Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1282 din 15 decembrie 2010

privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 862 din 22 decembrie 2010In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, aprobata prin Legea nr. 86/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Articol unic. - Se aproba Amendamentul nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori*) dintre Guvernul României, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2002, aprobata prin Legea nr. 86/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

*) Traducere.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Bucuresti 18 februarie 2010

Catre: Banca Europeana de Investitii

Bd. Konrad Adenauer 100, Luxemburg

Fax: 00352-43 79 72 90

In atentia:

Domnului Cormac Murphy

Director Departament - România si Cipru

Cc: Dl Thomas Timme, ofiter de proiect - România si Cipru

Directia Europa de Sud-Est

Referitor la: Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare nr. 21.489 dintre România si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (în prezent Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. - CNADNR)

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

Stimati domni,

Ulterior primirii ratei dobânzii indicative care urma sa fie aplicata contractului de finantare mentionat anterior, rezultatele la care s-a ajuns prin analiza facuta în cadrul Ministerului Finantelor Publice în cazul noilor conditii referitoare la potentiala extindere a datei de rambursare solicitate anterior de CNADNR, va rugam sa considerati forma finala a solicitarii de amendare ca referindu-se la urmatoarele aspecte:

- extinderea datei-limita de tragere a sumelor din împrumut, de la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2011 (art. 1.02B);

- modificarea datei dupa care Banca poate sa anuleze, integral sau partial, orice parte netrasa din împrumut, de la 30 aprilie 2010 la 30 aprilie 2012 (art. 1.05);

- modificarea datei estimate de finalizare a proiectului, de la „mijlocul anului 2009" la „mijlocul anului 2011" (anexa A), în conditiile pastrarii aceleiasi date-limita de rambursare de 15 septembrie 2021 pentru tragerile viitoare care se vor efectua din suma de 157.590.000,00 euro.

Data fiind importanta Amendamentului nr. 3 anterior prezentat, asteptam primirea cât mai curând posibil a opiniei dumneavoastra.

Multumim pentru cooperarea si întelegerea dumneavoastra.

Cu sinceritate,

Bogdan Alexandru Dragoi,

secretar de stat

Prin DHL

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

70060 Bucuresti

România

In atentia domnului Bogdan Dragoi, secretar de stat

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Bd. Dinicu Goiescu nr. 38, sectorul 1

RO -77113 Bucuresti

România

JUOPSEE/AIA nr. 007941/20 iulie 2010

Luxemburg, 19 iulie 2010

Subiect: Reabilitarea drumurilor V (FI No 21.489)

Contractul de finantare semnat la data de 8 martie 2002 cu amendarile ulterioare (Contractul de finantare) dintre România (Imprumutatul), Banca Europeana de Investitii (Banca) si Administratia Nationala a Drumurilor (în prezent Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. - CNADNR)

Amendamentul nr. 3

Stimati domni,

Facem referire la scrisoarea Ministerului Finantelor Publice datata 18 februarie 2010, prin care Banca a fost solicitata sa: (i) extinda datele-limita contractuale în cadrul Contractului de finantare; si (ii) sa modifice graficul de amortizare pentru suma de 157.590.000,00 euro nedisponibilizata din împrumut.

Avem placerea sa va informam ca Banca accepta solicitarea de mai sus privind amendarea Contractului de finantare.

In consecinta, urmatoarele prevederi ale Contractului de finantare se vor amenda dupa cum urmeaza:

a) la articolul 1.02B, data „31 decembrie 2009" se va citi din acest moment „31 decembrie 2011";

b) la articolul 1.05, data „30 aprilie 2010" se va citi din acest moment „30 aprilie 2012";

c) articolul 4.01 va fi amendat si se va citi dupa cum urmeaza:

„Imprumutatul va rambursa: (i) fiecare transa disponibilizata la sau dupa 27 iunie 2007, în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa B; (ii) fiecare transa disponibilizata dupa 27 iunie 2007 si înainte de 19 iulie 2010, în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa C; si (iii) fiecare transa disponibilizata lasau dupa data de 19 iulie 2010, în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa D.";

d) primul paragraf al articolului 12.03 va fi amendat si se va citi dupa cum urmeaza: „Preambulul si urmatoarele anexe reprezinta parte a prezentului contract:

- anexa A «Descrierea tehnica»;

- anexa B «Graficul de amortizare» (pentru toate transele disponibilizate la sau înainte de 27 iunie 2007);

- anexa C «Graficul de amortizare» (pentru toate transele disponibilizate dupa data de 27 iunie 2007 si înainte de 19 iulie 2010); si

- anexa D «Graficul de amortizare» (pentru transele disponibilizate la data sau ulterior datei de 19 iulie 2010).";

e) în cadrul Descrierii tehnice prezentate în anexa A, propozitia „Data de finalizare estimata este mijlocul anului 2009" se va amenda si se va citi dupa cum urmeaza: „Data de finalizare estimata este mijlocul anului 2011.";

f) se va insera o noua anexa, anexa D, de forma celei prezentate în anexa I la prezenta scrisoare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

(i) anexa B va fi aplicabila transelor disponibilizate odata cu sau înaintea semnarii amendamentului nr. 1 datat 27 iunie 2007 (Amendamentul nr. 1);

(ii) anexa C, de forma prezentata în anexa la Amendamentul nr. 1, se va aplica transelor disponibilizate ulterior datei Amendamentului nr. 1 si înainte de data prezentului amendament nr. 3;

(iii) anexa D va fi aplicabila portiunii de 157.590.000,00 euro nedisponibilizate din împrumut.

Restul termenilor si conditiilor din Contractul de finantare va ramâne nemodificat.

Termenii din Contractul de finantare vor avea acelasi înteles când vor fi utilizati în prezentul context, cu exceptia cazului în care este mentionat altfel, în mod expres.

Se va plati Bancii un comision de amendare de 5.000 euro (cinci mii euro) din partea Imprumutatului.

Aceasta suma va fi platita catre Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg (BCEELULL), numar de cont IBAN LU30 0019 0050 6105 6000, în termen de 15 zile de la semnarea prezentului amendament nr. 3, mentionându-se numarul facturii ca referinta.

Factura justificativa urmeaza a fi transmisa prin curier separat.

In scopul confirmarii acordului dumneavoastra la cele de mai sus, va rugam sa initializati prima pagina a tuturor originalelor acestei scrisori si sa semnati, indicând de asemenea si data semnarii, toate cele patru (4) originale.

Va rugam ca ulterior sa transmiteti toate cele 4 originale la CNADNR pentru acord si contrasemnare.

Prezentul amendament va intra în vigoare la data primirii de catre noi a doua (2) originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzator de dumneavoastra.

Cu stima,

Banca Europeana de Investitii

C. Murphy                          F. Bruni Roccia

Agreat si acceptat pentru si din partea României, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice,

Bogdan Alexandru Dragoi,

secretar de stat

..................................................

Data.............................................

Agreat si acceptat pentru si din partea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A.,

Dorina Tiron

.....................................................

Data.............................................

ANEXA I

Anexa D

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

GRAFICUL   DE  AMORTIZARE

aferent transelor disponibilizate la data sau ulterior datei de 19 iulie 2010

Data scadenta a transei de rambursat

Fractie de capital

1.

15.03.2012

1/20

2.

15.09.2012

1/20

3.

15.03.2013

1/20

4.

15.09.2013

1/20

5.

15.03.2014

1/20

6.

15.09.2014

1/20

7.

15.03.2015

1/20

8.

15.09.2015

1/20

9.

15.03.2016

1/20

10.

15.09.2016

1/20

11.

15.03.2017

1/20

12.

15.09.2017

1/20

13.

15.03.2018

1/20

14.

15.09.2018

1/20

15.

15.03.2019

1/20

16.

15.09.2019

1/20

17.

15.03.2020

1/20

18.

15.09.2020

1/20

19.

15.03.2021

1/20

20.

15.09.2021

1/20


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1282/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1282 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu