Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1658 din 26 decembrie 1974

privind regimul preturilor la lucrarile de reparatii la masini, utilaje si partile lor componente ce se executa in unitatile de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitati de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 3 din  6 ianuarie 1975


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    Pentru reparatiile capitale executate in serie la masini, utilaje si partile lor componente in unitatile de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitati de stat, se aplica preturi de productie fixe.
    Preturile de productie fixe se stabilesc de ministerele si celelelte organe centrale principal coordonatoare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, pe baza normativelor tehnice si a cheltuielilor de productie normate.
    Aceste preturi de productie fixe se stabilesc in conditia loco intreprinderea reparatoare si sunt unice pe economie.
    La utilajele la care prin natura lor reparatia capitala se executa la locul de functionare, cheltuielile de deplasare se deconteaza potrivit prevederilor legale in vigoare, separat de pretul de productie fix.
    Art. 2
    Nivelul preturilor de productie fixe stabilite potrivit art. 1 nu va depasi limitele valorice prevazute de "normativele tehnice pentru repararea fondurilor fixe" elaborate de ministere in baza prevederilor Hotararii Consiliului de Ministri nr. 139/1969 pentru executarea Legii nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe.
    Lucrarile suplimentare necuprinse in pretul de productie fix al unei reparatii capitale, executate odata cu reparatia, care duc la depasirea normativului valoric stabilit, dar se incadreaza in limitele de depasire prevazute de Hotararea Consiliului de Ministri nr. 139/1969, se deconteaza separat de pretul de productie fix al reparatiilor capitale pe baza de pret antecalculat. Pretul antecalculat al lucrarilor suplimentare se stabileste, cu acordul beneficiarului, de organul ierarhic superior al intreprinderii de care apartine unitatea specializata sau sectorul specializat care executa reparatia, in cazul in care pretul antecalculat al lucrarilor suplimentare impreuna cu pretul de productie fix depaseste normativul valoric cu pana la 5% din valoarea de inlocuire a fondului fix, iar in cazul depasirii cu peste 5%, de organul ierarhic central.
    In ambele cazuri pretul de productie fix al reparatiei capitale impreuna cu pretul antecalculat al lucrarilor suplimentare nu poate depasi 60% din valoarea de inlocuire a fondului fix ce se repara.
    Art. 3
    Ministerele principal coordonatoare prevazute in anexa la prezenta hotarare vor stabili, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, pana la 30 iunie 1975, preturi de productie fixe pentru reparatiile capitale executate in serie la masinile, utilajele si partile lor componente prevazute in aceeasi anexa, la care in prezent nu sunt stabilite preturi fixe (ferme) dar exista normative tehnice aprobate.
    Pentru reparatiile capitale executate in serie la alte masini si utilaje decat cele prevazute in lista anexa, sau la masinile si utilajele care vor intra in viitor in exploatare, se vor stabili preturi de productie fixe potrivit art. 1 numai dupa trecerea unei perioade de cel mult doi ani de la executia in serie a reparatiilor capitale respective. Pana la stabilirea acestor preturi de productie fixe, reparatiile capitale la aceste masini si utilaje se vor deconta pe baza de pret antecalculat acceptat de beneficiar. Lista prevazuta la alineatul precedent va fi completata in mod corespunzator de Comitetul de Stat pentru Preturi si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale.
    Art. 4
    Fac exceptie de la prevederile art. 1, 2 si 3 reparatiile capitale ale utilajelor unicate sau cu un grad de complexitate deosebita, ale utilajelor care au depasit durata de serviciu normata conform catalogului anexa la Legea nr. 62/1968, precum si reparatiile accidentale. Cazurile in care se aplica aceasta exceptare se confirma de organele ierarhic superioare ale unitatilor de stat specializate sau sectoarelor specializate din cadrul altor unitati de stat care executa reparatia, cu acordul beneficiarului.
    Pentru aceste reparatii capitale se pot aplica cu acordul beneficiarului preturi antecalculate sau postcalculate, dupa caz.
    Art. 5
    Pentru celelalte categorii de reparatii, altele decat cele capitale, precum si pentru lucrarile de intretinere, revizie, control si atestare la care nu sunt stabilite  preturi fixe (ferme), dar se executa in unitati de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitati de stat se aplica sistemul de decontare pe baza de pret antecalculat sau postcalculat, cu acordul partilor.
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale care au in subordine unitati specializate sau sectoare specializate ce executa in serie astfel de reparatii si lucrari vor lua toate masurile necesare care sa asigure trecerea in mod treptat la stabilirea de preturi de productie fixe si pentru aceste reparatii astfel, incat pana la 31 decembrie 1975 sa se generalizeze aplicarea preturilor de productie fixe pentru toate categoriile de reparatii de serie ce se executa in unitatile de stat specializate sau sectoarele specializate din cadrul altor unitati de stat. Aceste preturi fixe se stabilesc pe baza normativelor tehnice si a cheltuielilor de productie normate, potrivit prevederilor Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor.
    Art. 6
    Pentru reparatiile capitale executate in serie pentru populatie se vor stabili preturi cu amanuntul fixe pe baza normativelor tehnice, precum si a cheltuielilor normate ce se vor determina potrivit dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 19/1971.
    Aceste preturi sunt unice si se stabilesc de organele prevazute la art. 1 alin. 2.
    Art. 7
    Preturile noi ce se vor stabili potrivit prevederilor prezentei hotarari se vor reexamina conform Normelor privind reexaminarea preturilor de productie si de livrare pentru produsele industriale, precum si a tarifelor pentru servicii, date de Comitetul de Stat pentru Preturi, Ministerul Finantelor si Comitetul de Stat al Planificarii in baza prevederilor Legii nr. 19/1971.
    Art. 8
    Se recomanda ca prevederile prezentei hotarari sa se aplice in mod corespunzator si unitatilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti.
    Art. 9
    Nu fac obiectul prevederilor prezentei hotarari reparatiile la utilajele de tehnica militara.
    Art. 10
    Preturile de productie fixe pentru reparatiile capitale stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari se vor aplica in mod experimental pana la 30 iunie 1976, cand se vor stabili preturi de productie fixe definitive pe baza rezultatelor obtinute.
    Preturile fixe (ferme) existente la data prezentei hotarari atat pentru reparatii capitale cat si pentru alte categorii de reparatii si lucrari de intretinere, revizie si control la masini, utilaje si partile lor componente raman in vigoare; ele pot fi modificate in conditiile Legii nr. 19/1971 si ale prezentei hotarari.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotarari Consiliului de Ministri nr. 1151/1950 privind reglementarea regimului preturilor la lucrarile de reparatiuni, executate de intreprinderile din sectorul socialist, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1

               LISTA
ministerelor principal coordonatoare care au in subordine unitati specializate sau alte unitati cu sectoare specializate pentru reparatii precum si grupelor de masini, utilaje si partile lor componente pentru care se vor stabili preturi de productie fixe pentru reparatii capitale
 -------------------------------------------------------------------------------
  Nr.  Organul central in subordinea      Grupa de utilaje, masini etc. la care
  crt.  caruia este unitatea sau               se executa reparatia
           sectorul specializat
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Ministerul Transporturilor si       Mijloace de transport auto, motoare
     Telecomunicatiilor                 pentru mijloace de transport auto.
                                        Vagoane pentru calatori si vagoane de
                                        marfa.
 2. Ministerul Energiei Electrice       Trafo pana la 1800 KVA si trafo pana
                                        la 40 MVA.
 3. Ministerul Constructiilor           Utilaje de constructii (buldozere,
    Industriale                         excavatoare, macarale s.a.).
 4. Ministerul Economiei Foresti-       Cazane mici, gatere, autostivuitoare,
    ere si Materialelor de Cons-        motoare cu ardere interna S.15 si S.18
    tructii                             pentru funiculare.
 5. Ministerul Minelor, Petrolului      Tractoare de 80 CP si peste, precum si
    si Geologiei                        echipamentele de buldozere ce sunt mon-
                                        tate pe asemenea tractoare.
                                        Motoare cu combustie interna cu puteri
                                        peste 80 CP.
                                        Utilaj minier, utilaj petrolier, utilaj
                                        geologic si scule specifice.
 6. Ministerul Industriei Chimice       Prese de vulcanizare, masini de injectie
                                        extrudere, masini de filat fibre sinte-
                                        tice, masini de pastilat sau infiolat,
                                        celule de electroliza.
 7. Ministerul Agriculturii, Indus-     Masini agricole, tractoare pana la 80 CP
    triei Alimentare si Apelor          si motoarele lor.
                                        Mijloace de transport auto din parcul
                                        propriu si al cooperativelor agricole
                                        de productie.
                                        Masini-unelte proprii.
 8. Ministerul Industriei Usoare        Utilaje pentru industria usoara.

--------------------------------------------------------------------------------

                                            SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1658/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1658 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1658/1974
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu