E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1054 din 28 decembrie 1999

privind unele masuri in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 640 din 29 decembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 53 si 67 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Nivelul primelor de asigurare pentru anul 2000 este cel prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania, primele de asigurare se platesc astfel:
    a) la data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie;
    b) la data inmatricularii autovehiculului in circulatie, pentru autovehiculele care se inmatriculeaza in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2000;
    c) pentru autovehiculele care sunt deja inmatriculate la data de 31 decembrie 1999 primele se platesc pentru intregul an 2000 sau fractionat, aferent perioadelor:
    - 1 ianuarie - 31 decembrie 2000, pana la data de 31 decembrie 1999;
    - 1 ianuarie - 31 mai 2000, pana la data de 31 decembrie 1999;
    - 1 iunie - 31 decembrie 2000, pana la data de 31 mai 2000.
    In cazul platii anticipate si integrale pana la data de 31 ianuarie 2000 a primelor de asigurare aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2000, asiguratul beneficiaza de o reducere cu 10% a primelor de asigurare.
    In cazul neachitarii la scadenta a primelor de asigurare prevazute la art. 1, detinatorul autovehiculului este neasigurat pana in momentul incheierii asigurarii.
    Art. 3
    Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza temporar (cele care urmeaza sa fie scoase definitiv din tara), precum si in cazul eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza permanent in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2000, prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii raspunderii asiguratorului si data de 31 decembrie 2000 reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Pentru autovehiculele apartinand agentilor economici care desfasoara o activitate sezoniera (agricultura sau constructii) si care nu sunt utilizate timp de cel putin 3 luni consecutive, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 1.
    Detinatorii de parcuri auto formate din cel putin 20 de autovehicule inmatriculate pot negocia cu societatile comerciale de asigurare autorizate plata fractionata a primelor de asigurare prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 6
    In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in timpul in care se afla pe teritoriul Romaniei, primele de asigurare aferente perioadei in care autovehiculul neasigurat se afla in Romania se platesc anticipat si integral, astfel:
    a) in mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul Romaniei, la punctele de trecere a frontierei, in cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate;
    b) cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitatile teritoriale ale asiguratorilor autorizati, in cazul persoanelor care se afla pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate si ale caror asigurari expira in perioada in care se afla in Romania.
    Art. 7
    Raspunderea asiguratorului incepe:
    a) dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care:
    - s-a platit asiguratorului prima de asigurare in numerar, respectiv s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil; si
    - s-a eliberat documentul care atesta incheierea asigurarii pentru asiguratul care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 si 6 sau pentru asiguratul care nu a platit la scadenta prima de asigurare aferenta perioadei respective;
    b) din momentul platii primei de asigurare in numerar, respectiv al prezentarii ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 lit. c) si la art. 6 sau pentru asiguratul care a platit la scadenta prima de asigurare aferenta perioadei respective;
    c) din momentul platii primei de asigurare in numerar, respectiv al prezentarii ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, si de data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii autovehiculului, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 lit. a) si b).
    Art. 8
    Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in tichetul de asigurare pentru care s-a platit prima de asigurare datorata sau, anterior acestei date, in momentul radierii autovehiculului.
    Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, ordinul de plata sau alt document probator al platii.
    Nu este angajata raspunderea asiguratorului in cazul documentelor de asigurare sau de incasare falsificate ori care au fost sustrase din gestiunea acestuia.
    Art. 9
    Pentru autovehiculele care se radiaza din circulatie in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2000 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala.
    Diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata conform alin. 1 se restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, si numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.
    Art. 10
    In unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in urmatoarele limite:
    a) de la 600.000 lei pana la maximum 200.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 600.000 lei;
    b) pana la 60.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 300.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.
    Limitele despagubirilor mai sus mentionate se aplica in cazul daunelor, consecinta a accidentelor de autovehicule survenite in anul 2000.
    Art. 11
    Dovada existentei asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, in cazul controalelor efectuate de catre ofiterii si subofiterii de politie, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, o constituie tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizati sa practice aceasta asigurare in Romania sau documentele internationale de asigurare de raspundere civila auto, eliberate de societati de asigurare din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea.
    Art. 12
    Nivelul amenzilor stabilite la art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995 se actualizeaza dupa cum urmeaza:
    - refuzul societatii comerciale autorizate de a incheia asigurarea obligatorie se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    - incalcarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 din lege se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei.
    Art. 13
    Pentru obtinerea autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, in conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995, asiguratorii solicitanti trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa dispuna de un capital social varsat de cel putin 20 miliarde lei;
    b) sa dispuna de o retea teritoriala formata din cel putin doua unitati (sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru etc.) in fiecare judet;
    c) sa dispuna la fiecare sucursala (reprezentanta) de personal propriu specializat in activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto (ingineri, subingineri, tehnicieni cu pregatire profesionala de profil);
    d) sa practice de cel putin 2 ani asigurari facultative de autovehicule;
    e) sa dispuna de rezerve de prime si de rezerve de daune suficiente pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin activitatea de asigurare desfasurata in anii anteriori celui pentru care se solicita autorizatia respectiva.
    Art. 14
    Se aproba Normele cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Pe data de 31 decembrie 1999 se abroga Hotararea Guvernului nr. 906/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 491 din 21 decembrie 1998.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

    ANEXA 1

                              NIVELUL
primelor de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2000

    I.*) In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania:

                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
                          1 ianuarie -         1 ianuarie -      1 iunie -
                          31 decembrie         31 mai            31 decembrie
                       _________________________________________________________
                       persoane  persoane  persoane persoane  persoane  persoane
                       fizice    juridice  fizice   juridice  fizice    juridice
________________________________________________________________________________
1. Autoturisme
(inclusiv autoturisme
de teren si
automobile mixte a
caror masa totala
maxima autorizata nu
depaseste 3,5 t),
autosanitare,
autorulote, avand
capacitatea
cilindrica:
a) pana la 1.200 cmc     341.000   406.000 145.000   172.000   196.000   234.000
b) intre 1.201 -
   1.400 cmc             390.000   505.000 163.000   212.000   227.000   293.000
c) intre 1.401 -
   1.600 cmc             466.000   682.000 199.000   290.000   267.000   392.000
d) intre 1.601 -
   1.800 cmc             506.000   739.000 216.000   314.000   290.000   425.000
e) intre 1.801 -
   2.000 cmc             653.000   890.000 271.000   374.000   382.000   516.000
f) peste 2.000 cmc       781.000 1.078.000 328.000   456.000   453.000   622.000
2. Autovehicule pentru
transport de persoane
(inclusiv
autospecializate
pentru transport de
persoane):
a) avand cel putin
10, dar nu mai mult
de 17 locuri exclusiv
pe scaune, inclusiv
cel al conducatorului  1.035.000 1.226.000 434.000   511.000   601.000   715.000
b) avand cel putin 18
locuri pe scaune,
inclusiv cel al
conducatorului         1.337.000 2.223.000 559.000   929.000   778.000 1.294.000
c) tramvaie,
troleibuze                     0 1.782.000       0   742.000         0 1.040.000
3. Motocicluri cu sau
fara atas                272.000   445.000 116.000   183.000   156.000   262.000
4. Tractoare rutiere
avand puterea
motorului:
a) pana la 45 CP
inclusiv                 229.000   229.000  95.000    95.000   134.000   134.000
b) peste 45 CP         1.112.000 1.112.000 468.000   468.000   644.000   644.000
5. Alte autovehicule
decat cele mentionate
la pct. 1 - 4, a caror
masa totala maxima
autorizata este de:
a) pana la 2.300 kg      675.000   972.000 285.000   407.000   390.000   565.000
b) intre 2.301 -
   3.500 kg            1.061.000 1.337.000 445.000   559.000   616.000   778.000
c) intre 3.501 -
   7.500 kg            1.451.000 1.671.000 616.000   696.000   835.000   975.000
d) intre 7.501 -
   16.000 kg           1.782.000 2.223.000 742.000   929.000 1.040.000 1.294.000
e) peste 16.000 kg     2.223.000 2.892.000 929.000 1.210.000 1.294.000 1.682.000
________________________________________________________________________________

    *) a) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.
    b) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare numar de circulatie de proba.
    c) Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, detinatori de motocicluri si de autoturisme adaptate infirmitatii lor, inclusiv pentru cele primite de acestea in folosinta, primele de asigurare se reduc cu 50% .
    d) Primele de asigurare aferente perioadelor stabilite mai sus se incaseaza in cuantumul prevazut, fara a fi posibila fractionarea acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5 alin. 2 din hotarare.
    e) Pentru toate autovehiculele care nu sunt mentionate expres la pct. 1 se vor aplica tarifele de la pct. 5 (autoutilitare, autofurgoane, autocamioane, autospeciale).

    II.*) In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in perioada in care se afla pe teritoriul Romaniei:

                                                   - lei -
____________________________________________________________
                                  1 ianuarie - 31 decembrie
____________________________________________________________
 1. Autoturisme                           919.000
 2. Motocicluri                           354.000
 3. Alte autovehicule decat
    autoturisme si motocicluri          2.262.000
____________________________________________________________

    *) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.

    ANEXA 2

                              NORME
cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

    I. Generalitati

    1. - Asiguratorii autorizati de Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube cauzate tertilor prin accidente de autovehicule acorda, in baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, care au loc pe teritoriul Romaniei, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.
    2. - Asiguratorii acorda despagubiri:
    (1) indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in oricare alte locuri), atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;
    (2) pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, dar numai atata timp cat acestea sunt montate pe autovehicul, precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, dar numai in timpul cat acestea sunt atasate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
    (3) daca paguba a fost cauzata: din vina conducatorului autovehiculului; prin fapta lucrului; prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului; prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor sau produselor transportate.
    3. - (1) In situatia in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba pe care a produs-o. In astfel de situatii intinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din probele administrate.
    (2) In cazul in care din acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.
    4. - Asiguratorii nu acorda despagubiri pentru:
    (1) cazurile in care detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
    a) dintr-un caz de forta majora;
    b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    c) din culpa exclusiva a unei terte persoane;
    (2) pagubele cauzate bunurilor apartinand aceleiasi persoane fizice sau persoane juridice, daca au fost produse de un alt autovehicul apartinand aceleiasi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica asigurata;
    (3) pagubele cauzate in cazul in care detinatorul autovehiculului nu face dovada valabilitatii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube cauzate tertilor prin accidente de autovehicule, la data accidentului;
    (4) pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;
    (5) partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare prevazute in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului, produs in unul si in acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;
    (6) amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
    (7) cheltuielile facute in procesul penal de detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
    (8) sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca detinatorului care i-a incredintat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
    (9) pagubele produse persoanelor sau bunurilor transportate, daca intre detinatorul autovehiculului care a cauzat accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual (civil, comercial, de munca etc., cu titlu oneros sau gratuit);
    (10) pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje sau instalatii de lucru;
    (11) pagubele cauzate prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
    (12) pagubele cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), cu ocazia caruia aceste produse au determinat sau au agravat producerea pagubei;
    (13) pretentiile referitoare la reducerea valorii bunurilor dupa reparatie.

    II. Stabilirea despagubirilor
    5. - (1) Stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori se poate face in cazurile in care, din actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau de celelalte autoritati publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, precum si din instiintarea asiguratilor, respectiv a conducatorilor auto vinovati, rezulta raspunderea civila a detinatorului sau conducatorului autovehiculului asigurat in producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului material suferit.
    (2) In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, daca autoritatile publice nu au retinut elemente determinante cu privire la cauzele si la imprejurarile producerii accidentului de autovehicul ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de proba.
    (3) La primirea despagubirii pe baza conventiei, persoana pagubita isi ia un angajament scris, prin care se obliga sa restituie de indata despagubirea primita, in cazul in care actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau de alte autoritati competente sa cerceteze accidentele de autovehicule sunt anulate.
    6. - La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere prevederile legale, acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita maxima a despagubirilor de asigurare, prevazuta in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului.
    A. In cazul avarierii sau distrugerii autovehiculelor, cu exceptia celor inmatriculate in strainatate si care apartin persoanelor straine sau cetatenilor romani cu resedinta in strainatate
    7. - (1) Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei si nici diferenta dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa.
    (2) Prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea stabilita conform prevederilor pct. 8 alin. (1).
    (3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare, aferente reparatiilor si inlocuirilor, necesare ca urmare a pagubelor produse prin accidentul de autovehicul respectiv, din care se scade valoarea eventualelor deseuri, stabilita la preturile practicate de unitatile de achizitie.
    (4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
    (5) Prin parti componente sau piese care necesita inlocuirea se intelege numai cele a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora, ori, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente.
    (6) Se considera ca a fost necesara revopsirea integrala a autovehiculului atunci cand partile avariate din cauza accidentului reprezinta cel putin 50% din suprafata totala exterioara a autovehiculului respectiv.
    (7) Preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului. Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice (cu exceptia celor in regim de consignatie) care au in obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, parti componente, piese inlocuitoare si materiale pentru autovehicule si/sau executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la autovehicule.
    (8) In cazurile in care pentru repararea autovehiculelor a fost necesara procurarea unor parti componente, piese sau materiale, cu plata in valuta, costul acestora este cel prevazut in documentele justificative prezentate (inclusiv cheltuieli de transport si taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferenta), transformat in lei la cursul de schimb valutar in vigoare la Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii facturii de catre pagubit, fara a se putea depasi 90 de zile de la data accidentului. In aceste cazuri costul partilor componente, al pieselor sau materialelor nu va depasi preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate din Romania, daca acestea sunt comercializate si in Romania.
    (9) Cheltuielile cu manopera, inclusiv de demontare si de montare, sunt cele prevazute in tarifele practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului.
    (10) Costul reparatiilor efectuate la autovehicule, inclusiv costul de inlocuire al partilor componente si al pieselor avariate, se stabileste pe baza actelor intocmite de unitatile de specialitate, daca reparatia se executa in cel mult 60 de zile de la data producerii accidentului.
    (11) In cazul in care reparatiile autovehiculului s-au efectuat in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului si a documentelor justificative privind platile efectiv facute. In astfel de cazuri costul reparatiilor nu poate depasi insa, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate, iar pentru cheltuielile de manopera care nu se justifica cu acte, potrivit prevederilor alin. (10), tarifele practicate de aceste unitati.
    (12) Daca pentru unele parti componente sau piese ale autovehiculului nu exista preturi practicate de unitatile de specialitate, valoarea de nou a acestora se poate stabili prin asimilare cu preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate pentru parti componente sau piese ale unor autovehicule similare sau pe baza preturilor din cataloagele pentru piese de schimb. In cazul in care preturile din cataloage sunt exprimate in valuta, acestea se vor transforma in lei la cursul de schimb valutar in vigoare la Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii sumei de despagubire.
    (13) In situatiile aplicarii prevederilor alin. (11), daca se prezinta acte justificative de la unitatile de specialitate pentru cheltuielile efectiv facute intr-un termen de 60 de zile de la data platii despagubirii, la cererea persoanei pagubite, se va putea acorda diferenta dintre sumele efectiv platite si preturile avute in vedere la calculul despagubirii pe baza evaluarii asiguratorului (pentru fiecare element in parte).
    8. - (1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileste scazandu-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzatoare.
    (2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou si a uzurii corespunzatoare prevazute de prezentele norme se aplica inclusiv in cazul despagubirii prin hotarare judecatoreasca.
    9. - Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se intelege:
    a) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate, apartinand persoanelor fizice (cu exceptia cetatenilor romani cu resedinta in strainatate) si persoanelor juridice romane, care se comercializeaza in Romania, preturile practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului;
    b) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate, apartinand persoanelor fizice (cu exceptia cetatenilor romani cu resedinta in strainatate) si persoanelor juridice romane, care nu se comercializeaza in Romania, preturile de vanzare practicate la data accidentului in tara in care s-a fabricat autovehiculul respectiv*), transformate in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data producerii accidentului;
    c) pentru autovehiculele de tipuri la care nu exista preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrica, valorile stabilite prin asimilare cu preturile de vanzare, practicate la data accidentului, ale unor autovehicule care au caracteristici tehnice similare, din productie interna sau externa*).
------------
    *) In lipsa acestor preturi se pot avea in vedere preturile corespunzatoare din cataloagele de specialitate.

    10. - (1) Uzura autovehiculului avariat se stabileste in raport cu vechimea si cu starea de intretinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de inlocuire a partilor componente sau a pieselor executate inainte de accident, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste in baza documentelor justificative privind costul efectiv al reparatiilor sau al inlocuirilor respective.
    (2) Criteriile de stabilire a uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevazute in anexa la prezentele norme.
    11. - Se acorda despagubiri si pentru:
    (1) acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca sunt necesare in urma accidentului, justificate cu acte;
    (2) acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului (justificate cu acte) la atelierul de reparatii din Romania, care poate face reparatia si este cel mai apropiat de locul accidentului, sau pana la adresa mentionata in certificatul de inmatriculare a autovehiculului.
    B. In cazul vatamarii sau pieirii animalelor
    12. - Despagubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata locala a animalului respectiv la data producerii riscului asigurat.
    C. In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decat cele prevazute la lit. A si B
    13. - (1) Despagubirile pentru cladiri, constructii sau pentru alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor in vigoare la data producerii riscului asigurat.
    (2) In cazul in care persoanele pagubite prezinta documentatii tehnice (devize de reparatii sau alte evaluari), acestea pot fi luate in considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de asigurator.
    D. In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor apartinand persoanelor straine sau cetatenilor romani cu resedinta in strainatate
    14. - La stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, asiguratori si aceste persoane, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se vor avea in vedere:
    (1) in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate, despagubirile acordate de asiguratori nu pot depasi diferenta dintre valoarea acestora la data producerii accidentului si valoarea ramasa;
    (2) in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate, valoarea acestora la data producerii accidentului se stabileste in baza preturilor practicate in tara in care este inmatriculat autovehiculul ori in tara unde a fost fabricat autovehiculul in cauza. In lipsa acestor preturi se vor avea in vedere valorile reale conform cataloagelor de specialitate;
    (3) prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea stabilita conform prevederilor alin. (2);
    (4) in cazul in care reparatia se efectueaza in strainatate, despagubirile urmand a se plati in valuta, costul reparatiei este cel prevazut in documentatia de reparatie, avandu-se in vedere avariile constatate, precum si eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuarii reparatiei, daca producerea acestora se justifica prin dinamica accidentului;
    (5) in cazul in care reparatiile nu s-au efectuat in Romania si se solicita plata in valuta a despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor in strainatate, costul pagubelor se stabileste pe baza evaluarii efectuate de catre asiguratori, avandu-se in vedere: constatarile retinute de autoritatile publice competente, cercetarile efectuate de asiguratori in legatura cu dinamica accidentului si intinderea prejudiciului, precum si documentele justificative privind platile efectiv facute de cel pagubit;
    (6) in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate si avariate, care nu se pot deplasa prin forta proprie, se platesc despagubiri si pentru:
    a) 75% din cheltuielile de transport al persoanelor care au efectuat voiajul in autovehiculul avariat, fara a se putea depasi 75% din tariful prevazut pentru transportul cu avionul clasa "Economic";
    b) transportul autovehiculului respectiv, inclusiv al remorcii tractate de acesta de la locul accidentului pana la cel mult atelierul de reparatii din tara de domiciliu, cu exceptia cazurilor de dauna totala;
    c) 75% din cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv in remorca tractata de acesta, pana la locul de destinatie;
    (7) cheltuielile prevazute la alin. (6) trebuie justificate cu acte intocmite de societatile de transport specializate;
    (8) calcularea in valuta a limitelor privind cuantumul despagubirilor se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului.
    15. In cazul in care reparatia s-a facut in Romania si se solicita plata in valuta, calcularea in valuta a despagubirilor stabilite in lei se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data la care pagubitul a efectuat plata facturii de reparatii.
    16. In cazurile in care despagubirile urmeaza sa se recupereze potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995, suma de recuperat reprezinta:
    a) despagubirea stabilita in lei, daca reparatia a fost efectuata total sau partial in Romania;
    b) despagubirea platita in valuta transformata in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii externe, daca reparatia a fost efectuata in strainatate.

    E. In cazul vatamarii corporale sau al decesului persoanelor
    17. - La stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au in vedere urmatoarele:
    (1) in caz de vatamare corporala:
    a) diferenta dintre veniturile salariale nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;
    b) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de persoana vatamata, dovedit cu documente de evidenta fiscala in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
    c) salariul de baza minim lunar pe tara, in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare;
    d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli ocazionate de transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale), justificate cu acte si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de lege;
    e) cheltuieli cu ingrijitorii pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificat medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult de salariul de baza minim lunar pe tara;
    (2) in caz de deces:
    a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv pentru piatra funerara, precum si cele efectuate cu ocazia indeplinirii ritualurilor religioase, pe baza inscrisurilor doveditoare;
    b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
    c) veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli facute in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la alin. (1) lit. a) - e), daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului.

    III. Avizarea si constatarea pagubelor
    18. - Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele pagubite se vor adresa societatii de asigurare la care detinatorul autovehiculului, raspunzator de producerea accidentului, are incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila auto.
    19. - (1) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor apartinand mai multor persoane, in unul si acelasi accident de autovehicul, depaseste limita maxima prevazuta in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului (in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil), indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda in limita acestei sume fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita maxima si totalul cuantumului despagubirilor.
    (2) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoane in unul si acelasi accident de autovehicul depaseste limita maxima prevazuta in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului (in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil), indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana pagubita, fara insa a se depasi pentru fiecare persoana vatamata limita/persoana prevazuta in hotararea Guvernului in vigoare la data producerii accidentului.
    20. - (1) Incuviintarea cu privire la stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane pagubite si asiguratori se da:
    a) pe actele eliberate de autoritatile publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe instiintare sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asigurator, de detinatorul autovehiculului, iar in cazul in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, si de conducatorul auto raspunzator de producerea pagubei;
    b) pe procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, de catre persoana pagubita (in cazul persoanelor juridice, de catre reprezentantul acestora).
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), in cazul persoanelor fizice incuviintarea poate fi data de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei pagubite, ori, in caz de imposibilitate a ambilor soti (spitalizare, deces, detentie, lipsa indelungata din localitate etc.), de oricare dintre urmatoarele persoane majore: copii, parinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (sotului) acestora.
    21. - Constatarea pagubelor se efectueaza si in cazurile in care nu s-a primit inca instiintarea de la asiguratul raspunzator de producerea pagubei, insa persoanele pagubite se prezinta la asiguratorul acestuia cu dovezi privind raspunderea asiguratului, cauzele si imprejurarile accidentului.
    22. - (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asigurator, se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
    (2) Eventualele obiectii ale partilor cu privire la pagubele constatate vor fi mentionate in procesul-verbal sau intr-o anexa la acesta.
    (3) Eventualele modificari in cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnatura acelorasi persoane care l-au semnat.
    (4) Daca, cu ocazia demontarii sau repararii bunului avariat, au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi persoane care au luat parte la constatarea initiala.
    23. - Asiguratorii pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea autovehiculului avariat inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea pagubei, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. In asemenea situatii stabilirea marimii avariilor, precum si a cuantumului pagubelor se va face in baza: datelor consemnate in actele autoritatilor publice competente, documentelor justificative privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, declaratiilor scrise ale pagubitului si ale martorilor si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate la autovehicul si, dupa caz, a partilor componente sau a pieselor avariate inlocuite, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si in aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate in procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
    24. - (1) O data cu plata despagubirii persoana pagubita va mentiona, in scris, ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie de la asigurator in legatura cu paguba respectiva.
    (2) In situatia efectuarii platii de catre asigurator direct in contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita, daca in termen de 30 de zile de la data platii nu a notificat asiguratorului eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.

    IV. Dispozitii finale
    25. - (1) In cazurile in care nu s-a realizat conventia si despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul va acorda despagubiri fara a mai fi necesara incuviintarea asiguratului, in baza hotararii judecatoresti, ramasa definitiva si investita cu formula executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995 si ale prezentelor norme.
    (2) In cazul obligarii la prestatii banesti periodice, sumele stabilite de organele prevazute la alin. (1) se vor plati pana la reducerea ori incetarea starii de nevoie sau a incapacitatii de munca, tinandu-se seama de deciziile de pensionare, certificatele medicale si alte dovezi care stabilesc aceste situatii
    26. - In cazul in care, dupa plata despagubirilor pentru vatamari corporale stabilite prin hotararea organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident, se pot stabili despagubiri pe baza conventiei dintre parti pentru cheltuielile prevazute la pct. 17 alin. (2).
    27. - Conventia dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori are caracter total, neconditionat, definitiv si stinge toate pretentiile ce decurg din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizarii conventiei pentru pagubele ce s-au acoperit pe aceasta cale, cu exceptia situatiei in care ulterior platii despagubirii pentru vatamari corporale starea persoanei pagubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia ca urmare a aceluiasi accident.

    ANEXA 1
    la norme

                              STABILIREA UZURII
in cazul pagubelor produse la autovehicule

    1. Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat din valoarea de nou a acestora se scade uzura valorica.
    Uzura valorica se calculeaza prin aplicarea coeficientului de uzura asupra valorii de nou a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.
    Coeficientul de uzura se stabileste in functie de gradul de intrebuintare (parcurs) a autovehiculului, exprimat in kilometri, precum si de vechimea in exploatare, exprimata in unitati de timp (ani), diferentiata pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor nr. 1 si 2 anexate, cuprinzand coeficientii de uzura.
    Pentru stabilirea coeficientului de uzura a unui autovehicul sunt necesare:
    a) data introducerii in exploatare de nou a autovehiculului respectiv, mentionata in documentele de identificare a acestuia (carte de identitate, certificat de inmatriculare etc.) sau, in lipsa, anul de fabricatie de pe placa de origine a autovehiculului;
    b) parcursul in kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui in exploatare de nou si pana la data producerii evenimentului asigurat.
    2. Pentru autovehiculele la care se cunosc datele mentionate la pct. 1 lit. a) si b), pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) si coloana corespunzatoare starii de intretinere medie (determinata pentru un parcurs mediu anual de 10.000 km) la intersectia carora se va gasi coeficientul de uzura respectiv.
    In cazul in care exista diferente intre parcursul real si cel rezultat prin utilizarea mediei anuale, coeficientul corespunzator starii de intretinere medie se va corecta cu 0,6% pentru fiecare 1.000 km*), fara a se putea depasi coeficientii corespunzatori starilor de intretinere buna sau satisfacatoare.
------------
    *) Corectia se va face prin adunare, daca parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scadere, daca este mai mic.

    3. Pentru autovehiculele la care nu se cunoaste parcursul (km) realizat pana la data producerii evenimentului asigurat sau acesta nu este in concordanta cu starea tehnica a autovehiculului respectiv, coeficientul de uzura a autovehiculului avariat se stabileste in functie de vechimea in exploatare si de starea de intretinere a acestuia, prevazute in tabelele nr. 1 si 2 anexate, cuprinzand coeficientii de uzura.
    Starea de intretinere a unui autovehicul se clasifica in: buna, medie si satisfacatoare.
    Stabilirea starii de intretinere a autovehiculului se face potrivit starii acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos:
    a) stare de intretinere buna:
    Autovehiculul prezinta: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti; vopseaua intacta, fara exfolieri sau urme aparente de rugina pe tabla; tapiteria fara pete, fara urme de uzura prematura sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fara sa prezinte uzuri accentuate pe flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul fara scurgeri de ulei pe partile laterale sau pe capotajele interioare ale spatiului afectat acestuia;
    b) stare de intretinere medie:
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie sau capacelor de roti pana la 10 dmp insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei in ceea ce priveste luciul, cu urme de rugina aparenta pe o suprafata totala de pana la 10 dmp, cu exfolieri pe o suprafata totala de pana la 0,5 cmp sau orice alte zgarieturi; pete pe tapiteria scaunelor;
    c) stare de intretinere satisfacatoare:
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti mai mari de 10 dmp insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei, pierderea totala a luciului, cu exfolieri pe o suprafata totala mai mare de 0,5 cmp, cu urme pronuntate de rugina aparenta si zgarieturi; tapiteria deteriorata si murdara; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuari pe unul din flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul cu urme de ulei pe partile superioare si laterale, ca urmare a scurgerilor la capacul distributiei, al culasei sau pe langa garniturile de etansare; joc mare la volanul directiei.
    Cunoscand data introducerii in exploatare de nou si starea sa de intretinere, justificata tehnic, pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia orizontala corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) a acestuia si se stabileste un coeficient de uzura cuprins intre cei corespunzatori starii de intretinere buna si satisfacatoare.
    4. Pentru autovehiculele care aveau executate inainte de data producerii evenimentului asigurat reparatii curente, inclusiv inlocuiri ale partilor componente sau ale pieselor originale, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului, stabilirea coeficientului de uzura se face pe baza relatiei:

    Ur = U x K, in care:

    Ur = coeficient de uzura recalculat al autovehiculului;
    U = coeficient de uzura rezultat din tabelele coeficientilor de uzura, in baza datelor mentionate mai sus;
                                         (A - a)
    K = coeficient de corectie a uzurii ---------,
                                            A
    in care:
    A = valoarea de nou a autovehiculului avariat;
    a = costul total al reparatiilor curente, inclusiv al inlocuirilor de parti componente sau de piese originale, executate inainte de data producerii evenimentului asigurat, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului, in baza documentatiilor privind costul efectiv al acestora.
                                     *
                                 *       *
    In nici un caz nu se pot lua in calcul coeficienti de uzura inferiori coeficientilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea in exploatare, parcursul realizat si starea de intretinere a autovehiculului avariat, prevazuti in tabelele nr. 1 si 2 anexate, cuprinzand coeficientii de uzura.

                  TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 1
pentru autovehiculele a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune nu este mai mare de 9
____________________________________________________
                    Coeficient de uzura (%)
  Ani     __________________________________________
           Stare de     Stare de     Stare de
           intretinere  intretinere  intretinere
           buna         medie        satisfacatoare
____________________________________________________
   1           0            7             10
               7           15             20
____________________________________________________
   2          15           23             30
              18           28             35
____________________________________________________
   3          23           33             40
              26           37             45
____________________________________________________
   4          30           42             50
              34           45             53
____________________________________________________
   5          37           48             56
              41           52             59
____________________________________________________
   6          45           55             62
              48           58             65
____________________________________________________
   7          51           62             69
              53           65             72
____________________________________________________
   8          56           67             75
              58           70             78
____________________________________________________
   9          60           72             80
              61           73             82
____________________________________________________
  10          62           74             84
              63           75             85
____________________________________________________
peste 10      63           75             85
____________________________________________________

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

                   TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 2
pentru autovehiculele a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune este mai mare de 9
____________________________________________________
                    Coeficient de uzura (%)
  Ani     __________________________________________
           Stare de     Stare de     Stare de
           intretinere  intretinere  intretinere
           buna         medie        satisfacatoare
____________________________________________________
   1           0            7             10
               8           15             20
____________________________________________________
   2          13           20             27
              18           25             34
____________________________________________________
   3          23           30             39
              28           35             44
____________________________________________________
   4          33           40             48
              37           45             52
____________________________________________________
   5          41           49             56
              44           52             60
____________________________________________________
   6          47           55             63
              50           58             65
____________________________________________________
   7          53           60             68
              55           64             70
____________________________________________________
   8          58           66             72
              60           68             74
____________________________________________________
   9          63           70             76
              65           71             77
____________________________________________________
  10          66           73             79
              67           74             80
____________________________________________________
  11          68           75             82
              69           76             83
____________________________________________________
  12          70           77             84
              71           78             85
____________________________________________________
peste 12      71           78             85
____________________________________________________

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1054/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1054 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu