E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1349 din 27 noiembrie 2002

privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 909 din 13 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 lit. b) si h) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Principii

    Art. 1
    (1) Serviciul Roman de Informatii organizeaza si raspunde, potrivit legii, de colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei ce contine informatii secrete de stat si informatii secrete de serviciu dintre autoritatile si institutiile publice, agentii economici cu capital integral sau partial de stat, precum si alte persoane de drept public ori privat, detinatoare de asemenea informatii, denumite in continuare unitati beneficiare.
    (2) In aplicarea dispozitiilor alin. (1) Serviciul Roman de Informatii realizeaza pe teritoriul Romaniei, prin unitatea specializata, sistemul de colectare, transport, distribuire si protectie a corespondentei clasificate, denumit in continuare sistem.
    Art. 2
    (1) Conducatorii unitatilor beneficiare selectioneaza, numesc si pregatesc, din structura de securitate proprie, cel putin un delegat pentru executarea operatiunilor de transport, predare si primire a corespondentei clasificate.
    (2) Delegatilor li se elibereaza de catre conducatorii prevazuti la alin. (1) delegatii-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, corespunzatoare clasei si nivelului cel mai inalt de secretizare a informatiilor incredintate pentru transport, predare sau primire.
    (3) Este interzisa eliberarea delegatiei, in cazul incredintarii pentru transport, predare sau primire a corespondentei ce contine informatii secrete de stat, persoanelor care nu poseda certificat de securitate sau autorizatie de acces corespunzatoare.
    Art. 3
    (1) Unitatile beneficiare care expediaza sau primesc corespondenta clasificata sunt obligate sa solicite in scris, unitatii specializate a Serviciului Roman de Informatii, includerea in sistem.
    (2) Cererea de includere in sistem cuprinde datele prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si ministerele se includ in sistem din oficiu si sunt obligate sa transmita in scris, unitatii specializate a Serviciului Roman de Informatii, datele referitoare la adresa si la delegatii desemnati.
    Art. 4
    Zilele si orele in care se realizeaza predarea-primirea intre echipele de curieri militari si delegati a corespondentei clasificate se stabilesc de catre unitatea specializata a Serviciului Roman de Informatii, impreuna cu unitatile beneficiare.
    Art. 5
    Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei isi pot organiza echipe de curieri militari sau politisti si puncte de colectare-distribuire proprii, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari.

    SECTIUNEA a 2-a
    Definitii

    Art. 6
    In sensul prevederilor prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) sistem de colectare, transport, distribuire si protectie a corespondentei clasificate - ansamblul resurselor umane si materiale, punctelor de lucru, punctelor de colectare-distribuire si traseelor de deplasare a echipelor de curieri militari, organizate intr-o conceptie unitara de unitatea specializata a Serviciului Roman de Informatii, in scopul asigurarii intre unitatile beneficiare, in conditii de siguranta si operativitate, a circulatiei corespondentei clasificate;
    b) corespondenta clasificata - documente sau materiale ce contin informatii clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu, introduse in plicuri, colete, genti, valize, containere sau alte asemenea dispozitive, pregatite pentru expediere;
    c) colectare - activitate prin care o echipa de curieri primeste corespondenta clasificata de la expeditori pe un traseu de deplasare sau in punctele de colectare-distribuire;
    d) distribuire - activitate prin care o echipa de curieri preda corespondenta clasificata la destinatari pe un traseu de deplasare;
    e) protectie - sistem integrat de masuri de natura juridica, procedurala si fizica, destinate:
    - asigurarii securitatii fizice a corespondentei clasificate pe timpul colectarii, transportului, distribuirii si in punctele de lucru impotriva actiunilor de sustragere, deteriorare, distrugere, terorism si acces neautorizat;
    - garantarii predarii corespondentei clasificate, exclusiv persoanelor autorizate sa o primeasca;
    - asigurarii securitatii persoanelor destinatare impotriva oricaror actiuni periculoase ce pot fi executate prin intermediul trimiterilor postale;
    f) control antiterorist - operatiune de verificare a corespondentei introduse in sistem din punct de vedere al existentei mijloacelor explozive, toxice, incendiare sau de alta natura, ce pun in pericol viata, integritatea fizica ori sanatatea persoanelor destinatare;
    g) punct de colectare-distribuire - loc special amenajat, conform standardelor de protectie in vigoare, in care se realizeaza predarea-primirea, intre o echipa de curieri si delegatii unitatilor beneficiare, a corespondentei clasificate;
    h) punct de lucru - loc special amenajat, conform standardelor de protectie in vigoare, in care se executa operatiuni specifice de evidenta si manipulare a corespondentei clasificate: cartare, inregistrare, control antiterorist, pregatire pentru distribuire, intocmire a situatiei zilnice privind evidenta corespondentei clasificate tranzitate prin sistem, arhivare a borderourilor si condicilor de expeditie;
    i) delegat - persoana imputernicita de conducatorul unitatii beneficiare sa transporte, sa predea sau sa primeasca corespondenta clasificata;
    j) echipa de curieri - subunitate inarmata, compusa dintr-un numar adecvat de militari sau politisti, care executa o misiune speciala ce consta in colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate, pe un traseu de deplasare.

    CAP. 2
    Colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate

    SECTIUNEA 1
    Pregatirea pentru expediere a corespondentei clasificate

    Art. 7
    (1) Dupa inregistrare documentele si materialele clasificate destinate expedierii se impacheteaza in plicuri opace si rezistente la transport; plicurile voluminoase ce depasesc greutatea de 500 g se leaga cu sfoara rezistenta, in sistem plasa.
    (2) Corespondenta clasificata care datorita volumului nu poate fi introdusa in plicuri se expediaza in colete. Greutatea unui colet nu va depasi 5 kg, cu exceptia cazurilor in care continutul nu poate fi divizat. Coletele se confectioneaza din hartie rezistenta, se leaga cu sfoara in sistem plasa si se sigileaza cu plumb sau ceara. Corespondenta clasificata, sub forma de brosuri, se impacheteaza pe un singur rand, pentru prevenirea deteriorarii ambalajului pe timpul transportului si manipularii.
    (3) Pe plic/colet este obligatorie inscrierea urmatoarelor date: clasa/nivelul de secretizare, denumirea si adresa complete ale expeditorului si destinatarului, numarul de inregistrare si, daca este necesar, mentiunea "Personal" urmata de rangul, functia, numele si prenumele persoanei respective.
    (4) Daca la denumirea expeditorului/destinatarului se utilizeaza indicativul numeric, se mentioneaza ca date de identificare: ministerul, indicativul numeric propriu-zis, localitatea si judetul unde se afla unitatea respectiva.
    (5) Plicul/coletul se transporta la destinatie intr-un ambalaj exterior, securizat, care poate fi: o servieta, geanta, mapa sau container (sac) din panza ori un alt asemenea dispozitiv, ce nu va depasi greutatea de 20 kg si dimensiunile de 350 mm inaltime, 600 mm lungime si 350 mm latime.
    (6) In situatia in care un ambalaj exterior, de tipul celor mentionate la alin. (5), in care sunt introduse plicuri/colete adresate aceluiasi destinatar, constituie o singura trimitere, pe acesta se inscriu toate datele necesare operatiunilor de predare-primire.
    (7) Cand in ambalajul exterior sunt introduse plicuri/colete adresate mai multor destinatari, pe acesta nu se inscriptioneaza clasa/nivelul de secretizare si nici mentiunea ca trimiterea contine informatii clasificate.
    (8) Datele ce se inscriptioneaza pe plic/colet sau, dupa caz, pe ambalajul exterior, se scriu clar, citet si fara modificari, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (9) Nu se primesc corespondenta clasificata impachetata in ambalaj metalic si nici trimiteri ce contin filme nedevelopate.
    (10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), cu aprobarea comandantului unitatii centrale specializate a Serviciului Roman de Informatii, in situatii in care acest lucru se impune, sunt acceptate corespondente in ambalaje metalice, expedierea de filme nedevelopate sau a altor trimiteri postale, caz in care se fac mentiuni pe colet cu privire la continutul acestuia. Ambalarea si asigurarea acestor trimiteri se fac in prezenta sefului echipei de curieri militari.
    Art. 8
    (1) Corespondenta clasificata se inchide, se lipeste si se sigileaza. Sigilarea plicurilor se efectueaza prin aplicarea in locul punctelor de legatura a stampilei de expeditie sau a stampilei cu denumirea unitatii expeditoare, iar coletele, prin imprimarea unui sigiliu in plumb sau ceara la capetele innodate ale sforii, astfel incat sa fie imposibila despachetarea/scoaterea continutului fara violarea acestora.
    (2) Documentele si materialele clasificate de nivel strict secret de importanta deosebita se impacheteaza separat si se inregistreaza in borderouri distincte de celelalte categorii de corespondenta.
    (3) Corespondenta clasificata ce se expediaza in aceeasi zi la acelasi destinatar se introduce intr-un singur ambalaj, impreuna cu un borderou in care se inscriu numerele de inregistrare a documentelor impachetate. Pe plicul/coletul astfel rezultat, in locul numarului de inregistrare se scrie litera "B", urmata de numarul borderoului, iar acesta precedat de litera "S" sau de numarul de zerouri corespunzator celui mai inalt nivel de secretizare atribuit documentelor continute.
    (4) Cand impreuna cu un plic se expediaza ca anexe ale acestuia unul sau mai multe colete, dupa numarul de inregistrare de pe plic se scrie numarul de colete. Pe colet se mentioneaza toate datele inscrise pe plic, iar in locul numarului de inregistrare se scrie "Anexa la nr. ...". Daca sunt mai multe colete, acestea se numeroteaza, iar in locul numarului de inregistrare se scrie "Anexa nr. ........ la nr. .............".
    (5) Stampilelor care imprima denumirea EXPEDITIE si pastilelor pentru aplicarea sigiliilor li se atribuie numere de serie din evidenta specifica fiecarei unitati beneficiare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Predarea-primirea corespondentei clasificate

    Art. 9
    (1) Predarea-primirea, intre echipele de curieri militari si delegatii unitatilor beneficiare, a corespondentei clasificate se executa numai in punctele de colectare-distribuire.
    (2) Predarea-primirea corespondentei clasificate, intre curier si delegat, se face dupa ce acestia se identifica reciproc prin legitimare. Curierul prezinta legitimatia de serviciu si delegatia anume eliberata, iar delegatul, cartea/buletinul de identitate si delegatia corespunzatoare clasei/nivelului de secretizare a documentelor pe care le preda sau le primeste.
    Art. 10
    (1) Corespondenta clasificata se preda, respectiv se primeste, pe baza de semnatura in borderou, conform formularului tipizat prevazut in anexa nr. 4, intocmit in doua exemplare, verificandu-se numarul trimiterilor, concordanta dintre datele inscrise pe trimiteri si cele de pe borderou, integritatea ambalajului, stampilelor si sigiliilor aplicate. Exemplarul nr. 1 al borderoului insoteste corespondenta, iar exemplarul nr. 2 ramane la unitatea expeditoare.
    (2) Borderoul se completeaza clar, citet, fara modificari sau adaugari pe text, la toate rubricile. Corespondenta clasificata adresata de unitatile beneficiare din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov destinatarilor aflati pe raza altor judete se inregistreaza in borderouri distincte.
    Art. 11
    (1) Corespondenta clasificata ce nu corespunde regulilor de pregatire pentru expediere prevazute la art. 7 si 8 se refuza la primire, consemnandu-se despre aceasta in borderoul aferent.
    (2) In cazul in care, la predare, corespondenta clasificata transportata prezinta deteriorari ale ambalajului ori se constata violari sau urme de violare a stampilelor sau sigiliilor aplicate, se intocmeste proces-verbal de constatare, conform modelului prevazut in anexa nr. 5. In situatia in care, dupa primire, o unitate beneficiara constata ca trimiterea nu ii este destinata, o returneaza imediat echipei de curieri. Seful unitatii specializate a Serviciului Roman de Informatii in a carei evidenta se afla unitatea destinatara este obligat sa dispuna verificarea imprejurarilor in care s-au comis neregulile si sa ia ori, dupa caz, sa propuna masuri corespunzatoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Transportul corespondentei clasificate

    Art. 12
    (1) Transportul corespondentei clasificate de catre echipele de curieri militari se executa cu mijloace auto, feroviare, aeriene sau navale.
    (2) Autovehiculele folosite pentru transportul corespondentei clasificate trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic si sa asigure securitatea incarcaturii transportate.
    (3) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. este obligata sa puna la dispozitie unitatii specializate a Serviciului Roman de Informatii, la cerere, contra cost, compartimente rezervate in vagoanele de calatori pentru transportul echipelor de curieri militari si al corespondentei clasificate.
    (4) In situatiile in care expedierea trebuie efectuata urgent, la cererea unitatii specializate a Serviciului Roman de Informatii, societatile comerciale de transporturi aeriene romane, precum si cele navale pun la dispozitie, contra cost, locuri rezervate pentru transportul echipelor de curieri militari si al corespondentei clasificate.
    (5) In cazuri deosebite sau cand nu pot fi folosite alte mijloace de transport, la cererea conducerii Serviciului Roman de Informatii, Ministerul Apararii Nationale va asigura transportul fara plata al corespondentei clasificate si al echipelor de curieri militari cu aeronave si cu alte mijloace de transport adecvate, aflate in administrarea acestuia.
    Art. 13
    (1) Corespondenta ce contine informatii secrete de stat se transporta numai prin echipe de curieri militari.
    (2) Corespondenta ce contine informatii secrete de serviciu poate fi transportata, in aceeasi localitate sau pe raza altei localitati, si prin personal propriu, autorizat de conducatorul unitatii beneficiare, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si a regulilor interne stabilite, potrivit legii, pentru protectia informatiilor din aceasta clasa.

    SECTIUNEA a 4-a
    Protectia corespondentei clasificate

    Art. 14
    (1) Punctele de lucru si cele de colectare-distribuire in care se gestioneaza corespondenta clasificata se amenajeaza conform standardelor de protectie in vigoare, in raport cu nivelul de secretizare a informatiilor pe care le contine.
    (2) In toate etapele misiunii echipa de curieri militari adopta dispozitive adecvate de paza si protectie a corespondentei clasificate, astfel incat aceasta sa fie supravegheata in permanenta.
    Art. 15
    (1) Pentru paza si protectia corespondentei clasificate, pe timpul colectarii, transportului si distribuirii echipele de curieri militari pot face uz de arma in situatiile si in conditiile prevazute de lege.
    (2) In scopul prevenirii oricaror actiuni periculoase ce pot fi executate prin intermediul trimiterilor postale, unitatea specializata a Serviciului Roman de Informatii executa controlul antiterorist al tuturor categoriilor de corespondenta care prezinta suspiciuni ca ar contine materiale explozive, substante toxice ori de alta natura, ce pun in pericol viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanelor destinatare.

    CAP. 3
    Obligatii, raspunderi si sanctiuni

    Art. 16
    Conducatorii unitatilor beneficiare sunt obligati:
    a) sa stabileasca si sa controleze respectarea masurilor de protectie a corespondentei clasificate pana la predarea si dupa primirea acesteia la/de la echipele de curieri militari;
    b) sa permita accesul in punctele de colectare-distribuire organizate in sediile proprii numai echipelor de curieri militari, delegatilor desemnati sa efectueze predarea-primirea corespondentei clasificate si persoanelor abilitate cu sarcini de control;
    c) sa inlesneasca echipelor de curieri militari aflate in misiune folosirea cu prioritate a mijloacelor de comunicatie de care dispun, pentru a lua legatura cu unitatea din care fac parte;
    d) sa sprijine echipele de curieri militari in cazul in care, din motive justificate, nu mai pot continua misiunea cu mijlocul de transport folosit.
    Art. 17
    Conducatorii unitatilor beneficiare raspund de instruirea delegatilor proprii cu privire la asigurarea protectiei corespondentei clasificate pe timpul transportului la/de la punctele de colectare-distribuire si la efectuarea operatiunilor de predare-primire a acesteia, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 18
    (1) Constituie contraventii la prevederile prezentei hotarari urmatoarele fapte:
    a) colectarea, transportul, distribuirea sau protectia corespondentei clasificate, in alte conditii sau locuri ori de catre alte persoane decat cele prevazute, dupa caz, la art. 1 alin. (2), art. 3, art. 8 alin. (1) si (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1) si art. 14 alin. (1);
    b) nerespectarea de catre conducatorii unitatilor beneficiare a obligatiilor prevazute la art. 16;
    c) introducerea in corespondenta clasificata a altor materiale care nu fac obiectul colectarii, transportului, distribuirii si protectiei acesteia, de catre echipele de curieri militari.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    Art. 19
    (1) Contraventiile prevazute la art. 18 se constata si sanctiunile se aplica de catre conducatorii unitatilor beneficiare, pentru personalul propriu, si de catre ofiterii desemnati din cadrul Serviciului Roman de Informatii, pentru toate persoanele juridice sau fizice cu atributii pe linia activitatilor de colectare, transport, distribuire si protectie a corespondentei clasificate, cu exceptia celor prevazute la art. 5.
    (2) Contraventiilor prevazute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Cheltuielile privind colectarea, transportul, distribuirea, protectia si controlul antiterorist al corespondentei clasificate, apartinand unitatilor beneficiare, se suporta de catre Serviciul Roman de Informatii.
    (2) Cheltuielile necesare amenajarii punctelor de colectare-distribuire in alte locuri decat sediile unitatilor Serviciului Roman de Informatii se suporta de catre unitatile beneficiare pentru a caror deservire se organizeaza.
    (3) In conformitate cu prevederile legale in vigoare, la cererea persoanelor juridice si cu aprobarea directorului Serviciului Roman de Informatii, unitatea specializata poate transporta documente si materiale neclasificate, contra cost, potrivit tarifelor convenite, iar sumele incasate se constituie venit la bugetul de stat.
    (4) Corespondenta neclasificata elaborata de Parlament, Administratia Prezidentiala, Guvern, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, ministere, prefecturi si unitati din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si care circula intre acestea se colecteaza, se transporta, se distribuie si i se asigura protectia, fara plata, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
    (5) La expedierea documentelor si materialelor neclasificate se intocmesc borderouri distincte; acestea se ambaleaza si se transporta separat de corespondenta clasificata.
    Art. 21
    (1) Unitatea specializata a Serviciului Roman de Informatii acorda asistenta de specialitate delegatilor unitatilor beneficiare, la cerere, cu privire la colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate.
    (2) Pentru relatii asupra corespondentei clasificate expediate prin sistemul organizat de Serviciului Roman de Informatii unitatile beneficiare se pot adresa unitatii specializate in termen de cel mult 2 ani de la data expedierii.
    (3) Condicile, borderourile si procesele-verbale intocmite in procesul de colectare, transport si distribuire a corespondentei clasificate se inregistreaza, se pastreaza si se distrug, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 22
    In caz de instituire a starii de urgenta, la declararea mobilizarii, starii de razboi sau a altor situatii deosebite colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate se vor efectua potrivit normelor specifice elaborate de Serviciului Roman de Informatii impreuna cu institutiile prevazute la art. 5.
    Art. 23
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 24
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 25
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 426/1992 privind colectarea, transportul si distribuirea corespondentei secrete, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 24 august 1992.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul Serviciului Roman de Informatii,
                         Alexandru Radu Timofte

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         George Cristian Maior,
                         secretar de stat

                         p. Ministru de interne,
                         Alexandru Farcas,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Enache Jiru,
                         secretar de stat

                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

    ANEXA 1
    (Formular tipizat)

    ................................
    (denumirea unitatii beneficiare)              Secret de serviciu
    Nr. S/......... din ............              Ex. nr. ..........

                                  DELEGATIE

    Prin prezenta imputernicim pe domnul/doamna .............................., posesor/posesoare al/a Certificatului de securitate/autorizatiei de acces seria ........... nr. ................., sa execute transportul, predarea si primirea corespondentei clasificate, din clasa ................, nivelul ........... .
    Se legitimeaza cu cartea/buletinul de identitate seria ..... nr. ......... .

                       Specimen de semnatura ..............

                              Conducatorul unitatii,

                                       L.S.
                            .........................

    ANEXA 2

    ................................
    (denumirea unitatii beneficiare)               Secret de serviciu
    Nr. S/.......... din ...........               Ex. nr. ..........

                                     Catre
                            UNITATEA MILITARA*) ...............

    *) Unitatea specializata a Serviciului Roman de Informatii, in a carei raza de responsabilitate isi are sediul unitatea solicitanta.

    Rugam sa dispuneti includerea unitatii noastre, cu sediul in .............., str. .............. nr. ....., telefon .............., in sistemul de colectare, transport, distribuire si protectie a corespondentei clasificate, organizat de Serviciul Roman de Informatii.
    In calitate de delegati pentru predarea, transportul si primirea corespondentei clasificate apartinand unitatii noastre, au fost numiti:
    1. ......................, nascut(a) in ..............., judetul .........., la data de ........., posesor/posesoare al/a Certificatului de securitate/autorizatiei de acces seria ....... nr. ..........., avand functia de ..................... .

                   Specimen de semnatura .......................

    2. ......................, nascut(a) in ............, judetul ............., la data de ................., posesor/posesoare al/a Certificatului de securitate/autorizatiei de acces seria ........ nr. ............, avand functia de ................. .

                   Specimen de semnatura .......................

    Propunem ca predarea-primirea corespondentei clasificate sa se realizeze la sediul unitatii noastre, etajul ...., camera ............ sau la ............. . In caz ca nu poate fi satisfacuta propunerea noastra, acceptam sa ne prezentam la un punct de colectare-distribuire stabilit de comun acord.
    Mentionam ca vom asigura colectarea si distribuirea corespondentei clasificate pentru urmatoarele unitati subordonate: ......................... .
    Ne obligam sa asiguram accesul echipelor de curieri si al persoanelor abilitate cu sarcini de control din partea Serviciului Roman de Informatii, sa comunicam in scris orice modificare privind denumirea sau adresa unitatii noastre, numele delegatilor imputerniciti, numarul de telefon, locul de predare-primire si, daca se impune, scoaterea din sistem.

                 Conducatorul unitatii
                 .....................
                                           Seful structurii de securitate,
                                           ...............................

    ANEXA 3
    (Model)

                                                 CLASA/NIVELUL DE SECRETIZARE

    EXPEDITOR ..........................................
    Localitatea, judetul ........., str. ...... nr. ....

                       DESTINATAR ....................................
                       Localitatea, judetul ........., str. ........... nr. ...
                       Daca este necesar, mentiunea PERSONAL domnului/doamnei
                       ................. rangul, functia, numele si prenumele.

    Nr. ...............

    ANEXA 4
    (Formular tipizat)

    ............................

    .....................
          (Expeditor)
                                                 .........................
                                                         (Destinatar)

                                                 SERIA*) ................

                              BORDEROU Nr.*)
                   Ziua ......, luna ....., anul .......

 _________________________________________________________________________
|Nr. | Expeditorul | Destinatarul | Nr. de inregistrare | Semnatura | Ora |
|crt.|             |              |al corespondentei si |           |     |
|    |             |              |     nr. anexelor    |           |     |
|____|_____________|______________|_____________________|___________|_____|
|*)|             |              |                     |           |     |
|____|_____________|______________|_____________________|___________|_____|
|    |             |              |                     |           |     |
|____|_____________|______________|_____________________|___________|_____|
|    |             |              |                     |           |     |
|____|_____________|______________|_____________________|___________|_____|
|    |             |              |                     |           |     |
|____|_____________|______________|_____________________|___________|_____|

                Intocmit                           Primit
        .........................         .........................
          (Numele si prenumele)              (Numele si prenumele)

        .........................         .........................
              (Semnatura)                        (Semnatura)

------------
    *) Formularul se inseriaza de catre fiecare unitate beneficiara si se leaga intr-un carnet ce va contine, de regula, 100 de file; se atribuie aceeasi serie la cate doua file.
    *) Numarul este format din: numarul propriu-zis, in ordine crescatoare in cadrul unui carnet, initialele numelui si prenumelui si un cod ale persoanei care intocmeste borderoul (de exemplu: Borderou nr. 13/B.G./134 din 20.02.2002).
    *) Nu se folosesc mai multe rubrici la inregistrarea unei corespondente.

    ANEXA 5
    (Model)

    ......................
     (denumirea unitatii)
                                                Se aproba

                            PROCES-VERBAL Nr. ......
                    Ziua ......, luna ....., anul ........

    Subsemnatii, ........................................, si ........................................, am constatat ca plicul/coletul cu nr. ........
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal in .... exemplare, din care:
    exemplarul nr. 1 la: ......................................................
                                           (destinatar)
    exemplarul nr. 2 la: ......................................................
                                           (expeditor)
    exemplarul nr. 3 la: ......................................................
                               (unitatea din care face parte curierul)

                                 Intocmit
                      ................................

    NOTA:
    Procesul verbal se anexeaza la borderoul in care este inregistrat plicul/coletul respectiv.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1349/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1349 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu