Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1528 din 18 decembrie 2003

privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publica a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in proprietatea privata a comunei Giroc si in administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis, cu destinatie exclusiva pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  6 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 10 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea unor terenuri agricole in suprafata totala de 406,06 ha, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din proprietatea publica a statului, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si in exploatarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura Pajistilor Timisoara, in proprietatea privata a comunei Giroc si in administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis.
    Art. 2
    Terenurile prevazute in anexa vor fi atribuite de Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a comunei Giroc persoanelor indreptatite potrivit prevederilor art. 10 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Predarea-preluarea terenurilor prevazute la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor cu destinatie agricola care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul privat al comunei Giroc, judetul Timis, si in administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, cu destinatie exclusiva pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, republicata
 ______________________________________________________________________________
|  Locul unde este  | Persoana juridica de la care | Persoana juridica la care |
|  situat terenul   | se transmite imobilul        | se transmite imobilul     |
|___________________|______________________________|___________________________|
| Extravilanul      | Statul Roman, din            | Comuna Giroc si in        |
| municipiului      | administrarea Agentiei       | administrarea Primariei   |
| Timisoara, pe     | Domeniilor Statului, aflat   | Giroc, cu destinatia      |
| teritoriul        | in exploatarea Statiunii de  | aplicarii                 |
| administrativ al  | Cercetare si Productie pentru| Legii nr. 42/1990,        |
| comunei Giroc, pe | Cultura Pajistilor Timisoara | republicata               |
| comunicatia       |                              |                           |
| Timisoara - Urseni|                              |                           |
|___________________|______________________________|___________________________|
|                     Caracteristici tehnice ale terenului                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.      |Arabil   |Pasune |TOTAL   |Paduri|Ape   |Drumuri |TOTAL    |TOTAL   |
|parcela  |         |       |AGRICOL |      |      |        |NEAGRICOL|GENERAL |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     101 |    3,64 |       |   3,64 |      |      |        |         |   3,64 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     102 |   44,21 |       |  44,21 |      |      |        |         |  44,21 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     103 |    0,11 |       |   0,11 |      |      |        |         |   0,11 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     106 |   13,96 |       |  13,96 |      |      |        |         |  13,96 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     115 |    0,23 |       |   0,23 |      |      |        |         |   0,23 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|   121/1 |    0,59 |       |   0,59 |      |      |        |         |   0,59 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     141 |    5,16 |       |   5,16 |      |      |        |         |   5,16 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     169 |    0,04 |       |   0,04 |      |      |        |         |   0,04 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     181 |   34,12 |       |  34,12 |      |      |        |         |  34,12 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     184 |   40,95 |       |  40,95 |      |      |        |         |  40,95 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     187 |    2,65 |       |   2,65 |      |      |        |         |   2,65 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     188 |    0,29 |       |   0,29 |      |      |        |         |   0,29 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     256 |   10,81 |       |  10,81 |      |      |        |         |  10,81 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      81 |   13,84 |       |  13,84 |      |      |        |         |  13,84 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      84 |    0,93 |       |   0,93 |      |      |        |         |   0,93 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      85 |    1,46 |       |   1,46 |      |      |        |         |   1,46 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    88/3 |    2,25 |       |   2,25 |      |      |        |         |   2,25 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      95 |   21,27 |       |  21,27 |      |      |        |         |  21,27 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     104 |         |       |        |      |      |   0,44 |    0,44 |   0,44 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     110 |         |       |        |      |      |   0,15 |    0,15 |   0,15 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     111 |         |       |        |      |      |   0,05 |    0,05 |   0,05 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     113 |         |       |        |      |      |   0,34 |    0,34 |   0,34 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|   121/2 |         |       |        |      |      |   0,05 |    0,05 |   0,05 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     125 |         |       |        |      |      |   0,38 |    0,38 |   0,38 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     129 |         |       |        |      |      |   0,60 |    0,60 |   0,60 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     136 |         |       |        |      |      |   0,41 |    0,41 |   0,41 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     138 |         |       |        |      |      |   0,18 |    0,18 |   0,18 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     139 |         |       |        |      |      |   0,18 |    0,18 |   0,18 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     144 |         |       |        |      |      |   0,07 |    0,07 |   0,07 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     145 |         |       |        |      |      |   0,24 |    0,24 |   0,24 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     182 |         |       |        |      |      |   0,53 |    0,53 |   0,53 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     186 |         |       |        |      |      |   0,65 |    0,65 |   0,65 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      70 |         |       |        |      |      |   0,24 |    0,24 |   0,24 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    73/2 |         |       |        |      |      |   0,28 |    0,28 |   0,28 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    83/1 |         |       |        |      |      |   0,18 |    0,18 |   0,18 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    83/2 |         |       |        |      |      |   0,07 |    0,07 |   0,07 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      86 |         |       |        |      |      |   0,10 |    0,10 |   0,10 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      87 |         |       |        |      |      |   0,26 |    0,26 |   0,26 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    88/2 |         |       |        |      |      |   0,01 |    0,01 |   0,01 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     124 |    7,65 |       |   7,65 |      |      |        |         |   7,65 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     130 |    35,2 |       |   35,2 |      |      |        |         |   35,2 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     134 |   14,19 |       |  14,19 |      |      |        |         |  14,19 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     146 |    5,06 |       |   5,06 |      |      |        |         |   5,06 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     148 |    0,79 |       |   0,79 |      |      |        |         |   0,79 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     149 |    0,78 |       |   0,78 |      |      |        |         |   0,78 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     167 |   20,16 |       |  20,16 |      |      |        |         |  20,16 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    78/6 |  117,08 |       | 117,08 |      |      |        |         | 117,08 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    88/1 |    0,31 |       |   0,31 |      |      |        |         |   0,31 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     135 |         |       |        |      |      |   0,10 |    0,10 |   0,10 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     112 |         |       |        |      | 0,20 |        |    0,20 |   0,20 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     114 |         |       |        |      | 0,12 |        |    0,12 |   0,12 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     131 |         |       |        | 0,05 |      |        |    0,05 |   0,05 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     132 |         |       |        | 0,01 |      |        |    0,01 |   0,01 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      77 |         |       |        | 0,17 |      |        |    0,17 |   0,17 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     117 |         |  2,27 |   2,27 |      |      |        |         |   2,27 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|   TOTAL                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|         |  397,73 |  2,27 | 400,00 | 0,23 | 0,32 |   5,51 |    6,06 | 406,06 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1528/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1528 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu