E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1038 1996 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 590 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 4 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 5 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 6 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 7 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 8 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 9 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 12 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 14 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 15 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Articolul 4 din actul Hotărârea 1038 1996 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 98 1999
Hotărârea 1038 1996 in legatura cu articolul 3 din actul Ordonanţa 101 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 1038 1996 modificat de articolul 10 din actul Legea 154 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1038 din 28 octombrie 1996

privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din 12 noiembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, finantata integral de la bugetul de stat.
    (2) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie aplica reglementarile legale in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
    Art. 2
    (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, asimilat, ca salarizare, cu functia de secretar de stat si, respectiv, subsecretar de stat, ambii numiti prin decizie a primului-ministru. Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este ordonator principal de credite bugetare.
    (2) Structura organizatorica a Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este prevazuta in anexa nr. 1.
    In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii si birouri.
    (3) Pe langa presedinte functioneaza un colegiu consultativ, format din reprezentanti ai ministerelor si institutiilor publice interesate, care organizeaza si executa cadastre de specialitate, precum si specialisti in domeniu din invatamantul superior de specialitate.
    (4) Presedintele Colegiului consultativ este presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. Componenta Colegiului consultativ se stabileste prin ordin al presedintelui, cu acordul organismelor (institutiilor publice) reprezentate. Regulamentul de functionare a Colegiului consultativ se aproba prin ordin al presedintelui.
    (5) Presedintele conduce intreaga activitate a Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, pe care il reprezinta in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
    Presedintele poate da imputerniciri de reprezentare si altor persoane din cadrul oficiului.
    (6) Pentru indeplinirea atributiilor Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, presedintele emite ordine, norme si instructiuni.
    Art. 3
    Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 4
    Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este de 130, exclusiv demnitarii. In anul 1996 se vor incadra cu personal 73 de posturi.
    Art. 5
    (1) Unitatile din subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se aproba prin ordin al presedintelui.
    Numarul de posturi pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al presedintelui, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitatile din subordine, precum si atributiile acestora se stabilesc si se aproba prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    Art. 6
    Cu numarul de 443 de posturi aprobat Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie pentru anul 1996 se diminueaza numarul maxim de posturi prevazut Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 480/1994, cu completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 6 septembrie 1994.
    Art. 7
    Statele de functii pentru aparatul propriu si unitatile subordonate Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se aproba de presedintele acestuia, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
    Art. 8
    (1) Fondurile necesare desfasurarii activitatii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si unitatilor subordonate se stabilesc anual prin bugetul de stat.
    (2) Cheltuielile de organizare si functionare pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie pentru anul 1996 se asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in limita sumei de 828 milioane lei, potrivit destinatiilor prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 9
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se face potrivit anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata.
    Salarizarea personalului din oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata.
    Personalul incadrat in Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru se salarizeaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 281/1993, cu modificarile aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata.
    Art. 10
    (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita si de a primi, precum si obligatia de a transmite la cerere, din partea acestora, datele si informatiile necesare realizarii atributiilor.
    (2) Impreuna cu ministerele care raspund de cadastrele de specialitate si cu Ministerul Justitiei, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie stabileste metodologia privind evidenta cadastrala tehnica, economica si juridica, inscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.
    Art. 11
    Cheltuielile necesare pentru intretinerea si dezvoltarea lucrarilor geodezice, cartografice si de cadastru general la nivel national se asigura prin bugetul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    Art. 12
    (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie are in dotare un parc auto stabilit potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Pentru activitatile specifice, unitatile subordonate Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie au in dotare un parc auto, potrivit anexei nr. 4.
    Art. 13
    Autoritatile administratiei publice locale vor asigura conditiile pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatilor organelor teritoriale ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si spatiile de lucru necesare.
    Art. 14
    Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie poate accepta donatii si contributii, in conditiile legii.
    Art. 15
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Secretariatul General al Guvernului
                         Mihai Unghianu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

                         p. Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Dorel Mustatea,
                         secretar de stat

                         Secretar de stat
                         seful Departamentului pentru
                         Administratie Publica Locala,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 130 (exclusiv demnitarii)

            OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

                        ____________
                       | PRESEDINTE |
                       |____________|              ________________
                              |             ______|   Consilieri   |
                              |            |      |________________|
                              |            |       ________________________
                              |------------|------| Legislatie, contencios |
                              |            |      |________________________|
                              |            |      ___________________________
                              |            |_____| Control financiar propriu |
                              |                  |___________________________|
                              |
                       _______|________
                      | VICEPRESEDINTE |
                      |________________|
                              |
                              |
      ________________________|_______________________________________
     |                 |                  |               |           |
 ____|_________   _____|_________   ______|_____   _______|_   _______|_____
|Inspectia de  | |Directia       | |Directia    | |Directia | |Directia     |
|stat pentru   | |generala       | |generala    | |generala | |generala     |
|cadastru,     | |economica,     | |geodezie si | |cadastru | |cadastre de  |
|geodezie si   | |financiara si  | |cartografie | |general  | |specialitate |
|cartografie*) | |administrativa | |            | |         | |             |
|______________| |_______________| |____________| |_________| |_____________|

    *) Se organizeaza la nivel de directie generala.

    ANEXA 2

                                UNITATILE
care functioneaza in subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

    Unitati finantate integral de la bugetul de stat:
    - Oficii de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea, municipiul Bucuresti - Ilfov.
    Numarul maxim de posturi: 1.230
    In anul 1996 se vor incadra cu personal 370 de posturi.
    - Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru Bucuresti.
    Numarul maxim de posturi: 500
    In anul 1996 se vor incadra cu personal 200 de posturi.

    NOTA:
    Sediul oficiilor judetene este in municipiile resedinta de judet.

    ANEXA 3

                              CHELTUIELILE
de organizare si functionare in anul 1996 ce se asigura Oficiului National
de Cadastru, Geodezie si Cartografie din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

    - Capitolul 69.01 "Alte actiuni economice"
      - Cheltuieli TOTAL                           578 milioane lei
         Cheltuieli curente                        528 milioane lei
          - cheltuieli de personal                 428 milioane lei
          - cheltuieli materiale si servicii       100 milioane lei
         Cheltuieli de capital                      50 milioane lei
    - Capitolul 71.01 "Cercetare stiintifica"
      - Cheltuieli TOTAL                           250 milioane lei
         Cheltuieli curente                        220 milioane lei
          - cheltuieli de personal                 190 milioane lei
          - cheltuieli materiale si servicii        30 milioane le
         Cheltuieli de capital                      30 milioane lei
     _______________________________________________________________
     TOTAL CHELTUIELI:                             828 milioane lei
     _______________________________________________________________

    ANEXA 4

           NUMARUL DE AUTOTURISME SI CONSUMUL LUNAR DE CARBURANTI
pentru activitati specifice ce urmeaza a se desfasura in cadrul unitatilor
subordonate Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

    1. La oficiile de cadastru, geodezie si      1 autoturism pentru
    cartografie judetene si al municipiului      parcul auto comun si
    Bucuresti                                    2 autolaboratoare

    2. La Institutul de Geodezie,                2 autoturisme pentru
    Fotogrammetrie, Cartografie si               parcul auto comun si
    Cadastru                                     8 autolaboratoare

    3. Consumul lunar de carburanti
    (litri/luna/vehicul)
    - Institutul de Geodezie,
    Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru      300
    - Oficiile de cadastru, geodezie si
    cartografie judetene si al municipiului
    Bucuresti                                    250

    NOTA:
    Nu se considera depasire la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autoturisme aprobat pentru fiecare unitate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1038/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1038 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu