Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1146 din 16.11.2011

privind modificarea denumirii şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 24 noiembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere şi prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea denumirii şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii, ale unor bunuri din anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1. Articolul 2Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii. Articolul 3(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
(2) Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificării sau, după caz, a casării, în condiţiile legii.
Articolul 4Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş valorifică şi, după caz, casează, în numele statului, bunurile prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, în condiţiile legii. Articolul 5Se aprobă Actul adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 5*).____*) Anexa nr. 5 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. Articolul 6Actul adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobat potrivit art. 5, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 7Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1-3. Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Alexandru Pătruţi Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului a căror denumire şi valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea veche Denumirea nouă Descrierea tehnică Adresa Expl. Terit. (T.G.N.) Anul P.F. Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Tip bun mobil/ imobil
D (mm) L (km) Baza legală Administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 65441 8.14.02 ERNEI - CORUNCA FIR 1 COND. ERNEI - COROI FIR 1 600 1,280 MEDIAŞ 1966 101.814,76 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
2 65462 8.14.02 ŢIGMANDRU - PCT. B ŢIGMANDRU - BUCUREŞTI 500 24,000 MEDIAŞ 1957 2.755.604,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
3 65479 8.14.02 BOBOLIA - TR. RÂU IALOMIŢA COND. BOBOLIA - FILIPEŞTI 500 47,000 BUCUREŞTI 1948 4.834.268,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
4 65480 8.14.02 TRAV. IALOMIŢA - LUCEANCA COND BUTIMANU - LUCIANCA 500 4,000 BUCUREŞTI 1948 203.137,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
5 65481 8.14.02 TRAV. CĂTUNU (ODĂRĂŞTI) TRAV. RÂU IALOMIŢA FIR 2 500 0,802 BUCUREŞTI 1951 49.878,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
6 65497 8.14.02 M - ŢII PERŞANI - PĂD. BISERICII CODLEA - PĂDUREA BISERICII 250 34,200 BRAŞOV 1963 2.593.941,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
7 65546 8.14.02 PREDEAL - SINAIA STÂLP 216 - CIMITIR EROI AZUGA 300 13,952 BRAŞOV 1947 1.012.260,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
8 65563 8.14.02 TRAV AERIANĂ RÂU TELEAJEN TRAV AERIANĂ BRAZI - TELEAJEN 500 0,200 BUCUREŞTI 1998 32.237,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
9 65572 8.14.02 NEDELEA - BLEJOI COND. KM 65 - PAULEŞTI 300 18,400 BUCUREŞTI 1958 734.237,27 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
10 65573 8.14.02 DEVIERE BLEJOI COND BLEJOI - SCĂIENI 300 2,700 BUCUREŞTI 1995 228.542,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
11 65585 8.14.02 COND. FILIPEŞTI - TELEAJEN COND. ARICEŞTI - KM 65 250 13,400 BUCUREŞTI 1964 715.672,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
12 65598 8.14.02 ILEANA - SAT CRÂNG FUNDULEA - SAT CRÂNG 200 17,200 BUCUREŞTI 1981 2.076.724,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
13 65608 8.14.02 COND LASLĂU - ST US COROI LASLĂU - SCV COROI 500 6,500 MEDIAŞ 1974 990.295,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
14 65612 8.14.02 COND KM 65 - SRM TELEAJEN COND VEGA - SRM TELEAJEN 500 5,200 BUCUREŞTI 1964 313.450,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
15 65618 8.14.02 RACORD CRISTIAN - POIANA BV RACORD LIZIERĂ PĂDURE MĂGURELE - POIANA BV 150 4,700 BRAŞOV 1963 168.302,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
16 65681 8.14.02 HUREZANI - OPORELU HUREZANI - VERGULEASA 500 76,000 CRAIOVA 1961 8.383.882,56 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
17 65682 8.14.02 OPORELU - TEUL ALBENI JITARU - TEUL ALBENI 500 53,155 CRAIOVA 1960 6.993.124,57 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 65714 8.14.02 CORBU - TR MĂGURELE CORBU - TR MĂGURELE (Fir I) 500 88,800 CRAIOVA 1965 11.764.312,78 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
19 65715 8.14.02 CORBU - TR MĂGURELE CORBU - TR MĂGURELE (Fir II) 500 88,800 CRAIOVA 1997 14.855.328,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
20 65749 8.14.02 ŢICLENI - TURCINEŞTI ŢICLENI - VĂDENI 500 20,800 CRAIOVA 1958 2.434.117,57 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
21 65782 8.14.02 RECAŞ - ARAD COND. RECAŞ - MAŞLOC 500 39,622 ARAD 1974 4.971.265,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
22 65785 8.14.02 SEUSA (SÂNMARGHITA) - CERGHIZEL ŞEUŞA (SÂNMARGHITA) - LĂSCUD 600 8,400 CLUJ 1969 1.489.972,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
23 65843 8.14.02 ISACCEA - PECINEAGA ISACCEA - MIHAI BRAVU - PECINEAGA 600 85,300 CONSTANŢA 1978 17.258.011,86 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
24 65844 8.14.02 TRAV. BRAŢ MĂCIN (GROPENI 3 FIRE) TRAV. BRAŢ MĂCIN LA PECINEAGA (3FIRE) 300 2,280 BRĂILA 1978 834.982,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
25 65847 8.14.02 ST. DUNĂRE LA IMP ISACCEA F 1 SUBTRAVERSARE DUNĂRE - VĂDENI (FIR2) 500 1,770 BRĂILA 1989 1.000.496,51 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
26 65848 8.14.02 ISACCEA - DUNĂRE (VADENI) ISACCEA - MAL DREPT DUNĂRE (ZACLAU) 700 47,580 CONSTANŢA 1986 10.506.950,22 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
27 65851 8.14.02 ISACCEA - MAL DREPT (GROPENI) ISACCEA - MAL DREPT (SMÂRDAN) 1000 45,030 CONSTANŢA 1990 18.142.182,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
28 65860 8.14.02 TRAV. HETIUR TRAV. PORUMBENI 700 0,050 MEDIAŞ 1969 5.997,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
29 65885 8.14.02 GHERĂIEŞTI - IAŞI GHERĂIEŞTI - IAŞI (Fir I) 400 64,500 BACĂU 1963 7.423.361,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
30 65886 8.14.02 GHERĂIEŞTI - IAŞI GHERĂIEŞTI - IAŞI (Fir II) 400 67,000 BACĂU 1977 9.572.385,50 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
31 65888 8.14.02 MIHAI BRAVU - NĂVODARI MIHAI BRAVU - COGEALAC - NĂVODARI 600 82,256 CONSTANŢA 1979 16.870.120,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
32 65908 8.14.02 RACORD SRM CHIŞCANI RACORD SRM CHIŞCANI (Fir II) 500 15,816 BRĂILA 1973 2.374.695,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
33 65926 8.14.02 COND MOTOŞENI - BÂRLAD COND 10“ CRÂNG - BÂRLAD 250 7,000 BRĂILA 1986 539.772,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
34 65938 8.14.02 MUGENI - FELICENI MUGENI - FELICENI (Fir II) 300 4,000 MEDIAŞ 1995 621.883,63 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
35 65939 8.14.02 FELICENI - ODORHEI FELICENI - ODORHEI (Fir II) 300 8,000 BRAŞOV 1995 677.162,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
36 65978 8.14.02 BAND - ULIEŞ BAND - ULIEŞ FIR II 500 15,100 CLUJ 1972 2.233.850,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
37 65984 8.14.02 T.A. BUNEŞTI SUBTRAVERSARE BUNEŞTI 300 0,302 CLUJ 1959 12.416,25 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
38 65986 8.14.02 CĂŞEI - CORMENIŞ SJ LUNCA CÎŢCĂULUI - CORMENIŞ 300 25,000 CLUJ 1959 2.526.402,25 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
39 65995 8.14.02 TRAV. AER. SOMEŞUL MIC T.A. SOMEŞUL MIC (BUNEŞTI) 500 0,098 CLUJ 1963 8.222,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
40 66020 8.14.02 RACORD SRM DEJ IZVOR RACORD SRM DEJ IZVOR (Fir I) 250 0,100 CLUJ 1983 7.331,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
41 66022 8.14.02 MEDIEŞU - TĂUŢII MĂGHERĂUŢI MEDIEŞU - TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 700 27,500 CLUJ 1998 6.972.409,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
42 66023 8.14.02 TĂUŢII MĂGHERĂUŢI - ULMENI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ - ULMENI 700 24,470 CLUJ 1998 6.204.176,38 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
43 66025 8.14.02 RACORD SRM DEJ IZVOR RACORD SRM DEJ IZVOR (Fir II) 200 0,100 CLUJ 1962 4.114,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
44 66029 8.14.02 RACORD 20“ SĂRMĂŞEL - BAND RACORD ISM LA COND. BAND - SĂRMĂŞEL 500 1,200 CLUJ 1997 133.540,84 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
45 66078 8.14.02 CERGHID - TG. MUREŞ CERGHID - UNGHENI 250 10,744 CLUJ 1927 27.163,07 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
46 66092 8.14.02 COND CORUNCA 20“ - CUCI COND CORUNCA - TG. MUREŞ 300 2,413 CLUJ 1965 116.713,74 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
47 66126 8.14.02 CISNĂDIE - TĂLMACIU COND. CISNĂDIE - TĂLMACIU 250 9,732 MEDIAŞ 1995 1.581.719,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
48 66158 8.14.02 COND CETATE - BOTORCA - COPŞA COND CETATE - BOTORCA - MEDIAŞ II 300 27,000 MEDIAŞ 1948 2.005.574,71 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
TOTAL 175.364.006,94

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al statului a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa (Expl. Terit. T.G.N.) Anul P.F. Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Tip bun mobil/ imobil
D (mm) L (km) Baza legală Administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 65442 8.14.02 OCOLIRE SUG CORUNCA 500 0,790 CLUJ 1985 73.261,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
2 65443 8.14.02 CORUNCA - COROI FIR 1 600 12,740 CLUJ 1970 1.112.240,88 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
3 65444 8.14.02 COND. 28’’ COROI - BĂRCUT 700 51,000 MEDIAŞ 1973 9.454.668,52 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
4 65445 8.14.02 DEVIERE COND 700 ZONA RETIŞ 700 3,000 MEDIAŞ 1976 291.982,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
5 65446 8.14.02 BĂRCUT - ŞINCA 700 51,100 BRAŞOV 1975 9.751.830,83 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
6 65447 8.14.02 TRAVERSARE OLT FĂGĂRAŞ 700 0,150 BRAŞOV 1975 81.787,79 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 65448 8.14.02 ŞINCA - PALTIN 700 10,600 BRAŞOV 1974 991.213,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
8 65449 8.14.02 PALTIN - VÂRF DIHAM 700 34,100 BRAŞOV 1972 6.228.685,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
9 65450 8.14.02 VALEA CERBULUI - PLAT IZV SINAIA 700 19,700 BRAŞOV 1973 3.956.438,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
10 65451 8.14.02 PLAT IZV SINAIA - FILIPEŞTI 700 59,200 BUCUREŞTI 1970 10.490.647,19 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
11 65452 8.14.02 TRAVERSARE PRAHOVA + CFR P 700 1,410 BUCUREŞTI 1996 1.091.703,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
12 65453 8.14.02 FILIPEŞTI - MĂNEŞTI II 500 17,000 BUCUREŞTI 1975 1.313.769,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
13 65454 8.14.02 MĂNEŞTI - BUCIUMENI 500 38,000 BUCUREŞTI 1969 5.369.896,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
14 65455 8.14.02 COROI - SENEREUŞ 600 10,400 MEDIAŞ 1969 1.998.454,62 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
15 65456 8.14.02 SENEREUŞ - SELEUŞ 600 10,600 MEDIAŞ 1970 925.412,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
16 65457 8.14.02 SELEUŞ - BĂRCUT 600 22,600 MEDIAŞ 1969 4.008.734,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
17 65458 8.14.02 DEVIERE COROI - ŞINCA 600 3,000 MEDIAŞ 1976 296.830,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
18 65459 8.14.02 BĂRCUT - S.T.C. ŞINCA 600 49,900 BRAŞOV 1969 8.851.143,70 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
19 65460 8.14.02 TRAVERSARE OLT FĂGĂRAŞ 600 0,150 BRAŞOV 1969 73.168,27 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
20 65461 8.14.02 ŞINCA - PALTIN 600 10,600 BRAŞOV 1969 1.880.202,87 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
21 65463 8.14.02 PCT B - RODBAV 500 38,000 MEDIAŞ 1964 4.076.778,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
22 65464 8.14.02 RODBAV - S.T.C. ŞINCA 500 44,400 BRAŞOV 1964 5.784.120,45 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
23 65465 8.14.02 TRAV. OLT FĂGĂRAŞ 500 0,150 BRAŞOV 1964 12.916,90 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
24 65466 8.14.02 INTERCONECTARE 20-24 D GALAŢI 500 0,010 BRAŞOV 1992 1.035,56 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
25 65467 8.14.02 ŞINCA - ST. 89 500 32,200 BRAŞOV 1964 4.194.790,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
26 65468 8.14.02 ST.89 - ST 216 500 6,700 BRAŞOV 1961 372.801,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
27 65469 8.14.02 ST 216 - VALEA CERBULUI 500 22,200 BRAŞOV 1951 966.470,97 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
28 65470 8.14.02 VALEA CERBULUI - PLATOU IZVOR 500 15,700 BRAŞOV 1996 1.866.467,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
29 65471 8.14.02 TRAVERSARE VALEA CERBULUI 500 0,003 BRAŞOV 1951 172,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
30 65472 8.14.02 TRAVERSARE VALEA CERBULUI 500 0,003 BRAŞOV 1951 172,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
31 65473 8.14.02 TRAVERSARE VALEA ALBĂ 500 0,003 BRAŞOV 1951 172,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
32 65474 8.14.02 TRAVERSARE CARBONIT SINAIA 500 0,007 BRAŞOV 1951 401,86 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
33 65475 8.14.02 SINAIA IZV - VALEA LARGĂ 500 2,000 BUCUREŞTI 1951 80.371,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
34 65476 8.14.02 VALEA LARGĂ - POSADA 500 7,000 BUCUREŞTI 1979 1.239.065,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
35 65477 8.14.02 TR. COND. 20’’ PRAHOVA - VAL 500 0,075 BUCUREŞTI 1979 6.259,73 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
36 65478 8.14.02 POSADA - BOBOLIA 500 14,400 BUCUREŞTI 1978 2.707.911,63 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
37 65482 8.14.02 LUCEANCA - BUCUREŞTI 500 26,500 BUCUREŞTI 1965 3.510.746,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
38 65483 8.14.02 COLIBI - PCT. B (FIR I) 500 33,350 MEDIAŞ 1950 3.313.681,00 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
39 65484 8.14.02 PCT B - N SAS - RODBAV 500 38,000 MEDIAŞ 1951 3.859.613,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
40 65485 8.14.02 RODBAV - M-ŢII PERŞANI 500 40,200 BRAŞOV 1951 4.083.064,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
41 65486 8.14.02 TRAVERSARE OLT 500 0,150 BRAŞOV 1951 8.611,26 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
42 65487 8.14.02 M-ŢII PERŞANI - ST. 89 500 47,250 BRAŞOV 1950 4.694.795,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
43 65489 8.14.02 COLIBI - PCT. B FIR 3 500 26,000 MEDIAŞ 1960 3.157.463,83 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
44 65490 8.14.02 TRAV TÂRNAVA 500 0,048 MEDIAŞ 1960 3.709,47 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
45 65491 8.14.02 DELENI - N SĂSESC 500 7,350 MEDIAŞ 1960 397.608,60 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
46 65492 8.14.02 PCT. B - ROTBAV 350 38,000 MEDIAŞ 1940 2.356.122,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
47 65493 8.14.02 RODBAV - ST 89 350 86,100 BRAŞOV 1940 5.338.476,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
48 65494 8.14.02 TRAVERSARE VLĂDENI 350 0,050 BRAŞOV 1940 1.328,64 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
49 65495 8.14.02 PCT. B - ROTBAV 250 38,000 MEDIAŞ 1947 2.882.157,11 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
50 65496 8.14.02 ROTBAV - M-ŢII PERŞANI 250 25,800 BRAŞOV 1947 717.505,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
51 65498 8.14.02 PĂDUREA BISERICII - ZĂRNEŞTI 300 5,500 BRAŞOV 1947 399.042,00 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
52 65499 8.14.02 TRAVERSARE C.F. CODLEA 250 0,020 BRAŞOV 1947 794,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
53 65500 8.14.02 TRAVERSARE GHIMBAV 250 0,040 BRAŞOV 1947 1.589,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
54 65501 8.14.02 TRAV A P VULCANIŢA (ZĂRNEŞTI) 250 0,050 BRAŞOV 1947 1.986,45 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
55 65502 8.14.02 ST 89 - KM 5 PREDEAL 400 8,200 BRAŞOV 1956 353.090,85 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
56 65505 8.14.02 PL IZV SINAIA - BREAZA 400 25,500 BUCUREŞTI 1965 1.416.808,31 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
57 65506 8.14.02 TRAV. S PRAHOVA + CF POSADA 400 1,600 BUCUREŞTI 1996 901.677,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
58 65507 8.14.02 BREAZA - CÂMPINA 400 8,312 BUCUREŞTI 1981 1.253.522,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
59 65508 8.14.02 COND IRMPS POIANA CÂMPINA 400 1,000 BUCUREŞTI 1995 97.231,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
60 65509 8.14.02 CÂMPINA - NEDELEA 400 19,530 BUCUREŞTI 1928 81.383,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
61 65510 8.14.02 SILIŞTEA - BRĂDEANU 500 92,074 BRĂILA 1966 13.434.802,88 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
62 65511 8.14.02 BRĂDEANU - GÂRBOVI 500 22,000 BRĂILA 1965 2.914.581,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
63 65512 8.14.02 TRAV. AERIANĂ VALEA SĂRATĂ 500 0,042 BRĂILA 1990 24.111,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
64 65513 8.14.02 GÂRBOVI - COŞERENI 500 17,347 BRĂILA 1965 1.161.841,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
65 65514 8.14.02 COŞERENI - BUCUREŞTI 500 38,000 BUCUREŞTI 1965 5.453.801,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
66 65515 8.14.02 TRAV. COŞERENI 500 0,210 BUCUREŞTI 1965 74.189,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
67 65516 8.14.02 SILIŞTEA - JUGUREANU 800 53,768 BRĂILA 1989 19.241.227,26 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
68 65517 8.14.02 JUGUREANU - RUŞEŢU 800 11,900 BRĂILA 1990 3.977.712,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
69 65518 8.14.02 RUŞEŢU - GÂRBOVI 800 33,000 BRĂILA 1993 11.419.947,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
70 65519 8.14.02 GÂRBOVI - COŞERENI 800 25,500 BRĂILA 1989 8.423.391,01 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
71 65520 8.14.02 COŞERENI - CUPLARE INEL 800 38,300 BUCUREŞTI 1990 12.802.217,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
72 65521 8.14.02 TRAV. IALOMIŢA - COŞERENI 800 0,150 BUCUREŞTI 1990 153.367,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
73 65522 8.14.02 TRAV. BALTA COLCEAG 800 0,180 BUCUREŞTI 1990 184.040,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
74 65523 8.14.02 TRAV. BALTA MOSTIŞTEA 800 0,120 BUCUREŞTI 1990 122.693,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
75 65524 8.14.02 TRAV. CANAL MOSTIŞTEA 800 0,126 BUCUREŞTI 1990 128.828,34 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
76 65525 8.14.02 TRAV. VALEA ŞINDRILIŢA 800 0,125 BUCUREŞTI 1990 127.805,88 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
77 65526 8.14.02 TRAV. VALEA PASĂREA 800 0,155 BUCUREŞTI 1990 158.479,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
78 65527 8.14.02 CORUNCA - COROI FIR 2 600 12,200 CLUJ 1974 2.333.070,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
79 65528 8.14.02 OCOLIRE S.U. CORUNCA F2 500 0,710 CLUJ 1985 65.843,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 65529 8.14.02 CORUNCA - COROI FIR 1 600 1,340 MEDIAŞ 1974 127.384,85 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
81 65530 8.14.02 COLENTINA - BOBEŞTI 700 20,200 BUCUREŞTI 1965 3.304.226,71 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
82 65531 8.14.02 BOBEŞTI - JILAVA 700 16,000 BUCUREŞTI 1966 2.660.829,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
83 65532 8.14.02 JILAVA - BUCIUMENI 700 31,000 BUCUREŞTI 1967 5.239.871,08 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
84 65533 8.14.02 BUCIUMENI - COLENTINA 700 21,165 BUCUREŞTI 1967 3.875.603,03 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
85 65537 8.14.02 BĂRBUNCEŞTI - SATU NOU 400 23,150 BRĂILA 1969 2.939.976,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
86 65538 8.14.02 SATU NOU - BUZĂU 250 4,675 BRĂILA 1969 540.314,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
87 65539 8.14.02 BUZĂU - ALBEŞTI 400 15,050 BRĂILA 1970 940.719,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
88 65540 8.14.02 ALBEŞTI - MOISICA 500 2,880 BRĂILA 1985 267.081,70 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
89 65541 8.14.02 JUGUREANU - SLOBOZIA 500 40,890 BRĂILA 1970 5.868.577,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
90 65542 8.14.02 TRAVERSARE IALOMIŢA LA SLOBOZIA 500 0,129 BRĂILA 1970 51.270,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
91 65543 8.14.02 SLOBOZIA - CĂLĂRAŞI 400 40,191 BRĂILA 1979 4.860.181,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
92 65544 8.14.02 ST 89 RÂŞNOV - ST 216 300 5,000 BRAŞOV 1940 90.691,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
93 65548 8.14.02 INTERCONECT 16 - 12T BUŞTENI 400 0,002 BRAŞOV 1977 144,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
94 65550 8.14.02 CODLEA - RÂU OLT 250 22,200 BRAŞOV 1974 2.766.220,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
95 65551 8.14.02 TRAVERSARE RÂU OLT LA BOD 250 0,060 BRAŞOV 1985 26.004,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
96 65552 8.14.02 RÂU OLT - SF. GHEORGHE 250 20,800 BRAŞOV 1974 2.591.774,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
97 65553 8.14.02 TRAV AERIANĂ PÂRÂU TIMIŞ SEC 500 0,020 BRAŞOV 1985 10.598,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
98 65554 8.14.02 RACORD SRM BRAŞOV I 500 7,500 BRAŞOV 1964 977.047,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
99 65555 8.14.02 RACORD SRM BRAŞOV 2 500 20,200 BRAŞOV 1985 3.568.154,92 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
100 65556 8.14.02 RACORD SRM HOGHIZ 300 20,300 BRAŞOV 1975 2.454.712,89 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
101 65557 8.14.02 COND BEIA - HOGHIZ 300 26,680 BRAŞOV 1977 2.732.776,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
102 65558 8.14.02 SINAIA - CĂRPINIŞ 500 7,400 BRAŞOV 1974 607.142,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
103 65559 8.14.02 CĂRPINIŞ - FIENI 500 31,400 BRAŞOV 1975 4.853.220,62 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
104 65560 8.14.02 BUNEŞTI - PALOŞ 150 15,600 BRAŞOV 1980 1.575.055,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
105 65561 8.14.02 SRM BRAZI - SRM VEST 500 5,715 BUCUREŞTI 1997 1.160.931,00 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
106 65562 8.14.02 BRAZI - RÂU TELEAJEN 500 14,985 BUCUREŞTI 1997 3.044.015,93 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
107 65564 8.14.02 GURA ŞUŢII - BUCUREŞTI 400 52,897 BUCUREŞTI 1958 5.563.137,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
108 65565 8.14.02 DEV. GURA ŞUŢII Z. DOMNEŞTI 500 3,800 BUCUREŞTI 1996 417.006,03 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
109 65569 8.14.02 RACORD SRM TITAN 500 4,200 BUCUREŞTI 1965 259.662,76 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
110 65570 8.14.02 RACORD SRM FULGERU 150 2,218 BUCUREŞTI 1963 79.424,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
111 65571 8.14.02 RACORD SRM SCĂIENI 300 0,220 BUCUREŞTI 1995 18.621,96 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
112 65574 8.14.02 DEVIERE BLEJOI - SCĂIENI 250 1,000 BUCUREŞTI 1993 85.959,07 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
113 65575 8.14.02 COND 12’’ VLĂDENI - MĂNEŞTI 1 300 6,375 BUCUREŞTI 1944 146.466,55 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
114 65576 8.14.02 COND 12’’ MĂNEŞTI 1 - MĂNEŞTI 2 300 2,264 BUCUREŞTI 1944 60.685,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
115 65578 8.14.02 BRĂTEŞTI - UDREŞTI 200 8,300 BUCUREŞTI 1963 409.207,25 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
116 65579 8.14.02 UDREŞTI - RĂZVAD 250 5,800 BUCUREŞTI 1971 748.891,33 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
117 65580 8.14.02 COND FILIPEŞTI - RĂZVAD 500 21,200 BUCUREŞTI 1970 2.633.882,87 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
118 65581 8.14.02 COND 16’’ BRĂTĂŞANCA - GARĂ PL VEST 350 14,600 BUCUREŞTI 1951 470.728,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
119 65582 8.14.02 GARĂ PL V - SRM VEST 400 0,160 BUCUREŞTI 1989 14.223,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
120 65583 8.14.02 RAC SRM KM 65 PLOIEŞTI (10,12,16) 300 0,330 BUCUREŞTI 1964 15.562,63 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
121 65584 8.14.02 COND BLEJOI - PLEASA 200 3,300 BUCUREŞTI 1964 143.124,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
122 65587 8.14.02 FILIPEŞTI - NEDELEA 400 3,200 BUCUREŞTI 1965 177.795,55 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
123 65588 8.14.02 SUBTRAV PRAHOVA FILIPEŞTI TG 300 1,750 BUCUREŞTI 1959 71.948,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
124 65589 8.14.02 NEDELEA - PLOIEŞTI 400 12,156 BUCUREŞTI 1965 675.400,86 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
125 65591 8.14.02 MĂNEŞTI - BRAZI FIR 2 500 13,012 BUCUREŞTI 1961 1.608.919,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
126 65592 8.14.02 TRAV COND F2 MAN - BRAZI 500 0,262 BUCUREŞTI 1959 19.669,01 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
127 65593 8.14.02 MĂNEŞTI - BRAZI FIR 1 500 13,700 BUCUREŞTI 1961 1.693.990,38 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
128 65594 8.14.02 TRAVERS COND F1 MĂNEŞTI - BRAZI 500 0,262 BUCUREŞTI 1959 19.669,01 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
129 65595 8.14.02 RACORD PM BUTIMANU MAGISTRALE 300 0,980 BUCUREŞTI 1976 60.436,73 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
130 65596 8.14.02 RACORD SRM TITAN NORD 500 4,200 BUCUREŞTI 1977 337.561,59 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
131 65597 8.14.02 RACORD SRM TITU 150 8,300 BUCUREŞTI 1971 359.785,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
132 65599 8.14.02 SAT CRÂNG - SRM TITAN 200 31,960 BUCUREŞTI 1982 3.909.617,76 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
133 65601 8.14.02 FILIPEŞTI - GHIRDOVENI 400 11,200 BUCUREŞTI 1978 1.447.421,39 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
134 65602 8.14.02 GHIRDOVENI - SRM MORENI 200 2,000 BUCUREŞTI 1971 209.705,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
135 65603 8.14.02 RACORD SRM CET VEST 500 1,700 BUCUREŞTI 1987 307.797,52 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
136 65605 8.14.02 COND V CĂLUGĂREASCĂ - RÂU TELEAJEN 300 9,300 BUCUREŞTI 1989 1.068.100,90 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
137 65606 8.14.02 RACORD SRM MĂGURELE 500 1,100 BUCUREŞTI 1983 98.610,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
138 65607 8.14.02 RACORD SRM FUNDULEA 80 0,800 BUCUREŞTI 1984 39.123,70 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
139 65610 8.14.02 LASLĂU - ZAGĂR 500 5,000 MEDIAŞ 1983 861.126,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
140 65611 8.14.02 ZAGĂR - SENEREUŞ 500 2,700 MEDIAŞ 1984 246.215,93 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
141 65613 8.14.02 COND. JUGUREANU - MOISICA F1 300 34,420 BRĂILA 1968 3.084.872,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
142 65614 8.14.02 COND JUGUREANU MOISICA F2 400 29,321 BRĂILA 1980 3.593.619,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
143 65615 8.14.02 COND PM GÂRBOVI 250 7,625 BRĂILA 1965 385.551,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
144 65617 8.14.02 COND CODLEA BOD 200 13,200 BRAŞOV 1941 193.422,89 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
145 65619 8.14.02 COND CODLEA - UZ R FELDIOARA 200 13,300 BRAŞOV 1970 665.578,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
146 65621 8.14.02 COND HÂRLEŞTI - T. ALBENI 250 12,800 BUCUREŞTI 1961 582.499,12 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
147 65622 8.14.02 RACORD 10-12’’ KM 65 300 0,114 BUCUREŞTI 1958 4.549,08 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
148 65625 8.14.02 RAC. SRM PÂRÂUL RECE PREDEAL 50 1,320 BRAŞOV 1951 27.311,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
149 65627 8.14.02 RACORD SRM AZUGA 150 0,150 BRAŞOV 1947 3.109,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
150 65630 8.14.02 RACORD SRM VLĂDENI 125 0,050 BRAŞOV 1958 1.924,47 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
151 65631 8.14.02 CONDUCTA RACORD INJECŢIE BRAŞOV 250 0,500 BRAŞOV 1994 43.611,59 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
152 65632 8.14.02 RACORD SRM RÂŞNOV 200 0,600 BRAŞOV 1975 33.362,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
153 65633 8.14.02 COND PM ROŞIORU 300 2,895 BRĂILA 1966 143.528,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
154 65634 8.14.02 RACORD SRM BOBOC 80 0,35 BRĂILA 1987 67.240,89 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
155 65636 8.14.02 RACORD SRM BOD 100 0,010 BRAŞOV 1942 170,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
156 65637 8.14.02 COND CÂMPINA - SRM CÂMPINA 500 0,478 BUCUREŞTI 1998 53.932,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
157 65638 8.14.02 RACORD SRM TUNARI 500 0,150 BUCUREŞTI 1982 13.214,98 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
158 65639 8.14.02 RACORD SRM ICME BUCUREŞTI 200 0,150 BUCUREŞTI 1986 10.175,51 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
159 65640 8.14.02 COND ASPIRAŢIE BUTIMANU 300 0,980 BUCUREŞTI 1987 73.472,10 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
160 65641 8.14.02 PALTIN - PODUL DÂMBOVICIOAREI 600 40,500 BRAŞOV 1968 7.071.547,20 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
161 65642 8.14.02 TRAV. RÂU LA PODUL DÂMBOVICIOAREI 600 0,050 BRAŞOV 1968 5.958,78 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
162 65643 8.14.02 POD DÂMBOVICIOAREI - MATEIAŞ 600 15,240 BRAŞOV 1968 2.660.997,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
163 65644 8.14.02 TR. RÂU DÂMBOVIŢA LA RUCĂR 600 0,350 BRAŞOV 1968 29.198,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
164 65645 8.14.02 TR. RÂU DÂMBOVIŢA LA DRAGOSLAVE 600 0,200 BRAŞOV 1968 16.684,59 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
165 65646 8.14.02 MATEIAŞ - SCHITU GOLEŞTI 600 20,000 CRAIOVA 1968 3.492.122,08 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
166 65647 8.14.02 TRAVERSARE RÂU TÂRGULUI 600 0,130 CRAIOVA 1968 15.492,83 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
167 65648 8.14.02 TR AER RÂU ARGEŞEL 600 0,025 CRAIOVA 1972 2.279,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
168 65649 8.14.02 SCHITU GOLEŞTI - SLĂTIOARELE 500 44,347 CRAIOVA 1967 6.070.972,73 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
169 65650 8.14.02 SLĂTIOARELE - VAŢA 400 18,384 CRAIOVA 1967 2.261.749,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
170 65651 8.14.02 VAŢA - CORBU 300 28,375 CRAIOVA 1965 2.940.991,34 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
171 65652 8.14.02 TRAV. SUBT. RÂU DOAMNEI 500 0,265 CRAIOVA 1967 24.575,22 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
172 65653 8.14.02 TRAV. RÂU ARGEŞ 500 0,231 CRAIOVA 1967 21.422,18 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
173 65654 8.14.02 TRAV. RÂU COTMEANA 400 0,180 CRAIOVA 1967 15.001,50 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
174 65655 8.14.02 SCHITU GOLEŞTI - STÂLPENI 500 27,000 CRAIOVA 1976 4.232.767,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
175 65656 8.14.02 DEVIERE SCHITU GOLEŞTI - STÂLPENI 500 1,500 CRAIOVA 1975 115.920,88 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
176 65657 8.14.02 STÂLPENI - PITEŞTI SUD 500 27,739 CRAIOVA 1977 4.409.868,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
177 65658 8.14.02 PITEŞTI SUD - CORBU 500 44,443 CRAIOVA 1976 6.967.292,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
178 65659 8.14.02 SCHITU GOLEŞTI - ŢIGVENI 500 39,226 CRAIOVA 1967 5.369.923,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
179 65660 8.14.02 ŢIGVENI - GOVORA 500 24,888 CRAIOVA 1969 3.044.895,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
180 65661 8.14.02 TRAV. ARGEŞ 500 0,378 CRAIOVA 1967 35.054,47 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
181 65662 8.14.02 TRAV. VILSAN 500 0,114 CRAIOVA 1967 10.571,98 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
182 65663 8.14.02 TRAV. BRATIA 500 0,155 CRAIOVA 1967 14.374,19 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
183 65664 8.14.02 TRAV. DOAMNEI 500 0,260 CRAIOVA 1967 24.111,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
184 65665 8.14.02 TRAV. TOPOLOG 500 0,250 CRAIOVA 1967 23.184,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
185 65667 8.14.02 GOVORA - DRĂGĂŞANI 400 46,770 CRAIOVA 1973 6.836.774,73 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
186 65668 8.14.02 RACORD SLĂTIOARELE - PITEŞTI 500 7,000 CRAIOVA 1967 454.409,83 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
187 65669 8.14.02 RACORD SRM VALEA IAŞULUI 80 0,730 CRAIOVA 1972 28.439,28 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
188 65670 8.14.02 RACORD SRM C LUNG MUSCEL (ARO) 100 5,172 CRAIOVA 1971 238.468,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
189 65671 8.14.02 RACORD SRM ELECTROARGEŞ 200 0,020 CRAIOVA 1978 1.178,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
190 65673 8.14.02 COTMEANA - DRĂGANU 200 7,900 CRAIOVA 1979 474.412,03 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
191 65674 8.14.02 DRĂGANU - PĂPUCEŞTI 200 20,000 CRAIOVA 1978 1.178.801,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
192 65675 8.14.02 INTERC FIR 2 - SRM COLIBAŞI 2 250 0,900 CRAIOVA 1975 56.884,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
193 65676 8.14.02 RACORD SRM CLC 250 1,200 CRAIOVA 1972 71.295,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
194 65677 8.14.02 VAŢA - PITEŞTI SUD 200 23,155 CRAIOVA 1966 2.243.940,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
195 65678 8.14.02 RACORD SRM PITEŞTI SUD 300 0,760 CRAIOVA 1981 51.464,33 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
196 65683 8.14.02 TRAV. OLTEŢ 500 0,090 CRAIOVA 1960 6.955,25 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
197 65684 8.14.02 ST. OLT 500 0,300 CRAIOVA 1960 16.228,93 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
198 65685 8.14.02 COND 20’’ ALBENI - GRĂDINARI 500 30,000 BUCUREŞTI 1960 3.250.330,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
199 65686 8.14.02 COND GRĂDINARI - DRAGOMIREŞTI 500 7,300 BUCUREŞTI 1963 428.752,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
200 65687 8.14.02 DEALU - CĂŞCIOREANCA 500 1,300 BUCUREŞTI 1997 144.669,26 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
201 65688 8.14.02 PĂDUREA - HOBAIA 500 2,500 BUCUREŞTI 1995 270.482,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
202 65689 8.14.02 HUREZANI - TETOIU 500 30,480 CRAIOVA 1983 5.249.427,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
203 65690 8.14.02 TETOIU - OVESELU 500 14,000 CRAIOVA 1981 2.349.329,73 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
204 65691 8.14.02 OVESELU - GUŞOIENI 500 19,550 CRAIOVA 1982 3.323.837,88 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
205 65693 8.14.02 DRĂGĂŞANI - CORBU 500 43,710 CRAIOVA 1981 7.946.188,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
206 65694 8.14.02 CORBU - POPEŞTI 500 25,850 CRAIOVA 1983 4.452.024,00 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
207 65695 8.14.02 POPEŞTI - ALBENI 500 5,000 CRAIOVA 1982 850.086,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
208 65696 8.14.02 TRAV. RÂU CUNGREA 500 0,060 CRAIOVA 1981 29.675,74 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
209 65697 8.14.02 ST. OLTEŢ 500 0,240 CRAIOVA 1982 21.143,97 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
210 65698 8.14.02 TRAV. RÂU CERNA 500 0,130 CRAIOVA 1982 65.445,62 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
211 65699 8.14.02 TRAV. RÂU VEDEA 500 0,240 CRAIOVA 1982 30.205,67 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
212 65700 8.14.02 TRAV. RÂU TELEORMAN 500 0,260 CRAIOVA 1982 130.891,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
213 65701 8.14.02 TRAV. COTMEANA 500 0,080 CRAIOVA 1982 40.274,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
214 65703 8.14.02 ALBENI - BUCUREŞTI 500 66,570 BUCUREŞTI 1982 9.320.747,50 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
215 65704 8.14.02 HUREZANI - CORBU 500 124,379 CRAIOVA 1982 18.866.066,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
216 65705 8.14.02 TRAV. SUBTR. CERNA 300 0,130 CRAIOVA 1982 12.800,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
217 65706 8.14.02 TR. RÂU PESCEANA 300 0,090 CRAIOVA 1982 6.203,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
218 65707 8.14.02 TR. RÂU PESCEANA 300 0,080 CRAIOVA 1982 5.514,03 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
219 65708 8.14.02 TR. RÂU PESCEANA 300 0,130 CRAIOVA 1982 8.960,31 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
220 65709 8.14.02 TRAV. RÂU CUNGREA 300 0,240 CRAIOVA 1982 94.526,31 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
221 65710 8.14.02 TRAV. RÂU OLTEŢ 300 0,300 CRAIOVA 1983 120.230,84 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
222 65711 8.14.02 TRAV. RÂU OLTEŢ 300 0,160 CRAIOVA 1982 63.017,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
223 65712 8.14.02 TRAV. RÂU OLT 300 0,550 CRAIOVA 1983 55.105,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
224 65713 8.14.02 TRAV. VEDEA 300 0,240 CRAIOVA 1982 94.526,32 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
225 65716 8.14.02 HUREZANI - BIBEŞTI 500 16,500 CRAIOVA 1997 3.351.769,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
226 65717 8.14.02 BIBEŞTI - IŞALNIŢA 500 52,295 CRAIOVA 1976 8.198.244,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
227 65718 8.14.02 TRAV. COCOROVA 500 0,155 CRAIOVA 1976 69.817,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
228 65719 8.14.02 TRAV. BRĂDEŞTI 500 0,054 CRAIOVA 1976 6.080,88 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
229 65720 8.14.02 TRAV. CÂRNECI 500 0,072 CRAIOVA 1976 32.431,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
230 65721 8.14.02 TRAV. RĂCARI 500 0,110 CRAIOVA 1976 49.547,89 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
231 65722 8.14.02 TURBUREA - IŞALNIŢA 500 48,030 CRAIOVA 1984 8.378.032,19 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
232 65723 8.14.02 COND RACORD. PM ZĂTRENI 250 0,140 CRAIOVA 1962 6.548,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
233 65724 8.14.02 COND IANCU JIANU - OVESELU 400 25,937 CRAIOVA 1958 2.727.774,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
234 65725 8.14.02 TRAV SUB OLTEŢ 300 0,120 CRAIOVA 1948 4.767,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
235 65726 8.14.02 COND MOGOŞEŞTI - SLATINA F1 200 16,200 CRAIOVA 1964 1.518.461,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
236 65727 8.14.02 COND MOGOŞEŞTI - SLATINA F2 250 13,000 CRAIOVA 1984 1.854.621,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
237 65728 8.14.02 RACORD SRM SCORNICEŞTI 125 4,200 CRAIOVA 1970 220.439,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
238 65730 8.14.02 COND IANCU JIANU - BALŞ 150 23,337 CRAIOVA 1969 2.010.642,74 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
239 65731 8.14.02 COND DOBA - SLATINA 250 9,650 CRAIOVA 1973 1.185.007,20 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
240 65732 8.14.02 TRAVERSAREA RÂULUI OLT 250 0,600 CRAIOVA 1973 208.035,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
241 65733 8.14.02 COND PM MĂDULARI 350 3,161 CRAIOVA 1979 211.671,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
242 65734 8.14.02 COND ALUNU - ZĂTRENI 250 32,010 CRAIOVA 1984 4.566.647,92 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
243 65736 8.14.02 TRAV AER RÂU OLTEŢ 250 0,120 CRAIOVA 1984 51.142,03 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
244 65737 8.14.02 HAŢEG - DEALU BABII - PAROŞENI 500 32,938 ARAD 1965 4.727.297,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
245 65738 8.14.02 TRAV AER PAROŞENI 500 0,862 ARAD 1965 76.132,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
246 65739 8.14.02 PAROŞENI - VULCAN 500 9,100 ARAD 1958 1.064.926,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
247 65740 8.14.02 PAROŞENI - M VULCAN - TURCINEŞTI 500 26,500 CRAIOVA 1958 3.101.159,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
248 65741 8.14.02 TURCINEŞTI - IŞALNIŢA 500 97,400 CRAIOVA 1967 13.333.771,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
249 65742 8.14.02 GHERCEŞTI - RAC CRAIOVIŢA (DEZB) 500 4,519 CRAIOVA 1984 412.092,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
250 65743 8.14.02 TRAVERSARE JIU 500 0,520 CRAIOVA 1967 48.223,08 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
251 65744 8.14.02 TRAVERSARE GILORT 500 0,400 CRAIOVA 1967 37.094,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
252 65745 8.14.02 TRAVERSARE COCOROVA 500 0,110 CRAIOVA 1967 10.201,03 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
253 65746 8.14.02 COND SIMNIC - IŞALNIŢA 500 6,177 CRAIOVA 1964 372.342,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
254 65747 8.14.02 COND RACORD PM PETREŞTI 400 0,308 CRAIOVA 1967 17.968,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
255 65748 8.14.02 RACORD SRM ROSTRAMO 150 1,612 CRAIOVA 1963 125.864,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
256 65752 8.14.02 RACORD SRM DOBRIŢA 100 11,300 CRAIOVA 1968 1.019.378,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
257 65753 8.14.02 COND. STRÂMBA - TURCINEŞTI 300 34,320 CRAIOVA 1975 4.150.036,76 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
258 65754 8.14.02 RACORD SRM AVICOLA TG JIU 200 3,110 CRAIOVA 1987 214.430,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
259 65756 8.14.02 COND PARC COTMEANA 150 1,300 CRAIOVA 1978 64.927,27 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
260 65757 8.14.02 RACORD SRM TETILA 150 7,750 CRAIOVA 1967 306.731,89 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
261 65758 8.14.02 INTERC RACORD TETILA 150 0,940 CRAIOVA 1985 53.148,01 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
262 65759 8.14.02 BOTORCA - CRĂCIUNEL 500 40,000 MEDIAŞ 1962 4.491.365,66 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
263 65760 8.14.02 DEVIERE COND VEST 500 2,500 MEDIAŞ 1995 270.482,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
264 65761 8.14.02 TRAV. JIDVEI 500 0,038 MEDIAŞ 1963 12.753,50 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
265 65762 8.14.02 TRAV. FEISA 500 0,038 MEDIAŞ 1963 12.753,50 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
266 65763 8.14.02 CRĂCIUNEL - ORĂŞTIE 500 66,405 ARAD 1963 7.587.039,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
267 65764 8.14.02 ORĂŞTIE - RECAŞ 500 178,085 ARAD 1958 18.592.884,75 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
268 65765 8.14.02 RECAŞ - ARAD 400 42,214 ARAD 1961 3.863.105,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
269 65766 8.14.02 TRAV COND ALBA IULIA 500 0,310 ARAD 1958 22.588,01 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
270 65767 8.14.02 TRAV TIMIŞ 500 0,192 ARAD 1958 13.989,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
271 65768 8.14.02 COROI - BOIAN 600 39,664 MEDIAŞ 1965 5.431.824,70 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
272 65769 8.14.02 BOIAN - BLAJ - CRĂCIUNEL 600 29,536 MEDIAŞ 1960 4.877.478,31 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
273 65770 8.14.02 TRAV. COROI 1 600 0,080 MEDIAŞ 1970 9.977,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
274 65771 8.14.02 TRAV TÂRNAVA LA COROI 2 600 0,080 MEDIAŞ 1974 10.864,38 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
275 65772 8.14.02 TRAV. TÂRNAVA LA COROI 3 600 0,080 MEDIAŞ 1973 10.642,66 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
276 65773 8.14.02 TRAV TÂRNAVA LA GĂNEŞTI 600 0,100 MEDIAŞ 1973 13.303,32 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
277 65774 8.14.02 CRĂCIUNEL - BĂCIA V2 500 85,465 ARAD 1962 9.596.364,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
278 65775 8.14.02 BĂCIA - HAŢEG 500 25,210 ARAD 1966 3.395.510,10 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
279 65777 8.14.02 HATEG - BOUŢARI 500 42,205 ARAD 1974 6.430.064,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
280 65778 8.14.02 BOUŢARI - JUPA 500 29,400 ARAD 1975 4.544.098,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
281 65779 8.14.02 JUPA - RECAŞ 500 64,013 ARAD 1980 9.457.427,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
282 65780 8.14.02 TRAV TIMIŞ LA LUGOJEL 500 0,610 ARAD 1980 296.315,84 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
283 65781 8.14.02 TRAV BEGA LA BAPŞA 500 0,240 ARAD 1980 116.583,28 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
284 65783 8.14.02 TRAV MUREŞ LA ARAD 500 1,000 ARAD 1975 441.603,33 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
285 65784 8.14.02 BAND - ŞEUŞA 600 13,000 CLUJ 1970 2.341.939,01 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
286 65786 8.14.02 TRAV. MUREŞ LA SÂNMARGHITA 600 0,100 CLUJ 1969 48.778,85 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
287 65787 8.14.02 CERGHIZEL - GĂNEŞTI 600 4,500 MEDIAŞ 1969 384.133,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
288 65788 8.14.02 GĂNEŞTI - BOTORCA 600 13,350 MEDIAŞ 1973 2.515.990,81 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
289 65789 8.14.02 BOTORCA - CRĂCIUNEL 600 37,850 MEDIAŞ 1974 7.238.254,45 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
290 65790 8.14.02 CRĂCIUNEL - ALBA 600 31,085 ARAD 1974 5.944.547,95 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
291 65791 8.14.02 ALBA - BĂCIA V3 600 49,739 ARAD 1973 9.373.997,51 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
292 65792 8.14.02 TRAV TÂRNAVA MARE LA OBREJA 600 0,150 ARAD 1975 22.518,64 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
293 65793 8.14.02 TRAV LA VALEA PIANULUI 600 0,100 ARAD 1975 15.012,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
294 65794 8.14.02 TRAV LA OARDA DE JOS 600 0,161 ARAD 1975 89.243,12 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
295 65795 8.14.02 BAND - BAHNEA 700 19,100 CLUJ 1973 3.540.866,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
296 65797 8.14.02 BAHNEA - IDRIFAIA 700 2,250 MEDIAŞ 1973 206.105,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
297 65800 8.14.02 TĂUNI - BĂLCACI 500 16,100 MEDIAŞ 1988 2.950.572,67 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
298 65801 8.14.02 COND. 8“ ALBA IULIA - ZLATNA 200 29,510 ARAD 1963 2.945.751,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
299 65802 8.14.02 TRAVERSARE AER ALBA IULIA 250 0,500 ARAD 1963 34.311,39 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
300 65803 8.14.02 ABRĂMUŢ - SALONTA 500 75,125 CLUJ 1984 14.196.328,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
301 65804 8.14.02 SALONTA - AVRAM IANCU 500 18,450 CLUJ 1980 3.055.343,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
302 65806 8.14.02 AVRAM IANCU - ARAD 500 60,100 ARAD 1980 8.879.311,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
303 65807 8.14.02 RACORD SRM CUGIR 150 8,120 ARAD 1961 612.144,52 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
304 65808 8.14.02 DEVIERE RAC SRM CUGIR 200 0,180 ARAD 1984 11.810,25 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
305 65810 8.14.02 RACORD SRM PORŢELANUL ALBA IULIA 150 0,900 ARAD 1972 39.861,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
306 65811 8.14.02 RACORD SRM NĂDRAG 150 13,259 ARAD 1960 981.710,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
307 65812 8.14.02 TRAVERSARE SUSPENDATĂ JENA 200 0,090 ARAD 1960 5.004,34 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
308 65813 8.14.02 RACORD SRM DEVA (DIN HUNEDOARA 1) 300 5,814 ARAD 1958 232.003,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
309 65814 8.14.02 RACORD SRM HUNEDOARA 2 400 8,386 ARAD 1961 931.870,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
310 65815 8.14.02 JUPA - REŞIŢA 350 32,725 ARAD 1959 3.130.542,27 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
311 65816 8.14.02 PRELUNGIRE JUPA - REŞIŢA 350 0,400 ARAD 1985 29.761,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
312 65817 8.14.02 JUPA - REŞIŢA 1 400 27,685 ARAD 1973 3.735.651,22 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
313 65818 8.14.02 JUPA - REŞIŢA 2 400 5,000 ARAD 1974 684.592,25 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
314 65819 8.14.02 PRELUNGIRE JUPA - REŞIŢA 400 0,400 ARAD 1985 33.336,67 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
315 65820 8.14.02 COND SOCENI - BOCŞA 200 12,407 ARAD 1959 1.064.381,57 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
316 65821 8.14.02 COND RECAŞ - TIMIŞOARA F1 350 22,400 ARAD 1960 2.182.513,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
317 65822 8.14.02 COND 12 RECAŞ TIMIŞOARA F2 300 22,498 ARAD 1974 2.681.634,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
318 65823 8.14.02 COND SIMERIA MINTIA 300 18,000 ARAD 1968 1.958.933,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
319 65824 8.14.02 COND CALACEA - MAŞLOC F1 250 25,900 ARAD 1968 2.946.626,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
320 65825 8.14.02 COND CALACEA MAŞLOC F2 400 26,110 ARAD 1975 3.626.751,45 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
321 65826 8.14.02 RACORD SRM CARANSEBEŞ 200 4,450 ARAD 1973 480.734,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
322 65827 8.14.02 RACORD SRM BÂRCEA 200 0,580 ARAD 1974 31.605,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
323 65828 8.14.02 RACORD SRM DEVA (MINTIA) 250 2,250 ARAD 1974 139.367,47 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
324 65829 8.14.02 COND FÂNTÂNELE - ARAD 2 300 4,950 ARAD 1974 293.295,87 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
325 65830 8.14.02 COND SIMERIA - HUNEDOARA 1 300 10,770 ARAD 1958 986.048,33 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
326 65831 8.14.02 RACORD SRM OŢELUL ROŞU (V2) 200 0,030 ARAD 1976 1.701,47 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
327 65832 8.14.02 RACORD SRM ORĂŞTIE 2 250 0,300 ARAD 1976 22.564,26 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
328 65834 8.14.02 COND 8“ FOIENI - TIMIŞOARA 200 46,717 ARAD 1981 6.110.650,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
329 65835 8.14.02 COND DUMBRĂVIŢA - TIMIŞOARA 1 200 10,600 ARAD 1983 683.704,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
330 65837 8.14.02 COND TĂUNI - BĂLCACI 400 16,100 MEDIAS 1981 2.428.020,50 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
331 65838 8.14.02 RECAŞ - TIMIŞOARA 500 23,700 ARAD 1996 4.762.029,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
332 65839 8.14.02 RACORD SRM SÂNTIMBRU 150 0,250 ARAD 1963 8.952,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
333 65840 8.14.02 RACORD SRM ARAD III 400 10,000 ARAD 1991 1.706.519,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
334 65841 8.14.02 RACORD SRM SALONTA 150 0,480 CLUJ 1984 51.047,95 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
335 65842 8.14.02 ST. DUNĂRE IMP ISACCEA F2 1000 1,500 CONSTANŢA TRANZIT 1980 273.728,89 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
336 65845 8.14.02 TRAVERS. DUNĂRII - GROPENI 3 FIRE 300 1,800 BRĂILA 1978 659.196,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
337 65846 8.14.02 PECINEAGA - SILIŞTEA 600 57,000 BRĂILA 1978 9.497.202,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
338 65849 8.14.02 ST. DUNĂRE VĂDENI 2 FIRE 500 1,916 BRĂILA 1986 180.644,90 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
339 65850 8.14.02 DUNĂRE - VĂDENI - ŞENDRENI 700 11,700 BRĂILA 1986 2.583.676,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
340 65852 8.14.02 MAL DR DUNĂRE - ST FIR 2 (GROPENI) 1000 1,900 BRĂILA 1993 428.676,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
341 65853 8.14.02 ST. 1 FIR 1 (GROPENI) 1000 1,879 BRĂILA 1990 2.315.627,96 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
342 65854 8.14.02 DUNĂRE - ŞENDRENI 1000 11,700 BRĂILA 1990 5.499.462,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
343 65856 8.14.02 COND ŢIGMANDRU - HETIUR (Moldova III) 600 10,200 MEDIAŞ 1965 791.547,67 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
344 65857 8.14.02 COROI - BORDOŞIU 600 13,173 MEDIAŞ 1970 2.373.104,81 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
345 65858 8.14.02 BORDOSIU - MUGENI 800 25,300 MEDIAŞ 1972 6.665.961,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
346 65859 8.14.02 MUGENI - IASU 800 8,700 MEDIAŞ 1971 1.193.451,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
347 65861 8.14.02 TRAV PORUMBENI 800 0,163 MEDIAŞ 1970 115.379,22 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
348 65862 8.14.02 IASU - BĂŢANI 800 30,300 BRAŞOV 1971 8.519.540,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
349 65863 8.14.02 BĂŢANI - SÂNZÂIENI 800 37,000 BRAŞOV 1970 9.457.635,57 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
350 65864 8.14.02 SÂNZÂIENI - MOGHIOROŞ 800 22,000 BRAŞOV 1971 5.709.973,74 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
351 65865 8.14.02 MOGHIOROŞ - ONEŞTI 800 39,100 BACĂU 1971 10.148.180,60 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
352 65866 8.14.02 ONEŞTI - HAN DOMNEŞTI 800 47,000 BACĂU 1972 12.383.407,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
353 65867 8.14.02 HAN DOMNEŞTI - TECUCI 800 33,300 BRĂILA 1972 8.773.775,76 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
354 65868 8.14.02 TECUCI - IZVOARELE (ŞENDRENI) 800 54,500 BRĂILA 1972 14.359.482,86 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
355 65869 8.14.02 TRAV RÂU SIRET LA COSMEŞTI 600 0,996 BRĂILA 1973 530.004,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
356 65871 8.14.02 TRAV CHENDU 600 0,017 MEDIAŞ 1970 8.480,87 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
357 65872 8.14.02 ŢIGMANDRU - HETIUR (Moldova I) 500 10,400 MEDIAŞ 1961 1.285.948,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
358 65873 8.14.02 HETIUR - IASU 500 41,620 MEDIAŞ 1959 4.962.473,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
359 65874 8.14.02 HETIUR - MUGENI - IASU 700 1,500 MEDIAŞ 1971 131.678,34 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
360 65875 8.14.02 TRAV. PORUMBENI 700 0,080 MEDIAŞ 1975 10.905,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
361 65876 8.14.02 IASU - DEAL MOGHIOROŞ 700 93,716 BRAŞOV 1959 12.308.806,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
362 65877 8.14.02 MOGHIOROŞ - ONEŞTI 700 36,100 BACĂU 1959 5.757.451,47 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
363 65878 8.14.02 ONEŞTI - ADJUDUL VECHI 500 45,000 BACĂU 1961 6.027.885,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
364 65879 8.14.02 ADJUDUL VECHI - SILIŞTEA 500 127,000 BRĂILA 1961 12.932.223,71 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
365 65880 8.14.02 ONEŞTI - HELEGIU F2 500 17,000 BACĂU 1970 2.439.858,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
366 65881 8.14.02 HELEGIU - RACOVA f2 500 39,000 BACĂU 1971 5.683.434,89 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
367 65882 8.14.02 RACOVA - SECUIENI 500 18,000 BACĂU 1996 3.616.731,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
368 65883 8.14.02 SECUIENI - ROMAN LAMINOR 500 17,000 BACĂU 1960 2.064.495,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
369 65884 8.14.02 ROMAN (LAMINOR) - GHERĂIEŞTI 500 5,000 BACĂU 1962 629.284,75 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
370 65887 8.14.02 ŞENDRENI - SILIŞTEA 600 12,920 BRĂILA 1972 2.799.000,51 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
371 65889 8.14.02 SUBTR. DUNĂRE FIR II 1200 1,200 CONSTANŢA TRANZIT 1988 293.563,11 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
372 65890 8.14.02 SUBTR. DUNĂRE FIR I 1200 1,900 CONSTANŢA TRANZIT 1989 2.698.206,62 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
373 65891 8.14.02 ISACCEA - CASTELU 1200 126,326 CONSTANŢA TRANZIT 1988 58.163.759,97 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
374 65892 8.14.02 SUBTR. CANAL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ 1200 0,729 CONSTANŢA TRANZIT 1988 178.339,59 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
375 65893 8.14.02 CASTELU - NEGRU VODĂ 1200 56,148 CONSTANŢA TRANZIT 1988 25.851.992,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
376 65894 8.14.02 COND. TR. GAZE TRANZIT I BULGARIA 1000 183,500 CONSTANŢA 1974 60.014.171,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
377 65895 8.14.02 ONEŞTI - HELEGIU F1 500 17,000 BACĂU 1960 2.064.495,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
378 65896 8.14.02 HELEGIU - RACOVA F1 500 39,000 BACĂU 1960 4.736.195,74 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
379 65897 8.14.02 RACOVA - SECUIENI 500 18,000 BACĂU 1960 2.185.936,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
380 65898 8.14.02 SECUIENI - GHERĂIEŞTI 500 28,500 BACĂU 1985 5.034.277,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
381 65899 8.14.02 GHERĂIEŞTI - DRĂGUŞENI 500 38,800 BACĂU 1962 4.883.249,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
382 65900 8.14.02 DRĂGUŞENI - SPĂTĂREŞTI 500 24,000 BACĂU 1962 3.020.566,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
383 65901 8.14.02 SPĂTĂREŞTI - TISĂUŢI (SALCIA) 400 27,000 BACĂU 1961 3.000.299,93 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
384 65902 8.14.02 TISĂUŢI (SALCIA) - BUCECEA 350 16,500 BACĂU 1962 1.666.114,93 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
385 65903 8.14.02 COBĂTEŞTI - MORĂRENI 300 5,800 MEDIAŞ 1982 399.767,52 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
386 65904 8.14.02 MORĂRENI - ODORHEI 300 10,000 BRAŞOV 1982 1.330.139,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
387 65905 8.14.02 TRAV RÂU TÂRNAVA LA ODORHEI 300 0,100 BRAŞOV 1982 39.385,96 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
388 65906 8.14.02 COND SILIŞTEA - BRĂILA 350 5,491 BRĂILA 1961 590.130,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
389 65907 8.14.02 RACORD SRM CHIŞCANI 350 14,585 BRĂILA 1961 651.108,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
390 65909 8.14.02 RACORD SRM GALAŢI ORAŞ 400 12,579 BRĂILA 1961 1.397.806,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
391 65910 8.14.02 RACORD SRM ZAGNA VĂDENI 100 2,554 BRĂILA 1961 92.159,03 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
392 65911 8.14.02 RACORD SRM CS GALAŢI FIR I 500 4,208 BRĂILA 1973 312.188,83 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
393 65912 8.14.02 RACORD SRM CS GALAŢI FIR II 500 4,918 BRĂILA 1981 425.673,82 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
394 65913 8.14.02 RACORD SRM CS GALAŢI FIR III 500 4,965 BRĂILA 1986 468.111,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
395 65914 8.14.02 STRAV CF CS GALAŢI 500 0,150 BRĂILA 1981 74.189,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
396 65915 8.14.02 RACORD SRM ABATOR GL 150 0,150 BRĂILA 1973 6.784,85 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
397 65916 8.14.02 RACORD SRM INDEP GALAŢI 100 4,500 BRĂILA 1986 275.141,97 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
398 65917 8.14.02 RACORD SRM DOAGA 150 18,358 BRĂILA 1961 622.781,66 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
399 65918 8.14.02 RACORD SRM FOCŞANI 250 19,430 BRĂILA 1973 1.178.953,95 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
400 65919 8.14.02 STRAV RÂU PUTNA 250 0,555 BRĂILA 1973 33.675,73 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
401 65920 8.14.02 STRAV RÂU ŞUŞIŢA 250 0,300 BRĂILA 1973 18.203,10 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
402 65921 8.14.02 COND PM MUNTENI 400 8,510 BRĂILA 1977 1.215.835,83 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
403 65922 8.14.02 INTERCON 20-32 MUNTENI 500 4,700 BRĂILA 1989 464.919,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
404 65927 8.14.02 RACORD TUŞNAD BĂI 80 5,300 BRAŞOV 1971 202.083,85 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
405 65928 8.14.02 RACORD SÂNZAIENI - TG. SECUIESC 150 4,600 BRAŞOV 1971 199.399,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
406 65929 8.14.02 TG. SECUIESC - GHELINŢA 200 7,200 BRAŞOV 1996 1.127.646,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
407 65930 8.14.02 GHELINŢA - COVASNA 200 11,500 BRAŞOV 1985 1.461.586,86 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
408 65931 8.14.02 COND. MICFALĂU - SF. GHEORGHE 400 29,600 BRAŞOV 1996 5.344.978,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
409 65932 8.14.02 RACORD SRM BĂLAN 250 30,000 BRAŞOV 1994 4.821.653,82 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
410 65933 8.14.02 COND ODORHEI VLĂHIŢA 400 24,000 BRAŞOV 1972 3.190.795,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
411 65934 8.14.02 COND VLĂHIŢA - M. CIUC 300 33,000 BRAŞOV 1972 3.819.401,96 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
412 65935 8.14.02 RACORD SRM VLĂHIŢA 200 0,200 BRAŞOV 1972 10.453,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
413 65936 8.14.02 MUGENI - FELICENI 200 4,000 MEDIAŞ 1971 204.622,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
414 65937 8.14.02 FELICENI - ODORHEI 200 8,000 BRAŞOV 1971 409.244,32 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
415 65940 8.14.02 RACORD SRM ODORHEI 200 0,040 BRAŞOV 1972 2.090,70 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
416 65941 8.14.02 RACORD SRM TECUCI 250 2,000 BRĂILA 1994 174.446,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
417 65942 8.14.02 RACORD LUNCANI - SRM BACĂU 1 400 15,300 BACĂU 1996 2.762.776,18 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
418 65943 8.14.02 RACORD SRM SASCUT 150 9,500 BACĂU 1962 331.232,75 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
419 65944 8.14.02 RACORD SRM ROMAN ORAŞ 250 0,800 BACĂU 1960 35.394,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
420 65945 8.14.02 RACORD SRM ROMAN LAMINOR 250 0,500 BACĂU 1960 22.121,82 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
421 65946 8.14.02 RACORD SRM BUCECEA 250 0,342 BACĂU 1962 35.203,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
422 65947 8.14.02 RACORD SRM BOTOŞANI 200 17,092 BACĂU 1964 1.594.348,92 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
423 65948 8.14.02 RACORD SRM FĂLTICENI 150 1,617 BACĂU 1963 62.728,32 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
424 65949 8.14.02 RACOVA - COSTIŞA 500 9,500 BACĂU 1960 1.153.688,71 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
425 65950 8.14.02 COSTIŞA - P. NEAMŢ 400 35,000 BACĂU 1960 3.819.826,31 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
426 65951 8.14.02 COND OCOLIRE P NEAMŢ ORAŞ 300 11,600 BACĂU 1971 645.238,82 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
427 65952 8.14.02 P. NEAMŢ - BICAZ 300 25,000 BACĂU 1959 2.332.063,61 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
428 65953 8.14.02 COND TAZLĂU - SĂVINEŞTI 300 19,000 BACĂU 1968 2.067.763,07 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
429 65954 8.14.02 RACORD SRM DOROHOI 200 22,600 BACĂU 1973 2.441.485,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
430 65955 8.14.02 RACOVA - COSTIŞA 500 12,000 BACĂU 1993 2.331.665,59 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
431 65956 8.14.02 COSTIŞA - SĂVINEŞTI F2 400 28,000 BACĂU 1974 3.833.716,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
432 65957 8.14.02 COND URECHEŞTI - BACĂU 400 54,000 BACĂU 1977 7.715.056,97 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
433 65958 8.14.02 RACORD SRM FORTUS IAŞI 500 12,000 BACĂU 1978 1.934.222,59 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
434 65959 8.14.02 COND FRASIN - SPĂTĂREŞTI 250 41,700 BACĂU 1984 5.949.054,00 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
435 65960 8.14.02 RACORD SRM P. NEAMŢ 2 250 0,200 BACĂU 1985 15.169,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
436 65961 8.14.02 COND MOINEŞTI - DĂRMĂNEŞTI 500 20,000 BACĂU 1954 896.454,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
437 65962 8.14.02 COND TG. OCNA - SL. MOLDOVA 250 12,000 BACĂU 1964 591.600,67 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
438 65963 8.14.02 RACORD SRM SUCEAVA 350 6,216 BACĂU 1983 447.077,89 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
439 65964 8.14.02 RACORD SRM COMĂNEŞTI 250 0,400 BACĂU 1961 18.203,10 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
440 65965 8.14.02 RACORD SRM SECUIENI 200 7,000 BACĂU 1986 900.782,34 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
441 65967 8.14.02 RACORD SRM TG. FRUMOS 150 1,800 BACĂU 1983 98.380,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
442 65968 8.14.02 COND SOCI - PAŞCANI 300 13,000 BACĂU 1982 1.729.181,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
443 65969 8.14.02 RACORD SRM BOTOŞANI 2 250 17,092 BACĂU 1988 2.561.862,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
444 65970 8.14.02 RACORD SRM ANTIB IAŞI 300 0,600 BACĂU 1972 34.099,95 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
445 65971 8.14.02 COND BUHOCI - V. MALULUI 400 32,200 BACĂU 1957 1.550.525,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
446 65972 8.14.02 RACORD BRĂDEŞTI 150 1,200 BRAŞOV 1962 41.839,93 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
447 65973 8.14.02 RACORD PORUMBENII MICI 200 2,300 MEDIAŞ 1962 94.637,75 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
448 65974 8.14.02 RACORD SANATORIU TURIA 80 0,230 BRAŞOV 1964 7.435,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
449 65975 8.14.02 BAND - COASTA MARE FIR 1 500 9,125 CLUJ 1969 1.289.481,73 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
450 65976 8.14.02 ULIEŞ - COASTA MARE 400 4,600 CLUJ 1970 287.528,75 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
451 65977 8.14.02 COASTA MARE - SĂRMAŞ FIR 1 500 25,100 CLUJ 1983 4.322.855,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
452 65979 8.14.02 ULIEŞ - SĂRMĂŞEL 500 22,670 CLUJ 1988 4.154.626,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
453 65980 8.14.02 SĂRMAŞ (BALDA) - CĂMĂRAŞ 300 4,200 CLUJ 1959 187.066,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
454 65981 8.14.02 CĂMĂRAŞ - LUNCA CHIŢCĂULUI 300 64,640 CLUJ 1959 4.965.704,21 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
455 65982 8.14.02 T.A. DEJ - SOMEŞ 300 0,153 CLUJ 1959 6.290,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
456 65985 8.14.02 SUBTR. SOMEŞ - DEJ 300 0,686 CLUJ 1959 28.203,81 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
457 65987 8.14.02 T.A. CIUMENI 300 0,260 CLUJ 1959 10.689,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
458 65988 8.14.02 T.A. CORMENIŞ 300 0,148 CLUJ 1959 6.084,78 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
459 65989 8.14.02 CORMENIŞ - APA MM 300 64,000 CLUJ 1959 5.970.082,86 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
460 65990 8.14.02 DEVIERE ZONA BUCIUM 300 2,000 CLUJ 1996 171.708,98 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
461 65991 8.14.02 SUBTR. BOZINŢA 300 0,830 CLUJ 1959 34.124,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
462 65992 8.14.02 APA - SATU MARE SM 300 39,000 CLUJ 1959 3.638.019,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
463 65993 8.14.02 SĂRMAŞEL - CĂMĂRAŞ - BUNEŞTI 500 40,120 CLUJ 1963 5.137.966,45 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
464 65994 8.14.02 TRAV. AER. SUCUTARD 500 0,109 CLUJ 1959 32.731,64 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
465 65996 8.14.02 BUNEŞTI - CĂŞEI N2 500 15,200 CLUJ 1974 1.907.102,96 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
466 65997 8.14.02 CĂŞEI - BAIA MARE 350 65,730 CLUJ 1963 6.025.304,56 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
467 65998 8.14.02 TRAV. AER TG. LĂPUŞ 350 0,087 CLUJ 1963 5.856,64 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
468 65999 8.14.02 SATU M. - BAIA MARE(G ASOC) 300 61,640 CLUJ 1981 8.766.877,81 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
469 66000 8.14.02 DEVIERE ZONA BREBENI 300 3,000 CLUJ 1996 264.133,69 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
470 66001 8.14.02 FÂNTÂNELE - CORVINEŞTI 150 7,540 CLUJ 1974 700.374,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
471 66002 8.14.02 CORVINEŞTI - BISTRIŢA 150 23,363 CLUJ 1974 2.170.139,28 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
472 66004 8.14.02 TRAVERSARE PÂRÂU LECHINŢA 150 0,020 CLUJ 1984 6.354,07 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
473 66007 8.14.02 FÂNTÂNELE - BISTRIŢA FIR 2 250 19,300 CLUJ 1984 2.753.399,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
474 66008 8.14.02 ABRĂMUŢ - PIŞCOLŢ 400 23,450 CLUJ 1984 3.982.400,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
475 66009 8.14.02 PIŞCOLŢ - SATU MARE 400 45,650 CLUJ 1978 6.353.344,83 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
476 66010 8.14.02 PANOU CAREI - PIŞCOLŢ 200 0,500 CLUJ 1978 29.470,03 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
477 66011 8.14.02 TRAV. HOMOROD PĂULIAN 400 0,080 CLUJ 1978 8.413,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
478 66012 8.14.02 TRAV. CRASNA LA MOFTIN 400 0,060 CLUJ 1978 25.240,62 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
479 66013 8.14.02 TRAV. SOMEŞ LA VETIŞ 400 0,080 CLUJ 1978 33.654,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
480 66014 8.14.02 COND FÂNTÂNELE - CESAR 400 21,040 CLUJ 1975 2.922.514,38 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
481 66015 8.14.02 CONDUCTA CORVINEŞTI - BECLEAN 250 23,400 CLUJ 1986 2.818.803,20 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
482 66017 8.14.02 CONDUCTA REFULARE ŢAGA 500 3,500 CLUJ 1983 313.759,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
483 66018 8.14.02 COND ENCIU - LECHINŢA 150 4,240 CLUJ 1974 195.780,71 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
484 66021 8.14.02 COND BOCICĂU - MEDIEŞU AURIT 700 41,300 CLUJ 1998 10.471.290,75 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
485 66024 8.14.02 CORMENIŞ - CĂŞEI 700 41,830 CLUJ 1999 10.719.707,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
486 66026 8.14.02 BAIA MARE - HIDEAGA 200 12,000 CLUJ 1959 1.029.465,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
487 66027 8.14.02 TRAV AER. SUB MOCIRA LĂPUŞ 200 0,060 CLUJ 1959 3.240,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
488 66028 8.14.02 COND CORMENIŞ - ZALĂU 200 43,460 CLUJ 1972 4.625.954,18 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
489 66030 8.14.02 RACORD SRM CĂTINA 50 0,500 CLUJ 1970 17.905,21 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
490 66031 8.14.02 BAZNA - BOTORCA F1 300 8,800 MEDIAŞ 1953 729.676,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
491 66032 8.14.02 BAZNA - BOTORCA F2 300 7,800 MEDIAŞ 1989 1.131.828,20 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
492 66033 8.14.02 BOTORCA - OZD 500 15,300 MEDIAŞ 1954 1.655.350,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
493 66034 8.14.02 OZD - C. TURZII 500 31,050 CLUJ 1953 3.290.828,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
494 66035 8.14.02 TRAV AER ARIEŞ C. TURZII (LUNCANI) 500 0,100 CLUJ 1953 6.182,45 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
495 66036 8.14.02 CÂMPIA TURZII - TURDA 300 8,600 CLUJ 1953 713.093,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
496 66037 8.14.02 TURDA - CLUJ 300 27,835 CLUJ 1957 2.500.352,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
497 66039 8.14.02 SĂRMĂŞEL - CEANU MARE 500 21,000 CLUJ 1966 2.828.469,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
498 66040 8.14.02 CEAN - CLUJ 500 33,400 CLUJ 1966 4.498.613,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
499 66041 8.14.02 SĂRMĂŞEL - CEANU MARE 600 18,930 CLUJ 1985 3.456.516,12 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
500 66042 8.14.02 CEANU MARE - CLUJ 300 31,600 CLUJ 1948 1.933.041,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
501 66043 8.14.02 CEANU MARE - CÂMPIA TURZII 600 17,500 CLUJ 1985 3.880.135,63 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
502 66044 8.14.02 CÂMPIA TURZII - TURDA 400 7,500 CLUJ 1960 364.619,78 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
503 66045 8.14.02 SUBTRAV. ARIEŞ - LUNA 300 0,150 CLUJ 1985 124.376,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
504 66046 8.14.02 SUBTR CEANU MARE - CÂMPIA TURZII 600 0,100 CLUJ 1985 21.765,92 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
505 66047 8.14.02 RAC SRM SĂRMAŞEL 100 0,084 CLUJ 1966 3.452,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
506 66048 8.14.02 COND ZAU - CEANU MARE 250 10,878 CLUJ 1948 844.699,57 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
507 66049 8.14.02 COND ŞINCAI - CEANU MARE 250 27,000 CLUJ 1951 682.208,63 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
508 66050 8.14.02 CONDUCTA BOGATA AŢINTIŞ 250 4,298 CLUJ 1953 152.127,33 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
509 66051 8.14.02 COND AVRAMEŞTI - CHEŢANI 250 9,081 CLUJ 1965 497.437,56 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
510 66052 8.14.02 COND LUNA - O. MUREŞ (CJ) 250 13,280 CLUJ 1960 587.555,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
511 66053 8.14.02 LUNA - OCNA MUREŞ (CJ) 350 12,291 CLUJ 1977 1.291.055,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
512 66054 8.14.02 OCNA MUREŞ - AIUD 250 16,362 CLUJ 1977 2.127.422,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
513 66055 8.14.02 COND LUNA - O. MUREŞ (CJ) 250 14,092 CLUJ 1950 445.343,84 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
514 66056 8.14.02 COND OCNA MUREŞ AIUD 200 13,897 CLUJ 1963 1.280.518,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
515 66057 8.14.02 CONDUCTA DOBRA - ZAU 200 8,272 CLUJ 1981 998.759,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
516 66058 8.14.02 RACORD SRM CÂMPIA TURZII 500 0,200 CLUJ 1985 18.547,34 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
517 66059 8.14.02 COND. LEG. SRM CLUJ I - SRM CLUJ II 400 6,100 CLUJ 1994 1.077.290,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
518 66060 8.14.02 COND COASTA MARE - ŞINCAI 400 3,500 CLUJ 1996 345.173,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
519 66061 8.14.02 COND. REFUL. BALDA 400 0,400 CLUJ 1975 27.780,56 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
520 66062 8.14.02 COND CEANU MARE - CÂMPIA TURZII 350 17,200 CLUJ 1936 944.574,67 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
521 66063 8.14.02 RACORD SRM LUDUŞ 250 1,135 CLUJ 1961 51.651,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
522 66064 8.14.02 COND PM SĂRMAŞ N-NV 500 2,000 CLUJ 1996 219.476,85 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
523 66065 8.14.02 COND PM SĂRMAŞ N-NV 300 2,000 CLUJ 1996 171.708,98 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
524 66066 8.14.02 COND. ŞINCAI - ZAU 400 5,200 CLUJ 1996 938.982,76 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
525 66067 8.14.02 COND ISTIHAZA - CUCI 500 11,840 CLUJ 1963 1.516.289,20 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
526 66069 8.14.02 BAND - UNGHENI 700 15,100 CLUJ 1973 2.799.323,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
527 66070 8.14.02 COROI - UNGHENI 500 4,300 MEDIAŞ 1965 617.140,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
528 66071 8.14.02 UNGHENI - CUCI 700 24,900 CLUJ 1965 4.073.031,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
529 66072 8.14.02 ERNEI - CIC TG. MUREŞ 500 15,300 CLUJ 1965 2.026.959,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
530 66073 8.14.02 CIC TG. MUREŞ - UNGHENI 400 6,074 CLUJ 1966 345.915,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
531 66074 8.14.02 DELENI - CUCERDEA 500 12,900 MEDIAŞ 1963 1.652.038,07 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
532 66075 8.14.02 CUCERDEA - IERNUT 500 13,765 CLUJ 1963 808.463,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
533 66076 8.14.02 IERNUT- CUCI 500 2,745 CLUJ 1963 351.538,33 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
534 66077 8.14.02 COND. 20“ GĂNEŞTI - CERGHID 500 15,920 MEDIAŞ 1927 49.212,27 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
535 66079 8.14.02 COND ERNEI - TG. MUREŞ GOLIRE 600 16,978 CLUJ 1976 3.340.902,10 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
536 66080 8.14.02 COND 8“ VAIDEI - SÂNMARGHITA 200 3,161 CLUJ 1975 175.763,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
537 66081 8.14.02 COND 8“ GRUP 4 - VAIDEI 200 2,730 CLUJ 1975 151.798,51 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
538 66082 8.14.02 COND LEG CIMP IERNUT1 - SALCUD 200 2,070 CLUJ 1979 124.307,96 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
539 66083 8.14.02 COND ERNEI - REGHIN (20“, 16“) 500 20,000 CLUJ 1984 3.488.666,33 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
540 66084 8.14.02 COND VAIDEI - LECHINŢA 300 8,200 CLUJ 1986 1.147.375,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
541 66086 8.14.02 COND 12“ PETEA - BERGHIA 300 6,520 CLUJ 1980 844.725,27 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
542 66087 8.14.02 LECHINŢA - IERNUT 350 7,080 CLUJ 1985 1.003.389,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
543 66088 8.14.02 IERNUT - CUCI (DIN LECHINŢA) 500 2,000 CLUJ 1990 200.929,52 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
544 66089 8.14.02 RACORD SRM SÂNGIORGIU DE MS 100 0,200 CLUJ 1981 11.226,19 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
545 66093 8.14.02 COND INTERC UNGHENI - REF BAND 300 0,280 CLUJ 1980 18.621,96 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
546 66094 8.14.02 COND CIMP CUCERDEA 200 1,430 MEDIAŞ 1984 93.825,93 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
547 66095 8.14.02 BRATEI - MARPOD 500 40,650 MEDIAŞ 1975 6.282.911,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
548 66096 8.14.02 MARPOD - NOU ROMAN (SB) 400 9,750 MEDIAŞ 1962 501.091,76 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
549 66097 8.14.02 VALEA ŞOMARTIN - VICTORIA 250 16,750 BRAŞOV 1944 402.301,10 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
550 66098 8.14.02 NOU ROMAN - VICTORIA 400 18,700 BRAŞOV 1962 2.115.092,39 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
551 66099 8.14.02 INTERCONECTARE 10-16 250 0,010 BRAŞOV 1962 467,71 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
552 66100 8.14.02 COND 10“ PUNCTUL B - VALEA ŞOMARTIN (SB) 250 30,400 MEDIAŞ 1944 730.146,47 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
553 66101 8.14.02 INTERCONECTARE BRATEI - MARPOD 250 1,000 MEDIAŞ 1985 75.846,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
554 66102 8.14.02 TRAV. PÂRÂU UCEA 250 0,010 BRAŞOV 1962 2.672,67 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
555 66104 8.14.02 SRM VICTORIA I - SRM VICTORIA II 250 0,650 BRAŞOV 1994 56.695,07 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
556 66105 8.14.02 TRAV COVEŞ ILIMBAV 250 0,165 MEDIAŞ 1944 5.661,38 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
557 66106 8.14.02 TRAV AGNITA (PCT B VICTORIA) 250 0,118 MEDIAŞ 1961 7.671,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
558 66107 8.14.02 BÂRGHIŞ - RODBAV 500 32,300 MEDIAŞ 1980 4.404.993,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
559 66108 8.14.02 ROTBAV - FĂGĂRAŞ 500 16,000 BRAŞOV 1981 2.684.948,26 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
560 66109 8.14.02 TRAV. OLT 500 0,150 BRAŞOV 1981 74.189,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
561 66110 8.14.02 PUNCTUL B - ROTBAV 400 38,000 MEDIAŞ 1961 4.222.644,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
562 66111 8.14.02 ROTBAV - FĂGĂRAŞ 400 22,700 BRAŞOV 1961 2.522.474,38 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
563 66112 8.14.02 TRAV. OLT FĂGĂRAŞ 400 0,150 BRAŞOV 1961 10.715,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
564 66113 8.14.02 SIBIU - ILIMBAV 300 29,500 MEDIAŞ 1953 998.814,21 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
565 66114 8.14.02 ILIMBAV - PCT. B 250 23,700 MEDIAŞ 1960 2.353.942,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
566 66115 8.14.02 COPŞA MICĂ - AXENTE 300 6,475 MEDIAŞ 1971 738.227,69 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
567 66116 8.14.02 AXENTE - SIBIU 300 33,520 MEDIAŞ 1948 2.489.883,87 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
568 66117 8.14.02 TRAV VISA - ŞEICA MARE 300 0,840 MEDIAŞ 1960 50.787,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
569 66118 8.14.02 TRAV RUŞI (peste Hârtibaciu) 300 0,016 MEDIAŞ 1940 414,59 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
570 66119 8.14.02 LUNCA - SIBIU 500 36,630 MEDIAŞ 1978 6.396.232,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
571 66120 8.14.02 TRAV RÂU - TÂRNAVA-MARE - LA LUNCA 500 0,160 MEDIAŞ 1988 89.027,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
572 66121 8.14.02 COND SRM SIBIU 1 - SIBIU 2 300 4,936 MEDIAŞ 1965 421.320,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
573 66122 8.14.02 COND-SIBIU I - SIBIU II - DUBLATĂ 300 7,650 MEDIAŞ 1988 1.096.847,26 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
574 66124 8.14.02 SIBIU - CISNĂDIE - TĂLMACIU 300 23,500 MEDIAŞ 1946 1.664.402,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
575 66125 8.14.02 SIBIU - CISNĂDIE 300 10,088 MEDIAŞ 1994 841.702,92 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
576 66127 8.14.02 COND PM ALĂMOR 200 6,800 MEDIAŞ 1984 853.439,63 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
577 66128 8.14.02 RACORD SRM RUŞI 80 0,500 MEDIAŞ 1998 30.254,56 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
578 66130 8.14.02 RACORD AGNITA 200 0,376 MEDIAŞ 1985 25.088,45 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
579 66131 8.14.02 RACORD SĂDINCA - SIBIU 200 2,500 MEDIAŞ 1987 172.371,92 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
580 66134 8.14.02 COND ASPIRAŢII - PC - B - N - SĂSESC 500 0,800 MEDIAŞ 1987 76.662,33 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
581 66135 8.14.02 COND ASPIRAŢIE D=500 SC AGNITA 500 1,400 MEDIAŞ 1987 134.159,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
582 66136 8.14.02 COND - REFULARE D=500 SC AGNITA 500 1,400 MEDIAŞ 1987 134.159,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
583 66137 8.14.02 CORNĂŢEL - AVRIG 300 13,261 MEDIAŞ 1969 705.559,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
584 66138 8.14.02 AVRIG - MÂRŞA 200 6,000 MEDIAŞ 1994 460.399,86 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
585 66139 8.14.02 COND AXENTE SEVER ŢAPU 300 8,900 MEDIAŞ 1989 1.291.445,01 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
586 66140 8.14.02 COND VICTORIA - FĂGĂRAŞ 250 23,700 BRAŞOV 1985 3.423.915,97 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
587 66141 8.14.02 COND.NOCRICH - MARPOD 200 4,740 MEDIAŞ 1995 677.731,47 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
588 66142 8.14.02 COND AXENTE SEVER - AGÂRBICI 300 5,985 MEDIAŞ 1981 785.749,97 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
589 66143 8.14.02 TRAV VISA COND AXENTE SEVER 300 0,030 MEDIAŞ 1981 2.902,12 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
590 66144 8.14.02 RAC SRM UCEA DE SUS 80 0,130 BRAŞOV 1959 3.663,70 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
591 66145 8.14.02 RAC SRM UCEA DE JOS 80 0,190 BRAŞOV 1957 5.039,67 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
592 66146 8.14.02 RACORD SRM AGNITA 125 1,800 MEDIAŞ 1954 60.883,25 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
593 66147 8.14.02 COND GAZ NADEŞ FÂNTÂNELE 350 14,300 MEDIAŞ 1957 567.453,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
594 66148 8.14.02 COND GAZ VIFOROASA FÂNTÂNELE 300 4,300 MEDIAŞ 1955 155.989,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
595 66150 8.14.02 COND GAZ NADEŞ SIGHIŞOARA 250 7,410 MEDIAŞ 1956 290.377,33 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
596 66151 8.14.02 COND ŢELINA SIGHIŞOARA J SB 250 20,000 MEDIAŞ 1977 1.314.668,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
597 66152 8.14.02 COND GAZ DELENI BOZIAŞ 400 4,550 MEDIAŞ 1964 532.692,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
598 66153 8.14.02 CONDUCTA-500 - DELENI - TÂRNĂVENI 500 4,500 MEDIAŞ 1991 459.046,67 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
599 66155 8.14.02 CONDUCTA-508 - BAZNA - MEDIAŞ 500 3,416 MEDIAŞ 1991 648.662,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
600 66156 8.14.02 COND GAZ COPŞA MICĂ CARBOSIN 500 4,300 MEDIAŞ 1971 305.721,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
601 66159 8.14.02 CONDUCTA GOLIRE COPŞA MICĂ 500 5,195 MEDIAŞ 1991 986.475,60 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
602 66160 8.14.02 CONDUCTA TR GAZ FÂNTÂNELE SOV 200 31,800 MEDIAŞ 1976 2.953.938,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
603 66161 8.14.02 CETATE - BLAJ 300 20,100 MEDIAŞ 1962 1.979.144,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
604 66162 8.14.02 RACORD SRM CETATE BALTA 80 0,015 MEDIAŞ 1959 422,73 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil
TOTAL 1.305.298.120,91

ANEXA Nr. 3MIJLOACE FIXE aparţinând domeniului public al statului care trec în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Expl. terit. (T.G.N.) Anul P.F. Valoarea de inventar (lei) Regim juridic Bun mobil/ imobil
D (mm) L (km) Situaţia juridică Baza legală a luării în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 65466 8.14.02 INTERCONECTARE 20-24 D GALAŢI 500 0,010 * BRAŞOV 1992 1.035,56 în administrare H.G. 334/2000 imobil
2 65489 8.14.02 COLIBI - PCT. B FIR 3 500 26,000 * MEDIAŞ 1960 3.157.463,83 în administrare H.G. 334/2000 imobil
3 65490 8.14.02 TRAVERS. TÂRNAVA 500 0,048 * MEDIAŞ 1960 3.709,47 în administrare H.G. 334/2000 imobil
4 65491 8.14.02 DELENI - N. SĂSESC 500 7,350 * MEDIAŞ 1960 397.608,60 în administrare H.G. 334/2000 imobil
5 65492 8.14.02 PCT. B - ROTBAV 350 38,000 * MEDIAŞ 1940 2.356.122,13 în administrare H.G. 334/2000 imobil
6 65495 8.14.02 PCT. B - ROTBAV 250 38,000 * MEDIAŞ 1947 2.882.157,11 în administrare H.G. 334/2000 imobil
7 65496 8.14.02 ROTBAV - M-ŢII PERŞANI 250 25,800 * BRAŞOV 1947 717.505,43 în administrare H.G. 334/2000 imobil
8 65499 8.14.02 TRAVERSARE CF CODLEA 250 0,020 * BRAŞOV 1947 794,58 în administrare H.G. 334/2000 imobil
9 65502 8.14.02 ST. 89 - KM 5 PREDEAL 400 8,200 * BRAŞOV 1956 353.090,85 în administrare H.G. 334/2000 imobil
10 65505 8.14.02 PL. IZV. SINAIA - BREAZA 400 25,500 * BUCUREŞTI 1965 1.416.808,31 în administrare H.G. 334/2000 imobil
11 65506 8.14.02 TRAV. S PRAHOVA + CF POSADA 400 1,600 * BUCUREŞTI 1996 901.677,44 în administrare H.G. 334/2000 imobil
12 65548 8.14.02 INTERCONECT 16 - 12T BUŞTENI 400 0,002 * BRAŞOV 1977 144,46 în administrare H.G. 334/2000 imobil
13 65565 8.14.02 DEV. GURA ŞUŢII Z. DOMNEŞTI 500 3,800 * BUCUREŞTI 1996 417.006,03 în administrare H.G. 334/2000 imobil
14 65587 8.14.02 FILIPEŞTI - NEDELEA 400 3,200 * BUCUREŞTI 1965 177.795,55 în administrare H.G. 334/2000 imobil
15 65588 8.14.02 SUBTRAV. PRAHOVA FILIPEŞTI TG 300 1,750 * BUCUREŞTI 1959 71.948,48 în administrare H.G. 334/2000 imobil
16 65595 8.14.02 RACORD PM BUTIMANU MAGISTRALE 300 0,980 * BUCUREŞTI 1976 60.436,73 în administrare H.G. 334/2000 imobil
17 65605 8.14.02 COND. V. CĂLUGĂREASCĂ - RÂU TELEAJEN 300 9,300 * BUCUREŞTI 1989 1.068.100,90 în administrare H.G. 334/2000 imobil
18 65630 8.14.02 RACORD SRM VLĂDENI 125 0,050 * BRAŞOV 1958 1.924,47 în administrare H.G. 334/2000 imobil
19 65640 8.14.02 COND. ASPIRAŢIE BUTIMANU 300 0,980 * BUCUREŞTI 1987 73.472,10 în administrare H.G. 334/2000 imobil
20 65666 8.14.02 TRAVERSARE OLT 400 1,787 * CRAIOVA 1967 113.889,12 în administrare H.G. 334/2000 imobil
21 65668 8.14.02 RACORD SLĂTIOARELE - PITEŞTI 500 7,000 * CRAIOVA 1967 454.409,83 în administrare H.G. 334/2000 imobil
22 65672 8.14.02 LAUNELE - COTMEANA 100 14,800 * CRAIOVA 1979 84.018,13 în administrare H.G. 334/2000 imobil
23 65717 8.14.02 BIBEŞTI - IŞALNIŢA 500 52,295 * CRAIOVA 1976 8.198.244,43 în administrare H.G. 334/2000 imobil
24 65718 8.14.02 TRAV. COCOROVA 500 0,155 * CRAIOVA 1976 69.817,49 în administrare H.G. 334/2000 imobil
25 65719 8.14.02 TRAV. BRĂDEŞTI 500 0,054 * CRAIOVA 1976 6.080,88 în administrare H.G. 334/2000 imobil
26 65720 8.14.02 TRAV. CÂRNECI 500 0,072 * CRAIOVA 1976 32.431,35 în administrare H.G. 334/2000 imobil
27 65721 8.14.02 TRAV. RĂCARI 500 0,110 * CRAIOVA 1976 49.547,89 în administrare H.G. 334/2000 imobil
28 65793 8.14.02 TRAV. LA VALEA PIANULUI 600 0,100 * ARAD 1975 15.012,43 în administrare H.G. 334/2000 imobil
29 65796 8.14.02 TRAV. MUREŞ SÂNMARGHITA 700 0,100 * CLUJ 1974 37.663,62 în administrare H.G. 334/2000 imobil
30 65809 8.14.02 COND. VINŢ SEBEŞ 200 6,500 * ARAD 1958 39.002,59 în administrare H.G. 334/2000 imobil
31 65837 8.14.02 COND. TĂUNI - BĂLCACI 400 16,100 * MEDIAŞ 1981 2.428.020,50 în administrare H.G. 334/2000 imobil
32 65871 8.14.02 TRAV. CHENDU 600 0,017 * MEDIAŞ 1970 8.480,87 în administrare H.G. 334/2000 imobil
33 65872 8.14.02 ŢIGMANDRU - HETIUR (MOLDOVA 1) 500 10,400 * MEDIAŞ 1961 1.285.948,91 în administrare H.G. 334/2000 imobil
34 65907 8.14.02 RACORD SRM CHIŞCANI 350 14,585 * BRĂILA 1961 651.108,15 în administrare H.G. 334/2000 imobil
35 65936 8.14.02 MUGENI - FELICENI 200 4,000 * MEDIAŞ 1971 204.622,16 în administrare H.G. 334/2000 imobil
36 65937 8.14.02 FELICENI - ODORHEI 200 8,000 * BRAŞOV 1971 409.244,32 în administrare H.G. 334/2000 imobil
37 65947 8.14.02 RACORD SRM BOTOŞANI 200 17,092 * BACĂU 1964 1.594.348,92 în administrare H.G. 334/2000 imobil
38 65973 8.14.02 RACORD PORUMDENII MICI 200 2,300 * MEDIAŞ 1962 94.637,75 în administrare H.G. 334/2000 imobil
39 65976 8.14.02 ULIEŞ - COASTA MARE 400 4,600 * CLUJ 1970 287.528,75 în administrare H.G. 334/2000 imobil
40 65985 8.14.02 SUBTR. SOMEŞ - DEJ 300 0,686 * CLUJ 1959 28.203,81 în administrare H.G. 334/2000 imobil
41 66010 8.14.02 RACORD PANOU CAREI 200 0,500 * CLUJ 1978 29.470,03 în administrare H.G. 334/2000 imobil
42 66031 8.14.02 BAZNA - BOTORCA F1 300 8,800 * MEDIAŞ 1953 729.676,80 în administrare H.G. 334/2000 imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
43 66038 8.14.02 TRAV. ARIEŞ LA TURDA 300 0,188 * CLUJ 1957 40,00 în administrare H.G. 334/2000 imobil
44 66065 8.14.02 COND. PM SĂRMAŞ N-NV 300 2,000 * CLUJ 1996 171.708,98 în administrare H.G. 334/2000 imobil
45 66110 8.14.02 PUNCTUL B - ROTBAV 400 38,000 * MEDIAŞ 1961 4.222.644,35 în administrare H.G. 334/2000 imobil
46 66130 8.14.02 RACORD AGNITA 200 0,376 * MEDIAŞ 1985 25.088,45 în administrare H.G. 334/2000 imobil
47 66142 8.14.02 COND. AXENTE SEVER - AGÂRBICI 300 5,985 * MEDIAŞ 1981 785.749,97 în administrare H.G. 334/2000 imobil
TOTAL 407,192 36.115.442,51

ANEXA Nr.4MIJLOACE FIXE aparţinând domeniului public al statului care trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune pe tronsoane parţiale de conducte, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresă (Expl. Terit. T.G.N.) Anul P.F. Lungimea propusă pentru dezafectare (km) Lungimea rămasă după dezafectare (km) Valoarea de inventar înainte de dezafectare (lei) Valoarea de inventar aferentă tronsonului dezafectat (lei) Valoarea de inventar după dezafectare (lei)
D (mm) L (km)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 65479 8.14.02 BOBOLIA - TR. RÂU IALOMIŢA 500 47,000 * BUCUREŞTI 1948 30,000 17,000 4.834.268,48 3.085.703,29 1.748.565,19
2 65480 8.14.02 TRAV. IALOMIŢA - LUCEANCA 500 4,000 * BUCUREŞTI 1948 3,200 0,800 203.137,53 162.510,02 40.627,51
3 65481 8.14.02 TRAV. CĂTUNU (ODĂRĂŞTI) 500 0,802 * BUCUREŞTI 1951 0,400 0,402 49.878,36 24.876,99 25.001,37
4 65497 8.14.02 M-ŢII PERŞANI -PĂD BISERICII 250 34,200 * BRAŞOV 1947 17,600 16,600 2.593.941,40 1.334.893,82 1.259.047,58
5 65572 8.14.02 NEDELEA - BLEJOI 300 18,400 * BUCUREŞTI 1958 15,200 3,200 734.237,27 606.543,83 127.693,44
6 65573 8.14.02 DEVIERE BLEJOI 300 2,700 * BUCUREŞTI 1995 1,500 1,200 228.542,24 126.967,91 101.574,33
7 65580 8.14.02 COND. FILIPEŞTI - RAZVAD 500 21,200 * BUCUREŞTI 1970 5,000 16,200 2.633.882,87 115.087,87 2.518.795,00
8 65585 8.14.02 COND. FILIPEŞTI - TELEAJEN 250 13,400 * BUCUREŞTI 1964 2,400 11,000 715.672,48 128.180,15 587.492,33
9 65598 8.14.02 ILEANA - SAT CRÂNG 200 17,200 * BUCUREŞTI 1981 12,600 4,600 2.076.724,29 1.521.321,28 555.403,01
10 65660 8.14.02 ŢIGVENI - GOVORA 500 24,888 * CRAIOVA 1969 4,200 20,688 3.044.895,15 121.410,44 2.923.484,71
11 65677 8.14.02 VAŢA - PITEŞTI SUD 200 23,155 * CRAIOVA 1966 3,500 19,655 2.243.940,94 339.183,47 1.904.757,47
12 65782 8.14.02 RECAŞ - ARAD 500 39,622 * ARAD 1974 20,500 19,122 4.971.265,35 2.233.899,35 2.737.366,00
13 65961 8.14.02 COND. MOINEŞTI - DĂRMĂNEŞTI 500 20,000 * BACĂU 1954 6,300 13,700 896.454,77 282.383,25 614.071,52
14 66026 8.14.02 BAIA MARE HIDEAGA 200 12,000 * CLUJ 1959 1,550 10,450 1.029.465,53 132.972,63 896.492,90
15 66100 8.14.02 COND. 10“ PUNCTUL B - VALEA SOMARTIN 250 30,400 * MEDIAŞ 1944 14,000 16,400 730.146,47 336.251,66 393.894,81
16 66114 8.14.02 ILIMBAV - PCT. B 250 23,700 * MEDIAŞ 1960 14,000 9,700 2.353.942,23 1.390.514,40 963.427,83
17 66128 8.14.02 RACORD SRM RUŞI 80 0,500 * MEDIAŞ 1998 0,300 0,200 30.254,56 18.152,74 12.101,82
18 66147 8.14.02 COND. GAZ. NADEŞ -FÂNTÂNELE 350 14,300 * MEDIAŞ 1957 3,000 11,300 567.453,41 119.046,17 448.407,24
TOTAL 347,467 155,250 192,217 29.938.103,33 12.079.899,27 17.858.204,06


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1146/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1146 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu