Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1658 din 26 decembrie 1974

privind regimul preturilor la lucrarile de reparatii la masini, utilaje si partile lor componente ce se executa in unitatile de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitati de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 3 din  6 ianuarie 1975


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    Art. 1
    Pentru reparatiile capitale executate in serie la masini, utilaje si partile lor componente in unitatile de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitati de stat, se aplica preturi de productie fixe.
    Preturile de productie fixe se stabilesc de ministerele si celelelte organe centrale principal coordonatoare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, pe baza normativelor tehnice si a cheltuielilor de productie normate.
    Aceste preturi de productie fixe se stabilesc in conditia loco intreprinderea reparatoare si sunt unice pe economie.
    La utilajele la care prin natura lor reparatia capitala se executa la locul de functionare, cheltuielile de deplasare se deconteaza potrivit prevederilor legale in vigoare, separat de pretul de productie fix.
    Art. 2
    Nivelul preturilor de productie fixe stabilite potrivit art. 1 nu va depasi limitele valorice prevazute de "normativele tehnice pentru repararea fondurilor fixe" elaborate de ministere in baza prevederilor Hotararii Consiliului de Ministri nr. 139/1969 pentru executarea Legii nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe.
    Lucrarile suplimentare necuprinse in pretul de productie fix al unei reparatii capitale, executate odata cu reparatia, care duc la depasirea normativului valoric stabilit, dar se incadreaza in limitele de depasire prevazute de Hotararea Consiliului de Ministri nr. 139/1969, se deconteaza separat de pretul de productie fix al reparatiilor capitale pe baza de pret antecalculat. Pretul antecalculat al lucrarilor suplimentare se stabileste, cu acordul beneficiarului, de organul ierarhic superior al intreprinderii de care apartine unitatea specializata sau sectorul specializat care executa reparatia, in cazul in care pretul antecalculat al lucrarilor suplimentare impreuna cu pretul de productie fix depaseste normativul valoric cu pana la 5% din valoarea de inlocuire a fondului fix, iar in cazul depasirii cu peste 5%, de organul ierarhic central.
    In ambele cazuri pretul de productie fix al reparatiei capitale impreuna cu pretul antecalculat al lucrarilor suplimentare nu poate depasi 60% din valoarea de inlocuire a fondului fix ce se repara.
    Art. 3
    Ministerele principal coordonatoare prevazute in anexa la prezenta hotarare vor stabili, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, pana la 30 iunie 1975, preturi de productie fixe pentru reparatiile capitale executate in serie la masinile, utilajele si partile lor componente prevazute in aceeasi anexa, la care in prezent nu sunt stabilite preturi fixe (ferme) dar exista normative tehnice aprobate.
    Pentru reparatiile capitale executate in serie la alte masini si utilaje decat cele prevazute in lista anexa, sau la masinile si utilajele care vor intra in viitor in exploatare, se vor stabili preturi de productie fixe potrivit art. 1 numai dupa trecerea unei perioade de cel mult doi ani de la executia in serie a reparatiilor capitale respective. Pana la stabilirea acestor preturi de productie fixe, reparatiile capitale la aceste masini si utilaje se vor deconta pe baza de pret antecalculat acceptat de beneficiar. Lista prevazuta la alineatul precedent va fi completata in mod corespunzator de Comitetul de Stat pentru Preturi si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale.
    Art. 4
    Fac exceptie de la prevederile art. 1, 2 si 3 reparatiile capitale ale utilajelor unicate sau cu un grad de complexitate deosebita, ale utilajelor care au depasit durata de serviciu normata conform catalogului anexa la Legea nr. 62/1968, precum si reparatiile accidentale. Cazurile in care se aplica aceasta exceptare se confirma de organele ierarhic superioare ale unitatilor de stat specializate sau sectoarelor specializate din cadrul altor unitati de stat care executa reparatia, cu acordul beneficiarului.
    Pentru aceste reparatii capitale se pot aplica cu acordul beneficiarului preturi antecalculate sau postcalculate, dupa caz.
    Art. 5
    Pentru celelalte categorii de reparatii, altele decat cele capitale, precum si pentru lucrarile de intretinere, revizie, control si atestare la care nu sunt stabilite  preturi fixe (ferme), dar se executa in unitati de stat specializate sau sectoare specializate din cadrul altor unitati de stat se aplica sistemul de decontare pe baza de pret antecalculat sau postcalculat, cu acordul partilor.
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale care au in subordine unitati specializate sau sectoare specializate ce executa in serie astfel de reparatii si lucrari vor lua toate masurile necesare care sa asigure trecerea in mod treptat la stabilirea de preturi de productie fixe si pentru aceste reparatii astfel, incat pana la 31 decembrie 1975 sa se generalizeze aplicarea preturilor de productie fixe pentru toate categoriile de reparatii de serie ce se executa in unitatile de stat specializate sau sectoarele specializate din cadrul altor unitati de stat. Aceste preturi fixe se stabilesc pe baza normativelor tehnice si a cheltuielilor de productie normate, potrivit prevederilor Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor.
    Art. 6
    Pentru reparatiile capitale executate in serie pentru populatie se vor stabili preturi cu amanuntul fixe pe baza normativelor tehnice, precum si a cheltuielilor normate ce se vor determina potrivit dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 19/1971.
    Aceste preturi sunt unice si se stabilesc de organele prevazute la art. 1 alin. 2.
    Art. 7
    Preturile noi ce se vor stabili potrivit prevederilor prezentei hotarari se vor reexamina conform Normelor privind reexaminarea preturilor de productie si de livrare pentru produsele industriale, precum si a tarifelor pentru servicii, date de Comitetul de Stat pentru Preturi, Ministerul Finantelor si Comitetul de Stat al Planificarii in baza prevederilor Legii nr. 19/1971.
    Art. 8
    Se recomanda ca prevederile prezentei hotarari sa se aplice in mod corespunzator si unitatilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti.
    Art. 9
    Nu fac obiectul prevederilor prezentei hotarari reparatiile la utilajele de tehnica militara.
    Art. 10
    Preturile de productie fixe pentru reparatiile capitale stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari se vor aplica in mod experimental pana la 30 iunie 1976, cand se vor stabili preturi de productie fixe definitive pe baza rezultatelor obtinute.
    Preturile fixe (ferme) existente la data prezentei hotarari atat pentru reparatii capitale cat si pentru alte categorii de reparatii si lucrari de intretinere, revizie si control la masini, utilaje si partile lor componente raman in vigoare; ele pot fi modificate in conditiile Legii nr. 19/1971 si ale prezentei hotarari.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotarari Consiliului de Ministri nr. 1151/1950 privind reglementarea regimului preturilor la lucrarile de reparatiuni, executate de intreprinderile din sectorul socialist, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1

               LISTA
ministerelor principal coordonatoare care au in subordine unitati specializate sau alte unitati cu sectoare specializate pentru reparatii precum si grupelor de masini, utilaje si partile lor componente pentru care se vor stabili preturi de productie fixe pentru reparatii capitale
 -------------------------------------------------------------------------------
  Nr.  Organul central in subordinea      Grupa de utilaje, masini etc. la care
  crt.  caruia este unitatea sau               se executa reparatia
           sectorul specializat
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Ministerul Transporturilor si       Mijloace de transport auto, motoare
     Telecomunicatiilor                 pentru mijloace de transport auto.
                                        Vagoane pentru calatori si vagoane de
                                        marfa.
 2. Ministerul Energiei Electrice       Trafo pana la 1800 KVA si trafo pana
                                        la 40 MVA.
 3. Ministerul Constructiilor           Utilaje de constructii (buldozere,
    Industriale                         excavatoare, macarale s.a.).
 4. Ministerul Economiei Foresti-       Cazane mici, gatere, autostivuitoare,
    ere si Materialelor de Cons-        motoare cu ardere interna S.15 si S.18
    tructii                             pentru funiculare.
 5. Ministerul Minelor, Petrolului      Tractoare de 80 CP si peste, precum si
    si Geologiei                        echipamentele de buldozere ce sunt mon-
                                        tate pe asemenea tractoare.
                                        Motoare cu combustie interna cu puteri
                                        peste 80 CP.
                                        Utilaj minier, utilaj petrolier, utilaj
                                        geologic si scule specifice.
 6. Ministerul Industriei Chimice       Prese de vulcanizare, masini de injectie
                                        extrudere, masini de filat fibre sinte-
                                        tice, masini de pastilat sau infiolat,
                                        celule de electroliza.
 7. Ministerul Agriculturii, Indus-     Masini agricole, tractoare pana la 80 CP
    triei Alimentare si Apelor          si motoarele lor.
                                        Mijloace de transport auto din parcul
                                        propriu si al cooperativelor agricole
                                        de productie.
                                        Masini-unelte proprii.
 8. Ministerul Industriei Usoare        Utilaje pentru industria usoara.

--------------------------------------------------------------------------------

                                            SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1658/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1658 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1658/1974
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu