Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1840 din 28 octombrie 2004

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1074 din 18 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Inaintea titlului II se introduce titlul I "Dispozitii generale", cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    [...]
    Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
    Art. 11
    (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in intelesul prezentului cod, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reincadra forma unei tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei.
    (2) In cadrul unei tranzactii intre persoane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:
    a) metoda compararii preturilor, prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite altor persoane care vand bunuri sau servicii comparabile catre persoane independente;
    b) metoda cost-plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzatoare;
    c) metoda pretului de revanzare, prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de revanzare al bunului sau serviciului vandut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vanzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit;
    d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

    Norme metodologice:
    1. Autoritatile fiscale din Romania pot, in scopul calcularii obligatiilor fiscale ale persoanelor afiliate, sa reconsidere evidentele persoanei afiliate din Romania, in scopul examinarii fiscale, daca in urma relatiilor speciale dintre persoana afiliata romana si cea straina aceste evidente nu reflecta profiturile reale impozabile ce provin din Romania. Nu se efectueaza reconsiderarea evidentelor persoanelor afiliate atunci cand tranzactiile dintre asemenea persoane au loc in termeni comerciali de piata libera, precum si in cazul tranzactiilor intre persoane juridice romane afiliate. Reconsiderarea evidentelor se refera la ajustarea veniturilor, cheltuielilor, in scopul calcularii obligatiilor fiscale ale persoanelor afiliate. Reconsiderarea evidentelor persoanelor afiliate nu se efectueaza atunci cand tranzactiile dintre asemenea persoane au loc in termenii comerciali de piata libera, respectiv ca tranzactii intre persoane independente.
    In cazul in care Romania a incheiat o conventie de evitare a dublei impuneri cu statul al carui rezident este persoana afiliata straina, aceasta reconsiderare a evidentelor in scopul examinarii fiscale se efectueaza de catre autoritatile romane prin coroborare cu <<Procedura amiabila>> prevazuta in respectiva conventie. In acest sens, atunci cand Romania include in profiturile unei persoane inregistrate in Romania si impune in consecinta profiturile asupra carora o persoana rezidenta in alt stat a fost supusa impunerii in statul sau de rezidenta, iar profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit persoanei din Romania daca conditiile stabilite intre cele doua persoane ar fi fost cele convenite intre persoanele independente, statul de rezidenta al persoanei afiliate straine poate proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri.
    La ajustarea profiturilor intre persoanele afiliate se au in vedere termenele de prescriptie prevazute de legislatia interna a statelor in care persoanele afiliate in cauza sunt rezidente, in cazul in care prin conventia de evitare a dublei impuneri nu s-a prevazut altfel.
    Ajustarea profiturilor persoanelor afiliate nu conduce la modificarea situatiilor financiare ale persoanelor afiliate.
    La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor, autoritatile fiscale nu vor tine cont de imprejurarile efective ce nu puteau fi cunoscute de catre partile la tranzactie la data perfectarii acesteia si care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi atras o supra- sau o subestimare de catre parti a valorii tranzactiei.
    Autoritatile stabilesc pretul de piata al acestor tranzactii aplicand metoda utilizata de catre contribuabil, cu exceptia cazurilor in care prin metoda utilizata nu se reflecta pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furnizate in cazul tranzactiei. In acest caz, autoritatile fiscale vor aplica cea mai adecvata dintre metodele prevazute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal.
    2. La estimarea pretului de piata al tranzactiilor se poate utiliza una dintre urmatoarele metode:
    a) metoda compararii preturilor;
    b) metoda cost-plus;
    c) metoda pretului de revanzare;
    d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
    3. In termeni generali, pretul de piata este determinat prin raportarea la tranzactii comparabile necontrolate. O tranzactie este necontrolata daca se desfasoara intre persoane independente.
    4. Metoda compararii preturilor
    Determinarea pretului de piata are la baza comparatia pretului tranzactiei analizate cu preturile practicate de alte entitati independente de aceasta, atunci cand sunt vandute produse sau servicii comparabile. Pentru transferul de bunuri, marfuri sau servicii intre persoane afiliate, pretul de piata este acel pret pe care l-ar fi convenit persoane independente, in conditiile existente pe piete, comparabile din punct de vedere comercial pentru transferul de bunuri sau de marfuri identice ori similare, in cantitati comparabile, in acelasi punct din lantul de productie si de distributie si in conditii comparabile de livrare si de plata. In acest sens, pentru stabilirea valorii de piata se poate recurge la:
    a) compararea preturilor convenite intre persoane afiliate cu preturile convenite in relatiile cu persoane independente, pentru tranzactii comparabile (compararea interna a preturilor);
    b) compararea preturilor convenite intre persoane independente, pentru tranzactii comparabile (compararea externa a preturilor).
    Pentru aplicarea metodei compararii preturilor, pretul de piata al tranzactiei este determinat prin compararea pretului de vanzare al marfurilor si serviciilor identice sau similare, vandute in cantitati comparabile, cu pretul de vanzare al marfurilor si al serviciilor supuse evaluarii. In cazul in care cantitatile nu sunt comparabile se utilizeaza pretul de vanzare pentru marfurile si serviciile identice sau similare, vandute in cantitati diferite. Pentru aceasta, pretul de vanzare se corecteaza cu diferentele in plus sau in minus care ar putea fi determinate de diferenta de cantitate.
    5. Metoda cost-plus
    Pentru determinarea pretului pietei, metoda se bazeaza pe majorarea costurilor principale cu o marja de profit corespunzatoare domeniului de activitate al contribuabilului. Punctul de plecare pentru aceasta metoda, in cazul transferului de marfuri sau de servicii intre persoane afiliate, este reprezentat de costurile producatorului sau ale furnizorului de servicii. Aceste costuri sunt stabilite folosindu-se aceeasi metoda de calcul pe care persoana care face transferul isi bazeaza si politica de stabilire a preturilor fata de persoane independente. Suma care se adauga la costul astfel stabilit va avea in vedere o marja de profit care este corespunzatoare domeniului de activitate al contribuabilului. In acest caz, pretul de piata al tranzactiei controlate reprezinta rezultatul adaugarii profitului la costurile de mai sus. In cazul in care marfurile sau serviciile sunt transferate printr-un numar de persoane afiliate, aceasta metoda urmeaza sa fie aplicata separat pentru fiecare stadiu, luandu-se in considerare rolul si activitatile concrete ale fiecarei persoane afiliate. Costul plus profitul furnizorului intr-o tranzactie controlata va fi stabilit in mod corespunzator prin referinta la costul plus profitul aceluiasi furnizor in comparatie cu tranzactiile necontrolate. In completare, metoda care poate fi folosita este costul plus profitul care a fost castigat in tranzactii comparabile de catre o persoana independenta.
    6. Metoda pretului de revanzare
    In cazul acestei metode pretul pietei este determinat pe baza pretului de revanzare al produselor si serviciilor catre entitati independente, diminuat cu cheltuielile de vanzare, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit. Aceasta metoda se aplica pornindu-se de la pretul la care un produs cumparat de la o persoana afiliata este revandut unei persoane independente. Acest pret (pretul de revanzare) este apoi redus cu o marja bruta corespunzatoare (marja pretului de revanzare), reprezentand valoarea din care ultimul vanzator din cadrul grupului incearca sa isi acopere cheltuielile de vanzare si alte cheltuieli de operare in functie de operatiunile efectuate (luand in considerare activele utilizate si riscul asumat) si sa realizeze un profit corespunzator. In acest caz, pretul de piata pentru transferul bunului intre entitati afiliate este pretul care ramane dupa scaderea marjei brute si dupa ajustarea cu alte costuri asociate achizitionarii produsului. Marja pretului de revanzare a ultimului vanzator intr-o tranzactie controlata poate fi determinata prin referinta la marja profitului de revanzare, pe care acelasi ultim vanzator o castiga pentru bunurile procurate si vandute in cadrul tranzactiilor necontrolate comparabile. De asemenea, se poate utiliza si marja profitului ultimei vanzari realizate de o persoana independenta in cadrul unor tranzactii necontrolate comparabile.
    La stabilirea valorii marjei pretului de revanzare trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele aspecte:
    a) factorii referitori la perioada de timp dintre cumpararea initiala si revanzare, inclusiv cei referitori la schimbarile survenite pe piata in ceea ce priveste cheltuielile, ratele de schimb si inflatia;
    b) modificarile survenite in starea si gradul de uzura al bunurilor ce fac obiectul tranzactiei, inclusiv modificarile survenite prin progresul tehnologic dintr-un anumit domeniu;
    c) dreptul exclusiv al revanzatorului de a vinde anumite bunuri sau drepturi, care ar putea influenta decizia asupra unei schimbari a marjei de pret.
    De regula, metoda pretului de revanzare este utilizata in cazul in care cel care revinde nu majoreaza substantial valoarea produsului. Metoda poate fi utilizata si atunci cand, inainte de revanzare, bunurile mai sunt prelucrate si, in aceste circumstante, se poate stabili marja adecvata.
    7. In sensul art. 11 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, prin alte metode recunoscute in liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica se intelege metoda marjei nete si metoda impartirii profitului.
    8. Metoda marjei nete
    Metoda marjei nete implica calcularea marjei nete a profitului, obtinuta de o persoana in urma uneia sau a mai multor tranzactii cu persoane afiliate, si estimarea acestei marje pe baza nivelului obtinut de catre aceeasi persoana in tranzactii cu persoane independente sau pe baza marjei obtinute in tranzactii comparabile efectuate de persoane independente.
    Metoda marjei nete presupune efectuarea unei comparatii intre anumiti indicatori financiari ai persoanelor afiliate si aceiasi indicatori ai persoanelor independente, care activeaza in cadrul aceluiasi domeniu de activitate.
    In utilizarea metodei marjei nete trebuie luate in considerare diferentele dintre persoanele ale caror marje sunt comparabile. In acest sens vor fi avuti in vedere urmatorii factori: competitivitatea altor contribuabili de pe piata si a bunurilor echivalente, eficienta si strategia de management, pozitia pe piata, diferenta in structura costurilor si nivelul experientei in afaceri.
    9. Metoda impartirii profitului
    Metoda impartirii profitului se foloseste atunci cand tranzactiile efectuate intre persoane afiliate sunt interdependente astfel incat nu este posibila identificarea unor tranzactii comparabile. Aceasta metoda presupune estimarea profitului obtinut de persoanele afiliate in urma uneia sau mai multor tranzactii si impartirea acestor profituri intre persoanele afiliate, proportional cu profitul care ar fi fost obtinut de catre persoane independente. Impartirea profiturilor trebuie sa se realizeze printr-o estimare adecvata a veniturilor realizate si a costurilor suportate in urma uneia sau a mai multor tranzactii de catre fiecare persoana. Profiturile trebuie impartite astfel incat sa reflecte functiile efectuate, riscurile asumate si activele folosite de catre fiecare dintre parti.
    10. In cazul compararii tranzactiilor intre persoane afiliate si cele independente se au in vedere:
    a) diferentele determinate de particularitatile bunurilor materiale, nemateriale sau serviciilor ce fac obiectul tranzactiilor comparabile, in masura in care aceste particularitati influenteaza pretul de piata al obiectului respectivei tranzactii;
    b) functiile indeplinite de persoane in tranzactiile respective.
    La analiza functiilor persoanelor participante intr-o tranzactie vor fi avute in vedere: importanta economica a functiilor indeplinite de fiecare participant, impartirea riscurilor si a responsabilitatilor intre partile ce participa la tranzactie, volumul resurselor angajate, al utilajelor si echipamentelor, valoarea activelor necorporale folosite.
    11. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste una dintre metodele prevazute mai sus. In vederea stabilirii celei mai adecvate metode se au in vedere urmatoarele elemente:
    a) metoda care se apropie cel mai mult de imprejurarile in care sunt stabilite preturile supuse liberei concurente pe piete comparabile din punct de vedere comercial;
    b) metoda pentru care sunt disponibile date rezultate din functionarea efectiva a persoanelor afiliate, implicate in tranzactii supuse liberei concurente;
    c) gradul de precizie cu care se pot face ajustari in vederea obtinerii comparabilitatii;
    d) circumstantele cazului individual;
    e) activitatile desfasurate efectiv de diferitele persoane afiliate;
    f) metoda folosita trebuie sa corespunda imprejurarilor date ale pietei si ale activitatii contribuabilului;
    g) documentatia care poate fi pusa la dispozitie de catre contribuabil.
    12. Circumstantele cazului individual care urmeaza sa fie luat in considerare in examinarea pretului de piata sunt:
    a) tipul, starea, calitatea, precum si gradul de noutate al bunurilor, marfurilor si serviciilor transferate;
    b) conditiile pietei pe care bunurile, marfurile sau serviciile sunt folosite, consumate, tratate, prelucrate sau vandute unor persoane independente;
    c) activitatile desfasurate si stadiile din lantul productiei si distributiei ale entitatilor implicate;
    d) clauzele cuprinse in contractele de transfer, privind: obligatiile, termenele de plata, rabaturile, reducerile, garantiile acordate, asumarea riscului;
    e) in cazul unor relatii de transfer pe termen lung, avantajele si riscurile legate de acestea;
    f) conditiile speciale de concurenta.
    13. In aplicarea metodelor prevazute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal se iau in considerare datele si documentele inregistrate in momentul in care a fost incheiat contractul.
    In cazul contractelor pe termen lung este necesar sa se aiba in vedere daca terte parti independente tin seama de riscurile asociate, incheind contractele corespunzatoare (de exemplu, clauze de actualizare a pretului).
    In situatia in care in legatura cu transferul bunurilor si al serviciilor sunt convenite aranjamente financiare speciale (conditii de plata sau facilitati de credit pentru client, diferite de practica comerciala obisnuita), in cazul furnizarii partiale de materiale de catre client sau servicii auxiliare, la determinarea pretului de piata trebuie sa se ia in considerare si acesti factori.
    14. La aplicarea metodelor prevazute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal nu se iau in considerare preturile care au fost influentate de situatii competitive speciale, cum ar fi:
    a) preturi practicate pe piete speciale inchise, unde aceste preturi sunt stabilite diferit de conditiile de pe piata din care se face transferul;
    b) preturi care sunt supuse reducerilor speciale legate de introducerea de produse noi pe piata;
    c) preturi care sunt influentate de reglementarile autoritatilor publice.
    15. Atunci cand se stabileste pretul de piata al serviciilor in cadrul tranzactiilor intre persoane afiliate, autoritatile fiscale examineaza in primul rand daca persoanele independente, cu un comportament adecvat, ar fi incheiat o asemenea tranzactie in conditiile stabilite de persoanele afiliate.
    In cazul furnizarilor de servicii se iau in considerare tarifele obisnuite pentru fiecare tip de activitate sau tarifele standard existente in anumite domenii (transport, asigurare). In cazul in care nu exista tarife comparabile se foloseste metoda <<cost-plus>>.
    16. In cazul costurilor de publicitate, acestea se deduc de catre acele persoane afiliate care urmeaza sa beneficieze de pe urma publicitatii facute sau, daca este necesar, sunt alocate proportional cu beneficiul. In situatia in care costurile de publicitate sunt asumate de societatea-mama in numele grupului ca un tot unitar, acestea sunt nedeductibile la persoana controlata.
    La calcularea profitului, autoritatile fiscale estimeaza cheltuielile efectuate de persoanele afiliate cu publicitatea, proportional cu beneficiile castigate de aceste persoane din publicitate. Daca un contribuabil efectueaza cheltuieli cu publicitatea de care beneficiaza si o persoana afiliata, se presupune ca prima persoana a furnizat celei de a doua persoane servicii comerciale, proportional cu natura si sfera serviciilor furnizate de o companie de publicitate independenta.
    Pentru a stabili mai clar proportiile cheltuielilor efectuate de fiecare persoana cu publicitatea, de care beneficiaza doua sau mai multe persoane afiliate, trebuie luate in considerare pietele pe care s-a facut publicitatea si cota de piata a respectivelor persoane afiliate in vanzarile de bunuri si servicii carora li s-a facut reclama.
    17. Cand un contribuabil acorda un imprumut (credit) unei persoane afiliate sau atunci cand acesta primeste un astfel de imprumut (credit), indiferent de scopul si destinatia sa, pretul pietei pentru asemenea serviciu este constituit din dobanda care ar fi fost agreata de persoane independente pentru astfel de servicii furnizate in conditii comparabile, inclusiv comisionul de administrare a creditului, respectiv imprumutului.
    In cazul serviciilor de finantare intre persoane afiliate, pentru alocarea veniturilor se analizeaza:
    a) daca imprumutul dat este in interesul desfasurarii activitatii beneficiarului si a fost utilizata in acest scop;
    b) daca a existat o schema de distributie a profitului.
    Incadrarea imprumutului in schema de distributie a profitului va fi presupusa daca la data acordarii imprumutului nu se asteapta in mod cert o rambursare a imprumutului sau daca contractul contine clauze defavorabile pentru platitor.
    Atunci cand se examineaza dobanda, trebuie luate in considerare: suma si durata imprumutului, natura si scopul imprumutului, garantia implicata, valuta implicata, riscurile de schimb si costurile masurilor de asigurare a ratei de schimb, precum si alte circumstante de acordare a imprumutului.
    Raportarea conditiilor de imprumut are in vedere ratele dobanzii aplicate in imprejurari comparabile si in aceeasi zona valutara de o persoana independenta. De asemenea, trebuie sa se tina seama de masurile pe care persoanele independente le-ar fi luat pentru a imparti riscul de schimb (de exemplu: clauze care mentin valoarea imprumutului in termeni reali, incheierea unui contract de devize pentru plata la termen pe cheltuiala imprumutatorului).
    18. In cazul dobanzilor aferente furnizorilor de bunuri si de servicii este necesar sa se examineze daca costul dobanzii reprezinta o practica comerciala obisnuita sau daca partile care fac tranzactia cer dobanda acolo unde, in tranzactii comparabile, bunurile si serviciile sunt transferate reciproc. Aceste elemente de analiza se au in vedere si la alte forme de venituri sau costuri asimilate dobanzilor.
    19. Atunci cand se stabileste pretul de piata al drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul tranzactiilor intre persoane afiliate, autoritatile fiscale examineaza in primul rand daca persoanele independente, cu un comportament adecvat, ar fi incheiat o asemenea tranzactie in conditiile stabilite de persoane afiliate.
    In cazul transferului de drepturi de proprietate intelectuala, cum sunt: drepturile de folosire a brevetelor, licentelor, know-how si altele de aceeasi natura, costurile folosirii proprietatii nu sunt deduse separat daca drepturile sunt transferate in legatura cu furnizarea de bunuri sau de servicii si daca sunt incluse in pretul acestora.
    20. In cazul serviciilor de administrare si conducere din interiorul grupului se au in vedere urmatoarele:
    a) intre persoanele afiliate costurile de administrare, management, control, consultanta sau functii similare sunt deduse la nivel central sau regional prin intermediul societatii-mama, in numele grupului ca un tot unitar. Nu poate fi ceruta o remuneratie pentru aceste activitati, in masura in care baza lor legala este relatia juridica care guverneaza forma de organizare a afacerilor sau orice alte norme care stabilesc legaturile dintre entitati. Cheltuielile de aceasta natura pot fi deduse numai daca astfel de entitati furnizeaza in plus servicii persoanelor afiliate sau daca in pretul bunurilor si in valoarea tarifelor serviciilor furnizate se iau in considerare si serviciile sau costurile administrative. Nu pot fi deduse costuri de asemenea natura de catre o filiala care foloseste aceste servicii luand in considerare relatia juridica dintre ele, numai pentru propriile conditii, tinand seama ca nu ar fi folosit aceste servicii daca ar fi fost o persoana independenta;
    b) serviciile trebuie sa fie prestate in fapt. Simpla existenta a serviciilor in cadrul unui grup nu este suficienta, deoarece, ca regula generala, persoanele independente platesc doar serviciile care au fost prestate in fapt.
    Pentru aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatile fiscale vor lua in considerare si liniile directoare privind preturile de transfer, emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica."

    2. Titlul II "Impozitul pe profit":

    1. Punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "6. Veniturile obtinute din activitati economice de catre contribuabilii prevazuti la art. 15 alin. (1) lit. e), f), g) si h) din Codul fiscal si care sunt utilizate in alte scopuri decat cele expres mentionate la literele respective se supun impozitarii cu cota prevazuta la art. 17 alin. (1) din Codul fiscal. In vederea stabilirii bazei impozabile, din veniturile obtinute se scad cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri."
    2. Punctul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "23. In sensul art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele:
    a) cheltuielile efectuate cu editarea publicatiilor care sunt inregistrate ca retururi in perioada de determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative si in limita cotelor prevazute in contractele de distributie, cu conditia reflectarii in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor potrivit reglementarilor contabile;
    b) cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a aplicarii proratei, in conformitate cu prevederile titlului VI <<Taxa pe valoarea adaugata>> din Codul fiscal, precum si in alte situatii cand taxa pe valoarea adaugata este inregistrata pe cheltuieli, in situatia in care taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile;
    c) cheltuielile reprezentand valoarea creantelor comerciale instrainate, potrivit legii."
    3. Punctul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "26. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, efectuate potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile cu primele de asigurare pentru riscul profesional, efectuate potrivit legislatiei specifice, sunt deductibile la calculul profitului impozabil."
    4. Punctul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "28. Analiza in vederea acordarii deductibilitatii cheltuielilor de transport si cazare in tara si strainatate, efectuate de catre salariati si administratori, se efectueaza pe baza rezultatului contabil curent, respectiv reportat. Rezultatul contabil curent reprezinta soldul contului <<Profit si pierdere>> la nivel de luna, respectiv trimestru, dupa caz, urmand a se efectua regularizari periodice. In cazul in care, prin cumularea rezultatului curent cu cel reportat, contribuabilul inregistreaza profit contabil, cheltuielile prevazute la art. 21 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal sunt deductibile. Profitul din anii precedenti reprezinta soldul contului <<Rezultatul reportat>> la data de 31 decembrie a anului anterior anului curent, indiferent de natura conturilor analitice."
    5. Punctul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "50. Cota de 5% reprezentand rezerva prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile si veniturile din impozitul pe profit amanat, si totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, inregistrate in contabilitate. Rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul profitului impozabil lunar sau trimestrial, dupa caz. In veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva sunt incluse veniturile prevazute la art. 20 din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la lit. d) din acelasi articol. Rezervele astfel constituite se completeaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului."
    6. Punctul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "53. Creantele asupra clientilor reprezinta sumele datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inregistrate dupa 1 ianuarie 2004 si neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei.
    Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei, proportional cu valoarea incasata sau inregistrarea acesteia pe cheltuieli.
    In cazul creantelor in valuta, provizionul este deductibil la nivelul valorii influentate cu diferentele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluarii acestora. Valoarea provizioanelor pentru creantele asupra clientilor este luata in considerare la determinarea profitului impozabil in trimestrul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 din Codul fiscal si nu poate depasi valoarea acestora, inregistrata in contabilitate in anul fiscal curent sau in anii anteriori. Procentele prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, aplicate asupra creantelor inregistrate incepand cu anii fiscali 2004, 2005 si, respectiv, 2006, nu se recalculeaza.
    Cheltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte sau in litigiu neincasate, inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperita de provizionul constituit potrivit art. 22 din Codul fiscal."
    7. Punctul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "63. Gradul de indatorare al capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare de peste un an incepand de la data semnarii contractului, respectiv credite bancare, imprumuturi de la institutii financiare, imprumuturi de la actionari, asociati sau alte persoane, credite furnizori, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) al art. 23 din Codul fiscal, indiferent de perioada in care acestea au fost contractate.
    In capitalul imprumutat se includ si creditele sau imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, in situatia in care exista prelungiri ale acestora, iar perioada de rambursare curenta insumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau imprumuturilor pe care le prelungesc depaseste un an."
    8. Dupa punctul 71 se introduc trei puncte noi, punctele 71^1, 71^2 si 71^3, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    (12) Contribuabilii care investesc in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile, destinate activitatilor pentru care acestia sunt autorizati si care nu aplica regimul de amortizare accelerata, pot deduce cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora, la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie. Valoarea ramasa de recuperat pe durata normala de utilizare se determina dupa scaderea din valoarea de intrare a sumei egale cu deducerea de 20% . Pentru achizitiile de animale si plantatii, deducerea de 20% se acorda astfel:
    a) pentru animale, la data achizitiei;
    b) pentru plantatii, la data receptiei finale de infiintare a plantatiei.
    Intra sub incidenta prezentului alineat si mijloacele fixe achizitionate in baza unui contract de leasing financiar cu clauza definitiva de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului, la expirarea contractului de leasing financiar. Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la prezentul alineat au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare.

    Norme metodologice:
    71^1. Intra sub incidenta art. 24 alin. (12) din Codul fiscal si mijloacele fixe amortizabile de natura constructiilor. Pentru investitiile considerate mijloace fixe amortizabile in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii nu beneficiaza de prevederile art. 24 alin. (12) din acelasi act normativ.
    71^2. Exemplu privind aplicarea prevederilor art. 24 alin. (12) din Codul fiscal:
    Un contribuabil care isi desfasoara activitatea in domeniul depozitarii materialelor si marfurilor achizitioneaza in data de 15 septembrie 2004 o cladire-depozit pe care o pune in functiune pe data de 20 a aceleiasi luni. Valoarea de intrare a cladirii-depozit este de 30.000.000 mii lei. Durata normala de functionare a cladirii, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, este de 50 de ani. Contribuabilul, din punct de vedere contabil, foloseste amortizarea liniara. Din punct de vedere fiscal contribuabilul aplica facilitatea prevazuta la art. 24 alin. (12) din Codul fiscal. Ca urmare a aplicarii prevederilor art. 24 alin. (12) din Codul fiscal, contribuabilul va inregistra urmatoarea situatie:
    - deduce din punct de vedere fiscal, in luna septembrie 2004, o cota de 20% din valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil: 20% x 30.000.000 mii lei = 6.000.000 mii lei;
    - valoarea de recuperat din punct de vedere fiscal pe urmatoarele 600 de luni, incepand cu octombrie 2004, 30.000.000 mii lei - 6.000.000 mii lei = 24.000.000 mii lei;
    - amortizarea fiscala lunara din octombrie 2004 pana in septembrie 2054, 40.000 mii lei (24.000.000 mii lei/600 luni).

                                      - mii lei -
__________________________________________________
     Luna             Amortizarea    Cheltuielile
                      fiscala        de amortizare
                                     inregistrate
                                     contabil
__________________________________________________
Septembrie 2004         6.000.000                0
__________________________________________________
Octombrie 2004             40.000           50.000
__________________________________________________
Noiembrie 2004             40.000           50.000
__________________________________________________
Decembrie 2004             40.000           50.000
__________________________________________________
Ianuarie 2005              40.000           50.000
__________________________________________________
... ... ...           ... ... ...      ... ... ...
__________________________________________________
August 2054                40.000           50.000
__________________________________________________
Septembrie 2054            40.000           50.000
__________________________________________________
TOTAL:                 30.000.000       30.000.000
__________________________________________________

    Codul fiscal:
    (16) Contribuabilii care investesc in mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii in functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.

    Norme metodologice:
    71^3. Intra sub incidenta prevederilor art. 24 alin. (16) din Codul fiscal mijloacele fixe amortizabile care sunt destinate prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale si sunt certificate de organisme recunoscute de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, potrivit prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata."
    9. Punctul 83 va avea urmatorul cuprins:
    "83. Impozitul pe dividende se determina dupa calculul profitului impozabil, se retine si se vireaza pentru urmatoarele elemente:
    - capital social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferente provenite din reevaluarea imobilizarilor si a stocurilor, potrivit legii, sume inregistrate la rezerve din diferente de curs valutar si altele asemenea);
    - capitaluri proprii constituite din profitul brut, potrivit prevederilor legale (rezerve legale, reduceri sau scutiri de impozit pe profit pentru profitul reinvestit si altele asemenea);
    - capitaluri proprii constituite in conformitate cu prevederile legale, fara ca sumele cuprinse in capitaluri sa fie evidentiate in prealabil la venituri (diferente provenite din reevaluarea imobilizarilor, diferente de curs valutar din evaluarea disponibilitatilor in valuta, diferente din aplicarea cotei reduse pentru activitatea de export, subventii pentru investitii si altele asemenea)."
    10. Dupa punctul 88 se introduce un nou punct, punctul 88^1, cu urmatorul cuprins:
    "88^1. Pentru incadrarea unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau activitati de supervizare legate de acestea si a altor activitati similare ca sedii permanente se va avea in vedere data inceperii activitatii din contractele incheiate cu persoanele juridice romane beneficiare sau cu alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat pentru realizarea contractului de baza."
    11. Punctul 110 va avea urmatorul cuprins:
    "110. Pentru ca titularul brevetului, succesorul sau in drepturi sau, dupa caz, licentiatii acestuia sa beneficieze de scutire de impozit pe profit trebuie sa fie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa existe o copie, certificata pentru conformitate, a hotararii definitive a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci de acordare a brevetului de inventie; in cazul in care solicitantul scutirii de impozit este alta persoana decat titularul brevetului, este necesar sa existe documente, certificate pentru conformitate de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau autentificate, din care sa rezulte una dintre urmatoarele situatii:
    1. solicitantul este succesorul in drepturi al titularului brevetului;
    2. solicitantul este licentiat al titularului brevetului;
    3. solicitantul este licentiat al succesorului in drepturi al titularului brevetului;
    b) sa existe documente eliberate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, din care sa rezulte ca brevetul de inventie a fost in vigoare pe perioada pentru care s-a solicitat scutirea de impozit;
    c) sa existe evidenta contabila de gestiune din care sa rezulte ca in perioada pentru care se solicita scutirea de impozit pentru inventia sau grupul de inventii brevetate a fost efectuat cel putin unul dintre actele prevazute la pct. 108 si nivelul profitului obtinut in aceasta perioada;
    d) profitul astfel obtinut sa fi fost realizat in limita perioadei de 5 ani de la prima aplicare si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului."

    3. Titlul III "Impozitul pe venit":

    1. La punctul 3, dupa liniuta 35 se introduce o noua liniuta cu urmatorul cuprins:
    "- indemnizatia de merit acordata in conditiile legii pentru instituirea indemnizatiei de merit si a Normelor de aplicare a legii pentru instituirea indemnizatiei de merit, precum si a Regulamentului de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit."
    2. Punctul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "47. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniile stiintific, literar, artistic, educativ si altele, de catre: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanti de plasament in valori mobiliare, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, arbitri sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate desfasurate in mod independent, in conditiile legii."
    3. La punctul 54, liniuta 18 va avea urmatorul cuprins:
    "- cheltuielile cu amortizarea, in conformitate cu reglementarile titlului II din Codul fiscal, dupa caz;".
    4. Punctul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "58. In sensul art. 50 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activitati independente si desfasoara activitati cuprinse in nomenclatorul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, individual, fara angajati, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale vor fi consultate consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. De asemenea se vor avea in vedere si caracterul sezonier al unor activitati, precum si durata concediului legal de odihna.
    Pentru contribuabilii care desfasoara mai multe activitati, printre care si cea de taximetrie, impunerea se face in sistem real. In acest caz venitul net din activitatea de taximetrie luat in calcul nu poate fi inferior normei de venit, stabilita pentru aceasta activitate.
    Persoanele care desfasoara activitatea de taximetrie cu autoturismele proprietate personala in baza unor contracte, altele decat contractele de munca incheiate cu agenti economici care au ca obiect de activitate taximetria, sunt supuse impozitarii in aceleasi conditii cu taximetristii care isi desfasoara activitatea in mod independent, pe baza de norme de venit sau in sistem real."
    5. La punctul 84, litera l) va avea urmatorul cuprins:
    "l) sumele platite sportivilor amatori ca urmare a participarii in competitii sportive, precum si sumele platite sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti in domeniu pentru rezultatele obtinute la competitiile sportive, de catre structurile sportive cu care acestia au relatii contractuale de munca, indiferent de forma sub care se platesc, inclusiv prima de joc, cu exceptia celor prevazute la art. 42 lit. t) din Codul fiscal."
    6. La punctul 86 se abroga litera e).
    7. Punctul 96 va avea urmatorul cuprins:
    "96. Ajutoarele de inmormantare sunt venituri neimpozabile atat in cazul angajatului, cat si in cazul altor persoane, potrivit clauzelor din contractele de munca sau prevederilor din legi speciale."
    8. Punctul 145 se completeaza cu o liniuta care va avea urmatorul cuprins:
    "- venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti in legislatia in materie, pentru rezultatele obtinute la competitii sportive interne si internationale, altele decat:
    a) veniturile prevazute la art. 42 din Codul fiscal;
    b) veniturile platite de entitatea cu care acestia au relatii generatoare de venituri din salarii potrivit cap. III al titlului III din Codul fiscal;".
    9. Punctul 146 va avea urmatorul cuprins:
    "146. Platitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligati sa organizeze evidenta astfel incat sa poata determina castigul realizat de fiecare persoana fizica la sfarsitul zilei."

    4. Titlul V "Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania":

    1. La punctul 2, dupa alineatul (9) se introduc doua alineate noi, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins:
    "(10) Este considerata redeventa si suma platita in cadrul contractului de know-how, in baza caruia vanzatorul accepta sa impartaseasca cunostintele si experienta sa cumparatorului, astfel incat cumparatorul sa le poata folosi in interesul sau si sa nu le dezvaluie publicului. In acelasi timp vanzatorul nu joaca nici un rol in aplicarea cunostintelor puse la dispozitie cumparatorului si nu garanteaza rezultatele aplicarii acestora.
    (11) In cazul contractului de prestari de servicii in care una dintre parti se angajeaza sa utilizeze cunostintele sale pentru executarea unei lucrari pentru cealalta parte, suma platita nu constituie redeventa."
    2. Dupa punctul 9 se introduc patru puncte noi, punctele (9^1), (9^2), (9^3) si (9^4), cu urmatorul cuprins:
    "(9^1) Cota de 15% se aplica si altor venituri de natura dobanzilor, cum ar fi: dobanzile la credite, dobanzile in cazul contractelor de leasing financiar, dobanzile la creditele intragrup.
    (9^2) Cota de 5% se aplica si la dobanzile aferente depozitelor colaterale, inclusiv conturilor escrow.
    (9^3) Impozitul asupra dobanzilor capitalizate se calculeaza de platitorul acestor venituri in momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv in momentul rascumpararii in cazul unor instrumente de economisire sau in momentul in care dobanda se transforma in imprumut sau in capital, dupa caz.
    (9^4) Veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din tranzactionarea instrumentelor financiare derivate, definite potrivit legii bancare, nu se incadreaza in categoria veniturilor impozabile prevazute la art. 115 din Codul fiscal."
    3. Dupa punctul 11 se introduce un punct nou, punctul 11^1, in aplicarea articolului 117 litera f), dupa cum urmeaza:

    "Codul fiscal:
    f) veniturile obtinute de nerezidenti din Romania, care presteaza servicii de consultanta, asistenta tehnica si alte servicii similare in orice domeniu, in cadrul contractelor finantate prin imprumut, credit sau alt acord financiar incheiat intre organisme financiare internationale si statul roman ori persoane juridice romane, inclusiv autoritati publice, avand garantia statului roman, precum si in cadrul contractelor finantate prin acorduri de imprumut incheiate de statul roman cu alte organisme financiare, in cazul in care dobanda perceputa pentru aceste imprumuturi se situeaza sub nivelul de 3% pe an;

    Norme metodologice:
    11^1. In sensul art. 117 lit. f) din Codul fiscal, prin organisme financiare internationale cu care statul roman a incheiat acorduri de finantare se intelege: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu componentele sale, Corporatia Financiara Internationala si Asociatia pentru Dezvoltare Internationala, Fondul Monetar International, Banca Europeana pentru Investitii."
    4. La punctul 12, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "12. (1) Dispozitiile alin. 2 ale articolelor <<Dividende>>, <<Dobanzi>>, <<Comisioane>>, <<Redevente>> din conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, care reglementeaza impunerea in tara de sursa a acestor venituri, se aplica cu prioritate. In cazul cand legislatia interna prevede in mod expres o cota de impozitare mai favorabila sunt aplicabile prevederile legislatiei interne.
    (2) Dispozitiile alin. 2 ale articolelor <<Dividende>>, <<Dobanzi>>, <<Comisioane>>, <<Redevente>> din conventiile de evitare a dublei impuneri deroga de la prevederile paragrafului 1 al acestor articole din conventiile respective."
    5. La punctul 13, alineatul (3) se abroga.
    6. Dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:
    "14^1. Pentru sediile permanente din Romania ale nerezidentilor, la cererea acestora se poate elibera un document de catre organul fiscal teritorial in raza caruia este inregistrat sediul permanent ca platitor de impozite si taxe, prin care se atesta ca sediul permanent a desfasurat activitate in Romania."
    7. La punctul 15, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "15. (1) Nerezidentii care au realizat venituri din Romania pentru a beneficia de prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri vor depune in anul realizarii venitului sau in anul urmator realizarii acestuia la platitorul de venituri originalul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), tradus si legalizat de organul autorizat din Romania."
    8. La punctul 15, dupa alineatul (1) se introduc trei alineate noi, alineatele (1^1), (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pana la prezentarea certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), veniturile din anul in care au fost realizate se impoziteaza potrivit titlului V din Codul fiscal.
    (1^2) Dupa prezentarea certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1) se aplica pentru veniturile realizate in anul respectiv prevederile din conventiile de evitare a dublei impuneri si se va proceda si la regularizarea impozitului.
    (1^3) Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat si ca urmare a informatiilor primite pe baza schimbului de informatii initiat/procedurii amiabile declansate de o tara partenera de conventie de evitare a dublei impuneri."
    9. La punctul 15, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In certificatul de rezidenta fiscala sau in documentul prevazut la pct. 13 alin. (1), prezentate de nerezidentii care au realizat venituri din Romania, trebuie sa se ateste ca acestia au fost rezidenti, in anul realizarii veniturilor, in statele cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri."
    10. La punctul 17, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "17. (1) Certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti se elibereaza de catre organul fiscal teritorial in raza caruia platitorul de venit este inregistrat ca platitor de impozite si taxe pana la data de 31 decembrie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-au incasat veniturile impozitate in Romania, pe baza cererii depuse de beneficiarul venitului sau de platitorul de venit in numele acestuia."
    11. Dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urmatorul cuprins:
    "20^1. Impozitul datorat la data de 20 iunie de reprezentantele care sunt infiintate in primul semestru al anului este proportional cu numarul de luni de activitate al reprezentantei din cursul semestrului I. Pentru semestrul II, impozitul reprezentand echivalentul in lei al sumei de 2.000 de euro se va plati pana la data de 20 decembrie inclusiv."

    5. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata":

    1. Punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. (1) Nu are caracter de continuitate, in sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, obtinerea de venituri de catre persoanele fizice din vanzarea locuintelor proprietate personala sau a altor bunuri care sunt folosite de catre acestea pentru scopuri personale.
    (2) Livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod gratuit de organizatiile fara scop patrimonial nu sunt considerate activitati economice."
    2. Punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "13. (1) Pentru serviciile de transport de bunuri si de persoane, locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse. In intelesul prezentelor norme metodologice, locul de plecare/locul de sosire a unui transport nu coincide intotdeauna cu punctul de plecare/punctul de sosire. Locul de plecare/locul de sosire sunt notiuni utilizate pentru a stabili parcursul efectuat in interiorul tarii. Prin punct de plecare, in cazul transportului de bunuri, se intelege punctul de unde incepe transportul, iar in cazul transportului de persoane, punctul de imbarcare a pasagerilor. Prin punct de sosire, in cazul transportului de bunuri, se intelege primul loc de destinatie a bunurilor, iar in cazul transportului de persoane, punctul de debarcare a pasagerilor.
    (2) Transporturile internationale de bunuri sunt transporturile care au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire in afara Romaniei, fie ambele puncte sunt situate in afara Romaniei, dar transportul tranziteaza Romania. Locul prestarii serviciilor internationale de transport este considerat a fi in Romania pentru partea din parcursul efectuat in interiorul tarii, denumita parcurs national.
    (3) Pentru transportul international de bunuri, partea din parcursul efectuat in interiorul tarii este parcursul efectuat intre locul de plecare si locul de sosire al transportului de bunuri. Prin locul de plecare al transportului de bunuri se intelege punctul de plecare situat in interiorul tarii sau, dupa caz, punctul de trecere a frontierei si de intrare in Romania, pentru transporturile care nu au punctul de plecare in Romania. Prin locul de sosire al transportului de bunuri se intelege primul loc de destinatie a bunurilor in Romania sau, dupa caz, punctul de trecere a frontierei la iesirea din Romania, pentru transporturile care nu au locul de destinatie a bunurilor in Romania.
    (4) Pentru transportul international de persoane, partea din parcursul efectuat in interiorul tarii este parcursul efectuat intre locul de plecare si locul de sosire al transportului de persoane, determinata dupa cum urmeaza:
    a) pentru transporturile care au punctul de plecare in Romania si punctul de sosire in strainatate, locul de plecare este primul punct de imbarcare a pasagerilor, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei dinspre Romania in strainatate;
    b) pentru transporturile care au punctul de plecare in afara Romaniei si punctul de sosire in Romania, locul de plecare este punctul de trecere a frontierei din strainatate spre Romania, iar locul de sosire este ultimul punct de debarcare a pasagerilor care au fost imbarcati in afara Romaniei;
    c) pentru transporturile care tranziteaza Romania, fara a avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire in Romania, locul de plecare este considerat a fi locul de trecere a frontierei dinspre strainatate in Romania, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei dinspre Romania in strainatate;
    d) in cazurile prevazute la lit. a) - c), pentru pasagerii care s-au imbarcat in interiorul tarii si s-au debarcat in interiorul tarii, calatorind cu un mijloc de transport in trafic international, partea de transport dintre locul de imbarcare si locul de debarcare pentru acesti pasageri se considera a fi transport national.
    (5) Facturile sau alte documente legal aprobate de transport international se emit pentru parcursul integral, fara a fi necesara separarea contravalorii traseului national si a celui international. Orice scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru servicii de transport prevazuta de art. 143 si 144 din Codul fiscal se acorda pentru parcursul efectuat in interiorul tarii, in timp ce distanta parcursa in afara tarii se considera ca nu are locul prestarii in Romania si nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata. Persoanele care efectueaza servicii de transport international beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii si pentru partea din transport care nu are locul prestarii in Romania, in baza art. 145 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal."
    3. Dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, pentru aplicarea articolului 135 alineatul (6) din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

    "Codul fiscal:
    Faptul generator si exigibilitatea - cazuri speciale
    Art. 135. [...]
    (6) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.

    Norme metodologice:
    16^1. (1) In cazul lucrarilor de constructii-montaj, prevederile art. 135 alin. (6) din Codul fiscal stabilesc o alta data la care ia nastere exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru o parte din lucrarile executate corespunzatoare sumelor constituite drept garantie de buna executie, respectiv la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia. Prevederile art. 135 alin. (6) din Codul fiscal sunt aplicabile numai in situatia in care garantiile de buna executie sunt retinute din contravaloarea lucrarilor de constructii-montaj prestate si evidentiate ca atare in facturi fiscale. Daca garantia de buna executie este constituita prin scrisoare de garantie bancara sau alte modalitati, dar sumele constituite drept garantie nu sunt retinute din contravaloarea lucrarilor prestate si nu sunt evidentiate ca atare in facturile fiscale de catre constructori, nu sunt aplicabile prevederile art. 135 alin. (6) din Codul fiscal.
    (2) Exemplu de evidentiere in contabilitate a acestor operatiuni, in situatia in care contravaloarea lucrarilor de constructii-montaj executate conform situatiei de lucrari este de 1.000.000 lei, iar garantia de buna executie este de 5% conform contractului, fiind retinuta din contravaloarea lucrarilor pe factura fiscala:
    A. La constructor:
    a) La emiterea facturii fiscale pentru situatia de lucrari:

    411  = %      1.190.000 lei
           704    1.000.000 lei
           4427     190.000 lei (1.000.000 lei x 19%)

    si concomitent:

    267  = 411       59.500 lei (1.000.000 x 5% + 9.500)
    4427 = 4428       9.500 lei (50.000 x 19%).

    b) La incasarea garantiilor sau la data procesului-verbal de receptie definitiva:

    512  = 267       59.500 lei (numai in situatia in care garantia este efectiv
                     incasata)
    4428 = 4427       9.500 lei (inregistrarea se efectueaza chiar si in
                      situatia in care garantia nu este incasata la data
                      procesului-verbal de receptie definitiva).

    B. La beneficiar:
    a) La primirea facturii fiscale de la constructor, in care s-au consemnat garantiile constituite:

    %    = 404    1.190.000 lei
    231           1.000.000 lei
    4426            190.000 lei

    si concomitent:

    404 = 167        59.500 lei
    4428 = 4426       9.500 lei.

    b) La achitarea garantiei sau la data procesului-verbal de receptie definitiva:

    4426 = 4428      9.500 lei (inregistrarea se efectueaza chiar daca garantia
                     nu este efectiv achitata la data procesului-verbal de
                     receptie definitiva)
    167  = 512       59.500 lei (inregistrarea se efectueaza numai in situatia
                     in care garantia este efectiv achitata)."

    4. Punctul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "18. (1) Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii contractate in valuta, a caror decontare se face in lei la cursul de schimb valutar din ziua platii, baza de impozitare se corecteaza cu diferenta de pret rezultata ca urmare a modificarii cursului pietei valutare in vigoare la data incasarii fata de cel utilizat la data livrarii/prestarii. Furnizorul/prestatorul este obligat sa emita factura fiscala pentru diferente de pret in plus sau in minus. Pentru facturile de avansuri, regularizarea se efectueaza astfel: la data livrarii/prestarii facturile de avans se storneaza integral si se emite factura fiscala pentru contravaloarea integrala a bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate, in care baza de impozitare se determina prin insumarea sumelor evidentiate in facturile de avans la cursul de schimb valutar din data incasarii fiecarui avans, evidentiindu-se si taxa pe valoarea adaugata aferenta, astfel incat suma facturata beneficiarului sa nu fie majorata artificial, respectiv redusa, datorita cresterii/descresterii cursului de schimb de la data livrarii/prestarii fata de cel de la data incasarii de avansuri. In cazul in care exista diferente in valuta intre contravaloarea integrala a bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si suma avansurilor incasate, aceasta va fi convertita in lei la cursul de schimb valutar din data emiterii facturii, calculandu-se si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    (2) Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii taxabile, contractate si decontate in valuta, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata se determina prin convertirea in lei a valutei la cursul valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei din data la care intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunea in cauza. Astfel de decontari in valuta pot interveni in cazul livrarii de bunuri sau prestarii de servicii de catre o persoana impozabila din Romania catre o persoana impozabila stabilita in strainatate, care desfasoara operatiuni in Romania avand reprezentant fiscal sau sediu permanent, ori in cazul in care o persoana impozabila stabilita in strainatate nu realizeaza operatiuni taxabile in Romania, dar cumpara bunuri sau este beneficiar al unor prestari de servicii in calitate de nerezident, al operatiunilor din zonele libere care sunt decontate in valuta si al oricaror altor operatiuni pentru care normele Bancii Nationale a Romaniei permit decontarea in valuta pe teritoriul Romaniei. In cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.
    Exemplu: O societate (A) incaseaza un avans de 1.000 euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate (B) care este o persoana impozabila cu sediul in strainatate si functioneaza in Romania prin reprezentant fiscal. Societatea A va emite pe langa factura externa si o factura fiscala in lei catre reprezentantul fiscal al persoanei straine la cursul de 42.000 lei/euro, valabil la data incasarii avansului.
    Baza de impozitare a T.V.A. = 1.000 euro x 42.000 lei/euro = 42.000.000 lei.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 42.000.000 x 19% = 7.980.000 lei.
    Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului, care costa 5.000 euro. Cursul din data livrarii bunului este de 43.000 lei/euro. Baza de impozitare T.V.A. se determina astfel:
    (1.000 euro x 42.000 lei/euro) + (4.000 euro x 43.000 lei/euro)."
    5. La punctul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "23. (1) Ajustarea bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal este efectuata de furnizori/prestatori si se realizeaza potrivit prevederilor art. 160 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru operatiunile prevazute la art. 138 lit. d), ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la furnizori/prestatori este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor intervine dupa data de 1 ianuarie 2004 inclusiv. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, potrivit prevederilor pct. 50 alin. (6) din prezentele norme metodologice, numai pentru operatiunile prevazute la art. 138 lit. a), b), c) si e) din Codul fiscal."
    6. Punctul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "25. Cota redusa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal se aplica pentru livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, inclusiv pentru cele inregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cartile si manualele scolare sunt tipariturile care au cod ISBN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplica cota redusa a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarea de carti, ziare si reviste care sunt destinate exclusiv publicitatii."
    7. Punctul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "26. Conform art. 140 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, se aplica cota de 9% a taxei pe valoarea adaugata pentru protezele medicale si accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata. Proteza medicala este un dispozitiv medical care amplifica, restabileste sau inlocuieste zone din tesuturile moi sau dure, precum si functii ale organismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sau atat intern, cat si extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevazut in mod special de catre producator pentru a fi utilizat impreuna cu proteza medicala."
    8. Punctul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "27. Conform art. 140 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, se aplica cota de 9% a taxei pe valoarea adaugata pentru produsele ortopedice. Sunt produse ortopedice protezele utilizate pentru amplificarea, restabilirea sau inlocuirea tesuturilor moi ori dure, precum si a unor functii ale sistemului osteoarticular, ortezele utilizate pentru modificarea caracteristicilor structurale si functionale ale sistemului neuromuscular si scheletic, precum si incaltamintea ortopedica realizata la recomandarea medicului de specialitate, mijloacele si dispozitivele de mers ortopedice, precum fotolii rulante si/sau alte vehicule similare pentru invalizi, parti si/sau accesorii de fotolii rulante ori de vehicule similare pentru invalizi."
    9. La punctul 28, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "28. (1) Conform art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, se aplica cota de 9% a taxei pe valoarea adaugata pentru cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping. In situatia in care costul micului dejun este inclus in pretul de cazare, cota redusa se aplica asupra pretului de cazare, fara a se defalca separat micul dejun. Orice unitate care intermediaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, astfel de operatiuni aplica cota de 9% a taxei pe valoarea adaugata in baza art. 129 alin. (5) din Codul fiscal, daca aplica un regim normal de taxa pe valoarea adaugata."
    10. Punctul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "43. Se incadreaza in prevederile art. 141 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal livrarile de bunuri care au fost achizitionate dupa data de 1 iulie 1993, daca acestea au fost destinate realizarii de operatiuni scutite, pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. 145 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal. In cazul bunurilor pentru care s-a dedus taxa pe valoarea adaugata conform pro rata, scutirea se aplica proportional cu taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila prin aplicarea pro rata."
    11. Punctul 54 va avea urmatorul cuprins:
    "54. (1) Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere depusa de persoana impozabila stabilita in strainatate la organul fiscal la care reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea trebuie insotita de:
    a) declaratia de incepere a activitatii, care va cuprinde: data, volumul si natura activitatii pe care o va desfasura in Romania. Ulterior inceperii activitatii, volumul si natura activitatii pot fi modificate potrivit prevederilor contractuale, aceste modificari urmand a fi comunicate si organului fiscal la care reprezentantul fiscal este inregistrat ca platitor de impozite si taxe;
    b) copie de pe actul de constituire in strainatate a persoanei impozabile respective;
    c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care aceasta se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform legii si in care aceasta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora.
    (2) Nu se admite decat un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere, desfasurate in Romania de persoana impozabila stabilita in strainatate. Nu se admite coexistenta mai multor reprezentanti fiscali cu angajamente limitate. Pot fi desemnate ca reprezentanti fiscali orice persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    (3) Organul fiscal verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) si, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunica decizia luata atat persoanei impozabile stabilite in strainatate, cat si persoanei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta. In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indica si codul de identificare fiscala atribuit reprezentantului fiscal, care trebuie sa fie diferit de codul de identificare fiscala atribuit pentru activitatea proprie a acestuia. In cazul respingerii cererii, decizia se comunica ambelor parti, cu motivarea refuzului.
    (4) Reprezentantul fiscal, dupa ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat, din punctul de vedere al drepturilor si obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana impozabila stabilita in strainatate, cu exceptia celor prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, atat timp cat dureaza mandatul sau. In situatia in care mandatul reprezentantului fiscal inceteaza inainte de sfarsitul perioadei in care, potrivit legii, persoana impozabila stabilita in strainatate ar avea obligatia platii taxei pe valoarea adaugata in Romania, aceasta este obligata sa prelungeasca mandatul reprezentantului fiscal sau sa mandateze alt reprezentant fiscal pe perioada ramasa. Operatiunile efectuate de reprezentantul fiscal in numele persoanei impozabile stabilite in strainatate nu trebuie evidentiate in contabilitatea proprie a persoanei desemnate ca reprezentant fiscal, acestea nefiind operatiunile sale, ci ale persoanei pe care o reprezinta. Obligatiile si drepturile persoanei stabilite in strainatate privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor efectuate in Romania sunt cele stabilite la titlul VI din Codul fiscal pentru orice alta persoana impozabila romana si se exercita prin reprezentantul fiscal, mai putin evidenta contabila, care nu este obligatorie. Prevederile art. 152 din Codul fiscal nu sunt aplicabile persoanelor impozabile stabilite in strainatate.
    (5) Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat printr-o cerere adresata organului fiscal. In cerere trebuie sa precizeze ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata, pe care il va depune in aceasta calitate, si sa propuna o data ulterioara depunerii cererii, cand va lua sfarsit mandatul sau. De asemenea, este obligat sa precizeze daca renuntarea la mandat se datoreaza incetarii activitatii in Romania a persoanei impozabile stabilite in strainatate. In cazul in care persoana impozabila stabilita in strainatate isi continua activitatea in Romania, cererea poate fi acceptata numai daca persoana impozabila stabilita in strainatate a intocmit toate formalitatile necesare desemnarii unui alt reprezentant fiscal sau, dupa caz, si-a inregistrat un sediu permanent in Romania pentru aceeasi activitate.
    (6) Persoana impozabila stabilita in strainatate transmite reprezentantului fiscal factura externa destinata beneficiarului sau, fara a indica in aceasta suma taxei pe valoarea adaugata, precum si doua copii de pe factura respectiva. Reprezentantul fiscal emite factura fiscala pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii din factura externa si transmite beneficiarului exemplarul original al facturii fiscale impreuna cu factura externa. Pentru determinarea bazei de impozitare se aplica prevederile pct. 18 alin. (1) sau (2), dupa caz, in functie de moneda in care se fac decontarile. Prezentele norme metodologice nu instituie obligatii privind moneda in care se fac decontarile sau privind modalitatea in care se realizeaza decontarile, respectiv prin reprezentantul fiscal, sau direct intre persoana impozabila stabilita in strainatate si clientii/furnizorii acesteia.
    (7) Completarea facturii fiscale deroga de la normele legale privind circulatia si modul de completare a facturilor fiscale, fiind suficienta mentionarea urmatoarelor informatii:
    a) numarul, care este acelasi cu numarul facturii externe, si data emiterii facturii;
    b) la rubrica "Furnizor" se completeaza numele si adresa reprezentantului fiscal, codul de identificare fiscala atribuit pentru o persoana stabilita in strainatate si numele persoanei stabilite in strainatate pe care o reprezinta;
    c) numele, adresa si codul de identificare fiscala ale beneficiarului, dupa caz, la rubrica "Cumparator";
    d) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;
    e) pretul unitar fara taxa pe valoarea adaugata si baza de impozitare pentru fiecare cota sau scutire;
    f) cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata sau mentiunile <<scutit cu drept de deducere>>, <<scutit fara drept de deducere>>, <<neimpozabil>>, <<supus regulilor speciale>>, dupa caz;
    g) suma taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile, cu exceptia cazurilor in care se aplica reguli speciale prevazute prin prezentele norme metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
    h) totalul de plata se completeaza in functie de prevederile contractuale, mentionandu-se numai sumele decontate prin reprezentant fiscal.
    (8) Reprezentantul fiscal depune decont de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile desfasurate in Romania de persoana impozabila stabilita in strainatate pe care o reprezinta. In situatia in care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane impozabile stabilite in strainatate, trebuie sa depuna cate un decont pentru fiecare persoana impozabila stabilita in strainatate pe care o reprezinta. Nu este permis reprezentantului fiscal sa evidentieze in decontul de taxa pe valoarea adaugata depus pentru activitatea proprie, pentru care este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, operatiunile desfasurate in numele persoanei impozabile stabilite in strainatate, pentru care depune un decont de taxa pe valoarea adaugata, separat.
    (9) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in numele persoanei impozabile stabilite in strainatate, reprezentantul fiscal trebuie sa detina documentele originale prevazute de lege. Furnizorii/prestatorii sunt obligati sa emita, pe langa facturi fiscale care se predau reprezentantului fiscal, si facturi externe pentru cumpararile efectuate din Romania de persoana impozabila stabilita in strainatate."
    12. Punctul 55 va avea urmatorul cuprins:
    "55. (1) Daca o activitate desfasurata in Romania de persoana impozabila stabilita in strainatate implica obligativitatea inregistrarii unui sediu permanent, astfel cum este definit la titlul I din Codul fiscal, aceasta nu mai poate sa isi desemneze un reprezentant fiscal in Romania pentru respectiva activitate. Sediul permanent se inregistreaza ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si indeplineste toate obligatiile privind taxa pe valoarea adaugata care decurg din titlul VI din Codul fiscal si din prezentele norme metodologice. Daca persoana straina desfasoara in Romania activitati prin unul sau mai multe sedii permanente si are si alte activitati care nu sunt legate de activitatea sediului/sediilor permanente, pentru care nu are obligatia sa-si inregistreze sediu permanent, obligatiile sale privind taxa pe valoarea adaugata vor fi indeplinite de un reprezentant fiscal desemnat cu respectarea prevederilor de la pct. 54.
    (2) Sediul permanent aplica o procedura asemanatoare celei stabilite pentru reprezentantul fiscal la pct. 54 alin. (6), (7) si (9), factura fiscala fiind intocmita numai in scopul taxei pe valoarea adaugata. Se excepteaza lit. b) a alin. (7) al pct. 54, unde se completeaza la rubrica "Furnizor" numele si adresa sediului permanent al persoanei impozabile stabilite in strainatate, precum si codul de identificare fiscala atribuit pentru sediul permanent.
    (3) Daca, ulterior desemnarii unui reprezentant fiscal, persoanei impozabile stabilite in strainatate ii revine obligatia inregistrarii unuia sau mai multor sedii permanente pentru aceleasi activitati, drepturile si obligatiile privind taxa pe valoarea adaugata vor fi preluate de sediul/sediile permanent/permanente desemnat/desemnate pentru activitatea/activitatile respective. In situatia in care pe langa activitatile pentru care trebuie desemnat sediu permanent nu mai exista si alte activitati desfasurate in Romania de persoana din strainatate, se va renunta la reprezentantul fiscal. Daca numai pentru o parte din activitatile persoanei din strainatate este necesara inregistrarea de sediu/sedii permanent/permanente, pentru restul activitatilor nelegate de activitatea sediului/sediilor permanent/permanente, drepturile si obligatiile privind taxa pe valoarea adaugata vor fi indeplinite de reprezentantul fiscal desemnat."
    13. Punctul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "68. (1) Agentiile de turism touroperatoare si detailiste, denumite in continuare agentii de turism, pot aplica regulile speciale in masura in care actioneaza in nume propriu in folosul turistului si utilizeaza pentru realizarea pachetului de servicii turistice sau a unor componente ale acestuia bunuri si/sau servicii achizitionate de la alte persoane impozabile. Pachetul de servicii turistice, partile componente ale acestuia si turistul sunt notiuni reglementate de legislatia in vigoare privind comercializarea pachetelor de servicii turistice.
    (2) Toate operatiunile efectuate de agentiile de turism pentru realizarea pachetului de servicii turistice sau a unor componente ale acestuia, in conditiile precizate la alin. (1), sunt considerate ca o prestare de servicii unica a agentiei de turism. Aceasta prestare de servicii unica se impune in tara in care agentia de turism isi are stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care sunt prestate serviciile.
    (3) Baza de impozitare a serviciului unic furnizat de agentia de turism este constituita din beneficiul realizat de agentie, diminuat cu suma taxei pe valoarea adaugata, inclusa in beneficiul respectiv. Acest beneficiu este egal cu diferenta dintre pretul de vanzare solicitat de agentia de turism si costul real al pachetului de servicii turistice sau al unor componente ale acestuia. In intelesul prezentului alineat, urmatoarele expresii se definesc astfel:
    a) pret de vanzare - tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care se va obtine de catre agentia de turism de la client ori de la un tert pentru pachetul de servicii turistice sau, dupa caz, pentru componente ale acestuia, inclusiv subventiile legate direct de aceasta operatiune, impozitele, taxele, cheltuielile accesorii cum sunt comisioanele si asigurarea solicitata de agentie clientului, dar exclusiv sumele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal;
    b) costul real al pachetului de servicii turistice sau, dupa caz, al unor componente ale acestuia - pretul, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care nu se deduce, facturat de prestatorii unor servicii, precum servicii de transport, hoteliere, de alimentatie publica, si alte cheltuieli precum asigurarea auto a mijlocului de transport, taxe pentru viza, diurna si cazare pentru sofer, taxe de autostrada, taxe de parcare, combustibil, cu exceptia cheltuielilor generale care intra in costul pachetului de servicii turistice sau, dupa caz, al unor componente ale acestuia.
    (4) Taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta serviciului unic al agentiei de turism, se determina prin aplicarea procedeului sutei marite asupra bazei de impozitare determinate conform alin. (3). Cota de taxa pe valoarea adaugata este cota standard de 19% . Pentru determinarea sumei taxei pe valoarea adaugata aferente pachetelor de servicii turistice sau unor componente ale acestora, comercializate intr-o perioada fiscala, se tin jurnale de vanzari sau, dupa caz, borderouri de vanzari (incasari), separate de operatiunile pentru care se aplica regim normal de taxa pe valoarea adaugata, in care se evidentiaza numai totalul documentului de vanzare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, precum si jurnale de cumparari, separate, in care se evidentiaza cumpararile de bunuri/servicii care se cuprind in costul real al pachetului de servicii turistice. Baza de impozitare si suma taxei pe valoarea adaugata, colectate pentru aceste operatiuni intr-o perioada fiscala, se determina pe baza unor situatii de calcul intocmite pentru ansamblul operatiunilor supuse regulilor speciale in perioada fiscala respectiva si se evidentiaza corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata.
    (5) Agentiile de turism nu au dreptul sa inscrie taxa pe valoarea adaugata, in mod distinct, in facturile fiscale sau in alte documente legale care se predau turistului, pentru operatiunile carora le sunt aplicate regulile speciale de determinare a taxei pe valoarea adaugata, in acest caz inscriindu-se distinct in documente mentiunea <<T.V.A. inclusa>>.
    (6) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru serviciul unic furnizat de agentia de turism intervine la data la care toate elementele necesare determinarii bazei de impozitare prevazute la alin. (3) sunt certe.
    (7) Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate in vederea realizarii de operatiuni supuse regulilor speciale, prevazute la alin. (3) lit. b), nu este deductibila de catre agentiile de turism.
    (8) Agentiile de turism pot opta pentru aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la alin. (1), cu urmatoarele exceptii, pentru care aplicarea regulilor speciale este obligatorie:
    a) cand turistul este o persoana fizica;
    b) cand pachetul de servicii turistice contine si componente pentru care locul prestarii este considerat a fi in strainatate.
    (9) In cazul aplicarii regimului normal de taxa pe valoarea adaugata, agentiile de turism au dreptul, in baza art. 129 alin. (5) din Codul fiscal, sa refactureze fiecare componenta a pachetului de servicii turistice cu cota de taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare fiecarei componente. De asemenea, fiecare componenta facturata in regim normal de taxa pe valoarea adaugata va include si marja adaugata de agentia de turism, fara a fi declarata distinct.
    (10) Atunci cand agentiile de turism efectueaza atat operatiuni supuse regimului normal de taxa pe valoarea adaugata, cat si operatiuni supuse regulilor speciale, acestea trebuie sa conduca evidente contabile separate pentru fiecare in parte. Nu se aplica reguli speciale pentru transportul de persoane cu orice mijloc de transport, daca acesta nu face parte dintr-un pachet de servicii turistice."
    14. La punctul 69, alineatele (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) Persoanele impozabile revanzatoare care livreaza bunuri second-hand nu au dreptul sa inscrie taxa pe valoarea adaugata in mod distinct in facturile fiscale sau in alte documente legale care se predau cumparatorului, taxa nefiind deductibila de catre cumparator; in acest caz se inscrie in documente mentiunea <<T.V.A. inclusa>>.
    (7) Taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta livrarii de catre persoanele impozabile revanzatoare de bunuri second-hand, se determina prin aplicarea procedeului sutei marite asupra bazei de impozitare determinate conform alin. (5). Cota de taxa pe valoarea adaugata este cota standard sau cota redusa, dupa caz. Pentru determinarea sumei taxei pe valoarea adaugata, aferenta operatiunilor de livrare de bunuri second-hand intr-o perioada fiscala, se tin jurnale de vanzari sau, dupa caz, borderouri de vanzari (incasari), separate de operatiunile pentru care se aplica regim normal de taxa pe valoarea adaugata, in care se evidentiaza numai totalul documentului de vanzare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, precum si jurnale de cumparari, separate, in care se evidentiaza cumpararile de bunuri destinate a fi vandute in regim second-hand. Baza de impozitare si suma taxei pe valoarea adaugata, colectate pentru aceste operatiuni intr-o perioada fiscala, se determina pe baza unor situatii de calcul intocmite pentru ansamblul operatiunilor supuse regulilor speciale in perioada fiscala respectiva si se evidentiaza corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata."
    15. La punctul 70 alineatul (3), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) in cazul prevazut la alin. (2) lit. b), prin aplicarea procedeului sutei marite asupra marjei reprezentand baza de impozitare. Cota de taxa pe valoarea adaugata este cota standard sau cota redusa, dupa caz. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine in momentul vanzarii bunurilor."
    16. La punctul 70, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Taxa pe valoarea adaugata colectata, stabilita conform alin. (3) lit. b), nu se inscrie in mod distinct in facturile fiscale sau in alte documente legale care se predau cumparatorului, nefiind deductibila de catre cumparator, in acest caz inscriindu-se in document mentiunea <<T.V.A. inclusa>>. Pentru determinarea sumei taxei pe valoarea adaugata aferente acestor operatiuni intr-o perioada fiscala se tin jurnale de vanzari sau, dupa caz, borderouri de vanzari (incasari), separate de operatiunile pentru care se aplica regim normal de taxa pe valoarea adaugata, in care se evidentiaza numai totalul documentului de vanzare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, precum si jurnale de cumparari, separate, in care se evidentiaza cumpararile de bunuri second-hand destinate a fi vandute in sistem de consignatie. Baza de impozitare si suma taxei pe valoarea adaugata, colectate pentru aceste operatiuni intr-o perioada fiscala, se determina pe baza unor situatii de calcul intocmite pentru ansamblul operatiunilor supuse regulilor speciale in perioada fiscala respectiva si se evidentiaza corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata."

    6. Titlul VII "Accize":

    1. Punctul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "11. (1) Garantia pentru circulatia produselor accizabile se constituie numai pentru produsele aflate in regim suspensiv, care se deplaseaza in cazurile reglementate la art. 187 si 191 din Codul fiscal.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu se constituie garantie pentru circulatia produselor accizabile care circula in regim suspensiv de la un antrepozit fiscal la alt antrepozit fiscal ale aceluiasi antrepozitar autorizat."
    2. La punctul 13, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul deplasarii in regim suspensiv a alcoolului etilic intre doua antrepozite fiscale sau intre un antrepozit fiscal si un birou vamal de iesire din Romania, containerele in care se deplaseaza produsele respective trebuie sa poarte si sigiliile aplicate de supraveghetorul fiscal, desemnat potrivit titlului VIII din Codul fiscal. In situatia in care vamuirea se efectueaza la un birou vamal de interior, sigiliile aplicate de supraveghetorul fiscal vor fi inlocuite, dupa caz, cu sigiliile vamale."
    3. Dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, dupa cum urmeaza:

    "Codul fiscal:
    Primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv
    Art. 188
    Pentru un produs in regim suspensiv care este deplasat, acciza continua sa fie suspendata la primirea produsului in antrepozitul fiscal, daca sunt satisfacute urmatoarele cerinte:
    [...]
    c) antrepozitul fiscal primitor trebuie sa obtina de la autoritatea fiscala competenta certificarea documentului administrativ de insotire a produselor accizabile primite, cu exceptiile prevazute in norme;

    Norme metodologice:
    14^1. Obligatia certificarii documentului administrativ de insotire de catre autoritatea fiscala competenta nu este aplicabila in cazul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv prin conducte fixe."
    4. La punctul 19, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Facturile fiscale speciale se utilizeaza numai de catre antrepozitarii autorizati sau importatorii autorizati de alcool etilic, tigarete si uleiuri minerale, dupa caz. De asemenea, facturile fiscale speciale se utilizeaza si de catre distribuitorii agreati de uleiuri minerale. Modelul acestora este cel prevazut in anexele nr. 6, 7, 8, 9, 10 si 11. In facturile fiscale speciale, la rubrica <<Cumparator>> se va mentiona antrepozitar autorizat, comerciant sau utilizator."
    5. La punctul 22, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "22. (1) In toate situatiile prevazute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa se fi efectuat direct de la un antrepozit fiscal sau de la un importator. Depozitele farmaceutice beneficiaza de scutire pentru alcoolul achizitionat si livrat direct catre spitale si farmacii.
    [...]
    (3) Pentru celelalte situatii prevazute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda prin compensare si/sau restituire, dupa caz, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
    (4) In toate situatiile prevazute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de:
    a) autorizatia de utilizator final. Aceasta se elibereaza si in cazul antrepozitarilor autorizati, care functioneaza in sistem integrat;
    b) copia facturii fiscale de achizitie a alcoolului etilic, in care acciza sa fie evidentiata separat, cu exceptia cazului prevazut la art. 200 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, in care pe factura se inscrie <<scutit de accize>>;
    c) dovada platii accizelor catre antrepozitul fiscal expeditor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis."
    6. La punctul 22, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Modelul decontului de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice."
    7. La punctul 23, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru celelalte situatii prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda prin compensare si/sau restituire, dupa caz, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
    (4) In toate situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, cu exceptia celei prevazute la lit. g) a aceluiasi articol, scutirea se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de:
    a) autorizatia de utilizator final. Aceasta se elibereaza si in cazul antrepozitarilor autorizati care utilizeaza uleiuri minerale obtinute din productia proprie;
    b) copia facturii fiscale de achizitie a uleiurilor minerale, in care acciza sa fie evidentiata separat, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (2), in care pe factura se inscrie <<scutit de accize>>;
    c) dovada platii accizelor catre antrepozitul fiscal expeditor sau catre importator, dupa caz, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis."
    8. La punctul 23, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Modelul decontului de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice."
    9. La punctul 23, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care aprovizionarea cu uleiuri minerale pentru care se acorda scutirea de la plata accizelor se efectueaza de la un distribuitor agreat, acesta are obligatia detinerii autorizatiei de utilizator final."
    10. La punctul 23 alineatul (17) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) pentru petrol lampant - statiile de distributie care sunt dotate cu pompe distincte doar pentru distribuirea petrolului lampant."
    11. La punctul 23, dupa alineatul (18) se introduc patru alineate noi, alineatele (19), (20), (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
    "(19) Pentru gazul petrolier lichefiat livrat utilizatorilor finali prin distribuitorii agreati se procedeaza astfel:
    a) in cazul livrarilor de gaz petrolier lichefiat catre utilizatori finali - persoane fizice sau persoane juridice - pentru care scutirea de la plata accizelor se acorda direct, distribuitorul agreat se aprovizioneaza cu gaz petrolier lichefiat la preturi cu accize, iar livrarea catre acesti utilizatori finali se face la preturi fara accize. Distribuitorul agreat este cel care va solicita autoritatii fiscale compensarea sau restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate in regim de scutire;
    b) in cazul gazului petrolier lichefiat livrat catre utilizatori finali - persoane juridice - pentru care scutirea de la plata accizelor se acorda indirect, distribuitorul agreat se aprovizioneaza cu gaz petrolier lichefiat la preturi cu accize. Acesta va livra produsul catre utilizatorul final la preturi cu accize, valoarea accizelor fiind inscrisa distinct in facturile fiscale speciale. In aceasta situatie, utilizatorul final va fi cel care va solicita autoritatii fiscale compensarea sau restituirea accizelor aferente cantitatilor utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea.
    (20) In cazul persoanelor juridice organizate in baza unor legi speciale potrivit carora nu este permisa transmiterea catre alte institutii a unor date si informatii statistice cu caracter secret, scutirile prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal se acorda prin restituire, cu respectarea intocmai a conditiilor prevazute la alin. (4).
    (21) In intelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de accize uleiurile minerale utilizate atat pentru producerea agentului termic, cat si cele utilizate pentru producerea apei calde.
    (22) In intelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) si l) din Codul fiscal, prin scop tehnologic si scop industrial se intelege:
    - scopul tehnologic reprezinta utilizarea uleiului mineral in activitatea efectiva de productie, fara ca acesta sa se regaseasca in produsul finit rezultat;
    - scopul industrial reprezinta utilizarea uleiului mineral ca materie prima pentru obtinerea altor produse, care se regaseste in produsul final rezultat din procesul de productie."
    12. La punctul 24, dupa primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Produsele din tutun reprezentand tigarete, care se exporta in regim de export temporar in vederea depersonalizarii acestora, pentru a fi importate in scopul testarii pietei sau efectuarii unor teste de productie, nu sunt supuse obligatiei de marcare, cu conditia ca testarea sa nu se realizeze prin comercializarea acestor produse, ci prin mijloace specifice cercetarii de piata. Loturile folosite in acest scop nu pot depasi cantitatea de 200.000 de bucati de tigarete pe semestru."
    13. La punctul 28, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Antrepozitarii autorizati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, autoritatii fiscale competente sa aprobe notele de comanda de marcaje, situatia privind utilizarea marcajelor potrivit modelului prezentat in anexa nr. 19. In cazul banderolelor, aceasta situatie se va intocmi pe fiecare tip de banderola, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor inscriptionate pe acestea. In vederea confirmarii realitatii datelor inscrise in documentele justificative privind utilizarea marcajelor pentru import, aceste documente vor fi certificate de catre Autoritatea Nationala a Vamilor."
    14. La punctul 29, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:
    "(9^1) Pentru tigaretele si produsele din tutun provenite din operatiuni de import, la momentul importului efectiv importatorul autorizat va vira la bugetul de stat diferenta dintre valoarea accizelor aferente cantitatilor importate, mai putin contravaloarea timbrelor calculata pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata si valoarea accizelor platite anticipat la momentul aprobarii notelor de comanda. La momentul importului, agentul economic importator este obligat sa prezinte dovada platii in avans a accizelor la bugetul de stat, precum si dovada virarii in contul Companiei Nationale <<Imprimeria Nationala>> - S.A. a contravalorii timbrelor, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata."
    15. Punctul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "30. (1) Repartizarea fiecarui lot de produse din tutun confiscate catre antrepozitarii autorizati ca producatori se face proportional cu cota de piata detinuta. Situatia privind cotele de piata se comunica de autoritatea fiscala centrala, trimestrial, autoritatilor fiscale teritoriale, directiilor cu atributii de control din subordinea Ministerului Finantelor Publice, Autoritatii Nationale a Vamilor si Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) In situatiile prevazute la art. 206 alin. (1) din Codul fiscal, predarea cantitatilor de produse din tutun confiscate se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire ce va fi semnat atat de reprezentantii organului care a procedat la confiscarea produselor, cat si de reprezentantii antrepozitarului autorizat ca producator sau ai importatorului autorizat care le preia.
    (3) Distrugerea produselor din tutun se va efectua prin metode specifice care sa asigure denaturarea acestora dincolo de orice posibilitate de reconstituire, sortare, pliere sau orice alta modalitate de recuperare a materiilor prime ce intra in componenta acestor produse. Distrugerea va avea loc in baza aprobarii date de autoritatea fiscala centrala la cererea antrepozitarului sau importatorului autorizat si in prezenta unei comisii de distrugere constituite special in acest scop. Din aceasta comisie vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant al directiei cu atributii de control din cadrul autoritatii fiscale centrale."
    16. Dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, pentru aplicarea articolului 208 de la Capitolul II "Alte produse accizabile" din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

    "Codul fiscal:
    Nivelul si calculul accizelor
    Art. 208 [...]
    (7) In cazul produselor prevazute la alin. (4) si (5), accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data prin aplicarea cotelor procentuale prevazute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezinta:
    [...]
    b) pentru produsele din import - valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale, dupa caz.

    Norme metodologice:
    30^1. (1) Definirea categoriilor de autoturisme sau autoturisme de teren din import noi ori rulate se face potrivit prevederilor legislatiei vamale in vigoare.
    (2) In cazul autoturismelor sau a autoturismelor de teren din import noi ori rulate, care fac obiectul achizitionarii ca urmare a unui contract de leasing, accizele se calculeaza in functie de starea autoturismului sau autoturismului de teren din momentul introducerii in tara. Procentul corespunzator de acciza se aplica asupra bazei de impozitare formate din valoarea de intrare la care se adauga cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, dupa caz, datorate la momentul inchiderii operatiei de import.
    (3) Transformarea in lei a valorii de intrare se efectueaza conform prevederilor legislatiei vamale in vigoare."
    17. La punctul 31, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Restituirea accizelor se efectueaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala."
    18. La punctul 32, dupa primul alineat se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Impozitul pentru gazele naturale din productia interna, provenite din zacaminte de gaze naturale, din zacaminte de gaze cu condensat si din zacaminte de titei, se plateste la bugetul de stat de catre agentul economic autorizat potrivit legii in domeniu, prin care se realizeaza livrarea acestor produse catre consumatorul final."
    19. La punctul 35, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "35. (1) Produsele accizabile detinute de agentii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante pot fi valorificate in cadrul procedurii de executare silita de organele competente, potrivit legii, astfel:
    a) produsele accizabile destinate utilizarii ca materii prime se valorifica in regim suspensiv numai catre un antrepozit fiscal de productie. In cazul valorificarii produselor accizabile, in cadrul procedurii de executare silita, prin vanzare directa sau licitatie, livrarea se face pe baza de factura fiscala specifica si de document administrativ de insotire. Documentul administrativ de insotire se obtine de la antrepozitul fiscal beneficiar;
    b) produsele accizabile marcate se valorifica la preturi cu accize catre agentii economici comercianti. In cazul valorificarii produselor accizabile marcate, in cadrul procedurii de executare silita, prin vanzare directa sau licitatie, livrarea se face pe baza de factura fiscala specifica, in care acciza va fi evidentiata distinct."
    20. La punctul 36, dupa primul alineat se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Decontarile intre agentii economici furnizori de produse accizabile si agentii economici cumparatori ai acestor produse se fac integral prin unitati bancare in cazul livrarilor efectuate de catre agentii economici producatori si importatori de astfel de produse, cu exceptiile prevazute la art. 220 alin. (2) din Codul fiscal."
    21. Dupa punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 36^1, pentru aplicarea alineatului (1) al articolului 221 din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

    "Codul fiscal:

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii

    Derogari
    Art. 221
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 178 alin. (2), pana la data de 1 ianuarie 2007 depozitarea uleiurilor minerale in regim suspensiv de accize este permisa numai intr-un antrepozit fiscal de productie.

    Norme metodologice:
    36^1. Pot fi autorizate ca antrepozite fiscale de depozitare spatiile detinute de terminalul petrolier maritim, precum si depozitele detinute de antrepozitarul autorizat pentru productie, in afara antrepozitului fiscal de productie, atat timp cat proprietarul uleiurilor minerale ramane acest antrepozitar autorizat."
    22. La punctul 38, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Agentii economici care la data de 31 decembrie 2003 au inregistrat stocuri de produse accizabile, realizate pana la aceasta data, si care nu indeplinesc conditiile pentru a deveni antrepozitari autorizati potrivit prevederilor titlului VII din Codul fiscal vor putea valorifica produsele din stoc pana la data de 31 decembrie 2004 in baza unei aprobari speciale emise de autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei, data in baza Legii nr. 521/2002, cu plata accizelor, dupa caz. Regimul privind plata accizelor se stabileste de autoritatea fiscala emitenta a aprobarii speciale. Agentii economici producatori de alcool etilic si de distilate - ca materii prime - vor vinde aceste produse numai catre beneficiarii autorizati in conditiile prevazute la titlul VII din Codul fiscal. Dupa data de 31 decembrie 2004, cantitatile ramase in stoc nu mai pot fi comercializate."
    23. La punctul 38, dupa alineatul (7) se introduc sase alineate noi, alineatele (8), (9), (10), (11), (12) si (13), cu urmatorul cuprins:
    "(8) Bauturile slab alcoolizate din grupa alcoolului etilic, a caror concentratie alcoolica depaseste 1,2% in volum, nemarcate cu banderole, provenite din stocurile de astfel de produse inregistrate la 31 decembrie 2003, detinute de catre antrepozitarii autorizati pentru productie sau de catre importatorii autorizati in conditiile Codului fiscal, vor putea fi comercializate fara a fi supuse marcarii numai sub supravegherea fiscala asigurata de autoritatea fiscala unde sunt inregistrati ca platitori de accize. In acest scop, pana la data de 5 a fiecarei luni, agentii economici vor intocmi in doua exemplare o situatie a livrarilor produselor provenite din stocurile inregistrate la 31 decembrie 2003, efectuate in luna anterioara, din care exemplarul al doilea se va transmite autoritatii fiscale. Modelul situatiei este prezentat in anexa nr. 22.
    (9) Agentii economici comercianti care detin bauturi alcoolice de natura celor mentionate la alin. (8), nemarcate prin banderole, care provin de la agenti economici producatori legali sau importatori legali, pot comercializa aceste bauturi pana la epuizarea cantitatilor de astfel de produse, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004. Dupa aceasta data se interzice comercializarea bauturilor alcoolice respective.
    (10) Agentii economici autorizati dupa data de 1 ianuarie 2004 in calitate de antrepozitari autorizati pentru productia de tuica si rachiuri din fructe, care obtin astfel de produse din prelucrarea fructelor, marcurilor din fructe sau a altor semifabricate preluate de la persoane fizice in anii 2003 si 2004, pot livra produsele respective persoanelor fizice de la care au preluat materia prima, fara plata accizelor, numai cand produsele sunt destinate consumului propriu, in baza declaratiei pe propria raspundere a persoanelor fizice in cauza. Modelul declaratiei este prezentat in anexa nr. 23.
    (11) In anul 2004 tuica si rachiurile naturale din fructe pot fi produse in scopul consumului propriu al persoanelor fizice <<in sistem de prestari de servicii>> fara plata accizelor si de catre alti agenti economici - autorizati potrivit prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent. Prestarea de servicii, in acest caz, se poate realiza numai in baza confirmarii scrise a autoritatii fiscale teritoriale, potrivit careia persoana fizica a instiintat in scris aceasta autoritate despre cantitatea de fructe ce urmeaza a fi data pentru prelucrare, cine va efectua prestarea de servicii si a declarat ca produsele obtinute sunt destinate consumului propriu.
    (12) Agentii economici - antrepozitari autorizati pentru productia de produse accizabile, altele decat cele din grupa alcoolului etilic - care detin stocuri de materii prime provenite din achizitii efectuate pana la data de 31 decembrie 2003 la preturi cu accize, la eliberarea pentru consum din antrepozitul fiscal a produselor accizabile rezultate din prelucrarea acestor stocuri, pot compensa acciza datorata bugetului de stat cu suma reprezentand acciza aferenta cantitatii de materie prima ce se regaseste in produsul final accizabil. Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004, cererea de compensare va fi insotita de dovada achitarii sumelor reprezentand accizele aferente materiilor prime in contul furnizorului de astfel de materii prime. De asemenea, compensarea va fi conditionata de existenta agentului economic furnizor. Pot face obiectul compensarii numai accizele aferente materiilor prime achizitionate direct de la agentii economici producatori interni sau importatori. Accizele aferente materiilor prime pot face obiectul compensarii numai in limita accizelor aferente produselor finale livrate.
    (13) Agentii economici care detin stocuri de materii prime provenite din achizitii legale efectuate pana la data de 31 decembrie 2003 la preturi cu accize si care realizeaza din prelucrarea acestor stocuri produse care nu intra sub incidenta accizelor sau produse pentru care acciza este <<0>> pot solicita compensarea ori restituirea, dupa caz, a accizelor aferente materiei prime incluse in produsele finale rezultate, potrivit Codului de procedura fiscala, precum si normelor metodologice de aplicare a acestuia. Compensarea sau restituirea se va realiza pe masura vanzarii produselor finale rezultate din prelucrare si numai in baza documentelor care justifica achizitionarea materiei prime la preturi cu accize, plata acestora in contul furnizorului, prelucrarea materiei prime, precum si vanzarea produselor finale rezultate."
    24. Dupa anexa nr. 21 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se introduc doua anexe noi, anexele nr. 22 si 23, al caror cuprins este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    7. Titlul VIII "Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile":

    1. La punctul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare - scurgeri, spalari, curatari, decantari, contaminari - in alte locatii decat antrepozitele fiscale de productie pot fi vandute sau cedate numai in vederea prelucrarii si numai catre un antrepozit fiscal de productie. Vanzarea sau cedarea poate avea loc numai pe baza de factura si, respectiv, aviz de insotire, vizate de reprezentantul organului fiscal teritorial in raza caruia isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal. Colectarea si prelucrarea reziduurilor petroliere pot fi efectuate numai de catre un antrepozit fiscal de productie a uleiurilor minerale."
    2. Dupa punctul 7 se introduc doua puncte noi, punctele 7^1 si 7^2, pentru aplicarea art. 243 si 244, dupa cum urmeaza:

    "Codul fiscal:

    CAP. 7
    Alte masuri speciale

    Conditii de cesionare si instrainare
    Art. 243
    (1) Cesionarea ori instrainarea, sub orice forma, a actiunilor, a partilor sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizati ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata sau revocata conform titlului VII va fi adusa la cunostinta autoritatii fiscale competente cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea acestei operatiuni, in vederea efectuarii controlului financiar-fiscal.

    Norme metodologice:
    7^1. Activele fixe care intra sub incidenta prevederilor art. 243 alin. (1) din Codul fiscal sunt: terenurile, spatiile de productie si echipamentele tehnologice aferente antrepozitului fiscal.

    Codul fiscal:
    Intarzieri la plata accizelor
    Art. 244
    Intarzierea la plata a accizelor cu mai mult de 30 de zile de la termenul legal atrage revocarea autorizatiei antrepozitarului autorizat si inchiderea activitatii pana la plata sumelor restante.

    Norme metodologice:
    7^2. Intra sub incidenta art. 244 din Codul fiscal accizele datorate bugetului de stat de catre antrepozitarul autorizat dupa obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal."

    8. Titlul IX "Impozite si taxe locale":

    1. La punctul 26, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "26. (1) Pentru a putea beneficia de scutirile prevazute la pct. 25, persoanele in cauza vor prezenta o cerere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale impreuna cu originalul si copia actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintei sau contractul de dobandire a locuintei, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuintei in cauza, numai pentru o cladire."
    2. La punctul 57 se abroga alineatul (2).
    3. La punctul 149 se abroga alineatul (2).
    4. Punctul 210 va avea urmatorul cuprins:
    "210. Scutirea de impozit pe cladiri, impozit pe teren si taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru desfasurarea unei activitati economice se acorda pentru:
    a) persoanele cu handicap grav;
    b) persoanele cu handicap accentuat;
    c) persoanele invalide de gradul I;
    d) persoanele invalide de gradul II."
    5. Punctul 245 va avea urmatorul cuprins:
    "245. Persoanele fizice nu depun noi declaratii fiscale pentru bunurile impozabile sau taxabile existente in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale."

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 22
    la normele metodologice de aplicare a prevederilor
    titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea antrepozitarului autorizat
    sau a importatorului ............................
    Codul unic de inregistrare ......................
    Sediul ..........................................

                                   SITUATIA
    livrarilor de bauturi slab alcoolizate inregistrate in stoc la data de
               31 decembrie 2003 in luna .......... anul ....

 ___________________________________________________________________________
| Denumirea | U.M.*) |    Stocul la    | Stocul la | Cantitatea | Stocul la |
| produsului|        |31 decembrie 2003| inceputul |  livrata   | sfarsitul |
|           |        |                 | lunii de  |  in litri  | lunii de  |
|           |        |                 | raportare |            | raportare |
|           |        |                 |           |            |           |
|___________|________|_________________|___________|____________|___________|
|     0     |    1   |        2        |     3     |      4     |     5     |
|___________|________|_________________|___________|____________|___________|
|___________|________|_________________|___________|____________|___________|
|___________|________|_________________|___________|____________|___________|
|___________|________|_________________|___________|____________|___________|
    *) Se va inscrie capacitatea recipientului in care este imbuteliat produsul.

                        Conducerea antrepozitarului autorizat/importatorului,
                        .....................................................

    (Anexa nr. 23
    la normele metodologice de aplicare a prevederilor
    titlului VII din Codul fiscal)

                                    DECLARATIE
    Subsemnatul ....................., cu domiciliul in localitatea ..........,
                (numele si prenumele)
str. ............... nr. ......., judetul/sectorul .............., codul numeric personal .................., declar pe propria raspundere ca produsele rezultate din prelucrarea fructelor, marcurilor din fructe sau a altor semifabricate predate spre prelucrare in anul 2003/2004 antrepozitului fiscal .............., cu sediul in ............., si preluate de la acesta, in cantitate de ... litri, cu concentratie alcoolica de ..., sunt destinate in exclusivitate consumului propriu.
    Cunoscand dispozitiile art. 292 privind falsul in declaratii din Codul penal, declar ca cele mentionate mai sus sunt corecte si complete.

       Semnatura declarantului                         Data
       .......................                    .............

    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1840/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1840 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu