Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.185 din 23.03.2016

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 29 martie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La poziţiile M.F.P. nr. 35867, 35868, 35869, 35870, 35871, 35872, 106596, 145409, 145410, 145411, 145412, 145439, 147867, 150033, 150034, 153744, 153745, 153746, 153748, 154460, 154461 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La poziţiile M.F.P. nr. 35867-35872, 145409-145412, 153745, 153746 se actualizează datele de identificare, cu înscrierea în inventar a cărţii funciare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţie Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Adrian Curaj Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1DATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Codul fiscal Denumirea
Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului - lei - Noua valoare de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7
1 35867 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C1 S + P + 2E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 1.853 mp Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30 5.270.215 4.605.957
0 1 2 3 4 5 6 7
2 35868 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C2, Serviciul Naţional de Evaluare şi Echivalare S + P + M, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 279 mp 533.872 445.470
3 35869 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C3 + C4 (Direcţia Administrativă) - clădire P + 1E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 63 mp, clădire: S + P + 1E, Sc = 87 mp 137.127 146.565
4 35870 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C5: garaj, bufet + magazii zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 131 mp Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-31 9.832 8.751
5 35871 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C6, atelier multiplicare Parter, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 89 mp 59.199 58.113
6 35872 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C7, cabină poartă zidărie cărămidă, învelitoare tablă, Sc = 10 mp 7.985 7.981
7 106596 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice S + P + 2E, învelitoare tablă, S utilă = 532,17 mp Municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Hristo Botev nr. 17 767.171 627.828
8 145409 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, clădire C1 + C2 C2: S + P + 3E; Sc = 320 mp, Sd = 1.456 mp; C1: S + P + 2E, Sc = 1.373 mp, Sd = 5.448 mp Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1 6.682.544 5.493.984
9 145410 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C3 P+1E, Sc = 87 mp, Sd = 174 mp 165.153 125.038
10 145411 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C4 + C5 + C6 C4: Sc = Sd = 29 mp, C5: Sc = Sd = 122 mp; C6: Sc = Sd = 83 mp 194.109 145.826
11 145412 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, clădire C7 şi alte construcţii speciale P + construcţii special: - fundaţie beton pavaj curte interioară; - gheretă cu Sd = 7 mp; - coş de fum Sd = 9 mp; - reţele canalizare; - reţele termoficare, împrejmuire Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1 564.742 570.380
12 145439 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Imobil Viilor Clădire etaj 5, etaj 6 şi restaurant (parţial parter, parţial subsol); S utilă = 3.549,46 mp Municipiul Bucureşti, Intrarea Viilor nr. 38, sectorul 5 6.433.979 6.118.717
0 1 2 3 4 5 6 7
13 147867 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Drum asfaltat; - împrejmuiri; - gard stradă; - reţele externe (reţele electrice, cămine canalizare, conducte alimentare cu apă, conducte canalizare, conducte termice, canal beton pentru conducte termice, conducte gaze) Municipiul Bucureşti, sector 1, str. Gen. H.M. Berthelot nr. 28-30 33.560 37.337
14 150033 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire arhivă S + P + 2E, Sc = 814 mp Oraşul Pantelimon, Bd. Biruinţei nr. 25 1.228.332 1.230.156
15 150034 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - teren arhivă S = 814 mp Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, Bd. Biruinţei nr. 25 171.217 312.358
16 153744 8.29.06 Teren aferent nr. MF 106596 S = 183 mp Municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Hristo Botev nr. 17 699.860 693.969
17 153745 8.29.06 Teren aferent construcţiilor din str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26 -30 S teren = 5.400 mp Municipiul Bucureşti, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30, sectorul 1 20.192.674 20.961.581
18 153746 8.29.06 Teren aferent clădirilor din str. Spiru Haret nr. 10-12 S teren = 3.507 mp Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Spiru Haret nr. 10-12 11.802.618 12.808.372
19 153748 8.29.06 Post trafo racordare energie electrică Post transformare Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gen. H.M. Berthelot nr. 26-30 18.604 20.698
20 154460 8.29.06 Clădire Et. 9-12 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Caransebeş nr. 1 1.039.861 1.156.898
21 154461 8.29.06 Clădire Et. 7, 8, Su = 1.479,57 mp 1.951.679 1.675.647

ANEXA Nr. 2DATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi modifică descrierea tehnică

Codul fiscal Denumirea
Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea Descrierea tehnică din domeniul public al statului Noua descriere tehnică Adresa
0 1 2 3 4 5 6
1 35867 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C1 S + P + 2E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 1.853 mp S + P + 2E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 1.853 mp, CF nr. 231718 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30
0 1 2 3 4 5 6
2 35868 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C2, Serviciul Naţional de Evaluare şi Echivalare S + P + M, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 279 mp S + P + M, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 279 mp, CF nr. 231718
3 35869 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C3 + C4 (Direcţia Administrativă) - clădire P+1E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 63 mp, clădire: S + P + 1E, Sc = 87 mp - clădire P + 1E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 63 mp, clădire: S + P + 1E, Sc = 87 mp, CF nr. 231718
4 35870 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C5: garaj, bufet + magazii zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 131 mp zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 131 mp, CF nr. 231718
5 35871 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C6, atelier multiplicare Parter, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 89 mp Parter, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 89 mp, CF nr. 231718 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30
6 35872 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, corp C7, cabină poartă zidărie cărămidă, învelitoare tablă, Sc = 10 mp zidărie cărămidă, învelitoare tablă, Sc = 10 mp, CF nr. 231718 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-31
7 145409 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C1 + C2 C2: S + P + 3E; Sc = 320 mp, Sd = 1.456 mp; C1: S + P + 2E, Sc = 1.373 mp, Sd = 5.448 mp C2: S + P + 3E; Sc = 320 mp, Sd = 1.456 mp; C1: S + P + 2E, Sc = 1.373 mp, Sd = 5.448 mp, CF nr. 231261 Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1
8 145410 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C3 P + 1E, Sc = 87 mp, Sd = 174 mp P+1E, Sc = 87 mp, Sd = 174 mp, CF nr. 231261
9 145411 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - clădire C4+C5+C6 C4: Sc = Sd = 29 mp, C5: Sc = Sd = 122 mp, C6: Sc = Sd = 83 mp C4: Sc = Sd = 29 mp, C5: Sc = Sd = 122 mp, C6: Sc = Sd = 83 mp, CF nr. 231261
10 145412 8.29.06 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice + clădire C7 şi alte construcţii speciale P + construcţii special: - fundaţie beton pavaj curte interioară; - gheretă cu Sd = 6 mp; - coş de fum Sd = 9 mp; - reţele canalizare; - reţele termoficare, împrejmuire P + construcţii special: - fundaţie beton pavaj curte interioară; - gheretă cu Sd = 7 mp; - coş de fum Sd = 9 mp; - reţele canalizare; - reţele termoficare, împrejmuire, CF nr. 231261 Municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1
11 153745 8.29.06 Teren aferent construcţiilor din str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30 S teren = 5.400 mp S teren = 5.400 mp, CF nr. 231718 Municipiul Bucureşti, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 26-30, sectorul 1
12 153746 8.29.06 Teren aferent clădirilor din str. Spiru Haret nr. 10-12 S teren = 3.507 mp S teren = 3.507 mp, CF nr. 231261 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Spiru Haret nr. 10-12SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 185/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 185 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu