Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1237 din 14.12.2011

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 28 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 1, paragraful al şaselea se modifică şi va avea următorul cuprins: Ghidul de bune practici pentru apicultură se difuzează gratuit instituţiilor publice cu atribuţii în apicultură, respectiv Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi reţelei sale teritoriale, Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» şi reţelei sale teritoriale, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi reţelei sale teritoriale, Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi reţelei sale teritoriale, precum şi asociaţiilor de crescători de albine, federaţiilor apicole, uniunilor apicole, cooperativelor agricole apicole sau grupurilor de producători recunoscute cu profil apicol, iar materialele informative se difuzează gratuit în cadrul târgurilor şi expoziţiilor apicole. 2. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 2, măsura 2.1, la condiţiile de eligibilitate, prima , a treia , a şaptea şi a opta liniuţă se modifică şi vor avea următorul cuprins:apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;........ ................ ................ ................ ................ ........ .........apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;........ ................ ................ ................ ................ ........ .........produsele biologice, suplimentele nutritive şi biostimulatorii, care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei, trebuie să fie notificate Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;tratamentele familiilor de albine cu medicamente trebuie să se desfăşoare pe baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat şi urmărit de reprezentanţii formei asociative; 3. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 2, măsura 2.1, la condiţiile de eligibilitate, după liniuţa a opta se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a noua , cu următorul cuprins: produsele biologice, suplimentele nutritive, biostimulatorii şi fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa se achiziţionează obligatoriu împreună cu medicamentele necesare pentru tratarea familiilor de albine; 4. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 2, măsura 2.1, cheltuielile eligibile se modifică şi vor avea următorul cuprins: Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei, achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar;preţul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive şi biostimulatorilor, care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei, achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, în limita a maximum 12 kg total produse/familia de albine;preţul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa. 5. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 2, măsura 2.2, la condiţiile de eligibilitate, prima , a treia , a opta şi a noua liniuţă se modifică şi vor avea următorul cuprins: apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........produsele biologice, suplimentele nutritive şi biostimulatorii care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei trebuie să fie notificate Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;tratamentele familiilor de albine cu medicamente trebuie să se desfăşoare în baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat şi urmărit de reprezentanţii formei asociative; 6. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 2, măsura 2.2, la condiţiile de eligibilitate, după liniuţa a zecea se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a unsprezecea , cu următorul cuprins:produsele biologice, suplimentele nutritive, biostimulatorii care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei şi fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa se achiziţionează obligatoriu împreună cu medicamentele necesare pentru tratarea familiilor de albine; 7. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 2, măsura 2.2, cheltuielile eligibile se modifică şi vor avea următorul cuprins: Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA al medicamentelor ecologice pentru combaterea varoozei care au la bază acizi organici, uleiuri esenţiale, produse naturale, achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar;preţul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive şi al biostimulatorilor, care sunt adjuvanţi în combaterea varoozei, achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, în limita a maximum 12 kg total produse/familia de albine;preţul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa. 8. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 3, la condiţiile de eligibilitate, prima şi a doua liniuţă se modifică şi vor avea următorul cuprins:apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; 9. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 3, la condiţiile de eligibilitate, după liniuţa a opta se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a noua , cu următorul cuprins:achiziţionarea familiilor de albine şi/sau mătcilor şi/sau roiurilor la pachet şi/sau a roiurilor pe faguri din rase omologate în România este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru tratarea acestora; 10. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 3, cheltuielile eligibile se modifică şi vor avea următorul cuprins: Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru achiziţia de maximum 100 de mătci/apicultor şi pentru achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora;preţul fără TVA pentru achiziţia de maximum 100 de roiuri la pachet/apicultor şi pentru achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora;preţul fără TVA pentru achiziţia de maximum 100 de roiuri pe faguri/apicultor şi pentru achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora;preţul fără TVA pentru achiziţia de maximum 125 de familii de albine/apicultor şi pentru achiziţia medicamentelor pentru tratarea acestora. 11. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 4, la condiţiile de eligibilitate, prima şi a doua liniuţă se modifică şi vor avea următorul cuprins:apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; 12. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 4, la condiţiile de eligibilitate, după liniuţa a şaptea se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a opta , cu următorul cuprins:stupii achiziţionaţi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării în pastoral nu trebuie să depăşească maximum 50% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar; 13. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 4, cheltuielile eligibile se modifică şi vor avea următorul cuprins: Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru achiziţia de stupi utilaţi conform tehnologiei apicole, dar nu mai mult de 50% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii, excluzând materialul biologic. 14. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 5, la condiţiile de eligibilitate, prima şi a doua liniuţă se modifică şi vor avea următorul cuprins:apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; 15. În anexa nr. 1, la capitolul VI, punctul 5, cheltuielile eligibile se modifică şi vor avea următorul cuprins: Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii şi care trebuie să cuprindă:determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere;determinarea glucozei şi fructozei din miere;determinarea conţinutului de apă;examen organoleptic;determinarea indicelui diastazic. 16. În anexa nr. 2, la articolul 1, la alineatul (1), literele a) , f) , g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)cerere pe baza căreia solicită accesarea o singură dată a măsurilor prevăzute în Program în care menţionează şi acordul de derulare a sprijinului prin intermediul aceleaşi formei asociative;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ f)copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în Registrul agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local; g)copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz; h)copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea; 17. În anexa nr. 2, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) În cazul în care după aplicarea prevederilor alin. (2) nu se depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură stabileşte procentual nivelul sprijinului financiar pentru beneficiarii care au valoarea de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine, a stupilor sau a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, mai mare decât valoarea minimă de achiziţie, fără TVA, fără a se depăşi valoarea de achiziţie, fără TVA, din factură, până la limita sumei aprobate. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Radu Roatiş Cheţan p. Ministrul finanţelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1237/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1237 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu