Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.128 din 27.03.2013

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 04 aprilie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I(1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu 22 de noi bunuri, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie a bunurilor rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, în condiţiile legii, sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, potrivit anexei nr. 1.(2) Caracteristicile unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a evaluării, reevaluării, a efectuării unor lucrări de cadastru şi de modernizare.(3) Valoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a reevaluării şi a efectuării unor lucrări de modernizare. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1SITUAŢIA înscrierii de bunuri în Inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza OG nr. 25/1995 prin Legea 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ Închiriere/ Dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Supuru de Jos DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Satu Mare; Sat Supuru de Jos; Str. Gării; nr. 84 2011 40.370 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 191/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
2 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Borod DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Bihor; Comuna Borod 2011 55.217 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 191/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
3 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Târgu Logreşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Gorj; Sat Târgu Logreşti; nr: - 2011 55.217 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 174/15.11.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
4 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Bâcleş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Loc. Bâcleş 2011 40.370 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 174/15.11.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Banloc DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Timiş; Com. Banloc; -; nr: -; 2011 55.217 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 173/15.11.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
6 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Jimbolia DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Timiş; Oraş Jimbolia; Str. Eftimie Murgu; nr: -; 2011 55.217 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 173/15.11.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
7 8.30 Staţia meteo automată SM Bisoca DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Buzău; Comuna Bisoca; nr. 2 2011 55.217 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 194 B/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
8 8.30 Staţia meteo automată SM Câmpina DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Prahova; Mun. Câmpina; Str. Ion Heliade Rădulescu; nr. 89 2011 55.217 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 194 B/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
9 8.30 Staţia meteo automată SM Predeal DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Braşov, Oraş Predeal; Bd. Libertăţii; nr: 36 2011 55.217 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 194 B/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
10 8.30 Staţia meteo automată Vaisala SM Baraolt DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Covasna; Oraş Baraolt; Strada Libertăţii; nr. 26 2011 40.370 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 192/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
11 8.30 Staţia meteo automată Vaisala SM Sărmaş DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Mureş; Oraş Sărmaş, Str. Câmpului; nr. 23 2011 55.217 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 192/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
12 8.30 Staţia meteo automată SM Tecuci DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Galaţi; Mun. Tecuci; Strada Izvor; nr. 32 2011 55.217 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 193/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
13 8.30 Staţia meteo automată Vaisala SM Bârlad DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Com. Perieni; Sat Perieni; Şos. Crâng; nr. 3 2011 47.134 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 202/29.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
14 8.30 Staţia meteo automată Vaisala SM Cotnari DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Comuna Cotnari; fără nr. 2011 47.134 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 202/29.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
15 8.30 Staţia meteo automată autonomă SM Jurilovca DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; Judeţ: Tulcea; Com. Jurilovca 2011 40.370 Legea 139/2000, Legea 216/2004, Dec. 193 B/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
16 8.30 Staţia meteo automată autonomă DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta ANM - sediul central Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sect. 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti; nr. 97 2011 40.370 Legea 139/2000, Legea 216/2004, PVRPIF/19.12.2011, Contract 4432/08.11.2010 în administrare mobil
17 8.30 Poartă de comunicaţii SUN ULTRA 60 Aparatură electronică de comunicaţii În incinta ANM - sediul central Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sect. 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti; nr. 97 2004 231.455 Legea 139/2000, Legea 216/2004, HG 1073/1999, Contract 1704/2000 în administrare mobil
18 8.28.01 Teren platformă meteorologică SM Borod S = 1.325 mp, Extras CF nr. 57565 N, S, E, V - Păşune comunală Ţara: România; Judeţ: Bihor; Comuna Borod 1945 28.210 Legea 213/1998, Legea 216/2004, Raport de evaluare în administrare imobil
19 8.28.01 Teren SM Baraolt S = 1.727 mp, Extras CF nr. 24639 N, V, E -Teren particular, S - Drum judeţean Ţara: România; Judeţ: Covasna, Oraş Baraolt; Strada Libertăţii, nr. 26 1960 80.050 Legea 213/1998, Legea 216/2004, Raport de evaluare în administrare imobil
20 8.28.01 Clădire SM Semenic Cabană din lemn şi BCA, S (parţial) + P + E (parţial), Sc = 161 mp, Sd = 315 mp, Extras CF nr. 31334 N, E, S, V - Păşune comunală Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Comuna Văliug; Vf. Semenic 1944 201.511 Legea 213/1998, Legea 216/2004, HG 2060/2004, Dec. 353/29.12.2004 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 8.28.01 Clădire SM Bâlea Lac Clădire din lemn, fundaţii din beton, S+P+E, şi instalaţii aferente, Sc = 107 mp, Sd = 265 mp, Extras CF nr. 100696 N, V, S, E - Teren stâncos proprietatea Consiliului Local Cârţişoara Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Comuna Cârţişoara 2010 560.472 Legea 213/1998, Legea 216/2004, Dec. 241/03.12.2010, PVRTL nr. 3835/17.09.2010 în administrare imobil
22 8.28.01 Teren SM Adamclisi S = 634 mp, Extras CF nr. 100857 N, E, V - Consiliul Local Adamclisi, S DN3 Ţara: România; Judeţ: Constanţa; Comuna Adamclisi, str. Decebal nr. 1 2006 17.180 Legea 213/1998, Legea 216/2004, Raport reevaluare, Contract 531/2007 în administrare imobil

ANEXA Nr. 2Bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie, la care se modifică datele de identificare ca urmare a evaluării, reevaluării, lucrărilor de cadastru şi de modernizare

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza OG nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Bază legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ Închiriere/ Dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62736 8.28.01 Teren Administraţia Naţională de Meteorologie - sediul central Băneasa S = 93.933 mp Extras CF nr. 248038 E - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - F. Sericicola, V - Proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1961 165.170.043 HG 980/1998 739/09-JUL-03, HG 91/2007, Protocol nr. MMGA 3922/21.08.2007 şi MT nr. 886 SB/27.08.2007, HG 1259/2011, Legea 216/2004 în administrare imobil
2 62777 8.28.01 Teren staţia meteo Ceahlău S = 2.000 mp, Extras CF nr. 50867 N - Potecă, E, S, V - Teren Consiliul Local Bicaz Ţara: România; Judeţ: Neamţ; Oraş Bicaz; fără număr 1965 139.030 LG 216/2004 Raport evaluare în administrare imobil
3 62779 8.28.01 Teren staţia meteo Rădăuţi S = 3.034 mp, Extras CF nr. 35249 N, V - Drum public, S - Str. Ştefan cel Mare, E - Botnăraşu Dumitru Ţara: România; Judeţ: Suceava; Municipiul Rădăuţi; Strada Ştefan cel Mare nr. 132 1957 131.820 LG 216/2004 Raport evaluare în administrare imobil
4 62782 8.28.01 Teren staţia meteo Piatra-Neamţ S = 1.505,02 mp Extras CF nr. 5575/N N, E, S - Consiliul Local Piatra-Neamţ, V - Str. Sirenei Ţara: România; Judeţ: Neamţ; Municipiul Piatra-Neamţ; Str. Sirenei nr. 21 1986 33.514 HG 980/1998 739/09-JUL-03 Raport de evaluare Anexa nr. 1 Protocol predare-primire în administrare imobil
5 62786 8.28.01 Teren staţia meteo Botoşani S = 3.988,5 mp, Extras CF nr. 54849 N - Fam. Cristescu Ion, S - Alexa Emil, E - Str. George Enescu, V - Teren Consiliul Municipal Botoşani Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Municipiul Botoşani; Str. George Enescu; nr. 4 1973 208.463 LG 216/2004 Raport evaluare în administrare imobil
6 62816 8.28.01 Teren staţia meteo Roşia Montană S = 5.032 mp, Extras CF nr. 71751 Păşuni Ţara: România; Judeţ: Alba; Comuna Roşia Montană; fără număr 1970 218.630 LG 216/2004 Raport evaluare în administrare imobil
7 62831 8.28.01 Teren staţia meteo Păltiniş S = 1.826 mp, Extras CF nr. 116733 Ocolul silvic Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Localitate Păltiniş 1960 174.540 LG 216/2004 Raport evaluare în administrare imobil
8 62837 8.28.01 Teren staţia meteorologică Arad S = 3.639 mp, Extras CF nr. 321324 N - Drum judeţean 682, E, S, V - Păşune comunală Ţara: România; Judeţ: Arad; Municipiul Arad; Str. Steagului nr. 128 1960 317.459 LG 216/2004 Raport evaluare Raport de reevaluare în administrare imobil
9 62838 8.28.01 Teren staţia meteorologică Banloc S = 2.709 mp, Extras CF nr. 402906 E - Drum comunal Banloc Partoş, N, V, S - păşune comunală Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Banloc 1960 33.855 LG 216/2004 Raport evaluare Raport de reevaluare în administrare imobil
10 62839 8.28.01 Teren staţia meteorologică Borod S = 775 mp, Extras CF nr. 57564 N - DN 60, S, E - Păşune comunală, V - Clădire firmă privată Ţara: România; Judeţ: Bihor; Comuna Borod 1945 16.500 LG 216/2004 Raport evaluare în administrare imobil
11 62845 8.28.01 Teren staţia meteo Lugoj S = 4.487 mp, Extras CF nr. 406516 N - Drum judeţean Lugoj, E - Păşune comunală, V, S - Proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţ: Timiş; Municipiul Lugoj, Str. Tapiei nr. 62 1945 257.866 LG 216/2004 Raport evaluare Raport de reevaluare în administrare imobil
12 62859 8.28.01 Teren staţia meteo Caransebeş S = 5.520 mp, Extras CF nr. 34987 S - Şosea comunală Caraş-Severin Muntele Mic, N, E, V - Proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Municipiul Caransebeş; Str. Muntele Mic nr. 131 1945 239.926 LG 216/2004 Raport evaluare Raport de reevaluare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 62906 8.28.01 Clădire corp A, extindere Centrul de calcul, extindere Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică Clădire din cărămidă, parţial Subsol + Parter + parţial Etaj 1, Sc = 1.878 mp, Sd = 3.832 mp, Extras CF nr. 248038 E - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - F. Sericicola, V - Proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1961 4.165.448 PVRTL nr. 13/06.12.2007, ORDIN MEF nr. 3471/2008, HOT. CA nr. 2/24.02.2012 în administrare imobil
14 62908 8.28.01 Clădire corp B extindere Construcţie din cărămidă, parţial Subsol + Parter, Sc = 750 mp, Sd = 1.400 mp, Extras CF nr. 248038 E - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - F. Sericicola, V - Proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 1964 569.282 PV asambl. 162/25.07.2011 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 în administrare imobil
15 62921 8.28.01 Clădire radar ANM Construcţie din BCA, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 314,57 mp, Sd = 942,51 mp, Extras CF nr. 248038 E - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S - F. Sericicola, V - Proprietate privată, N - Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti; nr. 97 1990 1.106.860 PV RTL 1716/20.05.2011, PV asambl. 118/20.05.2011, PV asambl. 162/25.07.2011 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 în administrare imobil
16 63007 8.28.01 Clădire staţie meteo Râmnicu Sărat Clădire din cărămidă, parter, Sc = 172 mp, Sd = 172 mp, Extras CF nr. 31440 N, E - Proprietate privată, N - Drum, E - Romgaz, V - Proprietate privată Tara: România; Judeţ: Buzău; Municipiul Râmnicu Sărat; Str. 8 Martie nr. 2A 1979 72.505 PVRTL nr. 321/15.02.2011 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 în administrare imobil
17 63060 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu-Neamţ Baracă parter din PAL, Sc = 39,55 mp, Sd = 39,55 mp, Extras CF nr. 51484 N, S - Str. Batalion, E - Luca Mihai, V - Teren Consiliul Local Târgu-Neamţ Ţara: România; Judeţ: Neamţ Oraş Târgu-Neamţ; Str. Batalion nr. 1 1965 5,371 HG 980/1998 739/09-JUL-03 în administrare imobil
18 63087 8.28.01 Clădire staţie meteo Ceahlău - birou staţie Clădire Parter cu zidărie din piatră, Sc = 62,32 mp, Sd = 62,32 mp Extras CF nr. 442/N/S N - Potecă, E, S, V - Teren Consiliul Local Bicaz Ţara: România; Judeţ: Neamţ; Comuna Ceahlău; fără număr 1965 29.710 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 în administrare imobil
19 63134 8.28.01 Clădire staţie meteo Galaţi Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial Parter + parţial Etaj, Sc = 146 mp, Sd = 180 mp, Extras CF nr. 109331 N, V - S.C. Viva Company - S.R.L., S - Alee meteo, E - Str. Traian Ţara: România; Judeţ: Galaţi; Municipiul Galaţi; Strada Traian nr. 431 1992 130.146 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 în administrare imobil
20 63165 8.28.01 Clădire cu fundaţie beton radar Bârnova Clădire cu zidărie din cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 141,34 mp, Sd = 282,68 mp, Extras CF nr. 62652-C1 N, S, V - Ocolul silvic Pădureni, E - Drum public Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Comuna Ciurea; Sat Ciurea 1978 189.620 DEC. 1600/31.08.2011 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 în administrare imobil
21 63438 8.28.01 Clădire staţie meteo Oraviţa Clădire Parter, din cărămidă, Sc = 124 mp, Sd = 124 mp, Plan de amplasament şi delimitare, Extras CF nr. 32018 E Drum comunal, S, V, N Teren particular Ţara: România; Judeţ: Caraş Severin; Oraş Oraviţa; Str. Dimitrie Cantemir; nr. 7 1960 97.984 PVRTL nr. 5509/09.12.2011 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 în administrare mobil
22 63609 8.28.01 Teren staţia meteo Poiana Stampei S = 3.733 mp, Extras CF nr. 30583 N, E Consiliul Local Poiana Stampei, S Drum comunal, V Isopel Alexandru Ţara: România; Judeţ: Suceava; Comuna Poiana Stampei; Sat Tesna; nr. 58 1974 48.660 LG. 216/2004 Raport evaluare în administrare imobil
23 114922 8.28.01 Teren staţia meteo Ştei S = 4.769 mp, Extras CF nr. 31 ndf E, S, V, Islaz comunal, N Cimitir Ţara: România; Judeţ: Bihor; Loc. Ştei; Str. 13 Septembrie nr. 20 1961 60.829 LG. 216/2004 Raport evaluare Raport de reevaluare în administrare imobil
24 114980 8.30 Radar meteorologic DWSR-2500C Sediul Central ANM-RA Echipament electronic emisie/recepţie, putere 250 KW, 230-460 km rază de acţiune E Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, S F. Sericicola, V Proprietate privată, N Şoseaua Jandarmeriei Ţara: România; Judeţ: Municipiul Bucureşti; Sect. 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2000 2.492.198 PV asambl. 264/27.12.2011 în administrare imobil
25 149116 8.30 Radar Doppler Bârnova Echipament electronic emisie/recepţie, putere 750 KW, 230-460 km rază de acţiune N, S, V Ocolul silvic Pădureni, E Drum public Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Comuna Ciurea; Sat Ciurea 2003 19.462.738 DEC. 192 B/19.12.2011 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 în administrare

ANEXA Nr. 3Bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării şi a lucrărilor de modernizare

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 25/2995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Descriere tehnică Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală
0 1 2 3 4 5 6
1 62897 8.28.01 Clădire corp B Afumaţi Clădire din BCA şi cărămidă, parţial Subsol + Parter + Turn Sc = 221,86 mp, Sd = 288,76 mp, Extras CF nr. 2820 190.635 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
0 1 2 3 4 5 6
2 62898 8.28.01 Clădire corp C Afumaţi Clădire cărămidă, Parter, Sc = 150,92 mp, Sd = 150,92 mp, Extras CF nr. 2820 61.813 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
3 62900 8.28.01 Clădire corp A observator fizica atmosferei Afumaţi Clădire cărămidă, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 356,6 mp, Sd = 913,17 mp, Extras CF nr. 2820 768.877 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
4 62902 8.28.01 Clădire staţie meteo Gurahonţ Parter + Etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 107,36 mp, Sd = 214,82 mp, Extras CF nr. 300597 90.919 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
5 62955 8.28.01 Clădire staţie meteo Fundata Construcţie lemn, Parter + Mansardă, Sc = 86 mp, Sd = 172 mp, Extras CF nr. 100005 51.466 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
6 62978 8.28.01 Clădire staţie meteo Morăreşti Clădire bolţari beton, Parter, Sc = 95 mp, Sd = 95 mp, Extras CF nr. 80122 28.300 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
7 62987 8.28.01 Clădire Centru instruire cadre în domeniul gospodăririi apelor staţie meteo Piteşti Clădire BCA, Parter, Sc = 28,15 mp, Sd = 28,15 mp, Extras CF nr. 84565 19.155 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
8 62988 8.28.01 Centru prelevare şi prelucrare date staţie meteo Piteşti Clădire BCA, Parter, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp Extras CF nr. 84565 7.933 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
9 63009 8.28.01 Clădire staţie meteo Roşiorii de Vede Clădire cărămidă, Parter, Sc = 135 mp, SD = 135 mp, şi instalaţiile aferente, Extras CF 20452 236.699 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
10 63021 8.28.01 Clădire staţie meteo Titu Clădire cărămidă, Parter, Sc = 91 mp; Sd = 91 mp, Extras CF nr. 70502 28.570 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
11 63038 8.30 Clădire staţie meteo Roman Clădire Parter zidărie din cărămidă, Sc = 103,69 mp, Sd = 103,69 mp, Extras CF nr. 50562 186.455 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
12 63045 8.28.01 Clădire staţie H+M Piatra Neamţ, ANM-RA Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial Subsol + Parter, Sc = 118,80 mp, Sd = 210,45 mp, Extras CF nr. 5575/N 71.021 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
13 63047 8.28.01 Clădire staţie meteo Călimani Clădire cu zidărie din cărămidă, Parter + Etaj 1 + Etaj 2, Sc = 244 mp, Sd = 732 mp, Extras CF nr. 31059 573.814 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
14 63051 8.28.01 Clădire staţie meteo Adjud Clădire Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 104 mp, Sd = 104 mp, Extras CF nr. 51605 62.117 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
15 63061 8.28.01 Clădire (Ghiocel) staţie meteo Târgu-Neamţ Baracă Parter din PAL Sc = 66,98 mp, Sd = 66,98 mp, Extras CF nr. 51484 21.424 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
16 63062 8.28.01 Clădire staţie H+M Focşani, partea ANM - CMR Moldova Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial Subsol + Parter, Sc = 107,70 mp, Sd = 143,63 mp, Extras CF nr. 7126 51.878 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
17 63073 8.28.01 Clădire staţie meteo Rădăuţi Clădire Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 132 mp, Sd = 132 mp, Extras CF nr. 35249 338.691 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
18 63086 8.28.01 Clădire staţie meteo Ceahlău Clădire din lemn, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 104 mp, Sd = 312 mp, Extras CF nr. 50867 999.771 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
19 63099 8.28.01 Clădire staţie meteo Botoşani Clădire din cărămidă Parter, Sc = 102,57 mp, Sd = 102,57 mp Extras CF nr. 54849 205.809 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
20 63116 8.28.01 Clădire staţie meteo Dărăbani Clădire Parter + Etaj, cu zidărie din cărămidă, Sc = 102,29 mp, Sd = 204,58 mp, Extras CF nr. 51101 350.789 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
21 63122 8.28.01 Clădire staţie meteo Tecuci Clădire Parter din cărămidă, Sc = 82 mp, Sd = 82 mp, Extras CF nr. 102108 69.770 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
22 63164 8.28.01 Staţie meteo Cotnari Clădire cu zidărie din cărămidă, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 81 mp, Sd = 243 mp, Extras CF nr. 60344 241.341 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
23 63174 8.29.08 Cons. sector hidro meteo sediu CMR Moldova (partea ANM) Clădire cu zidărie din cărămidă cu două nivele din 4 (parţial Subsol + Etaj 1), Sc = 308,69 mp, Sd = 389,66 mp, Extras CF nr. specială, nr. cadastral 14308/1 325.133 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
24 63177 8.28.01 Clădire staţie meteo Vaslui Clădire Parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 107 mp, Sd = 107 mp, Extras CF nr. 73701 56.726 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
25 63184 8.28.01 Clădire staţie meteo Negreşti Clădire cu zidărie din cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Extras CF nr. 70047 196.609 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
26 63188 8.28.01 Clădire staţie meteo Bârlad Clădire Parter zidărie din cărămidă, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp, Extras CF nr. 70489 46.717 DEC. 2101/01.11.2011 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
27 63210 8.28.01 Clădire staţie meteo Parâng Clădire din lemn, Parter, magazie, Sc = 101,15 mp, Sd = 101,15 mp, Extras CF nr. 62539 32.567 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
28 63212 8.28.01 Clădire staţie meteo Băileşti Clădire din panouri prefabricate din beton, Parter + Etaj, Sc = 86 mp, Sd = 120,19 mp, Extras CF nr. 770 171.342 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
29 63217 8.28.01 Clădire staţie meteo Bechet Clădire din panouri prefabricate din beton, Parter + Etaj, Sc = 112 mp, Sd = 164,26 mp, Extras CF nr. 35 145.402 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
30 63230 8.28.01 Clădire staţie meteo Calafat Clădire din cărămidă, Parter, Sc = 77 mp, Sd = 77 mp, Extras CF nr. 1430 137.726 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
31 63236 8.28.01 Clădire staţie meteo Caracal Clădire din cărămidă, Parter, Sc = 54,74 mp, Sd = 54,74 mp, Extras CF nr. 51743 58.829 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
32 63247 8.28.01 Clădire centru radar Craiova Clădire Parter + Etaj + Turn radar, cărămidă, Sc = 128 mp, Sd = 222 mp, Extras CF nr. 18330 1.433.751 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
0 1 2 3 4 5 6
33 63262 8.28.01 Clădire staţie meteo cu anexe Drăgăşani Clădire din cărămidă, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 146 mp, Sd = 438 mp, Extras CF nr. 35517 51.947 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
34 63265 8.28.01 Cabană tip Laura, Obârşia Lotrului Clădire din lemn, Parter, anexe, Sc = 86 mp, Sd = 86 mp, Extras CF nr. 35593 40.076 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
35 63285 8.28.01 Clădire staţie meteo Drobeta-Turnu Severin Clădire din cărămidă, Parter + Etaj şi anexe, Sc = 184,42 mp, Sd = 239,20 mp, Extras CF nr. 56484 150.213 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
36 63295 8.28.01 Clădire staţie meteo Păltiniş Clădire piatră + cărămidă, Parter, Sc = 181 mp, Sd = 181 mp, Extras CF nr. 59665 213.173 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
37 63307 8.28.01 Clădire staţie meteo Miercurea-Ciuc Clădire cărămidă, Parter, Sc = 121 mp, Sd = 121 mp, Extras CF nr. 56045 132.160 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
38 63311 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Secuiesc Clădire cărămidă, Parter, Sc = 103,73 mp, Sd = 103,73 mp, Extras CF nr. 839 209.604 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
39 63315 8.28.01 Clădire staţie meteo Câmpeni Clădire cărămidă Parter + Etaj, Sc = 230 mp, Sd = 460 mp, Extras CF nr. 71267 309.356 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
40 63320 8.28.01 Clădire staţie meteo Roşia Montană Clădire cărămidă Parter + 2 Etaje, Sc = 160 mp, Sd = 480 mp, Extras CF nr. 71751 710.078 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
41 63338 8.28.01 Clădire staţie meteo Odorheiul Secuiesc Clădire cărămidă Parter, Sc = 101 mp, Sd = 101 mp, Extras CF nr. 55265 20.891 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
42 63351 8.28.01 Clădire staţie meteo Arad Clădire Parter + Etaj + Turn observaţii, cărămidă, Sc = 113,30 mp, Sd = 259 mp, Extras CF 321324 268.159 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
43 63357 8.28.01 Clădire staţie meteo Banloc Clădire Parter din cărămidă, Sc = 101,27 mp, Sd = 101,27 mp, Extras CF 402906 101.608 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
44 63366 8.28.01 Clădire staţie meteo Borod Clădire cărămidă, Parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, Extras CF 57564 62.231 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
45 63370 8.28.01 Clădire staţie meteo Caransebeş Clădire din cărămidă, Parter şi instalaţiile aferente, Sc = 98,10 mp, Sd = 98,10 mp, Extras CF 34987 151.040 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
46 63388 8.28.01 Clădire staţie meteo Cuntu Cabana din lemn, S + P + E + M, Sc = 271,44 mp, Sd = 965,92 mp, Extras CF 30217 35.404 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
47 63390 8.28.01 Clădire staţie meteo Deva Clădire din cărămidă Parter + Etaj, Sc = 249,35 mp, Sd = 426,83 mp, Extras CF 66100 493.114 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
48 63398 8.28.01 Clădire staţie meteo Dumbrăviţa de Codru - casă tip „Nora“ Cabană scândură, consolidată şi izolată termic, Parter, Sc = 59 mp, Sd = 59 mp, Extras CF nr. 3ndf 95.850 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
49 63400 8.28.01 Clădire staţie meteo Băile Herculane Clădire Parter din cărămidă, Sc = 173 mp, Sd = 173 mp, Extras CF 30926 114.161 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
50 63409 8.28.01 Clădire staţie meteo Holod Clădire din cărămidă, Parter, Sc = 106 mp, Sd = 106 mp, Extras CF 486 55.522 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
51 63432 8.28.01 Clădire + extindere staţie Oradea Clădire din beton, Parter + Etaj, Sc = 325 mp, Sd = 650 mp, HCL Mun. Oradea nr. 803/2006. 641.608 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
52 63443 8.28.01 Clădire staţie meteo Reşiţa Clădire Parter + 2 Etaje, din cărămidă, Sc = 110 mp, Sd = 330 mp, Extras CF 36978 405.257 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
53 63471 8.28.01 Clădire staţie meteo Şiria Cetate - casă prefabricate „Nora“ Cabană consolidată şi izolată termic, Subsol + Parter, Sc = 72,92 mp, Sd = 102,44 mp, Extras CF nr. 302171 102.045 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
54 63488 8.28.01 Clădire staţie Stâna de Vale Clădire din beton, Parter + 2 Etaje, Sc = 121 mp, Sd = 363 mp, Extras CF 816 558.091 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
55 63490 8.28.01 Clădire staţie meteo Ţarcu Clădire din piatră, Parter + 2 Etaje, consolidată şi izolată termic, şi instalaţiile aferente, Sc = 171,82 mp, Sd = 303,56 mp, Extras CF nr. 30034 664.624 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
56 63496 8.28.01 Anexa radar SM Timişoara Clădire tip Parter, cărămidă, BCA, Sc = 243,50 mp, Sd = 243,50 mp, Extras CF 429115 152.904 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
57 63500 8.28.01 Clădire staţie meteo Vărădia de Mureş Clădire din lemn, Parter + Mansardă, Sc = 143,51 mp, Sd = 210,38 mp, Extras CF 300613 26.087 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
58 63505 8.28.01 Clădire staţie meteo Băişoara Clădire DS+P+E+M fundaţie din beton cu pereţi portanţi din zid cărămidă, Sc = 203 mp, Sd = 413 mp, Extras CF nr. 50901 596.063 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
59 63514 8.28.01 Clădire staţie meteo Iezer Clădire din lemn S+P+E, acoperiş tablă, Sc = 117 mp, Sd = 260 mp, Extras CF nr. 51888 329.087 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
60 63515 8.28.01 Clădire staţie meteo Iezer anexa 1 Clădire din lemn Parter, acoperiş tabla, Sc = 53,68 mp, Sd = 53,68 mp, Extras CF nr. 51888 125.685 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
61 63521 8.28.01 Baracă demontabilă staţie meteo Târgu Lăpuş Baracă demontabilă din lemn cu acoperiş azbociment, fundaţie din beton, Sc = 114,75 mp, Sd = 114,75 mp, Extras CF nr. 51401 49.609 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
62 63523 8.28.01 Clădire staţie meteo Zalău Clădire Parter, cărămidă, Sc = 78 mp, Sd = 78 mp, Extras CF nr. 7788 46.188 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
63 63526 8.28.01 Clădire staţie meteo Supuru de Jos Clădire Parter, cărămidă, Sc = 100,32 mp, Sd = 100,32 mp, Extras CF nr. 100568 75.546 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
0 1 2 3 4 5 6
64 63530 8.28.01 Clădire corp 1 (unu) staţie meteo Satu Mare Clădire Parter, cărămidă, Sc = 124,46 mp, Sd = 124,46 mp Extras CF nr. 54799 132.763 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
65 63538 8.28.01 Staţie meteo Gura Portiţei Parter + Etaj + Mansardă, cărămidă, Sc = 107,57 mp; Sd = 215,14 mp; Extras CF 30617 828.059 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
66 63539 8.28.01 Clădire staţie meteo Mahmudia Parter cărămidă, Sc = 117,42 mp; Sd = 117,42 mp; Extras CF 30298 71.924 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
67 63540 8.28.01 Clădire staţie meteo Sfântu Gheorghe Parter cărămidă, Sc = 129,30 mp; Sd = 129,30 mp; Extras CF nr. 30132 36.280 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
68 63547 8.28.01 Clădire staţie meteo platforma Tulcea Parter cărămidă, Sc = 33,84 mp; Sd = 33,84 mp; Extras CF 34233 44.224 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
69 63612 8.28.01 Clădire staţie meteo Craiova Clădire Parter + Etaj, prefabricate, Sc = 86 mp, Sd = 127,14 mp, Extras CF nr. 18330 530.493 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
70 63646 8.28.01 Clădire staţie meteo Sărmaş Clădire cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Extras CF nr. 50630 235.778 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
71 63647 8.28.01 Clădire staţie meteo Joseni Clădire cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 102 mp, Sd = 204 mp, Extras CF nr. 51229 103.358 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
72 63701 8.28.01 Clădire staţie meteo Curtea de Argeş Construcţie panouri lemn ‘TOMIS’ + cărămidă ext. Sc = 68,50 mp, Sd = 68,50 mp, Extras CF nr. 82326 25.550 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
73 63702 8.28.01 Clădire staţie meteo Zimnicea Cabană scândură; Parter, Sc = 61,10 mp, Sd = 61,10 mp, Extras CF nr. 20488 30.318 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
74 65187 8.28.01 Staţie meteo Poiana Stampei Parter + Etaj, zidărie BCA, Sc = 74,03 mp, Sd = 168,39 mp, Extras CF nr. 30583 172.984 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
75 114916 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Ocna Clădire Parter cu zidărie din cărămidă Sc = 93,50 mp, Sd = 93,50 mp, Extras CF nr. 60335 109.202 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
76 114924 8.28.01 Clădire staţie meteo Ştei Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 69 mp, Sd = 69 mp, Extras CF nr. 31ndf 13.314 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
77 114936 8.28.01 Clădire staţie meteo Bozovici Parter, zidărie cărămidă, Sc = 58,10 mp, Sd = 58,10 mp, Extras CF nr. 840 45.506 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
78 114941 8.29.08 Clădire CMR Constanţa Parţial Demisol + Parter + parţial Etaj, cărămidă, Sc = 856,25 mp; Sd = 1721,17 mp; Extras CF 229006 2.278.361 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
79 114957 8.28.01 Clădire staţie meteorologică Ocna Şugatag Clădire Parter + Etaj, din cărămidă, Sc = 107,51 mp, Sd = 215,02 mp, Extras CF nr. 722 274.090 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
80 114961 8.28.01 Clădire staţie meteo Târnăveni (Bobohalma) Clădire cărămidă, Parter + Etaj, SC = 104 mp, Sd = 208 mp, Extras CF nr. 446/N 789.425 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
81 114962 8.28.01 Clădire corp 2 (doi) staţie meteo Satu Mare Clădire Parter, cărămidă, Sc = 28,84 mp, Sd = 28,84 mp, Extras CF nr. 54799 16.795 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
82 145343 8.28.01 Clădire staţie meteo Batoş Clădire cărămidă, Parter, Sc = 76 mp, Sd = 76 mp, Extras CF nr. 50532 121.430 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
83 149111 8.28.01 Baracă tip „Ghiocel“ staţie meteo Stânca Ştefăneşti Baraca tip Ghiocel, construcţie Parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 67 mp, Sd = 67 mp, Extras CF nr. 50454 61.183 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
84 150324 8.28.01 Clădire anexa SM Vlădeasa 1800 Clădire P+M, cărămidă, BCA, lemn, Sc = 94 mp, Sd = 188 mp, Extras CF nr. 50410 194.167 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
85 152150 8.28.01 Clădire staţie meteo Sebeş Construcţie din cărămidă, Parter, Sc = 113,12 mp, Sd = 113,12 mp, Extras CF nr. 75657 163.656 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
86 152189 8.28.01 Clădire Centrul Meteorologic Regional Banat Crişana Etaj 1 + Turn observaţii, construcţie din cărămidă, Sc = 453,41 mp, Sd = 479,36 mp, Extras CF 408000-C1-U1 827.309 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
87 152193 8.28.13 Anexa construcţie exploatare radar Oradea - Dealul Vântului Construcţie BCA, Parter, Sc = 32 mp, Sd = 32 mp, Extras CF nr. 172015 36.047 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
88 152211 8.28.01 Clădire staţie meteo Corugea Parter cărămidă, Sc = 128,20 mp; Sd = 128,20 mp; Extras CF 32036 54.530 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
89 152218 8.28.01 Clădire staţie meteo Bâcleş Construcţie Parter, cărămidă, Sc = 80,22 mp, Sd = 80,22 mp, Extras CF 50143 8.569 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
90 152220 8.28.01 Clădire staţie meteo Polovragi Clădire Parter + Etaj, cărămidă, Sc = 127,18 mp, Sd = 154,36 mp, Extras CF nr. 35364 93.475 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
91 152245 8.28.01 Clădire staţie meteo Turda Clădire cărămidă, Parter, Sc = 92 mp, Sd = 92 mp, Extras CF nr. 54847 65.993 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
92 152308 8.28.01 Clădire staţie meteo Râmnicu Vâlcea Clădire Parter + Etaj, cărămidă, Sc = 146 mp, Sd = 292 mp, Extras CF nr. 40266 460.967 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
93 156555 8.28.01 Clădire staţie meteorologică Suceava Clădire Demisol (parţial) + Parter din cărămidă, Sc = 158 mp, Sd = 223,90 mp şi instalaţii aferente, Extras CF nr. 34561 627.475 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
94 156571 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgovişte Clădire Parter + Etaj (parţial) din BCA, structură cadre de beton, Sc = 152 mp, Sd = 236 mp şi instalaţii aferente, Extras CF nr. 13837 359.883 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 128/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 128 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu