Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1060 din 30 octombrie 1996

privind stabilirea programelor de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea unitatilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 20 noiembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, actualizata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba programele elaborate de unitatile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala privind organizarea si conducerea contabilitatii cantitativ si valoric pentru bunurile aflate in administrare, prevazute in anexele nr. 1 - 7.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Prezenta hotarare se aplica in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul de Justitie - Directia generala a penitenciarelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

                         Ministrul apararii nationale,
                         Gheorghe Tinca

                         Ministru de interne,
                         Doru Ioan Taracila

                         p. Ministrul justitiei,
                         Adrian Duta,
                         secretar de stat

                         p. Directorul
                         Serviciului Roman de Informatii,
                         Popescu Ion

                         p. Directorul
                         Serviciului de Informatii Externe,
                         general de divizie
                         Constantin Filineanu

                         p. Directorul
                         Serviciului de Protectie si Paza,
                         general de brigada
                         Nicolae Banuta

                         Directorul Serviciului
                         de Telecomunicatii Speciale,
                         general de brigada
                         ing. Tiberiu Lopatita

    ANEXA 1

                               PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

    1. Numirea unei comisii centrale conduse de un secretar de stat, care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 martie 1997

    3. Primirea normelor si instructiunilor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    4. Elaborarea normelor tehnice interne in conformitate cu cerintele contabilitatii cantitativ-valorice.
    Termen: 31 octombrie 1997

    5. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 decembrie 1997

    6. Pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    7. Experimentarea noului sistem contabil la unele unitati reprezentative din armata.
    Termen: 1 aprilie - 31 decembrie 1998

    8. Desfasurarea activitatilor legate de inventarierea si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    9. Asigurarea dotarii cu tehnica de calcul si a produselor informatice necesare.
    Termen: 30 septembrie 1998

    10. Trecerea la evidenta cantitativ-valorica a bunurilor materiale din Ministerul Apararii Nationale.
    Termen: 1 ianuarie 1999

    ANEXA 2

                             PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Ministerului de Interne

    1. Numirea unei comisii centrale conduse de un secretar de stat, care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru organizarea si conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 martie 1997

    3. Primirea normelor si instructiunilor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    4. Elaborarea normelor tehnice interne in conformitate cu cerintele contabilitatii cantitativ-valorice.
    Termen: 31 octombrie 1997

    5. Stabilirea structurilor organizatorice necesare organizarii si conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 decembrie 1997

    6. Pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    7. Asigurarea dotarii cu tehnica de calcul, cu produsele informatice necesare si cu imprimatele tipizate specifice evidentei cantitativ-valorice a bunurilor materiale.
    Termen: 30 iunie 1998

    8. Experimentarea noului sistem contabil la unele unitati reprezentative.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    9. Desfasurarea activitatilor legate de inventarierea si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    ANEXA 3

                               PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Ministerului Justitiei - Directia generala a penitenciarelor

    1. Numirea unei comisii centrale care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    3. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 august 1997

    4. Inaintarea propunerilor privind restructurarea statelor de organizare din unitatile subordonate Directiei generale a penitenciarelor, in vederea aprobarii lor de catre Ministerul Justitiei.
    Termen: 30 septembrie 1997

    5. Initierea cursurilor de contabilitate pentru angajatii din sectoarele logistica si financiar.
    Termen: 31 iulie 1997

    6. Obtinerea formularelor tipizate necesare trecerii la forma de evidenta cantitativ-valorica.
    Termen: 31 iulie 1997

    7. Inceperea actiunii de inventariere generala si evaluare a bunurilor patrimoniului.
    Termen: 1 iunie - 31 decembrie 1998

    8. Experimentarea noului sistem contabil la anumite unitati reprezentative subordonate Directiei generale a penitenciarelor.
    Termen: 1 februarie - 31 august 1998

    9. Analiza modului de desfasurare a actiunii si propuneri de inlaturare a neajunsurilor ce s-au ivit, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii.
    Termen: 30 septembrie 1998

    ANEXA 4

                                PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii

    1. Numirea unei comisii centrale, care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Inventarierea generala a bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, pieselor de schimb cu miscare lenta.
    Termen: 31 decembrie 1996

    3. Elaborarea Normelor privind evidenta contabila in unitatile Serviciului Roman de Informatii.
    Termen: 31 octombrie 1997

    4. Primirea normelor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 noiembrie 1997

    5. Evaluarea bunurilor materiale pe baza normelor elaborate, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Termen: 31 decembrie 1997

    6. Intocmirea aplicatiilor de prelucrare automata a datelor de evidenta.
    Termen: 31 decembrie 1997

    7. Analiza schemelor organizatorice ale compartimentelor financiare si de logistica si dimensionarea acestora in functie de necesitati.
    Termen: 30 iunie 1997

    8. Asigurarea necesarului de imprimate tipizate specifice evidentei cantitativ-valorice.
    Termen: 30 septembrie 1998

    9. Organizarea de cursuri de pregatire privind evidenta cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    10. Aplicarea in paralel cu evidenta actuala a normelor de evidenta cantitativ-valorica la un numar de 12 unitati.
    Termen: 1 ianuarie 1998

    11. Trecerea la evidenta cantitativ-valoric a bunurilor in unitatile Serviciului Roman de Informatii.
    Termen: 1 ianuarie 1999

    ANEXA 5

                              PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe

    1. Numirea unei comisii care sa asigure coordonarea si realizarea implementarii noului sistem de contabilitate.
    Termen: 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 mai 1997

    3. Elaborarea normelor tehnice interne de organizare si conducere a contabilitatii pe categorii de bunuri si structuri (armament, munitii, tehnica de lupta si operativa, alte mijloace fixe, obiecte de inventar, alte materiale).
    Termen: 31 decembrie 1997

    4. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, a atributiilor-cadru specifice si suplimentarea schemelor de organizare in functie de necesitati.
    Termen: 31 decembrie 1997

    5. Incadrarea, pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la evidenta contabila cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    6. Proiectarea sistemului informatic privind evidenta contabila cantitativ-valorica si dotarea cu tehnica de calcul.
    Termen: 30 iunie 1998

    7. Asigurarea necesarului de imprimate tipizate, specifice evidentei contabile cantitativ-valorice.
    Termen: 30 iunie 1998

    8. Inventarierea generala si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    9.  Experimentarea noului sistem contabil la unele gestiuni.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    10. Trecerea la evidenta contabila cantitativ-valorica a bunurilor materiale din Serviciul de Informatii Externe.
    Termen: 1 ianuarie 1999

    ANEXA 6

                              PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza

    1. Numirea unei comisii centrale care sa asigure coordonarea si realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 martie 1997

    3. Primirea normelor si instructiunilor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    4. Elaborarea normelor tehnice interne in conformitate cu cerintele contabilitatii cantitativ-valorice.
    Termen: 31 octombrie 1997

    5. Asigurarea dotarii cu tehnica de calcul si a produselor informatice necesare.
    Termen: 30 septembrie 1997

    6. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 decembrie 1997

    7. Pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    8. Experimentarea noului sistem contabil in paralel cu actualul sistem.
    Termen: 1 aprilie - 31 decembrie 1998

    9. Desfasurarea activitatilor legate de inventarierea si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    10. Trecerea la evidenta cantitativ-valorica a bunurilor materiale din Serviciul de Protectie si Paza.
    Termen: 1 ianuarie 1999

    ANEXA 7

                             PROGRAM
de trecere la evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

    1. Numirea unei comisii centrale coordonate de un subsecretar de stat, care sa asigure realizarea noului sistem de contabilitate.
    Termen: 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

    2. Elaborarea si redactarea proiectului de norme proprii pentru conducerea contabilitatii cantitativ si valoric si inaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finantelor.
    Termen: 31 martie 1997

    3. Primirea normelor si instructiunilor avizate de Ministerul Finantelor.
    Termen: 30 aprilie 1997

    4. Elaborarea normelor tehnice interne in conformitate cu cerintele contabilitatii cantitativ-valorice.
    Termen: 31 octombrie 1997

    5. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitatii conform noilor norme, precum si a atributiilor-cadru specifice.
    Termen: 31 decembrie 1997

    6. Selectionarea si incadrarea cu personal a posturilor infiintate pentru noua structura organizatorica.
    Termen: 1 septembrie 1998

    7. Pregatirea si instruirea personalului implicat in activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valorica.
    Termen: 30 iunie 1998

    8. Experimentarea noului sistem contabil in cadrul unei directii centrale si in 5 oficii judetene de telecomunicatii speciale.
    Termen: 1 iulie 1998

    9. Desfasurarea activitatilor legate de inventarierea si evaluarea bunurilor materiale aflate in evidenta.
    Termen: 1 iulie - 31 decembrie 1998

    10. Completarea dotarii cu tehnica de calcul si cu produsele informatice necesare.
    Termen: 30 iunie 1998SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1060/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1060 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1060/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu