Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1016 din  1 septembrie 2005

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 874 din 29 septembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 699 si nr. 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Timis":
    a) se abroga pozitiile nr. 6 si 7;
    b) la sectiunea I "bunuri imobile" se modifica urmatoarele pozitii:
    - pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Timisoara (Cioca Noua) CF nr. 137123 - Timisoara, nr. top 25062/2; 25063; 25064/2; 25065; 25067; 25068; 25061/9; 25062/1; 25064/1; 25069/3; 25069/1; 25069/2; 25066/1 - 7/1/1, in suprafata de 525.591 mp; CF nr. 13 - Timisoara cu nr. top 25152; 25153/1; 25147/1; 25148/1; 25150/1; 25151/1; 25146/1; 25147/2/1; 25148/2/1; 25151/2/1, in suprafata de 380.361 mp; CF nr. 2 - Timisoara cu nr. top 25145; 25147/2/2; 25148/2/2; 25149/2/2; 25150/2/2; 25151/2/2, in suprafata de 64.005 mp";
    - pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "str. 1 Mai nr. 2, CF nr. 15815 Timisoara, nr. top 1090; 1089/1/1/1; suprafata teren 4.836 mp";
    - pozitia nr. 5, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Bl. C.D. Loga nr. 58, CF nr. 292 Timisoara, nr. top 127, spatii cu alta destinatie cu 38,26% parti comune si 282/738 mp teren, Garaj nr. 2 cu 1,55% parti comune si 11/738 mp teren";
    - pozitia nr. 26, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "comuna Recas, Str. Uzinei nr. 324, CF nr. 4008 Recas, nr. top 4827/1 si 4827/2, suprafata construita 972 mp, suprafata teren 8.632 mp";
    - pozitia nr. 43, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Bl. C.D. Loga nr. 46 - 48 CF nr. 857 - Timisoara, nr. top 114 - 115 - 116/1; 99/2 - 101/1/2 - 113; 101/1/3 - 112/2 in suprafata de 10.944 mp; CF nr. 193 Timisoara nr. top 112/1 si 116/2 in suprafata de 1.241 mp";
    c) se completeaza cu pozitiile nr. 91 - 105, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
    2. La anexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Timisoara", la sectiunea I "Bunuri imobile" se introduc pozitiile nr. 1456 - 3677, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
    3. La anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Buzias":
    a) se abroga pozitiile nr. 37 si 46;
    b) se modifica pozitia nr. 101 coloana nr. 6, care va avea urmatorul cuprins: "4.406 mp";
    c) se introduce o noua pozitie, pozitia nr. 149, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.
    4. La anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta":
    a) se abroga pozitiile nr. 14, 25, 30, 38 si 41;
    b) se modifica urmatoarele pozitii:
    - pozitia nr. 6 - Str. Independentei, coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "lungime 364 m, latime 19 m, macadam";
    - pozitia nr. 18, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Str. 1 Mai nr. 34";
    - pozitia nr. 26, coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "aductiune Deta - 1.700 m; aductiune Jebel - 22.000 m; retea distributie Deta - 15.838 m; foraje - 13 buc.; camp foraj Deta - 11 buc.; camp foraj Jebel - 2 buc."; coloana nr. 7 va avea urmatorul cuprins: "1.348.431.429 lei";
    - pozitia nr. 27, coloana nr. 5 va avea urmatorul cuprins: "12.516 m"; coloana nr. 7 va avea urmatorul cuprins: "4.801.391.237 lei";
    - pozitia nr. 33, coloana nr. 4 va avea urmatorul cuprins: "CF nr. 643, nr. top 889 - 891/c/1/1", iar coloana nr. 5 "Teren 6.000 mp";
    - pozitia nr. 34, coloana nr. 4 va avea urmatorul cuprins: "CF nr. 911; nr. top 940/a/2/1/1/1", iar coloana nr. 5, "suprafata teren 11.080 mp";
    - pozitia nr. 39, coloana nr. 2 va avea urmatorul cuprins: "Birouri, magazii si garaje", coloana nr. 4, "nr. CF 71, nr. top 326 - 327/1/1/1", iar coloana nr. 5, "suprafata 148 mp";
    c) se completeaza cu pozitia nr. 42, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.
    5. La anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Faget" se modifica urmatoarele pozitii:
    - pozitia nr. 2 va avea urmatorul cuprins: coloana nr. 2 "Bloc locuinte cu 40 de apartamente, constructie S+P+4 si teren", coloana nr. 3 "oras Faget, str. Drumul Gladnei nr. 1, CF nr. 2124, nr. top 165/2, suprafata teren 2.760 mp, suprafata construita 588 mp, suprafata construita desfasurata 3.528 mp, coloana nr. 4 "terenul 1924 si constructia 2001", coloana nr. 5 "19.011.234.126", iar coloana nr. 6 "teren si constructii proprietate orasul Faget, sarcini: drept de folosinta gratuita pe durata existentei constructiei asupra 73,5 mp teren in favoarea Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice <<Electrica>> - S.A. - S.D.E.C. Timisoara";
    - pozitia nr. 88 va avea urmatorul cuprins: coloana nr. 2 "sediul Consiliului Local Faget si al Administratiei Finantelor Publice Faget, teren si 47,6 parti din cladirea S+P+2"; coloana nr. 3 "oras Faget, Calea Lugojului nr. 25, CF nr. 17, nr. top 1000/12/1/1; suprafata teren 6.190 mp, suprafata construita 313,7 mp, suprafata construita desfasurata 1.234,75 mp", coloana nr. 4 "terenul de la infiintare, iar constructia din 2002"; coloana nr. 5 "9.364.964.874", iar coloana nr. 6 "teren proprietate orasul Faget si constructie S+P+2 proprietate: 47,6 parti orasul Faget si 52,4 parti Directia Generala a Finantelor Publice - Administratia Finantelor Publice Faget".
    6. La anexa nr. 8 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Sannicolau Mare":
    a) se abroga pozitiile nr. 25 si 35;
    b) se modifica urmatoarele pozitii:
    - pozitia nr. 33, coloana nr. 2 va avea urmatorul cuprins: "cladire cu teren, Spitalul orasenesc si Substatia de ambulanta";
    - pozitia nr. 40, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "str. V. Babes nr. 8 - 10, CF nr. 1753, nr. top 811 - 812, CF nr. 445, nr. top 813 - 814/1, 813 - 814/2; 813 - 814/3; 813 - 814/4, in suprafata de 2.428 mp".
    7. La anexa nr. 9 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Balint" se introduc doua noi pozitii, pozitiile nr. 28 si 29, conform anexei nr. 5 la prezenta hotarare.
    8. La anexa nr. 13 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Becicherecu Mic" se abroga pozitiile nr. 3, 10, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 si 83.
    9. La anexa nr. 16 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Biled" se abroga pozitiile nr. 7, 9, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 si 59.
    10. La anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Carpinis":
    a) se abroga pozitiile nr. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 175, 181, 182 si 183;
    b) se introduce o noua pozitie, pozitia nr. 184, conform anexei nr. 6 la prezenta hotarare.
    11. La anexa nr. 22 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cenad" se abroga pozitia nr. 20.
    12. La anexa nr. 23 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cenei":
    a) se abroga pozitiile nr. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 si 114;
    b) se completeaza cu pozitia nr. 141, conform anexei nr. 7 la prezenta hotarare.
    13. La anexa nr. 24 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cheveresu Mare" se introduce o noua pozitie, pozitia nr. 12, conform anexei nr. 8 la prezenta hotarare.
    14. La anexa nr. 25 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciacova":
    a) se abroga pozitiile nr. 26, 27, 33, 34, 35, 36, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 92, 94, 97, 98, 99 si 101;
    b) se modifica:
    - titlul anexei, care va avea urmatorul cuprins: "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Ciacova";
    - pozitia nr. 31, coloana nr. 3, care va avea urmatorul cuprins: "L = 3,5 km modernizat", si coloana nr. 5 care va avea urmatorul cuprins: "843.402".
    15. La anexa nr. 27 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costeiu" se modifica:
    - pozitia nr. 15, coloana nr. 3, care va avea urmatorul cuprins: "CF 334, nr. top 117/1, S = 9.705 mp";
    - pozitia nr. 34, coloana nr. 3, care va avea urmatorul cuprins: "CF 26, nr. top 26, S = 1.900 mp".
    16. La anexa nr. 28 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Criciova" se abroga pozitia nr. 24.
    17. La anexa nr. 30 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Darova" se modifica pozitia nr. 10, coloana nr. 2, care va avea urmatorul cuprins: "Casa, curte si gradina si terenul aferent in suprafata de 4.316 mp".
    18. La anexa nr. 33 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrava" se abroga pozitiile nr. 6, 10, 12 si 15.
    19. La anexa nr. 35 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fardea":
    a) se abroga pozitiile nr. 18 si 33;
    b) se modifica pozitia nr. 7, coloana nr. 3, care va avea urmatorul cuprins: "Matnicu Mic - Dragsinesti L = 2 km, pietruit", si coloana nr. 5 care va avea urmatorul cuprins: "387.274".
    20. La anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gataia":
    a) se abroga pozitiile nr. 63, 64, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 si 211;
    b) se modifica titlul anexei, care va avea urmatorul cuprins: "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Gataia".
    21. La anexa nr. 42 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giera" se abroga pozitiile nr. 5, 7 si 8.
    22. La anexa nr. 43 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giroc" se abroga pozitiile nr. 24 si 43.
    23. La anexa nr. 44 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giulvaz":
    a) se modifica pozitia nr. 12 - Giulvaz;
    b) se modifica urmatoarele pozitii:
    - pozitia nr. 1, coloana nr. 2, care va avea urmatorul cuprins: "drum comunal 192 Ivanda - Gad";
    - pozitia nr. 9 - localitatea Rudna, coloana nr. 2, care va avea urmatorul cuprins: "loc de casa si gradina";
    - pozitia nr. 2 - Crai-Nou, coloana nr. 3, care va avea urmatorul cuprins: "L = 65 m - lemn".
    24. La anexa nr. 45 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jamu Mare":
    a) se abroga pozitiile nr. 6 si 17;
    b) se introduc pozitiile nr. 21 - 40, conform anexei nr. 9 la prezenta hotarare.
    25. La anexa nr. 46 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jebel" se abroga pozitiile nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25.
    26. La anexa nr. 48 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Liebling" se abroga pozitiile nr. 3, 5, 7, 12, 14 si 15.
    27. La anexa nr. 49 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lovrin":
    a) se abroga pozitiile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 si 67;
    b) se modifica urmatoarele pozitii:
    - pozitia nr. 19, coloana nr. 2 va avea urmatorul cuprins: "Parc 1 Mai - Lovrin nr. 238 si teren 19.920 mp", iar coloana nr. 3 "teren impadurit, parcelat cu alei, teren joaca copii, teren sport, 22 lampi pentru iluminat";
    - pozitia nr. 20, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "CF nr. 1669 Lovrin, nr. top 289 - 299, CF nr. 1279 Lovrin, nr. top 296 - 297/a; cladire, teren, retea distributie 2,4 km";
    - pozitia nr. 22 va avea urmatorul cuprins: coloana nr. 2 "Piata Lovrin, teren 12.500 mp + 14.400 mp piata. Piata Tomnatic 500 mp imprejmuita", iar coloana nr. 3 "Platforma betonata cu 30 mese din beton la Lovrin si 18 mese din beton la Tomnatic";
    - pozitia nr. 33, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "strazi asfaltate 1.700 m, strazi pietruite 5.100 m, strazi de pamant 1.150 m, trotuare pavate cu caramida 18.600 m, trotuare neamenajate 2.500 m, spatii verzi 15.900 mp".
    28. La anexa nr. 51 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Masloc" se abroga pozitiile nr. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 si 39.
    29. La anexa nr. 56 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nitchidorf" se abroga pozitiile nr. 4 si 7.
    30. La anexa nr. 57 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ohaba Lunga" se abroga pozitia nr. 12.
    31. La anexa nr. 59 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Peciu Nou" se abroga pozitiile nr. 39, 40, 50 si 51.
    32. La anexa nr. 63 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Racovita":
    a) se abroga pozitiile nr. 2, 9, 13, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48 si 49;
    b) se completeaza cu pozitia nr. 50, conform anexei nr. 10 la prezenta hotarare.
    33. La anexa nr. 64 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Recas":
    a) se abroga pozitiile nr. 4, 20 si 42;
    b) se modifica titlul anexei, care va avea urmatorul cuprins: "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Recas".
    34. La anexa nr. 65 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Remetea Mare" se abroga pozitia nr. 15.
    35. La anexa nr. 66 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sacosu Turcesc" se abroga pozitiile nr. 12 si 38.
    36. La anexa nr. 69 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sacalaz" se abroga pozitiile nr. 8, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 46, 48, 49, 110, 118, 148, 222, 223 si 230.
    37. La anexa nr. 70 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Secas" se abroga pozitia nr. 3.
    38. La anexa nr. 72 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sanpetru Mare":
    a) se abroga pozitiile nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 si 32;
    b) se modifica pozitia nr. 5, coloana nr. 3, care va avea urmatorul cuprins: "Sanpetru Mare, 19 bucati".
    39. La anexa nr. 73 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sag" se abroga pozitiile nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 si 30.
    40. La anexa nr. 74 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stiuca" se modifica urmatoarele pozitii:
    - pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "3+200-8+300";
    - pozitia nr. 11, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: "Stiuca nr. 112; CF 237, top 150";
    - pozitia nr. 22, coloana nr. 2 va avea urmatorul cuprins: "camin cultural in localitatea Zgribesti".
    41. La anexa nr. 76 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomesti":
    a) se abroga pozitiile nr. 9 si 10;
    b) se modifica pozitia nr. 14, coloana nr. 3, care va avea urmatorul cuprins: "Colonia Fabricii, CF 108 si 160, top 298 si 299/b, suprafata teren 6.737 mp".
    42. La anexa nr. 77 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Topolovatu Mare":
    a) se abroga pozitiile nr. 12, 17 si 30;
    b) se modifica pozitia nr. 16, coloana nr. 2, care va avea urmatorul cuprins: "teren statie sortat balast";
    c) se completeaza cu pozitiile nr. 46 - 53, conform anexei nr. 11 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Se atesta apartenenta la domeniul public al comunelor nou-infiintate in judetul Timis prin Legea nr. 84/2004, respectiv comunele Birda, Checea, Dudestii Noi, Fibis Ghilad, Gottlob, Iecea Mare, Parta, Padureni, Saravale, Sandra, Tomnatic, a bunurilor cuprinse in anexele nr. 12 - 23 la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 - 23*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 23 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe VladescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1016/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1016 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu