E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1269 din 13 noiembrie 2002

privind trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile si dotari specifice activitatii din patrimoniul Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A., supuse executarii silite

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 834 din 19 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba trecerea in proprietatea publica a statului si in administrarea unor institutii publice beneficiare a bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii din patrimoniul Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A., identificate conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari obligatiile Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A. fata de bugetul de stat, reprezentand impozite, taxe, majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente acestora, datorate in anul 2002 conform legii si neachitate pana la data de 11 noiembrie 2002, se sting cu valoarea declarata de societate a bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Obligatiile fata de bugetul de stat, stinse conform art. 2, se vor regulariza pana la data de 10 decembrie 2002 cu valoarea cea mai mica dintre valoarea evidentiata in contabilitate a bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii, prevazute in anexa nr. 1, si valoarea de evaluare a acestora efectuata in conformitate cu dispozitiile legale privind executarea creantelor bugetare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata calculata potrivit legii.
    (2) In cazul in care Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. nu achita pana la data de 16 decembrie 2002 diferentele in minus rezultate in urma regularizarii, acestea pot fi stinse pana la data de 19 decembrie 2002 cu valoarea altor noi imobile identificate de Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. cu institutiile publice beneficiare.
    (3) Daca si dupa aceasta stingere raman diferente in minus, acestea se inscriu in contul Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A., in evidenta pe platitori, conform legii.
    Art. 4
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 682/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executarii silite, sunt aplicabile cu exceptiile prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Predarea-preluarea bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii, prevazute la art. 1, se va face in maximum 3 zile de la termenul prevazut la art. 3 alin. (1) intre Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. si institutiile publice beneficiare.
    (2) Pana la aceasta data bunurile raman in custodia Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A. pe cheltuiala proprie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile si a dotarilor specifice activitatii, care se transmit in proprietatea publica a statului
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea      Adresa     Persoana    Valoarea        Caracteristicile
crt. imobilului     imobilului juridica de declarata de    tehnice ale
     care se        care se    la care se  Societatea      imobilului
     transmite      transmite  transmite   Nationala
                               imobilul    "Tutunul
                                           Romanesc"
                                           - S.A. a
                                           bunurilor
                                           imobile si a
                                           dotarilor
                                           specifice
                                           - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Club social    Comuna     Societatea  167.790.000.000 - Subsol = 823,79 mp
     din Parcul     Voluntari, Nationala                   - 19 incaperi la
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                      parter = 1.424,4 mp
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - 20 de spatii la
                    Nicolae    - S.A.                        etaj = 1.280,36 mp
                    nr. 6,                                 - 17 spatii
                    judetul                                  (incaperi + terase)
                    Ilfov                                  - etaj tehnic = 24 mp
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 2.111,9 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 3.552,55 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 8.546,7 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  2. Vila nr. 1,    Comuna     Societatea   13.423.200.000 Parter compus din:
     Parcul         Voluntari, Nationala                   - living
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                    - bucatarie
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - grup sanitar
                    Nicolae    - S.A.                      - spalatorie
                    nr. 6,                                 - spatiu CT
                    judetul                                - garaj
                    Ilfov                                  - casa scarilor
                                                           Etaj compus din:
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           - 3 dormitoare
                                                           - garderoba
                                                           - casa scarilor
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 210,0 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 420 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 623 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  3. Vila nr. 18,   Comuna     Societatea   15.998.375.883 Parter compus din:
     Parcul         Voluntari, Nationala                   - living
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                    - bucatarie
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - grup sanitar
                    Nicolae    - S.A.                      - spalatorie
                    nr. 6,                                 - spatiu CT
                    judetul                                - garaj
                    Ilfov                                  - casa scarilor
                                                           Etaj compus din:
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           - 3 dormitoare
                                                           - garderoba
                                                           - casa scarilor
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 210,7 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 420 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 494,7 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  4. Vila nr. 56,   Comuna     Societatea   21.887.481.336 Parter compus din:
     Parcul         Voluntari, Nationala                   - garaj
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                    - debara
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - hol
                    Nicolae    - S.A.                      - WC
                    nr. 6,                                 - bucatarie
                    judetul                                - living
                    Ilfov                                  - casa scarii
                                                           Demisol compus din:
                                                           - casa scarilor
                                                           - hol
                                                           - sufragerie
                                                           - 2 dormitoare
                                                           - 2 grupuri sanitare
                                                           - magazie
                                                           - sala CT
                                                           - spalatorie
                                                           Etaj compus din:
                                                           - casa scarilor
                                                           - 4 dormitoare
                                                           - hol
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 309,4 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 928,2 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 733,8 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  5. Depozit de     Municipiul Societatea  18.301.782.575  - Suprafata
     5.000 t +      Bucuresti, Nationala                     construita
     2 magazii      Bd. Regiei "Tutunul                      = 2.966,38 mp
     metalice +     nr. 2,     Romanesc"                   - Suprafata
     depozit pentru sectorul 6 - S.A.                        desfasurata
     materiale                                               = 17.798,282 mp
                                                           - Suprafata terenului
                                                             = 8.200 mp
                                                           - Cladire, subsol,
                                                             parter + 4 etaje
                                                             - 3 rampe auto

    Institutia publica beneficiara: Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
  6. Teren          Municipiul Societatea   33.205.506.768 - Suprafata terenului
                    Bucuresti, Nationala                     = 30.872,85 mp
                    str.       "Tutunul
                    Ilioara    Romanesc"
                    nr. 15,    - S.A.
                    sectorul 3
________________________________________________________________________________
  7. Teren          Municipiul Societatea  439.725.642.216 - Suprafata terenului
     construibil    Bucuresti, Nationala                     = 72.796,96 mp
                    Str.       "Tutunul
                    Garlei     Romanesc"
                    nr. 1,     - S.A.
                    sectorul 1
________________________________________________________________________________
  8. Corp           Municipiul Societatea    6.113.663.556 Demisol-bucatarie
     administrativ  Sfantu     Nationala                   compus din:
                    Gheorghe,  "Tutunul                    - 4 depozite,
                    str. Koss  Romanesc"                     vestiar, sala de
                    Karoly     - S.A.                        pompe, holuri
                    nr.                                    Parter compus din:
                    21 - 23,                               - 6 camere
                    judetul                                - 3 grupuri sanitare
                    Covasna                                - 2 vestiare
                                                           - holuri de acces
                                                           Etajul 1 compus din:
                                                           - 5 camere
                                                           - 1 depozit
                                                           - 1 vestiar
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           - hol de acces
                                                           Etajul 2 compus din:
                                                           - 3 camere
                                                           - hol de acces
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 324,01 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 972,04 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 1.803,45 mp
________________________________________________________________________________
  9. Fabrica de     Municipiul Societatea   12.820.449.684 Spatii de productie:
     Tigarete       Iasi, Sos. Nationala                   - suprafata
     Iasi - Corp    Nationala  "Tutunul                      construita
     fermentare     nr. 1,     Romanesc"                     = 665,61 mp
                    judetul    - S.A.                      - suprafata
                    Iasi                                     desfasurata
                                                             = 1.349,0 mp
________________________________________________________________________________
 10. Depozit de     Municipiul Societatea    6.303.702.899 Spatii de depozitare:
     tutun          Iasi, Sos. Nationala                   - suprafata
                    Nationala  "Tutunul                      construita
                    nr. 1,     Romanesc"                     = 1.427,7 mp
                    judetul    - S.A.                      - suprafata
                    Iasi                                     desfasurata
                                                             = 5.797 mp
________________________________________________________________________________
 11. Magazie pentru Municipiul Societatea    2.317.982.191 Spatii de depozitare:
     materiale      Iasi, Sos. Nationala                   - suprafata
     Drum de acces  Nationala  "Tutunul                      construita
                    nr. 1,     Romanesc"                     = 1.007,21 mp
                    judetul    - S.A.                      - suprafata
                    Iasi                                     desfasurata
                                                             = 2.907 mp
                                                           Drum de acces
                                                           = 910 mp
________________________________________________________________________________
 12. Fabrica de     Municipiul Societatea   12.425.996.549 Spatii de depozitare
     Tigarete       Timisoara, Nationala                   si/sau de productie:
     Timisoara -    str. Pop   "Tutunul                    - suprafata
     constructie    de Basesti Romanesc"                     construita
     corp           nr. 2,     - S.A.                        = 993 mp
     fermentare     judetul                                - suprafata
                    Timis                                    desfasurata
                                                             = 2.979 mp

    Institutia publica beneficiara: Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
 13. Fabrica de     Municipiul Societatea    5.784.480.000 Spatiu administrativ:
     Tigarete       Timisoara, Nationala                   - suprafata
     Timisoara -    str. Pop   "Tutunul                      construita
     cladire        de Basesti Romanesc"                     = 411,78 mp
     administrativa nr. 2,     - S.A.                      - suprafata
                    judetul                                  desfasurata
                    Timis                                    = 1.619,88 mp

    Institutia publica beneficiara: Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
 14. Cabana Sugas   Orasul     Societatea    9.313.653.762 Cabana turistica
                    Sugas-Bai, Nationala                   Parter compus din:
                    judetul    "Tutunul                    - sala de mese
                    Covasna    Romanesc"                   - bucatarie
                               - S.A.                      - 7 dormitoare
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           Etaj compus din:
                                                           - 4 dormitoare
                                                           - 1 grup sanitar
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 362,56 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 862 mp
________________________________________________________________________________
 15. Cabana Ranca   Statiunea  Societatea    1.506.581.902 Cabana turistica -
                    Ranca,     Nationala                   parter + 2 etaje
                    orasul     "Tutunul                    Parter compus din:
                    Novaci,    Romanesc"                   - sala de mese
                    judetul    - S.A.                      - bucatarie
                    Gorj                                   - grup sanitar
                                                           - magazie
                                                           Etajul 1 compus din:
                                                           - 6 dormitoare
                                                           Etajul 2 compus din:
                                                           - sufragerie
                                                           - 4 dormitoare
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 203,14 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 609,42 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 1.067,23 mp
                                                           Cabana se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
 16. Sectia Lupeni  Orasul     Societatea    1.066.339.803 Spatii de productie
                    Lupeni,    Nationala                   sau depozitare:
                    judetul    "Tutunul                    - suprafata
                    Hunedoara  Romanesc"                     construita:
                               - S.A.                        108,06 mp
                                                           - suprafata terenului
                                                             = 475 mp
________________________________________________________________________________
     TOTAL:                                768.014.839.124
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

    1. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va efectua evaluarea bunurilor imobile si a dotarilor specifice prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, in conformitate cu prevederile legale.
    2. Dosarul intocmit in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, impreuna cu documentele in sustinerea acestuia, se transmite de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti comisiei Ministerului Finantelor Publice, numita in conditiile legii. In referatul intocmit Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va preciza valoarea de evaluare pentru fiecare bun imobil si dotarile specifice aferente comparativ cu valoarea prevazuta in anexa nr. 1 cu care s-a efectuat stingerea si face propuneri pentru suma cu care urmeaza sa se faca regularizarea.
    3. In baza documentatiei primite comisia analizeaza si decide asupra sumei cu care urmeaza a se efectua regularizarea prevazuta la art. 3 alin. (1) din hotarare.
    4. In baza deciziei comisiei Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va solicita Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A. regularizarea prevazuta la art. 3 alin. (1) din hotarare pana la data de 10 decembrie 2002.
    5. Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. datoreaza taxa pe valoarea adaugata utilizata la stingerea creantelor bugetului de stat, prin inscrierea acesteia in decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru luna in curs in care se efectueaza regularizarea prevazuta la art. 3 din hotarare.
    6. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va comunica institutiilor publice beneficiare ca urmeaza a se proceda la preluarea bunurilor imobile trecute in proprietatea publica a statului, aflate in custodia Societatii Nationale "Tutunul Romanesc"   S.A., indicand si valoarea de predare.
    7. Predarea preluarea bunurilor imobile si a dotarilor specifice activitatii se face prin proces verbal incheiat intre Societatea Nationala "Tutunul Romanesc"   S.A. si institutia publica beneficiara, al carui model se elaboreaza de Ministerul Finantelor Publice si se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1269/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1269 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1269/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu