Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1196 din 15 noiembrie 1996

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 334 din 11 decembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti, persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Departamentului de cercetare desprins din Societatea Comerciala "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucuresti, Centrului de Aparatura Analitica, Control si Semnalizare - Cluj-Napoca si Departamentului de cercetare desprins din Societatea Comerciala "Institutul <<Romfluid>>" S.A., unitati care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, Str. Atomistilor nr. 1, sectorul 5.
    Art. 3
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative, dezvoltarea tehnologica si transferul tehnologic pentru tematica din programele de interes public si national specifice domeniului optoelectronicii.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1996, este de 935.271 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 834.647 mii lei si active circulante 100.624 mii lei, si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Societatea Comerciala "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucuresti, de la Centrul de Aparatura Analitica, Control si Semnalizare Cluj-Napoca, de la Societatea Comerciala "Institutul <<Romfluid>> - S.A. si de la Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara (care a asigurat activitatea functionala a Societatii Comerciale "Institutul de Optoelectronica" - S.A.).
    Capitalurile sociale ale Societatii Comerciale "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucuresti, Societatii Comerciale "Institutul <<Romfluid>>" - S.A. si patrimoniul Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara se vor diminua cu valoarea cotei-parti preluate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti.
    Art. 6
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti se preia prin transfer de la Societatea Comerciala "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucuresti, de la Centrul de Aparatura Analitica, Control si Semnalizare Cluj-Napoca si de la Societatea Comerciala "Institutul <<Romfluid>> - S.A. si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Dan Mircea Popescu

                       Ministrul cercetarii
                       si tehnologiei,
                       Doru Dumitru Palade

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000 BUCURESTI

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA

                                _______________
                               | CONSILIUL DE  |
                               | ADMINISTRATIE |
                               |_______________|
                                       |
                                       |
  ______________________       ________|_________            ____________
 | CONSILIUL STIINTIFIC |_____| DIRECTOR GENERAL |__________| CONSILIERI |
 |______________________|     |__________________|          |____________|
                                       |
                                       |
         ______________________________|________________________________
        |                        |            |             |           |
   _____|_____                   |       ____ |_____   _____|____   ____|____
  |           |                  |      | DIRECTOR  | | DIRECTOR | | DIRECTOR|
  | DIRECTOR  |                  |      | TEHNICO-  | |  FILIALA | | FILIALA |
  |           |                  |      | ECONOMIC  | |          | |         |
  |___________|                  |      |___________| |__________| |_________|
        |                        |            |             |           |
   _____|__________________      |     _______|______       |           |
 _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_    |   _|_  _|_  _|_  _|_    _|_         _|_
| A || B || C || D || E || F |   |  | N || O || P || R |  | S |       | T |
|___||___||___||___||___||___|   |  |___||___||___||___|  |___|       |___|
                   ______________|______________
                 _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_
                | G || H || I || J || K || L || M |
                |___||___||___||___||___||___||___|


    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A = DEPARTAMENTUL SISTEME OPTOELECTRONICE MEDICALE
    B = DEPARTAMENTUL SISTEME SI TEHNOLOGII CU RADIATII INFRAROSII SI
        ULTRASUNETE
    C = DEPARTAMENTUL SISTEME SI COMUNICATII PRIN FIBRE OPTICE, OPTICA
        INTEGRATA SI LASERI
    D = DEPARTAMENTUL TELEDETECTIE
    E = DEPARTAMENTUL TEHNOLOGII AVANSATE DE PROCESARE A SUPRAFETELOR
    F = COLECTIVUL INGINERIE CONSTRUCTIVA SI TEHNOLOGICA
    G = DEPARTAMENTUL ECHIPAMENTE OPTOELECTRONICE, INSTRUMENTATIE ANALITICA SI
        ACTIONARI HIDROPNEUMATICE SPECIALE
    H = COMPARTIMENTUL STRATEGII, CERCETARE-DEZVOLTARE SI INITIATIVA
        STIINTIFICA
    I = COMPARTIMENTUL INFORMARE-DOCUMENTARE SI EDITARE
    J = COMPARTIMENTUL ASIGURAREA CALITATII
    K = COMPARTIMENTUL MARKETING, COLABORARI INTERNATIONALE
    L = COMPARTIMENTUL JURIDIC
    M = BIROUL RESURSE UMANE
    N = SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
    O = SERVICIUL PLAN-INVESTITII
    P = COMPARTIMENTUL TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
    R = COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
    S = INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA CLUJ-NAPOCA
    T = INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA BUCURESTI

    ANEXA 2

                 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome conform Legii nr. 51/1996 si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este cuprinsa in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.196 din 15 noiembrie 1996.
    (2) In cadrul structurii organizatorice, institutul are doua filiale fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului sau de activitate. Acestea sunt:
    - Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca (fost Centrul de Aparatura Analitica, Control si Semnalizare), str. Donath nr. 67, judetul Cluj;
    - Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti (fost Departamentul de cercetare in cadrul Societatii Comerciale "Institutul <<Romfluid>>" - S.A.), str. Cutitul de Argint nr. 14, cod 75212, sectorul 4.
    (3) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale si alte subunitati fara personalitate juridica necesare realizarii obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul optoelectronic, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului sau si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica si a Programului de echipamente optoelectronice speciale pentru aparare si siguranta nationala.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
    A. Activitati de cercetare fundamentala si aplicativa:
    a) In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative, de interes public si de interes national, care privesc asigurarea cerintelor fundamentale impuse de restructurarea economiei nationale si a domeniului vietii sociale, astfel:
    - cercetare fundamentala din domeniul fizicii, matematicii, chimiei si biofizicii, cu rolul de a cunoaste procesele fundamentale de baza din domeniul optoelectronicii, instrumentatiei analitice si mecatronicii;
    - cercetare aplicativa de tip precompetitiv, cercetare cu pondere in activitatea institutului, care conduce la realizarea unor modele experimentale, platforme si statii pilot, tehnologii, standuri de masurare si control, etaloane, tehnologii neconventionale cu rol de suport pentru cercetarile multidisciplinare;
    - cercetarea pe baza de programe sau proiecte multidisciplinare (interdepartamentale) pentru obiective complexe civile si militare;
    - elaborarea de studii si cercetari aplicative in vederea restructurarii, retehnologizarii si modernizarii ramurilor, sectoarelor si intreprinderilor care vizeaza domeniul de activitate al institutului;
    - elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea stiintei si tehnologiei pentru domeniul optoelectronicii, mecatronicii, instrumentatiei analitice etc;
    - elaborarea de standarde, normative si instructiuni pentru produsele si tehnologiile din domeniu;
    - participarea la programe internationale de cercetare-dezvoltare pe domenii cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000".
    b) In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza cercetari aplicative pentru solutionarea problemelor din domeniul sau de activitate, si anume:
    - cercetare aplicativa finantata de agenti economici, care conduce la modernizarea unor procese industriale, la modernizarea si dotarea unitatilor din sistemul de aparare a tarii, la cresterea nivelului de trai al populatiei;
    - cercetarea tehnologica care vizeaza aplicarea unor tehnologii neconventionale in industrie, medicina, aparare etc., de tip tehnologii cu fascicule ionice, cu laser, cu ultrasunete, tehnologii optospectrale, hidropneumatice etc.
    B. Activitati conexe activitati de cercetare-dezvoltare:
    - institutul asigura asistenta tehnica, consultanta, servicii de specialitate, teste de calitate, certificare de produse, omologare de produse avand la baza standardele de calitate ISO-9000;
    - import-export, marketing si consultanta privind realizarea de studii de piata, consultanta manageriala etc.
    C. Activitati de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    - pregatire profesionala si specializare de nivel mediu;
    - formare si specializare de cercetatori prin cursuri de nivel universitar, postuniversitar, doctorate, masterate, potrivit legii;
    - instruire pentru operarea echipamentelor din domeniu.
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    - revista trimestriala "Optoelectronica";
    - Buletinul de informare semestrial in domeniul optoelectronicii;
    - Colectia de carte tehnica "Optoelectronica";
    - studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii in domeniul propriu de activitate si domenii conexe.
    E. Activitati de organizare a unor manifestari stiintifice din domeniul propriu de activitate si de coparticipare la organizarea unor manifestari stiintifice din domenii conexe:
    - Simpozionul de optoelectronica cu participare internationala "SIOEL";
    - alte manifestari stiintifice interne si internationale din domeniul de activitate sau din domenii conexe acestuia.
    F. Activitati de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii din domeniul propriu de activitate:
    - transferul tehnologic va fi realizat in unitati economice de profil, cu precadere in societatile comerciale: "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucuresti, "Institutul <<Romfluid>>" - S.A. si "Nuclear & Vacuum" - S.A., care se vor asocia cu institutul pe obiecte de activitate potrivit Legii nr. 15/1990.
    G. Activitate de executie in vederea sustinerii cercetarii si dezvoltarii tehnologice in domeniu prin unicate si serii mici de produse, microproductie (pentru valorificarea cercetarilor experimentale elaborate)
    - institutul realizeaza in cadrul atelierelor proprii ale institutelor unicate si serii mici, rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare.
    H. Activitati de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic in cadrul unor programe speciale:
    - institutul va desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic pentru teme din programele speciale (Programul 17 - Echipamente optoelectronice), aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
    - institutul va desfasura cercetari in colaborare cu Republica Moldova in cadrul Programului de optoelectronica al Institutului de Fizica Aplicata din Chisinau.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 935.271 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 834.647 mii lei si active circulante 100.624 mii lei, care se preia pe baza de protocol de predare-preluare, dupa cum urmeaza:
    - de la Centrul de Aparatura Analitica, Control si Semnalizare Cluj-Napoca 382.720 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 326.716 mii lei si active circulante 56.004 mii lei;
    - de la Societatea Comerciala "Institutul <<Romfluid>>" S.A. 302.250 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 279.130 mii lei si active circulante 23.120 mii lei;
    - de la Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara (care a asigurat activitatea functionala a Societatii Comerciale "Institutul de Optoelectronica" - S.A.) 228.801 mii lei din care: imobilizari corporale 228.801 mii lei;
    - de la Societatea Comerciala "Institutul de Optoelectronica" - S.A. Bucuresti 21.500 mii lei, din care: active circulante 21.500 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite, in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii sau in colaborare cu alte unitati din tara sau strainatate (din cercetare, invatamant, societati comerciale etc.).
    Art. 8
    Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Subunitatile din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al institutului este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit.
    Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
    - 1 presedinte;
    - 1 vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (3) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea directorului general.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea - Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa in aceeasi calitate la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat reprezentantul sindicatului.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica;
    d) aproba, in conditiile legii, delegarea de atributii pentru directorii celor doua filiale: Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca si Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti;
    e) aproba regulamentul de organizare si functionare pentru comitetele de conducere de la nivelul subunitatilor (filialelor);
    f) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe care il depune la organul coordonator in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    g) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    h) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    i) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    j) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    k) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    l) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    m) fundamenteaza si prezinta organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    n) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    o) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    p) aproba contractul colectiv de munca;
    r) executa orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    (1) La nivelul subunitatilor (filialelor) institutului se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul propriu al institutului;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II si III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din maximum 15 membri reprezentand toate subunitatile stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific poate fi alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general, directorul general adjunct stiintific si directorii de filiale ai institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in domeniul propriu de activitate;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala, incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II, III si cercetator stiintific;
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Guvern la propunerea ministerului coordonator.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractele colective de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
    Art. 35
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute in art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 mil. lei, la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarile litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1196/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1196 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu