E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1255 din 24 octombrie 2003

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 790 din 10 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor si al art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 950/2001 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea este o structura organizatorica, fara personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, avand rolul de a urmari procesul de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare, si de a acorda sprijin logistic si de specialitate persoanelor juridice detinatoare de imobile ce intra sub incidenta acestor acte normative."
    2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Autoritatea indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si celorlalte persoane juridice detinatoare de imobile ce fac obiectul restituirii potrivit Legii nr. 10/2001, pentru aplicarea corecta si unitara a prevederilor acestui act normativ;
    b) monitorizeaza procesul de aplicare a Legii nr. 10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) intocmeste si tine la zi urmatoarele situatii:
    - potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 - imobilele restituite in natura, notificarile pentru acordarea de despagubiri banesti, respectiv ofertele facute de detinator pentru acordarea de despagubiri banesti si ofertele facute de detinator pentru acordarea de despagubiri in echivalent, constand in alte bunuri sau servicii, actiuni ori titluri de valoare nominala;
    - potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002 - imobilele retrocedate in natura cultelor religioase si optiunile solicitantilor pentru restituirea nudei proprietati sau pentru acordarea de masuri reparatorii prin echivalent. Situatiile se intocmesc in baza comunicarilor facute de biroul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si a evidentelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare catre cultele religioase;
    d) prezinta periodic Guvernului, prin Ministerul Administratiei si Internelor, informari privind stadiul aplicarii Legii nr. 10/2001 si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, pe baza concluziilor rezultate din analiza situatiilor prevazute la lit. c);
    e) elaboreaza si supune spre adoptare Guvernului, prin Ministerul Administratiei si Internelor, proiectele de acte normative prevazute de Legea nr. 10/2001 si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu exceptia celor a caror elaborare este atribuita, potrivit legii, in competenta altor autoritati;
    f) realizeaza, din oficiu sau pe baza unor sesizari justificate ale persoanelor indreptatite, controlul fazei administrative a aplicarii prevederilor Legii nr. 10/2001 de catre ministere si celelalte institutii publice centrale;
    g) asigura organizarea si functionarea secretariatului Comisiei speciale de retrocedare, constituita conform art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002;
    h) avizeaza compensarea obligatiilor reciproce de plata si, respectiv, restituire, existente intre stat si persoanele indreptatite la despagubiri banesti rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare si, respectiv, a Legii nr. 10/2001;
    i) sesizeaza organele de urmarire penala atunci cand sunt indicii privind savarsirea unor infractiuni prevazute de Legea nr. 10/2001."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii, pe care o reprezinta in relatiile cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutiile publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice romane sau straine, precum si in justitie. Presedintele poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Autoritatii.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine cu caracter individual.
    (4) Presedintele Autoritatii este reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor in Comisia speciala de retrocedare, infiintata potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, indeplinind functia de presedinte al acesteia.
    (5) Presedintele Autoritatii dispune efectuarea controalelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. f).
    (6) In conducerea activitatilor curente presedintele Autoritatii este ajutat de un director general, numit prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea presedintelui Autoritatii."
    4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Numarul de posturi asigurate pentru functionarea Autoritatii este de 32, exclusiv demnitarul.
    (2) Structura organizatorica si statul de functii ale Autoritatii se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea presedintelui Autoritatii, in limita numarului maxim de posturi aprobate."
    5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    (1) Pentru realizarea atributiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. f), se constituie un corp de control al Autoritatii, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate.
    (2) Rezultatele controalelor dispuse de catre presedintele Autoritatii se consemneaza in procese-verbale prin care se vor dispune masuri pentru intrarea in legalitate, care vor viza fie retragerea deciziei/dispozitiei, fie sesizarea organelor de urmarire penala, atunci cand sunt indicii privind savarsirea unor infractiuni prevazute de Legea nr. 10/2001."
    6. Dupa alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Prefectul exercita controlul aplicarii fazei administrative a Legii nr. 10/2001, cu privire la entitatile implicate in solutionarea notificarilor, care isi au sediul pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti."
    7. La articolul 10 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare catre cultele religioase, in urma verificarii in teritoriu, comunica situatia juridica si locativa a imobilelor solicitate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002."
    Art. 2
    Pentru anul 2003 aplicarea prevederilor prezentei hotarari se asigura in limita numarului maxim de posturi si a creditelor bugetare aprobate Ministerului Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 950/2001 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Presedintele Autoritatii pentru
                         urmarirea aplicarii unitare
                         a Legii nr. 10/2001,
                         Adrian Marasoiu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1255/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1255 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu