E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.100 din 28.02.2012

pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi la activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 05 martie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative, al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 , alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, turism, geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie, teledetecţie, cadastru şi publicitate imobiliară. 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, dispune de spaţii în imobilul din municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5 şi utilizează spaţii în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 şi str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, în condiţiile legii. 3. La articolul 10 , alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este de 737, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.(3) Din numărul maxim de posturi, 12 posturi se utilizează pentru reprezentanţele de promovare turistică din străinătate. 4. La articolul 11 , alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 5. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 6. În anexa nr. 2 , la litera A „Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, finanţate integral de la bugetul de stat“ se introduce un nou număr curent, numărul curent 2, cu următorul cuprins:
Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
„2. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti“

Articolul II Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 , alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 2. La articolul 10 , alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Naţionale se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, la propunerea consiliului de administraţie. Numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate este de 3.026. 3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins: Articolul 211 În vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin proiecte finanţate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile şi pentru realizarea activităţii de recepţie şi control în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei şi teledetecţiei, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, normativele de cheltuieli privind dotarea cu mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 4. În cuprinsul actului normativ sintagma „prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor“ se înlocuieşte cu sintagma „prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului“, sintagma „ministrul administraţiei şi internelor“ se va înlocui cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale şi turismului“ şi sintagma „Ministerul Administraţiei şi Internelor“ se va înlocui cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului“. 5. După articolul 22 se introduce o anexă al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IVRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1 , alineatul (9) va avea următorul cuprins:(9) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului INIS, iar Ministerul Mediului şi Pădurilor asigură vicepreşedinţia acestuia. 2. La articolul 3 , litera h) va avea următorul cuprins: h)înaintează conducătorilor instituţiilor publice şi structurilor asociative din cadrul Consiliului INIS raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în Planul de activităţi, după prezentarea acestuia ministrului dezvoltării regionale şi turismului, anterior transmiterii către Guvern. 3. La articolul 10 , alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Şedinţele Consiliului INIS se organizează lunar, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau la solicitarea motivată a unei treimi din numărul membrilor Consiliului INIS. 4. La articolul 13 , partea dispozitivă va avea următorul cuprins: Articolul 13Propunerile de modificare şi/sau de completare a prezentului regulament se supun Guvernului spre aprobare prin hotărâre de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Cristian Petrescu p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanţelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi ANEXA Nr. 11 )1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI ANEXA Nr. 2(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004) NORMATIVELE DE CHELTUIELI privind dotarea cu mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate Dotarea cu mijloace de transport a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi a instituţiilor sale subordonate, precum şi costurile aferente consumului lunar de carburanţi pentru acestea sunt următoarele: a)ANCPI şi instituţiile subordonate au în dotare:un parc auto compus din 250 de autovehicule;un ponton, o barcă cu motor şi o şalupă. b)Consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport menţionate la lit. a) aflate în dotarea ANCPI şi a instituţiilor subordonate:

Nr. crt. Unitatea Plafon maxim lunar (litri/autovehicul/echipament/lună)
1. ANCPI 200
2. Instituţii subordonate 200
3. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea - nave operative 300SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 100/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 100 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu