Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1126 din 15 iulie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 680 din 28 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 4 din Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Cristian Diaconescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei

    Art. 1
    Prezentul regulament reglementeaza modul de constituire, componenta, atributiile si procedura de lucru ale comisiilor de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.
    Art. 2
    In cadrul autoritatilor si institutiilor publice sau al persoanelor juridice in care functioneaza personalul nominalizat la art. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, denumita in continuare lege, se constituie, prin act administrativ al conducatorului unitatii, Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice, denumita in continuare comisie.
    Art. 3
    Comisia este compusa din 3 membri, din care unul are calitatea de presedinte.
    Art. 4
    (1) Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani si poate fi reinnoit o singura data.
    (2) Cu 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor comisiei se vor lua masuri pentru constituirea noii comisii, in conditiile prezentului regulament.
    Art. 5
    Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei, membrii acesteia nu sunt retribuiti, activitatea reprezentand sarcina de serviciu.
    Art. 6
    Mandatul membrilor comisiei se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
    a) in cazul delegarii sau detasarii in cadrul altei autoritati ori institutii publice sau persoane juridice;
    b) in cazul suspendarii din functia care a determinat numirea ca membru al comisiei.
    Art. 7
    (1) Mandatul membrilor comisiei inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii:
    a) renuntarea la calitatea de membru;
    b) suspendarea din functie pe o perioada mai mare de 30 de zile;
    c) transferarea in cadrul altei autoritati sau institutii publice;
    d) incetarea raportului de serviciu;
    e) aplicarea unei sanctiuni disciplinare.
    (2) Cererea de renuntare la calitatea de membru in conditiile alin. (1) lit. a) se inainteaza presedintelui comisiei si produce efecte la 5 zile de la inregistrare. In cazul presedintelui, cererea se inainteaza conducatorului unitatii.
    (3) Incetarea mandatului de membru al comisiei in celelalte cazuri prevazute de alin. (1) se constata printr-un raport al acesteia care se aduce la cunostinta conducatorului unitatii.
    Art. 8
    In cazurile prevazute la art. 7 se numeste un nou membru al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.
    Art. 9
    (1) Persoanele care au calitatea prevazuta de art. 1 alin. (1) din lege au obligatia de a declara si de a prezenta conducatorului institutiei, in termen de 30 de zile de la primire, bunurile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, cu exceptiile prevazute de lege. Declaratia impreuna cu bunul/bunurile primite se inainteaza de indata comisiei.
    (2) Declaratia trebuie sa cuprinda:
    a) numele, prenumele, locul de munca si functia detinuta de persoana in cauza;
    b) descrierea in detaliu a bunului predat;
    c) descrierea imprejurarilor in care a primit bunul;
    d) data si semnatura.
    (3) Declaratia se formuleaza in scris si este insotita de bunul/bunurile ce vor fi predate.
    Art. 10
    Bunurile depuse la comisie se evalueaza de indata, avandu-se in vedere, de regula, pretul pietei. Pentru evaluare se pot consulta experti in domeniu, selectati in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Comisia are urmatoarele atributii principale:
    a) inregistreaza si tine evidenta statistica, cantitativa si valorica a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
    b) evalueaza si inventariaza bunurile;
    c) restituie primitorului bunurile a caror valoare este sub 200 euro;
    d) aproba pastrarea de catre primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu conditia achitarii de catre acesta a diferentei de pret;
    e) propune, dupa caz, pastrarea bunurilor in patrimoniul unitatii, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor ramase in patrimoniul unitatii catre o institutie publica de profil sau vanzarea prin licitatie a acestor bunuri;
    f) ia masuri pentru publicarea listei cuprinzand bunurile depuse si destinatia acestora, in conditiile legii;
    g) asigura, prin grija compartimentelor de specialitate, pastrarea si securitatea bunurilor.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. e) se exercita dupa inventarierea bunurilor, care se efectueaza pana la sfarsitul fiecarui an calendaristic. Vanzarea bunurilor prin licitatie se face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Veniturile obtinute din valorificarea acestor bunuri se varsa, dupa caz, la bugetul de stat, bugetele locale sau la bugetele autoritatilor, institutiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit modului de finantare a acestora.
    (2) Regimul prevazut la alin. (1) se aplica si in cazul diferentei de valoare platite de primitorul bunului in conditiile art. 11 alin. (1) lit. d).
    (3) Plata diferentei se face intr-un cont deschis la unitatile Trezoreriei Statului, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 13
    (1) Bunul/bunurile nerestituit/nerestituite trec in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale ca urmare a aprobarii de catre conducatorul unitatii a propunerii inaintate de comisie.
    (2) Transmiterea cu titlu gratuit se face de catre unitatea detinatoare, la propunerea comisiei, dupa consultarea in prealabil a institutiei de profil careia urmeaza a i se transmite bunul, in functie de natura lui.
    (3) Prin institutie publica de profil se intelege orice institutie care, potrivit specificului activitatii, poate folosi bunul conform naturii si destinatiei acestuia.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1126/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1126 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu