Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1002 din 25 iunie 2004

privind aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 iulie si 29 septembrie 2003 si la Zagreb la 31 iulie si 14 octombrie 2003, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru finantarea Proiectului "Facilitarea comertului si transportului in sud-estul Europei", semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 633 din 13 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 5 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru finantarea Proiectului "Facilitarea comertului si transportului in sud-estul Europei", semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000, aprobata prin Legea nr. 165/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba amendamentele convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 iulie si 29 septembrie 2003 si la Zagreb la 31 iulie si 14 octombrie 2003, intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru finantarea Proiectului "Facilitarea comertului si transportului in sud-estul Europei", semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 77/2000, aprobata prin Legea nr. 165/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         George Ciamba,
                         secretar de stat

    ROMANIA
    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice externe
    Catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
    In atentia doamnei Anca Dumitrescu
    De la: Stefan Petrescu, director general
    4 iulie 2003
    Ref.: Proiectul "Facilitarea comertului si transportului in sud-estul Europei" (Imprumut nr. 4560 RO)

    Stimata doamna Dumitrescu,
    Asa cum cunoasteti, in timpul misiunii de supervizare a Bancii Mondiale (10 - 14 februarie 2003), am convenit asupra necesitatii amendarii acordului de imprumut (AI) cu privire la:
    - cresterea procentului de cheltuieli din sumele imprumutului pentru categoria de "lucrari civile" de la 30% la 65%;
    - achizitionarea unui al treilea echipament de raze X pentru pilotul Constanta BCP;
    - anularea sumei ramase netrase din suma imprumutului;
    - solicitarea privind extinderea imprumutului, pentru a permite finalizarea lucrarilor civile.
    Asa cum a indicat misiunea, conducerea Bancii poate lua in considerare aceasta solicitare, cu conditia ca:
    (i) indicatorii de performanta la piloti sa se imbunatateasca in mod semnificativ;
    (ii) sa se semneze intre Directia Generala a Vamilor (DGV) si Politia de Frontiera (PF) un acord scris asupra reducerii inspectiei la Constanta;
    (iii) DGV sa introduca ASYCUDA pe baza de selectivitate la Constanta.
    Cu privire la cele de mai sus, DGV ne-a informat dupa cum urmeaza:
    1. A fost semnat in data de 26 martie 2003 un protocol pentru cooperare si o mai buna delimitare a responsabilitatilor intre vami si Politia de Frontiera.
    2. Instructiunile privind introducerea modulului de selectivitate la pilotul Constanta au fost pregatite si aprobate prin decizie de catre DGV in data de 1 aprilie 2003.
    3. In ceea ce priveste indicatorii de performanta, luand in considerare cifrele realizate pe primul trimestru al anului 2003 si comparandu-le cu cele prevazute, situatia este precum urmeaza:
    - la pilotul Constanta, indicatorii de performanta s-au imbunatatit semnificativ; timpul mediu de intrare este 81 de minute, spre deosebire de cel prevazut de maximum 120 de minute, agreat pentru septembrie 2003. In ceea ce priveste numarul de examinari, cifrele arata o tendinta descrescatoare de la 87% la 54% in aprilie. DGV face eforturi pentru micsorarea numarului de examinari prin revizuirea criteriilor de selectie, in vederea intrunirii procentului prevazut de 35% pentru septembrie 2003;
    - la pilotul Bacau, timpul de control vamal arata o tendinta descrescatoare, dar inca peste cele 75 de minute prevazute, spre deosebire de tinta de 60 de minute prevazuta a se atinge in septembrie 2003. Cifra numarului mediu al examinarilor pentru anul 2003 este 60%, spre deosebire de tinta prevazuta de realizat de 35% in septembrie 2003;
    - la pilotul Giurgiu, atat timpul mediu de intrare, cat si timpul mediu de iesire au avut o tendinta descrescatoare pe parcursul ultimelor doua trimestre in comparatie cu cifrele reale ale anului 2002; timpul mediu de intrare a scazut de la 83 de minute la 75 de minute, iar timpul mediu de iesire a scazut de la 63 de minute la 40 de minute. Desi programul de actiuni stabilit la sfarsitul misiunii de supervizare a BM, desfasurata in perioada 10 - 14 februarie 2003, si agreat cu DGV s-a indeplinit in proportie de 80%, cifrele sunt inca mai mari decat tinta de 20 de minute estimata pentru septembrie 2003. Aceasta situatie este in principiu datorata faptului ca Administratia Nationala a Drumurilor nu a luat inca masurile agreate cu BM referitoare la cantarirea selectiva a camioanelor.
    In ceea ce priveste numarul examinarilor, aceste cifre au descrescut in mod constant. Cifra medie in prezent este 19%, spre deosebire de tinta de 25% agreata pentru septembrie 2003.
    Pe baza celor de mai sus si in urma solicitarii Directiei Generale a Vamilor privind amendarea AI, va rugam prin prezenta sa fiti de acord cu amendarea AI dupa cum urmeaza:
    1. Amendarea anexei nr. 1 "Tragerea sumelor din imprumut", dupa cum urmeaza:
    - Categoria (1) "Lucrari" se va majora cu 1.500.000 USD, de la 1.300.000 USD la 2.800.000 USD, si procentul de finantare va fi marit de la 30% la 65%;
    - Categoria (2) "Bunuri" se va diminua cu 4.100.000 USD, de la 13.700.000 USD la 9.600.000 USD;
    - Categoria (3) "Servicii de consultanta si pregatire" se va diminua cu 280.000 USD, de la 400.000 USD la 120.000 USD;
    - Categoria (4) "Costuri operationale aditionale" se va mari cu 30.000 USD, de la 100.000 USD la 130.000 USD;
    - Categoria (5) "Refinantarea pregatirii Proiectului" se va diminua cu 70.000 USD, de la 100.000 USD la 30.000 USD;
    - Categoria (6) "Nealocate" se va diminua cu 1.500.000 USD, de la 1.500.000 USD la 0 USD.
    2. Anularea sumei de 4.420.000 USD din suma imprumutului
    3. Extinderea cu 6 luni a imprumutului si amendarea sectiunii 2.03 in mod corespunzator
    4. In acelasi timp, solicitam acordul Bancii Mondiale asupra achizitionarii unui echipament de raze X pentru pilotul Constanta BCP.
    Asteptam primirea Amendamentului nr. 2 la acordul de imprumut, inclusiv graficul de amortizare amendat.

                                  Cu stima,
                               Stefan Petrescu,
                               director general

    BANCA MONDIALA
    BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
    Asociatia de Dezvoltare Internationala
    Biroul Regional al Europei Centrale si de Sud
    Trg JF Kennedya 6B
    10000 Zagreb, Croatia
    31 iulie 2003
    Excelentei sale
    Mihai Nicolae Tanasescu
    Ministrul finantelor publice
    Ministerul Finantelor Publice
    Bucuresti, Romania
    Ref.: Proiectul "Facilitarea comertului si transportului in sud-estul Europei" - Acordul de imprumut nr. 4560 RO
    Anularea sumei ramase neutilizate din imprumut si extinderea datei de finalizare a imprumutului

    Stimate domnule ministru,
    Multumim pentru scrisoarea domnului Stefan Petrescu din data de 4 iulie 2003, prin care se solicita: (i) marirea procentului de tragere din imprumutul Bancii pentru lucrari civile de la 30% la 65%; (ii) acceptul Bancii in privinta achizitiei unui al treilea echipament mobil de raze X; (iii) extinderea cu 6 luni a datei de finalizare a imprumutului si (iv) anularea sumei ramase neutilizate, ca urmare a concluziilor si recomandarilor misiunii de supervizare si Aide-memoire-ului din februarie 2003. Sunt incantat sa confirm progresul facut de Autoritatea Nationala a Vamilor in imbunatatirea realizarii obiectivelor proiectului, introducerea selectivitatii si cooperarea la granita, in vederea facilitarii comertului si transportului. Prin prezenta se confirma urmatoarele:
    a) Ca urmare a sectiunii 6.03 din Conditiile generale, Banca anuleaza prin prezenta, la data de 4 iulie 2003, suma de 4.465.508,42 USD (de exemplu pentru categoria (2) "Bunuri" - 4.100.000; pentru categoria (3) "Servicii de consultanta si pregatire" - 280.000 USD; pentru categoria (5) "Refinantarea avansului de pregatire a Proiectului" - 85.508,42) echivalent din imprumut, iar comisioanele de angajament aferente acestor sume se vor acumula incepand cu 4 iulie 2003. Tabelul din scrisoarea urmatoare stabileste categoriile de articole care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor imprumutului fiecarei categorii si procentele de cheltuieli pentru articolele care vor fi astfel finantate din fiecare categorie, ca rezultat al anularii (modificarile sunt evidentiate cu caractere italice). Anexa nr. 3 "Graficul de amortizare" este in curs de revizuire de catre Banca ca rezultat al anularii, iar cifrele revizuite va vor fi trimise in scurt timp.
    b) Solicitarea pentru marirea procentului de tragere pentru lucrari civile de la 30% la 65% va face obiectul unui amendament separat la acordul de imprumut.
    c) Suntem de acord sa extindem data de finalizare a imprumutului la 30 iunie 2004 si nu avem obiectii cu privire la achizitia unui echipament mobil de raze X pentru Autoritatea Nationala a Vamilor, in functie de confirmarea de catre Guvernul dumneavoastra, pana la inceputul lunii august 2003, ca: (i) contractul de lucrari civile pentru reabilitarea punctului de trecere al frontierei Siret a fost semnat, in vederea finalizarii pana in luna iunie a anului viitor, si (ii) un nou personal de achizitii in cadrul echipei PIU, acceptabil Bancii, a fost angajat in vederea finalizarii pachetelor de achizitie ramase.

                                Cu stima,
                            Andrew N. Vorkink,
                                director
              Unitatea de tara pentru Europa Centrala si de Sud
                   Regiunea pentru Europa si Asia Centrala

    BANCA MONDIALA
    BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
    Asociatia de Dezvoltare Internationala
    Biroul Regional al Europei Centrale si de Sud
    Trg JF Kennedya 6B
    10000 Zagreb, Croatia
    31 iulie 2003
    Excelentei sale
    Mihai Nicolae Tanasescu
    Ministrul finantelor publice
    Ministerul Finantelor Publice
    Bucuresti, Romania
    Ref.: Imprumut nr. 4560 RO (Proiectul "Facilitarea comertului si
                               transportului in sud-estul Europei")
                               Amendament la acordul de imprumut

    Stimate domnule ministru,
    Cu referire la acordul de imprumut sus-mentionat (acordul de imprumut), incheiat intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), semnat la 7 iulie 2000, cu modificarile ulterioare, si la scrisoarea domnului Stefan Petrescu, director general al Directiei generale a finantelor publice externe, Ministerul Finantelor Publice, din data de 4 iulie 2003, prin care se solicitau anumite modificari la acordul de imprumut, dam curs solicitarii si prin prezenta amendam acordul de imprumut dupa cum urmeaza (modificarile sunt evidentiate cu caractere italice):
    - Tabelul mentionat in paragraful 1 al anexei nr. 1 "Tragerea sumelor din imprumut" este amendat pentru a se citi dupa cum urmeaza:
    "1. Tabelul de mai jos precizeaza categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din imprumut pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:
________________________________________________________________________________
                Categoria                  Suma alocata  % din cheltuielile care
                                           din imprumut  urmeaza sa fie
                                           (exprimata    finantate
                                           in USD)
________________________________________________________________________________
(1) Lucrari                                2.770.000     65%
(2) Bunuri                                 9.600.000     100% din cheltuielile
                                                         externe,
                                                         100% din cheltuielile
                                                         locale (costuri
                                                         ex-factory) si 84% din
                                                         cheltuielile pentru
                                                         alte pozitii
                                                         achizitionate pe plan
                                                         local
(3) Servicii de consultanta si instruire     120.000     100%
(4) Costuri operationale aditionale          130.000     100%
(5) Refinantarea pregatirii Proiectului       14.491,58  Suma datorata conform
                                                         sectiunii 2.02 (b) din
                                                         acest acord
(6) Nealocate                                      0
________________________________________________________________________________
    TOTAL:                                12.634.491,58"
________________________________________________________________________________

    Va rugam sa confirmati acordul dumneavoastra fata de acest amendament in numele Romaniei prin semnarea, datarea si returnarea unui exemplar al acestei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv la data primirii unei copii contrasemnate a acestei scrisori.

                                   Cu stima,
                               Andrew N. Vorkink,
                                   director
                      Unitatea de tara Europa Centrala si de Sud
                          Regiunea Europa si Asia Centrala

    CONFIRMAT:
    ROMANIA
    Prin Mihai Nicolae Tanasescu,
         ministrul finantelor publice,
         reprezentant autorizat
    Data: 29 septembrie 2003.

    BANCA MONDIALA
    BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
    Asociatia de Dezvoltare Internationala

    Biroul Regional al Europei Centrale si de Sud
    Trg JF Kennedya 6B
    10000 Zagreb, Croatia
    14 octombrie 2003

    Domnului Stefan Petrescu
    Director general
    Ministerul Finantelor Publice
    Bucuresti, Romania

    Proiectul "Facilitarea comertului si transportului in sud-estul Europei" (TTFSE)
    Imprumut nr. 4560 RO

    Stimate domnule Petrescu,
    Va transmitem alaturat graficul de amortizare revizuit pentru imprumutul sus-mentionat, care reflecta anularea sumei de 4.465.508,42 USD, valabila de la data de 4 iulie 2003.

                                 Cu stima,
                              Anca Dumitrescu,
                                 director
                    Unitatea de Energie si Infrastructura
                       Europa de Est si Asia Centrala

    Copie: Doamnei Silvia Savu, manager de proiect, Autoritatea Nationala a Vamilor

             BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
                             GRAFIC DE AMORTIZARE
                                 Sume in USD

    Tara: Romania                                Numarul imprumutului: BIRD 4560
    Imprumutat: Ministerul Finantelor Publice    Suma initiala: 17.100.000
    Prima data de plata a ratei de capital:      Anulari: 4.465.508,42
    15 octombrie 2005
    Ultima data de plata a ratei de capital:
    15 aprilie 2020

________________________________________________________________________________
    Data scadenta   Suma scadenta     Anulari/        Rambursari  Suma scadenta
                    initiala          Transferuri     anticipate  revizuita
________________________________________________________________________________
15 octombrie 2005      345.000,00       -90.100,00       0,00        254.900,00
15 aprilie 2006        355.000,00       -92.800,00       0,00        262.200,00
15 octombrie 2006      365.000,00       -95.400,00       0,00        269.600,00
15 aprilie 2007        380.000,00       -99.300,00       0,00        280.700,00
15 octombrie 2007      390.000,00      -101.900,00       0,00        288.100,00
15 aprilie 2008        405.000,00      -105.800,00       0,00        299.200,00
15 octombrie 2008      415.000,00      -108.400,00       0,00        306.600,00
15 aprilie 2009        430.000,00      -112.300,00       0,00        317.700,00
15 octombrie 2009      445.000,00      -116.300,00       0,00        328.700,00
15 aprilie 2010        460.000,00      -120.200,00       0,00        339.800,00
15 octombrie 2010      475.000,00      -124.100,00       0,00        350.900,00
15 aprilie 2011        490.000,00      -128.000,00       0,00        362.000,00
15 octombrie 2011      505.000,00      -131.900,00       0,00        373.100,00
15 aprilie 2012        520.000,00      -135.800,00       0,00        384.200,00
15 octombrie 2012      540.000,00      -141.100,00       0,00        398.900,00
15 aprilie 2013        555.000,00      -145.000,00       0,00        410.000,00
15 octombrie 2013      575.000,00      -150.200,00       0,00        424.800,00
15 aprilie 2014        595.000,00      -155.400,00       0,00        439.600,00
15 octombrie 2014      615.000,00      -160.700,00       0,00        454.300,00
15 aprilie 2015        635.000,00      -165.900,00       0,00        469.100,00
15 octombrie 2015      655.000,00      -171.100,00       0,00        483.900,00
15 aprilie 2016        675.000,00      -176.300,00       0,00        498.700,00
15 octombrie 2016      700.000,00      -182.800,00       0,00        517.200,00
15 aprilie 2017        720.000,00      -188.100,00       0,00        531.900,00
15 octombrie 2017      745.000,00      -194.600,00       0,00        550.400,00
15 aprilie 2018        770.000,00      -201.100,00       0,00        568.900,00
15 octombrie 2018      795.000,00      -207.700,00       0,00        587.300,00
15 aprilie 2019        820.000,00      -214.200,00       0,00        605.800,00
15 octombrie 2019      850.000,00      -222.000,00       0,00        628.000,00
15 aprilie 2020        875.000,00      -227.008,42       0,00        647.991,58
________________________________________________________________________________
   TOTAL:           17.100.000,00     4.465.508,42       0,00     12.634.491,58
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1002/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1002 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu