Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.189 din 23.03.2016

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Maramureş, Constanţa, Sibiu, Olt, Alba, Mureş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 04 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5 Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUDACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:p. Ministrul apărării naţionale,Gabriel Beniamin Leş,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Anca Dana DraguANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 39 A, sectorul 6, C.F. 215630 Bucureşti, nr. cadastral 215630 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3504 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 160780 - parţial Construcţii: Drumuri pavate: - suprafaţa construită = 353,00 mp - valoarea contabilă = 610,158 lei Total valoare contabilă Imobil 3504 - parţial = 610,158 lei
2. Comuna Griviţa, judeţul Vaslui, C.F. nr. 71210 Griviţa, nr. cadastral 624 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1149 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106906 - parţial Construcţii: Pavilionul M 45 - construcţia C 20: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 13,43 lei Total valoare contabilă Imobil 1149 - parţial = 13,43 lei
3. Comuna Groşi, judeţul Maramureş, C.F. nr. 52269 Groşi, nr. cadastral 52269 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2555 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106632 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 197,00 mp - valoarea contabilă = 11,20 lei
0 1 2 3
Pavilionul F 1: - suprafaţa construită = 160,00 mp - valoarea contabilă = 3.535,84 lei Pavilionul F2: - suprafaţa construită = 168,00 mp - valoarea contabilă = 9.195,20 lei Pavilionul F3: - suprafaţa construită = 198,00 mp - valoarea contabilă = 11.494,00 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 151,00 mp - valoarea contabilă = 14.367,50 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 16,00 mp - valoarea contabilă = 3.239,22 lei Pavilionul G 2: - suprafaţa construită = 224,00 mp - valoarea contabilă = 4.419,80 lei Pavilionul G 3: - suprafaţa construită = 211,00 mp - valoarea contabilă = 2.651,88 lei Pavilionul G 4: - suprafaţa construită = 222,00 mp - valoarea contabilă = 5.747,00 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 153,00 mp - valoarea contabilă = 3,40 lei Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 171,00 mp - valoarea contabilă = 3.535,84 lei Pavilionul H 2: - suprafaţa construită = 145,00 mp - valoarea contabilă = 7.071,68 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 6.608,04 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 109,00 mp - valoarea contabilă = 3,00 lei Total valoare contabilă Imobil 2555 - parţial = 71.883,60 lei
4. Municipiul Medgidia, strada Lupeni nr. 51, judeţul Constanţa, C.F. nr. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 387 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107129 - parţial Construcţii: Pavilionul C 13: - suprafaţa construită = 306,00 mp - valoarea contabilă = 10.675,80 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 254,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul W 9: - suprafaţa construită = 36,00 mp - valoarea contabilă = 583,40 lei Pavilionul V 2: - suprafaţa construită = 86,00 mp - valoarea contabilă = 1.361,20 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 372,00 mp - valoarea contabilă = 11.900,90 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 126,00 mp - valoarea contabilă = 1.604,30 lei Total valoare contabilă Imobil 387 - parţial = 43.626,90 lei
0 1 2 3
5. Municipiul Mangalia, Strada Portului nr. 6, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1669 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107111 - parţial Construcţii: Pavilionul K - construcţia C 5: - suprafaţa construită = 531,16 mp - valoarea contabilă = 107.192,16 lei Pavilionul K 1 - construcţia C 5: - suprafaţa construită = 122,66 mp - valoarea contabilă = 43.254,38 lei Total valoare contabilă Imobil 1669 - parţial = 150.446,54 lei
6. Comuna Roşia, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, C.F. nr. 101859 Roşia, nr. cadastral 101859; C.F. nr. 113743 Sibiu, nr. cadastral 113743 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2661 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104091 - parţial Construcţii: Pavilionul N: - suprafaţa construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 6.458,99 lei Pavilionul X 2: - suprafaţa construită = 533,00 mp - valoarea contabilă = 27.336,55 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 11,00 mp - valoarea contabilă = 328,10 lei Total valoare contabilă Imobil 2661 - parţial = 34.123,64 lei
7. Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106330 Mangalia, nr. cadastral 2339; C.F. nr. 106744 Mangalia, nr. cadastral 2357; C.F. nr. 107928 Mangalia, nr. cadastral 107928 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1302 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107105 - parţial Construcţii: Reţea canalizare: - suprafaţa construită = 1.350,00 ml - valoarea contabilă = 88.168,50 lei Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 950,00 ml - valoarea contabilă = 25.024,37 lei Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 682,00 ml - valoarea contabilă = 16.865,86 lei Reţea termoficare: - suprafaţa construită = 400,00 ml -valoarea contabilă = 9.431,00 lei Pavilionul D 1 - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 593,38 mp - valoarea contabilă = 485.319,60 lei Pavilionul E - construcţia C 4: - suprafaţa construită = 255,37 mp - valoarea contabilă = 112.800,98 lei Pavilionul E 2 - construcţia C 13: - suprafaţa construită = 143,85 mp - valoarea contabilă = 55.976,34 lei Total valoare contabilă Imobil 1302 - parţial = 793.586,65 lei
8. Municipiul Sibiu, Strada Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu, C.F. nr. 119807 Sibiu, nr. cadastral 119807 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 380 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104072 - parţial Construcţii: Pavilionul X 2: - suprafaţa construită = 30,00 mp - valoarea contabilă = 20.091,70 lei Pavilionul C 8: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 368,35 lei Total valoare contabilă Imobil 380 - parţial = 20.460,05 lei
0 1 2 3
9. Comuna Sălişte, judeţul Sibiu, C.F. nr. 109457 Sălişte, nr. cadastral 109457 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2558 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104005 - parţial Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 92,00 mp - valoarea contabilă = 1.640,91 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 64,00 mp - valoarea contabilă = 1.774,72 lei Total valoare contabilă Imobil 2558 - parţial = 3.415,63 lei
10. Comuna Deveselu, judeţul Olt, C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1114 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103884 - parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 129,00 mp - valoarea contabilă = 75.137,97 lei Total valoare contabilă Imobil 1114 - parţial = 75.137,97 lei
11. Municipiul Sebeş, strada Călăraşi nr. 74, judeţul Alba, C.F. nr. 74107 Sebeş, nr. cadastral 74107 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1025 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104060 - parţial Construcţii: Pavilionul L 2: - suprafaţa construită = 320,00 mp - valoarea contabilă = 6.264,00 lei Pavilionul T 1: - suprafaţa construită = 1.036,00 mp - valoarea contabilă = 10.139,85 lei Total valoare contabilă Imobil 1025 - parţial = 16.403,85 lei
12. Municipiul Sighişoara, strada Nicolae Filipescu nr. 3A, judeţul Mureş, C.F. nr. 53982 Sighişoara, nr. cadastral 53982 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2725 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104092 - parţial Construcţii: Pavilionul H: - suprafaţa construită = 133,00 mp - valoarea contabilă = 8.998,40 lei Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 128,00 mp - valoarea contabilă = 7.979,24 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 74,00 mp - valoarea contabilă = 2.849,40 lei Pavilionul T 1: - suprafaţa construită = 77,00 mp - valoarea contabilă = 989,43 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 4.499,20 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 56,00 mp - valoarea contabilă = 989,43 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 0,70 lei Pavilionul P 3: - suprafaţa construită = 21,00 mp - valoarea contabilă = 719,76 lei Total valoare contabilă Imobil 2725 - parţial = 27.025,56 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 160780 8.19.01 Imobil 3504 Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 39 A, sectorul 6, C.F. 215630 Bucureşti, nr. cadastral 215630
2. 106906 8.19.01 Imobil 1149 Comuna Griviţa, judeţul Vaslui, C.F. nr. 71210 Griviţa, nr. cadastral 624
3. 106632 8.19.01 Imobil 2555 Comuna Groşi, judeţul Maramureş, C.F. nr. 52269 Groşi, nr. cadastral 52269
4. 107129 8.19.01 Imobil 387 Municipiul Medgidia, strada Lupeni nr. 51, judeţul Constanţa, C.F. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376
5. 107111 8.19.01 Imobil 1669 Municipiul Mangalia, Strada Portului nr. 6, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141
6. 104091 8.19.01 Imobil 2661 Comuna Roşia, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, C.F. nr. 101859 Roşia, nr. cadastral 101859; C.F. nr. 113743 Sibiu, nr. cadastral 113743
7. 107105 8.19.01 Imobil 1302 Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106330 Mangalia, nr. cadastral 2339; C.F. nr. 106744 Mangalia, nr. cadastral 2357; C.F. nr. 107928 Mangalia, nr. cadastral 107928
8. 104072 8.19.01 Imobil 380 Municipiul Sibiu, Strada Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu, C.F. nr. 119807 Sibiu, nr. cadastral 119807
9. 104005 8.19.01 Imobil 2558 Comuna Sălişte, judeţul Sibiu, C.F. nr. 109457 Sălişte, nr. cadastral 109457
10. 103884 8.19.01 Imobil 1114 Comuna Deveselu, judeţul Olt, C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108
11. 104060 8.19.01 Imobil 1025 Municipiul Sebeş, strada Călăraşi nr. 74, judeţul Alba, C.F. nr. 74107 Sebeş, nr. cadastral 74107
12. 104092 8.19.01 Imobil 2725 Municipiul Sighişoara, strada Nicolae Filipescu nr. 3A, judeţul Mureş, C.F. nr. 53982 Sighişoara, nr. cadastral 53982SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 189/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 189 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu