Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1445 din 28 noiembrie 2007

privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, urmata de transmiterea acestora in domeniul public al judetului Suceava si in administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 835 din 6 decembrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Datele de identificare a bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului la poziţiile „Nr. M.F. nr. 34878- 34893", respectiv „Nr. M.F. 61960-61964" din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea bunurilor mobile şi imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina.

Art. 3. - Se aprobă transmiterea bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina.

Art. 4. - Bunurile transmise potrivit art. 2 şi 3 sunt destinate organizării şi funcţionării Complexului Muzeal Bucovina.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor identificate potrivit anexelor nr. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.

Art. 7. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 73/2006 privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 25 ianuarie 2006.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor înscrise în domeniul public al statului la poziţiile Nr. M.F. nr. 34878-34893, respectiv Nr. M.F. 61960-61964

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică care administrează bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

1.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Colecţiile

Complexului Muzeal Bucovina

1.  Număr de piese = 355043 buc.

2. Valoarea de inventar = 660107,35 lei

61960

8.28

2.

Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc" (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 254 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 509 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1684 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 700175,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 134661,69 lei

61961

61963

8.29.06

8.29.06

3.

Oraşul Solea, str. Tomşa Vodă nr. 111, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul Etnografic (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 75 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 75 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 232 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 36512,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 11764,66 lei

61962

 

61964

8.29.06

8.29.06

4.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Sit arheologic, Câmpul şanţurilor - Cetatea de Scaun

1. Teren = 12000 m.p.

34878

8.27

5.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Sit arheologic, Zona Cetăţii

Şcheia

1. Teren =48000 m.p.

34879

8.27

6.

Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Sediul Complexului Muzeal Bucovina -Muzeul de Istorie (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 1781 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 3169 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2780 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 4424364,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 222303,74 lei

34880

8.28

7.

Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 23

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul de Ştiinţele Naturii (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 691 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 1300 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1070 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 984156,51 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 69911,19 lei

34881

8.28

8.

Comuna

Ciprian Porumbescu nr. 325, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Casa Memorială „Ciprian Porumbescu" (S+P) + anexe

1.  Număr de construcţii = 3 buc.

- Suprafaţa construită = 98 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 110 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 7035 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 37848,10 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 343022,21 lei

34882

8.28

9.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul „Ciprian Porumbescu"

(S+P) + anexe

1.  Număr de construcţii = 4 buc.

- Suprafaţa construită = 699 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 764 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 50.566 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 682129,07 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 2662811,86 lei

34883

8.28

10.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Depozit

(Sală de audiţie)

Anexă - Muzeul

„Ciprian Porumbescu" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 183 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 183 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 75040,99 lei

34884

8.28

11.

Municipiul Suceava, str. Simion Florea Marian nr. 4

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Casa Memorială „Simion Florea Marian" (S+P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 210 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 222 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2155 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 224996,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 172325,38 lei

34885

8.28

12.

Comuna Mălini, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Casa Memorială „Nicolae Labiş" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 78 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 78 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2532 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 24992,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 133335,43 lei

34886

8.28

13.

Comuna Udeşti nr. 113, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Casa Memorială „Eusebiu Camilar" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 77 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 77 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1330 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 34626,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 63552,97 lei

34887

8.28

14.

Municipiul Suceava, Bd. Universităţii nr. 3A

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Observatorul Astronomic "Planetariu" (P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 545 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 845 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1335 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 1230106,06 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 106753,77 lei

34888

8.28

15.

Oraşul Siret, str. 9 Mai nr. 17, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul de Istorie (P) + anexă

1.  Număr de construcţii = 2 buc.

- Suprafaţa construită = 492 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 492 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1786 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 288309,40 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 120176,25 lei

34889

8.28

16.

Municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 12

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Laboratorul Zonal de Restaurare (S+P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 492 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 606 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 962 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 270055,91 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 76926,69 lei

34890

8.28

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică care administrează bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

17.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Clădire de pază, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 51 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 51 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 111,38 lei

34891

8.28

18.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Clădire - terasă, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 169 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 169 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 35202,83 lei

34892

8.28

19.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Cetatea de Scaun a Sucevei (P) + anexă

1.  Număr de construcţii = 2 buc.

- Suprafaţa construită = 7910 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 7910 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 16720 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 884378,10 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 570769,72 lei

34.893

8.28

ANEXA Nr. 2

DATELE  DE  IDENTIFICARE

a bunurilor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

1.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Colecţiile

Complexului Muzeal Bucovina

1.  Număr de piese = 355043 buc.

2. Valoarea de inventar = 660107,35 lei

61960

8.28

2.

Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc" (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 254 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 509 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1684 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 700175,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 134661,69 lei

61961

61963

8.29.06

8.29.06

3.

Oraşul Solea, str. Tomşa Vodă nr. 111, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul Etnografic (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 75 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 75 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 232 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 36512,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 11764,66 lei

61962

61964

8.29.06

8.29.06

4.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Sit arheologic, Câmpul şanţurilor - Cetatea de Scaun

1. Teren = 12000 m.p.

34878

8.27

5.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Sit arheologic, Zona Cetăţii Şcheia

1. Teren =48000 m.p.

34879

8.27

6.

Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Sediul Complexului Muzeal Bucovina - Muzeul de Istorie (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 1781 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 3169 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2780 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 4424364,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 222303,74 lei

34880

8.28

7.

Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 23

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul de Ştiinţele Naturii (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

-Suprafaţa construita = 691 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 1300 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1070 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 984156,51 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 69911,19 lei

34881

8.28

8.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 325, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Casa Memorială „Ciprian Porumbescu" (S+P) + anexe

1.  Număr de construcţii = 3 buc.

- Suprafaţa construita = 98 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 110 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 7035 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 37848,10 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 343022,21 lei

34882

8.28

9.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul

„Ciprian Porumbescu"

(S+P) + anexe

1.  Număr de construcţii = 4 buc.

- Suprafaţa construita = 699 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 764 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 50.566 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 682129,07 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 2662811,86 lei

34883

8.28

10.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Depozit (Sală de

audiţie) Anexă -

Muzeul

„Ciprian Porumbescu"

(P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 183 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 183 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 75040,99 lei

34884

8.28

11.

Municipiul Suceava, str. Simion Florea Marian nr. 4

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Casa Memorială „Simion Florea Marian" (S+P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 210 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 222 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2155 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 224996,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 172325,38 lei

34885

8.28

12.

Comuna Mălini, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Casa Memorială „Nicolae Labiş" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 78 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 78 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2532 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 24992,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 133335,43 lei

34886

8.28

13.

Comuna Udeşti nr. 113, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Casa Memorială „Eusebiu Camilar" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 77 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 77 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1330 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 34626,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 63552,97 lei

34887

8.28

14.

Municipiul Suceava, Bd. Universităţii nr. 3A

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Observatorul Astronomic „Planetariu" (P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 545 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 845 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1335 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 1230106,06 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 106753,77 lei

34888

8.28

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică care administrează bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

15.

Oraşul Siret, str. 9 Mai nr. 17, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul de Istorie (P)+ anexă

1.  Număr de construcţii = 2 buc.

-Suprafaţa construită = 492 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 492 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1786 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 288309,40 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 120176,25 lei

34889

8.28

16.

Municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 12

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Laboratorul Zonal de Restaurare (S+P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 492 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 606 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 962 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 270055,91 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 76926,69 lei

34890

8.28

17.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Clădire de pază, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 51 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 51 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 111,38 lei

34891

8.28

18.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Clădire-terasă, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 169 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 169 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 35202,83 lei

34892

8.28

19.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Cetatea de Scaun a Sucevei (P)+ anexă

1.  Număr de construcţii = 2 buc.

- Suprafaţa construită = 7910 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 7910 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 16720 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 884378,10 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 570769,72 lei

34893

8.28

ANEXA Nr. 3

DATELE  DE  IDENTIFICARE

a bunurilor care se transmit din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

Nr. crt.

Denumirea bunurilor care se transmit

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

1.

Casa-Muzeu „George Muntean" (P)+ anexe

Comuna Bilca nr. 1.128, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

1.  Număr de construcţii = 4 buc.

- Suprafaţa construită = 227 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 227 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2997 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 20800,10 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 143209,21 lei

2.

Laboratoare Muzeul Satului (P+4)+ anexe

Municipiul Suceava, Str. Parcului, f.n.

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

1.  Număr de construcţii = 3 buc.

- Suprafaţa construită = 602 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 1664 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 60000 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 3013212,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 2633006,23 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1445/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1445 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu