Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 189 din 25 februarie 2009

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 240 din 10 aprilie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă următoarele pozitii: 22, 149, 154, 158, 165, 209, 212, 219-222, 224, 225, 230, 289, 300, 303, 304, 306, 307, 310-312, 333, 336-339, 341,343, 345-348 şi 353;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 397 se introduc douăzeci şi una de noi poziţii, poziţiile nr. 398-418, prevăzute în anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Almăj" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 122 Işalniţa-Şitoaia-Almăj, km 6+000-10+000 şi DC 109 Almăj-Coţofenii din Faţă, km 0+000-1 + 100";

- la poziţia nr. 2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S=43,00 ha; drumuri situate în extravilanul comunei Almăj";

- la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drumuri publice în intravilanul localităţii", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„DE 70 - centru sat Almăj, L=2,1 km

DE 70 - centru sat Şitoaia, L=1,3 km

Centru sat Almăj - sat Moşneni, L=2,6 km

Flori Ion - Burghiu Mureş, L=0,450 km

Burghiu Mureş - Bănică Floarea, L=0,272 km

Burghiu Mureş - Ghiţă Nicolae, L=0,389 km

Burghiu Mureş - Ionele Vasile, L=0,550 km

Manea Gheorghe - Stanică Maria, L=0,356 km

Stanică Ioana - Cămin Cultural Almăj, L=0,325 km

Şcoala generală Bogea - Bleojiu Ion, L=0,845 km

Buga Ion - P.O. CFR, L=0,300 km

Stoica Ion - pct. Milan, L=0,310 km

Dima Eugen - Vlad Ion, L=0,258 km

Dispensarul uman - DC 122, L=0,220 km", coloana 6 va avea următorul cuprins; „6746".

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 63 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 64-66, prevăzute în anexa nr. 2.

3. Anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Argetoaia" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 187;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 194 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 195-198, prevăzute în anexa nr. 3.

4. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brabova", după poziţia nr. 160 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 161, prevăzută în anexa nr. 4.

5. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeşti", după poziţia nr. 35 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 36-39, prevăzute în anexa nr. 5.

6. La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călăraşi", după poziţia 116 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 117-126, prevăzute în anexa nr. 6.

7. Anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cerat" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 1 şi 25.

b) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Centrul de documentare şi informare", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Fosta clădire Vijloi; număr de imobil 967A, cvartalul 48, poziţia 2059", coloana 6 va avea următorul cuprins: „75200", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Cerat, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/1999";

- la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren Centrul de documentare şi informare", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1000 mp; cvartalul 48, poziţia 2059; vecinătăţi: N - moştenitor Iordache Paulina, E - proprietar Nicola Ilie, V - DJ 561, S - Proprietar Florea D. Ioan", coloana 6 va avea următorul cuprins: „2400", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Cerat, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/1999";

- la poziţia nr. 32, coloana 4 va avea următorul cuprins: „4150 mp; cvartalul 24, poziţia 1180; vecinătăţi: N - localul de şcoală nr. 2 Cerat, S - D.e. 140, E - DJ 561, V - proprietar Fisu Tudor", coloana 6 va avea următorul cuprins: „49471,2", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Cerat, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/1999";

c) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 82 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 83 şi 84, prevăzute în anexa nr. 7.

8. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coţofenii din Dos" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 49, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Situată în centrul satului, la nord de Buzatu Maria şi la est de Căminul cultural, 169,90 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: „7,97", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Coţofenii din Dos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/1999";

- la poziţia nr. 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2.037 mp", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Coţofenii din Dos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/1999";

- la poziţia nr. 51, coloana 4 va avea următorul cuprins: „61 mp, situată la est de Primărie", coloana 6 va avea următorul cuprins: „6,0", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Coţofenii din Dos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/1999";

- la poziţia nr. 52, coloana 4 va avea următorul cuprins: „660 mp", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Coţofenii din Dos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/1999";

- la poziţia nr. 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „214,90 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: „13,56", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Coţofenii din Dos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/1999";

- la poziţia nr. 54, coloana 4 va avea următorul cuprins: „516 mp", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Coţofenii din Dos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/1999";

9. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gherceşti", după poziţia nr. 59 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 60-62, prevăzute în anexa nr. 8.

10. Anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Giurgiţa" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 6 Intorsura-Gară Afumaţi, L=2,5 km, km 4+000- 6+500; DC 15 Giurgiţa-Curmătura, L=2,375 km, km 0+000- 2+375";

- la poziţia nr. 1, coloana 6 va avea următorul cuprins: „625, respectiv 593".

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 30 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 31-34, prevăzute în anexa nr. 9.

11. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti", la poziţia nr. 8, coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) Suprafaţă 800 mp, b) Suprafaţă 12031 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: „58361 lei".

12. Anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Melineşti" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile", la poziţia nr. 1, coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) DC 112 Melineşti-Valea Muierii, L=5,300 km;

2) DC 114 DN 6B-Ohaba-DJ 605A, L=5,293 km;

3) DC 126 Melineşti-Odoleni, L=4,650 km";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 156 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 157-166, prevăzute în anexa nr. 10.

13. Anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" la poziţia nr. 1, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Satul Mlecăneşti

1. Aleea I Negustorilor, L=100 m

2. Str. Boiereştilor, L=520 m

3. Str. Ibu, L=260 m

4. Str. Bisericii, L=276 m

5. Aleea I Bisericii, L=50 m Satul Mischii

6. Str. Podului, L=558 m

7. Str. Conacului, L=450 m

8. Str. Islaz, L=500 m

9. Str. Trascanilor, L=520 m

10. Aleea I Conacului, L=100 m

11. Aleea I Izlaz, L=100 m

12. Aleea II Izlaz, L=200 m

13. Aleea I Eroilor, L=200 m

14. Aleea II Eroilor, L=100m

15. Aleea III Eroilor, L=275 m

16. Aleea IV Eroilor, L=300 m

17. Str. Cepoi, L=300 m

18. Aleea V Eroilor, L=200 m

19. Aleea VI Eroilor, L=100 m

20. Str. înfundată, L=200 m

21. Str. Fetelor, L=150 m

22. Str. Oda, L=151 m

23. Aleea VII Eroilor, L=127 m Satul Urecheşti

24. Str. Florilor, L=1230 m

25. Aleea I Florilor, L=178 m

26. Aleea II Florilor, L=376 m Satul Motoci

27. Aleea I Agromecului, L=104 m

28. Aleea II Agromecului, L=250 m

29. Aleea III Agromecului, L=325 m

30. Aleea IV Agromecului, L=200 m

31. Str. Pomilor, L=270 m

32. Str. Izvor, L=300 m

33. Str. Corbu, L=1050m Satul Călineşti

34. Str. Coastelor, L=2504 m

35. Aleea I Coastelor, L=71 m

36. Aleea II Coastelor, L=84 m Satul Gogoşeşti

37. Str. Gogoşeşti, L=1100 m

38. Aleea I Gogoşeşti, L=300 m

39. Aleea II Gogoşeşti, L=300 m TOTAL=14379 m",

coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „35000";

b) la secţiunea I „ Bunuri imobile", după poziţia nr. 35 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 36, prevăzută în anexa nr. 11.

14. Anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mîrşani" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 5, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S=1919 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: „101055";

- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 38 A Mîrşani-Daneţi", coloana 4 va avea următorul cuprins: „km 0+000-2+100, L=2,1 km", coloana 6 va avea următorul cuprins: „397725";

- la poziţia nr. 31, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S=9336 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: „481682,19".

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 42 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 43, prevăzută în anexa nr. 12.

15. Anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Perişor" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 21, 22, 23 şi 28.'

b) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1935";

- la poziţia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1929";

- la poziţia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1929";

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1954";

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1935";

- la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1935";

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1935";

- la poziţia nr. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: „E - DJ Cătane-Sărbătoarea", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970";

- la poziţia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970";

- la poziţia nr. 17, coloana 4 va avea următorul cuprins: „E - teren consiliul local", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1907";

- la poziţia nr. 19, coloana 4 va avea următorul cuprins: „N - DN Craiova-Calafat, S - Pârvan-Badea", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1907";

- la poziţia nr. 24, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Construită din cărămidă arsă, acoperită cu tablă", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1925";

- la poziţia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1925";

- la poziţia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1925";

- la poziţia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1925";

- la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţe comunale", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Uliţa Stoican Marin - Mihai Ion - 212 ml

Uliţa Gheonea Ion - Ghercioiu Tache - 220 ml

Uliţa Dâlganu Elena - Gheonea Chirea - 142 ml

Uliţa Sima Virgil - Nica Oraţiu - 290 ml

Uliţa Surcel Marin - Ianoşi Virgilia -124 ml

Uliţa Sima Crisante - Staicu Florea -102 ml

Uliţa Solomonescu Nicolae-Elena - 110 ml

Uliţa Bancu Ilie - Cazacu Nicolae - 252 ml

Uliţa Biserica - Tana Marin - 470 ml

Uliţa Buldur Ionel - Colţan Petre - 170 ml

Uliţa Nica Ion - Urziceanu Marian - 106 ml

Uliţa Piperca Ion - Bonteanu Ion - 420 ml

Uliţa Magazin - Moară - 300 ml

Uliţa Ghejan Ion - Moară - 1200 ml

Uliţa Pădureanu Alecsandru - Tută Ion - 440 ml";

- la poziţia nr. 30, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Lungime 1,2 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1890", coloana 6 va avea următorul cuprins: „25,20";

- la poziţia nr. 31, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Lungime 4,0 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1890", coloana 6 va avea următorul cuprins: „84,00";

- la poziţia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Poduri comunale satul Mărăcinele", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1975", coloana 6 va avea următorul cuprins: „0,20";

- la poziţia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1935", coloana 6 va avea următorul cuprins: „35511";

- la poziţia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1925", coloana 6 va avea următorul cuprins: „0,50";

- la poziţia nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1935", coloana 6 va avea următorul cuprins: „130,00";

- la poziţia nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1935", coloana 6 va avea următorul cuprins: „85,00";

- la poziţia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1968", coloana 6 va avea următorul cuprins: „20,00";

- la poziţia nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1968", coloana 6 va avea următorul cuprins: „40,00";

- la poziţia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1968", coloana 6 va avea următorul cuprins: „2100,00";

- la poziţia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1968", coloana 6 va avea următorul cuprins: „1539,00".

c) la secţiunea I „ Bunuri imobile", după poziţia nr. 43 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 44-49, prevăzute în anexa nr. 13.

16. Anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pleniţa" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile", la poziţia nr. 1, coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „DC 58 Caraula - Pleniţa, km 1 +400-4+600 şi DC 59 Pleniţa - Castrele Traiane, km 0+000-7+000", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Pleniţa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2008";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 91 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 92, prevăzută în anexa nr. 14.

17. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari", după poziţia nr. 43 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 44-47, prevăzute în anexa nr. 15.

18. Anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimnicu de Sus" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile", la poziţia nr. 30, coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „DC 127 Şimnicu de Sus - Goieşti, L=6 km, km 0+000-6+000", coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „130520".

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 69 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 70-78, prevăzute în anexa nr. 16.

19. Anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teasc" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile", la poziţia nr. 77, coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Strada Morii 3500 mp (0,3500 ha)

Strada Lacurilor 2870,35 mp (0,2870 ha)

Aleea Lacurilor 629,14 mp (0,0629 ha)

Aleea Marin Sorescu 2415 mp (0,2415 ha)", coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „57253,08; 5109,22; 1119,87; 4298,70";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 122 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 123-126, prevăzute în anexa nr. 17.

20. La anexa nr. 110 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârna", după poziţia nr. 6 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 7 şi 8, prevăzute în anexa nr. 18.

21. La anexa nr. 111 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobroteşti" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 13, coloana 4 va avea următorul cuprins: „4550 mp", coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dobroteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2006";

- la poziţia nr. 14, coloana 4 va avea următorul cuprins: „13520 mp", coloana 7 va avea următorul cuprins: „ Domeniul public al comunei Dobroteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2006".

Art. II.-Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA Nr. 1

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

398

1.3.1.

Atelier auto

Suprafaţa construită = 29,00 mp

Construcţie din BCA

2002

34210,00

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj nr. 213/2008

399

1.1.2.1.

Ghişeu acces

Construcţie metalică

2004

7393,70

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj nr. 213/2008

400

1.3.1.

Terminal pasageri

Suprafaţa construită = 209,00 mp

Construcţie din BCA şi beton

2002

595000,00

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj nr. 213/2008

401

1.3.1.

Terminal control acces

Suprafaţa construită = 435,00 mp

Construcţie din BCA şi beton

2004

869950,00

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 213/2008

402

1.3.1.

Terminal companii

Suprafaţa construită = 242,98 mp

Construcţie din BCA şi beton

2008

545540,06

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj nr. 213/2008

403

1.3.7.3.

Parcare şi circulaţii incintă

Suprafaţa construită=4822,00 mp

2006

279480,63

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj nr. 213/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

404

1.6.1.1.

Grup sanitar persoane cu handicap

Suprafaţa construită = 8,2 mp Construcţie din metal şi PVC

2006

29140,00

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj nr. 213/2008

405

1.6.3.2.

Imprejmuire teren amenajare

L = 4100,00 ml

2006

274673,95

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj nr. 213/2008

406

1.6.3.2.

Separare zonă frontieră

L = 3742,70 ml

2006

366204,64

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj nr. 213/2008

407

1.6.7.

Cabină modulară

Structură metalică cu plexiglas

In incinta terminalului control acces

2008

3949,57

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj nr. 213/2008

408

1.6.7.

Cabină modulară

Structură metalică cu plexiglas

In incinta terminalului control acces

2008

3949,57

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj

nr. 213/2008

409

1.6.7.

Cabină modulară

Structură metalică cu plexiglas

In incinta terminalului control acces

2008

3949,57

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 213/2008

410

1.6.7.

Cabină modulară

Structură metalică cu plexiglas

In incinta terminalului control acces

2008

3949,57

Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 213/2008

411

1.6.7.

Cabină modulară

Structură metalică cu plexiglas

In incinta terminalului control acces

2008

4873,94

Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 213/2008

412

1.6.5.

Instalaţie încălzire

In incinta magaziei de mărfuri+birouri

1996

1436,15

Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 213/2008

413

1.6.5.

Centrală termică

In incinta magaziei de mărfuri+birouri

1998

4343,20

Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 213/2008

414

1.3.1.

Remiză

Suprafaţa construită = 136,00 mp

2001

198687,00

Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 213/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

415

1.6.8.

Poartă

Poartă acces incintă aeroport

1995

180,00

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj

nr. 213/2008

416

1.6.6.

Bariera

cu telecomandă 1

La intrarea spre platforma îmbarcare-debarcare pasageri

1998

502,36

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj

nr. 213/2008

417

1.6.6.

Bariera

cu telecomandă 2

La intrarea în parcare

1992

1458,15

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj

nr. 213/2008

418

1.6.6.

Bariera

cu telecomandă 3

La intrarea în parcare

1991

1458,15

Domeniul public al

judeţului Dolj, conform

Hotărârii Consiliului

Judeţean Dolj

nr. 213/2008

ANEXA Nr. 2

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Almăj

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

64

1.6.2.

Teren aferent gospodărie de apă plus teren puţ forat

S=2400 mp

T. 9 -P.241

N -De 169

S, E, V - rezervă consiliul local

2008

6776

Domeniul public al comunei Almăj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2008

65

1.6.2.

Teren staţie de epurare ape uzate menajere

S=2334 mp

T. 53 -P.43/15

N - Pîrcălabu Nicolae

S - groapă de cenuşă a S.C. Electrocentrale Bucureşti

E - De 867/2

V - Ionescu Marin

2008

6746

Domeniul public al comunei Almăj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2008

66

1.6.2.

Teren aferent puţ forat nr. 2

S=500 mp

T. 10 -P1/1

N -De 169

E - De 235

2008

1445

Domeniul public al

comunei Almăj,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 18/2008

ANEXA Nr. 3

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Argetoaia

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

195

116

Teren

Tarlaua 153, parcela 323

S=769 mp

Situat lângă pârâul Argetoaia,

având următorii vecini:

N - De 678/1

E - Cruceru Elisabeta

S - Duţu Victor

V - Duţu Victor

2008

900

Domeniul public al

comunei Argetoaia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 38/2008

196

116

Teren

Tarlaua 171, parcela 2829/8

S=600 mp

Situat în satul Salcia, având

următorii vecini:

N -Vulpescu Maria

E - De 2830

S - De 2787, Vulpescu Maria

V -De 2816

2008

900

Domeniul public al

comunei Argetoaia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 38/2008

197

75

Teren

Tarlaua 39, parcela 105/1

S=10001 mp

Situat în satul Argetoaia, având următorii vecini:

N - Popescu Panait

E - Popescu Panait

S - limită intravilan

V - De 487

2008

3500

Domeniul public al

comunei Argetoaia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 38/2008

198

116

Teren

Tarlaua 157, parcela 2

S=20784 mp

Situat în satul Salcia, având următorii vecini:

N - islaz comunal

E - Cn 2688/1

S - DJ 606 A

V - islaz comunal

2008

6000

Domeniul public al

comunei Argetoaia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 40/2008

ANEXA Nr. 4

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brabova

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

161

1.6.4.

Clădire fost sediu al S.A. CERES Brabova Gheretă poartă

Suprafaţă construită

C1 = 138 mp

Suprafaţă construită

C2=14 mp

Suprafaţă teren aferent= 1940 mp

N - Zdrafulescu Dumitru Radu

E - DC 72

S - Lupu Maria

V - Zdrafulescu Dumitru Radu

2008

97600

Domeniul public al comunei Brabova, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 33/2008

ANEXA Nr. 5

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeşti

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

36

011.03.

Teren

Tarlaua 58, parcela 2

Suprafaţă=1000mp

Vecinătăţi:

N -Avram M. Ion

E - Nica Maria

S - Nica Maria

V -DC 1458

2008

5000

Domeniul public al

comunei Brădeşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 34/2008

37

011.03.

Teren

Tarlaua 82, parcela 42

Suprafaţă=1403 mp

Vecinătăţi:

N -Ps1768

E -De 1709

S -CN

V -CN

2008

3000

Domeniul public al

comunei Brădeşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 50/2008

38

011.03.

Teren

Punctul Pîrligeni, tarlaua 85

Parcela 2/1

Suprafaţă=400 mp

Vecinătăţi:

N - Fota Constanţa

E - Bădoi Constantin

S -CFR

V - Fecioru Marin

2008

5000

Domeniul public al

comunei Brădeşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 89/2008

39

011.03.

Teren

Punctul Cetate, tarlaua 72, parcela 1656 Suprafaţă=26000 mp Vecinătăţi:

N - Ivan Gheorghe

E - Popa Gheorghita

S - Craioveanu Nicolae

V -De 1631

2008

10000

Domeniul public al

comunei Brădeşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 90/2008

ANEXA Nr. 6

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călăraşi

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

117

1.8.3.

Teren aferent staţie tratare şi epurare ape uzate (1)

Tarlaua 175, parcela 1150

S=24200 mp

E - Serban Ion

S - CN 920

V -DE 1036

N -DE

2008

48400

Domeniul public al

comunei Călăraşi,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 21/2008

118

1.8.3.

Teren aferent staţie tratare şi epurare ape uzate (2)

Tarlaua 168, parcela 1059

S=2000 mp

E -DE 1058

S - teren arabil

V - teren arabil

N -DE 1095

2008

4000

Domeniul public al

comunei Călăraşi,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 21/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

119

1.6.2.1.

Clădire liceu

N - teren proprietate particulară

S -DN 54 A

E - cimitirul Dăbuleni

V -C.C.D.C.P.N. Dăbuleni

2008

3026000

Domeniul public al

comunei Călăraşi,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 26/2008

120

1.6.2.2.

Clădire internat

N - teren proprietate particulară

S -DN 54 A

E - cimitirul Dăbuleni

V -C.C.D.C.P.N. Dăbuleni

2008

1560000

Domeniul public al

comunei Călăraşi,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 26/2008

121

1.6.2.3.

Clădire cantină

N - teren proprietate particulară

S -DN 54 A

E - cimitirul Dăbuleni

V -C.C.D.C.P.N. Dăbuleni

2008

414600

Domeniul public al

comunei Călăraşi,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 26/2008

122

1.6.2.4.

Clădire atelier

N - teren proprietate particulară

S -DN 54 A

E - cimitirul Dăbuleni

V -C.C.D.C.P.N. Dăbuleni

2008

305000

Domeniul public al

comunei Călăraşi,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 26/2008

123

1.6.2.5.

Clădire sală sport

N - teren proprietate particulară

S -DN 54 A

E - cimitirul Dăbuleni

V -C.C.D.C.P.N. Dăbuleni

2008

664600

Domeniul public al

comunei Călăraşi,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 26/2008

124

1.6.2.6.

Clădire poartă

N - teren proprietate particulară

S -DN 54 A

E - cimitirul Dăbuleni

V -C.C.D.C.P.N. Dăbuleni

2008

6100000

Domeniul public al comunei Călăraşi, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 26/2008

125

1.6.2.7.

Clădire  centrală termică

N - teren proprietate particulară

S -DN 54 A

E - cimitirul Dăbuleni

V -C.C.D.C.P.N. Dăbuleni

2008

1313872

Domeniul public al

comunei Călăraşi,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 26/2008

126

1.6.2.8.

Teren aferent clădirii

S=70000 mp

2008

1400000

Domeniul public al

comunei Călăraşi,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 26/2008

ANEXA Nr. 7

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cerat

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

83

011.03

Teren extravilan

Tarlaua 80, parcela 634

Suprafaţa=5000 mp

N -pârâul 170

S - proprietar moştenitor Rădulescu Ion

E -D.e. 635

V - teren extravilan proprietar Consiliul Local Cerat, T80, P634

2008

100000

Domeniul public al

comunei Cerat,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 41/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

84

011.03.

Teren extravilan

Tarlaua 68, parcela 546 Suprafata=15000 mp

N -D.e. 635

S - teren extravilan, proprietar Consiliul Local Cerat, T68, P546

E - teren extravilan, proprietar Consiliul Local Cerat, T68, P546

V - teren extravilan, proprietar Consiliul Local Cerat, T68, P546

2008

250000

Domeniul public al

comunei Cerat,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 41/2008

ANEXA Nr. 8

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghercesti

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

60

011.03.

Teren

Terenul în suprafaţă de 4000 mp se află situat în T 37, P 9, extravilan, cu

vecinătăţile:

N, E, V - Mihai Florin

S - DE 369

2007

67931

Domeniul public al

comunei Ghercesti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 1/2007

61

011.03.

Teren

Terenul în suprafaţă de 8000 mp se află situat în T27, P17/2, cu vecinătăţile:

S - DE 14

E - Lepădat Gheorghe

V - Nistor Dumitru

N - Iliută Marin

2007

135862

Domeniul public al

comunei Ghercesti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 5/2007

62

011.03.

Teren

Terenul în suprafaţă de 500 mp se află situat în intravilanul comunei

Ghercesti, cu vecinătăţile:

E, V şi S - teren intravilan de domeniul public, proprietatea primăriei Ghercesti

S -DJ 641

2007

8491

Domeniul public al

comunei Ghercesti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 5/2007

ANEXA Nr. 9

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Giurgita

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar - lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

31

1.3.7.

Străzi

Satul Giurgita

1. Str. Aleea Grădinari, L=150 m

2. Str. Bădeştilor, L=854 m

3. Str. Bucegi, L=470 m

4. Str. Brutăriei, L=180m

2008

4858

Domeniul public al

comunei Giurgita,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 15/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

5. Str. Băileştiului, L=500 m

6. Str. Calea Dunării, L=4262 m

7. Str. Cantonului, L=280 m

8. Str. Constantin Popescu, L=640 m

9. Str. Canalului, L=50 m

10. Str. Carpaţi, L=270 m

11. Str. Col. P. N. Bucşani, L=730 m

12. Str. Desnăţuiului, L=180 m

13. Str. Eroilor, L=680 m

14. Str. Gării, L=600 m

15. Str. Grădinari, L=110 m

16. Str. Gh. Gardăreanu, L=540 m

17. Str. Ioan Robănescu, L=400 m

18. Str. înfundată, L=120 m

19. Str. Libertăţii, L=120 m

20. Str. Morii, L =600 m

21. Str. Mihai Eminescu, L=413m

22. Str. Mr. C. Doranga, L=616m

23. Str. Nucilor, L=420 m

24. Str. Negoieştilor, L=260 m

25. Str. Pădurii, L=630 m

26. Str. Parcului, L=60 m

27. Str. Portăreştii Noi, L=470 m

28. Str. Poporului, L=861 m

29. Str. Teilor, L=240 m

30. Str. Viilor, L=170 m

31. Str. Velenilor, L=190 m

32. Str. Vasile Alecsandri, L=150m

Satul Curmătura

1. Str. Cerăcenilor, L=830 m

2. Str. I. L. Caragiale, L=470 m

3. Str. Jiului, L=756 m

4. Str. Macului, L=250 m

5. Str. Mireselor, L=600 m

6. Str. Mărginaşe, L=370 m

7. Str. Moşnenilor, L=460 m

8. Str. Plopilor, L=1400 m

9. Str. Spicului, L=130m

10. Str. Şcolii, L=620 m

11. Str. Salcâmilor, L=928 m

12. Str. Slt. Minică FI. Peca, L=490 m

Satul Filaret

1. Str. Calea Dunării, L=720 m

32

1.3.7.

Drumuri vicinale

Drum vicinal 1, L=100 m

Drum vicinal 2, L=110 m

Drum vicinal 9, L=78 m

Drum vicinal 14, L=68 m

Drum vicinal 3, L=537 m

Drum vicinal 4, L=245 m

2008

287

Domeniul public al

comunei Giurgiţa,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 15/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

33

011.03.

Teren intravilan

„Fântâna mireselor" S=2204 mp

2008

100

Domeniul public al

comunei Giurgiţa,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 15/2008

34

011.03.

Teren intravilan

Intersecţie

Str. Eroilor-Str. Velenilor

S=1600 mp

2008

80

Domeniul public al

comunei Giurgiţa,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 15/2008

ANEXA Nr. 10

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Melineşti

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

157

011.03.01.

Teren

S=6032 mp

Situat de-a lungul DN 6 B între zona de siguranţă a drumului şi gardurile laterale ale cetăţenilor

Tronson 1 hotar Cruşeţ - Drumul Filiaşi

2008

17317

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 9/2008

158

011.03.01.

Teren

S=30110 mp

Situat de-a lungul DN 6 B între zona de siguranţă a drumului şi gardurile laterale ale cetăţenilor

Tronson 2 drum Filiaşi - casa nr. 1 Pîrvu

2008

209431

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 9/2008

159

011.03.01.

Teren

S=9048 mp

Situat de-a lungul DN 6 B între zona de siguranţă a drumului şi gardurile laterale ale cetăţenilor

Tronson 3 casa nr. 1 Pîrvu - fost drum C.A.P.

2008

25063

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 9/2008

160

011.03.01.

Teren

S=19277mp

Situat de-a lungul DN 6 B între zona de siguranţă a drumului şi gardurile laterale ale cetăţenilor

Tronson 4 fost drum C.A.P. -

Cămin Negoieşti

2008

63036

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 9/2008

161

011.03.01.

Teren

S=16588 mp

Situat de-a lungul DN 6 B între zona de siguranţă a drumului şi gardurile laterale ale cetăţenilor

Tronson 5 cămin Negoieşti -

Drumul Balota-Negoieşti

2008

54243

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 9/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

162

011.03.01.

Teren

S=3640 mp

Situat de-a lungul DC 126 Melineşti-Odoleni, între zona de siguranţă a drumului şi gardurile laterale ale cetăţenilor, pe o lungime de 420 m între DN 6B şi Podul Boului

2008

15288

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 35/2008

163

011.03.01.

Teren

S=5860 mp

Situat de-a lungul DC 112 Melineşti-Valea Muierii, între zona de siguranţă a drumului şi gardurile laterale ale cetăţenilor, pe o lungime de 583 m între Primărie si I.R.E.

2008

24612

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 35/2008

164

011.03.01.

Teren

S=7700 mp

Situat de-a lungul DJ 605A Melineşti-Bodăeştii de Jos, între zona de siguranţă a drumului şi gardurile laterale ale cetăţenilor, pe o lungime de 1100 m

2008

22099

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 35/2008

165

011.03.01.

Teren

S=1140mp

Situat de-a lungul DJ 605A Melineşti-Fărcaş, între zona de siguranţă a drumului şi gardurile laterale ale cetăţenilor, pe o lungime de 190 m

2008

5164

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 35/2008

166

011.03.01.

Teren aferent staţiei de epurare a apei

Tarlaua 70, parcela 1/1 S=2197mp

2008

10201

Domeniul public al

comunei Melineşti,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 40/2008

ANEXA Nr. 11

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

36

011.03.

Teren

Suprafaţa=5000 mp

Punctul Vişina

Vecinătăţi:

N -Ps 518

S -Ps 518

E -Ps 518

V -Ps 518

2008

200000

Domeniul public al

comunei Mischii,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 18/2008

ANEXA Nr. 12

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Mârşani

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

43

13.7. 1.3.7.2. 1.3.7.2. 1.3.7.1. 1.3.7.2. 1.3.7.1.

1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.2.

1.3.7.1. 1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1.

Străzi

Total valoare

1. Strada Principală, L=1600 m, l=14 m

2. Strada Târgului, L=3120 m, l=12 m

3. Strada Valea Poştei, L=2650 m, l=12 m

4. Strada Mihai Viteazu, L=2450 m, l=10 m

5. Strada Valea Bisericii, L=2075 m, l=10 m

6. Strada Primăverii, L=1600 m, l=10 m

7. Strada Şcolii, L=425 m, l=10 m

8. Strada Ciunei, L=1400 m, l=10 m

9. Strada Grădinarilor, L=1600 m, l=5 m

10. Strada Moara Vlăescu, L=600 m, l=10 m

11. Strada Canalului, L=850 m, l=10 m

12. Strada Gheorghe Turlea, L=739 m, l=10 m

13. Strada Dr. Căpitănescu, L=1100 m, l=10 m

14. Strada Bisericii, L=787 m, l=10 m

15. Strada Semeteului, L=340 m, l=7 m

16. Strada Mitu Gogea, L=100 m, l=7 m

17. Strada Deleni, L=420 m, l=6 m

18. Strada Cazaniei, L=220 m, l=6 m

19. Strada Popeşti, L=1125 m, l=10 m

20. Strada Dudului, L=1337 m, l=8 m

21. Strada Buradeşti, L=605 m, l=8 m

22. Aleea Teiului, L=130 m, l=4 m

23. Aleea Ghiocelului, L=260 m, l=6 m

24. Aleea Bujorului, L=280 m, l=4 m

25. Aleea Trandafirului, L=400 m, l=6 m

26. Aleea Salcâmului, L=430 m, l=6 m

27. Aleea Crizantemei, L=325 m, l=4 m

28. Aleea Rozelor, L=225 m, l=6 m

29. Aleea Busuiocului, L=590 m, l=6 m

30. Aleea Lujerului, L=280 m, 1=3,5 m

31. Aleea Nucului, L=595 m, l=5 m

32. Aleea Mărului, L=160 m, l=4 m

33. Aleea Cireşului, L=160 m, l=3 m

34. Aleea Piersicului, L=450 m, l=3 m

35. Aleea Liliacului, L=620 m, l=3 m

36. Aleea Tufănelelor, L=210 m, l=3 m

37. Aleea Romaniţei, L=170 m, l=3 m

38. Aleea Gigi Bulu'gea, L=390 m, l=4 m

39. Aleea Plopului, L=110 m, l=3 m

40. Aleea Alunului, L=210 m, l=4 m

41. Aleea Părului, L=150 m, l=4 m

42. Aleea Lalelei, L=250 m, l=4 m

43. Aleea Primarului, L=110 m, l=5 m

44. Aleea Dispensarului, L=210 m, l=4 m

45. Aleea Gladiolei, L=290 m, l=3 m

46. Aleea Crinului, L=210 m, l=4 m

47. Aleea I Drăgănei, L=150 m, l=3 m

48. Aleea II Drăgănei, L=200 m, l=3 m

49. Aleea I Ciunei, L=160 m, l=5 m

50. Aleea II Ciunei, L=130 m, l=5 m

51. Aleea Morii, L=180 m, l=6 m

52. Aleea Mocăniţei, L=200 m, l=4 m

53. Aleea Dăneşti,L=250 m, l=3 m

2008

8084937

1204457

2186773

495200

1693734

290500

276800

59500

200620

112000

84000

121805

103460

157630

109480

33320

9800

35280

18480

161212

154156

67760

7280

21840

15680

 33600

36120

18200

 18900

49560

13720

 41650

8960

6720

18900

26040

8820

7140

21840

4620

11760

8400

14000

7700

 11760

12180

11760

6300

8400

 11200

9100

15120

11200

10500

Domeniul public al

comunei Mârşani,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

ANEXA Nr. 13

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Perişor

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

44

1.6.2.

Sediul

administrativ consiliul local

Construit din plăci de BCA, acoperit cu plăci de ciment

2003

30060,00

Domeniul public al comunei Perişor, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 13/2008

45

011.03.

Teren aferent sediu consiliul local

Suprafaţă = 4000 mp

Vecini:

N - piaţă agroalimentară

E - drum comunal

S - drum comunal

V - Tăcu Marcel

2003

1999,20

Domeniul public al comunei Perişor, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 20/2008

46

1.6.2.

Atelier piaţa agroalimentară

Construit din plăci de BCA, acoperit cu plăci de azbociment

2003

12094,00

Domeniul public al comunei Perişor, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2008

47

011.03.

Teren aferent atelier piaţă agroalimentară

Suprafaţă = 1222 mp

Vecini:

N - drum comunal

E - drum comunal

S - teren aferent sediu consiliul local

V - Tăcu Marcel

2003

2906,00

Domeniul public al comunei Perişor, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 20/2008

48

011.03.

Teren curţi construcţii (fost CAP)

Suprafaţă = 39600 mp

Vecini:

N - teren agricol persoane fizice

E - teren agricol persoane fizice

S - drum comunal

V - teren agricol persoane fizice

2003

6930,00

Domeniul public

al comunei Perişor,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

49

1.3.1.

Staţie  ITA Mărăcinele

Suprafaţă 12 mp

1970

0,40

Domeniul public al comunei Perişor, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 25/1999, modificată prin

Hotărârea nr. 20/2008

ANEXA Nr. 14

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pleniţa

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

92

1.3.7.

Străzi

Satul Pleniţa

1. Str. Electricienilor, de la Guglea Cristian la Catrina Constantin

2. Str. Crinilor, de la Militaru Cornel la Şelaru Ion

3. Str. Crizantemelor, de la Florea Ion la Gâdea Ion

2005

97600

Domeniul public al comunei Pleniţa, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 4/2005, modificată prin

Hotărârea nr. 8/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

4. Aleea Crizantemelor, de la Giotoiu Maria la Bărbosu Aurelia

5. Str. Tufănele, de la Pipiaşi Maria la Neghină Dan

6. Str. Inv. Constantin Papa, de la Neghină Walter la Matei Maria

7. Aleea Inv. Constantin Papa, de la Dudă Gheorghe la Popescu Ştefan

8. Str. George Coşbuc, de la Bogdan Gheorghe la Palastea George

9. Str. Mieilor, de la Gagiu Adrian la Oprea Ion

10. Str. Viilor, de la Consumcoop la Popa George

11. Aleea Viilor, de la Choiralia Maria la Oprea Lucică

12. Str. Lămâiţei, de la Chioralia Maria la Gunta Constantin

13. Aleea 1 Lămâiţei, de la Şerbănoiu Lucia la Vasiloanca Ion

14. Aleea 2 Lămâiţei, de la Chioralia Constantin la Chioralia Nicolae

15. Str. Prof. Nicolae Tâştea, de la Bardau Ion la Tirtea Eugenia

16. Aleea Prof. N. Tâştea, de la Rădiţă Marin la Voinea Cornel

17. Str. Primăverii, de la Golea Nae la Lascu Mihai

18. Str. Lacul Muierii, de la Sasu Maria la Flori Romica

19. Str. Mărăşeşti, de la Papa Alex. la Pârvu Florea

20. Str. Ţiglăriei, de la Geotoiu Genei la Geotoiu Ion

21. Aleea Ţiglăriei, de la Furiş Anita la Pipiaşi Ion

22. Str. Fraţii Buzeşti, de la Geotoiu Mihail la Geotoiu I.

23. Str. Liviu Rebreanu, de la Draga Pantelimon la Danaca Gheorghe

24. Str. Liliacului, de la Danaca Ion la Lianu Petre

25. Str. Zambilelor, de la Budau Damian la releu TVR2

26. Str. Târgului, de la Caramaliu Valentina la târg

27. Str. I.L. Caragiale, de la Gae Maria la Buzata Dan

28. Aleea 1 I.L. Caragiale, de la lonăşchiţă Lucian la Păsărică Elvira

29. Str. Bradului, de la Bambaloi Emil la Gunţă Ion

30. Aleea Bradului, de la Gheran Marin la Pipiaşi Angela

31. Str. Alexandru Vlahuţă, de la Tudora Nicolae la Gadea Anghel

32. Aleea 2 I.L. Caragiale, de la Nartea Virgil la Naetea Dan

33. Str. Tudor Vladimirescu, de la Vîlceanu lorgu la Jugrăvescu Ion

34. Aleea 1 Tudor Vladimirescu, de la Frumosu Constantin la Băloi Virgil

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

35. Aleea 2 Tudor Vladimirescu, de la Mihai Adrian la Pop Oliver

36. Str. Haralambie Grămescu, de la Pop Oliver la Ştefan Filofteia

37. Aleea Haralambie Grămescu, de la Radu Boian la Geotoiu Ion

38. Str. Valea Mare, de la Radu Ion la Zidaru Florea

39. Str. Nicolae Grigorescu, de la Mertea Constantin la Sava Mihail

40. Aleea Nicolae Grigorescu, de la Călin Dina la Roman Augustin

41. Str. Dudului, de la Mantea Aurel la Fasui Marin

42. Str. Merilor, de la Parcea Gheorghe la Mrejuica Rem.

43. Aleea Merilor, de la Biţă Elena la Lascu Violeta

44. Str. Moldova, de la Mantea Aurel la Grămescu Florica

45. Aleea Moldova, de la Oprea Virgil la Cherciu Lucian

46. Str. Mihai Eminescu, de la Răduţ Gheorghe la Barbu Andrei

47. Str. Biserica Poiana, de la Biserica Poiana la Căpraru Ion

48. Str. Jiului, de la Giurca Dan la Dragomir Valerie

49. Str. Stadionului, de la Păsărică Gigei la Marcu Picard

50. Str. Pieţei, de la Restaurantul Bujorul la Dascălu Atena

51. Str. Prutului, de la Drăguţi Benoni la Roman Augustin

52. Str. Teilor, de la Fasui Nicolae la Ştefan Viorel

53. Aleea Teilor, de la Monca Nicolae la Ceangu Florin

54. Str. Trandafirilor, de la Grămescu Iulian la Calotă Mircea

55. Str. Iuliu Maniu, de la Calin Ştefan la Mitroaica Ştefan

56. Str. Dunării, de la Barbu Nicolae la Neagoe Constantin

57. Str. Nicolae lorga, de la Gadea Ştefan la Mîndrilă Ion

58. Str. Banat, de la Ruiu Mirela la Chiriac Cornel

59. Str. Ardealului, de la Dinu Florea la Calotă Dumitru

60. Str. Victoriei, de la Cică Eleonora la Mitroaica Florea

61. Aleea 1 Victoriei, de la PiţurcăAna la Axinia Fiolia

62. Aleea 2 Victoriei, de la Flori Constantin la Nicolae Florica

63. Aleea 3 Victoriei, de la Burghel Ion la Burghel Nicolae

64. Aleea 4 Victoriei, de la Filipescu Ion la Grămescu H.

65. Str. Eroilor, de la Mantea Nicolae la Găină Florin

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

66. Aleea 1 Eroilor, de la Grămescu Aurelian la Grămescu N.

67. Str. Nucului, de la BerceaAnghel la Stă ne ci Ştefan

68. Str. Cătălin Bursaci, de la Didu Mihail la Caldes Gheorghe

69. Aleea 1 Cătălin Bursaci, de la Milovan Ion la Milovan Aurelian

70. Str. Dacia, de la Boian Cătălin la Gunţă Elena

71. Str. Nicolae Labiş, de la Butuşină Violeta la Bozgan Marin

72. Str. Ulmului, de la Fasui Angela la Zbanca Ioan

73. Str. Militari, de la Fasui Adrian la Neagoe Elena

74. Str. Crişana, de la Nicolae Dumitru la Mateiţă Stela

75. Str. Maramureş, de la Petcu Lizica la Mitroaică Alex.

76. Str. Basarabia, de la Rouă Daniel la Basangeac Elena

77. Str. Bucovina, de la Meluşel Doru la Meluşel D.

78. Str. 1 Decembrie 1918, de la Stoica Constantin la Preoteasa Ion

79. Str. Vintilă Ciocâlteu, de la Ionică C-tin la Stoica Maria

80. Str. Socului, de la Popescu Georgeta la Ştefănescu N.

81. Str. Sever Pleniceanu, de la Toma Elena la Julea Elena

82. Str. Salcâmului, de la Gagiu Ion la Pleniceanu Nicolae

83. Str. Ana Ipătescu, de la Vlaicu Valerie la Cârţu C-tin

84. Str. Rozelor, de la Bălă Marin la Burghel Dumitru

85. Str. Monumentului, de la Popa Mihai la blocA2

86. Str. Rândunelelor, de la Sfredel Dan la Tudor Nicu

87. Str. Lalelelor, de la Dumachim Dan la Oprescu Maria

88. Str. Av. CI. Năvârlie, de la Minică Elena la Ceafăr Maria

89. Str. Perilor, de la Blehuiu Aneta la Grămescu Adrian

90. Str. Cireşilor, de la Şerban Alexandra la Barbu N.

91. Str. Spitalului, de la Vasiloancă Marian la Marinescu Şt.

92. Aleea Spitalului, de la Dinuţ Elena la Păuna Georgeta

93. Str. Gutuiului, de la Davidescu Leontina la Uruiocea I.

94. Str. Alunului, de la Ionescu Ion la Ispas Cornel

95. Aleea Alunului, de la Tapelea Ion la Gunţă Ştefan

96. Str. Dumitru Ciurezu, de la Gae Aurelian la Vasiloancă Emilia

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

97. Str. Bucegi, de la Uruiocea Ion la Tapelea Dumitru

98. Str. Garoafelor, de la Baciu Tudorache la Negoi Marin

99. Aleea Garoafelor, de la Uruiocea Eugen la Gae Traian

100. Aleea 1 Mihai Viteazul, de la Gherghina Ştefan la Mihai Ion

101. Aleea 2 Mihai Viteazul, de la Man Ion la Man Ion

102. Aleea 3 Mihai Viteazul, de la Giurcă Maria la Giurcă Maria

103. Aleea 1 A.l. Cuza, de la Consumcoop la Şerbănoiu Gr.

Satul Castrele Traiane

1. Str. Decebal, de la Vizitiu Marin la Budrica Jenica

2. Str. Burebista, de la Ciurezu Mihail la Ciobanu Elena

3. Str. Poligonului, de la Nicolae Victor la Stoica Marin

4. Str. George Călinescu, fosta stradă nr. 1

5. Str. Ion H. Rădulescu, fosta stradă nr. 2

6. Str. Ana Ipătescu, fosta stradă nr. 3

7. Str. Nicolae Tonitza, fosta stradă nr. 4

8. Str. Teilor, fosta stradă nr. 5

9. Str. Bisericii, fosta stradă nr. 6

10. Str. Cireşilor, fosta stradă nr. 7

11. Str. Dudului, fosta stradă nr. 8

12. Str. Viilor, fosta stradă nr. 9

ANEXA Nr. 15

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Podari

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

44

1.3.7.1.

Drum vicinal

Satul Branişte

Face legătura între sat şi staţia de epurare si de aici până la deversare

L = 900ml

S = 5400 mp

2008

91692

Domeniul public

al comunei Podari,

conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 108/2008

45

1.3.7.1.

Drum vicinal

Satul Balta Verde

Face legătura între sat şi staţia de epurare si de aici până la deversare

L = 2 km

S= 10000 mp

2008

169828

Domeniul public

al comunei Podari,

conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 108/2008

46

1.3.7.1.

Drum vicinal

Satul Podari

Face legătura între sat şi staţia de epurare si de aici până la deversare

L= 1 km

S = 5000 mp

2008

84900

Domeniul public al

comunei Podari,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 108/2008

47

1.3.7.1.

Drum vicinal

Satul Livezi

Face legătura între sat şi staţia de

epurare si de aici până la deversare

L = 500ml

S= 1000 mp

2008

16980

Domeniul public al

comunei Podari,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 108/2008

ANEXA Nr. 16

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimnicu de Sus

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

70

1.3.7.

Străzi

Satul Şimnicu de Sus

1. Strada Mihai Eminescu, L = 1200 m, l = 12 m

2. Aleea Inv. Gheorghe Enăchescu, L= 190 m, l = 6 m

3. Aleea Preot Ioan Teodorescu, L = 330 m, l = 6m

4. Aleea Muguleşti lor, L = 300 m, l = 6 m

5. Aleea Fântânii, L = 200 m, l = 6 m

6. Aleea Zambilelor, L = 200 m, l = 6 m

7. Aleea Viilor, L = 300 m, l = 5 m

Satul Albeşti

1. Strada Marin Sorescu, L = 1525 m, l = 14 m

2. Strada Col. Ioan Angelescu, L= 1800 m, l = 12 m

3. Aleea 1 Col. Ioan Angelescu, L= 190 m, | = 4m

4.Aleea3 Col. Ioan Angelescu, L= 190 m,

l = 6m

5.Aleea5 Col. Ioan Angelescu, L= 190 m,

l = 6m

6.Aleea7 Col. Ioan Angelescu, L= 190 m,

l = 4m

7. Aleea 2 Col. Ioan Angelescu, L = 300 m, l = 7m

8. Aleea 4 Col. Ioan Angelescu, L = 300 m, l = 7m

9. Aleea Pinului, L = 110 m, l = 5 m

10. Aleea Plopului, L = 100 m, l = 5 m

11. Aleea Bisericii, L = 250 m, l = 4 m

12. Aleea Poieniţei, L = 180 m, l = 5 m

13. Aleea Zăvoiului, L = 105 m, l = 5 m

14. Aleea Ion Slavici, L = 150 m, l = 6 m

15. Aleea Primăverii, L = 100 m, l = 4 m

16. Aleea Gutuiului, L = 350 m, l = 6 m

17. Aleea Mihail Sadoveanu, L = 560 m, l = 5m

18. Aleea Fântânii, L = 280 m, l = 6 m

19. Aleea Vârtopului, L = 600 m, l = 6 m

20. Aleea Liliacului, L = 40 m, l = 5 m

Satul Cornetu

1. Strada Bisericii, L = 800 m, l = 8 m

2. Strada Sfântul Dimitrie, L = 1200 m, l = 12 m

3. Aleea Crinului, L = 110 m, l = 5 m

4. Aleea Nucului, L = 250 m, l = 6 m

5. Aleea Crizantemei, L = 930 m, l = 6 m

6. Aleea Macului, L = 100 m, l = 6 m

7. Aleea Vâlcelei, L = 550 m, l = 6 m

8. Aleea Mărului, L = 90 m, l = 5 m

9. Aleea Micu Popescu, L= 100 m, l = 5 m

10. Aleea Zootehniei, L = 650 m, l = 10 m

Satul Leşile

1. Aleea Ghe. Chiţu, L = 300 m, l = 8 m

2. Strada Scolii, !_'= 350 m, l = 12 m

2001

244356

Domeniul public al comunei Şimnicu

de Sus, conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 17/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Satul Izvor

1. Strada Izvoarelor, L = 850 m, l = 14 m

2. Aleea Mihai Viteazul, L = 200 m, l = 5 m

3. Aleea Viilor, L = 300 m, l = 6 m

4. Aleea Prunului, L = 250 m, l = 6 m

5. Aleea Părului, L = 410 m, l = 6 m

6. Aleea Zăvoiului, L = 280 m, l = 4 m

Satul Dudoviceşti

1. Aleea Primăriei, L = 100 m, l = 12 m

2. Aleea Florilor, L = 1000 m, l = 8 m

3. Aleea Mănăstirii, L = 1000 m, l = 8 m

4. Aleea Amaradiei, L = 90 m, l = 10 m

5. Aleea George Cosbuc, L = 100 m, l = 10m

6. Aleea Şcolii, L = 700 m, l = 3 m

7. Aleea 1 Dudoviceşti, L = 200 m, l = 4 m

Satul Duţuleşti

1. Strada Morii, L = 300 m, l = 14 m

2. Str. Al. Salcâmilor, L = 300m, l = 10 m

3. Aleea Viilor, L = 200 m, l = 9 m

4. Aleea Amaradiei, L = 400 m, l = 5 m

Satul Floreşti

1. Strada C-tin Floresteanu, L= 1530 m, l = 14m

2. Aleea Bucovăţ, L = 200 m, l = 4 m

3. Aleea Câmpului, L = 150 m, l = 6 m

4. Aleea Căpruceştilor, L = 400 m, l = 6 m

5. Aleea 1 Craiovei, L = 900 m, l = 7 m

6. Aleea Macului, L = 700 m, l = 8 m

Satul Deleni

1. Strada Eroilor, L= 1400 m, l = 10 m

2. Aleea Lalelelor, L = 50 m, l = 5 m

3. Aleea Mierteştilor, L = 250 m, l = 5 m

Satul Jieni

1. Strada Iancu Jianu, L = 470 m, l = 12 m

Satul Mileşti

1. Strada Zăvoiului, L = 400 m, l = 12 m

2. Strada Trandafirilor, L = 400 m, l = 14 m

3. Strada Barbu Slobozeanu, L = 400 m, l = 9m

4. Aleea Gen. Ioan Dobrinescu, L = 700 m, l = 12m

5. Strada Sf. Maria, L = 115 m, l = 6 m

6. Strada Tudor Vladimirescu, L = 315 m, l = 12m

7. Strada Izlazului, L = 600 m, l = 12 m

8. Aleea Vâlcelei, L = 270 m, l = 6 m

9. Aleea Teiului, L = 200 m, l = 4 m

10. Aleea Dealului, L = 350 m, l = 6 m

11. Aleea Ioniţă Milescu, L= 100 m, l = 4m

12. Aleea Preot Ioan Vitan, L = 205 m, l = 8m

13. Aleea Tesluiului, L = 230 m, l = 6 m

14. Aleea Tufanului, L = 250 m, l = 6 m

Satul Româneşti

1. Strada Nicolae Romanescu, L = 520 m, l = 12m

2. Aleea Râului, L = 100 m, l = 6 m

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

71

1.8.

Teren

Satul Floreşti, tarlaua 77, parcela 1249

Suprafaţa = 100 mp

N - teren C.L. Simnicu de Sus

S - drum de exploatare De 129

E - teren C.L. Simnicu de Sus

V - teren C.L. Simnicu de Sus

2008

1200

Domeniul public al comunei Simnicu

de Sus, conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 31/2008

72

1.8.

Teren

Satul Floreşti, tarlaua 77, parcela 1249

Suprafaţa = 100 mp

N - drum de exploatare De 129

S - teren C.L. Simnicu de Sus

E - teren C.L. Simnicu de Sus

V - teren C.L. Simnicu de Sus

2008

1200

Domeniul public al comunei Simnicu

de Sus, conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 31/2008

73

1.8.

Teren

Satul Floreşti, tarlaua 77, parcela 1249

Suprafaţa = 3.800 mp

N -teren C.L. Simnicu de Sus

S - teren C.L. Simnicu de Sus

E - teren C.L. Simnicu de Sus

V - teren C.L. Simnicu de Sus

2008

38000

Domeniul public al comunei Simnicu

de Sus, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 31/2008

74

1.8.

Teren

Satul Albeşti, tarlaua 115, parcela 1720

Suprafaţa = 3.500 mp

N - teren C.L. Simnicu de Sus

S - drum de exploatare

E - teren C.L. Simnicu de Sus

V - teren C.L. Simnicu de Sus

2008

42000

Domeniul public al comunei Simnicu

de Sus, conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 31/2008

75

1.8.

Teren

Satul Simnicu de Sus, tarlaua 80,

parcela 156

Suprafaţa = 1.030 mp

N - teren proprietate privată

S - teren proprietate privată

E - teren proprietate privată

V - drum exploatare

2008

20705

Domeniul public al comunei Simnicu

de Sus, conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 36/2008

76

1.8.

Teren

Satul Simnicu de Sus, tarlaua 80,

parcela 155

Suprafaţa = 1.136 mp

N - teren proprietate privată

S - teren proprietate privată

E - teren proprietate privată

V - drum exploatare

2008

22934

Domeniul public al comunei Simnicu

de Sus, conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 36/2008

77

1.8.

Teren

Satul Simnicu de Sus, tarlaua 80,

parcela 157

Suprafaţa = 845 mp

N - teren proprietate privată

S - teren proprietate privată

E - teren proprietate privată

V - drum exploatare

2008

17282

Domeniul public al comunei Simnicu

de Sus, conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 36/2008

78

1.8.

Teren

Satul Simnicu de Sus, tarlaua 3, parcela 59

Suprafaţa = 136 mp

N - teren proprietate privată

S - teren proprietate privată

E - drum exploatare

V - teren proprietate privată

2008

3353

Domeniul public al comunei Simnicu

de Sus, conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 36/2008

ANEXA Nr. 17

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teasc

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

123

1.3.7.1.

Teren

Satul Teasc

S = 22.975 mp

Teren intravilan situat între zona de protecţie a DN 55 şi limitele proprietăţilor private între poziţiile kilometrice 17 + 970 şi 21 + 200

2008

160763,43

Domeniul public al comunei Teasc, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 31/2008

124

1.3.7.1.

Teren

Satul Teasc

S = 7.230 mp

Teren extravilan situat între zona de protecţie a DN 55 şi limitele proprietăţilor private între poziţiile kilometrice 16 + 700 si 17 + 970

2008

1807,50

Domeniul public al comunei Teasc, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 31/2008

125

1.3.7.1.

Teren

Satul Secui

S= 14.555 mp

Teren intravilan situat între zona de protecţie a DN 55 şi limitele proprietăţilor private între poziţiile kilometrice 14 + 300 şi 16 + 700

2008

84871,66

Domeniul public al comunei Teasc, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 31/2008

126

011.03.

Teren

S = 4.000 mp Teren extravilan

2008

36.000,00

Domeniul public al comunei Teasc, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 30/2008

ANEXA Nr. 18

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârna

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

7

1.6.2.

Cămin Cultural Cârna

E - Răduica Petre

V -DJ 561

N -DJ 561

S - stradă rurală

2007

2775

Domeniul public al comunei Cârna, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2007

8

1.3.7.1.

Străzi rurale

1. Strada nr. 1, de la Enea Ion la Stamin Ioana, L = 973,15 m

2. Strada nr. 2, de la Tănase Ion la Prică Mihail, L = 764,83 m

3. Strada nr. 3, de la Tudor Ion la Titiroagă Elena, L= 172,31 m

4. Strada nr. 4, de la Tudor Ion la Răduica Ştefan, L = 497,48 m

5. Strada nr. 5, de la Popescu Ion la Cristea Gheorghe, L = 149,45 m

6. Strada nr. 6, de la Pădureanu Dumitru la Tănase Ion, L = 394,70 m

7. Strada nr. 7, de la Nicola Nelu la Radu Marin, L = 206,87 m

8. Strada nr. 8, de la Tudor Gheorghita la Radu Maria, L = 672 m

2008

88212

Domeniul public

al comunei Cârna,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 9/2008,

modificată prin

hotărârile nr. 15/2008

şi 39/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

9. Strada nr. 9, de la Căldăraru Iulian la Troponete Eugenia, L = 350 m

10. Strada nr. 10, de la Ionescu Florian la Danciu Aurel, L = 100 m

11. Strada nr. 11, de la Soc Aristică la Cristea Gheorghe, L = 100 m

12. Strada nr. 12, de la Răduică Marin la Toma Mircea, L = 100 m

13. Strada nr. 13, de la Teacă Nicolae la Grecu Marius, L = 150 m

14. Strada nr. 14, de la Mitruţ Viorel la Teacă Gheorghe, L = 150 m

15. Strada nr. 15, de la Marcu Gheorgiţa la Toma Atanasie, L = 995 m

16. Strada nr. 16, de la Roman Marin la Roman Forea, L = 250 m

17. Strada nr. 17, de la Ghiţă Marin la Drăghici Florea, L = 200 m

18. Strada nr. 18, de la Tănasie Gheorghita la Răduică Iulian, L = 100 m

19. Strada nr. 19, de la Cebuc Ion la Crăineanu Petre, L = 100 m

20. Strada nr. 20, de la Grecu Ionel la Iordache Constantin, L = 152 m

21. Strada nr. 21, de la Alămiţă Viorel la Alămiţă Mugur, L = 200 m

22. Strada nr. 22, de la Giubegeanu Pantelimon la Etegan Gheorghita, L = 200 m

23. Strada nr. 23, de la Budică Aurel la Etegan Gheorghita, L = 200 m

24. Strada nr. 24, de la biserică la stadion, L= 175 m

TOTAL: 7.351 m


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 189/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 189 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu