Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 183 din 18 martie 1999

privind constituirea si functionarea Echipei nationale pentru examinarea analitica a acquisului comunitar in cadrul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 26 martie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se constituie Echipa nationala pentru examinarea analitica a acquisului comunitar in cadrul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    (2) Echipa nationala este alcatuita din:
    a) coordonatorul national;
    b) Secretariatul national;
    c) echipe sectoriale de examinare analitica.
    Art. 2
    (1) Functia de coordonator national este asigurata de catre un specialist cu rang de secretar de stat in cadrul Departamentului pentru Integrare Europeana, numit in acest scop prin decizie a primului-ministru.
    (2) Coordonatorul national are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza la nivel national procesul de examinare analitica;
    b) asigura conducerea Secretariatul national;
    c) aproba, la propunerea Secretariatului national, componenta nominala a comisiilor sectoriale si desemneaza sefii acestora;
    d) avizeaza mandatele si componenta delegatiilor care participa la reuniunile sectoriale ale Comisiei Europene;
    e) prezinta ministrului delegat pe langa primul-ministru pentru integrare europeana rapoarte periodice privind desfasurarea procesului de examinare analitica, care vor fi inaintate Guvernului.
    Art. 3
    Secretariatul national este asigurat de catre Departamentul pentru Integrare Europeana si are urmatoarele atributii:
    a) asigura suportul tehnic pentru indeplinirea atributiilor coordonatorului national;
    b) formeaza echipele sectoriale si supune spre aprobare coordonatorului national componenta nominala a acestora;
    c) asigura transmiterea listelor cuprinzand acquisul comunitar si a altor documente relevante catre echipele sectoriale;
    d) asigura coordonarea orizontala a activitatii echipelor sectoriale;
    e) organizeaza intalniri pregatitoare, impreuna cu seful echipei sectoriale respective, inaintea fiecarei reuniuni sectoriale;
    f) formeaza, la propunerea echipelor sectoriale, delegatiile care participa la reuniunile sectoriale;
    g) intocmeste rapoarte sintetice periodice privind desfasurarea procesului de examinare analitica, pe baza rapoartelor sectoriale.
    Art. 4
    (1) Echipele de examinare analitica vor fi alcatuite din expertii Departamentului pentru Integrare Europeana si din specialisti din cadrul ministerelor si al altor institutii centrale prevazute in anexa nr. 1.
    (2) La activitatea echipelor sectoriale pot fi invitati sa participe si alti specialisti in drept comunitar din invatamantul superior si din cercetare, precum si din cadrul Consiliului Legislativ.
    (3) Nominalizarea reprezentantilor fiecarei institutii in echipele sectoriale, precum si a coordonatorului acestora la nivelul institutiei respective se face prin ordin al ministrului de resort sau al conducatorului institutiei respective, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Persoanele nominalizate vor fi specialisti cu experienta in domeniul integrarii europene, in special juristi, cunoscatori a cel putin unei limbi comunitare de lucru (franceza, engleza, germana), responsabili cu preluarea acquisului comunitar in domeniu in institutiile respective.
    (5) Ministerele si alte institutii centrale vor transmite Secretariatului national lista nominala cuprinzand reprezentantii lor in echipele sectoriale, insotita de curriculum vitae pentru fiecare persoana nominalizata.
    (6) Echipele sectoriale au urmatoarele atributii:
    a) asigura desfasurarea activitatilor care revin partii romane in procesul de examinare analitica, conform procedurilor si termenelor stabilite impreuna cu Comisia Europeana. In acest sens:
    - furnizeaza informatiile privind legislatia nationala care asigura preluarea acquisului comunitar in domeniu sau informatiile privind data introducerii unei astfel de legislatii, dupa caz;
    - furnizeaza informatiile cu privire la infrastructura administrativa necesara pentru aplicarea acquisului comunitar;
    - identifica problemele a caror rezolvare este necesara in vederea pregatirii negocierilor de aderare;
    - efectueaza verificarea rezultatelor examinarii analitice, transmise de Comisia Europeana dupa fiecare reuniune sectoriala, formuleaza pozitia partii romane si intocmesc rapoarte sectoriale catre Secretariatul national;
    b) formuleaza propuneri in vederea luarii masurilor necesare pentru adoptarea acquisului comunitar in domeniu, in urma examinarii analitice;
    c) raporteaza periodic Secretariatului national stadiul adoptarii acquisului comunitar, conform metodologiei stabilite impreuna cu Comisia Europeana;
    d) stabilesc, pe domenii, stadiul concret al preluarii si aplicarii efective a acquisului comunitar existent, prin compararea, articol cu articol, a legislatiei nationale cu cea comunitara;
    e) asigura actualizarea programului national de adoptare a acquisului comunitar in domeniu;
    f) propun componenta delegatiei la reuniunile sectoriale;
    g) intocmesc mandatul delegatiilor pentru fiecare reuniune sectoriala si il transmit, dupa avizarea acestuia de catre conducerea institutiilor implicate, Secretariatului national.
    Art. 5
    (1) Secretariatul General al Guvernului va asigura spatiul si dotarile corespunzatoare pentru buna functionare a Secretariatului national la Departamentul pentru Integrare Europeana.
    (2) Cheltuielile legate de organizarea activitatii specifice si de functionare a Secretariatului national se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (3) In anul 1999 cheltuielile prevazute la alin. (2) se asigura prin suplimentarea cu suma de 247.309.579 lei a bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, conform anexei nr. 2.
    (4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prezentei hotarari in bugetul de stat si in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 6
    Numarul de posturi de specialitate aprobat Departamentului pentru Integrare Europeana se suplimenteaza cu 5, prin redistribuirea acestora din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       integrare europeana,
                       Alexandru Herlea

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Razvan Ungureanu,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA  1

                               LISTA
cuprinzand componenta, pe institutii, a echipelor sectoriale de examinare analitica

    1. Libera circulatie a marfurilor
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - Agentia Nationala Sanitara Veterinara
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Asociatia de Standardizare din Romania
    - Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
    - Biroul Roman de Metrologie Legala
    - Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare
    - Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
    2. Dreptul societatilor
    - Ministerul Justitiei
    - Ministerul Finantelor
    - Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
    - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
    3. Libera circulatie a capitalurilor
    - Banca Nationala a Romaniei
    - Ministerul Finantelor
    - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
    4. Concurenta
    - Consiliul Concurentei
    - Oficiul Concurentei
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Finantelor
    5. Pescuit
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Transporturilor
    6. Uniunea Economica si Monetara
    - Banca Nationala a Romaniei
    - Ministerul Finantelor
    7. Libera circulatie a serviciilor
    - Banca Nationala a Romaniei
    - Ministerul Finantelor - Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica
    - Ministerul Educatiei Nationale
    - Ministerul Culturii
    - Ministerul de Interne
    - Autoritatea Nationala pentru Turism
    8. Mediu
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
    9. Intreprinderile mici si mijlocii
    - Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Autoritatea Nationala pentru Turism
    - Ministerul Industriei si Comertului
    10. Energie
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    - Agentia Nationala pentru Energia Atomica
    11. Telecomunicatii
    - Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica
    12. Taxare
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor
    13. Politici regionale si instrumente structurale
    - Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
    14. Politici industriale
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Oficiul Concurentei
    - Agentia Romana de Dezvoltare
    - Fondul Proprietatii de Stat
    15. Stiinta si cercetare
    - Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare
    - Agentia Nationala pentru Energia Atomica
    - Ministerul Educatiei Nationale
    - Ministerul Industriei si Comertului
    16. Educatie si formare profesionala
    - Ministerul Educatiei Nationale
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Tineretului si Sportului
    17. Cultura si politica audiovizualului
    - Ministerul Culturii
    - Consiliul National al Audiovizualului
    18. Relatii externe
    - Ministerul Afacerilor Externe
    - Ministerul Industriei si Comertului
    19. Politica externa si de securitate comuna
    - Ministerul Afacerilor Externe
    - Ministerul Apararii Nationale
    20. Transporturi
    - Ministerul Transporturilor
    21. Politici sociale si forta de munca
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Sanatatii
    22. Justitie si afaceri interne
    - Ministerul Justitiei
    - Ministerul de Interne
    23. Libera circulatie a persoanelor
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Afacerilor Externe
    - Ministerul de Interne
    - Ministerul Educatiei Nationale
    24. Statistica
    - Comisia Nationala pentru Statistica
    25. Protectia si sanatatea consumatorilor
    - Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - Agentia Nationala Sanitara Veterinara
    26. Uniune vamala
    - Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Culturii
    27. Buget si control financiar
    - Ministerul Finantelor
    - Curtea de Conturi
    28. Agricultura
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - Agentia Nationala Sanitara Veterinara
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Ministerul Sanatatii
    - Asociatia de Standardizare din Romania

    ANEXA 2

    GUVERNUL ROMANIEI
    DEPARTAMENTUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA

                              CALCULUL
sumei necesare pentru infiintarea si functionarea Echipei nationale pentru examinarea analitica a acquisului comunitar

    Suma necesara ce trebuie suportata din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, in vederea infiintarii si functionarii Echipei nationale pentru examinarea analitica a acquisului comunitar in cadrul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana:

    A. Tehnica de calcul:
       1. Calculatoare GPS PII KLAMATH 300 MHz
          440 LX/Intel P 300 MHz Cooler PII/32
          sdarm pc 100/1.6 gb/S3 virge dx 2
          Mb/placa de sunet 16 bit/monitor 15'      (5 bucati)  59.396.896 lei
       2. Imprimante BJC 250 Canon                  (3 bucati)   3.394.109 lei
       3. Copiator Canon NP 6216                    (o bucata)  23.109.918 lei
       4. Fax Canon B 150 si 3 bucati
          telefoane fixe                                         6.500.000 lei
       5. Telefoane mobile Ericsson 628, cu
          abonament                                 (2 bucati)   5.490.000 lei
       6. Consumabile 1999                                       7.220.000 lei
    B. Mobilier (5 birouri, 5 scaune,
       un cuier, doua masute)                                   22.550.000 lei
    C. Fond de salarii pentru anul 1999                        105.650.000 lei
                                                                             
                                                        TOTAL: 247.309.579 leiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 183/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 183 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu