E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1269 din 13 noiembrie 2002

privind trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile si dotari specifice activitatii din patrimoniul Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A., supuse executarii silite

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 834 din 19 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba trecerea in proprietatea publica a statului si in administrarea unor institutii publice beneficiare a bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii din patrimoniul Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A., identificate conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari obligatiile Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A. fata de bugetul de stat, reprezentand impozite, taxe, majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente acestora, datorate in anul 2002 conform legii si neachitate pana la data de 11 noiembrie 2002, se sting cu valoarea declarata de societate a bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Obligatiile fata de bugetul de stat, stinse conform art. 2, se vor regulariza pana la data de 10 decembrie 2002 cu valoarea cea mai mica dintre valoarea evidentiata in contabilitate a bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii, prevazute in anexa nr. 1, si valoarea de evaluare a acestora efectuata in conformitate cu dispozitiile legale privind executarea creantelor bugetare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata calculata potrivit legii.
    (2) In cazul in care Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. nu achita pana la data de 16 decembrie 2002 diferentele in minus rezultate in urma regularizarii, acestea pot fi stinse pana la data de 19 decembrie 2002 cu valoarea altor noi imobile identificate de Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. cu institutiile publice beneficiare.
    (3) Daca si dupa aceasta stingere raman diferente in minus, acestea se inscriu in contul Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A., in evidenta pe platitori, conform legii.
    Art. 4
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 682/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executarii silite, sunt aplicabile cu exceptiile prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Predarea-preluarea bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii, prevazute la art. 1, se va face in maximum 3 zile de la termenul prevazut la art. 3 alin. (1) intre Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. si institutiile publice beneficiare.
    (2) Pana la aceasta data bunurile raman in custodia Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A. pe cheltuiala proprie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile si a dotarilor specifice activitatii, care se transmit in proprietatea publica a statului
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea      Adresa     Persoana    Valoarea        Caracteristicile
crt. imobilului     imobilului juridica de declarata de    tehnice ale
     care se        care se    la care se  Societatea      imobilului
     transmite      transmite  transmite   Nationala
                               imobilul    "Tutunul
                                           Romanesc"
                                           - S.A. a
                                           bunurilor
                                           imobile si a
                                           dotarilor
                                           specifice
                                           - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Club social    Comuna     Societatea  167.790.000.000 - Subsol = 823,79 mp
     din Parcul     Voluntari, Nationala                   - 19 incaperi la
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                      parter = 1.424,4 mp
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - 20 de spatii la
                    Nicolae    - S.A.                        etaj = 1.280,36 mp
                    nr. 6,                                 - 17 spatii
                    judetul                                  (incaperi + terase)
                    Ilfov                                  - etaj tehnic = 24 mp
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 2.111,9 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 3.552,55 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 8.546,7 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  2. Vila nr. 1,    Comuna     Societatea   13.423.200.000 Parter compus din:
     Parcul         Voluntari, Nationala                   - living
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                    - bucatarie
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - grup sanitar
                    Nicolae    - S.A.                      - spalatorie
                    nr. 6,                                 - spatiu CT
                    judetul                                - garaj
                    Ilfov                                  - casa scarilor
                                                           Etaj compus din:
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           - 3 dormitoare
                                                           - garderoba
                                                           - casa scarilor
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 210,0 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 420 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 623 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  3. Vila nr. 18,   Comuna     Societatea   15.998.375.883 Parter compus din:
     Parcul         Voluntari, Nationala                   - living
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                    - bucatarie
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - grup sanitar
                    Nicolae    - S.A.                      - spalatorie
                    nr. 6,                                 - spatiu CT
                    judetul                                - garaj
                    Ilfov                                  - casa scarilor
                                                           Etaj compus din:
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           - 3 dormitoare
                                                           - garderoba
                                                           - casa scarilor
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 210,7 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 420 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 494,7 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  4. Vila nr. 56,   Comuna     Societatea   21.887.481.336 Parter compus din:
     Parcul         Voluntari, Nationala                   - garaj
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                    - debara
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - hol
                    Nicolae    - S.A.                      - WC
                    nr. 6,                                 - bucatarie
                    judetul                                - living
                    Ilfov                                  - casa scarii
                                                           Demisol compus din:
                                                           - casa scarilor
                                                           - hol
                                                           - sufragerie
                                                           - 2 dormitoare
                                                           - 2 grupuri sanitare
                                                           - magazie
                                                           - sala CT
                                                           - spalatorie
                                                           Etaj compus din:
                                                           - casa scarilor
                                                           - 4 dormitoare
                                                           - hol
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 309,4 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 928,2 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 733,8 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  5. Depozit de     Municipiul Societatea  18.301.782.575  - Suprafata
     5.000 t +      Bucuresti, Nationala                     construita
     2 magazii      Bd. Regiei "Tutunul                      = 2.966,38 mp
     metalice +     nr. 2,     Romanesc"                   - Suprafata
     depozit pentru sectorul 6 - S.A.                        desfasurata
     materiale                                               = 17.798,282 mp
                                                           - Suprafata terenului
                                                             = 8.200 mp
                                                           - Cladire, subsol,
                                                             parter + 4 etaje
                                                             - 3 rampe auto

    Institutia publica beneficiara: Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
  6. Teren          Municipiul Societatea   33.205.506.768 - Suprafata terenului
                    Bucuresti, Nationala                     = 30.872,85 mp
                    str.       "Tutunul
                    Ilioara    Romanesc"
                    nr. 15,    - S.A.
                    sectorul 3
________________________________________________________________________________
  7. Teren          Municipiul Societatea  439.725.642.216 - Suprafata terenului
     construibil    Bucuresti, Nationala                     = 72.796,96 mp
                    Str.       "Tutunul
                    Garlei     Romanesc"
                    nr. 1,     - S.A.
                    sectorul 1
________________________________________________________________________________
  8. Corp           Municipiul Societatea    6.113.663.556 Demisol-bucatarie
     administrativ  Sfantu     Nationala                   compus din:
                    Gheorghe,  "Tutunul                    - 4 depozite,
                    str. Koss  Romanesc"                     vestiar, sala de
                    Karoly     - S.A.                        pompe, holuri
                    nr.                                    Parter compus din:
                    21 - 23,                               - 6 camere
                    judetul                                - 3 grupuri sanitare
                    Covasna                                - 2 vestiare
                                                           - holuri de acces
                                                           Etajul 1 compus din:
                                                           - 5 camere
                                                           - 1 depozit
                                                           - 1 vestiar
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           - hol de acces
                                                           Etajul 2 compus din:
                                                           - 3 camere
                                                           - hol de acces
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 324,01 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 972,04 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 1.803,45 mp
________________________________________________________________________________
  9. Fabrica de     Municipiul Societatea   12.820.449.684 Spatii de productie:
     Tigarete       Iasi, Sos. Nationala                   - suprafata
     Iasi - Corp    Nationala  "Tutunul                      construita
     fermentare     nr. 1,     Romanesc"                     = 665,61 mp
                    judetul    - S.A.                      - suprafata
                    Iasi                                     desfasurata
                                                             = 1.349,0 mp
________________________________________________________________________________
 10. Depozit de     Municipiul Societatea    6.303.702.899 Spatii de depozitare:
     tutun          Iasi, Sos. Nationala                   - suprafata
                    Nationala  "Tutunul                      construita
                    nr. 1,     Romanesc"                     = 1.427,7 mp
                    judetul    - S.A.                      - suprafata
                    Iasi                                     desfasurata
                                                             = 5.797 mp
________________________________________________________________________________
 11. Magazie pentru Municipiul Societatea    2.317.982.191 Spatii de depozitare:
     materiale      Iasi, Sos. Nationala                   - suprafata
     Drum de acces  Nationala  "Tutunul                      construita
                    nr. 1,     Romanesc"                     = 1.007,21 mp
                    judetul    - S.A.                      - suprafata
                    Iasi                                     desfasurata
                                                             = 2.907 mp
                                                           Drum de acces
                                                           = 910 mp
________________________________________________________________________________
 12. Fabrica de     Municipiul Societatea   12.425.996.549 Spatii de depozitare
     Tigarete       Timisoara, Nationala                   si/sau de productie:
     Timisoara -    str. Pop   "Tutunul                    - suprafata
     constructie    de Basesti Romanesc"                     construita
     corp           nr. 2,     - S.A.                        = 993 mp
     fermentare     judetul                                - suprafata
                    Timis                                    desfasurata
                                                             = 2.979 mp

    Institutia publica beneficiara: Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
 13. Fabrica de     Municipiul Societatea    5.784.480.000 Spatiu administrativ:
     Tigarete       Timisoara, Nationala                   - suprafata
     Timisoara -    str. Pop   "Tutunul                      construita
     cladire        de Basesti Romanesc"                     = 411,78 mp
     administrativa nr. 2,     - S.A.                      - suprafata
                    judetul                                  desfasurata
                    Timis                                    = 1.619,88 mp

    Institutia publica beneficiara: Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
 14. Cabana Sugas   Orasul     Societatea    9.313.653.762 Cabana turistica
                    Sugas-Bai, Nationala                   Parter compus din:
                    judetul    "Tutunul                    - sala de mese
                    Covasna    Romanesc"                   - bucatarie
                               - S.A.                      - 7 dormitoare
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           Etaj compus din:
                                                           - 4 dormitoare
                                                           - 1 grup sanitar
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 362,56 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 862 mp
________________________________________________________________________________
 15. Cabana Ranca   Statiunea  Societatea    1.506.581.902 Cabana turistica -
                    Ranca,     Nationala                   parter + 2 etaje
                    orasul     "Tutunul                    Parter compus din:
                    Novaci,    Romanesc"                   - sala de mese
                    judetul    - S.A.                      - bucatarie
                    Gorj                                   - grup sanitar
                                                           - magazie
                                                           Etajul 1 compus din:
                                                           - 6 dormitoare
                                                           Etajul 2 compus din:
                                                           - sufragerie
                                                           - 4 dormitoare
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 203,14 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 609,42 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 1.067,23 mp
                                                           Cabana se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
 16. Sectia Lupeni  Orasul     Societatea    1.066.339.803 Spatii de productie
                    Lupeni,    Nationala                   sau depozitare:
                    judetul    "Tutunul                    - suprafata
                    Hunedoara  Romanesc"                     construita:
                               - S.A.                        108,06 mp
                                                           - suprafata terenului
                                                             = 475 mp
________________________________________________________________________________
     TOTAL:                                768.014.839.124
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

    1. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va efectua evaluarea bunurilor imobile si a dotarilor specifice prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, in conformitate cu prevederile legale.
    2. Dosarul intocmit in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, impreuna cu documentele in sustinerea acestuia, se transmite de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti comisiei Ministerului Finantelor Publice, numita in conditiile legii. In referatul intocmit Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va preciza valoarea de evaluare pentru fiecare bun imobil si dotarile specifice aferente comparativ cu valoarea prevazuta in anexa nr. 1 cu care s-a efectuat stingerea si face propuneri pentru suma cu care urmeaza sa se faca regularizarea.
    3. In baza documentatiei primite comisia analizeaza si decide asupra sumei cu care urmeaza a se efectua regularizarea prevazuta la art. 3 alin. (1) din hotarare.
    4. In baza deciziei comisiei Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va solicita Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A. regularizarea prevazuta la art. 3 alin. (1) din hotarare pana la data de 10 decembrie 2002.
    5. Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. datoreaza taxa pe valoarea adaugata utilizata la stingerea creantelor bugetului de stat, prin inscrierea acesteia in decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru luna in curs in care se efectueaza regularizarea prevazuta la art. 3 din hotarare.
    6. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va comunica institutiilor publice beneficiare ca urmeaza a se proceda la preluarea bunurilor imobile trecute in proprietatea publica a statului, aflate in custodia Societatii Nationale "Tutunul Romanesc"   S.A., indicand si valoarea de predare.
    7. Predarea preluarea bunurilor imobile si a dotarilor specifice activitatii se face prin proces verbal incheiat intre Societatea Nationala "Tutunul Romanesc"   S.A. si institutia publica beneficiara, al carui model se elaboreaza de Ministerul Finantelor Publice si se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1269/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1269 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1269/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu