E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1194 din 29 noiembrie 2000

privind unele masuri in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 628 din  5 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 53 si 67 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Nivelul primelor de asigurare pentru anul 2001 este cel prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania primele de asigurare se platesc astfel:
    a) la data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie;
    b) la data inmatricularii autovehiculului in circulatie, pentru autovehiculele care se inmatriculeaza/reinmatriculeaza in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2001;
    c) pentru autovehiculele care sunt deja inmatriculate la data de 31 decembrie 2000 primele se platesc pentru intregul an 2001 sau fractionat, aferent perioadelor:
    - 1 ianuarie - 31 decembrie 2001, pana la data de 31 decembrie 2000;
    - 1 ianuarie - 31 mai 2001, pana la data de 31 decembrie 2000;
    - 1 iunie - 31 decembrie 2001, pana la data de 31 mai 2001.
    (2) In cazul platii anticipate si integrale pana la data de 31 decembrie 2000 a primelor de asigurare aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2001 toate categoriile de asigurati beneficiaza de o reducere cu 10% a primelor de asigurare.
    (3) In cazul neachitarii la scadenta a primelor de asigurare prevazute la art. 1 detinatorul autovehiculului este neasigurat pana in momentul incheierii asigurarii.
    Art. 3
    Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza temporar, respectiv cele ce urmeaza sa fie scoase definitiv din tara, pentru cele la care s-a operat transferul dreptului de proprietate si sunt neinmatriculate pe numele noilor proprietari, precum si in cazul eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza/reinmatriculeaza permanent in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2001 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii raspunderii asiguratorului si data de 31 decembrie 2001 reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    (1) Pentru autovehiculele apartinand agentilor economici care desfasoara o activitate sezoniera in agricultura sau constructii si care nu sunt utilizate timp de cel putin 3 luni consecutive, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Detinatorii de parcuri auto formate din cel putin 20 de autovehicule inmatriculate pot negocia cu societatile comerciale de asigurare autorizate plata fractionata a primelor de asigurare prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 6
    In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in timpul in care se afla pe teritoriul Romaniei, primele de asigurare aferente perioadei in care autovehiculul neasigurat se afla in Romania se platesc anticipat si integral, astfel:
    a) in mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul Romaniei, la punctele de trecere a frontierei, in cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate;
    b) cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitatile teritoriale ale asiguratorilor autorizati, in cazul persoanelor care se afla pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate si ale caror asigurari expira in perioada in care se afla in Romania.
    Art. 7
    Raspunderea asiguratorului incepe:
    a) dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a platit asiguratorului prima de asigurare in numerar, respectiv s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si s-a eliberat documentul care atesta incheierea asigurarii, pentru asiguratul care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 si 6, respectiv pentru asiguratul care nu a platit la scadenta prima de asigurare aferenta perioadei respective;
    b) din momentul platii primei de asigurare in numerar, respectiv al prezentarii ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) si la art. 6 sau pentru asiguratul care a platit la scadenta prima de asigurare aferenta perioadei respective;
    c) din momentul platii primei de asigurare in numerar, respectiv al prezentarii ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, si de data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/reinmatricularii autovehiculului pe numele detinatorului, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b).
    Art. 8
    (1) Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in tichetul de asigurare pentru care s-a platit prima de asigurare datorata sau, anterior acestei date, in momentul radierii autovehiculului.
    (2) Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, ordinul de plata sau alt document probator al platii.
    (3) Nu este angajata raspunderea asiguratorului in cazul documentelor de asigurare sau de incasare falsificate ori care au fost sustrase din gestiunea acestuia.
    Art. 9
    (1) Pentru autovehiculele care se radiaza din circulatie in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2001 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala.
    (2) Diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, si numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.
    Art. 10
    (1) In unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in urmatoarele limite:
    a) de la 900.000 lei pana la maximum 300.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 900.000 lei;
    b) pana la 80.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 400.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.
    (2) Limitele despagubirilor mentionate mai sus se aplica in cazul daunelor, drept consecinta a accidentelor de autovehicule survenite in anul 2001.
    Art. 11
    (1) Dovada existentei asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in cazul controalelor efectuate de ofiterii si subofiterii de politie, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, o constituie tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizati sa practice aceasta asigurare in Romania sau documentele internationale de asigurare de raspundere civila auto, eliberate de societati de asigurare din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea.
    (2) In vederea identificarii de catre organele abilitate a autovehiculelor pentru care a fost incheiata asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, asiguratorii vor elibera o vinieta de aceeasi culoare cu tichetul de asigurare, care va fi aplicata pe parbrizul autovehiculului.
    Art. 12
    Nivelul amenzilor stabilite la art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995 se actualizeaza dupa cum urmeaza:
    a) refuzul societatii comerciale autorizate de a incheia asigurarea obligatorie se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    b) incalcarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 din lege se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.
    Art. 13
    Pentru obtinerea autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995, asiguratorii solicitanti trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa dispuna de un capital social varsat de cel putin 22 miliarde lei;
    b) sa dispuna de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate: sucursala, reprezentanta, agentie, punct de lucru etc., in fiecare judet si in municipiul Bucuresti;
    c) sa dispuna la fiecare sucursala sau reprezentanta de personal propriu specializat in activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto, respectiv ingineri, subingineri, tehnicieni cu pregatire profesionala de profil;
    d) sa practice de cel putin 2 ani asigurari facultative de autovehicule;
    e) sa dispuna de rezerve de daune suficiente pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin activitatea de asigurare desfasurata in anii anteriori celui pentru care se solicita autorizatia respectiva.
    Art. 14
    (1) In cadrul activitatii desfasurate pentru contractarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cuantumul comisionului, precum si al altor facilitati financiare oferite asiguratilor, agentilor de intermediere ori agentilor de asigurare, persoane fizice sau juridice, nu va putea fi mai mare de 10% din volumul primelor efectiv incasate pentru fiecare autovehicul, respectiv parc de autovehicule cuprins in asigurare.
    (2) Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent se va sanctiona cu retragerea autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pe o perioada de 3 ani.
    Art. 15
    Se aproba Normele cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 16
    Pe data de 31 decembrie 2000 se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.054/1999 privind unele masuri in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 29 decembrie 1999.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Nivelul primelor de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2001

    I.*) In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania:

                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
                          1 ianuarie -      1 ianuarie -          1 iunie -
                         31 decembrie          31 mai           31 decembrie
       Felul         ___________________________________________________________
  autovehiculului    persoane  persoane  persoane  persoane  persoane  persoane
                      fizice   juridice   fizice   juridice   fizice   juridice
________________________________________________________________________________
1. Autoturisme
   (inclusiv
   autoturisme de
   teren si
   automobile mixte
   a caror masa
   totala maxima
   autorizata nu
   depaseste 3,5 t),
   autosanitare,
   autorulote,
   avand capacitatea
   cilindrica:
a) pana la             500.000   595.000   213.000   252.000   287.000   343.000
   1.200 cm^3
b) intre 1.201 -       572.000   740.000   239.000   311.000   333.000   429.000
   1.400 cm^3
c) intre 1.401 -       683.000   999.000   292.000   425.000   391.000   574.000
   1.600 cm^3
d) intre 1.601 -       742.000 1.082.000   317.000   460.000   425.000   622.000
   1.800 cm^3
e) intre 1.801 -       956.000 1.303.000   397.000   548.000   559.000   755.000
   2.000 cm^3
f) peste 2.000 cm^3  1.143.000 1.578.000   480.000   668.000   663.000   910.000

2. Autovehicule
   pentru transport
   de persoane
   (inclusiv
   autospecializate
   pentru transport
   de persoane):
a) avand cel putin
   10, dar nu mai
   mult de 17
   locuri exclusiv
   pe scaune,
   inclusiv cel al
   conducatorului    1.515.000 1.795.000   635.000   748.000   880.000 1.047.000
b) avand cel putin
   18 locuri pe
   scaune, inclusiv
   cel al
   conducatorului    1.957.000 3.254.000   818.000 1.360.000 1.139.000 1.894.000
c) tramvaie,                 0 2.608.000         0 1.086.000         0 1.522.000
   troleibuze

3. Motocicluri cu      399.000   652.000   170.000   268.000   229.000   384.000
   sau fara atas

4. Tractoare rutiere
   avand puterea
   motorului:
a) pana la 45 CP       336.000   336.000   139.000   136.000   197.000   197.000
   inclusiv
b) peste 45 CP       1.628.000 1.628.000   685.000   685.000   943.000   943.000

5. Alte autovehicule
   decat cele
   mentionate la
   pct. 1 - 4, a
   caror masa totala
   maxima autorizata
   este de:
a) pana la 2.300 kg    988.000 1.423.000   417.000   596.000   571.000   827.000
b) intre             1.554.000 1.957.000   652.000   818.000   902.000 1.139.000
   2.301 - 3.500 kg
c) intre             2.124.000 2.446.000   902.000 1.019.000 1.222.000 1.427.000
   3.501 - 7.500 kg
d) intre             2.608.000 3.254.000 1.086.000 1.360.000 1.522.000 1.894.000
   7.501 - 16.000 kg
e) peste 16.000 kg   3.254.000 4.232.000 1.360.000 1.771.000 1.894.000 2.461.000
________________________________________________________________________________
    *) a) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.
    b) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare numar de circulatie de proba.
    c) Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, detinatoare de motocicluri si de autoturisme adaptate infirmitatii lor, inclusiv pentru cele primite de acestea in folosinta, primele de asigurare se reduc cu 50% .
    d) Primele de asigurare aferente perioadelor stabilite mai sus se incaseaza in cuantumul prevazut fara a fi posibila fractionarea acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5 alin. (2).
    e) Pentru toate autovehiculele care nu sunt mentionate expres la pct. 1 se vor aplica tarifele prevazute la pct. 5 (autoutilitare, autofurgoane, autocamioane, autospeciale).

    II. *) In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in perioada in care se afla pe teritoriul Romaniei:

                                                                    - lei -
_____________________________________________________________________________
                                   Prima de asigurare pentru fiecare luna
 Felul autovehiculului               sau fractiune de luna, in perioada
                               1 ianuarie - 31 decembrie 2001, pentru fiecare
                                   autovehicul inmatriculat in strainatate
_____________________________________________________________________________
 1. Autoturisme                                   1.345.000
 2. Motocicluri                                     518.000
 3. Alte autovehicule decat
    autoturisme si motocicluri                    3.310.000
_____________________________________________________________________________
    *) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.

    ANEXA 2

                                 NORME
cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

    CAP. 1
    Generalitati

    1. - Asiguratorii autorizati de autoritatea competenta din domeniul supravegherii activitatii de asigurare si reasigurare sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube cauzate tertilor prin accidente de autovehicule acorda, in baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, care au loc pe teritoriul Romaniei, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.
    2. - Asiguratorii acorda despagubiri:
    (1) indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in oricare alte locuri) atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;
    (2) pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, dar numai atata timp cat acestea sunt montate pe autovehicul, precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, dar numai in timpul cat acestea sunt atasate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
    (3) daca paguba a fost cauzata: din culpa conducatorului autovehiculului; prin fapta lucrului; prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului; prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor sau produselor transportate.
    3. - (1) In situatia in care producerea accidentului sau marirea pagubei este imputabila si culpei celui pagubit, cel chemat sa raspunda va fi tinut numai pentru partea din paguba care este imputabila. In astfel de situatii intinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din probele administrate.
    (2) In cazul in care din acte nu rezulta contributia cauzala a fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.
    4. - Asiguratorii nu acorda despagubiri pentru:
    (1) cazurile in care detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
    a) dintr-un caz de forta majora;
    b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    c) din culpa exclusiva a unei terte persoane;
    (2) pagubele cauzate bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate, daca au fost produse de un alt autovehicul apartinand aceleiasi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica asigurata;
    (3) pagubele cauzate in cazul in care detinatorul autovehiculului nu face dovada valabilitatii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube cauzate tertilor prin accidente de autovehicule, la data accidentului;
    (4) pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;
    (5) partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare prevazute in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;
    (6) amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
    (7) cheltuielile facute in procesul penal de detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
    (8) sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca detinatorului care i-a incredintat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
    (9) pagubele produse persoanelor sau bunurilor transportate, daca intre detinatorul autovehiculului care a cauzat accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual (civil, comercial, de munca etc., cu titlu oneros sau gratuit);
    (10) pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje sau instalatii de lucru;
    (11) pagubele cauzate prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
    (12) pagubele cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), cu ocazia caruia aceste produse au determinat sau au agravat producerea pagubei;
    (13) pretentiile referitoare la reducerea valorii bunurilor dupa reparatie.

    CAP. 2
    Stabilirea despagubirilor

    5. - (1) Stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori se poate face in cazurile in care, din actele incheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau de celelalte autoritati publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, precum si din instiintarea asiguratilor, respectiv a conducatorilor auto vinovati, rezulta raspunderea civila a detinatorului sau conducatorului autovehiculului asigurat in producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului material suferit.
    (2) In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, daca autoritatile publice nu au retinut elemente determinante cu privire la cauzele si la imprejurarile producerii accidentului de autovehicul ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de proba.
    (3) La primirea despagubirii pe baza conventiei persoana pagubita isi ia un angajament scris, prin care se obliga sa restituie de indata despagubirea primita, in cazul in care actele incheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau de alte autoritati competente sa cerceteze accidentele de autovehicule sunt anulate.
    6. - La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a depasi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita maxima a despagubirilor de asigurare, prevazuta in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului.

    A. In cazul avarierii sau distrugerii autovehiculelor, cu exceptia celor inmatriculate in strainatate si care apartin persoanelor straine sau cetatenilor romani cu resedinta in strainatate
    7. - (1) Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei si nici diferenta dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa.
    (2) Prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea stabilita conform prevederilor pct. 10 alin. (1).
    (3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor, necesare ca urmare a pagubelor produse prin accidentul de autovehicul respectiv, din care se scade valoarea eventualelor deseuri stabilita la preturile practicate de unitatile de achizitie.
    (4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
    (5) Prin parti componente sau piese care necesita inlocuirea se intelege numai cele a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora ori cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente.
    (6) Se considera ca a fost necesara revopsirea integrala a autovehiculului atunci cand partile avariate din cauza accidentului reprezinta cel putin 50% din suprafata totala exterioara a autovehiculului respectiv.
    (7) Preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului. Prin unitatile de specialitate se intelege persoanele juridice (cu exceptia celor in regim de consignatie) care au in obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, parti componente, piese inlocuitoare si materiale pentru autovehicule si/sau executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la autovehicule.
    (8) In cazurile in care pentru repararea autovehiculelor a fost necesara procurarea unor parti componente, piese sau materiale, cu plata in valuta, costul acestora este cel prevazut in documentele justificative prezentate (inclusiv cheltuieli de transport si taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferenta), transformat in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data efectuarii platii facturii de catre pagubit, fara a se putea depasi 90 de zile de la data accidentului. In aceste cazuri costul partilor componente, al pieselor sau materialelor nu va depasi preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate din Romania daca acestea sunt comercializate si in Romania.
    (9) Cheltuielile cu manopera, inclusiv de demontare si montare, sunt cele prevazute in tarifele practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului.
    (10) Costul reparatiilor efectuate la autovehicule, inclusiv costul de inlocuire a partilor componente si a pieselor avariate, se stabileste pe baza actelor unitatilor de specialitate, daca reparatia se executa in cel mult 60 de zile de la data producerii accidentului.
    (11) In cazul in care reparatiile autovehiculului s-au efectuat in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului si a documentelor justificative privind platile efectiv facute. In astfel de cazuri costul reparatiilor nu poate depasi insa, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate, iar pentru cheltuielile de manopera care nu se justifica cu acte, potrivit prevederilor alin. (10), tarifele practicate de aceste unitati.
    (12) Daca pentru unele parti componente sau piese ale autovehiculului nu exista preturi practicate de unitatile de specialitate, valoarea de nou a acestora se poate stabili prin asimilare cu preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate pentru parti componente sau piese ale unor autovehicule similare ori pe baza preturilor din cataloagele pentru piese de schimb. In cazul in care preturile din cataloage sunt exprimate in valuta, acestea se vor transforma in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data efectuarii platii sumei cu titlu de despagubire.
    (13) In situatiile aplicarii prevederilor alin. (11), daca se prezinta acte justificative de la unitatile de specialitate pentru cheltuielile efectiv facute intr-un termen de 60 de zile de la data platii despagubirii, la cererea persoanei pagubite se va putea acorda diferenta dintre sumele efectiv platite si preturile avute in vedere la calculul despagubirii pe baza evaluarii asiguratorului (pentru fiecare element).
    8. - (1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileste scazandu-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzatoare.
    (2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou si a uzurii corespunzatoare prevazute de prezentele norme se aplica inclusiv in cazul despagubirii stabilite prin hotarare judecatoreasca.
    9. - Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se intelege:
    a) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate apartinand persoanelor fizice (cu exceptia cetatenilor romani cu resedinta in strainatate) si persoanelor juridice romane, care se comercializeaza in Romania, preturile practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului;
    b) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate apartinand persoanelor fizice (cu exceptia cetatenilor romani cu resedinta in strainatate) si persoanelor juridice romane, care nu se comercializeaza in Romania, preturile de vanzare practicate la data accidentului in tara in care s-a fabricat autovehiculul respectiv*1), transformate in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data producerii accidentului;
    c) pentru autovehiculele de tipuri la care nu exista preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrica, valorile stabilite prin asimilare cu preturile de vanzare, practicate la data accidentului, ale unor autovehicule care au caracteristici tehnice similare, din productie interna sau externa*1).
------------
    *1) In lipsa acestor preturi se pot avea in vedere preturile corespunzatoare din cataloagele de specialitate.

    10. - (1) Uzura autovehiculului avariat se stabileste in raport cu vechimea si starea de intretinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de inlocuire a partilor componente sau a pieselor executate inainte de accident, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste in baza documentelor justificative privind costul efectiv al reparatiilor sau al inlocuirilor respective.
    (2) Criteriile de stabilire a uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule sunt prevazute in anexa la prezentele norme.
    11. - Se acorda despagubiri si pentru:
    (1) acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca sunt necesare in urma accidentului, justificate cu acte;
    (2) acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului (justificate cu acte) la atelierul de reparatii din Romania care poate face reparatia si care este cel mai apropiat de locul accidentului sau pana la adresa mentionata in certificatul de inmatriculare a autovehiculului.

    B. In cazul vatamarii sau pieirii animalelor
    12. - Despagubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata locala a animalului respectiv la data producerii riscului asigurat.

    C. In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decat cele mentionate la lit. A si B
    13. - (1) Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor in vigoare la data producerii riscului asigurat.
    (2) In cazul in care persoanele pagubite prezinta documentatii tehnice (devize de reparatii sau alte evaluari), acestea pot fi luate in considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de asigurator.

    D. In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor apartinand persoanelor straine sau cetatenilor romani cu resedinta in strainatate
    14. - La stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, asiguratori si aceste persoane, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor se vor avea in vedere:
    (1) in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate despagubirile acordate de asiguratori nu pot depasi diferenta dintre valoarea acestora la data producerii accidentului si valoarea ramasa;
    (2) in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate valoarea acestora la data producerii accidentului se stabileste in baza preturilor practicate in tara in care este inmatriculat autovehiculul ori in tara unde a fost fabricat autovehiculul in cauza. In lipsa acestor preturi se vor avea in vedere valorile reale conform cataloagelor de specialitate;
    (3) prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea stabilita conform celor prevazute la alin. (2);
    (4) in cazul in care reparatia se efectueaza in strainatate, despagubirile urmand sa fie platite in valuta, costul reparatiei este cel prevazut in documentatia de reparatie, avandu-se in vedere avariile constatate, precum si eventualele avarii suplimentare stabilite cu ocazia efectuarii reparatiei, daca producerea acestora se justifica prin dinamica accidentului;
    (5) in cazul in care reparatiile nu s-au efectuat in Romania si se solicita plata in valuta a despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor in strainatate, costul pagubelor se stabileste pe baza evaluarii efectuate de catre asiguratori, avandu-se in vedere: constatarile retinute de autoritatile publice competente, cercetarile efectuate de asiguratori in legatura cu dinamica accidentului si intinderea prejudiciului, precum si documentele justificative privind platile efectiv facute de cel pagubit;
    (6) in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate si avariate, care nu se pot deplasa prin forta proprie, se platesc despagubiri si pentru:
    a) 75% din cheltuielile de transport al persoanelor care au efectuat voiajul in autovehiculul avariat, fara a se putea depasi 75% din tariful prevazut pentru transportul cu avionul clasa "Economic";
    b) transportul autovehiculului respectiv, inclusiv al remorcii tractate de acesta, de la locul accidentului pana la, cel mult, atelierul de reparatii din tara de domiciliu, cu exceptia cazurilor de dauna totala;
    c) 75% din cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv in remorca tractata de acesta, pana la locul de destinatie;
    (7) cheltuielile prevazute la alin. (6) trebuie justificate cu acte de la societatile de transport specializate;
    (8) calcularea in valuta a limitelor privind cuantumul despagubirilor se face la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data producerii accidentului.
    15. - In cazul in care reparatia s-a facut in Romania si se solicita plata in valuta, calcularea in valuta a despagubirilor stabilite in lei se face la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data la care pagubitul a efectuat plata facturii de reparatii.
    16. - In cazurile in care despagubirile urmeaza sa fie recuperate potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995, suma de recuperat reprezinta:
    a) despagubirea stabilita in lei, daca reparatia a fost efectuata total sau partial in Romania;
    b) despagubirea platita in valuta transformata in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data efectuarii platii externe, daca reparatia a fost efectuata in strainatate.

    E. In cazul vatamarii corporale sau al decesului persoanelor
    17. - La stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au in vedere urmatoarele:
    (1) in caz de vatamare corporala:
    a) diferenta dintre veniturile salariale nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;
    b) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de persoana vatamata, dovedit cu documente de evidenta fiscala, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
    c) salariul de baza minim lunar pe tara in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau calificare;
    d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli ocazionate de transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale), justificate cu acte si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de lege;
    e) cheltuieli cu ingrijitorii pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificat medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult de salariul de baza minim lunar pe tara;
    (2) in caz de deces:
    a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv piatra funerara, precum si cele efectuate cu ocazia indeplinirii ritualurilor religioase, pe baza inscrisurilor doveditoare;
    b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
    c) veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli facute in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la alin. (1) lit. a) - e), daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului.

    CAP. 3
    Avizarea si constatarea pagubelor

    18. - Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele pagubite se vor adresa societatii de asigurare la care detinatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului are incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila auto.
    19. - (1) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor apartinand mai multor persoane, in unul si acelasi accident de autovehicul, depaseste limita maxima prevazuta in hotararea Guvernului, in vigoare la data producerii accidentului (in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil), indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda, in cadrul acestei limite, fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita maxima si totalul cuantumului despagubirilor.
    (2) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoane, in unul si acelasi accident de autovehicul, depaseste limita maxima prevazuta in hotararea Guvernului, in vigoare la data producerii accidentului (in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil), indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana pagubita, fara insa a se depasi pentru fiecare persoana vatamata limita/persoana, prevazuta in hotararea Guvernului, in vigoare la data producerii accidentului.
    20. - (1) Incuviintarea cu privire la stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori se da:
    a) pe actele eliberate de autoritatile publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe instiintare sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, de detinatorul autovehiculului, iar in cazul in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, si de conducatorul auto raspunzator de producerea pagubei;
    b) pe procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, de catre persoana pagubita (in cazul persoanelor juridice, de reprezentantul acestora).
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), in cazul persoanelor fizice incuviintarea poate fi data de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei pagubite, ori, in caz de imposibilitate a ambilor soti (spitalizare, deces, detentie, lipsa indelungata din localitate etc.), de oricare dintre urmatoarele persoane majore: copii, parinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (sotului) acestora.
    21. - Constatarea pagubelor se efectueaza si in cazurile in care nu s-a primit inca instiintarea de la asiguratul raspunzator de producerea pagubei, insa persoanele pagubite se prezinta la asiguratorul acestuia cu dovezi privind raspunderea asiguratului, cauzele si imprejurarile accidentului.
    22. - (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
    (2) Eventualele obiectii ale partilor cu privire la pagubele constatate vor fi mentionate in procesul-verbal sau intr-o anexa la acesta.
    (3) Eventualele modificari in cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnatura acelorasi persoane care l-au semnat.
    (4) Daca, cu ocazia demontarii sau repararii bunului avariat, au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi persoane care au luat parte la constatarea initiala.
    23. - Asiguratorii pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea autovehiculului avariat inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea pagubei, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. In asemenea situatii stabilirea marimii avariilor, precum si a cuantumului pagubelor se va face in baza datelor consemnate in actele autoritatilor publice competente, a documentelor justificative privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, a declaratiilor scrise ale pagubitului si ale martorilor si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate autovehiculului si, dupa caz, a partilor componente sau pieselor avariate inlocuite, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si in aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate in procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
    24. - (1) O data cu plata despagubirii persoana pagubita va mentiona, in scris, ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie de la asigurator in legatura cu paguba respectiva.
    (2) In situatia efectuarii platii de catre asigurator direct in contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita daca, in termen de 30 de zile de la data platii nu a notificat asiguratorului eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    25. - (1) In cazurile in care nu s-a realizat conventia si despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca asiguratorul va acorda despagubiri fara a mai fi necesara incuviintarea asiguratului, in baza hotararii judecatoresti ramase definitive si investite cu formula executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995 si ale prezentelor norme.
    (2) In cazul obligarii la prestatii banesti periodice sumele stabilite potrivit alin. (1) se vor plati pana la reducerea sau incetarea starii de nevoie sau a incapacitatii de munca, tinandu-se seama de deciziile de pensionare, certificatele medicale si alte dovezi care stabilesc aceste situatii, cu respectarea limitelor maxime de indemnizare prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii prejudiciului.
    26. - In cazul in care dupa plata despagubirilor pentru vatamari corporale, stabilite prin hotararea organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident se pot stabili despagubiri pe baza conventiei dintre parti pentru cheltuielile prevazute la pct. 19 alin. (2).
    27. - Conventia dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori are caracter total, neconditionat, definitiv si stinge toate pretentiile decurgand din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizarii conventiei, pentru pagubele ce s-au acoperit pe aceasta cale, cu exceptia situatiei in care ulterior platii despagubirii pentru vatamari corporale starea persoanei pagubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia ca urmare a aceluiasi accident.

    ANEXA 1
    la norme

    CRITERII PENTRU STABILIREA UZURII IN CAZUL PAGUBELOR PRODUSE LA AUTOVEHICULE

    1. Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat din valoarea de nou a acestora se scade uzura valorica.
    Uzura valorica se calculeaza prin aplicarea coeficientului de uzura asupra valorii de nou a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.
    Coeficientul de uzura se stabileste in functie de gradul de intrebuintare (parcurs) a autovehiculului, exprimat in kilometri, precum si de vechimea in exploatare, exprimata in unitati de timp (ani), diferentiata pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.
    Pentru stabilirea coeficientului de uzura a unui autovehicul sunt necesare:
    a) data introducerii in exploatare de nou a autovehiculului respectiv, mentionata in documentele de identificare ale acestuia (carte de identitate, certificat de inmatriculare etc.) sau, in lipsa acestora, anul de fabricatie de pe placa de origine a autovehiculului;
    b) parcursul in kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui in exploatare de nou si pana la data producerii evenimentului asigurat.
    2. Pentru autovehiculele la care se cunosc datele mentionate la pct. 1, lit. a) si b), pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) si coloana corespunzatoare starii de intretinere medie (determinata pentru un parcurs mediu anual de 10.000 km) la intersectia carora se va gasi coeficientul de uzura respectiv.
    In cazul in care exista diferente intre parcursul real si cel rezultat utilizand media anuala, coeficientul corespunzator starii de intretinere medie se va corecta cu 0,6% pentru fiecare 1.000 km*), fara a putea depasi coeficientii corespunzatori starilor de intretinere buna sau satisfacatoare.
------------
    *) Corectia se va face prin adunare, daca parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scadere, daca este mai mic.

    3. Pentru autovehiculele la care nu se cunoaste parcursul (km) realizat pana la data producerii evenimentului asigurat sau acesta nu este in concordanta cu starea tehnica a autovehiculului respectiv, coeficientul de uzura a autovehiculului avariat se stabileste in functie de vechimea in exploatare si starea de intretinere a acestuia, prevazute in tabelele coeficientilor de uzura nr. 1 si 2 anexate.
    Starea de intretinere a unui autovehicul se clasifica in: buna, medie si satisfacatoare.
    Stabilirea starii de intretinere a autovehiculului se face potrivit starii acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos:
    a) stare de intretinere buna:
    Autovehiculul prezinta: integritatea elementelor caroseriei, a barelor de protectie si a capacelor de roti; vopseaua intacta, fara exfolieri sau urme aparente de rugina a tablei; tapiteria fara pete, urme de uzura prematura sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fara sa prezinte uzuri accentuate pe flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul fara scurgeri de ulei pe partile laterale sau pe capotajele interioare ale spatiului afectat acestuia;
    b) stare de intretinere medie:
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, ale barelor de protectie sau ale capacelor de roti pana la 10 dm^2 insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei in ceea ce priveste luciul, cu urme de rugina aparenta pe o suprafata totala pana la 10 dm^2, cu exfolieri pe o suprafata totala pana la 0,5 cm^2 sau orice alte zgarieturi; pete pe tapiteria scaunelor;
    c) stare de intretinere satisfacatoare:
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, ale barelor de protectie si ale capacelor de roti mai mari de 10 dm^2 insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei, pierderea totala a luciului, cu exfolieri pe o suprafata totala mai mare de 0,5 cm^2, cu urme pronuntate de rugina aparenta si zgarieturi; tapiteria deteriorata si murdara; cauciucurile uzate neuniform cu accentuari pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul cu urme de ulei pe partile superioare si laterale, ca urmare a scurgerilor la capacul distributiei, al chiulasei sau pe langa garniturile de etansare; joc mare la volanul directiei.
    Cunoscand data introducerii in exploatare de nou si starea sa de intretinere, justificata tehnic, pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia orizontala corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) a acestuia si se stabileste un coeficient de uzura cuprins intre cei corespunzatori starii de intretinere buna si satisfacatoare.
    4. Pentru autovehiculele care aveau executate inainte de data producerii evenimentului asigurat reparatii curente, inclusiv inlocuiri ale partilor componente sau ale pieselor originale, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului stabilirea coeficientului de uzura se face pe baza relatiei:
    Ur = U x K, in care:
    Ur = coeficientul de uzura recalculat al autovehiculului;
    U = coeficientul de uzura rezultat din tabelele coeficientilor de uzura, in baza datelor mentionate mai sus;
                                          (A - a)
    K = coeficientul de corectie a uzurii -------, in care:
                                             A
    A = valoarea de nou a autovehiculului avariat;
    a = costul total al reparatiilor curente, inclusiv al inlocuirilor de parti componente sau de piese originale executate inainte de data producerii evenimentului asigurat, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului, in baza documentatiilor privind costul efectiv al acestora.
                                  *
                             *         *
    In nici un caz nu se pot lua in calcul coeficienti de uzura inferiori coeficientilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea in exploatare, parcursul realizat si starea de intretinere a autovehiculului avariat, prevazuti in tabelele coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.

         TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 1
pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune nu este mai mare de 9
 ____________________________________________________
|       |           Coeficient de uzura (%)          |
|       |____________________________________________|
|       |   Stare de  |   Stare de  |    Stare de    |
|  Ani  | intretinere | intretinere |  intretinere   |
|       |     buna    |    medie    | satisfacatoare |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |      0      |      7      |       10       |
|   1   |_____________|_____________|________________|
|       |      7      |     15      |       20       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     15      |     23      |       30       |
|   2   |_____________|_____________|________________|
|       |     18      |     28      |       35       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     23      |     33      |       40       |
|   3   |_____________|_____________|________________|
|       |     26      |     37      |       45       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     30      |     42      |       50       |
|   4   |_____________|_____________|________________|
|       |     34      |     45      |       53       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     37      |     48      |       56       |
|   5   |_____________|_____________|________________|
|       |     41      |     52      |       59       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     45      |     55      |       62       |
|   6   |_____________|_____________|________________|
|       |     48      |     58      |       65       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     51      |     62      |       69       |
|   7   |_____________|_____________|________________|
|       |     53      |     65      |       72       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     56      |     67      |       75       |
|   8   |_____________|_____________|________________|
|       |     58      |     70      |       78       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     60      |     72      |       80       |
|   9   |_____________|_____________|________________|
|       |     61      |     73      |       82       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     62      |     74      |       84       |
|  10   |_____________|_____________|________________|
|       |     63      |     75      |       85       |
|_______|_____________|_____________|________________|
| peste |             |             |                |
|  10   |     63      |     75      |       85       |
|_______|_____________|_____________|________________|

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

            TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 2
pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune este mai mare de 9
 ____________________________________________________
|       |           Coeficient de uzura (%)          |
|       |____________________________________________|
|       |   Stare de  |   Stare de  |    Stare de    |
|  Ani  | intretinere | intretinere |  intretinere   |
|       |     buna    |    medie    | satisfacatoare |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |      0      |      7      |       10       |
|   1   |_____________|_____________|________________|
|       |      8      |     15      |       20       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     13      |     20      |       27       |
|   2   |_____________|_____________|________________|
|       |     18      |     25      |       34       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     23      |     30      |       39       |
|   3   |_____________|_____________|________________|
|       |     28      |     35      |       44       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     33      |     40      |       48       |
|   4   |_____________|_____________|________________|
|       |     37      |     45      |       52       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     41      |     49      |       56       |
|   5   |_____________|_____________|________________|
|       |     44      |     52      |       60       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     47      |     55      |       63       |
|   6   |_____________|_____________|________________|
|       |     50      |     58      |       65       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     53      |     60      |       68       |
|   7   |_____________|_____________|________________|
|       |     55      |     64      |       70       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     58      |     66      |       72       |
|   8   |_____________|_____________|________________|
|       |     60      |     68      |       74       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     63      |     70      |       76       |
|   9   |_____________|_____________|________________|
|       |     65      |     71      |       77       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     66      |     73      |       79       |
|  10   |_____________|_____________|________________|
|       |     67      |     74      |       80       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     68      |     75      |       82       |
|  11   |_____________|_____________|________________|
|       |     69      |     76      |       83       |
|_______|_____________|_____________|________________|
|       |     70      |     77      |       84       |
|  12   |_____________|_____________|________________|
|       |     71      |     78      |       85       |
|_______|_____________|_____________|________________|
| peste |             |             |                |
|  12   |     71      |     78      |       85       |
|_______|_____________|_____________|________________|

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1194/2000

 
15.10.2013 14:26:33  Anonim  a scris :
vezi articolul 10 din HG unde legiuitorul limiteaza despagubirile la doar 80 000 000 lei pro persoana decedata!!!
   
 
15.10.2013 14:24:57  Anonim  a scris :
Aceasta lege incalca fklagrant principiul libertatii contractuale dintre asigurator si asigurat in cadrul contractului de asigurare RCA. Daca intr-un contract asiguiratorul prevede spre exemplu despagubiri in caz de deces pentru fiecare persoana decedata sa zicem suma de 1 milion de euro - ipotetic desigur - acest HG nu face decat sa se amestece in ceea ce au contract asiguratorul si asiguratul, sa limiteze drepturile partilor vatamate de a-si recupera prejudiciile. Este o tampenie uriasa!!!!!!!! Pfui!
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu