Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1509 din 2 decembrie 2009

pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 866 din 11 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Salonta" la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 şi 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 7.

2.  La secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

-  la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi betonate 1.277 m", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Arany Janos 777 m, str. Rozvany Gyorgy 500 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.045,93";

-  la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi asfaltate 27.199,41 m", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Ady Endre 674,91 m, Aleea Petre Păulescu 350 m, str. Aurel Lazăr 171,78 m, str. Avram Iancu 769,68 m, Str. Bartok Bela 1.215,28 m, str. Battyâny Lajos 1.043,52 m, Str. Bihorului 689,36 m, str. Bocskai Istvân 910,73 m, str. Bolyai Jânos 880,68 m, str. Corneliu Coposu 425 m, str. Crişan 763 m, str. Csokonai Vitez Mihâly 608,89 m, str. Decebal 299,59 m, Str. Dornei 219,35 m, str. Erkel Ferenc 341,28 m, Str. Florilor 322,73 m, Str. Ghestului 1.250 m, str. Horea 585 m, str. I.Cantacuzino 685,86 m, str. Iancu de Hunedoara 620,84 m, str. Râkoczi Ferenc 624,85 m, str. Ion Creangă 367,02 m, str. losif Vulcan 1.239,28 m, str. Iuliu Maniu 326,63 m, str. împăratul Traian 814,28 m, str. Jozsef Attila 146,98 m, str. Kâlvin 627,64 m, str. Kossuth Lajos 275 m, str. Kulin Gyorgy 679,2 m, str. Mărăşeşti 405,24 m, str. Menumorut 624,76 m, str. Moricz Zsigmond 83,73 m, str. Nicolae Bălcescu 400 m, str. Pelok Benedek 138,54 m, str. Petofi Sândor 332,53 m, Piaţa Democraţiei 141,64 m, Piaţa Haiducilor 400 m, Piaţa Libertăţii 238,28 m', Piaţa Madâch Imre 88,81 m, Piaţa Unirii'734,62 ni, str. Razboieni 356,49 m, str. Regele Carol I 321,08 m, str. Regele Ferdinand 771,49 m, Str. Republicii 1.283,38 m, str. Szechenyi Istvân 116,13 m, Str. Tincii 1.250 m, str. Toldi Miklos 375 m, str. Vasile Alecsandri 343,37 m, str. Vasile Lucaciu 175 m, str. Zilahy Lajos 200 m, str. 1 Decembrie 250 m, Str. 7 Iunie 240,96 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „783.053,15";

-  la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi pietruite 38.545,31 m", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Alexandru cel Bun 85,55 m, str. Alexandru Ioan Cuza 547,02 m, str. Alexandru Vlahuţă 730 m, str. Andrei Mureşan 857,61 m, str. Bajza Jozsef 239,27 m, str. Balogh Peter 154,61 m, str. B. Şt. Delavrancea 591,59 m, str. Bem Jozsef 418,48 m, str. Bercsenyi Miklos 619,3 m, str. Bolyai Jânos 200 m, str. Constantin Brâncoveanu 300 m, str. Călugăreni 132,89 m, str. Ceaikovski 324,3 m, str. Ciprian Porumbescu 383,94 m, str. Cloşca 550 m, Str. Constituţiei 396,6 m, str. Dacia 150 m, str. Danko Pista 250 m, str. Darwin 158,26 m, str. Dimitrie Cantemir 50 m, str. Dobrogeanu Gherea 400 m, str. E.Gojdu 650 m, str. Emil Zola 125 m, str. Erdelyi Jozsef 369,11 m, str. Foldi Jânos 134,69 m, str. Fundătura Viei 89,51 m, str. George Coşbuc 601,14 m, str. George Enescu 328,23 m, str. Gheorghe Bar'iţiu 600 m, str. Gheorghe Doja 501,73 m, str. Goethe 375 m, str. Gyori Jakab 120,66 m, str. I.C.Brătianu 250 m, str. Iancu de Hunedoara 275 m, str. Ianus Pannonius 212,42 m, str. Râkoczi Ferenc 250 m, Str. Independenţei 810,66 m, str. Ioan Slavici 303,51 m, str. Ioan Vitez 200 m, str. Ion Budai Deleanu 178,92 m, str. Ion Ciordaş 222,09 m, str. Ion llariu 209,38 m, str. Ion Luca Caragiale 153,13 m, str. losif Coş 500 m, str. Jokai Mor 662,39 m, str. Jothe Gergely 75 m, str. Kisfaludy Karoly 500,72 m, str. Kiss Ferenc 284,44 m, str. Kolcsey Ferenc 400 m, str. Lacul Roşu 460 m, Str. Lăcrimioarei 400 m, Str. Lăutarilor 650 m, str. Leonardo da Vinci 150 m, str. Liszt Ferenc 187,23 m, str. Louis Eyraud 105,59 m, str. Louis Pasteur 200 m, str. Lovassy Lâszlo 258,74 m, str. Matei Corvin 380 m, str. Mihai Eminescu 728,76 m, str. Mihai Viteazul 692,63 m, str. Mihail Kogălniceanu 431 m, str. Mihail Sadoveanu 278,29 m, str. Mikes Kelemen 709,78 m, str. Mikszâth Kâlmân 400 m, str. Mircea cel Bătrân 625 m, str. Mircea Eliade 130 m, str. Mora Ferenc 150 m, str. Nicolae Bălcescu 450 m, str. Nicolae Grigorescu 360 m, str. Nicolae Talpoş 650 m, str. Nicolae Titulescu 365 m, str. Nicolaus Olahus 385,48 m, str. Octavian Goga 497,99 m, Str. Olimpiadei 929,22 m, Str. Păcii 352,67 m, str. Petru Rareş 325,95 m, Piaţa 8 Martie 215,4 m, Piaţa Fântânii 175 m, Piaţa Transilvaniei 170 m, Str. Poeniţei 169,8 m, str. Puşkin 342,4 m, str. Radnoti Miklos 542,77 m, str. Remenyik Sândor 300 m, str. Roman Ciorogariu 194,3 m, Str. Rozelor 75 m, str. Rozvâny Gyorgy 150 m, str. Samuil Micu 265,51 m, str. Shakespeare 200 m, str. Sinka Istvân 217,34 m, str. Spiru Haret 450 m, Str. Sportului 125 m, str. Szel Kâlmân 137,89 m, str. Şt. O. losif 326,1 m, str. Ştefan cel Mare 286,7 m, str. Teodor Neş 532,94 m, str. Titu Maiorescu 325,8 m, str. Tompa Mihâly 607,99 m, str. Traian Moşoiu 317,04 m, str. Traian Vuia 361,15 m, str. Tudor Vladimirescu 512,6 m, str. Vasile Goldiş 400 m, str. Victor Babeş 425 m, str. Victor Hugo 575 m, Str. Viei 76,64 m, str. Vlad Ţepeş 615,8 m, Str. 22 Decembrie 594,99 m, Str. 9 Mai 681,67 m"', coloana 5 va avea următorul cuprins: „294,85";

-  la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi pavate 1.778,7 m", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bocskai Istvân 100 m, str. I.C.Brătianu 584,78 m, Str. Nouă (fără nume) 150 m, str. Vasile Lucaciu 479,77 m, str. Zilahy Lajos 464,15 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „258,31";

-  la poziţia nr. 497, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren, Str. Republicii nr. 92, CF nr. 100996 provenit din conversia pe hârtie a CFNDF nr. 240, nr. cadastral 568 cu suprafaţa de 4.702 mp şi clădire în regim P+1 cu destinaţia de cazare şi sport, suprafaţa construită = 268 mp, CFNDF nr. 80 cu nr. cadastral 48", coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.134,94", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 9/2005, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 54/2009";

-  la poziţia nr. 499, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parcul central al municipiului, suprafaţa = 16.450 mp", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţa Libertăţii, nr. topo 3058/20", coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.518,40", coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF nr. 15132, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 141/2009";

-  la poziţia nr. 500, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parcul Arany Janos, suprafaţa = 2.164 mp", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţa Libertăţii, nr. topo 2 şi nr. topo 3058/20", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.847,95", coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF nr. 18039 şi CF nr. 15132, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 141/2009";

-  la poziţia nr. 503, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc popular - Zona gării, suprafaţa = 6.532 mp", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Republicii, nr. cadastral 100853", coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.087,29", coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF nr. 100853, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 54/2009";

-  la poziţia nr. 671, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Republicii nr. 10, CF nr. 1863, nr. cadastral 1343", coloana 5 va avea următorul cuprins: „766.408,46", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002."

3. La secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 734 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 735, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

ANEXA

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Salonta, judeţul Bihor

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

1.

1

2

3

4

5

6

735

Teren intravilan pentru parc Piaţa Transilvaniei

Municipiul Salonta,

Piaţa Transilvaniei,

teren în suprafaţă de 10.066 mp destinat amenajării unui parc, identificat prin:

- CF şi nr. cadastral 100857, suprafaţa = 2.390 mp,

- CF şi nr. cadastral 100858, suprafaţa = 2.418 mp,

- CF şi nr. cadastral 100859, suprafaţa = 2.565 mp,

- CF şi nr. cadastral 100860, suprafaţa = 2.693 mp

2009

136.898

Domeniul public al municipiului Salonta, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 153/2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1509/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1509 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu