Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4271 din 29.05.2012

privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 07 iunie 2012SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ,în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 1 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 2. În anexa nr. 4, la articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)aplicaţia EDUSAL - care poate fi descărcată de pe pagina dedicată acestui scop a portalului EDUSAL împreună cu manualul de utilizare aferent.Aplicaţia EDUSAL permite reţinerea cotizaţiei sindicale, în maximum 1% din venitul brut realizat, a contribuţiilor şi ratelor la Casa de Ajutor Reciproc şi bănci. Reţinerea cotizaţiei sindicale se face la solicitarea scrisă a membrilor de sindicat, înregistrată la unitatea de învăţământ, la începutul fiecărui an şcolar. În solicitarea scrisă se vor preciza: suma/procentul de cotizaţie şi baza de calcul, sindicatul - denumirea, contul, banca - către care urmează a se efectua plata. Modificările intervenite în cursul anului şcolar (înscrieri/retrageri, modificări de cont bancar) se vor face în scris de către membrul de sindicat. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, Liviu Marian Pop Ministrul delegat pentru administraţie, Victor Paul Dobre Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4.576/230/2.445/2011) STAT DE PLATĂ pe luna LL.AAAA Unitate de învăţământ: Cod SIRUES: Cod fiscal: Stare stat de plată: (în lucru/trimis/validat/respins) Număr zile lucrătoare:

Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
Categorie personal - didactic
Număr curent Nume şi prenume Funcţia de bază Cod numeric personal Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevăzători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] Zile concediu de odihnă/Indemni-zaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/ Indemnizaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate/Indem-nizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale
XXXXXX X X X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total categorie didactic: X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Categorie personal - didactic - auxiliar
Număr curent Nume şi prenume Funcţia Cod numeric personal Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevăzători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] Zile concediu de odihnă/Indemni-zaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/Indemni-zaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţional Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
unic de asigurări sociale de sănătate/Indem-nizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale
XXXXXX X X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X
Total categorie didactic - auxiliar: X X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X
Categorie personal - nedidactic
Număr curent Nume şi prenume Funcţia Cod numeric personal Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizaţie conducere Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii Învăţământ special compensaţii Salariu bază realizat Spor model Indemnizaţie zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiţii periculoase Control financiar preventiv Spor nevăzători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] Zile concediu de odihnă/Indemni-zaţie concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/Indemni-zaţii concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate/Indem-nizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale/ Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale Sume examene naţionale Sume corecţii Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuţie individuală şomaj (0,5%) Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferenţe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
XXXXXX X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X
XXXXXXXXXXXXX X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total categorie nedidactic: X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total: X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X

RECAPITULAŢIE STAT SALARII pe luna LL.AAAA

Număr curent Explicaţii Total
1 Salarii brute (salariul de bază şi alte drepturi incluse în salariul de bază) X
2 Sporuri în afara salariului de bază, din care: X
2.1 Indemnizaţie predare simultană X
2.2 Spor condiţii vătămătoare X
2.3 Indemnizaţie zone izolate X
2.4 Practică pedagogică X
2.5 Control financiar preventiv X
2.6 Spor nevăzători X
2.7 Spor noapte X
2.8 Spor model X
3 Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] X
4 Indemnizaţii concedii de odihnă X
5 Indemnizaţii concedii medicale din fondul de salarii X
6 Indemnizaţii concedii medicale din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate X
7 Indemnizaţii concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
8 Plata cu ora X
9 Drepturi cumul X
10 Sume examene naţionale X
11 Alte drepturi X
12 5% Hotărâri judecătoreşti conform Legii nr. 230/2011 X
13 Total salarii brute X
14 Total contribuţii angajat, din care: X
14.1 Contribuţie individuală şomaj (0,5%) X
14.2 Contribuţie individuală asigurări sociale (10,5%) X
14.3 Contribuţie individuală asigurări de sănătate (5,5%) X
14.4 Impozit pe salarii (16%) X
15 Avans concediu de odihnă X
16 Total reţineri, din care: X
16.1 Pensie facultativă deductibilă X
16.2 Pensie alimentară X
16.3 Titluri executorii X
16,4 Debite X
16.5 Sindicat X
16.6 Rate bănci X
16.7 CAR X
17 Rest plată salarii, din care: X
17.1 pe card X
17.2 numerar X
18 Bază calcul contribuţie angajator fond şomaj X
19 Bază calcul contribuţie angajator asigurări sociale X
20 Bază calcul contribuţie fond de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
21 Bază calcul cotă de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii X
22 Bază calcul contribuţie angajator fond de sănătate X
23 Contribuţie angajator asigurări sociale (20,8%) X
24 Contribuţie la fondul de asigurări accidente de muncă şi boli profesionale X
25 Contribuţie angajator fond şomaj (0,5%) X
26 Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare (0,85%) X
27 Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii accidente de muncă şi boli profesionale (0,85%) X
28 Contribuţie angajator fond sănătate (5,2%) X
29 Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din bugetul de asigurări (5,5%) X
30 Contribuţie asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din fond salarii (5,5%) X
31 Vărsăminte persoane cu handicap (4%) x

Ordonator de credite, ........ ................ ................ ............... Ştampila unităţii Contabil-şef, ........ ................ ................ .........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4271/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4271 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu