Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2 din 20 septembrie 1973

pentru aprobarea NORMELOR privind cheltuielile comune de folosinta, intretinere, reparatii si repartizarea lor pe locatarii principali si proprietari, persoane juridice si fizice

ACT EMIS DE:                COMITETUL PENTRU PROBLEMELE CONSILIILOR POPULARE

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 144 din 26 septembrie 1973


SmartCity3


    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la repartizarea, pe locatarii principali si proprietari, persoane juridice si fizice, a cheltuielilor comune de folosinta, intretinere si reparatii la cladirile cu mai multe apartamente cu destinatie de locuinta, precum si in cladirile cu destinatie mixta (locuinta si alta destinatie decat aceea de locuinta).
    Art. 2
    Comitetele executive ale consiliilor populare vor lua masuri corespunzatoare in vederea continuei imbunatatiri a activitatii de administrare a fondului locativ de stat, urmarind in permanenta modul in care intreprinderile specializate din subordine, cat si asociatiile locatarilor, se preocupa de buna gospodarire a partilor si instalatiilor comune din cladirile cu mai multe apartamente.
    Art. 3
    Comitetele executive ale consiliilor populare vor urmari ca unitatile socialiste care-si desfasoara activitatea in cladiri cu destinatie mixta sa monteze aparate de masura, in vederea cunoasterii consumului real de energie electrica, apa si gaze.
    Art. 4
    Instructiunile nr. 33110/1968 ale Comitetului pentru problemele Administratiei Locale privind metodologia de repartizare a fondului locativ de stat si normele de repartizare, intre locatarii principali, a cheltuielilor comune de folosinta, intretinere si reparatie a locuintelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta isi inceteaza aplicabilitatea.

    ANEXA  1

                  NORME
ale cheltuielilor comune de folosinta, intretinere si reparatii de locuinta

    CAP. 1
    Lucrarile de intretinere si reparatii

    a) Costul lucrarilor de intretinere si reparatii, efectuate la partile si instalatiile de folosinta comuna ale cladirilor sau apartamentelor, inclusiv ale instalatiilor de incalzire centrala si hidrofor, precum si ale incaperilor in care acestea functioneaza, se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care folosesc aceste parti si instalatii comune.
    b) In cladirile cu destinatie mixta, costul lucrarilor prevazute la lit. a) se repartizeaza in felul urmator: initial se defalca cheltuielile proportional cu suprafetele locative detinute in exclusivitate de cele doua categorii de detinatori, dupa care sumele aferente locuintelor se repartizeaza intre locatarii principali si proprietari proportional cu numarul de persoane, iar cele aferente suprafetelor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proportional cu suprafata locativa detinuta in exclusivitate de fiecare unitate in parte.

    CAP. 2
    Consumul de apa si canalizare

    a) Cheltuielile aferente consumului de apa, in cazul cand aparatul de inregistrare a acestuia exista pe un grup de cladiri, pe o cladire (bloc) sau pe o scara, se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor, indiferent de numarul zilelor, din cursul unei luni, in care aceste persoane au fost prezente la domiciliu.
    Criteriul de repartizare prevazut la alineatul precedent se aplica si in cazul cheltuielilor pentru canalizare.
    La defalcarea cheltuielilor prevazute la alin. 1 si 2 se va tine seama ca numarul persoanelor care locuiesc in apartamentele care nu sunt dotate cu bai sau dusuri sa se considere 1/2 din numarul de persoane care locuiesc in apartament. In cazul cand baia sau dusul deserveste mai multe apartamente se ia in considerare integral numarul de persoane care locuiesc in fiecare apartament.
    b) In cazul cand in cadrul grupului de cladiri, al cladirii sau scarii se afla suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in care nu sunt montate aparate pentru inregistrarea consumului de apa si a folosirii canalizarii, in primul rand se vor determina consumurile pe baza baremelor ce se vor stabili de intreprinderea prestatoare, apoi cheltuielile pe care acestea trebuie sa le suporte din totalul cheltuielilor, iar diferenta de plata se va repartiza pe locatarii principali persoane fizice si proprietari, potrivit criteriului prevazut la lit. a).
    c) Posesorii de autovehicule care folosesc pentru uzul acestora apa din conductele de alimentare aferente cladirii vor suporta plata consumului de apa si canal, determinate potrivit cu baremele stabilite de intreprinderea prestatoare in functie de categoria autovehiculului. Dupa stabilirea acestor cheltuieli, ele se vor scadea din totalul cheltuielilor ce revin cladirii respective pentru apa si canal, restul urmand a se repartiza potrivit prevederilor de la lit. b).

    CAP. 3
    Ridicarea gunoaielor si vidanjarea

    a) Cheltuielile pentru ridicarea gunoaielor menajere de la locuinta, pentru procurarea, intretinerea si dezinfectarea recipientilor de colectare a gunoaielor, precum si pentru dezinfectarea platformelor pe care se afla recipientii, se repartizeaza in raport cu numarul persoanelor care locuiesc in fiecare locuinta.
    b) In cladirile in care o parte din incaperi sunt ocupate de organizatii socialiste sau alte persoane juridice care nu au incheiat contracte speciale cu intreprinderea prestatoare, defalcarea costurilor se face in felul urmator: initial se totalizeaza, potrivit baremelor stabilite de intreprinderea prestatoare, cheltuielile ce revin suprafetelor cu alta destinatie, iar restul de plata, ce revine locuintelor, se repartizeaza, pe locatarii principali si proprietari, dupa numarul de persoane.
    c) Cheltuielile pentru vidanjarea haznalelor de tip uscat se repartizeaza, pe locatarii principali si proprietari, proportional cu numarul persoanelor din fiecare locuinta.
    d) In cladirile cu destinatie mixta, repartizarea cheltuielilor aferente vidanjarii haznalelor de tip uscat se face in felul urmator: initial se defalca cheltuielile aferente suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, calculate potrivit baremelor stabilite de intreprinderea prestatoare, in functie de natura activitatii fiecareia dintre acestea, dupa care diferenta de plata ce revine locuintelor se repartizeaza, pe locatarii principali si proprietari, proportional cu numarul de persoane din fiecare locuinta.

    CAP. 4
    Consumul de energie electrica

    a) Cheltuielile aferente consumului de energie electrica a locuintelor si a partilor de folosinta comuna din cadrul cladirilor de locuit, in cazul cand nu exista aparate de inregistrare pentru fiecare dintre acestea, dar exista pe un grup de cladiri, pe cladire sau pe scara, se repartizeaza pe locatarii principali si proprietari in felul urmator: initial se determina, potrivit baremelor stabilite de intreprinderea prestatoare, consumul aferent suprafetelor locative detinute in exclusivitate de fiecare locatar principal si proprietar, tinandu-se seama de dotatia fiecaruia (becuri si aparate electrice de uz casnic cum sunt: masina de calcat si spalat, radio, televizor, frigider etc.), dupa care diferenta rezultata se considera consum pentru iluminatul partilor de folosinta comuna si se repartizeaza, pe locatarii principali si proprietari, proportional cu numarul de persoane din fiecare locuinta.
    b) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, defalcarea cheltuielilor aferente consumului de  energie electrica a locuintelor, incaperilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si a partilor de folosinta comuna, in cazul cand acestea nu sunt prevazute cu aparate individuale de inregistrare a consumului dar  exista un aparat de inregistrare pe grupul de cladiri, cladire sau scara, se repartizeaza intre locatarii principali si proprietari in felul urmator: initial se determina consumul aferent suprafetelor locative detinute in exclusivitate de fiecare locatar principal si proprietar potrivit prevederilor de la lit. a); diferenta care va rezulta se considera consum pentru iluminatul din partile de folosinta comuna si se imparte intre cele doua categorii de detinatori, proportional cu suprafata locativa detinuta in exclusivitate de fiecare dintre acestia dupa care consumul ce revine locuintelor se repartizeaza, pe locatarii principali si proprietari, proportional cu numarul de persoane, iar cel ce revine suprafetelor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proportional cu suprafata locativa detinuta in exclusivitate de fiecare unitate in parte si in masura in care acestea folosesc partilor comune.
    c) Cheltuielile pentru plata consumului de energie electrica - forta necesara functionarii instalatiilor cu care sunt dotate cladirile (ascensor, hidrofor, crematoriu  etc.) - in cazul cand nu sunt montate aparate de inregistrare a acestuia  pentru fiecare instalatie, dar exista un asemenea aparat pe grupul de cladiri, cladire sau scara, se determina pentru fiecare instalatie in parte pe  baza baremelor stabilite de intreprinderea prestatoare si se repartizeaza pe locatarii principali si proprietari, dupa cum urmeaza:
    - cheltuielile pentru plata energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiei de incalzire centrala, potrivit prevederilor de la pct. 5;
    - cheltuielile pentru plata energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiei de preparare a apei calde, potrivit prevederilor de la pct. 6;
    - cheltuielile pentru plata energiei electrice consumate pentru functionarea hidrofoarelor de cladire, potrivit prevederilor de la pct. 8;
    - cheltuielile pentru plata energiei electrice consumate pentru functionarea crematoriului, potrivit prevederilor de la pct. 3;
    - cheltuielile pentru plata energiei consumate pentru functionarea ascensorului (forta si iluminat), potrivit prevederilor de la pct. 9.
    In cazul in care exista diferente in plus sau in minus intre consumurile astfel stabilite pentru fiecare instalatie si cele repartizate pe fiecare instalatie, proportional cu consumurile rezultate din aplicarea baremelor respective.

    CAP. 5
    Incalzirea centrala

    Cheltuielile pentru incalzirea centrala cuprind: costul combustibilului (pacura, carbune, gaze etc.) la pretul de livrare, costul transportului acestuia pana la locul de consumatie, cheltuielile efectuate cu indepartarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala si iluminatul incaperilor in care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de uzura si protectie pentru muncitorii ce deservesc centralele termice, salariile acestora, inclusiv CAS-uri, costul materialelor necesare pastrarii curateniei in centralele termice.
    Aceste cheltuieli se repartizeaza dupa cum urmeaza:
    a) In cazul cladirilor cu destinatie de locuinta, pentru incalzirea incaperilor folosite in exclusivitate, precum si a celor aflate in folosinta comuna (casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, holuri etc.), proportional cu suprafata locuibila, precum si cu suprafata dependintelor, dotate prin constructie, sau amenajari ulterioare, cu sisteme proprii de incalzire (radiatoare, coloane, conductori etc.).
    b) Atunci cand unele apartamente sunt locuite de mai multi locatari principali si proprietari, suma de plata ce revine fiecaruia din cota calculata pe apartament se stabileste proportional cu suprafata locativa detinuta in exclusivitate de fiecare locatar principal si proprietar in parte.
    c) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, repartizarea cheltuielilor pentru incalzire se face dupa cum urmeaza: initial, suma totala a cheltuielilor pentru incalzirea intregii cladiri se defalca proportional cu suprafata de incalzire a radiatoarelor, convectorilor, conductelor etc., cu care sunt prevazute suprafetele locative detinute in exclusivitate de cele doua categorii de detinatori.
    Dupa aceasta, suma aferenta suprafetelor cu destinatie de locuinta se imparte, pe locatarii principali si proprietari, pe baza criteriului prevazut la lit. a) si, dupa caz, lit. b), iar suma aferenta suprafetei locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proportional cu suprafata de incalzire a radiatorului, convectorilor, conductelor etc. cu care sunt dotate incaperilor detinute in exclusivitate de catre fiecare locatar principal sau proprietar al acestora.
    d) In cazul in care detinatorii suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta folosesc impreuna cu locatarii principali ai locuintelor sau cu proprietarii acestora si unele dintre partile comune ale cladirii, repartizarea cheltuielilor se face dupa cum urmeaza: din suma totala reprezentand cheltuielile de  incalzire a intregii cladiri se deduc cheltuielile de incalzire a suprafetei locative  detinute in exclusivitate de fiecare locatar principal sau proprietar, stabilite potrivit prevederilor de la lit. c). Diferenta care ramane dupa scadere reprezinta consumul aferent partilor comune si se imparte intre cele doua  categorii de detinatori de suprafete locative, proportional cu suprafata de incalzire a radiatoarelor, convectorilor, conductelor etc. aflate in suprafetele detinute in exclusivitate de fiecare dintre acestia, dupa care suma aferenta suprafetelor locative cu destinatie de locuinta se repartizeaza pe locatarii principali si proprietarii locuintelor, proportional cu suprafata locuibila a acestora si a dependintelor dotate, prin constructie sau amenajari ulterioare, cu sisteme proprii de incalzire, iar suma aferenta suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pe detinatorii acestora, proportional cu suprafata locativa detinuta in exclusivitate de fiecare dintre acestia si in masura in  care folosesc partile comune.
    e) In cazul in care suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt prevazute cu sisteme speciale de incalzire si ventilatie, ca demoterme, aeroterme, instalatii de conditionare etc., cota de defalcare initiala se va stabili, in functie de consum, de catre asociatiile de locatari.
    Daca la centrale termice sau puncte termice sunt racordate mai multe cladiri, suma totala a cheltuielilor pentru incalzirea tuturor cladirilor se repartizeaza, pe fiecare cladire in parte, proportional cu suprafata de incalzire a radiatoarelor, convectorilor, conductelor etc., cu care aceasta este prevazuta, dupa care suma ce revine fiecarei cladiri se repartizeaza, pe locatarii principali si proprietari, proportional cu suprafata locativa in cazul locuintelor, potrivit prevederilor de la lit. a) - e) inclusiv.

    CAP. 6
    Prepararea apei calde

    a) Costul combustibilului necesar prepararii apei calde, pentru cladirile cu destinatie de locuinta, in anotimpul calduros, cand acesta este consumat numai pentru incalzirea apei, se repartizeaza, pe locatarii principali si proprietari, proportional cu consumul de apa stabilit pentru fiecare dintre acestia.
    In anotimpul friguros, cand nu exista montate aparate separate pentru inregistrarea consumului de combustibil necesar prepararii apei calde, acesta se stabileste corespunzator mediei consumului din lunile iunie, iulie si august suma repartizindu-se, pe locatarii principali si proprietari, proportional cu consumul de apa.
    b) In cladirile cu destinatie mixta, lipsite de aparate de inregistrat consumul de combustibil necesar prepararii apei calde, acesta se stabileste, ca si in cazul cladirilor cu destinatie de locuinte, in functie de anotimp, iar repartizarea cheltuielilor intre detinatorii locuintelor si detinatorii suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinte se face proportional cu consumul de apa al acestora.

    CAP. 7
    Consumul de gaze

    a) Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe, in cazul in care nu exista  aparate de masurare a acestuia pentru fiecare apartament, incapere cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau parte de folosinta comuna, se repartizeaza  proportional cu suprafata locuibila si a dependintelor, dotate, prin constructie sau amenajari ulterioare, cu sisteme proprii de incalzire cu gaze, detinuta de fiecare locatar principal si proprietar, persoana fizica sau juridica, in parte.
    b) Cheltuielile aferente consumului de gaze pentru bucatarii si spalatorii, in cazul cand nu exista aparate de masura pe fiecare locuinta, dar exista pe cladiri, se repartizeaza dupa numarul persoanelor care folosesc instalatiile respective.
    c) In cladirile in care consumul de gaze pentru bucatarii si spalatorii se inregistreaza prin acelasi aparat care masoara si consumul aferent incalzirii, repartizarea cheltuielilor se face in modul urmator: initial se stabileste consumul, respectiv cheltuielile aferente bucatariilor si spalatoriilor pe baza baremelor stabilite de intreprinderile prestatoare, iar diferenta se considera ca fiind aferenta incalzirii.
    d) In cazul cladirilor de locuit, cheltuielile privind consumul de gaze aferent bucatariilor si spalatoriilor se repartizeaza pe locatarii principali si proprietari, proportional cu numarul persoanelor, iar cheltuielile aferente incalzirii se defalca potrivit criteriului stabilit pentru repartizarea cheltuielilor de incalzire.
    e) In cladirile cu destinatie mixta, initial se defalca cheltuielile pentru consumul bucatariilor si spalatoriilor, indiferent de detinator, pe baza baremelor stabilite de intreprinderea prestatoare, diferenta considerandu-se ca reprezentand incalzirea tuturor locatarilor principali si proprietari care locuiesc in cladirile respective.
    Defalcarea consumului respectiv a cheltuielilor aferente bucatariilor si spalatoriilor intre cele  doua categorii de detinatori, se face tinandu-se seama de baremele stabilite de intreprinderea prestatoare pentru suprafata cu alta destinatie decat aceea de locuinta, diferenta repartizindu-se, pe locatarii principali si proprietari, proportional cu numarul persoanelor.
    Defalcarea consumului, respectiv a cheltuielilor aferente incalzirii, pe cele doua categorii de detinatori, se face potrivit criteriilor folosite in legatura cu incalzirea.
    f) Daca bucatariile si spalatoriile sunt lipsite de instalatii proprii, iar in sezonul rece incalzirea se face prin intermediul instalatiilor de preparare si incalzire a hranei, consumul aferent prepararii si incalzirii hranei, precum si spalatoriilor, se determina pe baza baremelor stabilite de intreprinderea prestatoare si se defalca, pe locatarii principali si proprietari, proportional cu numarul persoanelor, iar diferenta reprezinta consumul, respectiv cheltuielile aferente incalzirii, se repartizeaza potrivit criteriilor de la pct. 5.
    g) La cladirile cu destinatie mixta, initial se defalca cheltuielile aferente incalzirii si prepararii hranei, pe baza baremelor stabilite de catre intreprinderea prestatoare, diferenta considerandu-se ca reprezinta cheltuielile cu plata gazelor consumate pentru incalzirea locuintelor locatarilor principali si proprietarilor, indiferent de destinatia suprafetei locative. In continuare se procedeaza conform  prevederilor de la lit. e).
    h) In cladirile cu destinatie mixta, lipsite de aparate de masurare a consumului de  gaze pe apartamente repartizarea cheltuielilor pentru bucatarii, spalatorii, cuptoare etc. intre cele doua categorii de detinatori se face potrivit baremelor stabilite de intreprinderea prestatoare, dupa care, pentru locuinte, repartizarea cheltuielilor, pe locatarii principali si proprietari, se face potrivit prevederilor de lit. a) - g), iar intre detinatorii suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, potrivit baremelor stabilite de catre intreprinderea prestatoare.

    CAP. 8
    Hidrofoare

    Cheltuielile aferente functionarii hidrofoarelor cuprind: costul energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiilor de pompare si iluminatul incaperilor in care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de uzura si protectie pentru muncitorii ce deservesc instalatiile de pompare, salariile acestor muncitori, inclusiv C.A.S., costul materialelor necesare pastrarii curateniei in incaperile in care sunt amplasate instalatiile de pompare. Aceste cheltuieli se repartizeaza proportional cu cheltuielile aferente consumului de apa, stabilite potrivit prevederilor de la pct. 2.

    CAP. 9
    Ascensoare

    a) Cheltuielile aferente energiei electrice consumate pentru functionarea ascensoarelor se repartizeaza proportional cu numarul de persoane.
    b) In cazul utilizarii unor ascensoare in comun cu detinatorii suprafetelor cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau cu detinatorii care prin natura activitatii lor (croitori, cosmeticieni, coafori etc.) primesc la domiciliu si alte persoane, cota-parte de cheltuieli pentru acestia se stabileste pe baza hotararii comitetului asociatiei locatarilor, prin luarea in calcul a 1-5 persoane peste numarul persoanelor pentru care se calculeaza in mod obisnuit cota de contributie la cheltuielile comune a locatarului principal sau proprietarului, in functie de volumul activitatii respective.
    c) Nu contribuie la plata cheltuielilor efectuate cu functionarea ascensorului (forta) cei care ocupa suprafete locative situate la subsol, demisol, parter, mezanin si etajul I din cladirile fara mezanin, decat in cazul in care cladirea respectiva are parti si instalatii comune situate la etajele superioare, cum ar fi bai si spalatorii in stare de functionare.

    CAP. 10
    Cosuri de fum

    Cheltuielile facute pentru curatitul cosurilor de fum se repartizeaza pe locatarii principali si proprietari, persoane fizice sau juridice, proportional cu numarul sobelor si al masinilor de gatit racordate la cosurile de fum ale cladirii, din fiecare locuinta sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

    CAP. 11
    Personalul

    Cheltuielile aferente personalului administrativ si de serviciu, cum ar fi imputerniciti, contabili, casieri, portari, ingrijitori, se repartizeaza potrivit criteriilor prevazute la pct. 1.
    Cheltuielile aferente personalului de exploatare, intretinere si reparare, cum ar fi mecanici, fochisti, instalatori, se repartizeaza potrivit criteriilor prevazute la pct. 1, cu exceptia celor aferente personalului care lucreaza exclusiv la centrala termica, care se vor repartiza potrivit criteriilor de la pct. 5.

    CAP. 12
    Administrativ-gospodaresti

    a) Cheltuielile administrativ-gospodaresti strict necesare desfasurarii activitatii asociatiilor de locatari se repartizeaza pe locatarii principali si proprietari, proportional cu numarul de persoane din fiecare locuinta.
    Aceste cheltuieli reduse la minimum, cu respectarea riguroasa a normelor stabilite, vor fi aprobate de adunarea generala a asociatiei locatarilor.
    b) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cheltuielile administrativ - gospodaresti se repartizeaza dupa cum urmeaza: initial se defalca cheltuielile proportional cu suprafata locativa detinuta in exclusivitate de fiecare dintre cele doua categorii de detinatori, dupa care sumele rezultate se repartizeaza, pe locatarii principali si proprietarii locuintelor, proportional cu numarul de persoane, iar intre detinatorii suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proportional cu suprafata locativa detinuta in exclusivitate de catre fiecare dintre acestia.
    Acelasi criteriu se aplica si in cazul cand din asociatia locatarilor fac parte si persoane juridice care detin suprafete cu alta destinatie decat aceea de locuinta in cladiri distincte (scoala, complex comercial etc.).

    CAP. 13
    Alte precizari

    a) Locatarii principali si proprietarii care primesc alte persoane in locuinta lor sunt obligati sa contribuie si pentru acestea la plata cheltuielilor comune, insa numai atunci cand primirea in locuinta intrece durata de 15 zile din cadrul aceleiasi luni calendaristice. Plata acestor cheltuieli se face pentru intreaga luna.
    b) Locatarii principali si proprietarii care cazeaza turisti, cetateni romani sau straini, direct sau prin unitatile de turism, sunt obligati sa contribuie la plata cheltuielilor comune, proportional cu numarul persoanelor cazate si al zilelor respective.
    c) Persoanele care lipsesc din imobil, una sau mai multe luni, si daca au anuntat in scris despre aceasta comitetul asociatiei locatarilor, nu participa in lunile respective la plata cheltuielilor aferente consumului de apa, taxei de canalizare, consumului energiei electrice necesare functionarii crematoriului, combustibilului necesar prepararii apei calde, ridicarii gunoaielor menajere si vidanjarii.
    d) In intelesul prezentelor norme:
    - prin parti si instalatii de folosinta comuna se inteleg incaperile si instalatiile care deservesc una sau mai multe cladiri, cum sunt: centrala termica sau punctul termic de cladire sau al unui ansamblu de cladiri, casa scarii, ascensorul, spalatoria, uscatoria, culoarul, subsolul tehnic, nivelul tehnic, incaperea amenajata pentru depozitarea gunoaielor, tubul colector si spatiile ce deservesc crematoriul, precum si altele asemenea;
    - partile si instalatiile comune ale unei cladiri se considera ca sunt in folosinta persoanelor fizice daca acestea au domiciliul in cladire sau locuiesc ca flotanti la domiciliul detinatorului locuintei, locatar principal sau proprietar, o perioada care depaseste 15 zile. De asemenea, sunt si in folosinta persoanelor juridice, daca acestea au sediul in cladire si beneficiaza de serviciile lor.
    e) Baremele stabilite de intreprinderile prestatoare se considera acelea care sunt prevazute in acte normative sau, in lipsa acestora, pana la cuprinderea lor intr-un act normativ, sunt aprobate de comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, la propunerea intreprinderilor prestatoare.
    f) In cladirile in care sunt numai unitati socialiste care detin suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, la repartizarea cheltuielilor comune, pe fiecare dintre ele, se aplica in mod corespunzator criteriile prevazute de prezentele norme.
    g) Locatarii principali si proprietarii care poseda aparate de masurat vor suporta cheltuielile corespunzatoare consumurilor inscrise in acestea.

                                     


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2/1973

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2 din 1973
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu