Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1658 din 26 decembrie 1974

privind regimul preturilor la lucrarile de reparatii la masini, utilaje si partile lor componente ce se executa in unitatile de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitati de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 3 din  6 ianuarie 1975


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    Pentru reparatiile capitale executate in serie la masini, utilaje si partile lor componente in unitatile de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitati de stat, se aplica preturi de productie fixe.
    Preturile de productie fixe se stabilesc de ministerele si celelelte organe centrale principal coordonatoare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, pe baza normativelor tehnice si a cheltuielilor de productie normate.
    Aceste preturi de productie fixe se stabilesc in conditia loco intreprinderea reparatoare si sunt unice pe economie.
    La utilajele la care prin natura lor reparatia capitala se executa la locul de functionare, cheltuielile de deplasare se deconteaza potrivit prevederilor legale in vigoare, separat de pretul de productie fix.
    Art. 2
    Nivelul preturilor de productie fixe stabilite potrivit art. 1 nu va depasi limitele valorice prevazute de "normativele tehnice pentru repararea fondurilor fixe" elaborate de ministere in baza prevederilor Hotararii Consiliului de Ministri nr. 139/1969 pentru executarea Legii nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe.
    Lucrarile suplimentare necuprinse in pretul de productie fix al unei reparatii capitale, executate odata cu reparatia, care duc la depasirea normativului valoric stabilit, dar se incadreaza in limitele de depasire prevazute de Hotararea Consiliului de Ministri nr. 139/1969, se deconteaza separat de pretul de productie fix al reparatiilor capitale pe baza de pret antecalculat. Pretul antecalculat al lucrarilor suplimentare se stabileste, cu acordul beneficiarului, de organul ierarhic superior al intreprinderii de care apartine unitatea specializata sau sectorul specializat care executa reparatia, in cazul in care pretul antecalculat al lucrarilor suplimentare impreuna cu pretul de productie fix depaseste normativul valoric cu pana la 5% din valoarea de inlocuire a fondului fix, iar in cazul depasirii cu peste 5%, de organul ierarhic central.
    In ambele cazuri pretul de productie fix al reparatiei capitale impreuna cu pretul antecalculat al lucrarilor suplimentare nu poate depasi 60% din valoarea de inlocuire a fondului fix ce se repara.
    Art. 3
    Ministerele principal coordonatoare prevazute in anexa la prezenta hotarare vor stabili, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, pana la 30 iunie 1975, preturi de productie fixe pentru reparatiile capitale executate in serie la masinile, utilajele si partile lor componente prevazute in aceeasi anexa, la care in prezent nu sunt stabilite preturi fixe (ferme) dar exista normative tehnice aprobate.
    Pentru reparatiile capitale executate in serie la alte masini si utilaje decat cele prevazute in lista anexa, sau la masinile si utilajele care vor intra in viitor in exploatare, se vor stabili preturi de productie fixe potrivit art. 1 numai dupa trecerea unei perioade de cel mult doi ani de la executia in serie a reparatiilor capitale respective. Pana la stabilirea acestor preturi de productie fixe, reparatiile capitale la aceste masini si utilaje se vor deconta pe baza de pret antecalculat acceptat de beneficiar. Lista prevazuta la alineatul precedent va fi completata in mod corespunzator de Comitetul de Stat pentru Preturi si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale.
    Art. 4
    Fac exceptie de la prevederile art. 1, 2 si 3 reparatiile capitale ale utilajelor unicate sau cu un grad de complexitate deosebita, ale utilajelor care au depasit durata de serviciu normata conform catalogului anexa la Legea nr. 62/1968, precum si reparatiile accidentale. Cazurile in care se aplica aceasta exceptare se confirma de organele ierarhic superioare ale unitatilor de stat specializate sau sectoarelor specializate din cadrul altor unitati de stat care executa reparatia, cu acordul beneficiarului.
    Pentru aceste reparatii capitale se pot aplica cu acordul beneficiarului preturi antecalculate sau postcalculate, dupa caz.
    Art. 5
    Pentru celelalte categorii de reparatii, altele decat cele capitale, precum si pentru lucrarile de intretinere, revizie, control si atestare la care nu sunt stabilite  preturi fixe (ferme), dar se executa in unitati de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitati de stat se aplica sistemul de decontare pe baza de pret antecalculat sau postcalculat, cu acordul partilor.
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale care au in subordine unitati specializate sau sectoare specializate ce executa in serie astfel de reparatii si lucrari vor lua toate masurile necesare care sa asigure trecerea in mod treptat la stabilirea de preturi de productie fixe si pentru aceste reparatii astfel, incat pana la 31 decembrie 1975 sa se generalizeze aplicarea preturilor de productie fixe pentru toate categoriile de reparatii de serie ce se executa in unitatile de stat specializate sau sectoarele specializate din cadrul altor unitati de stat. Aceste preturi fixe se stabilesc pe baza normativelor tehnice si a cheltuielilor de productie normate, potrivit prevederilor Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor.
    Art. 6
    Pentru reparatiile capitale executate in serie pentru populatie se vor stabili preturi cu amanuntul fixe pe baza normativelor tehnice, precum si a cheltuielilor normate ce se vor determina potrivit dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 19/1971.
    Aceste preturi sunt unice si se stabilesc de organele prevazute la art. 1 alin. 2.
    Art. 7
    Preturile noi ce se vor stabili potrivit prevederilor prezentei hotarari se vor reexamina conform Normelor privind reexaminarea preturilor de productie si de livrare pentru produsele industriale, precum si a tarifelor pentru servicii, date de Comitetul de Stat pentru Preturi, Ministerul Finantelor si Comitetul de Stat al Planificarii in baza prevederilor Legii nr. 19/1971.
    Art. 8
    Se recomanda ca prevederile prezentei hotarari sa se aplice in mod corespunzator si unitatilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti.
    Art. 9
    Nu fac obiectul prevederilor prezentei hotarari reparatiile la utilajele de tehnica militara.
    Art. 10
    Preturile de productie fixe pentru reparatiile capitale stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari se vor aplica in mod experimental pana la 30 iunie 1976, cand se vor stabili preturi de productie fixe definitive pe baza rezultatelor obtinute.
    Preturile fixe (ferme) existente la data prezentei hotarari atat pentru reparatii capitale cat si pentru alte categorii de reparatii si lucrari de intretinere, revizie si control la masini, utilaje si partile lor componente raman in vigoare; ele pot fi modificate in conditiile Legii nr. 19/1971 si ale prezentei hotarari.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotarari Consiliului de Ministri nr. 1151/1950 privind reglementarea regimului preturilor la lucrarile de reparatiuni, executate de intreprinderile din sectorul socialist, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1

               LISTA
ministerelor principal coordonatoare care au in subordine unitati specializate sau alte unitati cu sectoare specializate pentru reparatii precum si grupelor de masini, utilaje si partile lor componente pentru care se vor stabili preturi de productie fixe pentru reparatii capitale
 -------------------------------------------------------------------------------
  Nr.  Organul central in subordinea      Grupa de utilaje, masini etc. la care
  crt.  caruia este unitatea sau               se executa reparatia
           sectorul specializat
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Ministerul Transporturilor si       Mijloace de transport auto, motoare
     Telecomunicatiilor                 pentru mijloace de transport auto.
                                        Vagoane pentru calatori si vagoane de
                                        marfa.
 2. Ministerul Energiei Electrice       Trafo pana la 1800 KVA si trafo pana
                                        la 40 MVA.
 3. Ministerul Constructiilor           Utilaje de constructii (buldozere,
    Industriale                         excavatoare, macarale s.a.).
 4. Ministerul Economiei Foresti-       Cazane mici, gatere, autostivuitoare,
    ere si Materialelor de Cons-        motoare cu ardere interna S.15 si S.18
    tructii                             pentru funiculare.
 5. Ministerul Minelor, Petrolului      Tractoare de 80 CP si peste, precum si
    si Geologiei                        echipamentele de buldozere ce sunt mon-
                                        tate pe asemenea tractoare.
                                        Motoare cu combustie interna cu puteri
                                        peste 80 CP.
                                        Utilaj minier, utilaj petrolier, utilaj
                                        geologic si scule specifice.
 6. Ministerul Industriei Chimice       Prese de vulcanizare, masini de injectie
                                        extrudere, masini de filat fibre sinte-
                                        tice, masini de pastilat sau infiolat,
                                        celule de electroliza.
 7. Ministerul Agriculturii, Indus-     Masini agricole, tractoare pana la 80 CP
    triei Alimentare si Apelor          si motoarele lor.
                                        Mijloace de transport auto din parcul
                                        propriu si al cooperativelor agricole
                                        de productie.
                                        Masini-unelte proprii.
 8. Ministerul Industriei Usoare        Utilaje pentru industria usoara.

--------------------------------------------------------------------------------

                                            SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1658/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1658 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1658/1974
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu