Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1396 din 10 noiembrie 2005

privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 166/2005 pentru aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1026 din 18 noiembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 166/2005 pentru aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 221 din 16 martie 2005, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Secretarul de stat al Autoritatii Nationale
                       pentru Protectia Drepturilor Copilului,
                       Bogdan Adrian Panait

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 1

                               PROGRAMELE
    de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului

    1. Programul "Integrarea socioprofesionala a copiilor/tinerilor din sistemul de protectie"
    Scopul:
    a) crearea si dezvoltarea de practici integrative pentru copii/tineri, in vederea imbunatatirii sanselor acestora de integrare socioprofesionala;
    b) dezvoltarea unui set de masuri si mecanisme destinat tinerilor care pana la varsta de 18 ani beneficiaza de una dintre masurile de protectie speciala a copilului, prevazute de lege, care sa faciliteze dobandirea abilitatilor necesare pentru integrarea lor educationala, ocupationala si identificarea unei forme legale de angajare;
    c) implementarea standardului minim de calitate, in vederea imbunatatirii atitudinii si comportamentului general privind problematica specifica a copilului/tanarului;
    d) gestionarea eficienta a resurselor umane si financiare implicate in sistemul de protectie a copilului.
    Obiective:
    - integrarea socioprofesionala a copiilor/tinerilor din sistemul de protectie.
    Indicatori fizici - unitate de masura:
    - reducerea cu 2.000 de cazuri a numarului de copii/tineri din sistemul de protectie.
    Indicatori de eficienta:
    - cresterea cu 2.000 de cazuri a numarului de tineri integrati socioprofesional.
    Indicatori de rezultate:
    - standardul minim de calitate este aplicat, in conditiile legii, in 20 de servicii create/dezvoltate prin program.
    Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes national este de 244,77 mii lei (RON).

    2. Programul "Dezvoltarea serviciilor de zi/recuperare si/sau inchiderea institutiilor de tip vechi destinate copiilor cu dizabilitati/handicap, care nu pot fi restructurate/reabilitate"
    Scopul:
    a) dezvoltarea si diversificarea modalitatilor de interventie in vederea prevenirii parasirii copilului cu dizabilitati/handicap;
    b) prevenirea abuzului si neglijarii copilului, sub orice forma, precum si a fenomenelor care pot determina instituirea unei masuri de protectie speciala;
    c) continuarea procesului de descentralizare de la nivel judetean la nivel local si intarirea capacitatii institutionale la nivel local pentru asumarea responsabilitatii in abordarea problematicii copilului cu dizabilitati/handicap;
    d) crearea si dezvoltarea de servicii specializate si practici integrative pentru copiii cu dizabilitati/handicap, in vederea imbunatatirii sanselor acestora de dezvoltare deplina si armonioasa;
    e) implementarea standardelor minime pentru copiii cu dizabilitati/handicap;
    f) popularizarea drepturilor copilului si sensibilizarea opiniei publice in vederea imbunatatirii atitudinii si comportamentului general privind problematica specifica copilului cu dizabilitati;
    g) gestionarea eficienta a resurselor umane si financiare implicate in sistemul de protectie a copilului.
    Obiective:
    - recuperarea timpurie a copiilor cu dizabilitati/handicap si pregatirea integrarii sociale a acestora.
    Indicatori fizici - unitate de masura:
    - reducerea cu 145 de cazuri a numarului de copii cu dizabilitati/handicap din centre de plasament.
    Indicatori de eficienta:
    - cresterea cu 240 de cazuri a numarului de copii cu dizabilitati/handicap beneficiari ai serviciilor de zi/recuperare;
    - reducerea cu 4 a numarului de institutii de tip vechi destinate copiilor cu dizabilitati/handicap si cresterea cu 16 a numarului de servicii alternative.
    Indicatori de rezultate:
    - standardele minime de calitate sunt aplicate, in conditiile legii, in 16 servicii nou-create.
    Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes national este de 6.816,57 mii lei (RON).

    3. Programul "Reintegrarea si sprijinirea copiilor repatriati sau victime ale traficului"
    Scopul:
    a) prevenirea abuzului si neglijarii copilului, sub orice forma, precum si a fenomenelor care pot determina instituirea unei masuri de protectie speciala;
    b) crearea si dezvoltarea de servicii specializate pentru copiii repatriati, in vederea imbunatatirii sanselor acestora de dezvoltare deplina si armonioasa;
    c) dezvoltarea unui set de masuri si proceduri destinate copiilor repatriati, care sa faciliteze dobandirea abilitatilor necesare pentru integrarea lor educationala, ocupationala si sociala;
    d) sensibilizarea opiniei publice in vederea imbunatatirii atitudinii si comportamentului general privind problematica specifica a copilului repatriat;
    e) gestionarea eficienta a resurselor umane si financiare implicate in sistemul de protectie speciala a copilului;
    f) reintegrarea familiala si socioprofesionala a copiilor repatriati pe baza acordurilor internationale sau in mod voluntar;
    g) combaterea si prevenirea situatiilor privind migrarea si traficul copiilor si ajungerea lor neinsotiti pe teritoriul altui stat.
    Obiective:
    - asigurarea serviciilor de protectie speciala a copiilor repatriati.
    Indicatori fizici - unitate de masura:
    - cresterea cu 800 de cazuri a numarului de copii repatriati.
    Indicatori de eficienta:
    - costuri bugetare pentru repatrierea copiilor reduse cu 25% .
    Indicatori de rezultate:
    - cresterea cu cel putin 4 a numarului de servicii destinate evaluarii, protejarii, recuperarii si integrarii sociale a copiilor repatriati si prevenirii migratiei acestora.
    Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes national este de 1.077,76 mii lei (RON).

    4. Programul "Prevenirea si combaterea exploatarii prin munca a copiilor"
    Scopul:
    a) dezvoltarea si diversificarea modalitatilor de interventie in vederea prevenirii si combaterii exploatarii prin munca a copiilor (activitate casnica, munca in agricultura, cersetorie, trafic de droguri, prostitutie, pornografie, trafic, munca sub pamant, munca in constructii, munca in spatii restranse, munca prin manipularea de masini, materiale sau instrumente periculoase, munca prin manipularea sau transportul unor greutati, munca cu expunere la substante toxice, munca la temperaturi extreme - sub 0 grade C sau peste 40 grade C -, munca in conditii de zgomot, munca pe o perioada prelungita, munca in timpul noptii, munca in conditii de vibratii, munca la inaltime etc.) prin crearea echipelor intersectoriale locale;
    b) prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copiilor;
    c) continuarea procesului de descentralizare de la nivel judetean la nivel local si intarirea capacitatii institutionale la nivel local pentru asumarea responsabilitatii in abordarea problematicii;
    d) sensibilizarea opiniei publice, a autoritatilor locale si reprezentantilor institutiilor relevante pentru acest domeniu, precum si a copiilor si tinerilor protejati in servicii rezidentiale cu privire la consecintele angajarii premature in munca, inclusiv asupra dezvoltarii copilului;
    e) dezvoltarea modalitatilor de interventie a echipelor intersectoriale locale prin pregatirea membrilor lor pentru munca in echipa in acest domeniu, schimburi de experienta, aplicarea unor proceduri comune de lucru si a unui mecanism unitar de semnalare si monitorizare a celor mai grave forme de munca a copiilor, realizarea de actiuni specifice in comunitati vulnerabile etc.;
    f) crearea si dezvoltarea serviciilor specializate si a interventiilor specifice pentru (re)integrarea educationala si profesionala, reabilitarea si reintegrarea sociala a copiilor, inclusiv prin gasirea unor forme legale de munca.
    Obiective:
    a) cresterea capacitatii institutionale a echipelor intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii prin munca a copiilor si extinderea la nivelul intregului teritoriu a acestora;
    b) retragerea copiilor si tinerilor din cele mai grave forme de munca si reintegrarea sociala a acestora.
    Indicatori fizici - unitate de masura:
    - 500 de copii si tineri retrasi din cele mai grave forme de munca pe an, pe totalul judetelor participante la program (Alba, Arad, Arges, Bihor, Bistrita-Nasaud, Buzau, Covasna, Harghita, Mehedinti, Mures, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Tulcea si Vrancea).
    Indicatori de eficienta:
    - existenta echipelor intersectoriale locale operationale in cele 15 judete participante la program;
    - cate 10 puncte focale ale echipelor intersectoriale locale infiintate in comunitatile vulnerabile in fiecare judet participant la program (150).
    Indicatori de rezultate:
    - cresterea in numar de 15 a serviciilor specializate pentru copiii exploatati prin munca.
    Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes national este de 304,81 mii lei (RON).

    5. Programul "Crearea retelei de asistenti maternali profesionisti pentru protectia in regim de urgenta a copiilor pana la varsta de 2 ani, separati de familie"
    Scopul:
    a) promovarea drepturilor copilului pana la varsta de 2 ani, separat de familie, de a fi ingrijit in familia asistentului maternal profesionist pentru protectia in regim de urgenta;
    b) prevenirea abuzului si neglijarii copiilor pana la varsta de 2 ani;
    c) monitorizarea evolutiei copiilor pana la varsta de 2 ani, aflati in protectie in regim de urgenta la asistenti maternali profesionisti, si elaborarea planului individualizat de protectie care sa aiba drept finalitate reintegrarea in familia biologica, familia extinsa si adoptia nationala;
    d) prevenirea spitalizarii prelungite si nejustificate a copiilor pana la varsta de 2 ani, parasiti de familie in unitatile sanitare.
    Obiective:
    - crearea retelei de asistenti maternali profesionisti pentru protectia in regim de urgenta a copiilor pana la varsta de 2 ani, separati de familie.
    Indicatori fizici - unitate de masura:
    - 1.200 de asistenti maternali profesionisti angajati pentru protectia in regim de urgenta a copiilor pana la varsta de 2 ani, separati de familie.
    Indicatori de eficienta:
    - asigurarea prevenirii intrarii in protectie speciala de tip rezidential pentru un numar de 4.600 de copii pana la varsta de 2 ani.
    Indicatori de rezultate:
    - cresterea cu 2.800 de cazuri a numarului de copii reintegrati in familie si in familia extinsa;
    - cresterea cu 600 de cazuri a numarului de copii adoptati national.
    Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes national este de 3.258,66 mii lei (RON).

    6. Programul "Crearea si dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru copil si familie in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa si sprijinirii reintegrarii sau integrarii copilului in familie"
    Scopul:
    a) prevenirea separarii copilului de familia sa aflata in situatie de criza si mentinerea copilului in familie dupa reintegrare, prin crearea si dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru copil si familie (centre de zi, centre de consiliere si sprijin pentru parinti si copii, centre de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale, servicii de monitorizare a asistentei si sprijin al femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul etc.);
    b) prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului in familie;
    c) reintegrarea copilului in familie sau integrarea copilului in familia extinsa si monitorizarea cazului pe perioada prevazuta de lege;
    d) continuarea procesului de descentralizare de la nivel judetean la nivel local, prin sustinerea dezvoltarii serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale din municipii si orase, precum si a angajarii persoanelor cu atributii in asistenta sociala la nivelul consiliilor locale comunale.
    Obiective:
    - promovarea dreptului copilului de a fi ingrijit in familia sa si in familia extinsa.
    Indicatori fizici - unitate de masura:
    - cresterea cu 30 a numarului de servicii sociale comunitare pentru copil si familie;
    - reducerea cu 300 de cazuri a numarului de copii pentru care se stabileste masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential.
    Indicatori de eficienta:
    - indice crescut de dezinstitutionalizare;
    - existenta planului de servicii pentru copiii care beneficiaza de servicii sociale comunitare in vederea prevenirii separarii de familie si pentru copiii reintegrati sau integrati in familie (cel putin 300).
    Indicatori de rezultate:
    - cresterea cu 100 de cazuri a numarului copiilor reintegrati si integrati in familie;
    - cresterea cu 300 de cazuri a numarului de copii si familii beneficiare ale serviciilor sociale comunitare.
    Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes national este de 2.323,63 mii lei (RON).

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1396/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1396 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1396/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu