Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 183 din 18 martie 1999

privind constituirea si functionarea Echipei nationale pentru examinarea analitica a acquisului comunitar in cadrul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 26 martie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se constituie Echipa nationala pentru examinarea analitica a acquisului comunitar in cadrul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    (2) Echipa nationala este alcatuita din:
    a) coordonatorul national;
    b) Secretariatul national;
    c) echipe sectoriale de examinare analitica.
    Art. 2
    (1) Functia de coordonator national este asigurata de catre un specialist cu rang de secretar de stat in cadrul Departamentului pentru Integrare Europeana, numit in acest scop prin decizie a primului-ministru.
    (2) Coordonatorul national are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza la nivel national procesul de examinare analitica;
    b) asigura conducerea Secretariatul national;
    c) aproba, la propunerea Secretariatului national, componenta nominala a comisiilor sectoriale si desemneaza sefii acestora;
    d) avizeaza mandatele si componenta delegatiilor care participa la reuniunile sectoriale ale Comisiei Europene;
    e) prezinta ministrului delegat pe langa primul-ministru pentru integrare europeana rapoarte periodice privind desfasurarea procesului de examinare analitica, care vor fi inaintate Guvernului.
    Art. 3
    Secretariatul national este asigurat de catre Departamentul pentru Integrare Europeana si are urmatoarele atributii:
    a) asigura suportul tehnic pentru indeplinirea atributiilor coordonatorului national;
    b) formeaza echipele sectoriale si supune spre aprobare coordonatorului national componenta nominala a acestora;
    c) asigura transmiterea listelor cuprinzand acquisul comunitar si a altor documente relevante catre echipele sectoriale;
    d) asigura coordonarea orizontala a activitatii echipelor sectoriale;
    e) organizeaza intalniri pregatitoare, impreuna cu seful echipei sectoriale respective, inaintea fiecarei reuniuni sectoriale;
    f) formeaza, la propunerea echipelor sectoriale, delegatiile care participa la reuniunile sectoriale;
    g) intocmeste rapoarte sintetice periodice privind desfasurarea procesului de examinare analitica, pe baza rapoartelor sectoriale.
    Art. 4
    (1) Echipele de examinare analitica vor fi alcatuite din expertii Departamentului pentru Integrare Europeana si din specialisti din cadrul ministerelor si al altor institutii centrale prevazute in anexa nr. 1.
    (2) La activitatea echipelor sectoriale pot fi invitati sa participe si alti specialisti in drept comunitar din invatamantul superior si din cercetare, precum si din cadrul Consiliului Legislativ.
    (3) Nominalizarea reprezentantilor fiecarei institutii in echipele sectoriale, precum si a coordonatorului acestora la nivelul institutiei respective se face prin ordin al ministrului de resort sau al conducatorului institutiei respective, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Persoanele nominalizate vor fi specialisti cu experienta in domeniul integrarii europene, in special juristi, cunoscatori a cel putin unei limbi comunitare de lucru (franceza, engleza, germana), responsabili cu preluarea acquisului comunitar in domeniu in institutiile respective.
    (5) Ministerele si alte institutii centrale vor transmite Secretariatului national lista nominala cuprinzand reprezentantii lor in echipele sectoriale, insotita de curriculum vitae pentru fiecare persoana nominalizata.
    (6) Echipele sectoriale au urmatoarele atributii:
    a) asigura desfasurarea activitatilor care revin partii romane in procesul de examinare analitica, conform procedurilor si termenelor stabilite impreuna cu Comisia Europeana. In acest sens:
    - furnizeaza informatiile privind legislatia nationala care asigura preluarea acquisului comunitar in domeniu sau informatiile privind data introducerii unei astfel de legislatii, dupa caz;
    - furnizeaza informatiile cu privire la infrastructura administrativa necesara pentru aplicarea acquisului comunitar;
    - identifica problemele a caror rezolvare este necesara in vederea pregatirii negocierilor de aderare;
    - efectueaza verificarea rezultatelor examinarii analitice, transmise de Comisia Europeana dupa fiecare reuniune sectoriala, formuleaza pozitia partii romane si intocmesc rapoarte sectoriale catre Secretariatul national;
    b) formuleaza propuneri in vederea luarii masurilor necesare pentru adoptarea acquisului comunitar in domeniu, in urma examinarii analitice;
    c) raporteaza periodic Secretariatului national stadiul adoptarii acquisului comunitar, conform metodologiei stabilite impreuna cu Comisia Europeana;
    d) stabilesc, pe domenii, stadiul concret al preluarii si aplicarii efective a acquisului comunitar existent, prin compararea, articol cu articol, a legislatiei nationale cu cea comunitara;
    e) asigura actualizarea programului national de adoptare a acquisului comunitar in domeniu;
    f) propun componenta delegatiei la reuniunile sectoriale;
    g) intocmesc mandatul delegatiilor pentru fiecare reuniune sectoriala si il transmit, dupa avizarea acestuia de catre conducerea institutiilor implicate, Secretariatului national.
    Art. 5
    (1) Secretariatul General al Guvernului va asigura spatiul si dotarile corespunzatoare pentru buna functionare a Secretariatului national la Departamentul pentru Integrare Europeana.
    (2) Cheltuielile legate de organizarea activitatii specifice si de functionare a Secretariatului national se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (3) In anul 1999 cheltuielile prevazute la alin. (2) se asigura prin suplimentarea cu suma de 247.309.579 lei a bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, conform anexei nr. 2.
    (4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prezentei hotarari in bugetul de stat si in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 6
    Numarul de posturi de specialitate aprobat Departamentului pentru Integrare Europeana se suplimenteaza cu 5, prin redistribuirea acestora din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru delegat pe langa
                       primul-ministru pentru
                       integrare europeana,
                       Alexandru Herlea

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Razvan Ungureanu,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA  1

                               LISTA
cuprinzand componenta, pe institutii, a echipelor sectoriale de examinare analitica

    1. Libera circulatie a marfurilor
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - Agentia Nationala Sanitara Veterinara
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Asociatia de Standardizare din Romania
    - Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
    - Biroul Roman de Metrologie Legala
    - Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare
    - Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
    2. Dreptul societatilor
    - Ministerul Justitiei
    - Ministerul Finantelor
    - Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
    - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
    3. Libera circulatie a capitalurilor
    - Banca Nationala a Romaniei
    - Ministerul Finantelor
    - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
    4. Concurenta
    - Consiliul Concurentei
    - Oficiul Concurentei
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Finantelor
    5. Pescuit
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Transporturilor
    6. Uniunea Economica si Monetara
    - Banca Nationala a Romaniei
    - Ministerul Finantelor
    7. Libera circulatie a serviciilor
    - Banca Nationala a Romaniei
    - Ministerul Finantelor - Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica
    - Ministerul Educatiei Nationale
    - Ministerul Culturii
    - Ministerul de Interne
    - Autoritatea Nationala pentru Turism
    8. Mediu
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
    9. Intreprinderile mici si mijlocii
    - Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Autoritatea Nationala pentru Turism
    - Ministerul Industriei si Comertului
    10. Energie
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
    - Agentia Nationala pentru Energia Atomica
    11. Telecomunicatii
    - Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica
    12. Taxare
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor
    13. Politici regionale si instrumente structurale
    - Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Transporturilor
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
    14. Politici industriale
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Oficiul Concurentei
    - Agentia Romana de Dezvoltare
    - Fondul Proprietatii de Stat
    15. Stiinta si cercetare
    - Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare
    - Agentia Nationala pentru Energia Atomica
    - Ministerul Educatiei Nationale
    - Ministerul Industriei si Comertului
    16. Educatie si formare profesionala
    - Ministerul Educatiei Nationale
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Tineretului si Sportului
    17. Cultura si politica audiovizualului
    - Ministerul Culturii
    - Consiliul National al Audiovizualului
    18. Relatii externe
    - Ministerul Afacerilor Externe
    - Ministerul Industriei si Comertului
    19. Politica externa si de securitate comuna
    - Ministerul Afacerilor Externe
    - Ministerul Apararii Nationale
    20. Transporturi
    - Ministerul Transporturilor
    21. Politici sociale si forta de munca
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Sanatatii
    22. Justitie si afaceri interne
    - Ministerul Justitiei
    - Ministerul de Interne
    23. Libera circulatie a persoanelor
    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    - Ministerul Afacerilor Externe
    - Ministerul de Interne
    - Ministerul Educatiei Nationale
    24. Statistica
    - Comisia Nationala pentru Statistica
    25. Protectia si sanatatea consumatorilor
    - Oficiul pentru Protectia Consumatorilor
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - Agentia Nationala Sanitara Veterinara
    26. Uniune vamala
    - Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Sanatatii
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Culturii
    27. Buget si control financiar
    - Ministerul Finantelor
    - Curtea de Conturi
    28. Agricultura
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
    - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - Agentia Nationala Sanitara Veterinara
    - Ministerul Industriei si Comertului
    - Ministerul Finantelor
    - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
    - Ministerul Sanatatii
    - Asociatia de Standardizare din Romania

    ANEXA 2

    GUVERNUL ROMANIEI
    DEPARTAMENTUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA

                              CALCULUL
sumei necesare pentru infiintarea si functionarea Echipei nationale pentru examinarea analitica a acquisului comunitar

    Suma necesara ce trebuie suportata din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, in vederea infiintarii si functionarii Echipei nationale pentru examinarea analitica a acquisului comunitar in cadrul procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana:

    A. Tehnica de calcul:
       1. Calculatoare GPS PII KLAMATH 300 MHz
          440 LX/Intel P 300 MHz Cooler PII/32
          sdarm pc 100/1.6 gb/S3 virge dx 2
          Mb/placa de sunet 16 bit/monitor 15'      (5 bucati)  59.396.896 lei
       2. Imprimante BJC 250 Canon                  (3 bucati)   3.394.109 lei
       3. Copiator Canon NP 6216                    (o bucata)  23.109.918 lei
       4. Fax Canon B 150 si 3 bucati
          telefoane fixe                                         6.500.000 lei
       5. Telefoane mobile Ericsson 628, cu
          abonament                                 (2 bucati)   5.490.000 lei
       6. Consumabile 1999                                       7.220.000 lei
    B. Mobilier (5 birouri, 5 scaune,
       un cuier, doua masute)                                   22.550.000 lei
    C. Fond de salarii pentru anul 1999                        105.650.000 lei
                                                                             
                                                        TOTAL: 247.309.579 leiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 183/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 183 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu