Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1126 din 15 iulie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 680 din 28 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 4 din Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Cristian Diaconescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei

    Art. 1
    Prezentul regulament reglementeaza modul de constituire, componenta, atributiile si procedura de lucru ale comisiilor de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.
    Art. 2
    In cadrul autoritatilor si institutiilor publice sau al persoanelor juridice in care functioneaza personalul nominalizat la art. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, denumita in continuare lege, se constituie, prin act administrativ al conducatorului unitatii, Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice, denumita in continuare comisie.
    Art. 3
    Comisia este compusa din 3 membri, din care unul are calitatea de presedinte.
    Art. 4
    (1) Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani si poate fi reinnoit o singura data.
    (2) Cu 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor comisiei se vor lua masuri pentru constituirea noii comisii, in conditiile prezentului regulament.
    Art. 5
    Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei, membrii acesteia nu sunt retribuiti, activitatea reprezentand sarcina de serviciu.
    Art. 6
    Mandatul membrilor comisiei se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
    a) in cazul delegarii sau detasarii in cadrul altei autoritati ori institutii publice sau persoane juridice;
    b) in cazul suspendarii din functia care a determinat numirea ca membru al comisiei.
    Art. 7
    (1) Mandatul membrilor comisiei inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii:
    a) renuntarea la calitatea de membru;
    b) suspendarea din functie pe o perioada mai mare de 30 de zile;
    c) transferarea in cadrul altei autoritati sau institutii publice;
    d) incetarea raportului de serviciu;
    e) aplicarea unei sanctiuni disciplinare.
    (2) Cererea de renuntare la calitatea de membru in conditiile alin. (1) lit. a) se inainteaza presedintelui comisiei si produce efecte la 5 zile de la inregistrare. In cazul presedintelui, cererea se inainteaza conducatorului unitatii.
    (3) Incetarea mandatului de membru al comisiei in celelalte cazuri prevazute de alin. (1) se constata printr-un raport al acesteia care se aduce la cunostinta conducatorului unitatii.
    Art. 8
    In cazurile prevazute la art. 7 se numeste un nou membru al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.
    Art. 9
    (1) Persoanele care au calitatea prevazuta de art. 1 alin. (1) din lege au obligatia de a declara si de a prezenta conducatorului institutiei, in termen de 30 de zile de la primire, bunurile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, cu exceptiile prevazute de lege. Declaratia impreuna cu bunul/bunurile primite se inainteaza de indata comisiei.
    (2) Declaratia trebuie sa cuprinda:
    a) numele, prenumele, locul de munca si functia detinuta de persoana in cauza;
    b) descrierea in detaliu a bunului predat;
    c) descrierea imprejurarilor in care a primit bunul;
    d) data si semnatura.
    (3) Declaratia se formuleaza in scris si este insotita de bunul/bunurile ce vor fi predate.
    Art. 10
    Bunurile depuse la comisie se evalueaza de indata, avandu-se in vedere, de regula, pretul pietei. Pentru evaluare se pot consulta experti in domeniu, selectati in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Comisia are urmatoarele atributii principale:
    a) inregistreaza si tine evidenta statistica, cantitativa si valorica a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
    b) evalueaza si inventariaza bunurile;
    c) restituie primitorului bunurile a caror valoare este sub 200 euro;
    d) aproba pastrarea de catre primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu conditia achitarii de catre acesta a diferentei de pret;
    e) propune, dupa caz, pastrarea bunurilor in patrimoniul unitatii, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor ramase in patrimoniul unitatii catre o institutie publica de profil sau vanzarea prin licitatie a acestor bunuri;
    f) ia masuri pentru publicarea listei cuprinzand bunurile depuse si destinatia acestora, in conditiile legii;
    g) asigura, prin grija compartimentelor de specialitate, pastrarea si securitatea bunurilor.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. e) se exercita dupa inventarierea bunurilor, care se efectueaza pana la sfarsitul fiecarui an calendaristic. Vanzarea bunurilor prin licitatie se face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Veniturile obtinute din valorificarea acestor bunuri se varsa, dupa caz, la bugetul de stat, bugetele locale sau la bugetele autoritatilor, institutiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit modului de finantare a acestora.
    (2) Regimul prevazut la alin. (1) se aplica si in cazul diferentei de valoare platite de primitorul bunului in conditiile art. 11 alin. (1) lit. d).
    (3) Plata diferentei se face intr-un cont deschis la unitatile Trezoreriei Statului, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 13
    (1) Bunul/bunurile nerestituit/nerestituite trec in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale ca urmare a aprobarii de catre conducatorul unitatii a propunerii inaintate de comisie.
    (2) Transmiterea cu titlu gratuit se face de catre unitatea detinatoare, la propunerea comisiei, dupa consultarea in prealabil a institutiei de profil careia urmeaza a i se transmite bunul, in functie de natura lui.
    (3) Prin institutie publica de profil se intelege orice institutie care, potrivit specificului activitatii, poate folosi bunul conform naturii si destinatiei acestuia.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1126/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1126 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu