Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1882 din 22 decembrie 2005

privind infiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricola prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 153 din 17 februarie 2006     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 11 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (1) si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - (1) Se infiinteaza institute nationale de cercetare-dezvoltare agricola, denumite in continuare institute nationale, persoane juridice romane, in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prevazute in anexele nr. 1 - 3, prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultura, care se desfiinteaza.

     (2) Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform prevederilor legale in vigoare.

     (3) Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexele nr. 1.a) - 3.a).

     Art. 2. - (1) Patrimoniul institutelor nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, constituit din bunuri proprietate publica a statului, bunuri proprietate privata a statului si bunuri proprii, dupa caz, potrivit situatiei financiare incheiate la data de 31 decembrie 2004, este prevazut in anexele nr. 1.b) - 3.b).

     (2) Activul si pasivul institutelor de cercetare din agricultura care se desfiinteaza se preiau pe baza de protocol de predare-primire de catre institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, intocmindu-se balante de verificare la datele respective, conform reglementarilor contabile aplicabile.

     (3) Se aproba trecerea bunurilor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Institutului de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea in domeniul privat al statului si in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1.c).

     (4) Suprafetele de teren ale institutelor de cercetare din agricultura, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate institutelor, trec in administrarea institutelor nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, si au datele de identificare prevazute in anexele nr. 1.d) - 3.d).

     (5) Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevazute la alin. (4) se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

     (6) Se aproba trecerea in domeniul public al statului si in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea a suprafetelor de teren aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesionate Institutului de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1.e).

     (7) Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, preiau toate drepturile si obligatiile institutelor de cercetare din agricultura care se desfiinteaza.

     Art. 3. - Pentru suprafetele de teren din domeniul public al statului, prevazute la art. 2 alin. (4) si (6), pentru care se vor valida cereri de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul prevederilor legilor fondului funciar, se aplica prevederile art. III alin. (1-1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.

     Art. 4. - (1) Se aproba trecerea in domeniul privat al statului a unor suprafete de teren aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 2.f), care se transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele indreptatite.

     (2) Predarea-preluarea terenurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre Agentia Domeniilor Statului si comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru persoanele fizice indreptatite, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

     Art. 5. - Institutele nationale nou-infiintate au obiectul de activitate prevazut in anexele nr. 1 - 3.

     Art. 6. - (1) Finantarea activitatilor desfasurate de institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, se realizeaza potrivit legislatiei in vigoare, din surse proprii, fonduri provenite din cooperari internationale, credite bancare si din alte surse atrase, precum donatii si sponsorizari.

     (2) Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.

     (3) Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, beneficiaza de prevederile legislatiei in vigoare privind subventiile, creditarea si alte facilitati acordate de stat operatorilor economici din agricultura, industrie alimentara si silvicultura.

     (4) Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, beneficiaza de prevederile art. 14-1 din Legea nr. 290/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

     Art. 7. - (1) Personalul institutelor de cercetare din agricultura se preia de catre institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, cu aceleasi drepturi salariale pana la negocierea contractului colectiv de munca.

     (2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca si in actele normative in vigoare, in limita fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.

     (3) In anii in care institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, beneficiaza de fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se aplica salarizarea personalului din sectorul bugetar.

     Art. 8. - Structura organizatorica a institutelor nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, se aproba prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".

     Art. 9. - Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, sunt tinute de obligatia prevazuta la art. 18 din Legea nr. 290/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea de coordonare desfasurata de Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".

     Art. 10. - (1) Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, intocmesc anual bugete de venituri si cheltuieli, potrivit reglementarilor legale in vigoare, si situatii financiare, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

     (2) Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, pot contracta credite bancare si/sau pot beneficia de imprumuturi prin Trezoreria Statului, dupa caz, si pot desfasura operatiuni prin banci comerciale in conditiile legii.

     (3) Institutele nationale nou-infiintate, prevazute in anexele nr. 1 - 3, pot desfasura activitati comerciale si de productie, conform regulamentului propriu, si se inregistreaza la registrul comertului.

     Art. 11. - Anexele nr. 1 - 3, 1.a) - 3.a), 1.b) - 3.b), 1.c), 1.d) - 3.d), 1.e) si 2.f)*) fac parte integranta din prezenta hotarare.

------------

     *) Anexele nr. 1 - 3, 1.a) - 3.a), 1.b) - 3.b), 1.c), 1.d) - 3.d), 1.e) si 2.f) se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

     PRIM-MINISTRU

     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:

     Ministrul agriculturii,

     padurilor si dezvoltarii rurale,

     Gheorghe Flutur

     Ministrul educatiei si cercetarii,

     Mihail Hardau

     Ministrul administratiei si internelor,

     Vasile Blaga

     Ministrul muncii,

     solidaritatii sociale si familiei,

     Gheorghe Barbu

     Ministrul finantelor publice,

     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1882/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1882 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu