Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1528 din 18 decembrie 2003

privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publica a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in proprietatea privata a comunei Giroc si in administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis, cu destinatie exclusiva pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  6 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 10 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea unor terenuri agricole in suprafata totala de 406,06 ha, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din proprietatea publica a statului, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si in exploatarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura Pajistilor Timisoara, in proprietatea privata a comunei Giroc si in administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis.
    Art. 2
    Terenurile prevazute in anexa vor fi atribuite de Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a comunei Giroc persoanelor indreptatite potrivit prevederilor art. 10 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Predarea-preluarea terenurilor prevazute la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor cu destinatie agricola care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul privat al comunei Giroc, judetul Timis, si in administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, cu destinatie exclusiva pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, republicata
 ______________________________________________________________________________
|  Locul unde este  | Persoana juridica de la care | Persoana juridica la care |
|  situat terenul   | se transmite imobilul        | se transmite imobilul     |
|___________________|______________________________|___________________________|
| Extravilanul      | Statul Roman, din            | Comuna Giroc si in        |
| municipiului      | administrarea Agentiei       | administrarea Primariei   |
| Timisoara, pe     | Domeniilor Statului, aflat   | Giroc, cu destinatia      |
| teritoriul        | in exploatarea Statiunii de  | aplicarii                 |
| administrativ al  | Cercetare si Productie pentru| Legii nr. 42/1990,        |
| comunei Giroc, pe | Cultura Pajistilor Timisoara | republicata               |
| comunicatia       |                              |                           |
| Timisoara - Urseni|                              |                           |
|___________________|______________________________|___________________________|
|                     Caracteristici tehnice ale terenului                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.      |Arabil   |Pasune |TOTAL   |Paduri|Ape   |Drumuri |TOTAL    |TOTAL   |
|parcela  |         |       |AGRICOL |      |      |        |NEAGRICOL|GENERAL |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     101 |    3,64 |       |   3,64 |      |      |        |         |   3,64 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     102 |   44,21 |       |  44,21 |      |      |        |         |  44,21 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     103 |    0,11 |       |   0,11 |      |      |        |         |   0,11 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     106 |   13,96 |       |  13,96 |      |      |        |         |  13,96 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     115 |    0,23 |       |   0,23 |      |      |        |         |   0,23 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|   121/1 |    0,59 |       |   0,59 |      |      |        |         |   0,59 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     141 |    5,16 |       |   5,16 |      |      |        |         |   5,16 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     169 |    0,04 |       |   0,04 |      |      |        |         |   0,04 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     181 |   34,12 |       |  34,12 |      |      |        |         |  34,12 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     184 |   40,95 |       |  40,95 |      |      |        |         |  40,95 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     187 |    2,65 |       |   2,65 |      |      |        |         |   2,65 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     188 |    0,29 |       |   0,29 |      |      |        |         |   0,29 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     256 |   10,81 |       |  10,81 |      |      |        |         |  10,81 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      81 |   13,84 |       |  13,84 |      |      |        |         |  13,84 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      84 |    0,93 |       |   0,93 |      |      |        |         |   0,93 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      85 |    1,46 |       |   1,46 |      |      |        |         |   1,46 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    88/3 |    2,25 |       |   2,25 |      |      |        |         |   2,25 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      95 |   21,27 |       |  21,27 |      |      |        |         |  21,27 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     104 |         |       |        |      |      |   0,44 |    0,44 |   0,44 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     110 |         |       |        |      |      |   0,15 |    0,15 |   0,15 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     111 |         |       |        |      |      |   0,05 |    0,05 |   0,05 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     113 |         |       |        |      |      |   0,34 |    0,34 |   0,34 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|   121/2 |         |       |        |      |      |   0,05 |    0,05 |   0,05 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     125 |         |       |        |      |      |   0,38 |    0,38 |   0,38 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     129 |         |       |        |      |      |   0,60 |    0,60 |   0,60 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     136 |         |       |        |      |      |   0,41 |    0,41 |   0,41 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     138 |         |       |        |      |      |   0,18 |    0,18 |   0,18 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     139 |         |       |        |      |      |   0,18 |    0,18 |   0,18 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     144 |         |       |        |      |      |   0,07 |    0,07 |   0,07 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     145 |         |       |        |      |      |   0,24 |    0,24 |   0,24 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     182 |         |       |        |      |      |   0,53 |    0,53 |   0,53 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     186 |         |       |        |      |      |   0,65 |    0,65 |   0,65 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      70 |         |       |        |      |      |   0,24 |    0,24 |   0,24 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    73/2 |         |       |        |      |      |   0,28 |    0,28 |   0,28 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    83/1 |         |       |        |      |      |   0,18 |    0,18 |   0,18 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    83/2 |         |       |        |      |      |   0,07 |    0,07 |   0,07 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      86 |         |       |        |      |      |   0,10 |    0,10 |   0,10 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      87 |         |       |        |      |      |   0,26 |    0,26 |   0,26 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    88/2 |         |       |        |      |      |   0,01 |    0,01 |   0,01 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     124 |    7,65 |       |   7,65 |      |      |        |         |   7,65 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     130 |    35,2 |       |   35,2 |      |      |        |         |   35,2 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     134 |   14,19 |       |  14,19 |      |      |        |         |  14,19 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     146 |    5,06 |       |   5,06 |      |      |        |         |   5,06 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     148 |    0,79 |       |   0,79 |      |      |        |         |   0,79 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     149 |    0,78 |       |   0,78 |      |      |        |         |   0,78 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     167 |   20,16 |       |  20,16 |      |      |        |         |  20,16 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    78/6 |  117,08 |       | 117,08 |      |      |        |         | 117,08 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|    88/1 |    0,31 |       |   0,31 |      |      |        |         |   0,31 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     135 |         |       |        |      |      |   0,10 |    0,10 |   0,10 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     112 |         |       |        |      | 0,20 |        |    0,20 |   0,20 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     114 |         |       |        |      | 0,12 |        |    0,12 |   0,12 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     131 |         |       |        | 0,05 |      |        |    0,05 |   0,05 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     132 |         |       |        | 0,01 |      |        |    0,01 |   0,01 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|      77 |         |       |        | 0,17 |      |        |    0,17 |   0,17 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|     117 |         |  2,27 |   2,27 |      |      |        |         |   2,27 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|
|   TOTAL                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|         |  397,73 |  2,27 | 400,00 | 0,23 | 0,32 |   5,51 |    6,06 | 406,06 |
|_________|_________|_______|________|______|______|________|_________|________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1528/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1528 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu