Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1509 din 2 decembrie 2009

pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 866 din 11 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Salonta" la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 şi 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 7.

2.  La secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

-  la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi betonate 1.277 m", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Arany Janos 777 m, str. Rozvany Gyorgy 500 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.045,93";

-  la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi asfaltate 27.199,41 m", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Ady Endre 674,91 m, Aleea Petre Păulescu 350 m, str. Aurel Lazăr 171,78 m, str. Avram Iancu 769,68 m, Str. Bartok Bela 1.215,28 m, str. Battyâny Lajos 1.043,52 m, Str. Bihorului 689,36 m, str. Bocskai Istvân 910,73 m, str. Bolyai Jânos 880,68 m, str. Corneliu Coposu 425 m, str. Crişan 763 m, str. Csokonai Vitez Mihâly 608,89 m, str. Decebal 299,59 m, Str. Dornei 219,35 m, str. Erkel Ferenc 341,28 m, Str. Florilor 322,73 m, Str. Ghestului 1.250 m, str. Horea 585 m, str. I.Cantacuzino 685,86 m, str. Iancu de Hunedoara 620,84 m, str. Râkoczi Ferenc 624,85 m, str. Ion Creangă 367,02 m, str. losif Vulcan 1.239,28 m, str. Iuliu Maniu 326,63 m, str. împăratul Traian 814,28 m, str. Jozsef Attila 146,98 m, str. Kâlvin 627,64 m, str. Kossuth Lajos 275 m, str. Kulin Gyorgy 679,2 m, str. Mărăşeşti 405,24 m, str. Menumorut 624,76 m, str. Moricz Zsigmond 83,73 m, str. Nicolae Bălcescu 400 m, str. Pelok Benedek 138,54 m, str. Petofi Sândor 332,53 m, Piaţa Democraţiei 141,64 m, Piaţa Haiducilor 400 m, Piaţa Libertăţii 238,28 m', Piaţa Madâch Imre 88,81 m, Piaţa Unirii'734,62 ni, str. Razboieni 356,49 m, str. Regele Carol I 321,08 m, str. Regele Ferdinand 771,49 m, Str. Republicii 1.283,38 m, str. Szechenyi Istvân 116,13 m, Str. Tincii 1.250 m, str. Toldi Miklos 375 m, str. Vasile Alecsandri 343,37 m, str. Vasile Lucaciu 175 m, str. Zilahy Lajos 200 m, str. 1 Decembrie 250 m, Str. 7 Iunie 240,96 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „783.053,15";

-  la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi pietruite 38.545,31 m", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Alexandru cel Bun 85,55 m, str. Alexandru Ioan Cuza 547,02 m, str. Alexandru Vlahuţă 730 m, str. Andrei Mureşan 857,61 m, str. Bajza Jozsef 239,27 m, str. Balogh Peter 154,61 m, str. B. Şt. Delavrancea 591,59 m, str. Bem Jozsef 418,48 m, str. Bercsenyi Miklos 619,3 m, str. Bolyai Jânos 200 m, str. Constantin Brâncoveanu 300 m, str. Călugăreni 132,89 m, str. Ceaikovski 324,3 m, str. Ciprian Porumbescu 383,94 m, str. Cloşca 550 m, Str. Constituţiei 396,6 m, str. Dacia 150 m, str. Danko Pista 250 m, str. Darwin 158,26 m, str. Dimitrie Cantemir 50 m, str. Dobrogeanu Gherea 400 m, str. E.Gojdu 650 m, str. Emil Zola 125 m, str. Erdelyi Jozsef 369,11 m, str. Foldi Jânos 134,69 m, str. Fundătura Viei 89,51 m, str. George Coşbuc 601,14 m, str. George Enescu 328,23 m, str. Gheorghe Bar'iţiu 600 m, str. Gheorghe Doja 501,73 m, str. Goethe 375 m, str. Gyori Jakab 120,66 m, str. I.C.Brătianu 250 m, str. Iancu de Hunedoara 275 m, str. Ianus Pannonius 212,42 m, str. Râkoczi Ferenc 250 m, Str. Independenţei 810,66 m, str. Ioan Slavici 303,51 m, str. Ioan Vitez 200 m, str. Ion Budai Deleanu 178,92 m, str. Ion Ciordaş 222,09 m, str. Ion llariu 209,38 m, str. Ion Luca Caragiale 153,13 m, str. losif Coş 500 m, str. Jokai Mor 662,39 m, str. Jothe Gergely 75 m, str. Kisfaludy Karoly 500,72 m, str. Kiss Ferenc 284,44 m, str. Kolcsey Ferenc 400 m, str. Lacul Roşu 460 m, Str. Lăcrimioarei 400 m, Str. Lăutarilor 650 m, str. Leonardo da Vinci 150 m, str. Liszt Ferenc 187,23 m, str. Louis Eyraud 105,59 m, str. Louis Pasteur 200 m, str. Lovassy Lâszlo 258,74 m, str. Matei Corvin 380 m, str. Mihai Eminescu 728,76 m, str. Mihai Viteazul 692,63 m, str. Mihail Kogălniceanu 431 m, str. Mihail Sadoveanu 278,29 m, str. Mikes Kelemen 709,78 m, str. Mikszâth Kâlmân 400 m, str. Mircea cel Bătrân 625 m, str. Mircea Eliade 130 m, str. Mora Ferenc 150 m, str. Nicolae Bălcescu 450 m, str. Nicolae Grigorescu 360 m, str. Nicolae Talpoş 650 m, str. Nicolae Titulescu 365 m, str. Nicolaus Olahus 385,48 m, str. Octavian Goga 497,99 m, Str. Olimpiadei 929,22 m, Str. Păcii 352,67 m, str. Petru Rareş 325,95 m, Piaţa 8 Martie 215,4 m, Piaţa Fântânii 175 m, Piaţa Transilvaniei 170 m, Str. Poeniţei 169,8 m, str. Puşkin 342,4 m, str. Radnoti Miklos 542,77 m, str. Remenyik Sândor 300 m, str. Roman Ciorogariu 194,3 m, Str. Rozelor 75 m, str. Rozvâny Gyorgy 150 m, str. Samuil Micu 265,51 m, str. Shakespeare 200 m, str. Sinka Istvân 217,34 m, str. Spiru Haret 450 m, Str. Sportului 125 m, str. Szel Kâlmân 137,89 m, str. Şt. O. losif 326,1 m, str. Ştefan cel Mare 286,7 m, str. Teodor Neş 532,94 m, str. Titu Maiorescu 325,8 m, str. Tompa Mihâly 607,99 m, str. Traian Moşoiu 317,04 m, str. Traian Vuia 361,15 m, str. Tudor Vladimirescu 512,6 m, str. Vasile Goldiş 400 m, str. Victor Babeş 425 m, str. Victor Hugo 575 m, Str. Viei 76,64 m, str. Vlad Ţepeş 615,8 m, Str. 22 Decembrie 594,99 m, Str. 9 Mai 681,67 m"', coloana 5 va avea următorul cuprins: „294,85";

-  la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi pavate 1.778,7 m", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bocskai Istvân 100 m, str. I.C.Brătianu 584,78 m, Str. Nouă (fără nume) 150 m, str. Vasile Lucaciu 479,77 m, str. Zilahy Lajos 464,15 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „258,31";

-  la poziţia nr. 497, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren, Str. Republicii nr. 92, CF nr. 100996 provenit din conversia pe hârtie a CFNDF nr. 240, nr. cadastral 568 cu suprafaţa de 4.702 mp şi clădire în regim P+1 cu destinaţia de cazare şi sport, suprafaţa construită = 268 mp, CFNDF nr. 80 cu nr. cadastral 48", coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.134,94", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 9/2005, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 54/2009";

-  la poziţia nr. 499, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parcul central al municipiului, suprafaţa = 16.450 mp", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţa Libertăţii, nr. topo 3058/20", coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.518,40", coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF nr. 15132, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 141/2009";

-  la poziţia nr. 500, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parcul Arany Janos, suprafaţa = 2.164 mp", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţa Libertăţii, nr. topo 2 şi nr. topo 3058/20", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.847,95", coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF nr. 18039 şi CF nr. 15132, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 141/2009";

-  la poziţia nr. 503, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc popular - Zona gării, suprafaţa = 6.532 mp", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Republicii, nr. cadastral 100853", coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.087,29", coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF nr. 100853, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 54/2009";

-  la poziţia nr. 671, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Republicii nr. 10, CF nr. 1863, nr. cadastral 1343", coloana 5 va avea următorul cuprins: „766.408,46", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002."

3. La secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 734 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 735, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

ANEXA

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Salonta, judeţul Bihor

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

1.

1

2

3

4

5

6

735

Teren intravilan pentru parc Piaţa Transilvaniei

Municipiul Salonta,

Piaţa Transilvaniei,

teren în suprafaţă de 10.066 mp destinat amenajării unui parc, identificat prin:

- CF şi nr. cadastral 100857, suprafaţa = 2.390 mp,

- CF şi nr. cadastral 100858, suprafaţa = 2.418 mp,

- CF şi nr. cadastral 100859, suprafaţa = 2.565 mp,

- CF şi nr. cadastral 100860, suprafaţa = 2.693 mp

2009

136.898

Domeniul public al municipiului Salonta, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 153/2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1509/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1509 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu