Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1018 din 20.12.2018

privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019SmartCity1

În considerarea art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 191 din 11.11.2015 privind solicitarea trecerii unui imobil teren din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea Aeroportului Internaţional Baia Mare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, constând în teren, aflat în administrarea Aeroclubului României, prevăzut în anexa nr. 1, identificat cu nr. MFP 35464. Articolul 2
(1) Se aprobă divizarea bunului imobil în vederea schimbării codificării pentru fiecare dintre cele 5 parcele dezmembrate inventariate cu nr. MFP 35464, pentru a reflecta situaţia reală de fapt şi a asigura corespondenţa între situaţia din teren şi situaţia din inventar.
(2) Se aprobă modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorilor de inventar ale imobilului constând în teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 35464, potrivit datelor de identificare şi valorilor de inventar prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Se aprobă trecerea unor părţi din imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral la Aeroportul Internaţional Baia Mare.
(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public judeţean.
(3) Imobilele transmise potrivit alin. (1) nu pot fi trecute din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului.
Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5În cazul în care obiectivul prevăzut la art. 3 nu este realizat în termen de un an de la data semnării protocolului de predare-preluare, imobilele menţionate la art. 3 şi prevăzute în anexa nr. 3 revin de drept în proprietatea publică a statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 6Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Lucian Şova p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sirma Caraman, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar

Nr. MFP Cod clasificaţie Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii Valoare de inventar (lei) Situaţie juridică Tip bun
Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35464 8.20.01 Teren pistă zbor + incintă A/T Baia Mare S = 303.827 mp Persoane particulare, Aeroportul Baia Mare Ţara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5 1976 19.315.923 Încheierea din 6.12.1976 a Notariatului de Stat Judeţean Maramureş Baia Mare din Dosarul CF nr. 2079/1976; înscris în CF nr. 51970/ nr. cadastral 51970; CF nr. 54723/ nr. cadastral 54723; CF nr. 54724/ nr. cadastral 57724; CF nr. 54725/ nr. cadastral 54725; CF nr. 54726/ nr. cadastral 54726 În administrare Imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, rezultate din divizarea bunului cu nr. MFP 35464, la care se modifică codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar

Nr. crt. Nr. MFP Cod clasificaţie vechi Cod clasificaţie nou Denumire Adresa Elemente-cadru de descriere tehnică Valoare de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 35464 8.20.01 8.20.09 Teren aferent hangarelor Ţara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5 Steren = 14.122 mp compus din: 1.944 mp - înscris în cartea funciară nr. 54723; 6.606 mp - înscris în cartea funciară nr. 54724; 5.572 mp - înscris în cartea funciară nr. 54725 897.811,80
2 Se va atribui nr. MFP nou. 8.20.01 8.20.07 Pistă înierbată cu teren aferent Ţara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 6 Steren = 289.705 mp compus din: 264.891 mp - înscris în cartea funciară nr. 54726; 24.814 mp - înscris în cartea funciară nr. 51970 18.418.111,20

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral la Aeroportul Internaţional Baia Mare

Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscală Persoana juridică la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscală Caracteristici tehnice imobil Cod de clasificare Valoare de inventar (RON) Nr. MFP
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul Maramureş Statul român, Aeroclubul României CUI 4266944 Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral Teren intravilan în suprafaţă de 6.606 m2 Număr cadastral: 54724 CF: 54724 Vecinătăţi: - N - Str. 66; - E - S.C. TRANSBOTA - S.R.L.; - S - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană; - V - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare. 8.20.09 419.979 35464 parţial
2 Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul Maramureş Statul român, Aeroclubul României CUI 4266944 Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral Teren intravilan în suprafaţă de 5.572 m2 Număr cadastral: 54725 CF: 54725 Vecinătăţi: - N - S.C. TRANSBOTA - S.R.L. şi Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană; - E - proprietăţi private (8 persoane fizice) - S - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare; - V - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană. 8.20.09 354.242 35464 parţialSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1018/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1018 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Bună ziua, Sunteți un om de afaceri sau o femeie? Aveți nevoie de un împrumut de urgență? Afacerea sau proiectul dvs. necesită finanțare sau aveți nevoie de bani pentru a cumpăra o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă achita datoria? Și ați fost atât de greu să obțineți un împrumut de la băncile locale sau de la alte instituții financiare? Dacă răspunsul dvs. este da, vă sfătuiesc să contactați compania Global Finance prin (globalfinancingfund@gmail.com)   Compania Global Finance este o organizație globală de creditare dedicată furnizării de credite de numerar rapide, securizate și negarantate persoanelor fizice și companiilor la o rată a dobânzii subvenționată de 2,5%. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare din întreaga lume. Când aplicați cu noi, solicitați o companie de încredere care vă îngrijește de nevoile dvs. de finanțare. Vom avea grijă de voi în întregul proces. ** OFERIM TOATE SERVICIILE DE ÎMPRUMUT ** Pentru a afla mai multe despre finanțarea de la Global Finance, contactați-ne prin e-mail sau cu numărul WhatsApp de mai jos. Email: (globalfinancingfund@gmail.com) sau (reply.globalfinance@gmail.com) WhatsApp: (+17722073517) Așteptăm înainte să vă auzim cât mai curând posibil.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1018/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu