Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1060 din 30 octombrie 1996

privind stabilirea programelor de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea unitatilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 20 noiembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, actualizata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba programele elaborate de unitatile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala privind organizarea si conducerea contabilitatii cantitativ si valoric pentru bunurile aflate in administrare, prevazute in anexele nr. 1 - 7.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Prezenta hotarare se aplica in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul de Justitie - Directia generala a penitenciarelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

                         Ministrul apararii nationale,
                         Gheorghe Tinca

                         Ministru de interne,
                         Doru Ioan Taracila

                         p. Ministrul justitiei,
                         Adrian Duta,
                         secretar de stat

                         p. Directorul
                         Serviciului Roman de Informatii,
                         Popescu Ion

                         p. Directorul
                         Serviciului de Informatii Externe,
                         general de divizie
                         Constantin Filineanu

                         p. Directorul
                         Serviciului de Protectie si Paza,
                         general de brigada
                         Nicolae Banuta

                         Directorul Serviciului
                         de Telecomunicatii Speciale,
                         general de brigada
                         ing. Tiberiu Lopatita

    ANEXA 1

                               PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

    1. Numirea unei comisii centrale conduse de un secretar de stat, care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 martie 1997

    3. Primirea normelor si instructiunilor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    4. Elaborarea normelor tehnice interne in conformitate cu cerintele contabilitatii cantitativ-valorice.
    Termen: 31 octombrie 1997

    5. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 decembrie 1997

    6. Pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    7. Experimentarea noului sistem contabil la unele unitati reprezentative din armata.
    Termen: 1 aprilie - 31 decembrie 1998

    8. Desfasurarea activitatilor legate de inventarierea si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    9. Asigurarea dotarii cu tehnica de calcul si a produselor informatice necesare.
    Termen: 30 septembrie 1998

    10. Trecerea la evidenta cantitativ-valorica a bunurilor materiale din Ministerul Apararii Nationale.
    Termen: 1 ianuarie 1999

    ANEXA 2

                             PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Ministerului de Interne

    1. Numirea unei comisii centrale conduse de un secretar de stat, care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru organizarea si conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 martie 1997

    3. Primirea normelor si instructiunilor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    4. Elaborarea normelor tehnice interne in conformitate cu cerintele contabilitatii cantitativ-valorice.
    Termen: 31 octombrie 1997

    5. Stabilirea structurilor organizatorice necesare organizarii si conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 decembrie 1997

    6. Pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    7. Asigurarea dotarii cu tehnica de calcul, cu produsele informatice necesare si cu imprimatele tipizate specifice evidentei cantitativ-valorice a bunurilor materiale.
    Termen: 30 iunie 1998

    8. Experimentarea noului sistem contabil la unele unitati reprezentative.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    9. Desfasurarea activitatilor legate de inventarierea si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    ANEXA 3

                               PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Ministerului Justitiei - Directia generala a penitenciarelor

    1. Numirea unei comisii centrale care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    3. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 august 1997

    4. Inaintarea propunerilor privind restructurarea statelor de organizare din unitatile subordonate Directiei generale a penitenciarelor, in vederea aprobarii lor de catre Ministerul Justitiei.
    Termen: 30 septembrie 1997

    5. Initierea cursurilor de contabilitate pentru angajatii din sectoarele logistica si financiar.
    Termen: 31 iulie 1997

    6. Obtinerea formularelor tipizate necesare trecerii la forma de evidenta cantitativ-valorica.
    Termen: 31 iulie 1997

    7. Inceperea actiunii de inventariere generala si evaluare a bunurilor patrimoniului.
    Termen: 1 iunie - 31 decembrie 1998

    8. Experimentarea noului sistem contabil la anumite unitati reprezentative subordonate Directiei generale a penitenciarelor.
    Termen: 1 februarie - 31 august 1998

    9. Analiza modului de desfasurare a actiunii si propuneri de inlaturare a neajunsurilor ce s-au ivit, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii.
    Termen: 30 septembrie 1998

    ANEXA 4

                                PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii

    1. Numirea unei comisii centrale, care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Inventarierea generala a bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, pieselor de schimb cu miscare lenta.
    Termen: 31 decembrie 1996

    3. Elaborarea Normelor privind evidenta contabila in unitatile Serviciului Roman de Informatii.
    Termen: 31 octombrie 1997

    4. Primirea normelor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 noiembrie 1997

    5. Evaluarea bunurilor materiale pe baza normelor elaborate, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Termen: 31 decembrie 1997

    6. Intocmirea aplicatiilor de prelucrare automata a datelor de evidenta.
    Termen: 31 decembrie 1997

    7. Analiza schemelor organizatorice ale compartimentelor financiare si de logistica si dimensionarea acestora in functie de necesitati.
    Termen: 30 iunie 1997

    8. Asigurarea necesarului de imprimate tipizate specifice evidentei cantitativ-valorice.
    Termen: 30 septembrie 1998

    9. Organizarea de cursuri de pregatire privind evidenta cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    10. Aplicarea in paralel cu evidenta actuala a normelor de evidenta cantitativ-valorica la un numar de 12 unitati.
    Termen: 1 ianuarie 1998

    11. Trecerea la evidenta cantitativ-valoric a bunurilor in unitatile Serviciului Roman de Informatii.
    Termen: 1 ianuarie 1999

    ANEXA 5

                              PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe

    1. Numirea unei comisii care sa asigure coordonarea si realizarea implementarii noului sistem de contabilitate.
    Termen: 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 mai 1997

    3. Elaborarea normelor tehnice interne de organizare si conducere a contabilitatii pe categorii de bunuri si structuri (armament, munitii, tehnica de lupta si operativa, alte mijloace fixe, obiecte de inventar, alte materiale).
    Termen: 31 decembrie 1997

    4. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, a atributiilor-cadru specifice si suplimentarea schemelor de organizare in functie de necesitati.
    Termen: 31 decembrie 1997

    5. Incadrarea, pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la evidenta contabila cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    6. Proiectarea sistemului informatic privind evidenta contabila cantitativ-valorica si dotarea cu tehnica de calcul.
    Termen: 30 iunie 1998

    7. Asigurarea necesarului de imprimate tipizate, specifice evidentei contabile cantitativ-valorice.
    Termen: 30 iunie 1998

    8. Inventarierea generala si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    9.  Experimentarea noului sistem contabil la unele gestiuni.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    10. Trecerea la evidenta contabila cantitativ-valorica a bunurilor materiale din Serviciul de Informatii Externe.
    Termen: 1 ianuarie 1999

    ANEXA 6

                              PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza

    1. Numirea unei comisii centrale care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 martie 1997

    3. Primirea normelor si instructiunilor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    4. Elaborarea normelor tehnice interne in conformitate cu cerintele contabilitatii cantitativ-valorice.
    Termen: 31 octombrie 1997

    5. Asigurarea dotarii cu tehnica de calcul si a produselor informatice necesare.
    Termen: 30 septembrie 1997

    6. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 decembrie 1997

    7. Pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    8. Experimentarea noului sistem contabil in paralel cu actualul sistem.
    Termen: 1 aprilie - 31 decembrie 1998

    9. Desfasurarea activitatilor legate de inventarierea si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    10. Trecerea la evidenta cantitativ-valorica a bunurilor materiale din Serviciul de Protectie si Paza.
    Termen: 1 ianuarie 1999

    ANEXA 7

                             PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

    1. Numirea unei comisii centrale coordonate de un subsecretar de stat, care sa asigure realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 martie 1997

    3. Primirea normelor si instructiunilor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    4. Elaborarea normelor tehnice interne in conformitate cu cerintele contabilitatii cantitativ-valorice.
    Termen: 31 octombrie 1997

    5. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 decembrie 1997

    6. Selectionarea si incadrarea cu personal a posturilor infiintate pentru noua structura organizatorica.
    Termen: 1 septembrie 1998

    7. Pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    8. Experimentarea noului sistem contabil in cadrul unei directii centrale si in 5 oficii judetene de telecomunicatii speciale.
    Termen: 1 iulie 1998

    9. Desfasurarea activitatilor legate de inventarierea si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    10. Completarea dotarii cu tehnica de calcul si cu produsele informatice necesare.
    Termen: 30 iunie 1998SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1060/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1060 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1060/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu