E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1411 din 18 noiembrie 2009

pentru modificarea si completarea unor acte normative de înfiintare, organizare si functionare a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si a unor entitati din subordinea sa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 830 din 3 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -Alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înfiinţarea Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date „Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 45 de posturi, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 14, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. In numărul maxim de posturi nu sunt cuprinşi membrii consiliului de coordonare prevăzut la art. 4."

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Autoritate este de 134, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele."

2. Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:

„Numărul maxim de posturi = 134, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele".

Art. IV. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005, se modifică după cum urmează:

„Art. 2. - (1) Agenţia utilizează un număr maxim de 66 de posturi stabilite în raport şi de atribuţiile ce decurg din programele de lucru plurianuale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."

Art. V - După alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august 1995, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobate este de 11."

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Preuniversitar (ARACIP), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, instituţie publică, de interes naţional, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, sectorul 1, prevăzut în anexa nr. 1."

2. La anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării."

3. In anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi ale aparatului propriu al ARACIP este de 40, din care 35 sunt posturi de execuţie şi 5 de conducere, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat."

4. In anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (6), litera j) se abrogă.

5. In anexa nr. 1, la articolul 12 alineatul (3), litera h) se abrogă.

6. La anexa nr. 1, articolul 24 se abrogă.

Art. VII. - Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, instituţie publică cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar este instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat."

3. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar este de 6 şi se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile şi activităţile Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării finanţate integral de la bugetul de stat."

4. La anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar este instituţie publică cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării."

5. La anexa nr. 1, articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Finanţarea cheltuielilor Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se face integral de la bugetul de stat."

Art. VIII. - Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Invăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social -ACPART, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005, se modifică după cum urmează:

„(2) Agenţia are un număr maxim de 24 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat."

Art. IX. - Alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic este de 144."

Art. X. - Hotărârea Guvernului nr. 604/2001 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare a Personalului din Invăţământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 9 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Formare a Personalului din Invăţământul Preuniversitar, denumit în continuare CNFP, care funcţionează la nivel de direcţie generală în structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării."

2. Articolele 4, 5 şi 9 se abrogă.

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) CNFP poate realiza venituri din activităţi de evaluare şi acreditare a programelor de formare continuă, studii de specialitate, consultanţă în domeniul formării personalului didactic, care se varsă integral la bugetul de stat.

(2) Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau de la CNFP, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional."

Art. XI. - Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării este de 449, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."

2. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

3. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 5, punctul 1 va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

„1.

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"

5. La anexa nr. 5, notele vor avea următorul cuprins:

,,a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 9.942.

b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 5.186."

6. La anexa nr. 6, nota va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi pentru unităţile finanţate prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 32."

Art. XII. -Incetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se face cu respectarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl INOVĂRII

Numărul maxim de posturi: 449, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

A. Direcţia Generală învăţământ Superior A.1. Direcţia Strategii de Finanţare Instituţională

B. Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (funcţionează la nivel de direcţie)

C. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe

C.1. Direcţia Evaluare Inspecţie Şcolară

C.2. Direcţia Monitorizarea şi Modernizarea Reţelei Şcolare

D. Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică

E. Direcţia Formare Continuă si Strategii pentru Dezvoltare în Cariera Didactică si Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii

F. Direcţia Generala Invăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul

F.1. Direcţia Politici pentru Minorităţi

F 2. Direcţia Relaţia cu Parlamentul

G. Direcţia Generală Strategii privind Corelarea Sistemului de învăţământ cu Piaţa Muncii

G.1. Direcţia Relaţia cu Partenerii Sociali - Sindicate, Părinţi, Patronate, ONG-uri

H. Direcţia Studenţi Internaţionali

L . Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

L.1. Direcţia Afaceri Europene

J. Direcţia Generală Buget - Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii

J.1. Direcţia Buget - Finanţe

J.2 Direcţia Patrimoniu si Investiţii

K. Direcţia Generată Informatizare şi Resurse

K.1. Direcţia Logistică, Administrativă şi Resurse Umane

L. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

M. Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare

N. OI POSDRU (funcţionează la nivel de direcţie)

O. Unitatea de Management al Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale

P. Centrul Naţional de Formare a Personalului din învăţământul Preuniversitar (funcţionează la nivel de direcţie generală)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009)

INSTITUŢIILE Şl UNITĂŢILE

care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

A. Instituţii de învăţământ si alte unităţi subordonate sau în coordonare

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

I.

Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare

Bugetul de stat

II.

Instituţii de învăţământ superior de stat:

1.

Universitatea „Politehnica" din Bucureşti

Venituri proprii

2.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Venituri proprii

3.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti

Venituri proprii

4.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Venituri proprii

5.

Universitatea din Bucureşti

Venituri proprii

6.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti

Venituri proprii

7.

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Venituri proprii

8.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Venituri proprii

9.

Universitatea de Arte din Bucureşti

Venituri proprii

10.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale" din Bucureşti

Venituri proprii

11.

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Venituri proprii

12.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Venituri proprii

13.

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Venituri proprii

14.

Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad

Venituri proprii

15.

Universitatea din Bacău

Venituri proprii

16.

Universitatea de Nord din Baia Mare

Venituri proprii

17.

Universitatea „Transilvania" din Braşov

Venituri proprii

18.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Venituri proprii

19.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Venituri proprii

20.

Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Venituri proprii

21.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Venituri proprii

22.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

Venituri proprii

23.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Venituri proprii

24.

Universitatea „Ovidius" din Constanţa

Venituri proprii

25.

Universitatea Maritimă din Constanţa

Venituri proprii

26.

Universitatea din Craiova

Venituri proprii

27.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Venituri proprii

28.

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi

Venituri proprii

29.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din laşi

Venituri proprii

30.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din laşi

Venituri proprii

31.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din laşi

Venituri proprii

32.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" din laşi

Venituri proprii

33.

Universitatea de Arte „George Enescu" din laşi

Venituri proprii

34.

Universitatea din Oradea

Venituri proprii

35.

Universitatea din Petroşani

Venituri proprii

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

36.

Universitatea din Piteşti

Venituri proprii

37.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Venituri proprii

38.

Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa

Venituri proprii

39.

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Venituri proprii

40.

Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava

Venituri proprii

41.

Universitatea „Valahia" din Târgovişte

Venituri proprii

42.

Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Venituri proprii

43.

Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş

Venituri proprii

44.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Venituri proprii

45.

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş

Venituri proprii

46.

Universitatea „Politehnica" din Timişoara

Venituri proprii

47.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

Venituri proprii

48.

Universitatea de Vest din Timişoara

Venituri proprii

49.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara

Venituri proprii

III.

Comisia Naţională a României pentru UNESCO

Bugetul de stat

IV.

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

Bugetul de stat

V.

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

VI.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

VII.

Agenţia pentru Credite şi Burse de Studii

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

VIII.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

IX.

Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar

Bugetul de stat

X.

Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XI.

Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XII.

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Preuniversitar

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XIII.

Corul Naţional de Cameră „Madrigal"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XIV

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informare pentru Educaţie şi Cercetare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XV

Agenţia Naţională pentru Calificările din Invăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social -ACPART

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

XVI.

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XVII.

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

B.

Alte unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică"

Venituri proprii


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1411/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1411 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1411/2009
Hotărârea 51 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Hotărârea 1609 2008
privind infiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet"
Hotărârea 1449 2005
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica
Hotărârea 1357 2005
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social - ACPART
Hotărârea 1258 2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP)
Hotărârea 76 2005
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Hotărârea 604 2001
pentru infiintarea Centrului National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar
Hotărârea 34 1999
privind infiintarea Institutului Limbii Romane
Hotărârea 855 1998
privind infiintarea Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Hotărârea 1239 1996
privind infiintarea, organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar
Hotărârea 624 1995
privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu