Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1445 din 28 noiembrie 2007

privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, urmata de transmiterea acestora in domeniul public al judetului Suceava si in administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 835 din 6 decembrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Datele de identificare a bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului la poziţiile „Nr. M.F. nr. 34878- 34893", respectiv „Nr. M.F. 61960-61964" din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea bunurilor mobile şi imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina.

Art. 3. - Se aprobă transmiterea bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina.

Art. 4. - Bunurile transmise potrivit art. 2 şi 3 sunt destinate organizării şi funcţionării Complexului Muzeal Bucovina.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor identificate potrivit anexelor nr. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.

Art. 7. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 73/2006 privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 25 ianuarie 2006.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor înscrise în domeniul public al statului la poziţiile Nr. M.F. nr. 34878-34893, respectiv Nr. M.F. 61960-61964

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică care administrează bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

1.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Colecţiile

Complexului Muzeal Bucovina

1.  Număr de piese = 355043 buc.

2. Valoarea de inventar = 660107,35 lei

61960

8.28

2.

Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc" (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 254 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 509 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1684 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 700175,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 134661,69 lei

61961

61963

8.29.06

8.29.06

3.

Oraşul Solea, str. Tomşa Vodă nr. 111, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul Etnografic (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 75 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 75 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 232 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 36512,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 11764,66 lei

61962

 

61964

8.29.06

8.29.06

4.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Sit arheologic, Câmpul şanţurilor - Cetatea de Scaun

1. Teren = 12000 m.p.

34878

8.27

5.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Sit arheologic, Zona Cetăţii

Şcheia

1. Teren =48000 m.p.

34879

8.27

6.

Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Sediul Complexului Muzeal Bucovina -Muzeul de Istorie (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 1781 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 3169 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2780 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 4424364,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 222303,74 lei

34880

8.28

7.

Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 23

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul de Ştiinţele Naturii (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 691 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 1300 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1070 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 984156,51 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 69911,19 lei

34881

8.28

8.

Comuna

Ciprian Porumbescu nr. 325, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Casa Memorială „Ciprian Porumbescu" (S+P) + anexe

1.  Număr de construcţii = 3 buc.

- Suprafaţa construită = 98 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 110 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 7035 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 37848,10 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 343022,21 lei

34882

8.28

9.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul „Ciprian Porumbescu"

(S+P) + anexe

1.  Număr de construcţii = 4 buc.

- Suprafaţa construită = 699 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 764 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 50.566 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 682129,07 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 2662811,86 lei

34883

8.28

10.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Depozit

(Sală de audiţie)

Anexă - Muzeul

„Ciprian Porumbescu" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 183 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 183 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 75040,99 lei

34884

8.28

11.

Municipiul Suceava, str. Simion Florea Marian nr. 4

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Casa Memorială „Simion Florea Marian" (S+P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 210 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 222 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2155 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 224996,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 172325,38 lei

34885

8.28

12.

Comuna Mălini, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Casa Memorială „Nicolae Labiş" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 78 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 78 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2532 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 24992,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 133335,43 lei

34886

8.28

13.

Comuna Udeşti nr. 113, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Casa Memorială „Eusebiu Camilar" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 77 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 77 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1330 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 34626,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 63552,97 lei

34887

8.28

14.

Municipiul Suceava, Bd. Universităţii nr. 3A

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Observatorul Astronomic "Planetariu" (P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 545 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 845 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1335 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 1230106,06 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 106753,77 lei

34888

8.28

15.

Oraşul Siret, str. 9 Mai nr. 17, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Muzeul de Istorie (P) + anexă

1.  Număr de construcţii = 2 buc.

- Suprafaţa construită = 492 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 492 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1786 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 288309,40 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 120176,25 lei

34889

8.28

16.

Municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 12

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Laboratorul Zonal de Restaurare (S+P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 492 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 606 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 962 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 270055,91 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 76926,69 lei

34890

8.28

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică care administrează bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

17.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Clădire de pază, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 51 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 51 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 111,38 lei

34891

8.28

18.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Clădire - terasă, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 169 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 169 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 35202,83 lei

34892

8.28

19.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Cetatea de Scaun a Sucevei (P) + anexă

1.  Număr de construcţii = 2 buc.

- Suprafaţa construită = 7910 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 7910 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 16720 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 884378,10 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 570769,72 lei

34.893

8.28

ANEXA Nr. 2

DATELE  DE  IDENTIFICARE

a bunurilor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

1.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Colecţiile

Complexului Muzeal Bucovina

1.  Număr de piese = 355043 buc.

2. Valoarea de inventar = 660107,35 lei

61960

8.28

2.

Municipiul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 5

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc" (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 254 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 509 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1684 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 700175,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 134661,69 lei

61961

61963

8.29.06

8.29.06

3.

Oraşul Solea, str. Tomşa Vodă nr. 111, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul Etnografic (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 75 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 75 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 232 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 36512,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 11764,66 lei

61962

61964

8.29.06

8.29.06

4.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Sit arheologic, Câmpul şanţurilor - Cetatea de Scaun

1. Teren = 12000 m.p.

34878

8.27

5.

Municipiul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Sit arheologic, Zona Cetăţii Şcheia

1. Teren =48000 m.p.

34879

8.27

6.

Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Sediul Complexului Muzeal Bucovina - Muzeul de Istorie (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 1781 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 3169 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2780 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 4424364,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 222303,74 lei

34880

8.28

7.

Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 23

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul de Ştiinţele Naturii (S+P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

-Suprafaţa construita = 691 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 1300 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1070 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 984156,51 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 69911,19 lei

34881

8.28

8.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 325, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Casa Memorială „Ciprian Porumbescu" (S+P) + anexe

1.  Număr de construcţii = 3 buc.

- Suprafaţa construita = 98 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 110 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 7035 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 37848,10 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 343022,21 lei

34882

8.28

9.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul

„Ciprian Porumbescu"

(S+P) + anexe

1.  Număr de construcţii = 4 buc.

- Suprafaţa construita = 699 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 764 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 50.566 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 682129,07 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 2662811,86 lei

34883

8.28

10.

Comuna Ciprian Porumbescu nr. 368, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Depozit (Sală de

audiţie) Anexă -

Muzeul

„Ciprian Porumbescu"

(P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 183 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 183 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 75040,99 lei

34884

8.28

11.

Municipiul Suceava, str. Simion Florea Marian nr. 4

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Casa Memorială „Simion Florea Marian" (S+P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 210 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 222 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2155 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 224996,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 172325,38 lei

34885

8.28

12.

Comuna Mălini, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Casa Memorială „Nicolae Labiş" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 78 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 78 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2532 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 24992,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 133335,43 lei

34886

8.28

13.

Comuna Udeşti nr. 113, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Casa Memorială „Eusebiu Camilar" (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 77 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 77 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1330 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 34626,00 lei

4. Valoarea de inventar a terenului = 63552,97 lei

34887

8.28

14.

Municipiul Suceava, Bd. Universităţii nr. 3A

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Observatorul Astronomic „Planetariu" (P+1)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construita = 545 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 845 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1335 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 1230106,06 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 106753,77 lei

34888

8.28

Nr. crt.

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică care administrează bunurile

Denumirea bunurilor care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

15.

Oraşul Siret, str. 9 Mai nr. 17, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul de Istorie (P)+ anexă

1.  Număr de construcţii = 2 buc.

-Suprafaţa construită = 492 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 492 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 1786 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 288309,40 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 120176,25 lei

34889

8.28

16.

Municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 12

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Laboratorul Zonal de Restaurare (S+P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 492 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 606 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 962 m.p.

3. Valoarea de inventar a construcţiilor = 270055,91 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 76926,69 lei

34890

8.28

17.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Clădire de pază, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 51 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 51 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 111,38 lei

34891

8.28

18.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Clădire-terasă, Anexă - Cetatea de Scaun a Sucevei (P)

1.  Număr de construcţii = 1 buc.

- Suprafaţa construită = 169 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 169 m.p.

2. Valoarea de inventar a construcţiilor = 35202,83 lei

34892

8.28

19.

Municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 14

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

Cetatea de Scaun a Sucevei (P)+ anexă

1.  Număr de construcţii = 2 buc.

- Suprafaţa construită = 7910 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 7910 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 16720 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 884378,10 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 570769,72 lei

34893

8.28

ANEXA Nr. 3

DATELE  DE  IDENTIFICARE

a bunurilor care se transmit din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

Nr. crt.

Denumirea bunurilor care se transmit

Locul unde sunt situate bunurile

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

1.

Casa-Muzeu „George Muntean" (P)+ anexe

Comuna Bilca nr. 1.128, judeţul Suceava

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

1.  Număr de construcţii = 4 buc.

- Suprafaţa construită = 227 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 227 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 2997 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 20800,10 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 143209,21 lei

2.

Laboratoare Muzeul Satului (P+4)+ anexe

Municipiul Suceava, Str. Parcului, f.n.

Statul român - Ministerul Culturii şi Cultelor

Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava

1.  Număr de construcţii = 3 buc.

- Suprafaţa construită = 602 m.p.

- Suprafaţa desfăşurată = 1664 m.p.

2. Teren aferent, inclusiv construcţiilor = 60000 m.p.

3. Valoarea de inventară construcţiilor = 3013212,00 lei

4. Valoarea de inventară terenului = 2633006,23 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1445/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1445 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu