Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1018 din 20.12.2018

privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07 ianuarie 2019SmartCity1

În considerarea art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 191 din 11.11.2015 privind solicitarea trecerii unui imobil teren din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea Aeroportului Internaţional Baia Mare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, constând în teren, aflat în administrarea Aeroclubului României, prevăzut în anexa nr. 1, identificat cu nr. MFP 35464. Articolul 2
(1) Se aprobă divizarea bunului imobil în vederea schimbării codificării pentru fiecare dintre cele 5 parcele dezmembrate inventariate cu nr. MFP 35464, pentru a reflecta situaţia reală de fapt şi a asigura corespondenţa între situaţia din teren şi situaţia din inventar.
(2) Se aprobă modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorilor de inventar ale imobilului constând în teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 35464, potrivit datelor de identificare şi valorilor de inventar prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Se aprobă trecerea unor părţi din imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral la Aeroportul Internaţional Baia Mare.
(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public judeţean.
(3) Imobilele transmise potrivit alin. (1) nu pot fi trecute din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului.
Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5În cazul în care obiectivul prevăzut la art. 3 nu este realizat în termen de un an de la data semnării protocolului de predare-preluare, imobilele menţionate la art. 3 şi prevăzute în anexa nr. 3 revin de drept în proprietatea publică a statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 6Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Lucian Şova p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sirma Caraman, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar

Nr. MFP Cod clasificaţie Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii Valoare de inventar (lei) Situaţie juridică Tip bun
Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35464 8.20.01 Teren pistă zbor + incintă A/T Baia Mare S = 303.827 mp Persoane particulare, Aeroportul Baia Mare Ţara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5 1976 19.315.923 Încheierea din 6.12.1976 a Notariatului de Stat Judeţean Maramureş Baia Mare din Dosarul CF nr. 2079/1976; înscris în CF nr. 51970/ nr. cadastral 51970; CF nr. 54723/ nr. cadastral 54723; CF nr. 54724/ nr. cadastral 57724; CF nr. 54725/ nr. cadastral 54725; CF nr. 54726/ nr. cadastral 54726 În administrare Imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, rezultate din divizarea bunului cu nr. MFP 35464, la care se modifică codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar

Nr. crt. Nr. MFP Cod clasificaţie vechi Cod clasificaţie nou Denumire Adresa Elemente-cadru de descriere tehnică Valoare de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 35464 8.20.01 8.20.09 Teren aferent hangarelor Ţara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5 Steren = 14.122 mp compus din: 1.944 mp - înscris în cartea funciară nr. 54723; 6.606 mp - înscris în cartea funciară nr. 54724; 5.572 mp - înscris în cartea funciară nr. 54725 897.811,80
2 Se va atribui nr. MFP nou. 8.20.01 8.20.07 Pistă înierbată cu teren aferent Ţara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 6 Steren = 289.705 mp compus din: 264.891 mp - înscris în cartea funciară nr. 54726; 24.814 mp - înscris în cartea funciară nr. 51970 18.418.111,20

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral la Aeroportul Internaţional Baia Mare

Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscală Persoana juridică la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscală Caracteristici tehnice imobil Cod de clasificare Valoare de inventar (RON) Nr. MFP
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul Maramureş Statul român, Aeroclubul României CUI 4266944 Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral Teren intravilan în suprafaţă de 6.606 m2 Număr cadastral: 54724 CF: 54724 Vecinătăţi: - N - Str. 66; - E - S.C. TRANSBOTA - S.R.L.; - S - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană; - V - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare. 8.20.09 419.979 35464 parţial
2 Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul Maramureş Statul român, Aeroclubul României CUI 4266944 Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral Teren intravilan în suprafaţă de 5.572 m2 Număr cadastral: 54725 CF: 54725 Vecinătăţi: - N - S.C. TRANSBOTA - S.R.L. şi Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană; - E - proprietăţi private (8 persoane fizice) - S - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare; - V - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană. 8.20.09 354.242 35464 parţialSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1018/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1018 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1018/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu