Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1573 din 18 decembrie 2002

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea in domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la Bucuresti la 25 iunie 2002 si la Viena la 14 octombrie 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 21 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor, cu completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Acordul dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea in domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la Bucuresti la 25 iunie 2002 si la Viena la 14 octombrie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                              ACORD
intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea in domeniul infrastructurii medico-sanitare militare

    Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria, denumite in continuare parti,
    dorind promovarea unei cooperari pe termen lung in beneficiul ambelor tari, prin stabilirea oportunitatilor oferite in domeniul infrastructurii medico-sanitare militare,
    in spiritul bunelor relatii de colaborare dintre Romania si Republica Austria,
    recunoscand importanta modernizarii unitatilor medicale ale Armatei Romaniei,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Scop
    Scopul prezentului acord este crearea cadrului organizatoric si juridic necesar cooperarii in domeniul infrastructurii medico-sanitare militare.
    Art. 2
    Domenii de cooperare
    (1) Domeniile de cooperare pentru indeplinirea scopului prezentului acord sunt:
    a) imbunatatirea conditiilor de spitalizare, la nivelul unitatilor sanitare ale armatei;
    b) cresterea calitatii serviciilor auxiliare si colaterale;
    c) dezvoltarea sistemului informational.
    (2) Proiectele referitoare la aceasta cooperare vor fi convenite de comun acord de catre parti, conform art. 5 alin. (1).
    Art. 3
    Forme de cooperare
    Formele de cooperare sunt:
    a) elaborarea de studii in domeniul asistentei medico-sanitare militare si in zona serviciilor medicale aferente;
    b) intretinerea imobilelor, reorganizarea, adaptarea, modificarea, modernizarea, renovarea si repararea facilitatilor medico-sanitare militare;
    c) stabilirea fluxurilor de lucru, procesarea electronica a datelor, pregatirea personalului, studii de rentabilizare a asistentei medico-sanitare militare;
    d) intretinerea aparaturii tehnico-medicale;
    e) planificarea, furnizarea, implementarea si supravegherea, precum si intretinerea sistemelor informatice din domeniul medical;
    f) administrarea reziduurilor si canalizarii;
    g) asistenta in dezvoltarea sistemelor de finantare in domeniul sanatatii si in sistemul de asigurari medicale militare;
    h) sprijin tehnic prin asigurarea de experti, specialisti si tehnicieni de inalta calificare;
    i) pregatirea personalului spitalicesc competent in cadrul proiectelor ce vor fi realizate in baza prezentului acord.
    Art. 4
    Autoritati competente
    (1) Pentru Ministerul Apararii Nationale din Romania, Directia asistenta medicala are competenta punerii in aplicare a cooperarii romano-austriece in domeniul infrastructurii medico-sanitare militare.
    (2) In cadrul cooperarii romano-austriece in domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, partea austriaca numeste Compania "AHC - Austria Health Care System & Engineering GmbH" drept coordonator al proiectelor stabilite de comun acord in conformitate cu art. 2 alin. (2) si anexate la prezentul acord. AHC trebuie sa numeasca oficial un partener pentru fiecare proiect elaborat in baza prezentului acord.
    (3) Partenerul oficial numit poate transfera parti specifice din aria sa de competente altor companii sau grupuri de companii. Acest transfer nu va afecta responsabilitatea deplina a partenerului oficial numit.
    Art. 5
    Contracte
    (1) Partile la prezentul acord convin incheierea unor contracte separate, in conformitate cu prevederile in vigoare ale legislatiilor celor doua state, pentru reglementarea modalitatilor de rezolvare a proiectelor decurgand din prezentul acord.
    (2) In vederea incheierii contractelor mentionate la art. 5 alin. (1) propunerile si ofertele inaintate de ambele parti vor fi evaluate din punct de vedere al competitivitatii, conform termenilor si prevederilor dominante pe piata internationala, mai ales in privinta pretului, termenelor de plata, termenelor de executare, furnizarii si calitatii serviciilor, cu respectarea legislatiei in vigoare in cele doua state.
    Art. 6
    Grupul comun de lucru
    (1) Partile la prezentul acord convin sa infiinteze un grup comun de lucru, ce se va intruni anual sau la cererea justificata a uneia dintre parti, alternativ in Romania si Republica Austria.
    (2) Grupul comun de lucru va fi autoritatea competenta in privinta tuturor aspectelor legate de realizarea prezentului acord.
    (3) Atributiile si regulamentul de functionare ale Grupului comun de lucru vor fi stabilite si aprobate de comun acord de catre parti.
    Art. 7
    Responsabilitati
    (1) Partile la prezentul acord, in sfera competentelor lor legale, vor lua orice masuri necesare pentru facilitarea implementarii corespunzatoare a contractelor la care se face referire in art. 5 alin. (1).
    (2) Partile au dreptul, in sfera proprie de atributii, de a evalua stadiul cooperarii in domeniul programului de implementare infrastructurala medico-sanitara militara si se vor informa reciproc in mod corespunzator.
    Art. 8
    Divergente
    Orice divergenta privind aplicarea prezentului acord va fi rezolvata prin consultari intre parti si nu va fi inaintata spre solutionare nici unui tribunal national sau international ori vreunui tert.
    Art. 9
    Dispozitii finale
    (1) Prezentul acord va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care partile isi comunica reciproc indeplinirea procedurilor legale interne, necesare intrarii in vigoare a acestuia.
    (2) Prezentul acord este incheiat pentru o perioada de 5 ani si se va prelungi automat pe o noua perioada de 5 ani, daca nu este denuntat in scris de catre una dintre parti inaintea datei de incetare a valabilitatii sale. Iesirea din vigoare se produce la 6 luni de la data primirii de catre cealalta parte a unei notificari scrise, exprimand intentia unei parti de a denunta prezentul acord.
    Semnat la Bucuresti la 25 iunie 2002 si la Viena la 14 octombrie 2002, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, germana si engleza, ambele texte fiind egal autentice. Textul in limba engleza va prevala.

                Pentru Ministerul Apararii Nationale din Romania,
                Ioan Mircea Pascu

                Pentru Ministerul Federal al Economiei si Muncii
                din Republica Austria,
                Josef Mayer

    ANEXA 1

                        LISTA PROIECTELOR

    In conformitate cu spiritul Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea in domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, urmatoarele proiecte au fost convenite unanim si stabilite de comun acord:
    (1) Reabilitarea la cheie a spitalelor militare (in special reproiectarea functionala, reproiectarea arhitecturala, planificare, realizare) se va realiza pe etape, in urmatoarea ordine:
    a) Spitalul Clinic Militar de Urgenta Bucuresti;
    b) Spitalul Militar Constanta;
    c) Spitalul Militar Cluj-Napoca;
    d) Spitalul Militar Focsani;
    e) Spitalul Militar Sibiu;
    f) Spitalul Militar Craiova;
    g) Spitalul Militar Timisoara;
    h) Spitalul Militar Iasi;
    i) Spitalul Militar Oradea;
    j) Spitalul Militar Brasov;
    k) Policlinica Militara Centrala Bucuresti.
    (2) Proiectarea la cheie si realizarea unei facultati clinice stomatologice in Bucuresti.
    In cadrul prezentului acord partea romana a decis sa propuna includerea in lista proiectelor ce vor fi realizate in comun a unei facultati clinice stomatologice in Bucuresti.
    Institutia va avea in compunere o facultate centrala in Bucuresti si 5 facultati independente in Timisoara, Cluj, Iasi, Craiova si Targu Mures.
    Se intentioneaza ca Ministerul Apararii Nationale sa inainteze propuneri Ministerului Educatiei si Cercetarii in ceea ce priveste realizarea intregului pachet de proiecte.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1573/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1573 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu