Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1126 din 15 iulie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 680 din 28 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 4 din Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Cristian Diaconescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei

    Art. 1
    Prezentul regulament reglementeaza modul de constituire, componenta, atributiile si procedura de lucru ale comisiilor de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.
    Art. 2
    In cadrul autoritatilor si institutiilor publice sau al persoanelor juridice in care functioneaza personalul nominalizat la art. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, denumita in continuare lege, se constituie, prin act administrativ al conducatorului unitatii, Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice, denumita in continuare comisie.
    Art. 3
    Comisia este compusa din 3 membri, din care unul are calitatea de presedinte.
    Art. 4
    (1) Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani si poate fi reinnoit o singura data.
    (2) Cu 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor comisiei se vor lua masuri pentru constituirea noii comisii, in conditiile prezentului regulament.
    Art. 5
    Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei, membrii acesteia nu sunt retribuiti, activitatea reprezentand sarcina de serviciu.
    Art. 6
    Mandatul membrilor comisiei se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
    a) in cazul delegarii sau detasarii in cadrul altei autoritati ori institutii publice sau persoane juridice;
    b) in cazul suspendarii din functia care a determinat numirea ca membru al comisiei.
    Art. 7
    (1) Mandatul membrilor comisiei inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii:
    a) renuntarea la calitatea de membru;
    b) suspendarea din functie pe o perioada mai mare de 30 de zile;
    c) transferarea in cadrul altei autoritati sau institutii publice;
    d) incetarea raportului de serviciu;
    e) aplicarea unei sanctiuni disciplinare.
    (2) Cererea de renuntare la calitatea de membru in conditiile alin. (1) lit. a) se inainteaza presedintelui comisiei si produce efecte la 5 zile de la inregistrare. In cazul presedintelui, cererea se inainteaza conducatorului unitatii.
    (3) Incetarea mandatului de membru al comisiei in celelalte cazuri prevazute de alin. (1) se constata printr-un raport al acesteia care se aduce la cunostinta conducatorului unitatii.
    Art. 8
    In cazurile prevazute la art. 7 se numeste un nou membru al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.
    Art. 9
    (1) Persoanele care au calitatea prevazuta de art. 1 alin. (1) din lege au obligatia de a declara si de a prezenta conducatorului institutiei, in termen de 30 de zile de la primire, bunurile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, cu exceptiile prevazute de lege. Declaratia impreuna cu bunul/bunurile primite se inainteaza de indata comisiei.
    (2) Declaratia trebuie sa cuprinda:
    a) numele, prenumele, locul de munca si functia detinuta de persoana in cauza;
    b) descrierea in detaliu a bunului predat;
    c) descrierea imprejurarilor in care a primit bunul;
    d) data si semnatura.
    (3) Declaratia se formuleaza in scris si este insotita de bunul/bunurile ce vor fi predate.
    Art. 10
    Bunurile depuse la comisie se evalueaza de indata, avandu-se in vedere, de regula, pretul pietei. Pentru evaluare se pot consulta experti in domeniu, selectati in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Comisia are urmatoarele atributii principale:
    a) inregistreaza si tine evidenta statistica, cantitativa si valorica a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
    b) evalueaza si inventariaza bunurile;
    c) restituie primitorului bunurile a caror valoare este sub 200 euro;
    d) aproba pastrarea de catre primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu conditia achitarii de catre acesta a diferentei de pret;
    e) propune, dupa caz, pastrarea bunurilor in patrimoniul unitatii, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor ramase in patrimoniul unitatii catre o institutie publica de profil sau vanzarea prin licitatie a acestor bunuri;
    f) ia masuri pentru publicarea listei cuprinzand bunurile depuse si destinatia acestora, in conditiile legii;
    g) asigura, prin grija compartimentelor de specialitate, pastrarea si securitatea bunurilor.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. e) se exercita dupa inventarierea bunurilor, care se efectueaza pana la sfarsitul fiecarui an calendaristic. Vanzarea bunurilor prin licitatie se face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Veniturile obtinute din valorificarea acestor bunuri se varsa, dupa caz, la bugetul de stat, bugetele locale sau la bugetele autoritatilor, institutiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit modului de finantare a acestora.
    (2) Regimul prevazut la alin. (1) se aplica si in cazul diferentei de valoare platite de primitorul bunului in conditiile art. 11 alin. (1) lit. d).
    (3) Plata diferentei se face intr-un cont deschis la unitatile Trezoreriei Statului, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 13
    (1) Bunul/bunurile nerestituit/nerestituite trec in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale ca urmare a aprobarii de catre conducatorul unitatii a propunerii inaintate de comisie.
    (2) Transmiterea cu titlu gratuit se face de catre unitatea detinatoare, la propunerea comisiei, dupa consultarea in prealabil a institutiei de profil careia urmeaza a i se transmite bunul, in functie de natura lui.
    (3) Prin institutie publica de profil se intelege orice institutie care, potrivit specificului activitatii, poate folosi bunul conform naturii si destinatiei acestuia.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1126/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1126 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu