E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1303 din 25 noiembrie 1996

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 334 din 11 decembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti, persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Industriilor, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea institutului de Cercetare si Proiectare pentru Mecanica Fina, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 6 - 8, sectorul 2.
    Art. 3
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti are ca obiect principal de activitate cercetari fundamentale si aplicative, dezvoltare tehnologica, reglementari tehnice si economice, de interes public si national, care privesc domeniul mecanicii fine.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1996, este de 2.222.337 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 685.000 mii lei si active circulante 1.537.337 mii lei, si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Mecanica Fina.
    Art. 6
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Mecanica Fina si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 8
    Ministerul Industriilor, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul cercetarii si tehnologiei,
                        Doru Dumitru Palade

                        Ministrul industriilor,
                        Alexandru Stanescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    PENTRU MECANICA FINA - CEFIN BUCURESTI

                              STRUCTURA ORGANIZATORICA

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - DIRECTOR COORDONATOR

 __________________________       __________________      ____________________
|CONSILIUL DE ADMINISTRATIE|_____|DIRECTORUL GENERAL|____|CONSILIUL STIINTIFIC|
|__________________________|     |__________________|    |____________________|
                                         |
                                         |
               ____________              |                ___________________
              | CONSILIERI |_____________|_______________| CONTROL FINANCIAR |
              |____________|             |               |___________________|
                                         |
                                         |
       __________________________________|_____________________________
      |        |      |        |      |       |          |             |
      |        |      |        |      |       |      ____|_____        |
     _|_      _|_    _|_      _|_    _|_     _|_    | DIRECTOR |       |
    | A |    | A |  | A |    | A |  | A |   | A |   | ECONOMIC |       |
    |___|    |___|  |___|    |___|  |___|   |___|   |__________|       |
 _____|_______ | _____|_______ | _____|_____  |    ______|_______      |
|DEPARTAMENTUL|||DEPARTAMENTUL|||DIRECTIA   | |   |DIRECTIA      |     |
|TEHNICA      |||APARATURA DE |||INGINERIA  | |   |ECONOMICA,    |     |
|MASURARII    |||CONTROL,     |||CALITATII, | |   |FINANCIARA,   |     |
|DIMENSIONALE |||LABORATOR SI |||ASIGURARE, | |   |CONTABILITATE,|     |
|             |||ECHIPAMENTE  |||CERTIFICARE| |   |ADMINISTRATIV,|     |
|             |||SPECIALE     |||           | |   |APROVIZIONARE |     |
|             |||BIOMEDICALE  |||           | |   |              |     |
|             |||SI MEDIU     |||           | |   |              |     |
|_____________|||_____________|||___________| |   |______________|     |
         ______|______   ______|________  ____|_____           ________|______
        |DEPARTAMENTUL| |DEPARTAMENTUL  ||DIRECTIA  |         | COMPARTIMENTE |
        |SISTEME DE   | |PENTRU EXECUTII||STRATEGIE,|         |  FUNCTIONALE  |
        |MASURARE     | |MODELE         ||PROGRAME, |         |_______________|
        |MARIMI       | |EXPERIMENTALE, ||CERCETARE,|
        |NEELECTRICE  | |PROTOTIPURI,   ||RESURSE   |
        |SI TEHNOLOGII| |UNICATE, SERIE ||          |
        |SPECIFICE    | |MICA           ||          |
        |PENTRU       | |               ||          |
        |MECANICA FINA| |               ||          |
        |_____________| |_______________||__________|

    ANEXA 2

                REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru MecanicA Fina - CEFIN Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Industriilor, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome conform Legii nr. 51/1996, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Institutul are structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.303 din 25 noiembrie 1996.
    (2) Institutul poate infiinta, in cadrul structurii sale, si alte subunitati fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului de activitate.
    Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul mecanicii fine, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde, in principal, urmatoarele categorii de activitati reglementate prin Nomenclatorul activitatilor comunitatii europene (NACE):
    1. Activitati de cercetare-dezvoltare - NACE 73:
    1.1. In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si interes national - NACE 73.1, privind:
    1.1.1. metode, tehnologii si mijloace de masurare si control pentru verificarea caracteristicilor de calitate prin procedee specifice tehnicii de masurare;
    1.1.2. sisteme informatizate de control si asigurare a calitatii, specifice ingineriei calitatii;
    1.1.3. concepte si metode destinate ameliorarii competitivitatii, cresterii fiabilitatii si capabilitatii proceselor industriale;
    1.1.4. igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; in acest scop institutul efectueaza:
    - cercetari fundamentale de baza si orientate, pentru dezvoltarea domeniului de mecanica fina;
    - realizari de materiale noi si tehnologii specifice de fabricatie si utilizare specifice mecanicii fine;
    - realizarea echipamentelor si instalatiilor pentru tehnici medicale si biomedicale;
    - realizarea de echipamente pentru controlul si protectia mediului;
    - cercetari in domeniul ingineriei calitatii;
    - realizarea de produse, tehnologii si utilaje specifice subdomeniilor de micromecanica si mecatronica;
    - cercetari aplicative pentru dezvoltarea si perfectionarea tehnicilor, tehnologiilor si sistemelor specifice domeniului de mecanica fina;
    - realizarea de aparatura si echipamente pentru cercetare si laborator;
    1.1.5. elaborari de standarde si norme specifice domeniului.
    1.2. Activitati informatice - NACE 72:
    1.2.1. realizare de software - NACE 72.2;
    1.2.2. tratarea datelor - NACE 72.3;
    1.2.3. activitati de banci de date - NACE 72.4.
    1.3. Studii si cercetari - NACE 74.13, cuprinzand:
    - studii de piata si sondaje;
    - strategii sectoriale;
    - studii de diagnoza si prognoza;
    - sinteze tehnico-stiintifice.
    1.4. Consultanta manageriala - NACE 839.1.
    1.5. In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza cercetari aplicative pentru solutionarea problemelor din domeniul de activitate - NACE 74.3.:
    1.5.1. dezvoltarea tehnicilor experimentale si a masuratorilor in laborator;
    1.5.2. elaborarea de tehnologii si proceduri pentru testare si investigare in cadrul proceselor de productie;
    1.5.3. realizarea de produse, tehnologii si utilaje specifice domeniului si subdomeniilor de mecanica fina, la cererea agentilor economici.
    2. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare - NACE 74.8, pe care le desfasoara institutul:
    2.1. asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru proiectarea si executia obiectivelor specifice domeniului;
    2.2. expertize tehnice privind gradul de functionalitate si siguranta operationala a instalatiilor si echipamentelor de masurare si control;
    2.3. solutii tehnice si programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare si executie de aparatura, scule si dispozitive;
    2.4. studii de fezabilitate, oferte, documentatii pentru participarea la licitatii pentru proiectare si executie de obiective din domeniu;
    2.5. certificare de produse si tehnologii;
    2.6. certificate si rapoarte de calitate in urma testarilor efectuate.
    3. Activitatea de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate - NACE 74.5:
    Institutul desfasoara urmatoarele activitati:
    3.1. pregatire profesionala si specializare de nivel mediu;
    3.2. pregatire profesionala de nivel universitar, postuniversitar si doctorantura, potrivit legii.
    4. Activitati de editare si tipizare a publicatiilor de specialitate - NACE 74.4:
    - Revista Romana de Mecanica Fina si Optica;
    - Catalog cu fise de prezentare a rezultatelor cercetarii din domeniu;
    - Buletin informativ de mecanica fina;
    - Colectia "Tehnica masurarii si ingineria calitatii";
    - Colectia "Marketing si ofertare in mecanica fina";
    - studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii in domeniul propriu de activitate.
    5. Activitati privind deservirea fabricatiei de:
    5.1. instrumente si aparate de masurare si control de precizie - NACE 37.1.
    5.2. echipamente medico-chirurgicale si de ortopedie - NACE 37.2.;
    5.3. instrumente optice si echipamente fotografice - NACE 37.3.;
    5.4. orologerie - NACE 37.4.;
    5.5. masini si echipamente mecanice - NACE 29.1.;
    5.6. masini de uz general - NACE 29.2.;
    5.7. scule de mana - NACE 31.6.
    Aceste activitati se realizeaza prin:
    - activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii din domeniul de mecanica fina;
    - valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul de mecanica fina.
    6. Activitatea de executie in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniu prin realizarea de modele experimentale si prototipuri, precum si expozitii de profil - NACE 73.
    7. Institutul poate efectua si activitati de import-export potrivit legii - NACE 51 si NACE 52.
    8. Activitati in invatamantul superior - NACE 80.3, prin:
    - elaborare documentatie - suport cursuri;
    - cursuri tematice;
    - dotare laboratoare.
    9. Activitati asociative - NACE 91, prin:
    - organizatii profesionale.
    10. Activitati extrateritoriale - NACE 99.0, cuprinzand:
    - colaborari tehnico-stiintifice internationale;
    - participari la manifestari tehnico-stiintifice internationale;
    - participari la burse de studii, specializare si doctorat;
    - participari la foruri de coordonare tehnico-stiintifica.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Institutul are un patrimoniu in valoare de 2.222.337 mii lei, conform bilantului contabil incheiat la 30 iunie 1996, din care: imobilizari corporale si necorporale 685.000 mii lei si active circulante 1.537.337 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acesta, in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Industriilor si a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare, precum si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 8
    Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Subunitatile din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
    - 1 presedinte;
    - 1 vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    - un reprezentant al Ministerului Industriilor;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din domeniul de activitate al institutului.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului industriilor, cu avizul ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea directorului general.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele Consiliului de administratie este invitat si reprezentantul sindicatului.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acestuia;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare Aplicativa si Dezvoltare;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe care il depune la organul coordonator in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) aproba contractul colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiuni concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului industriilor, cu acordul ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul propriu al institutului;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea in functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II si III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) exercita atributiile de ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 15 membri reprezentand toate departamentele stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific poate fi alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorii stiintifici ai institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul mecanicii fine;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II, III si cercetator stiintific;
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea ministerului coordonator.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuieli totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractele colective de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
    Art. 35
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Industriilor, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Industriilor si cu acordul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1303/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1303 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu