Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1118 din  4 iulie 1956

privind organizarea posturilor sanitare ale Crucii Rosii a R.P.R.

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: Colectia de Hotarari a Consiliului de Ministri nr. 31 din 4 iulie 1956


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Populare Romane hotaraste:
    1. Posturile sanitare, formatiuni ale Crucii Rosii a R.P.R., organizate de Crucea Rosie a R.P.R. impreuna cu Ministerul Sanatatii, au sarcina sa acorde primul ajutor in caz de accidente si sa transporte accidentatii, sa ia masuri pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale si contagioase si sa mentina igiena la locul de munca.
    2. Organizarea posturilor sanitare va fi facuta de catre Crucea Rosie a R.P.R., impreuna cu Ministerul Sanatatii, in cadrul unitatilor de stat, cooperatiste, gospodarii agricole colective, cartiere si arii de treier.
    Instruirea persoanelor cu care se incadreaza posturile sanitare se va face prin cursurile G.P.A.S. (Gata pentru apararea sanitara) si instructaje, care vor fi tinute de catre personalul unitatilor sanitare prin grija Ministerului Sanatatii, fara plata, iar recrutarea si mobilizarea va fi facuta de catre Crucea Rosie si Conducerea intreprinderii sau institutiei.
    Activitatea posturilor sanitare se va desfasura sun indrumarea si controlul permanent al unitatii sanitare pe raza careia se organizeaza.
    3. Dotarea cu materialele necesare si medicamente de prim ajutor se va face pentru unitatile de Stat, cooperatiste si gospodarii agricole colective prin mijloace proprii, iar pentru cartiere, scoli si ariile de treier, dotarea se va face de catre unitatile sanitare teritoriale.
    4. In termen de 30 de zile de la data prezentei hotarari, Crucea Rosie a R.P.R., Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor vor elabora instructiuni cu privire la organizarea, functionarea, dotarea si finantarea posturilor sanitare ale Crucii Rosii a R.P.R.

                  INSTRUCTIUNI
pentru aplicarea H.C.M. nr. 1118/1956 cu privire la organizarea, functionarea, dotarea si finantarea posturilor sanitare ale Crucii Rosii a R.P.R.

    Posturile sanitare sunt formatiuni sanitare obstesti ale Crucii Rosii a R.P.R. Ele seorganizeaza de Crucea Rosie impreuna cu Ministerul Sanatatii si Prevederilor Sociale, pe baza H.C.M. nr. 1118/1956. Posturile sanitare ale Crucii Rosii, fixe sau mobile, sunt formate din colective de 1-5 activisti sanitari voluntari, absolventi ai cursurilor de igiena si prim ajutor sau echipieri si dotate cu trusa sanitara (cutia sau geanta sanitara) conform baremului anexa. Posturile sanitare ajuta in munca personalul medico-sanitar, fara a-l substitui.
    Sarcinile posturilor sanitare sunt urmatoarele:
    - acorda primul ajutor la locul de munca si in teritoriu si transporta accidentatii la cea mai apropiata unitate sanitara;
    - sprijina organele sanitare in activitatea curativ-profilactica si sanitaro-antiepidemica;
    - contribuie la introducerea si respectarea normelor de igiena si protectie a muncii;
    - participa la actiunile de educatie sanitara a populatiei.

    Organizarea posturilor sanitare

    Posturile sanitare se organizeaza in cadrul unitatilor de stat, cooperatiste, gospodarii agricole colective, cartiere si arii de treier.
    Comitetele de Cruce Rosie de sectie, pe circumscriptii sau pe intreprindere, impreuna cu organele sanitare si cu sprijinul conducerii intreprinderilor si institutiilor organizeaza si incadreaza posturile sanitare conform urmatoarelor norme:
    Posturi sanitare fixe
    - In intreprinderile industriale, metalurgice, chimice (inclusiv sondele din sectorul petrolier si gaze), siderurgice, cooperatiste de productie, ateliere reparatii, santiere, cariere de piatra, se va infiinta cate un post sanitar in fiecare sectie, incadrat cu 5 persoane; in intreprinderile care lucreaza pe schimburi, se va organiza cate un post sanitar pentru fiecare schimb.
    - La sediile S.M.T., G.A.C., G.A.S., gari (autogari, aerogari, gari maritime si fluviale, statii de cale ferata de calatori sau marfuri), exploatari miniere, forestiere, se va organiza cate un post sanitar la sediul unitatii socialiste statii, guri de mina si exploatari - incadrat cu 3-5 persoane.
    - In fiecare institutie cu 50-300 salariati se va organiza un post sanitar incadrat cu 3 persoane, iar in cele cu peste 300 de salariati, doua posturi sanitare incadrate cu cate 5 persoane.
    In institutiile cu mai multe cladiri sau anexe dispersate, se vor organiza posturi sanitare, incadrate cu cate 3 persoane, in fiecare subunitate, in raport cu specificul muncii si numarul salariatilor din aceste cladiri.
    - In magazine alimentare (inclusiv bufetele din cadrul cabanelor turistice), unitati mici cooperatiste, ateliere sub 30 salariati, se vor organiza cate un post sanitar incadrat cu 1-3 persoane.
    - In cartierele din orase se vor infiinta in fiecare circumscriptie sanitara, pana la 5 posturi sanitare, incadrate fiecare cu 3-5 persoane. In cazul in care in circumscriptia sanitara respectiva exista strand, teren de sport sau hotel, unul din cele cinci posturi sanitare prevazute in normativ se va amplasa aici.
    - In scolile de toate gradele se vor organiza posturi sanitare in felul urmatoar: la scolile cu 200 elevi, un post sanitar, la scolile cu 350 elevi, doua posturi sanitare, iar la cele cu 500 elevi, trei posturi sanitare. Fiecare post sanitar scolar va fi incadrat cu 5 elevi.
    - In facultati pentru fiecare an de studiu se va organiza un post sanitar incadrat cu 5 persoane.
    Posturi sanitare mobile
    - In terenuri, autobuze sau autocamioane care transporta persoane, pe avioane, pe vase de pasageri, se va infiinta un post sanitar incadrat cu 1 persoana.
    - In brigazile miniere, forestiere, de sondori, de prospectare, se va organiza cate un post sanitar, incadrat cu 1-3 persoane.
    - In brigazile de camp, zootehnice, de intretinere si reparatii ale G.A.C.-urilor, G.A.S.-urilor si S.M.T.-urilor, unde primul ajutor nu se acorda de catre grupele sanitare, se va organiza cate un post sanitar, incadrat cu 3 persoane. Posturile sanitare de la brigazile de camp si zootehnice actioneaza atat la camp cat si la sediul brigazii dupa ritmul de munca.
    In afara de aceste posturi sanitare permanente, la fiecare arie de treier se organizeaza cate un post sanitar sezonier, incadrat cu 3 persoane. In fiecare tabara de pionieri si scolari va fi creat un post sanitar sezonier, incadrat cu 5 persoane.

    Componenta, instruirea, verificarea activitatii si concursurile posturilor sanitare.

    Componenta colectivelor posturilor sanitare se stabileste in raport cu felul postului, fix sau mobil, si specificul locului de munca, de catre Crucea Rosie si unitatea sanitara pentru cele din teritoriu; componenta posturilor din intreprinderi si institutii se stabileste de catre Crucea Rosie, unitatea sanitara si conducerea intreprinderii sau institutiei.
    Persoanele ce se vor incadra in colectivele posturilor sanitare vor fi recrutate de la locul de munca unde se organizeaza postul sanitar, numai din absolventii cursurilor de igiena si prim ajutor; acolo unde este organizata grupa sanitara, se vor incadra in colectivele posturilor si echipieri sanitari.
    Colectivele posturilor sanitare vor fi formate din cei mai bine pregatiti absolventi ai cursurilor de igiena si prim ajutor, care manifesta interes pentru aceasta munca si nu au alte sarcini obstesti.
    Instruirea persoanelor ce urmeaza a fi incadrate in posturile sanitare se va face prin cursurile de igiena si prim ajutor si instructaje, ce vor fi tinute de catre personalul unitatilor sanitare, fara plata, in cadrul orelor de educatie sanitara cuprinse in planul lor de munca, prin grija Ministerului Sanatatii si Prevederilor Sociale.
    Recrutarea si mobilizarea cursantilor va fi facuta de catre Crucea Rosie si conducerea intreprinderii sau institutiei.
    Pentru a se asigura cursurilor de instruire un nivel corespunzator sectiile de sanatate si prevederi sociale raionale si orasenesti vor desemna ca lectori si cadre medicale de specialitate din unitatile medicale profilate.
    Comitetul de Cruce Rosie si conducerea intreprinderii sau institutiei vor mobiliza la cursurile de igiena si prim ajutor un numar suficient de persoane, pentru a constitui o rezerva de absolventi care sa fie folositi in cazul descompletarii colectivelor.
    Reimprospatarea cunostintelor colectivelor posturilor sanitare se va face de catre cadrul mediu sanitar care indrumeaza postul, la locul de munca, semestrial; o data pe an, medicul de circumscriptie, uzinala sau teritoriala, va face reimprospatarea cunstintelor teoretice si practice, prin 3 lectii a cate 2 ore la unitatea sanitara, insistind asupra prevenirii accidentelor specifice locului de munca, a acordarii primului ajutor si indeplinirii sarcinilor pe linie de igiena si protectie a muncii.
    Pentru posturile sanitare de cartiere, reimprospatarea cunostintelor se va face cu precadere in problemele primului ajutor in caz de accidente de circulatie si de igiena comunala.
    Echipierii sanitari incadrati in colectivele posturilor sanitare vor face reimprospatarea cunostintelor in cadrul grupei sanitare.
    Verificarea activitatii si a nivelului de pregatire a colectivelor  se va face in tot cursul anului de catre medicul de circumscriptie sanitara, teritoriala sau uzinala.
    In vederea stimularii activitatii posturilor sanitare se organizeaza concursuri.
    Concursurile au loc intre posturile sanitare din intreprinderi, institutii si circumscriptii sanitare urbane si rurale, acolo unde exista un numar de cel putin trei posturi sanitare.
    Concursurile vor avea loc dupa ce s-a facut reimprospatarea cunostintelor teoretice si practice ale posturilor sanitare si se vor desfasura pe baza regulamentului elaborat de Comitetul Central al Crucii Rosii.
    In unitatile cu mai multi medici, la reimprospatarea cunostintelor, la verificarea activitatii si nivelului de pregatire si la concursurile posturilor sanitare, participa toate cadrele medicale; responsabilitatile se stabilesc de catre conducerea unitatii medicale de comun acord cu comitetele de Cruce Rosie.

    Activitatea postului sanitar

    Activitatea posturilor sanitare se va desfasura sub indrumarea si controlul permanent al unitatilor sanitare pe raza carora se organizeaza.
    Posturile sanitare din intreprinderile cu unitati medicale proprii sunt indrumate ci controlate de catre medicul circumscriptiei uzinale; posturile sanitare din  unitatile fara medic, cartiere urbane, unitatile agricole socialiste sunt indrumate si controlate de medicii circumscriptiilor sanitare urbane sau rurale.
    Acordarea primului ajutor se incadreaza in activitatea de asistenta urgentelor medico-chirurgicale din unitatea sanitara respectiva.
    Activitatea sanitaro-antiepidemica, de protectie a muncii si educatie sanitara se desfasoara conform obiectivelor de munca din planul comitetului de sectie de Cruce Rosie.
    Colectivele posturilor vor sesiza organul sanitar asupra deficientelor igienice la locul de munca, a conditiilor de functionare a instalatiilor sanitare, vor sprijini introducerea si respectarea normelor de igiena si de protectie a muncii; ele vor semnala organelor sanitare eventualele cazuri de imbolnaviri, vor face mobilizarea la vaccinari si la examenele medicale profilactice organizate de unitatea sanitara.
    In problema educatiei sanitare, posturile sanitare vor asigura agitatia vizuala in jurul postului, expunind materialele de agitatie si propaganda adaptate specificului locului de munca, vor difuza brosuri, pliante, etc., vor face mobilizari la diferitele conferite cu caracter sanitar si vizionari de filme educativ-sanitare.
    Activitatea colectivului postului sanitar va fi consemnata intr-un caiet de evidenta ce se va pastra in cutia sau geanta sanitara a postului.
    Caietul de evidenta va cuprinde urmatoarele capitole:
    I. Colectivul postului si modificarile survenite in componenta acestuia.
    II. Sarcinile postului sanitar (generale si specifice locului de munca).
    III. Baremul de materiale si medicamente ale postului, cantitatile primite si data cand acesta a fost reimprospatat.
    IV. Evidenta acordarii primului ajutor;  numele si prenumele celui care primeste primul ajutor, data, felul accidentului, in ce consta primul ajutor acordat, materialele consumate, semnatura de primire.
    V. Alte activitati ale postului;
    VI. Data si observatiile comisiei de verificare, data controlului si constatarile medicului indrumator, rezultatul obtinut la concurs.
    In caiet se va pastra procesul-verbal de constituire a postului.
    Postul sanitar este condus de un responsabil care are urmatoarele atributiuni:
    - pe baza planului de munca al sectiei de Cruce Rosie si a indicatiilor medicului de circumscriptie, consemneaza in caietul de evidenta sarcinile colectivului;
    - urmareste buna aprovizionare a postului cu materiale solicitand conducerii intreprinderii sau unitatii sanitare respective completarea baremului ori de cate ori este necesar si supravegheaza folosirea rationala a materialelor si medicamentelor.
    - tine legatura cu comitetul sectiei de Cruce Rosie si cu cadrul medico-sanitar care indrumeaza si controleaza postul, informand asupra activitatii colectivului;
    - face propuneri comitetului de Cruce Rosie si unitatii sanitare teritoriale sau de intreprindere pentru completarea colectivului postului sanitar, cand este cazul;
    - participa la sedintele de analiza a morbiditatii in unitatea respectiva;
    - pastreaza caietul de evidenta si il tine la zi.
    Activitatea colectivelor posturilor sanitare se analizeaza periodic de catre organele si organizatiile de Cruce Rosie si de unitatile sanitare in raza careia activeaza.

    Dotarea posturilor sanitare

    Pentru dotarea posturilor sanitare se prevad patru tipuri de barem (anexa 2).
    Tipul I - barem pentru posturile sanitare fixe din intreprinderi, institutii, organizatii cooperatiste, fara unitate sanitara proprie, gospodarii agricole colective, cabane turistice etc.
    Tipul 2 - barem pentru posturile sanitare fixe din intreprindere, institutii, organizatii cooperatiste etc., cu unitate sanitara proprie.
    Tipul 3 - barem pentru posturile sanitare mobile de pe langa brigazile de camp, zootehnice, de intretinere si reparatii ale G.A.C.-urilor, G.A.S.-urilor si S.M.T.-urilor, la echipele miniere si forestiere, echipele de sondori, echipele de prospectare.
    Tipul 4 - barem pentru posturile sanitare fixe din magazinele alimentare, unitati mici cooperatiste, ateliere sub 30 de salariati, stranduri, terenuri de sport si pentru posturile mobile de pe autobuze, autocamioane, ambarcatiuni mici, terenuri, avioane.

                           * * *

    La recomandarea Inspectiei de stat pentru igiena si protectia muncii, in intreprinderi, medicul sef al unitatii pe raza careia se afla postul sanitar va putea completa baremul de medicamente si materiale, in functie de morbiditatea specifica si de solicitarile locului de munca.
    Completarea baremului cu medicamente si materiale sanitare se va face sub supravegherea medicului sef al unitatii sau al circumscriptiei sanitare.
    Medicamentele si instrumentarul necesar se procura de catre unitati prin achizitionare de la oficiile farmaceutice regionale, prin virament.
    Plata acestor articole se va face din planurile de cheltuieli ale institutiilor si din sumele prevazute in planurile financiare ale intreprinderilor, organizatiilor economice de stat, cooperatiste si obstesti.
    Unele materiale, ca targi, cutii, brasarde etc. pot fi confectionate de unitati in ateliere proprii; alte materiale ca: pahare, prosoape, creioane, caiete, borcane, se pot lua din stocul existent al unitatii.
    Materialele de inventar din partea I a baremului se procura odata cu organizarea postului sanitar si vor fi incluse in inventarul unitatii in care acesta functioneaza.
    Medicamentele din partea II-a a baremului vor fi pastrate de catre gestionarul unitatii, la fel ca celelalte materiale. Ele se vor preda responsabilului postului sanitar, cu forme legale ca orice alt material consumabil.
    Pentru posturile sanitare din cartiere, din satele in care nu sunt unitati socialiste, ariile de treier, materialele si medicamentele din barem vor fi achizitionate de catre sectiile de sanatate si prevederi sociale si se vor preda responsabililor posturilor sanitare cu forme legale, prin circumscriptiile sanitare.
    Sectiile de sanatate si prevederi sociale vor planifica anual sumele necesare pentru procurarea baremului.
    In vederea reimprospatarii baremului posturilor sanitare, unitatile care le aprovizioneaza vor achizitiona medicamente si materiale sanitare in cantitati suficiente, care se vor depozita si preda la nevoie posturilor sanitare.
    Reimprospatarea baremurilor de medicamente si materiale sanitare se va face sub supravegherea medicului sef al unitatii sau al circumscriptiei sanitare.
    Grupele sanitare, in eventualitatea in care efectueaza sarcini similare cu postul sanitar mobil, isi reimprospateaza baremul de la nivelul posturilor sanitare fixe din unitate.
    Justificarea materialelor folosite se va face prin caietul de evidenta al postului.
    Comitetele de Cruce Rosie si organele sanitare vor controla periodic consumul de materiale si vor urmari completarea permanenta a acestora.

                              * * *

    Organele sanitare si comitetele de Cruce Rosie impreuna cu conducerile unitatilor in care se organizeaza postul sanitar stabilesc felul postului - fix sau mobil - locul unde se amplaseaza, teritoriul deservit,, persoanele care formeaza colectivul postului sanitar si cadrul medico-sanitar care il va indruma si controla.
    Infiintarea postului sanitar se va consemna intr-un proces-verbal intocmit in trei exemplare, conform modelului anexat (anexa 1). Un exemplar se pastreaza la comitetul de Cruce Rosie, unul la unitatea sanitara care indrumeaza si controleaza, iar altul la conducerea intreprinderii sau institutiei.
    Lista nominala a colectivului va fi afisata la nivelul postului.
    Atributiile cadrelor medicale sunt urmatoarele:
    - instruirea prin cursuri de igiena si prim ajutor a activistilor de Cruce Rosie, care vor forma colectivele posturilor sanitare si completarea periodic a pregatirii acestora;
    - stabilirea sarcinilor postului sanitar in functie de conditiile specifice ale teritoriului unde isi desfasoara activitatea si actiunile cu caracter profilactic ce se organizeaza de Ministerul Sanatatii si Prevederilor Sociale;
    - reimprospatarea cunostintelor, verificarea  activitatii si participarea la concursurilor posturilor sanitare;
    - indrumarea si controlul permanent al activitatii postului sanitar;
    - analiza activitatii postului sanitar si raportarea despre aceasta in cadrul darilor de seama statistice periodice.
    Prezentele instructiuni anuleaza instructiunile si regulamentul de functionare a posturilor sanitare din 1956.

    ANEXA 1

                    PROCES - VERBAL
               Azi ............. luna ............... anul .......

   Subsemnatii: ........................ director al .......................... medicul circ ......................................................... presedintele comitetului sindical ...................... in baza H.C.M. nr. 1118/1956 si a sarcinilor prevazute in planul de munca al sectiei de Cruce Rosie pe anul ........ am procedat la organizarea postului sanitar (fix, mobil) in locul .............................................. care va fi dotat cu tipul
.............. de barem ................................ prevazut in
instructiuni.
   Persoanele care alcatuiesc colectivul postului sanitar sunt:
............................. absolvent al cursului
..........................................................    "           "
..........................................................    "           "
..........................................................    "           "
..........................................................    "           "
.............................
   Responsabilul postului sanitar este tov. ....................................
   De controlul si indrumarea tehnica a activitatii colectivului postului
sanitar raspunde tov. .........................................................
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1118/1956

 
10.09.2021 03:38:47  Anonim  a scris :
Buna ziua, Aceasta este pentru a informa publicul larg că doamna Della Taylor, o persoană privată Împrumutătorul de împrumut are o oportunitate financiară pentru toți cei care au nevoie de acest lucru ajutor financiar. ea ne dă un împrumut la 3%, rata dobânzii pentru persoane fizice, companii și companii sub un punct de vedere și statut clar și inteligibil. a lua legatura ne astăzi prin e-mail la: Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp + 1 (209) 251-1529
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
ANONIM a comentat Hotărârea 1118 1956
    Buna ziua, Aceasta este pentru a informa publicul larg că doamna Della Taylor, o persoană privată Împrumutătorul de împrumut are o oportunitate financiară pentru toți cei care au nevoie de acest lucru ajutor financiar. ea ne dă un împrumut la 3%, rata dobânzii pentru persoane fizice, companii și companii sub un punct de vedere și statut clar și inteligibil. a lua legatura ne astăzi prin e-mail la: Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp + 1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu