persoana imputernicita.
    Art. 6
    In cazurile in care, la controlul efectuat la birourile vamale, se constata incalcari ale prevederilor legale, toate cheltuielile determinate de operatiunile de verificare, expertizare, returnare a produselor si de stationare a mijloacelor de transport vor fi suportate de importator.
    Art. 7
    Agentul economic importator/beneficiarul importului de produse prevazute in anexa nr. 1 are urmatoarele obligatii:
    a) sa depuna documentatia completa in vederea obtinerii certificatului de abilitare;
    b) sa anunte autoritatea emitenta respectiva cu privire la orice modificare intervenita in documentatia depusa pentru obtinerea certificatului de abilitare, in termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsa;
    c) sa utilizeze certificatul de abilitare numai in conditiile si in scopul pentru care a fost emis.
    Art. 8
    Regimul mostrelor, ajutoarelor si donatiilor pentru ingrasamintele si produsele de uz fitosanitar prevazute in anexa nr. 1 va fi reglementat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    Art. 9
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) si c).
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul autoritatilor prevazute la art. 2 alin. (1).
    Art. 10
    Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 9, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    Anexele 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    De la data de 1 ianuarie 2006 prevederile art. 2 referitoare la certificatele de abilitare emise de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 13
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Hotararea Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 20 ianuarie 2004, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Gavril Baican,
                         secretar de stat

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         p. Ministrul sanatatii,
                         Cristian Celea,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Vasile Puscas

    ANEXA 1

                              PRODUSE PERICULOASE
                  pentru sanatatea populatiei si pentru mediu

________________________________________________________________________________
Nr.                     Categorii de produse                Pozitii/coduri
crt.                    - denumire generica -               tarifare*1)
________________________________________________________________________________
  1. Seve si extracte vegetale; substante pectice,          13.02
     pectinati si pectati; mucilagii si agenti de marire
     a viscozitatii
________________________________________________________________________________
  2. Uleiuri minerale si produse rezultate din distilarea   27.07
     acestora                                               27.10
________________________________________________________________________________
  3. Diverse substante chimice anorganice                   28.01
                                                            de la 2804.70.00
                                                            pana la 2804.90.00
                                                            28.05
                                                            28.06
                                                            2807.00
                                                            2808.00.00
                                                            28.09
                                                            2811.11.00
                                                            2811.19
                                                            2811.23.00
                                                            2811.29
________________________________________________________________________________
  4. Sulfuri de nemetale                                    28.13
________________________________________________________________________________
  5. Amoniac, hidroxizi, oxizi, peroxizi                    28.14
                                                            28.15
                                                            28.16
________________________________________________________________________________
  6. Saruri ale unor diversi acizi anorganici               28.28
                                                            28.29
                                                            28.37
                                                            2838.00.00
________________________________________________________________________________
  7. Alti compusi anorganici                                2843.90
                                                            2848.00.00
                                                            2850.00
                                                            de la 2851.00.30
                                                            pana la 2851.00.80
________________________________________________________________________________
  8. Hidrocarburi ciclice si derivati ai hidrocarburilor    29.02
     (altele decat derivatii halogenati ai                  ex. 29.03
     hidrocarburilor reglementati de Legea nr. 84/1993      29.04
     pentru aderarea Romaniei la Conventia privind
     protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la
     22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele
     care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal
     la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea
     Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind
     substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat
     la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra,
     din 27 - 29 iunie 1990, cu modificarile ulterioare,
     si Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul
     comercial si introducerea unor restrictii la
     utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug
     stratul de ozon, aprobata cu modificari prin
     Legea nr. 159/2000)*2)
________________________________________________________________________________
  9. Fenoli, fenoli-alcooli si derivati                     29.07
                                                            29.08
________________________________________________________________________________
 10. Eteri, epoxizi si derivati                             29.09
                                                            29.10
________________________________________________________________________________
 11. Acizi carboxilici cu functii oxigenate, esteri si      2918.29.80
     derivati                                               2918.30.00
                                                            2918.90
                                                            2919.00
                                                            29.20
________________________________________________________________________________
 12. Compusi organici cu unele functii azotate              2927.00.00
                                                            2928.00
                                                            29.29
________________________________________________________________________________
 13. Alti compusi organoanorganici                          2931.00
________________________________________________________________________________
 14. Ingrasaminte                                           de la 31.01 pana la
                                                            31.05
________________________________________________________________________________
 15. Substante colorante organice sintetice, lacuri,        32.04
     vopsele, pigmenti, compozitii vitrifiabile si alte     3205.00.00
     produse similare                                       32.06
                                                            32.07
                                                            32.08
                                                            32.09
                                                            3210.00
________________________________________________________________________________
 16. Feroceriu si alte aliaje piroforice sub toate          36.06
     formele
________________________________________________________________________________
 17. Altele [metanol brut (spirt de lemn)]*2)               ex. 3807.00.90
________________________________________________________________________________
 18. Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide,         ex. 38.08
     inhibitori de germinare si regulatori de crestere
     pentru plante, dezinfectanti si produse similare,
     prezentate in forme sau ambalaje pentru vanzarea cu
     amanuntul sau ca preparate sau ca articole (produse
     de uz fitosanitar)*2)
________________________________________________________________________________
 19. Alte produse ale industriei chimice                    38.11
                                                            3814.00
                                                            3817.00
                                                            3824.90
________________________________________________________________________________
 20. Materiale plastice in forme primare (lichide si        de la ex. 39.01 pana
     paste, inclusiv dispersii - emulsii si suspensii -     la ex. 3914.00.00
     si solutii)*2)
________________________________________________________________________________
    *1) In situatia in care in aceasta coloana figureaza pozitia tarifara (grupa de 4 cifre) sau subpozitia tarifara (grupa de 6 cifre), vor fi supuse prevederilor actului normativ marfurile clasificate la toate codurile tarifare (grupe de 8 cifre) incluse in aceste pozitii, respectiv subpozitii.
    *2) Cu prefixul "ex" au fost evidentiate situatiile in care din totalitatea marfurilor clasificate la o pozitie, subpozitie sau cod tarifar sunt supuse reglementarilor prevazute in actul normativ numai cele mentionate intre paranteze.

    ANEXA 2

                              NORME METODOLOGICE

    CAP. 1
    Responsabilitatile autoritatilor emitente

    1. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:
    1.1. emite prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul agentii economici importatori, certificate de abilitare pentru importul produselor prevazute in anexa nr. 1, la pozitiile tarifare de la 31.01 pana la 31.05.
    Pentru produsele prevazute in anexa nr. 1, clasificate la pozitiile tarifare de la 31.01 pana la 31.05, cu alta destinatie decat ingrasaminte, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor emite negatii privind obligatia detinerii certificatului de abilitare;
    1.2. emite prin unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul agentii economici importatori, certificate de abilitare pentru importul produselor prevazute in anexa nr. 1, la pozitia tarifara ex. 38.08, pentru produse de uz fitosanitar.
    2. Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase emite certificate de abilitare pentru importul produselor prevazute in anexa nr. 1, la pozitiile tarifare: 13.02, 27.07, 27.10, 28.01; de la 2804.70.00 pana la 2804.90.00; 28.05, 28.06, 2807.00, 2808.00.00, 28.09; 2811.11.00; 2811.19; 2811.23.00; 2811.29, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.28; 28.29; 28.37; 2838.00.00, 2843.90; 2848.00.00; 2850.00; de la 2851.00.30 pana la 2851.00.80; 29.02; ex. 29.03; 29.04, 29.07; 29.08; 29.09; 29.10; 2918.29.80; 2918.30.00, 2918.90, 2919.00; 29.20; 2927.00.00, 2928.00, 29.29; 2931.00, 32.04, 3205.00.00, 32.06, 32.07, 32.08, 32.09, 3210.00; 36.06; ex. 3807.00.90; 38.11; 3814.00; 3817.00; 3824.90; de la ex. 39.01 pana la ex. 3914.00.00.

    CAP. 2
    Metodologia de emitere si de anulare a certificatelor de abilitare

    1. In scopul obtinerii certificatelor de abilitare, agentii economici importatori vor prezenta uneia dintre autoritatile emitente prevazute la art. 2 alin. (1) urmatoarele documente:
    a) solicitarea in scris, din care sa rezulte:
    - numele sau denumirea agentului economic si sediul social al firmei;
    - lista codurilor tarifare;
    - lista denumirilor produselor/grupelor de produse (lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor) pentru care solicita abilitarea;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului;
    c) copie de pe certificatul de omologare eliberat conform Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995, pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la pozitia tarifara 38.08;
    d) document care sa ateste ca ingrasamantul poarta marca "EC FERTILIZER" sau marca "RO INGRASAMANT", pentru ingrasamintele cuprinse la pozitiile tarifare de la 31.01 pana la 31.05.
    2. Nu se elibereaza certificate de abilitare agentilor economici importatori care depun documentatie incompleta fata de cea prevazuta la pct. 1.
    3. Certificatele de abilitare se elibereaza in termen de maximum 10 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete.
    4. Certificatul de abilitare este valabil pe o perioada de maximum un an de la data emiterii.
    5. Certificatul de abilitare se anuleaza in urmatoarele situatii:
    a) constatarea, la birourile vamale, a neconformitatii produselor cu documentele insotitoare, la controlul prevazut la art. 5 alin. (2) din hotarare;
    b) constatarea, ulterior vamuirii, de catre organele de control ale autoritatilor emitente prevazute la art. 2 alin. (1) din hotarare, a neconformitatii produselor cu documentele in baza carora a fost emis certificatul de abilitare;
    c) la solicitarea agentului economic.
    6. Decizia privind anularea certificatului de abilitare, impreuna cu masurile dispuse privind produsele in cauza, vor fi comunicate in scris de catre autoritatile emitente prevazute la art. 2 alin. (1) din hotarare Autoritatii Nationale a Vamilor, in termen de maximum 48 de ore. In situatia in care produsele inscrise pe un certificat de abilitare anulat au fost vamuite la import, in intervalul de timp de la luarea deciziei de anulare pana la incunostintarea efectiva a biroului vamal asupra instituirii deciziei de anulare, biroul vamal va comunica aceasta Autoritatii Nationale a Vamilor, in vederea informarii autoritatilor emitente care vor lua masurile ce se impun.
    7. Autoritatile emitente prevazute la art. 2 alin. (1) din hotarare au obligatia de a face publica lista agentilor economici importatori abilitati pe site-ul autoritatilor administratiei publice in a caror subordine/coordonare isi desfasoara activitatea si de a mentine si a actualiza evidentele agentilor economici importatori carora li s-au eliberat sau li s-au anulat certificatele de abilitare.

    ANEXA 3

    Autoritatea emitenta
    Nr. ... din ........

                           CERTIFICAT DE ABILITARE

    Se abiliteaza agentul economic (denumirea, sediul, certificatul de inregistrare la registrul comertului) pentru importul urmatoarelor produse:

    Codul tarifar                  Denumirea produsului/grupei de produse
                                   (Denumirea comerciala/tehnica a produsului)

    Prezentul certificat este valabil pana la data de ..................... .
    Prezentul certificat nu exonereaza agentul economic de raspunderile ce ii revin, potrivit legii, pentru import.
    Agentul economic abilitat este obligat sa anunte autoritatea emitenta despre orice modificare intervenita in documentatia depusa la abilitare, in termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsa.

                                       Conducatorul autoritatii emitente,
                                       ..................................

    ANEXA 4

    AUTORITATEA NATIONALA DE CONTROL
    AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
    Biroul vamal ...................
    Nr. ......../data ..............

                                    CONVOCARE

    Catre
    Autoritatea emitenta .........................................

    In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. ........... privind regimul de import al produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, va solicitam sa participati la controlul vamal la importul de ......................................, efectuat de .........................., incarcat pe mijlocul de transport ............., in ziua de ............., pana la ora ........., la sediul nostru situat in .......................................... .
    Solicitam nominalizarea persoanei imputernicite si confirmarea participarii in termen de ............ ore.

                                                        Sef birou vamal,
                                                        ................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2009/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2009 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu