Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1061 din 25 septembrie 2002

privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 754 din 5 noiembrie 2009Art. 1. - Se aprobă modelul uniformelor pentru efectivele de poliţişti din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma şi echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Insemnele pentru gradele profesionale şi culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabileşte anual, în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele cuprinse în norme, şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor.

(2)  Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părţi anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activităţii, sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ţinuta civilă, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea, şi diferenţa în articole de echipament pentru completarea uniformei.

(4)  Restanţele de echipament se pot acorda şi sub forma bănească dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanţelor se calculează în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele pentru anul în care se acordă.

(5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum şi urmaşii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenţa nu se restituie. La solicitarea urmaşilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.

Art. 4. - Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Valoarea articolelor introduse în normă nu va depăşi valoarea articolelor scoase din normă.

Art. 5. - (1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranţă la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăşi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme.

(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.

Art. 6. - Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor, precum şi regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 7. - Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile de bunuri şi servicii.

Art. 8. - Producerea şi comercializarea unor articole din compunerea uniformelor prevăzute la art. 7, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziţie, sunt interzise.

Art. 9. - Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pot fi aplicate şi pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situaţii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.

Art. 10. - (1) Pentru activităţi culturale şi filmări uniforma pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1 poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc anual de către formaţiunile de logistică şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor.

(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul din care au fost finanţate structurile prevăzute la art. 1.

Art. 11. - Insigna şi documentele de legitimare pentru efectivele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3, cu excepţia efectivelor din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate acestuia, care sunt prevăzute în anexa nr. 3A.

Art. 12. -Anexele nr. 1, 2, 3 şi 3A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Modificările intervenite în uniformele funcţionarilor publici cu statut special se vor realiza eşalonat, menţinându-se criteriul de tranziţie până la data de 31 decembrie 2011.

*) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 683/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, a fost rectificată în Monitoarele Oficiale ale României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007 şi nr. 612 din 9 septembrie 2009 şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 697/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2003 pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003;

-  Hotărârea Guvernului nr. 120/2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004;

-  Hotărârea Guvernului nr. 171/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 6 martie 2006;

-  Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006;

-  Hotărârea Guvernului nr. 494/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2007.

ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru poliţişti

Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele în 6 colţuri, de diferite mărimi, pentru corpul ofiţerilor şi barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agenţilor, brodate pe un suport textil care se aplică pe umăr, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului şi ale scurtei din stofă.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentant prin 1-3 benzi, de diferite dimensiuni, pentru ofiţerii de poliţie şi o bandă pentru agenţii de poliţie, brodate pe suport textil.

Pe gulerul sacourilor se aplică petliţe, care reprezintă un număr diferit de ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc. Sunt realizate prin brodare pe suport textil.

Uniforma de ceremonie

Pentru ofiţerii de poliţie, pe suportul textil de formă dreptunghiulară, confecţionat din material ţesut cu fir metalizat de culoare argintie, se brodează stele de culoare gri argintiu.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:

•  pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:

a) chestor de poliţie - o stea;

b) chestor principal de poliţie - două stele;

c) chestor şef de poliţie - 3 stele;

d) chestor general de poliţie - 4 stele;

• pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:

a) subcomisar de poliţie - o stea;

b) comisar de poliţie - două stele;

c) comisar şef de poliţie - 3 stele;

• pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:

a) subinspector de poliţie - o stea;

b) inspector de poliţie - două stele;

c) inspector principal de poliţie - 3 stele.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;

b) corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;

c) corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm. Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de ofiţeri, astfel:

a) corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) corpul inspectorilor - 3 ramuri.

Uniforma de reprezentare şi serviciu

Stelele şi baretele sunt brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo, având formă dreptunghiulară, bordurat cu linie de contur.

Pentru corpul chestorilor de poliţie se brodează şi ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele.

Broderia este de culoare argintie.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:

•  pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:

a) chestor de poliţie - o stea;

b) chestor principal de poliţie - două stele;

c) chestor şef de poliţie - 3 stele;

d) chestor general de poliţie - 4 stele;

• pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:

a) subcomisar de poliţie - o stea;

b) comisar de poliţie - două stele;

c) comisar şef de poliţie - 3 stele;

• pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:

a) subinspector de poliţie - o stea;

b) inspector de poliţie - două stele;

c) inspector principal de poliţie - 3 stele;

• pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:

a) agent de poliţie - o baretă;

b) agent principal de poliţie - două barete;

c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete;

d) agent şef de poliţie - 4 barete;

e) agent şef principal - 5 barete.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie pentru ofiţerii de poliţie şi o bandă pentru agenţii de poliţie, brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în funcţie de categoriile de poliţişti, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;

b) corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;

c) corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm;

d) corpul agenţilor de poliţie - o bandă cu lăţimea de 0,5 cm.

Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin- indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de poliţişti, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) corpul inspectorilor - 3 ramuri;

d) corpul agenţilor de poliţie - două ramuri.

TABELUL Nr. 1

cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

CATEGORII

DE EFECTIVE

ŢINUTA

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Şapcă, şepcuţă

Căciulă

Sacou

Scurtă

exterioară,

bluzon

(modul),

bluză

matlasată

Pantalon

Pulover

Cămaşă

Cămaşă-bluză

Cravată

Fular

Scurtă, imper­ meabil

Pantofi, ghete cu şiret

Centură, curea

Accesorii

Ofiţeri

Cere­ monie

Bleumarin- indigo

"

Bleumarin- indigo

"

Bleumarin- indigo

"

Alb

"

Bleumarin- indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Argintiu

Ofiţeri şi agenţi

Serviciu

Bleumarin- indigo

Gri

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin- indigo

-

-

Bleu

-

-

-

Negru

Negru

Argintiu

Ofiţeri şi agenţi

Repre­zentare

Bleumarin- indigo

Gri

Bleumarin- indigo

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin- indigo

Bleu, alb

Bleu; alb - pentru chestori

Bleumarin-indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Argintiu

ARMAŞI SPECIALITATEA

ŢINUTA

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Şapcă,

şepcuţă,

basc

Sacou

Complet

modular,

bluză

matlasată,

bluzon

Pantaloni

Pulover

Cămaşă

Cămaşă-bluză

Cravată

Fular

Scurtă, imper­meabil

Pantofi, ghete cu şiret şi carâmb înalt

Centură, curea

Accesorii

1. Studenţi si elevi

Academia de Poliţie

Oraş

Toate specialităţile

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu, alb

Bleu

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Clasa

Toate specialităţile

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu

Bleu

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Instruire

Toate specialităţile

Bleu-

marin-

indigo

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

-

Bleu

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Şcoli pentru

formarea

poliţiştilor

Oraş

Toate specialităţile

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

-

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu, alb

Bleu

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Instruire

Toate specialităţile

Bleu-

marin-

indigo

"

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Bleu

Bleu

"

Bleu-

marin-

indigo

Bleu-

marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

ANEXA Nr. 2

NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU   EFECTIVELE DE POLIŢIE

NORMA   Nr. 1

pentru asigurarea uniformei de ceremonie

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Coifură

1.

Şapcă din stofă

buc.

2

8

Se asigură una de vară şi una de iarnă.

b) Imbrăcăminte

1.

Costum din stofă:

- sacou cu pantalon lung

buc.

2

8

Se asigură unul de vară şi unul de iarnă.

2.

Scurtă din stofă

buc.

1

8

c) Lenjerie

1.

Cămaşă albă

buc.

2

8

d) Incălţăminte

1.

Pantofi din piele

pereche

2

8

Se asigură o pereche pentru vară şi o pereche pentru iarnă.

e) Echipament divers

1.

Cravată

buc.

1

4

f) Epoleţi şi accesorii

1.

Epoleţi cu grad profesional

pereche

3

8

2.

Petlite

pereche

2

8

3.

Suport de grad pentru mânecă

garnitură

3

8

4.

Eghilet cu accesorii

buc.

2

8

NOTĂ:

1.  De prevederile normei beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere, până la şef de serviciu - similari, inclusiv.

2.  Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.

NORMA   Nr. 2

pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiţerii de poliţie

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT

a) Coifură

1.

Şapcă din stofă, pentru iarnă

buc.

1

3

2.

Şapcă din stofă, pentru vară

buc.

1

3

3.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

6

Pentru comisari-şefi      şi chestori se asigură din blană caracul.

0

1

2

3

4

5

b) Imbrăcăminte

1.

Costum din stofă,

pentru iarnă:

- sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

2.

Costum din stofă,

pentru vară:

- sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

3.

Pulover cu ancheor

buc.

1

3

4.

Scurtă pentru iarnă, cu mesadă şi guler din blană naturală

buc.

1

6

Pentru comisari-şefi

şi chestori se asigură

cu guler din blană caracul.

5.

Impermeabil pentru ploaie

buc.

1

4

c) Lenjerie

1.

Cămaşă

buc.

4

2

2.

Cămaşă albă

buc.

2

8

Se asigură numai ofiţerilor fără drept de uniformă de ceremonie.

3.

Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

4

4

4.

Cămaşă-bluză cu mânecă lungă

buc.

2

2

d) Incălţăminte

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

2

3.

Gheată scurtă cu şiret

pereche

1

3

Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.

e) Echipament divers

1.

Cravată

buc.

2

4

2.

Fular din lână

buc.

1

6

3.

Mănuşi din piele

pereche

1

2

4.

Curea din piele, pentru pantaloni

buc.

1

6

5.

Ciorapi

pereche

6

1

f) Accesorii

1.

Suport cu grad profesional

pereche

5

3

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

3

3.

Ecuson nominal

buc.

1

10

4.

Suport de grad pentru mânecă

garnitură

2

3

5.

Epoleţi

cu grad profesional

pereche

1

3

Pentru fiecare sacou

6.

Petliţe

pereche

1

3

0

1

2

3

4

5

7.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

3

Se asigură numai ofiţerilor fără drept de uniformă de ceremonie.

B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZIŢIONEAZĂ CONTRA COST

1.

Scurtă din piele

buc.

1

Aceste articole se confecţionează în acelaşi model şi se achiziţionează contra cost, la preţ de aprovizionare, de către poliţişti, în afara prevederilor normei.

2.

Bluzon din piele

buc.

1

-

NOTĂ:

1.  Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.

2.  Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.

3.  La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: o şapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, suport de grad pentru mânecă, epoleţi, petliţe, ecusoane etc).

NORMA   Nr. 3

pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiţerii de poliţie

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Coifură

1.

Şepcuţă de vară

buc.

1

3

2.

Şapcă din tercot

buc.

1

4

3.

Căciulă

buc.

1

6

Pentru poliţia rutieră se poate asigura de culoare albă.

b) Imbrăcăminte

1.

Complet   modular   din ţesătură impermeabilă: - scurtă exterioară şi bluzon interior

buc.

1

3

Părţile componente se pot asigura şi separat.

2.

Bluză matlasată

cu mâneci detaşabile

buc.

1

3

3.

Pantalon     din     tercot pentru vară

buc.

2

3

4.

Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă

buc.

2

3

c) Lenjerie

1.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

2

2

2.

Cămaşă-bluză

buc.

4

2

Se asigură două cu mânecă lungă şi două cu mânecă scurtă.

0

1

2

3

4

5

d) Incălţăminte

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

1

3.

Ghete cu şiret, pentru iarnă

pereche

1

3

4.

Ghete cu şiret, pentru vară

pereche

1

3

e) Echipament divers

1.

Centură

buc.

1

6

Se poate asigura din piele sau tip chingă, în funcţie de nevoi.

2.

Ciorapi

pereche

6

1

f) Accesorii

1.

Suport cu grad profesional

pereche

6

3

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

3

NOTĂ:

Şapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcţie de nevoile activităţii desfăşurate.

NORMA   Nr. 4

pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenţii de poliţie

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT

a) Coifură

1.

Şapcă din stofă, pentru iarnă

buc.

1

4

2.

Şapcă din stofă, pentru vară

buc.

1

4

3.

Căciulă din      blană naturală

buc.

1

6

b) Imbrăcăminte

1.

Costum din stofă pentru iarnă:

- sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

4

2.

Costum din stofă pentru vară:

- sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

4

0

1

2

3

4

5

3.

Scurtă pentru iarnă, cu mesadă   şi guler din blană

buc.

1

6

4.

Pulover cu anchior

buc.

1

3

5.

Impermeabil pentru ploaie

buc.

1

4

c) Lenjerie

1.

Cămaşă

buc.

2

3

2.

Cămaşă albă

buc.

2

8

Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.

3.

Cămaşă-bluză cu mânecă lungă

buc.

3

2

4.

Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

3

2

d) Incălţăminte

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

2

3.

Ghete scurte cu şiret

pereche

1

3

Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.

e) Echipament divers

1.

Cravată

buc.

2

4

2.

Fular din lână

buc.

1

6

3.

Mănuşi din piele

pereche

1

2

4.

Curea din piele, pentru pantaloni

buc.

1

6

5.

Ciorapi

pereche

6

1

f) Accesorii

1.

Suport cu grad profesional

pereche

5

4

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

4

3.

Ecuson nominal

buc.

1

10

4.

Epoleţi cu        grad profesional

pereche

1

4

Pentru fiecare sacou

5.

Petliţe

pereche

1

4

6.

Suport de grad pentru mânecă

garnitură

2

4

7.

Şnur pentru ceremonie

buc.

1

3

Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.

0

1

2

3

4

5

B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZIŢIONEAZĂ CONTRA COST

1.

Scurtă din piele

buc.

1

-

Aceste articole se confecţionează în acelaşi model şi se achiziţionează contra cost, la preţ de aprovizionare, de către poliţişti, în afara prevederilor normei.

2.

Bluzon din piele

buc.

1

NOTĂ:

1.  Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.

2.  Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.

3.  La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: o şapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, epoleţi, petliţe, ecusoane etc).

NORMA   Nr. 5

pentru asigurarea uniformei de serviciu la agenţii de poliţie

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata în ani

0

             1

2

3

4

               5

a) Coifură

1.

Şepcuţă de vară

buc.

2

3

2.

Şapcă din tercot

buc.

1

4

3.

Căciulă

buc.

1

5

Pentru poliţia rutieră se poate asigura de culoare albă.

b) Imbrăcăminte

1.

Complet   modular   din ţesătură impermeabilă: - scurtă exterioară şi bluzon interior

buc.

1

2

Părţile componente se pot asigura şi separat.

2.

Bluză matlasată cu mâneci  etaşabile

buc.

1

2

3.

Pantalon din     tercot pentru vară

buc.

2

3

4.

Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă

buc.

2

4

c) Lenjerie

1.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

2

1

2.

Cămaşă-bluză          cu mânecă scurtă

buc.

6

2

3.

Cămaşă-bluză          cu mânecă lungă

buc.

6

2

0

1

2

3

4

5

d) Incălţăminte

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

1

3.

Ghete cu şiret, pentru iarnă

pereche

1

3

4.

Ghete cu şiret, pentru vară

pereche

1

2

e) Echipament divers

1.

Centură

buc.

1

6

Se poate asigura din piele sau tip chingă, în funcţie de nevoi.

2.

Ciorapi

pereche

10

1

f) Accesorii

1.

Suport        cu        grad profesional

pereche

6

2

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

2

NOTĂ:

Şapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcţie de nevoile activităţii desfăşurate.

NORMA   Nr. 6

pentru echiparea poliţiştilor după încetarea raporturilor de serviciu

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Pentru echiparea chestorilor şi ofiţerilor care au avut funcţii de conducere la data încetării raporturilor de serviciu

1.

Şapcă pentru ceremonie

buc.

2

10

Se asigură una de vară şi una de iarnă.

2.

Căciulă din      blană naturală

buc.

1

-

3.

Costum din stofă pentru ceremonie - sacou cu un pantalon lung

buc.

2

10

Se asigură unul de vară şi unul de iarnă.

4.

Scurtă din stofă

buc.

1

-

5.

Cămăşi albe

buc.

3

10

6.

Pantofi

pentru ceremonie

pereche

2

10

7.

Cravată

pentru ceremonie

buc.

2

10

8.

Fular

buc.

1

10

9.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

10

0

1

2

3

4

5

b) Pentru echiparea poliţiştilor care au făcut parte din corpul ofiţerilor sau agenţilor

1.

Şapcă din stofă pentru iarnă

buc.

1

10

2.

Şapcă din stofă pentru vară

buc.

1

10

3.

Căciulă din      blană naturală

buc.

1

4.

Costum din stofă pentru iarnă

- sacou cu un pantalon lung

buc.

1

10

5.

Costum din stofă pentru vară

- sacou cu un pantalon lung

buc.

1

10

6.

Scurtă pentru iarnă, cu mesadă   şi guler din blană naturală

buc.

1

7.

Cămaşă

buc.

3

10

La cerere, se poate asigura de culoare albă.

8.

Pantofi

pereche

2

10

9.

Cravată

buc.

2

10

10.

Fular

buc.

1

10

11.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

10

Pentru agenţi se asigură şnur pentru ceremonie.

NOTĂ:

1.  Prezenta normă se aplică pentru echiparea poliţiştilor din corpul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.

2.  Odată cu echipamentul prevăzut de prezenta normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele gradelor profesionale aferente (epoleţi cu grad profesional, suporturi de grad pentru mânecă, ecusoane pentru mânecă, petliţe).

3.  Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.

4.  Comisarii-şefi avansaţi chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi de epoleţi cu grad profesional, două perechi de petliţe, paspoal pentru vipuşcă şi lampas pentru două costume, două şepci complete.

5. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achiziţie. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.

NORMA   Nr. 7

pentru echiparea studenţilor din Academia de Poliţie „ALEXANDRU IOAN CUZA"

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Coifură

1.

Şepcuţă   cu   cozoroc, completă

buc.

2

3

2.

Şapcă completă

buc.

2

3

Se asigură 1 buc. din stofă de iarnă şi 1 buc. din stofă de vară.

3.

Basc complet

buc.

2

3

4.

Căciulă completă

buc.

1

3

b) Imbrăcăminte

1.

Costum pentru instruire: - bluză cu 2 pantaloni

buc.

1

3

2.

Costum pentru clasă: - bluzon din tercot cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

Se asigură un pantalon din stofă pentru iarnă şi un pantalon din stofă pentru vară.

3.

Costum de oraş:

- sacou cu un pantalon

buc.

2

3

Se asigură un costum din stofă pentru iarnă şi un costum din stofă pentru vară.

4.

Pulover

buc.

1

3

5.

Scurtă îmblănită pentru oraş

buc.

1

3

6.

Scurtă pentru instruire

buc.

1

3

7.

Manta pentru ploaie

buc.

1

3

c) Lenjerie

1.

Batistă

buc.

3

3

2.

Cămaşă

buc.

3

3

3.

Cămaşă-bluză

buc.

6

3

Se asigură 3 buc. cu mânecă lungă şi 3 buc. cu mânecă scurtă.

4.

Chiloţi

buc.

3

3

5.

Izmene flanelate

buc.

3

3

6.

Bluză flanelată

buc.

3

3

7.

Tricou (maiou)

buc.

3

3

8.

Şosete

pereche

3

1

9.

Ciorapi

pereche

6

1

Pentru studente se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).

10.

Pijama

buc.

3

3

0

1

2

3

4

5

d) Incălţăminte

1.

Pantofi pentru oraş

pereche

4

3

Se asigură două perechi de vară şi două perechi de iarnă.

2.

Ghete cu fermoar

pereche

1

3

Pentru studente se asigură cizme scurte.

3.

Bocanci cu şiret

pereche

2

3

Pentru studente se asigură ghete.

4.

Papuci

pereche

1

3

e) Echipament divers

1.

Cravată

buc.

3

3

2.

Centură din piele

buc.

1

6

3.

Curea din piele pentru pantaloni

buc.

1

3

4.

Fular

buc.

1

3

5.

Mănuşi din lână pentru oraş

pereche

1

3

6.

Mănuşi din pânză căptuşite

pereche

2

3

7.

Prosop

buc.

3

3

f) Cazarmament

1.

Cearşaf

buc.

3

3

2.

Cearşaf plic

buc.

3

3

Se poate asigura şi cearşaf simplu.

3.

Pătură (pled)

buc.

2

6

4.

Faţă de pernă

buc.

3

3

5.

Saltea

buc.

1

6

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona.

6.

Pernă

buc.

1

6

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona.

g) Accesorii

1.

Insemne an de studiu

pereche

1

De fiecare sacou, scurtă, manta ploaie, bluzon, cămaşă-bluză, pulover

2.

Ecuson pentru mânecă

buc.

1

-

3.

Ecuson nominal

buc.

1

-

4.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

3

NOTĂ:

Conform acestei norme se echipează şi studentele, cu următoarea deosebire: la costumul de oraş se asigură în plus câte o fustă din stofă pentru iarnă şi din stofă pentru vară.

NORMA   Nr. 8

pentru asigurarea uniformei la efectivele unităţilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Coifură

1.

Şepcuţă

buc.

2

2

Se asigură una de vară şi una de iarnă.

2.

Şapcă de oraş

buc.

1

2

3.

Capelă pentru iarnă

buc.

1

2

4.

Căciulă

buc.

1

4

b) Imbrăcăminte

1.

Complet   modular din ţesătură impermeabilă: - scurtă exterioară şi bluzon interior

buc.

1

4

2.

Bluză matlasată, cu mâneci detaşabile

buc.

1

4

3.

Pantalon din     tercot pentru vară

buc.

2

4

4.

Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă

2

4

5.

Pulover

buc.

1

2

6.

Costum  (sacou cu  un pantalon   lung)   pentru oraş

buc.

1

2

7.

Scurtă îmblănită pentru oraş

buc.

1

6

8.

Impermeabil pentru ploaie

buc.

1

4

c) Lenjerie

1.

Batistă

buc.

3

2

2.

Cămaşă albă

buc.

1

2

3.

Cămaşă

buc.

4

2

Se poate asigura tricou pe gât cu mânecă.

4.

Cămaşă-bluză

buc.

4

2

5.

Chiloţi

buc.

3

1

6.

Izmene

buc.

3

2

7.

Maiou

buc.

2

1

8.

Şosete

pereche

4

1

9.

Ciorapi

pereche

10

1

Pentru eleve se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).

10.

Pijama

buc.

2

2

0

1

2

3

4

5

d) Incălţăminte

1.

Pantofi din piele, pentru oraş

pereche

2

2

Se asigură o pereche pentru vară şi o pereche pentru iarnă.

2.

Ghete din piele, cu şiret

pereche

2

2

3.

Papuci

pereche

1

2

e) Echipament divers

1.

Cravată

buc.

2

2.

Centură din piele

buc.

6

3.

Curea din piele pentru pantaloni

buc.

6

4.

Fular

buc.

4

5.

Mănuşi din lână pentru oraş

pereche

2

6.

Mănuşi din pânză căptuşite

pereche

2

7.

Prosop

buc.

2

1

f) Cazarmament

1.

Cearşaf

buc.

4

4

2.

Cearşaf plic

buc.

4

4

Se poate asigura şi cearşaf simplu.

3.

Pătură

buc.

1

6

4.

Faţă de pernă

buc.

4

4

5.

Saltea

buc.

1

10

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona.

6.

Pernă

buc.

1

5

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona.

g) Accesorii

1.

însemne an de studiu

pereche

6

1

2.

Ecuson pentru mânecă

buc.

6

1

NORMA   Nr. 9

pentru asigurarea echipamentului specific formaţiunilor de poliţie

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

I. Pentru poliţiştii din structurile M.A.I.

1.

Insignă cu număr    de identificare

buc.

1

inventar

II. Poliţia rutieră (inclusiv poliţiştii care execută ocazional controlul şi dirijarea circulaţiei, personalul din structurile de trafic internaţional de autoturisme, prinderi în flagrant, furturi auto, personalul de supraveghere operativă care acţionează ca agenţi de poliţie rutieră)

1.

Şapcă albă cu trei coafe

buc.

1

inventar

2.

Vestă pentru     protecţie împotriva frigului

buc.

1

inventar

Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliţie.

3.

Scurtă reflectorizantă

buc.

1

inventar

Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliţie. Se asigură în sezonul rece şi pe timp ploios.

4.

Vestă (ham) cu elemente reflectorizante

buc.

1

inventar

Se asigură câte o buc. pentru poliţiştii din formaţiunile poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant şi câte 3 buc. la fiecare post de poliţie.

5.

Costum (bluză + pantalon) de protecţie împotriva ploii, cu elemente reflectorizante

buc.

1

inventar

Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant.

6.

Mănuşi albe

pereche

4

inventar

Numai pentru poliţiştii din formaţiunile poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant. Se asigură două perechi pentru vară şi două perechi pentru iarnă.

7.

Ochelari de soare

buc.

1

inventar

Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant.

8.

Pantaloni scurţi - tip bermude

buc.

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.

9.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.

10.

Pantofi sport

pereche

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.

11.

Fluier

buc.

1

inventar

Numai pentru poliţiştii din formaţiunile poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliţie.

12.

Port carnet

buc.

1

inventar

Numai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant.

III. Poliţia de ordine publică

1.

Şepcuţă

buc.

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.

2.

Pantaloni scurţi - tip bermude

buc.

1

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.

0

1

2

3

4

5

3.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.

4.

Pantofi sport

pereche

inventar

Se asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.

5.

Fluier

buc.

inventar

6.

Portcătuşe

buc.

inventar

7.

Portcarnet

buc.

inventar

8.

Vestă (ham) cu elemente reflectorizante

buc.

inventar

Se asigură câte două buc. pentru patrulele constituite la nivelul poliţiilor orăşeneşti şi câte 3 pentru patrulele constituite la nivelul poliţiilor municipale şi câte două la fiecare post de poliţie.

IV. Personalul care participă la cercetări la faţa locului faptei sau alte evenimente similare, din formaţiunile: judiciar, crimă organizată, inclusiv laboratoare foto, chimie şi droguri, poliţie economico-financiară, cercetări penale, arme explozivi şi substanţe toxice, criminalistic, pirotehnic, poliţia de ordine publică, inclusiv instructori şi conductori câini.

1.

Costum de protecţie pentru iarnă (scurtă matlasată şi pantalon)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren.

2.

Costum de protecţie pentru vară (bluză + pantalon)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren.

3.

Bluză cu elemente reflectorizante, inscripţionată cu denumirea formaţiunii.

buc.

1

inventar

Se poate asigura şi confecţionată din tercot.

4.

Pantaloni din tercot

buc.

2

inventar

Pentru instructorii şi conductorii câini. Se asigură 1 buc. pentru iarnă şi 1 buc. pentru vară.

5.

Ghete cu şiret şi carâmb înalt

pereche

2

inventar

Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosinţă numai pe timpul misiunilor în teren.

6.

Ecuson                  specific formaţiunilor

buc.

1

inventar

Pentru fiecare scurtă şi bluză.

V. Pentru formaţiunile de poliţie transporturi feroviare, navale, aeriene şi metrou

1.

Costum de protecţie pentru iarnă (scurtă matlasată şi pantalon)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Scurta este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.

2.

Costum de protecţie pentru vară (bluză + pantalon)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Bluza este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.

3.

Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii

buc.

1

inventar

4.

Mănuşi din pânză căptuşite

pereche

1

inventar

5.

Ghete cu şiret şi carâmb înalt

pereche

2

inventar

Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosinţă numai pe timpul misiunilor în teren.

6.

Ecuson specific

buc.

1

inventar

Pentru fiecare scurtă şi bluză.

7.

Capişon

buc.

1

inventar

Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.

0

1

2

3

4

5

8.

Costum flanelat de corp

buc.

1

inventar

Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.

9.

Scurtă pentru iarnă

buc.

1

inventar

Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.

10.

Cizme

buc.

1

inventar

Se asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.

VI. Pentru personalul din structurile de combatere a crimei organizate

1.

Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii

buc.

2

inventar

De fiecare cadru. Se poate asigura şi confecţionată din tercot, pentru vară şi iarnă.

2.

Combinezon - Costum de intervenţie   pentru   iarnă, inscripţionat cu  elemente de identificare a formaţiunii (bluză + pantalon)

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

3.

Combinezon - Costum de intervenţie    pentru    vară, inscripţionat cu  elemente de identificare a formaţiunii (bluză + pantalon)

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

4.

Cagulă de mascare

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură una de vară şi una de iarnă.

5.

Trening de antrenament

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

6.

Pantofi   -  ghete   pentru antrenament

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

7.

Ciorapi

pereche

4

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

8.

Ghete cu carâmb înalt, cu şiret, pentru intervenţii

pereche

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 pereche de vară şi 1 pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosinţă la antrenament şi pe timpul misiunilor în teren.

VII. Pentru personalul din Serviciul de intervenţii şi acţiuni speciale, inclusiv serviciile judeţene de poliţie de intervenţie rapidă

1.

Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate asigura şi confecţionată din tercot, pentru vară şi iarnă.

2.

Combinezon - Costum de intervenţie pentru iarnă, cu şepcuţă

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1  buc. ignifugat.

3.

Combinezon - Costum de intervenţie pentru vară, cu şepcuţă

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1  buc. ignifugat.

4.

Combinezon   -   Costum pentru    lunetist, diferite culori

buc.

2

inventar

Pentru fiecare lunetist. Se poate asigura de vară sau de iarnă.

5.

Costum de      camuflaj, diferite culori

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

6.

Vestă multifuncţională

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

0

1

2

3

4

5

7.

Cămaşă-bluză cu mânecă lungă

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

8.

Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

9.

Tricou inscripţionat

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate realiza şi ignifugat.

10.

Costum flanelat de corp

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

11.

Trening de antrenament

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

12.

Tricou de antrenament

buc.

6

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

13.

Şort de antrenament

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

14.

Mănuşi de antrenament

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

15.

Mănuşi pentru intervenţie

pereche

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent o pereche se poate realiza ignifugată.

16.

Ghete cu carâmb înalt, cu şiret, pentru intervenţii

pereche

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă.  Se  pot realiza ignifugate, cu talpă antistatică.

17.

Centură pentru intervenţie

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

18.

Pantofi-ghete           pentru antrenament

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

19.

Mănuşi  din  piele,  pentru coborâre pe coardă

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

20.

Ciorapi pentru intervenţie şi antrenament

pereche

10

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent. Câte două perechi se pot realiza ignifugate.

21.

Ciorapi din lână

pereche

4

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

22.

Ochelari pentru intervenţie

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

23.

Cagulă de mascare

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură una de vară şi una de iarnă. Se poate realiza şi ignifugată.

24.

Capişon     pentru     iarnă, diferite culori

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi  agent.  Se  poate  realiza ignifugat.

25.

Complet apărătoare articulaţii pentru intervenţii (apărătoare gambă, genunchi, cotieră)

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

26.

Complet apărătoare articulaţii pentru antrenament

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

27.

Costum judo

buc.

1

inventar

Pentru 50% din efectiv

28.

Scurtă   de   iarnă   pentru intervenţie

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

29.

Pâslari

pereche

5

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

30.

Rucsac

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

31.

Foaie de cort

buc.

1

inventar

Pentru 50% din efectiv

0

1

2

3

4

5

32.

Pătură

buc.

1

inventar

Pentru 50% din efectiv

33.

Pernă

buc.

1

inventar

Pentru 50% din efectiv

34.

Cearşaf

buc.

3

inventar

Pentru 50% din efectiv

35.

Faţă pernă

buc.

3

inventar

Pentru 50% din efectiv

36.

Sac dormit

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

37.

Saltea pneumatică

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

38.

Mănuşi de box

pereche

5

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

39.

Mănuşi pentru sac de box

pereche

5

inventar

40.

Sac de box

buc.

1

inventar

41.

Piesă de coborâre tip 8

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

42.

Coardă coborâre ultrauşoară

buc.

10

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

43.

Cordelină asigurare

ml

50

inventar

44.

Carabiniere cu asigurare

buc.

3

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

45.

Carabiniere   alpinism,   cu buclă

buc.

10

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

46.

Cască alpinism

buc.

10

inventar

47.

Ham salvare, dintr-o bucată

buc.

2

inventar

48.

Blocatoare

buc.

5

inventar

49.

Ham pentru alpinism

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

50.

Troliu

buc.

1

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

51.

Coardă statică

m.l.

200

inventar

52.

Coardă tip Himalaya

(sau echivalent), diametru 11,5 mm

m.l.

2.500

inventar

53.

Manşon protecţie coardă

buc.

15

inventar

54.

Funie octogonală

m.l.

200

inventar

55.

Demultiplicator forţe

buc.

2

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

56.

Scară alpinism

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

57.

Dispozitiv urcare

buc.

5

inventar

58.

Ham debarcare elicopter

buc.

5

inventar

59.

Placă multicarabinieră

buc.

5

inventar

60.

Dispozitiv  antişoc   pentru rapel automat

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

61.

Dispozitiv cu  role  pentru protecţie coardă

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

0

1

2

3

4

5

62.

Tandem coborâre funicular

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

63.

Sac portcoardă

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

64.

Sac portcoardă pentru picior

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

65.

Colţar de trecere

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

66.

Complet schi de tură

cpl.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

67.

Schiuri cu beţe

pereche

10

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

68.

Clăpari

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

69.

Costum de schi

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

70.

Mănuşi de schi

pereche

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

71.

Ochelari de schi

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

72.

Capişon din lână

buc.

5

inventar

Pentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean

73.

Rachete de zăpadă

pereche

15

inventar

74.

Ecuson specific

buc.

1

inventar

Pentru fiecare combinezon, costum, bluză, tricou

75.

Geantă                transport echipament

buc.

1

inventar

Pentru fiecare ofiţer şi agent

VIII. Motociclişti - pentru poliţiştii care au în primire şi exploatare motociclete, ATV-uri

1.

Costum moto

buc.

2

inventar

Se asigură 1 buc. de iarnă şi 1 buc. de vară.

2.

Cască protecţie motociclişti

buc.

1

inventar

3.

Cagulă

buc.

1

inventar

4.

Cizme moto

pereche

2

inventar

Se asigură o pereche de iarnă şi o pereche de vară.

5.

Ochelari moto

buc.

1

inventar

6.

Mănuşi moto

pereche

1

inventar

Se asigură o pereche de iarnă şi o pereche de vară.

7.

Ochelari protecţie solară

buc.

1

inventar

8.

Fluier

buc.

1

inventar

IX. Pentru personalul care deserveşte navele şi bărcile cu motor, din dotarea unităţilor

1.

Pălărie impermeabilă

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.

2.

Costum       cu       mesadă detaşabilă

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.

3.

Costum impermeabil cu glugă, neîmblănit

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.

4.

Pulover cu guler înalt

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.

5.

Mănuşi impermeabile îmblănite

pereche

1

inventar

Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.

6.

Combinezon îmblănit

buc.

1

inventar

Se asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.

0

1

2

3

4

5

X. Poliţia călare

1.

Cască protecţie cu vizor

buc.

inventar

2.

Pelerină pentru ploaie

buc.

inventar

3.

Vestă reflectorizantă

buc.

inventar

4.

Cizme din piele

pereche

inventar

5.

Mănuşi tip muşchetar

pereche

inventar

6.

Pinteni

pereche

inventar

7.

Apărătoare pentru genunchi

pereche

inventar

XI. Personalul care execută misiuni în teren din formaţiunile operative, cercetări penale, arme, instructori şi conductori câini - poliţia de frontieră

1.

Şepcuţă de vară

buc.

inventar

Numai pentru instructorii şi conductorii câini

2.

Şepcuţă matlasată de iarnă

buc.

inventar

Numai pentru instructorii şi conductorii câini

3.

Costum de protecţie pentru iarnă (scurtă matlasată şi pantalon)

buc.

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Scurta este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.

4.

Costum de protecţie pentru vară (bluză şi pantalon)

buc.

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Bluza este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.

5.

Bluză          reflectorizantă, inscripţionată cu denumirea formaţiunii

buc.

inventar

Se poate asigura şi confecţionată din tercot.

6.

Tricou inscripţionat

buc.

inventar

7.

Cămaşă-bluză cu mânecă lungă

buc.

inventar

Pentru instructorii şi conductorii câini

8.

Pantaloni din tercot

buc.

2

inventar

Pentru instructorii şi conductorii câini. Se asigură o pereche pentru iarnă şi o pereche pentru vară.

9.

Ghete cu şiret şi carâmb înalt

pereche

2

inventar

Se   distribuie   pentru   folosinţă   numai   pe   timpul misiunilor în teren.

10.

Ecuson specific formaţiunilor

buc.

1

inventar

Pentru fiecare scurtă, bluză şi cămaşă-bluză

11.

Vestă cu elemente reflectorizante

buc.

1

inventar

12.

Costum  camuflaj,  diferite culori

buc.

3

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren împădurit sau zone cu vegetaţie excesivă.

13.

Fluier

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren.

14.

Portcătuşe

buc.

1

inventar

15.

Portcarnet

buc.

1

inventar

0

1

2

3

4

5

XII. Pentru formaţiunile de poliţie de frontieră din P.P.F. feroviar, P.P.F. rutier şi P.P.T.N.

1.

Costum de protecţie pentru iarnă (scurtă matlasată şi pantalonidin     material poliesteric)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Scurta este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.

2.

Costum de protecţie pentru vară (bluză şi pantaloni din material poliesteric)

buc.

1

inventar

Numai pentru cei care execută misiuni în teren. Bluza este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.

3.

Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii

buc.

1

inventar

Se poate asigura şi confecţionată din tercot.

4.

Mănuşi din pânză căptuşite

pereche

1

inventar

5.

Ghete cu şiret

pereche

2

inventar

Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. Se   distribuie   pentru   folosinţă   numai   pe   timpul misiunilor în teren.

6.

Ecuson specific

buc.

1

inventar

Pentru fiecare scurtă şi bluză

7.

Capişon

buc.

1