E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1269 din 13 noiembrie 2002

privind trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile si dotari specifice activitatii din patrimoniul Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A., supuse executarii silite

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 834 din 19 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba trecerea in proprietatea publica a statului si in administrarea unor institutii publice beneficiare a bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii din patrimoniul Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A., identificate conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari obligatiile Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A. fata de bugetul de stat, reprezentand impozite, taxe, majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente acestora, datorate in anul 2002 conform legii si neachitate pana la data de 11 noiembrie 2002, se sting cu valoarea declarata de societate a bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Obligatiile fata de bugetul de stat, stinse conform art. 2, se vor regulariza pana la data de 10 decembrie 2002 cu valoarea cea mai mica dintre valoarea evidentiata in contabilitate a bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii, prevazute in anexa nr. 1, si valoarea de evaluare a acestora efectuata in conformitate cu dispozitiile legale privind executarea creantelor bugetare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata calculata potrivit legii.
    (2) In cazul in care Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. nu achita pana la data de 16 decembrie 2002 diferentele in minus rezultate in urma regularizarii, acestea pot fi stinse pana la data de 19 decembrie 2002 cu valoarea altor noi imobile identificate de Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. cu institutiile publice beneficiare.
    (3) Daca si dupa aceasta stingere raman diferente in minus, acestea se inscriu in contul Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A., in evidenta pe platitori, conform legii.
    Art. 4
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 682/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executarii silite, sunt aplicabile cu exceptiile prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Predarea-preluarea bunurilor imobile impreuna cu dotarile specifice activitatii, prevazute la art. 1, se va face in maximum 3 zile de la termenul prevazut la art. 3 alin. (1) intre Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. si institutiile publice beneficiare.
    (2) Pana la aceasta data bunurile raman in custodia Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A. pe cheltuiala proprie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile si a dotarilor specifice activitatii, care se transmit in proprietatea publica a statului
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea      Adresa     Persoana    Valoarea        Caracteristicile
crt. imobilului     imobilului juridica de declarata de    tehnice ale
     care se        care se    la care se  Societatea      imobilului
     transmite      transmite  transmite   Nationala
                               imobilul    "Tutunul
                                           Romanesc"
                                           - S.A. a
                                           bunurilor
                                           imobile si a
                                           dotarilor
                                           specifice
                                           - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Club social    Comuna     Societatea  167.790.000.000 - Subsol = 823,79 mp
     din Parcul     Voluntari, Nationala                   - 19 incaperi la
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                      parter = 1.424,4 mp
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - 20 de spatii la
                    Nicolae    - S.A.                        etaj = 1.280,36 mp
                    nr. 6,                                 - 17 spatii
                    judetul                                  (incaperi + terase)
                    Ilfov                                  - etaj tehnic = 24 mp
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 2.111,9 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 3.552,55 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 8.546,7 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  2. Vila nr. 1,    Comuna     Societatea   13.423.200.000 Parter compus din:
     Parcul         Voluntari, Nationala                   - living
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                    - bucatarie
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - grup sanitar
                    Nicolae    - S.A.                      - spalatorie
                    nr. 6,                                 - spatiu CT
                    judetul                                - garaj
                    Ilfov                                  - casa scarilor
                                                           Etaj compus din:
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           - 3 dormitoare
                                                           - garderoba
                                                           - casa scarilor
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 210,0 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 420 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 623 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  3. Vila nr. 18,   Comuna     Societatea   15.998.375.883 Parter compus din:
     Parcul         Voluntari, Nationala                   - living
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                    - bucatarie
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - grup sanitar
                    Nicolae    - S.A.                      - spalatorie
                    nr. 6,                                 - spatiu CT
                    judetul                                - garaj
                    Ilfov                                  - casa scarilor
                                                           Etaj compus din:
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           - 3 dormitoare
                                                           - garderoba
                                                           - casa scarilor
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 210,7 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 420 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 494,7 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  4. Vila nr. 56,   Comuna     Societatea   21.887.481.336 Parter compus din:
     Parcul         Voluntari, Nationala                   - garaj
     rezidential    sos. Erou  "Tutunul                    - debara
     Baneasa        Iancu      Romanesc"                   - hol
                    Nicolae    - S.A.                      - WC
                    nr. 6,                                 - bucatarie
                    judetul                                - living
                    Ilfov                                  - casa scarii
                                                           Demisol compus din:
                                                           - casa scarilor
                                                           - hol
                                                           - sufragerie
                                                           - 2 dormitoare
                                                           - 2 grupuri sanitare
                                                           - magazie
                                                           - sala CT
                                                           - spalatorie
                                                           Etaj compus din:
                                                           - casa scarilor
                                                           - 4 dormitoare
                                                           - hol
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 309,4 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 928,2 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 733,8 mp
                                                           Vila se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
  5. Depozit de     Municipiul Societatea  18.301.782.575  - Suprafata
     5.000 t +      Bucuresti, Nationala                     construita
     2 magazii      Bd. Regiei "Tutunul                      = 2.966,38 mp
     metalice +     nr. 2,     Romanesc"                   - Suprafata
     depozit pentru sectorul 6 - S.A.                        desfasurata
     materiale                                               = 17.798,282 mp
                                                           - Suprafata terenului
                                                             = 8.200 mp
                                                           - Cladire, subsol,
                                                             parter + 4 etaje
                                                             - 3 rampe auto

    Institutia publica beneficiara: Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
  6. Teren          Municipiul Societatea   33.205.506.768 - Suprafata terenului
                    Bucuresti, Nationala                     = 30.872,85 mp
                    str.       "Tutunul
                    Ilioara    Romanesc"
                    nr. 15,    - S.A.
                    sectorul 3
________________________________________________________________________________
  7. Teren          Municipiul Societatea  439.725.642.216 - Suprafata terenului
     construibil    Bucuresti, Nationala                     = 72.796,96 mp
                    Str.       "Tutunul
                    Garlei     Romanesc"
                    nr. 1,     - S.A.
                    sectorul 1
________________________________________________________________________________
  8. Corp           Municipiul Societatea    6.113.663.556 Demisol-bucatarie
     administrativ  Sfantu     Nationala                   compus din:
                    Gheorghe,  "Tutunul                    - 4 depozite,
                    str. Koss  Romanesc"                     vestiar, sala de
                    Karoly     - S.A.                        pompe, holuri
                    nr.                                    Parter compus din:
                    21 - 23,                               - 6 camere
                    judetul                                - 3 grupuri sanitare
                    Covasna                                - 2 vestiare
                                                           - holuri de acces
                                                           Etajul 1 compus din:
                                                           - 5 camere
                                                           - 1 depozit
                                                           - 1 vestiar
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           - hol de acces
                                                           Etajul 2 compus din:
                                                           - 3 camere
                                                           - hol de acces
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 324,01 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 972,04 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 1.803,45 mp
________________________________________________________________________________
  9. Fabrica de     Municipiul Societatea   12.820.449.684 Spatii de productie:
     Tigarete       Iasi, Sos. Nationala                   - suprafata
     Iasi - Corp    Nationala  "Tutunul                      construita
     fermentare     nr. 1,     Romanesc"                     = 665,61 mp
                    judetul    - S.A.                      - suprafata
                    Iasi                                     desfasurata
                                                             = 1.349,0 mp
________________________________________________________________________________
 10. Depozit de     Municipiul Societatea    6.303.702.899 Spatii de depozitare:
     tutun          Iasi, Sos. Nationala                   - suprafata
                    Nationala  "Tutunul                      construita
                    nr. 1,     Romanesc"                     = 1.427,7 mp
                    judetul    - S.A.                      - suprafata
                    Iasi                                     desfasurata
                                                             = 5.797 mp
________________________________________________________________________________
 11. Magazie pentru Municipiul Societatea    2.317.982.191 Spatii de depozitare:
     materiale      Iasi, Sos. Nationala                   - suprafata
     Drum de acces  Nationala  "Tutunul                      construita
                    nr. 1,     Romanesc"                     = 1.007,21 mp
                    judetul    - S.A.                      - suprafata
                    Iasi                                     desfasurata
                                                             = 2.907 mp
                                                           Drum de acces
                                                           = 910 mp
________________________________________________________________________________
 12. Fabrica de     Municipiul Societatea   12.425.996.549 Spatii de depozitare
     Tigarete       Timisoara, Nationala                   si/sau de productie:
     Timisoara -    str. Pop   "Tutunul                    - suprafata
     constructie    de Basesti Romanesc"                     construita
     corp           nr. 2,     - S.A.                        = 993 mp
     fermentare     judetul                                - suprafata
                    Timis                                    desfasurata
                                                             = 2.979 mp

    Institutia publica beneficiara: Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
 13. Fabrica de     Municipiul Societatea    5.784.480.000 Spatiu administrativ:
     Tigarete       Timisoara, Nationala                   - suprafata
     Timisoara -    str. Pop   "Tutunul                      construita
     cladire        de Basesti Romanesc"                     = 411,78 mp
     administrativa nr. 2,     - S.A.                      - suprafata
                    judetul                                  desfasurata
                    Timis                                    = 1.619,88 mp

    Institutia publica beneficiara: Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
 14. Cabana Sugas   Orasul     Societatea    9.313.653.762 Cabana turistica
                    Sugas-Bai, Nationala                   Parter compus din:
                    judetul    "Tutunul                    - sala de mese
                    Covasna    Romanesc"                   - bucatarie
                               - S.A.                      - 7 dormitoare
                                                           - 3 grupuri sanitare
                                                           Etaj compus din:
                                                           - 4 dormitoare
                                                           - 1 grup sanitar
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 362,56 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 862 mp
________________________________________________________________________________
 15. Cabana Ranca   Statiunea  Societatea    1.506.581.902 Cabana turistica -
                    Ranca,     Nationala                   parter + 2 etaje
                    orasul     "Tutunul                    Parter compus din:
                    Novaci,    Romanesc"                   - sala de mese
                    judetul    - S.A.                      - bucatarie
                    Gorj                                   - grup sanitar
                                                           - magazie
                                                           Etajul 1 compus din:
                                                           - 6 dormitoare
                                                           Etajul 2 compus din:
                                                           - sufragerie
                                                           - 4 dormitoare
                                                             - Suprafata
                                                               construita
                                                               = 203,14 mp
                                                             - Suprafata
                                                               desfasurata
                                                               = 609,42 mp
                                                             - Suprafata
                                                               terenului
                                                               = 1.067,23 mp
                                                           Cabana se trece in
                                                           proprietatea statului
                                                           impreuna cu
                                                           mijloacele fixe si
                                                           obiectele de
                                                           inventar.
________________________________________________________________________________
 16. Sectia Lupeni  Orasul     Societatea    1.066.339.803 Spatii de productie
                    Lupeni,    Nationala                   sau depozitare:
                    judetul    "Tutunul                    - suprafata
                    Hunedoara  Romanesc"                     construita:
                               - S.A.                        108,06 mp
                                                           - suprafata terenului
                                                             = 475 mp
________________________________________________________________________________
     TOTAL:                                768.014.839.124
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

    1. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va efectua evaluarea bunurilor imobile si a dotarilor specifice prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, in conformitate cu prevederile legale.
    2. Dosarul intocmit in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, impreuna cu documentele in sustinerea acestuia, se transmite de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti comisiei Ministerului Finantelor Publice, numita in conditiile legii. In referatul intocmit Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va preciza valoarea de evaluare pentru fiecare bun imobil si dotarile specifice aferente comparativ cu valoarea prevazuta in anexa nr. 1 cu care s-a efectuat stingerea si face propuneri pentru suma cu care urmeaza sa se faca regularizarea.
    3. In baza documentatiei primite comisia analizeaza si decide asupra sumei cu care urmeaza a se efectua regularizarea prevazuta la art. 3 alin. (1) din hotarare.
    4. In baza deciziei comisiei Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va solicita Societatii Nationale "Tutunul Romanesc" - S.A. regularizarea prevazuta la art. 3 alin. (1) din hotarare pana la data de 10 decembrie 2002.
    5. Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. datoreaza taxa pe valoarea adaugata utilizata la stingerea creantelor bugetului de stat, prin inscrierea acesteia in decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru luna in curs in care se efectueaza regularizarea prevazuta la art. 3 din hotarare.
    6. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va comunica institutiilor publice beneficiare ca urmeaza a se proceda la preluarea bunurilor imobile trecute in proprietatea publica a statului, aflate in custodia Societatii Nationale "Tutunul Romanesc"   S.A., indicand si valoarea de predare.
    7. Predarea preluarea bunurilor imobile si a dotarilor specifice activitatii se face prin proces verbal incheiat intre Societatea Nationala "Tutunul Romanesc"   S.A. si institutia publica beneficiara, al carui model se elaboreaza de Ministerul Finantelor Publice si se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1269/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1269 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1269/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu