Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.189 din 23.03.2016

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Maramureş, Constanţa, Sibiu, Olt, Alba, Mureş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 04 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5 Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUDACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:p. Ministrul apărării naţionale,Gabriel Beniamin Leş,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Anca Dana DraguANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 39 A, sectorul 6, C.F. 215630 Bucureşti, nr. cadastral 215630 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3504 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 160780 - parţial Construcţii: Drumuri pavate: - suprafaţa construită = 353,00 mp - valoarea contabilă = 610,158 lei Total valoare contabilă Imobil 3504 - parţial = 610,158 lei
2. Comuna Griviţa, judeţul Vaslui, C.F. nr. 71210 Griviţa, nr. cadastral 624 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1149 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106906 - parţial Construcţii: Pavilionul M 45 - construcţia C 20: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 13,43 lei Total valoare contabilă Imobil 1149 - parţial = 13,43 lei
3. Comuna Groşi, judeţul Maramureş, C.F. nr. 52269 Groşi, nr. cadastral 52269 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2555 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106632 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 197,00 mp - valoarea contabilă = 11,20 lei
0 1 2 3
Pavilionul F 1: - suprafaţa construită = 160,00 mp - valoarea contabilă = 3.535,84 lei Pavilionul F2: - suprafaţa construită = 168,00 mp - valoarea contabilă = 9.195,20 lei Pavilionul F3: - suprafaţa construită = 198,00 mp - valoarea contabilă = 11.494,00 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 151,00 mp - valoarea contabilă = 14.367,50 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 16,00 mp - valoarea contabilă = 3.239,22 lei Pavilionul G 2: - suprafaţa construită = 224,00 mp - valoarea contabilă = 4.419,80 lei Pavilionul G 3: - suprafaţa construită = 211,00 mp - valoarea contabilă = 2.651,88 lei Pavilionul G 4: - suprafaţa construită = 222,00 mp - valoarea contabilă = 5.747,00 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 153,00 mp - valoarea contabilă = 3,40 lei Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 171,00 mp - valoarea contabilă = 3.535,84 lei Pavilionul H 2: - suprafaţa construită = 145,00 mp - valoarea contabilă = 7.071,68 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 6.608,04 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 109,00 mp - valoarea contabilă = 3,00 lei Total valoare contabilă Imobil 2555 - parţial = 71.883,60 lei
4. Municipiul Medgidia, strada Lupeni nr. 51, judeţul Constanţa, C.F. nr. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 387 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107129 - parţial Construcţii: Pavilionul C 13: - suprafaţa construită = 306,00 mp - valoarea contabilă = 10.675,80 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 254,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul W 9: - suprafaţa construită = 36,00 mp - valoarea contabilă = 583,40 lei Pavilionul V 2: - suprafaţa construită = 86,00 mp - valoarea contabilă = 1.361,20 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 372,00 mp - valoarea contabilă = 11.900,90 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 126,00 mp - valoarea contabilă = 1.604,30 lei Total valoare contabilă Imobil 387 - parţial = 43.626,90 lei
0 1 2 3
5. Municipiul Mangalia, Strada Portului nr. 6, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1669 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107111 - parţial Construcţii: Pavilionul K - construcţia C 5: - suprafaţa construită = 531,16 mp - valoarea contabilă = 107.192,16 lei Pavilionul K 1 - construcţia C 5: - suprafaţa construită = 122,66 mp - valoarea contabilă = 43.254,38 lei Total valoare contabilă Imobil 1669 - parţial = 150.446,54 lei
6. Comuna Roşia, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, C.F. nr. 101859 Roşia, nr. cadastral 101859; C.F. nr. 113743 Sibiu, nr. cadastral 113743 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2661 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104091 - parţial Construcţii: Pavilionul N: - suprafaţa construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 6.458,99 lei Pavilionul X 2: - suprafaţa construită = 533,00 mp - valoarea contabilă = 27.336,55 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 11,00 mp - valoarea contabilă = 328,10 lei Total valoare contabilă Imobil 2661 - parţial = 34.123,64 lei
7. Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106330 Mangalia, nr. cadastral 2339; C.F. nr. 106744 Mangalia, nr. cadastral 2357; C.F. nr. 107928 Mangalia, nr. cadastral 107928 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1302 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107105 - parţial Construcţii: Reţea canalizare: - suprafaţa construită = 1.350,00 ml - valoarea contabilă = 88.168,50 lei Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 950,00 ml - valoarea contabilă = 25.024,37 lei Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 682,00 ml - valoarea contabilă = 16.865,86 lei Reţea termoficare: - suprafaţa construită = 400,00 ml -valoarea contabilă = 9.431,00 lei Pavilionul D 1 - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 593,38 mp - valoarea contabilă = 485.319,60 lei Pavilionul E - construcţia C 4: - suprafaţa construită = 255,37 mp - valoarea contabilă = 112.800,98 lei Pavilionul E 2 - construcţia C 13: - suprafaţa construită = 143,85 mp - valoarea contabilă = 55.976,34 lei Total valoare contabilă Imobil 1302 - parţial = 793.586,65 lei
8. Municipiul Sibiu, Strada Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu, C.F. nr. 119807 Sibiu, nr. cadastral 119807 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 380 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104072 - parţial Construcţii: Pavilionul X 2: - suprafaţa construită = 30,00 mp - valoarea contabilă = 20.091,70 lei Pavilionul C 8: - suprafaţa construită = 20,00 mp - valoarea contabilă = 368,35 lei Total valoare contabilă Imobil 380 - parţial = 20.460,05 lei
0 1 2 3
9. Comuna Sălişte, judeţul Sibiu, C.F. nr. 109457 Sălişte, nr. cadastral 109457 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2558 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104005 - parţial Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 92,00 mp - valoarea contabilă = 1.640,91 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 64,00 mp - valoarea contabilă = 1.774,72 lei Total valoare contabilă Imobil 2558 - parţial = 3.415,63 lei
10. Comuna Deveselu, judeţul Olt, C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1114 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103884 - parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 129,00 mp - valoarea contabilă = 75.137,97 lei Total valoare contabilă Imobil 1114 - parţial = 75.137,97 lei
11. Municipiul Sebeş, strada Călăraşi nr. 74, judeţul Alba, C.F. nr. 74107 Sebeş, nr. cadastral 74107 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1025 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104060 - parţial Construcţii: Pavilionul L 2: - suprafaţa construită = 320,00 mp - valoarea contabilă = 6.264,00 lei Pavilionul T 1: - suprafaţa construită = 1.036,00 mp - valoarea contabilă = 10.139,85 lei Total valoare contabilă Imobil 1025 - parţial = 16.403,85 lei
12. Municipiul Sighişoara, strada Nicolae Filipescu nr. 3A, judeţul Mureş, C.F. nr. 53982 Sighişoara, nr. cadastral 53982 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2725 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104092 - parţial Construcţii: Pavilionul H: - suprafaţa construită = 133,00 mp - valoarea contabilă = 8.998,40 lei Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 128,00 mp - valoarea contabilă = 7.979,24 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 74,00 mp - valoarea contabilă = 2.849,40 lei Pavilionul T 1: - suprafaţa construită = 77,00 mp - valoarea contabilă = 989,43 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 4.499,20 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 56,00 mp - valoarea contabilă = 989,43 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 0,70 lei Pavilionul P 3: - suprafaţa construită = 21,00 mp - valoarea contabilă = 719,76 lei Total valoare contabilă Imobil 2725 - parţial = 27.025,56 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 160780 8.19.01 Imobil 3504 Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 39 A, sectorul 6, C.F. 215630 Bucureşti, nr. cadastral 215630
2. 106906 8.19.01 Imobil 1149 Comuna Griviţa, judeţul Vaslui, C.F. nr. 71210 Griviţa, nr. cadastral 624
3. 106632 8.19.01 Imobil 2555 Comuna Groşi, judeţul Maramureş, C.F. nr. 52269 Groşi, nr. cadastral 52269
4. 107129 8.19.01 Imobil 387 Municipiul Medgidia, strada Lupeni nr. 51, judeţul Constanţa, C.F. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376
5. 107111 8.19.01 Imobil 1669 Municipiul Mangalia, Strada Portului nr. 6, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141
6. 104091 8.19.01 Imobil 2661 Comuna Roşia, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, C.F. nr. 101859 Roşia, nr. cadastral 101859; C.F. nr. 113743 Sibiu, nr. cadastral 113743
7. 107105 8.19.01 Imobil 1302 Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106330 Mangalia, nr. cadastral 2339; C.F. nr. 106744 Mangalia, nr. cadastral 2357; C.F. nr. 107928 Mangalia, nr. cadastral 107928
8. 104072 8.19.01 Imobil 380 Municipiul Sibiu, Strada Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu, C.F. nr. 119807 Sibiu, nr. cadastral 119807
9. 104005 8.19.01 Imobil 2558 Comuna Sălişte, judeţul Sibiu, C.F. nr. 109457 Sălişte, nr. cadastral 109457
10. 103884 8.19.01 Imobil 1114 Comuna Deveselu, judeţul Olt, C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108
11. 104060 8.19.01 Imobil 1025 Municipiul Sebeş, strada Călăraşi nr. 74, judeţul Alba, C.F. nr. 74107 Sebeş, nr. cadastral 74107
12. 104092 8.19.01 Imobil 2725 Municipiul Sighişoara, strada Nicolae Filipescu nr. 3A, judeţul Mureş, C.F. nr. 53982 Sighişoara, nr. cadastral 53982SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 189/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 189 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu