E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1310 din 25 noiembrie 1996

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 330 din  9 decembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti, persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Fizica si Tehnologia Aparatelor cu Radiatii - I.F.T.A.R., care fuzioneaza cu Institutul de Stiinte Spatiale - I.S.S., unitate fara personalitate juridica, rezultata in urma reorganizarii Institutului de Gravitatie si Stiinte Spatiale - I.G.S.S., unitati care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, str. Atomistilor nr. 1, sectorul 5.
    Art. 3
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, dezvoltare tehnologica in domeniile: fizica laserilor, electronica cuantica a solidului, fizica plasmei, fizica fasciculelor de electroni, precum si fizica spatiului cosmic (magnetometrie si plasma cosmica, radiatii cosmice, astrofizica si gravitatie, teledetectie si tehnologii spatiale).
    Art. 4
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti, stabilit pe baza bilanturilor contabile, incheiate la data de 30 iunie 1996 ale institutelor care fuzioneaza, este de 2.210.479 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 1.292.909 mii lei si active circulante 917.570 mii lei, si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Fizica si Tehnologia Aparatelor cu Radiatii - I.F.T.A.R. si de la Institutul de Gravitatie si Stiinte Spatiale - I.G.S.S., reorganizat.
    Art. 6
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti se preia prin transfer de la Institutul de Fizica si Tehnologia Aparatelor cu Radiatii si de la Institutul de Gravitatie si Stiinte Spatiale si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente, instalatii, precum si, potrivit art. 13 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 51/1996, pentru intretinerea, exploatarea si functionarea instalatiilor nucleare de interes national pe care acesta le administreaza:
    - acceleratori de electroni (betatron, accelerator liniar, microton);
    - instalatii de plasme dense magnetizate.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul cercetarii
                       si tehnologiei,
                       Doru Dumitru Palade

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI
    RADIATIEI - INFLPR BUCURESTI

                              STRUCTURA ORGANIZATORICA

   __________________________     ________________     ____________________
  |CONSILIUL DE ADMINISTRATIE|___|DIRECTOR GENERAL|___|CONSILIUL STIINTIFIC|
  |__________________________|   |________________|   |____________________|
                                  ________|_______
                                 |DIRECTOR ADJUNCT|
            _____________        |________________|
           |  CONSILIERI |________________|
           |_____________|                |
       ___________________________________|___________________________________
  ____|___      |         |            |             |            |        |  |
 |DIRECTOR|     |         |            |             |            |        |  |
 |FILIALA |     |         |            |             |            |        |  |
 |________|     |         |            |             |            |        |  |
 _____|____  ___|__  _____|_____  _____|_____  ______|_____  _____|_____   |  |
|INSTITUTUL||SECTIA||LABORATORUL||LABORATORUL||LABORATORUL ||LABORATORUL|  |  |
|DE STIINTE||LASERI||    DE     ||DE FIZICA  ||    DE      ||DE PLASMA, |  |  |
|SPATIALE  ||      ||ELECTRONICA||PLASMEI SI ||ACCELERATORI||TEMPERATURI|  |  |
|          ||      ||CUANTICA A ||FUZIUNE    ||ELECTRONI   ||JOASE      |  |  |
|          ||      ||SOLIDULUI  ||NUCLEARA   ||            ||           |  |  |
|__________||______||___________||___________||____________||___________|  |  |
                                           ________________________________|  |
                                      ____|___                     ___________|
                                     |DIRECTOR|               ____|___
                                     | TEHNIC |              |DIRECTOR|
                                     |________|              |ECONOMIC|
                                _________|_________          |________|
                               |   DEPARTAMENTUL   |   ___________|__________
                               |TEHNIC-ADMINSTRATIV|  |DEPARTAMENTUL ECONOMIC|
                               |___________________|  |______________________|

    ANEXA 2

                  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome conform Legii nr. 51/1996 si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Institutul are structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.310 din 25 noiembrie 1996.
    (2) Institutul are, in cadrul structurii sale, o filiala fara personalitate juridica. Aceasta este Institutul de Stiinte Spatiale - I.S.S. Bucuresti, str. Atomistilor nr. 1, sectorul 5.
    (3) Institutul poate infiinta, in cadrul structurii sale, subunitati fara personalitate juridica necesare realizarii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in urmatoarele domenii ale fizicii: fizica laserilor, electronica cuantica a solidului, fizica plasmei, fizica acceleratorilor de electroni, precum si fizica spatiului cosmic (magnetometrie si plasma cosmica, radiatii cosmice, astrofizica si gravitatie, teledetectie si tehnologii spatiale). Activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica se realizeaza prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniilor si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "Orizont 2000".
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:

    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica:
    - cercetare fundamentala de baza si orientata, realizata in scopul cresterii nivelului cunostintelor in urmatoarele domenii ale fizicii: fizica laserilor, electronica cuantica a solidului, fizica plasmei, fizica acceleratorilor de electroni, precum si fizica spatiului cosmic (magnetometrie si plasma cosmica, radiatii cosmice, astrofizica si gravitatie, teledetectie si tehnologii spatiale);
    - cercetare aplicativa de tip precompetitiv pentru realizarea de studii si de cercetari aplicative ce vizeaza:
      - cercetarea si elaborarea de tehnologii neconventionale cu fascicule laser, cu plasma si cu acceleratori de electroni;
      - cercetarea, proiectarea si realizarea de instalatii si de echipamente generatoare de radiatii laser, plasma si fascicule de electroni accelerati;
      - cercetarea, proiectarea si realizarea de dispozitive, componente si de aparatura specifica de masura si control pentru instalatiile si echipamentele cu laseri, plasma si acceleratori de electroni;
      - cercetarea, proiectarea si realizarea de echipamente complexe cu laseri, plasma, fascicule de electroni pentru aplicatii la prelucrarea materialelor, tratamentul suprafetelor, control nedistructiv, metrologie, procesari plasma, chimice sau fotochimice, iradieri tehnologice in urmatoarele domenii: industrie, comunicatii, medicina, protectia mediului, agricultura, invatamant etc.;
      - promovarea activitatilor de valorificare a cercetarii prin transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii agentilor economici cu capital de stat sau particular;
      - elaborarea de strategii, programe si studii de diagnoza privind dezvoltarea domeniilor specifice institutului;
      - standardizarea in domeniul laserilor;
      - cercetarea, proiectarea si constructia aparaturii pentru experimente spatiale.
    b) In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica:
    - cercetare aplicativa si/sau dezvoltare tehnologica pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul de activitate si din domenii conexe.

    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    - asistenta tehnica, transferul de tehnologii, elaborarea de studii de specialitate si consultanta, atestarea metrologica si eliberarea de certificate de calitate pentru beneficiari din tara si din strainatate;
    - efectuarea de teste, probe si masuratori in vederea autorizarii tehnice si omologarii aparaturii, instalatiilor, sistemelor si serviciilor din domeniile fizicii: fizica laserilor, electronica cuantica a solidului, fizica plasmei, fizica acceleratorilor de electroni, fizica spatiului cosmic, precum si in domenii conexe;
    - cercetarea-dezvoltarea pentru solutionarea unor probleme ale agentilor economici;
    - initierea si elaborarea proiectelor de acte normative in domeniu;
    - expertizarea, analizarea si servicii specifice domeniului laserilor, plasmei, fasciculelor de electroni;
    - elaborarea programelor si strategiilor de cercetare-dezvoltare;
    - activitati de investitii in domeniul de activitate;
    - activitati de import, export de instalatii, aparate, materiale, documentatii, reviste si de carti pentru necesitati proprii sau la cerere;
    - activitati de documentare, editare si tiparire de materiale de specialitate, reviste, preprinturi, carti, materiale publicitare;
    - activitati de pregatire a personalului propriu si a agentilor economici in lucrul cu laseri si pentru preluarea unor echipamente si tehnologii cu laseri, plasma, fascicule de electroni;
    - activitati didactice in invatamantul superior;
    - practica studentilor si asigurarea coordonarii lucrarilor de absolvire a facultatii;
    - conducerea si atribuirea de doctorate in conformitate cu legislatia in vigoare;
    - masurarea, incercarea si certificarea calitatii in domeniul laserilor si al echipamentului cu laseri;
    - certificarea metrologica a laserilor si echipamentelor cu laseri;
    - pregatirea prin scolarizare a personalului din tara, expus la risc laser;
    - stabilirea metodologiei de protectie la radiatia laser si a proiectelor de norme de aplicare a acesteia;
    - evidenta si controlul unitatilor cu risc laser in tara;
    - avizarea functionarii unitatilor laser;
    - expertizarea, analizarea si servicii specifice in domeniul laserilor si echipamentelor cu laseri;
    - marketing in domeniul laserilor, plasma, acceleratori si domenii conexe;
    - elaborarea procedurilor, normelor de calitate si de control pentru activitati economice, in acord cu cele practicate pe plan international;
    - elaborarea si aplicarea programelor de asigurare a calitatii;
    - efectuarea transportului tehnologic si de salariati cu mijloace auto proprii.

    C. Formare si specializare de cercetatori in domeniul propriu de activitate:
    - desfasurarea unor activitati de specializare si perfectionare in vederea formarii unor specialisti in domeniile specifice institutului, prin participarea la elaborarea de lucrari teoretice si experimentale, lucrari de diploma, doctorantura, cursuri si scoli nationale si internationale;
    - formarea de cadre de cercetare si tehnicieni de inalta calificare, necesare activitatilor specifice institutului;
    - organizarea de manifestari stiintifice nationale si internationale specifice institutului;
    - integrarea europeana in domeniile specifice prin realizarea de proiecte comune de cercetare in cadrul unor contracte europene PECO, INCO COPERNICUS, EUREKA, AIEA, CERN, ESA, NASA si altele, precum si in cadrul unor acorduri interguvernamentale si bilaterale.

    D. Executia de unicate si serii mici ale aparaturii, echipamentelor, instalatiilor si dispozitivelor in urmatoarele domenii ale fizicii: fizica laserilor, electronica cuantica a solidului, fizica plasmei, fizica acceleratorilor de electroni, precum si fizica spatiului cosmic.
    In cadrul programului sau de activitate, institutul poate colabora si la realizarea unor activitati de cercetare-dezvoltare privind apararea nationala.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform bilanturilor contabile la data de 30 iunie 1996 ale institutelor care fuzioneaza, institutul are un patrimoniu in valoare de 2.210.479 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 1.292.909 mii lei si active circulante 917.570 mii lei.
    Din acesta, patrimoniul Institutului de Stiinte Spatiale - I.S.S. Bucuresti este in valoare de 211.889 mii lei, din care imobilizari corporale si necorporale 56.118 mii lei si active circulante 155.771 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica (terenuri, cai de circulatie si de acces, cladiri, instalatii de interes national, retele de apa, retele de transport si de distributie utilitati, retele de comunicatie pentru mesaje si date, spatii verzi, mijloace auto si altele), precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii.
    (2) Prin specificul activitatilor sale si al instalatiilor nucleare de interes national pe care le administreaza in Platforma Magurele (acceleratori de electroni, betatron, accelerator liniar, microton, instalatii de plasme dense magnetizate), institutul este obiectiv nuclear, caracter care ii confera dreptul, potrivit reglementarilor legale privind desfasurarea activitatilor nucleare, de a cuprinde in patrimoniul sau toate terenurile, infrastructura si caile de acces necesare asigurarii functionarii sale in conformitate cu prevederile nationale si internationale referitoare la radioprotectie, securitate nucleara, protectie sanitara, protectie fizica si protectie a mediului inconjurator.
    (3) Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acestuia.
    (4) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (5) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (6) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (7) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.
    (8) Institutul preia in patrimoniul sau lucrarile de investitii proprii aflate in curs de executie pe teritoriul sau si la care a fost beneficiar Institutul de Fizica si Tehnologia Aparatelor cu Radiatii.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate si/sau colective interdisciplinare etc.
    Art. 8
    Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie. Pentru domeniile proprii de activitate, institutul de Stiinte Spatiale are imputerniciri de reprezentare interna si externa.
    Art. 9
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general pentru indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de catre acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) - Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de catre consiliul stiintific.
    Art. 11
    Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
    - 1 presedinte;
    - 1 vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - directorul Institutului de Stiinte Spatiale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (3) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de catre acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani, care nu au atins varsta de pensionare, si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de catre consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna si ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat si reprezentantul sindicatului.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material, conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor si obligatiilor ce le revin. In astfel de situatii ei pot fi revocati prin ordin al organului care a facut numirea.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, organul coordonator.
    (4) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) vor raspunde pentru daunele cauzate din aceasta, pentru institut.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la organul coordonator, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii si subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Cercetarii si Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Cercetarii si Tehnologiei un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de catre institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au competenta manageriala.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurilor organizatorice si functionale ale institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie, si aproba salariile personalului din institut rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul propriu, conform reglementarilor legale;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II si III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale; aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii ce-i sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte dintre atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 19 membri, reprezentand toate departamentele (directiile) stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului si din afara acestuia, alesi, prin vot secret, de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului stiintific. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul adjunct al institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in domeniul propriu de activitate;
    b) analizeaza realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice finantate ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii de cercetare-dezvoltare;
    e) propune masuri pentru perfectionare profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale, stiintifice si academice;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II si III si cercetator stiintific;
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.
    k) acorda titlul de doctor si il supune spre confirmare Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare de pe langa Ministerul Invatamantului.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare.

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca, in executia bugetului de venituri si cheltuieli, sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania. Institutul de Stiinte Spatiale are subcont separat.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la unitatile bancare specializate, cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, potrivit legii.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1310/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1310 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu