Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 163 din 24 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 880 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind procedura de evaluare a activitatii profesionale a magistratilor, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

        Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,
                        judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind procedura de evaluare a activitatii profesionale a magistratilor

    Art. 1
    (1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala a magistratilor, activitatea acestora este supusa anual unei evaluari privind indeplinirea cu celeritate a lucrarilor, practica de casare sau, dupa caz, infirmarile de solutii, obligatia de formare profesionala continua, comportamentul in cadrul raporturilor de serviciu si indeplinirea celorlalte indatoriri profesionale prevazute de lege.
    (2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se face de comisii constituite in circumscriptia curtii de apel, respectiv a parchetului de pe langa curtea de apel, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecatori si procurori.
    (3) Evaluarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorilor din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie se face de comisii constituite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Evaluarea magistratilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se efectueaza de o comisie formata din presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
    (5) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a magistratilor sunt prevazute in anexe.
    Art. 2
    (1) Comisiile de evaluare constituite potrivit art. 1 alin. (2) si (3) sunt formate din 3 membri.
    (2) Comisiile functioneaza cu participarea tuturor membrilor si hotarasc cu majoritate de voturi.
    (3) Notarea pentru fiecare criteriu de evaluare se va face de toti membrii comisiei, iar nota finala este media aritmetica a celor trei note.
    (4) In procedura de evaluare comisiile pot consulta orice evidenta a instantelor sau parchetelor, actele de control si conducere judiciara, precum si mapele profesionale, respectiv fisele personale ale magistratilor.
    Art. 3
    (1) Comisiile de evaluare de la Inalta Curte de Casatie si Justitie se constituie, la fiecare sectie, din vicepresedintele instantei, presedintele sectiei la care functioneaza magistratul supus evaluarii si un judecator din colegiul de conducere.
    (2) Comisiile de evaluare de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se constituie, la fiecare sectie, din prim-adjunctul procurorului general, procurorul-sef al sectiei din care face parte procurorul supus evaluarii si un procuror din colegiul de conducere.
    (3) Comisiile de evaluare de la Parchetul National Anticoruptie se constituie, la fiecare sectie din cadrul structurii centrale, precum si la fiecare serviciu teritorial si la serviciile din cadrul structurii centrale a Parchetului National Anticoruptie, direct subordonate procurorului general, din unul dintre adjunctii procurorului general, procurorul-sef al sectiei, respectiv al serviciului in care functioneaza procurorul supus evaluarii, si un procuror din colegiul de conducere.
    Art. 4
    (1) Comisia de evaluare de la curtea de apel se compune din presedintele curtii de apel si doi membri din colegiul de conducere, desemnati de acesta. Din comisia de evaluare nu pot face parte judecatorii inspectori.
    (2) Comisia de evaluare de la parchetul de pe langa curtea de apel se compune din procurorul general si doi procurori din colegiul de conducere, desemnati de acesta. Din comisia de evaluare nu pot face parte procurorii inspectori.
    (3) Comisia de evaluare de la tribunal se compune din vicepresedintele curtii de apel, presedintele tribunalului si un membru al colegiului de conducere al tribunalului, desemnat de acesta.
    (4) Comisia de evaluare de la parchetul de pe langa tribunal se compune din procurorul general adjunct al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal si un membru al colegiului de conducere, desemnat de acesta.
    (5) Comisia de evaluare de la tribunalul specializat se compune din vicepresedintele curtii de apel, presedintele tribunalului specializat si un membru al colegiului de conducere al tribunalului specializat, desemnat de acesta.
    (6) Comisia de evaluare de la parchetul de pe langa tribunalul specializat se compune din procurorul general adjunct al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procurorul parchetului de pe langa tribunalul specializat si un membru al colegiului de conducere, desemnat de acesta.
    (7) Comisia de evaluare de la judecatorie se compune din vicepresedintele tribunalului, presedintele judecatoriei si un judecator din cadrul colegiului de conducere, desemnat de acesta.
    (8) Comisia de evaluare de la parchetul de pe langa judecatorie se compune din prim-procurorul adjunct al parchetului de pe langa tribunal, prim-procurorul parchetului de pe langa judecatorie si un procuror din cadrul colegiului de conducere, desemnat de acesta.
    (9) Magistratul cu functia cea mai mare este presedintele comisiilor mentionate la alin. (1) - (8).
    Art. 5
    (1) Comisia de evaluare de la tribunal, respectiv de la parchetul de pe langa tribunal, va evalua membrii comisiilor de evaluare de la nivelul judecatoriilor si, dupa caz, parchetelor de pe langa acestea.
    (2) Comisia de evaluare de la curtea de apel si, respectiv, de la parchetul de pe langa curtea de apel va evalua membrii comisiilor de evaluare de la tribunal si, respectiv, de la parchetul de pe langa acesta. Aceeasi comisie va evalua membrii comisiilor de evaluare de la tribunalul specializat si, respectiv, de la parchetul de pe langa acesta.
    (3) Evaluarea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, a membrilor comisiilor constituite in cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie, curtilor de apel, parchetelor de pe langa curtile de apel, precum si a vicepresedintilor curtilor de apel si procurorilor generali adjuncti de pe langa curtile de apel se face de comisiile constituite in cadrul sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii, compuse din doi membri, numiti de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 6
    (1) Raportul de evaluare a activitatii profesionale se intocmeste pentru fiecare magistrat in parte, indiferent de perioada de timp lucrata, cu exceptia magistratului stagiar, pentru care notarea se face incepand cu anul urmator celui in care a promovat examenul de capacitate.
    (2) Evaluarea magistratilor detasati se va face de institutia la care acestia functioneaza, in raport de specificul activitatii desfasurate.
    Art. 7
    (1) Evaluarea activitatii profesionale consta in acordarea de note de la 1 la 10 la criteriile prevazute in anexa la Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cap. A pct. 1 si 2 si cap. D si E.
    (2) Pentru magistratii cu functii de executie, media generala va reprezenta media aritmetica a notelor obtinute la criteriile de la cap. E din anexa la Legea nr. 303/2004.
    (3) Pentru magistratii cu functii de conducere, media generala va reprezenta media aritmetica a notelor obtinute la criteriile prevazute la cap. D si E din anexa la Legea nr. 303/2004.
    Art. 8
    (1) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a magistratului, intocmit de comisiile prevazute la art. 3, se poate acorda unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator".
    (2) Calificativele se stabilesc in functie de media generala obtinuta, astfel:

    Media generala   Calificativ
     9 - 10          foarte bine
     7 pana la 9     bine
     6 pana la 7     satisfacator
     sub 6           nesatisfacator

    Art. 9
    (1) Judecatorii, procurorii sau magistratii-asistenti nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Contestatiile formulate de judecatori si magistrati-asistenti se solutioneaza de sectia pentru judecatori, iar contestatia formulata de procuror se solutioneaza de sectia pentru procurori.
    (3) Contestatia se depune la presedintele comisiei de evaluare, care, in cursul aceleiasi zile, o expediaza la sectia competenta din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Pentru solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere comisiilor de evaluare orice informatii pe care le considera necesare. Contestatia se solutioneaza cu citarea obligatorie a magistratului.
    (5) Judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti evaluati de comisia de evaluare din cadrul sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termenul prevazut la alin. (1). Magistratii care au facut parte din comisia de evaluare nu pot participa la solutionarea contestatiei de catre sectia Consiliului Superior al Magistraturii.
    (6) Hotararile sectiilor pot fi atacate, in termen de 5 zile de la comunicare, la plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (7) Hotararile plenului Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive si irevocabile.
    Art. 10
    Daca in anul pentru care se face evaluarea magistratul a fost definitiv sanctionat disciplinar, va fi depunctat prin acordarea calificativului imediat inferior celui la care l-ar fi indreptatit media obtinuta.
    Art. 11
    (1) Magistratii care primesc calificativul nesatisfacator, precum si magistratii care primesc calificativul satisfacator in urma a doua evaluari consecutive sunt obligati sa urmeze, pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni, cursuri speciale de pregatire organizate de Institutul National al Magistraturii, in conditiile Regulamentului privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 153/2004.
    (2) Cursurile prevazute la alin. (1) se incheie prin sustinerea unui examen, in conditiile legii.
    (3) Magistratul care primeste in urma a doua evaluari consecutive calificativul nesatisfacator sau care nu a promovat examenul prevazut la alin. (2) este eliberat din functie pentru incapacitate profesionala de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 12
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. I este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                            RAPORT DE EVALUARE                                |
|     a activitatii, pregatirii, aptitudinilor profesionale si conduitei       |
|               judecatorilor si magistratilor asistenti                       |
|______________________________________________________________________________|

    ANUL _________

    Se vor completa rubricile
    din interiorul chenarului cu:  - TEXT  - in spatiile rezervate
                                   - CIFRE - in casetele deschise   ________
                                                                     _
                                   - X     - in casetele inchise    |_|

                                                      ______________________
                                                     | COD NUMERIC PERSONAL |
                                                     |______________________|
                            ________________________________________________
                           |________________________________________________|
                            ________________________________________________
    INSTANTA               |________________________________________________|
                                                      ______________________
    SECTIA                                           |______________________|
                            ________________________________________________
    FUNCTIA                |________________________________________________|

    VECHIME IN FUNCTIA DE JUDECATOR          ANI _____ LUNI _____ ZILE _____  |
    VECHIME IN FUNCTII DE CONDUCERE          ANI _____ LUNI _____ ZILE _____  |
    VECHIME IN FUNCTIA DE CONDUCERE ACTUALA  ANI _____ LUNI _____ ZILE _____  |

    GRADUL PROFESIONAL ________________________

                  ___________________________________________
                 | A. Perfectionarea pregatirii profesionale |
                 |___________________________________________|

    1. FORMA   PERFECTIONARE ORGANIZATA LA NIVELUL INSTANTEI SAU, DUPA CAZ, AL CURTII DE APEL SI LA NIVELUL PARCHETELOR DE PE LANGA ACESTEA - INVATAMANT PROFESIONAL

                   TEMA ___________________
                   REZULTATELE OBTINUTE ___________________

    2. FORMA    PERFECTIONARE CENTRALIZATA (Institutul National al Magistraturii, institutii de invatamant superior din tara sau strainatate ori alte forme de perfectionare centralizata)

      PERIOADA          LOC DESFASURARE             DISCIPLINA        REZULTATE
                    ______________________    ______________________
    ______ ______  |______________________|  |______________________| _________
                    ______________________    ______________________
    ______ ______  |______________________|  |______________________| _________

    3. FORMA    SPECIALIZARE, SCHIMB EXPERIENTA

      PERIOADA          TARA         LOCALITATE      DISCIPLINA        TEMA
                    ____________    ____________    ____________   ____________
    ______ ______  |____________|  |____________|  |____________| |____________|
                    ____________    ____________    ____________   ____________
    ______ ______  |____________|  |____________|  |____________| |____________|

    PARTICIPARI LA SIMPOZIOANE, CONFERINTE etc.

      PERIOADA         TARA       LOCALITATE       TEMA       LUCRARE PREZENTATA
                                                              (daca este cazul)
                    __________    __________    __________    _________________
    _____________  |__________|  |__________|  |__________|  |_________________|
                    __________    __________    __________    _________________
    _____________  |__________|  |__________|  |__________|  |_________________|

    INSTITUTIA CARE A PROPUS PARTICIPAREA _____________________________

    4. LUCRARI PUBLICATE    NR. TOTAL: ______ DINTRE CARE:

     DATA          LOC APARITIE                  TIP                 TITLU
              (Editura, Revista etc.)  (Articol, Lucrare etc.)
              ______________________   ______________________   _______________
    _______  |______________________| |______________________| |_______________|
              ______________________   ______________________   _______________
    _______  |______________________| |______________________| |_______________|

    5. ACTIVITATE DIDACTICA

           INSTITUTIA                FUNCTIA                DISCIPLINA
     _____________________    _____________________    _____________________
    |                     |  |                     |  |                     |
    |_____________________|  |_____________________|  |_____________________|

                   _____________________________________________
                  | B. Activitatea profesionala a judecatorilor |
                  |            magistratilor asistenti          |
                  |_____________________________________________|

     I. Activitatea de judecata:

     INSTANTA                                          TOTAL  MEDIA PE INSTANTA
                                                              SAU, DUPA CAZ,
                                                              PE SECTIE

     1. NR. SEDINTE DE JUDECATA LA CARE A PARTICIPAT   _____       _____
     2. NR. SEDINTE DE JUDECATA CONDUSE                _____       _____
     3. NR. PARTICIPARI COMPLETE SPECIALIZATE          _____       _____
     4. NR. DOSARE RULATE                              _____       _____
     5. NR. HOTARARI PRONUNTATE
     6. OPERATIVITATEA IN SOLUTIONAREA CAUZELOR        _____       _____
     7. NR. HOTARARI REDACTATE                         _____       _____
     8. NR. HOTARARI REDACTATE PESTE TERMEN            _____       _____
     9. NR. HOTARARI CASATE                            _____       _____
    10. NR. HOTARARI CASATE IMPUTABILE                 _____       _____
        DIN CARE:
        - CU OBIECTIUNILE MAGISTRATULUI APRECIATE CA
        INTEMEIATE DE INSTANTA/SECTIILE SPECIALIZATE   _____

    II. Alte activitati ale judecatorului:

     1. Activitatea de judecator de serviciu sau delegat
                      Compartiment _________________________________
     2. Observatii la proiecte de acte normative ____________________
     3. Plangeri, reclamatii, cereri solutionate ____________________
     4. Alte activitati _____________________________________________

             ______________________________________________________
            | C. Criterii si parametri in evaluarea performantelor |
            |    magistratilor care detin functii de conducere     |
            |______________________________________________________|

                                                           CALIFICATIVUL ACORDAT

    a) Capacitatea de organizare si decizie                _____________________
    b) Gradul de comunicativitate                          _____________________
    c) Atitudinea in relatiile cu:
                     - magistratii                         _____________________
                     - personalul auxiliar                 _____________________
                     - petitionarii                        _____________________
                     - alte institutii                     _____________________
    d) Gradul de complexitate a cauzelor                   _____________________
    e) Obiectivitatea in aprecierea colaboratorilor        _____________________
    f) Organizarea si supravegherea pregatirii
       profesionale                                        _____________________
    g) Capacitatea de a gestiona situatiile de criza       _____________________

             __________________________________________________________
            | D. Parametri profesionali, organizatorici si de conduita |
            |__________________________________________________________|

                                                           CALIFICATIVUL ACORDAT

    1. a) Capacitatea de interpretare si aplicare a legii  _____________________
       b) Respectarea normelor procedurale in activitatea
          de judecata                                      _____________________
       c) Calitatea hotararilor/actelor de urmarire penala _____________________
       d) Gradul de complexitate a cauzelor                _____________________
       e) Rezolvarea lucrarilor in termen                  _____________________
       f) Cunoasterea, asimilarea si aplicarea
          jurisprudentei Curtii Constitutionale si a
          C.E.D.O.                                         _____________________
    2. a) Perseverenta                                     _____________________
       b) Initiativa                                       _____________________
       c) Autoritatea                                      _____________________
       d) Puterea de munca                                 _____________________
       e) Spiritul de analiza si sinteza                   _____________________
    3. a) Respectarea disciplinei muncii                   _____________________
       b) Atitudinea in relatiile cu colegii               _____________________
       c) Atitudinea in raporturile cu justitiabilii       _____________________
       d) Respectarea normelor Codului deontologic al
          magistratilor                                    _____________________

    E. CALIFICATIVUL ACORDAT: ___________________________________________

    F. CALIFICATIVUL FINAL ACORDAT DUPA CONTESTATIE: ____________________

           ______________________________________________________
          | G. Concluziile rapoartelor de inspectie in acest an, |
          |           privind activitatea magistratului          |
          |______________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                  ___________________________________________
                 | H. Mentiuni (se completeaza de cel notat) |
                 |___________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                ____________________________________________________
               | I. Situatii deosebite aparute in cursul acestui an |
               |       (se completeaza de comisia de evaluare)      |
               |____________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                           ___________________________
                          | J. Sanctiuni disciplinare |
                          |___________________________|

    DATA APLICARII                        SANCTIUNEA
                     __________________________________________________________
                    |                                                          |
                    |                                                          |
    ____/____/____  |__________________________________________________________|

              ______________________________________________________
             | K. Observatiile celui notat fata de notarea initiala |
             |______________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|            _____________________    _____________________                    |
| _________ |_____________________|  |_____________________| ________________  |
|______________________________________________________________________________|

            ____________________________________________________________
           | L. Observatiile comisiei care acorda calificativul initial |
           |____________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                                      DATA              SEMNATURA
                                    _________         ____________

         ________________________________________________________________
        | M. Observatiile plenului Consiliului Superior al Magistraturii |
        |________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

      DATA           NUMELE SI PRENUMELE             FUNCTIA         SEMNATURA
                 ___________________________    _________________
    __________  |___________________________|  |_________________|  ___________

                              ________________
                             | N. Se contesta |
                             |________________|

 ______________________________________________________________________________
|        _                                                                     |
|    NU |_|                                                                    |
|        _                                                                     |
|    DA |_|     DIN MOTIVELE:                                                  |
|       ______________________________________________________________________ |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|                                                                              |
|                                                       SEMNATURA MAGISTRAT    |
|                                                      _____________________   |
|______________________________________________________________________________|

            _________________________________________________________
           | O. Observatii privind notarea acordata dupa contestatie |
           |_________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|                                                                              |
|   DATA NOTARII        NUMELE SI PRENUMELE           FUNCTIA      SEMNATURA   |
|   DUPA CONTESTATIE    MEMBRILOR COMISIEI CARE                                |
|                       A SOLUTIONAT CONTESTATIA                               |
|                       ________________________     _________                 |
|   ________________   |________________________|   |_________|   ____________ |
|                                                                              |
|                              SEMNATURA MAGISTRAT                             |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                            ______________________
                           | P. Calificativ anual |
                           |______________________|

 ______________________________________________________________________________
|     Acest spatiu se completeaza de CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII       |
|                                                                              |
| 1. MEDIE OBTINUTA _______________________                                    |
|                                                                              |
| 2. CALIFICATIV ACORDAT CORESPUNZATOR MEDIEI                                  |
|                                                                              |
|          FOARTE BINE        BINE       SATISFACATOR      NESATISFACATOR      |
|              _               _              _                 _              |
|             |_|             |_|            |_|               |_|             |
|                                                                              |
| Numele si semnatura celui care a calculat media ____________________________ |
|                                                                              |
| 3. CALIFICATIV MODIFICAT CA URMARE A APLICARII DE SANCTIUNI DISCIPLINARE     |
|                                                                              |
|          FOARTE BINE        BINE       SATISFACATOR      NESATISFACATOR      |
|              _               _              _                 _              |
|             |_|             |_|            |_|               |_|             |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                   SECRETAR GENERAL                           |
|                           Consiliul Superior al Magistraturii                |
|                                                                              |
|                             Data                       Semnatura             |
|                           _______                     ___________            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. II este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                            RAPORT DE EVALUARE                                |
|     a activitatii, pregatirii, aptitudinilor profesionale si conduitei       |
|                               procurorilor                                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANUL _________

    Se vor completa rubricile
    din interiorul chenarului cu:  - TEXT  - in spatiile rezervate
                                   - CIFRE - in casetele deschise   ________
                                                                     _
                                   - X     - in casetele inchise    |_|

                                                      ______________________
                                                     | COD NUMERIC PERSONAL |
                                                     |______________________|
                            ________________________________________________
                           |________________________________________________|
                            ________________________________________________
    PARCHETUL              |________________________________________________|
                                                      ______________________
    SECTIA                                           |______________________|
                            ________________________________________________
    FUNCTIA                |________________________________________________|

    VECHIME IN FUNCTIA DE PROCUROR           ANI _____ LUNI _____ ZILE _____  |
    VECHIME IN FUNCTII DE CONDUCERE          ANI _____ LUNI _____ ZILE _____  |
    VECHIME IN FUNCTIA DE CONDUCERE ACTUALA  ANI _____ LUNI _____ ZILE _____  |

    GRADUL PROFESIONAL ________________________

                  ___________________________________________
                 | A. Perfectionarea pregatirii profesionale |
                 |___________________________________________|

    1. FORMA    PERFECTIONARE ORGANIZATA LA NIVELUL INSTANTEI SAU, DUPA CAZ, AL CURTII DE APEL SI LA NIVELUL PARCHETELOR DE PE LANGA ACESTEA - INVATAMANT PROFESIONAL

                   TEMA ___________________
                   REZULTATELE OBTINUTE ___________________

    2. FORMA    PERFECTIONARE CENTRALIZATA (Institutul National al Magistraturii, institutii de invatamant superior din tara sau strainatate ori alte forme de perfectionare centralizata)

      PERIOADA          LOC DESFASURARE             DISCIPLINA        REZULTATE
                    ______________________    ______________________
    ______ ______  |______________________|  |______________________| _________
                    ______________________    ______________________
    ______ ______  |______________________|  |______________________| _________

    3. FORMA    SPECIALIZARE, SCHIMB EXPERIENTA

      PERIOADA          TARA         LOCALITATE      DISCIPLINA        TEMA
                    ____________    ____________    ____________   ____________
    ______ ______  |____________|  |____________|  |____________| |____________|
                    ____________    ____________    ____________   ____________
    ______ ______  |____________|  |____________|  |____________| |____________|

    PARTICIPARI LA SIMPOZIOANE, CONFERINTE etc.

      PERIOADA         TARA       LOCALITATE       TEMA       LUCRARE PREZENTATA
                                                              (daca este cazul)
                    __________    __________    __________    _________________
    _____________  |__________|  |__________|  |__________|  |_________________|
                    __________    __________    __________    _________________
    _____________  |__________|  |__________|  |__________|  |_________________|

    INSTITUTIA CARE A PROPUS PARTICIPAREA _____________________________

    4. LUCRARI PUBLICATE    NR. TOTAL: ______ DINTRE CARE:

     DATA          LOC APARITIE                  TIP                 TITLU
              (Editura, Revista etc.)  (Articol, Lucrare etc.)
              ______________________   ______________________   _______________
    _______  |______________________| |______________________| |_______________|
              ______________________   ______________________   _______________
    _______  |______________________| |______________________| |_______________|

    5. ACTIVITATE DIDACTICA

          INSTITUTIA                  FUNCTIA               DISCIPLINA
     _____________________    _____________________    _____________________
    |                     |  |                     |  |                     |
    |_____________________|  |_____________________|  |_____________________|

                   ____________________________________________
                  | B. Activitatea profesionala a procurorilor |
                  |____________________________________________|

    1. DOSARE de ancheta ________________ din care rechizitorii _______________
    2. DOSARE de supraveghere ______________ din care rechizitorii ____________
    3. Inculpati trimisi in judecata _____________ din care arestati __________
    4. Operativitate in rezolvarea cauzelor ___________________________________
    5. CONCLUZII in:
       - latura penala a cauzei _______________________________
       - latura civila a cauzei _______________________________
    6. Exercitarea actiunii civile din oficiu _________________
    7. Solutii infirmate ______________________________________
    8. Cai de atac exercitate _______________ din care admise _________________

             ______________________________________________________
            | C. Criterii si parametri in evaluarea performantelor |
            |     magistratilor care detin functii de conducere    |
            |______________________________________________________|

                                                           CALIFICATIVUL ACORDAT

    a) Capacitatea de organizare si decizie                _____________________
    b) Gradul de comunicativitate                          _____________________
    c) Atitudinea in relatiile cu:
                     - magistratii                         _____________________
                     - personalul auxiliar                 _____________________
                     - petitionarii                        _____________________
                     - alte institutii                     _____________________
    d) Gradul de complexitate a cauzelor                   _____________________
    e) Obiectivitatea in aprecierea colaboratorilor        _____________________
    f) Organizarea si supravegherea pregatirii
       profesionale                                        _____________________
    g) Capacitatea de a gestiona situatiile de criza       _____________________

             __________________________________________________________
            | D. Parametri profesionali, organizatorici si de conduita |
            |__________________________________________________________|

                                                           CALIFICATIVUL ACORDAT

    1. a) Capacitatea de interpretare si aplicare a legii  _____________________
       b) Respectarea normelor procedurale in activitatea
          de judecata                                      _____________________
       c) Calitatea hotararilor/actelor de urmarire penala _____________________
       d) Gradul de complexitate a cauzelor                _____________________
       e) Rezolvarea lucrarilor in termen                  _____________________
       f) Cunoasterea, asimilarea si aplicarea
          jurisprudentei Curtii Constitutionale si a
          C.E.D.O.                                         _____________________
    2. a) Perseverenta                                     _____________________
       b) Initiativa                                       _____________________
       c) Autoritatea                                      _____________________
       d) Puterea de munca                                 _____________________
       e) Spiritul de analiza si sinteza                   _____________________
    3. a) Respectarea disciplinei muncii                   _____________________
       b) Atitudinea in relatiile cu colegii               _____________________
       c) Atitudinea in raporturile cu justitiabilii       _____________________
       d) Respectarea normelor Codului deontologic al
          magistratilor                                    _____________________

    E. CALIFICATIVUL ACORDAT: ___________________________________________

    F. CALIFICATIVUL FINAL ACORDAT DUPA CONTESTATIE: ____________________

           ______________________________________________________
          | G. Concluziile rapoartelor de inspectie in acest an, |
          |            privind activitatea magistratului         |
          |______________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                  ___________________________________________
                 | H. Mentiuni (se completeaza de cel notat) |
                 |___________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                ____________________________________________________
               | I. Situatii deosebite aparute in cursul acestui an |
               |       (se completeaza de comisia de evaluare)      |
               |____________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                           ___________________________
                          | J. Sanctiuni disciplinare |
                          |___________________________|

    DATA APLICARII                        SANCTIUNEA
                     __________________________________________________________
                    |                                                          |
                    |                                                          |
    ____/____/____  |__________________________________________________________|

              ______________________________________________________
             | K. Observatiile celui notat fata de notarea initiala |
             |______________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

  DATA NOTARII       NUMELE SI PRENUMELE             FUNCTIA         SEMNATURA
                 ___________________________    _________________
  ____________  |___________________________|  |_________________|  ___________

            ____________________________________________________________
           | L. Observatiile comisiei care acorda calificativul initial |
           |____________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                                      DATA              SEMNATURA
                                    _________         ____________

         ________________________________________________________________
        | M. Observatiile plenului Consiliului Superior al Magistraturii |
        |________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

      DATA           NUMELE SI PRENUMELE             FUNCTIA         SEMNATURA
                 ___________________________    _________________
    __________  |___________________________|  |_________________|  ___________

                              ________________
                             | N. Se contesta |
                             |________________|

 ______________________________________________________________________________
|        _                                                                     |
|    NU |_|                                                                    |
|        _                                                                     |
|    DA |_|     DIN MOTIVELE:                                                  |
|       ______________________________________________________________________ |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|        _                                                                     |
|       |_|                                                                    |
|                                                       SEMNATURA MAGISTRAT    |
|                                                      _____________________   |
|______________________________________________________________________________|

            _________________________________________________________
           | O. Observatii privind notarea acordata dupa contestatie |
           |_________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|                                                                              |
|   DATA NOTARII        NUMELE SI PRENUMELE           FUNCTIA       SEMNATURA  |
|   DUPA CONTESTATIE    MEMBRILOR COMISIEI CARE                                |
|                       A SOLUTIONAT CONTESTATIA                               |
|                       ________________________     _________                 |
|   ________________   |________________________|   |_________|   ____________ |
|                                                                              |
|                              SEMNATURA MAGISTRAT                             |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                            ______________________
                           | P. Calificativ anual |
                           |______________________|

 ______________________________________________________________________________
|     Acest spatiu se completeaza de CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII       |
|                                                                              |
| 1. MEDIE OBTINUTA _______________________                                    |
|                                                                              |
| 2. CALIFICATIV ACORDAT CORESPUNZATOR MEDIEI                                  |
|                                                                              |
|          FOARTE BINE        BINE       SATISFACATOR      NESATISFACATOR      |
|              _               _              _                 _              |
|             |_|             |_|            |_|               |_|             |
|                                                                              |
| Numele si semnatura celui care a calculat media ____________________________ |
|                                                                              |
| 3. CALIFICATIV MODIFICAT CA URMARE A APLICARII DE SANCTIUNI DISCIPLINARE     |
|                                                                              |
|          FOARTE BINE        BINE       SATISFACATOR      NESATISFACATOR      |
|              _               _              _                 _              |
|             |_|             |_|            |_|               |_|             |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                   SECRETAR GENERAL                           |
|                           Consiliul Superior al Magistraturii                |
|                                                                              |
|                             Data                       Semnatura             |
|                           _______                     ___________            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 163/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 163 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 163/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu