Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1352 din 23.12.2010

privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08 (republicare)
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 24 aprilie 2014SmartCity1


*) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 24 decembrie 2013.Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010. Articolul 1Se aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia României. Articolul 3La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii: a)principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică; b)principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseşte un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educaţie şi formare profesională; nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate; c)principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat; d)principiul actualităţii, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării şi economicităţii folosirii codurilor; e)principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiţii de dezvoltare economico-socială; f)principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice şi activităţi, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naţionale şi internaţionale. Articolul 4COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează: a)nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9; b)nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9; c)nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9; d)nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9; e)nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupaţie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99. Articolul 5Orice ocupaţie are un cod format din 6 cifre, astfel: a)prima cifră corespunde codului grupei majore; b)primele două cifre corespund codului subgrupei majore; c)primele 3 cifre corespund codului grupei minore; d)primele 4 cifre corespund codului grupei de bază; e)ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupaţiei. Articolul 6COR cuprinde următoarele 10 grupe majore: a)grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori; b)grupa majoră 2: Specialişti în diverse domenii de activitate; c)grupa majoră 3: Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic; d)grupa majoră 4: Funcţionari administrativi; e)grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor; f)grupa majoră 6: Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit; g)grupa majoră 7: Muncitori calificaţi şi asimilaţi; h)grupa majoră 8: Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente; i)grupa majoră 9: Muncitori necalificaţi; j)grupa majoră 0: Forţele armate. Articolul 7 (1) COR la nivel de ocupaţie, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)**) În anul 2011 ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Ocupaţiile specifice grupei majore 0, denumită „Forţele armate“, se aprobă în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţiile aparţinând sistemului de apărare, ordine şi siguranţă publică. Articolul 8Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei. Articolul 9Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare. Articolul 10Prin actualizarea COR se înţelege ansamblul activităţilor care, după caz, au ca scop: a)introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii; b)eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii; c)redenumirea şi/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii. Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. ANEXĂSTRUCTURA Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază (conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08)

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori
11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
1111 Legislatori, membri ai executivului
1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice
1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale
1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate
112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial
121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ
1211 Conducători în domeniul financiar
1212 Conducători în domeniul resurselor umane
1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării
1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioare
122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare
1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing
1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice
1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării
13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii
131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură
1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură
1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului
132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare
1322 Conducători de unităţi din industria extractivă
1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor
1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
134 Conducători de unităţi de prestări servicii
1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului
1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii
1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale
1345 Conducători de unităţi de învăţământ
1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări
1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii
141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante
1411 Conducători de unităţi hoteliere
1412 Conducători de restaurante
142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii
1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale
1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
2 Specialişti în diverse domenii de activitate
21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei
211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului
2111 Fizicieni şi astronomi
2112 Meteorologi
2113 Chimişti
2114 Geologi şi geofizicieni
212 Matematicieni, actuari şi statisticieni
2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni
213 Specialişti în ştiinţele vieţii
2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi
2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului
214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)
2141 Ingineri tehnologi şi de producţie
2142 Ingineri constructori
2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului
2144 Ingineri mecanici
2145 Ingineri chimişti
2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi
2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
215 Ingineri în electrotehnologie
2151 Ingineri electricieni
2152 Ingineri electronişti
2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor
216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri
2161 Arhitecţi constructori
2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic
2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte
2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului
2165 Cartografi şi topografi
2166 Designeri grafică şi multimedia
22 Specialişti în domeniul sănătăţii
221 Medici
2211 Medici de medicină de familie/medicină generală
2212 Medici specialişti
222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşe
2221 Asistenţi medicali generalişti
2222 Moaşe
223 Practicieni de medicină complementară/alternativă
2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă
224 Paramedici
2240 Paramedici
225 Medici veterinari
2250 Medici veterinari
226 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii
2261 Medici dentişti
2262 Farmacişti
2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale
2264 Fizioterapeuţi
2265 Dieteticieni şi nutriţionişti
2266 Audiologi şi specialişti în logopedie
2267 Optometrişti şi opticieni
2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
23 Specialişti în învăţământ
231 Profesori universitari şi asimilaţi
2310 Profesori universitari şi asimilaţi
232 Profesori în învăţământul profesional
2320 Profesori în învăţământul profesional
233 Profesori în învăţământul secundar
2330 Profesori în învăţământul secundar
234 Profesori în învăţământul primar şi preşcolar
2341 Profesori în învăţământul primar
2342 Educatori în învăţământul preşcolar
235 Alţi specialişti în învăţământ
2351 Specialişti în metodologie didactică
2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
2353 Alţi instructori-formatori de limbi străine
2354 Alţi instructori-formatori de muzică
2355 Alţi instructori-formatori de artă
2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţiei
2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare
24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial
241 Specialişti în domeniul financiar
2411 Contabili
2412 Specialişti şi consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor
2413 Analişti financiari
242 Specialişti în domeniul administrativ
2421 Analişti de management şi organizare
2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative
2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal
2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului
2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare
243 Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice
2431 Specialişti în publicitate şi marketing
2432 Specialişti în relaţii publice
2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)
2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
25 Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
251 Analişti programatori în domeniul software
2511 Analişti de sistem
2512 Proiectanţi de software
2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia
2514 Programatori de aplicaţii
2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază anterioare
252 Specialişti în baze de date şi reţele
2521 Designeri şi administratori de baze de date
2522 Administratori de sistem
2523 Specialişti în reţele de calculatoare
2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare
26 Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
261 Specialişti în domeniul juridic
2611 Avocaţi
2612 Magistraţi
2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare
262 Bibliotecari, arhivari şi curatori
2621 Arhivari şi curatori
2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare
263 Specialişti în domeniul social şi religios
2631 Economişti
2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi
2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice
2634 Psihologi
2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere
2636 Specialişti în religie
264 Autori, jurnalişti şi lingvişti
2641 Autori şi asimilaţi
2642 Jurnalişti
2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti
265 Artişti creatori şi actori
2651 Specialişti în arte vizuale
2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitori
2653 Dansatori şi coregrafi
2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole
2655 Actori
2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare
2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare
3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic
31 Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerie
311 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti
3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii
3112 Tehnicieni constructori
3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni
3114 Tehnicieni în electronică
3115 Tehnicieni mecanici
3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie
3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti
3118 Tehnicieni proiectanţi
3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare
312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii
3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă
3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare
3123 Controlori-supraveghetori în construcţii
313 Tehnicieni controlori de procese industriale
3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice
3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei
3133 Controlori uzine de prelucrare chimică
3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi a gazelor naturale
3135 Controlori în procesul de producţie metalurgică
3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
314 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi
3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)
3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii
3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii
315 Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian
3151 Mecanici navali
3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave
3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi
3154 Controlori de trafic aerian
3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian
32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii
321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic
3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament
3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie
3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie
3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară
322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi
3221 Surori medicale
3222 Surori puericultoare
323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
324 Tehnicieni şi asistenţi veterinari
3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari
325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi
3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie
3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate
3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice
3254 Tehnicieni în optică medicală
3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie
3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi
3258 Lucrători pe ambulanţă
3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare
33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi
331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi
3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar
3312 Ofiţeri de credite
3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi
3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi
3315 Evaluatori asigurări
332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare
3321 Agenţi de asigurări
3322 Agenţi de vânzări
3323 Agenţi contractări şi achiziţii
3324 Brokeri comerciali
333 Agenţi de servicii comerciale
3331 Agenţi concesionari
3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente
3333 Agenţi de recrutare şi contractori
3334 Agenţi şi administratori imobiliari
3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
334 Secretari administrativi şi specializaţi
3341 Coordonatori de birou
3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice
3343 Secretari executivi în domeniul administrativ
3344 Secretari în domeniul medical
335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi
3351 Inspectori de vamă şi frontieră
3352 Inspectori fiscali
3353 Inspectori de asigurări sociale
3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii
3355 Inspectori de poliţie şi detectivi
3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi social
3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi
3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi
3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi
3414 Personal didactic în învăţământul primar
3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar
3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ
3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare
342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice
3421 Atleţi şi sportivi
3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului
3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative
343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar
3431 Fotografi
3432 Designeri de interior şi decoratori
3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)
3434 Bucătari şefi
3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural
35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţii
351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme
3514 Tehnicieni web
352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii
3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune
3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii
4 Funcţionari administrativi
41 Funcţionari cu atribuţii generale, inclusiv operatori la maşini de scris/calcul
411 Funcţionari cu atribuţii generale
4110 Funcţionari cu atribuţii generale
412 Secretari
4120 Secretari
413 Operatori la maşini de scris/calcul
4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor
4132 Operatori introducere date
42 Funcţionari în serviciul cu publicul
421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi
4211 Casieri de bancă şi asimilaţi
4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi
4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare
4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi
422 Agenţi în centre de informare
4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj
4222 Funcţionari în centrele de informare
4223 Operatori centrale telefonice
4224 Recepţioneri în domeniul hotelier
4225 Funcţionari în birouri de informaţii
4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)
4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă
4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare
43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară
431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativă
4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă
4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări
4313 Funcţionari în domeniul salarizării
432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport
4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor
4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei
4323 Funcţionari în transporturi
44 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
441 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
4411 Funcţionari bibliotecă
4412 Curieri şi sortatori corespondenţă
4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi
4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi
4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat
4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane
4419 Lucrători în servicii-suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare
5 Lucrători în domeniul serviciilor
51 Lucrători în domeniul serviciilor personale
511 Însoţitori de zbor, conductori şi ghizi
5111 Însoţitori de zbor şi stewarzi
5112 Conductori în transporturi
5113 Ghizi
512 Bucătari
5120 Bucătari
513 Chelneri şi barmani
5131 Chelneri
5132 Barmani
514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi
5141 Coafori
5142 Cosmeticieni şi asimilaţi
515 Supraveghetori clădiri şi gospodării
5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii
5152 Administratori în gospodării individuale
5153 Administratori de clădiri
516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale
5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi
5162 Însoţitori şi valeţi
5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători
5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie
5165 Instructori conducere auto
5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
52 Lucrători în domeniul vânzărilor
521 Vânzători stradali şi în pieţe
5211 Vânzători la standuri şi în pieţe
5212 Vânzători stradali de produse alimentare
522 Vânzători în magazine
5221 Vânzători în magazine
5222 Supraveghetori în magazine
5223 Asistenţi vânzări în magazine
523 Casieri şi vânzători de bilete
5230 Casieri şi vânzători de bilete
524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilor
5241 Manechine şi asimilaţi
5242 Prezentatori produse
5243 Vânzători la domiciliu
5244 Vânzători în case de comenzi
5245 Lucrători în benzinării
5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică
5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare
53 Personal de îngrijire
531 Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
5311 Personal de îngrijire copii
5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii
5321 Îngrijitori în domeniul sănătăţii
5322 Îngrijitori la domiciliu
5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare
54 Lucrători în servicii de protecţie
541 Lucrători în servicii de protecţie
5411 Pompieri
5412 Poliţişti
5413 Agenţi de penitenciare
5414 Paznici
5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare
6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
61 Muncitori calificaţi în agricultură
611 Grădinari şi cultivatori
6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură
6112 Arboricultori şi pomicultori
6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere
6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte
612 Crescători de animale
6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne
6122 Crescători de păsări
6123 Apicultori şi sericicultori
6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare
621 Lucrători forestieri şi asimilaţi
6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi
622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii
6221 Lucrători în culturi acvatice
6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere
6223 Pescari în mări şi oceane
6224 Lucrători în domeniul vânătorii
63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi
71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni
711 Muncitori constructori şi asimilaţi
7111 Constructori de case
7112 Zidari şi asimilaţi
7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră
7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi
7115 Dulgheri şi tâmplari
7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi
7121 Constructori de acoperişuri
7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi
7123 Ipsosari
7124 Montatori izolaţii
7125 Geamgii
7126 Instalatori şi montatori de ţevi
7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare
713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi
7131 Zugravi şi asimilaţi
7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi
7133 Curăţitori de faţade
72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi
721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi
7211 Formatori şi miezuitori
7212 Sudori şi debitatori autogen
7213 Tinichigii-cazangii
7214 Constructori şi montatori de structuri metalice
7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat
722 Forjori, matriţeri şi asimilaţi
7221 Forjori, fierari şi matriţeri
7222 Lăcătuşi şi asimilaţi
7223 Reglori şi operatori de maşini-unelte
7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit
723 Mecanici de maşini şi utilaje
7231 Mecanici de autovehicule
7232 Mecanici de motoare de avioane
7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale
7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi
73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi
731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere
7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie
7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase
7314 Olari şi lucrători asimilaţi
7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)
7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică
7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale
7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare
7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele de bază anterioare
732 Lucrători poligrafi
7321 Zeţari şi linotipişti
7322 Tipografi
7323 Legători şi lucrători finisare
74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice
741 Montatori de echipamente electrice
7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi
7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice
7413 Montatori de linii electrice
742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii
7421 Mecanici de echipamente electronice
7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi
751 Muncitori calificaţi în industria alimentară
7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui
7512 Brutari, patiseri şi cofetari
7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate
7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor
7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi
7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun
752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi
7521 Lucrători în tratarea lemnului
7522 Ebenişti şi asimilaţi
7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn
753 Lucrători în industria textilă şi confecţii
7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri
7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare
7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi
7534 Tapiţeri şi asimilaţi
7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii
7536 Cizmari şi asimilaţi
754 Alţi muncitori calificaţi
7541 Scafandri
7542 Artificieri
7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)
7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare si dezinsecţie
7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente
81 Operatori la maşini şi instalaţii
811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor
8111 Mineri şi lucrători în carieră
8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor
8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului
8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale
812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor
8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor
8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice
813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice
8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice
8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice
814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie
8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie
815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele
8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură
8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat
8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor
8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile
8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor
8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei
8157 Operatori la maşini de spălat
8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare
816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare
8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare
817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei
8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei
8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului
818 Alţi operatori la maşini şi utilaje
8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică
8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane
8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat
8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare
82 Asamblori
821 Asamblori
8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice
8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice
8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare
83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile
831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi
8311 Mecanici de locomotivă
8312 Frânari, acari şi agenţi de manevră
832 Conducători autovehicule
8321 Conducători de motociclete
8322 Şoferi de autoturisme şi camionete
833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze
8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie
8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj
834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobile
8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere
8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere
8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi
8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate
835 Marinari, navigatori şi asimilaţi
8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi
9 Muncitori necalificaţi
91 Personal casnic şi de serviciu
911 Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri
9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)
9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii
912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.
9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat
9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule
9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri
9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie
92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetale
9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor
9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixte
9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură
9215 Muncitori forestieri necalificaţi
9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice
93 Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi
931 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii
9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră
9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice
9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri
932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare
9321 Ambalatori
9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare
933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor
9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale
9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală
9333 Manipulanţi de marfă
9334 Manipulanţi de mărfuri la raft
94 Ajutori de bucătari
941 Ajutori de bucătari
9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast food“
9412 Debarasatori
95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie
951 Prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţi
9510 Prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţi
952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi
961 Muncitori în salubritate
9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile
9612 Sortatori de deşeuri
9613 Măturători şi asimilaţi
962 Alţi muncitori necalificaţi
9621 Curieri, comisionari şi hamali
9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale
9623 Cititori de contoare şi încasatori
9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc
9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
0 Forţele armate
01 Ofiţeri ai forţelor armate
011 Ofiţeri ai forţelor armate
0110 Ofiţeri ai forţelor armate
02 Subofiţeri ai forţelor armate
021 Subofiţeri ai forţelor armate
0210 Subofiţeri ai forţelor armate
03 Personal al forţelor armate, alte grade
031 Personal al forţelor armate, alte grade
0310 Personal al forţelor armate, alte grade

NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, care nu au fost încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2013: Articolul IIMinisterele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii/ocupaţii trebuie să solicite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică modifică şi completează prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (6 caractere), cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse, prevăzute la pct. 6 al art. I. Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1352/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1352 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu