Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1018 din 20.12.2018

privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019SmartCity1

În considerarea art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 191 din 11.11.2015 privind solicitarea trecerii unui imobil teren din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea Aeroportului Internaţional Baia Mare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, constând în teren, aflat în administrarea Aeroclubului României, prevăzut în anexa nr. 1, identificat cu nr. MFP 35464. Articolul 2
(1) Se aprobă divizarea bunului imobil în vederea schimbării codificării pentru fiecare dintre cele 5 parcele dezmembrate inventariate cu nr. MFP 35464, pentru a reflecta situaţia reală de fapt şi a asigura corespondenţa între situaţia din teren şi situaţia din inventar.
(2) Se aprobă modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorilor de inventar ale imobilului constând în teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 35464, potrivit datelor de identificare şi valorilor de inventar prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Se aprobă trecerea unor părţi din imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral la Aeroportul Internaţional Baia Mare.
(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public judeţean.
(3) Imobilele transmise potrivit alin. (1) nu pot fi trecute din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului.
Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5În cazul în care obiectivul prevăzut la art. 3 nu este realizat în termen de un an de la data semnării protocolului de predare-preluare, imobilele menţionate la art. 3 şi prevăzute în anexa nr. 3 revin de drept în proprietatea publică a statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 6Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Lucian Şova p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sirma Caraman, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar

Nr. MFP Cod clasificaţie Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii Valoare de inventar (lei) Situaţie juridică Tip bun
Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35464 8.20.01 Teren pistă zbor + incintă A/T Baia Mare S = 303.827 mp Persoane particulare, Aeroportul Baia Mare Ţara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5 1976 19.315.923 Încheierea din 6.12.1976 a Notariatului de Stat Judeţean Maramureş Baia Mare din Dosarul CF nr. 2079/1976; înscris în CF nr. 51970/ nr. cadastral 51970; CF nr. 54723/ nr. cadastral 54723; CF nr. 54724/ nr. cadastral 57724; CF nr. 54725/ nr. cadastral 54725; CF nr. 54726/ nr. cadastral 54726 În administrare Imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, rezultate din divizarea bunului cu nr. MFP 35464, la care se modifică codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar

Nr. crt. Nr. MFP Cod clasificaţie vechi Cod clasificaţie nou Denumire Adresa Elemente-cadru de descriere tehnică Valoare de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 35464 8.20.01 8.20.09 Teren aferent hangarelor Ţara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5 Steren = 14.122 mp compus din: 1.944 mp - înscris în cartea funciară nr. 54723; 6.606 mp - înscris în cartea funciară nr. 54724; 5.572 mp - înscris în cartea funciară nr. 54725 897.811,80
2 Se va atribui nr. MFP nou. 8.20.01 8.20.07 Pistă înierbată cu teren aferent Ţara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 6 Steren = 289.705 mp compus din: 264.891 mp - înscris în cartea funciară nr. 54726; 24.814 mp - înscris în cartea funciară nr. 51970 18.418.111,20

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral la Aeroportul Internaţional Baia Mare

Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscală Persoana juridică la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscală Caracteristici tehnice imobil Cod de clasificare Valoare de inventar (RON) Nr. MFP
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul Maramureş Statul român, Aeroclubul României CUI 4266944 Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral Teren intravilan în suprafaţă de 6.606 m2 Număr cadastral: 54724 CF: 54724 Vecinătăţi: - N - Str. 66; - E - S.C. TRANSBOTA - S.R.L.; - S - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană; - V - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare. 8.20.09 419.979 35464 parţial
2 Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul Maramureş Statul român, Aeroclubul României CUI 4266944 Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral Teren intravilan în suprafaţă de 5.572 m2 Număr cadastral: 54725 CF: 54725 Vecinătăţi: - N - S.C. TRANSBOTA - S.R.L. şi Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană; - E - proprietăţi private (8 persoane fizice) - S - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare; - V - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană. 8.20.09 354.242 35464 parţialSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1018/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1018 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 564 2018
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 994 2004
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1018/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu