Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.10 din 07.01.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 17 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul ISe aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul II(1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu două bunuri noi, în domeniul public al statului, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, bunuri rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, în condiţiile legii, sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, potrivit anexei nr. 2.
(2) Denumirea, datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a evaluării, reevaluării, a efectuării unor lucrări de cadastru şi de modernizare.
(3) Valoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 4, ca urmare a reevaluării şi a efectuării unor lucrări de modernizare. Articolul IIIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1SITUAŢIA ieşirilor de bunuri propuse la casare din Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie - C.U.I. 11672708

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Descrierea tehnică Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 62916 8.29.08 Racord electric cu post de transformare ANM RA Sediul central 1982 28.256
2 62923 8.29.08 Reţea cablaj structurat pentru calculator - Sediul central ANM - RA 1997 1.618
3 62962 8.28.13 Suport antenă rabatabilă 1986 5.628
4 62980 8.28.13 Fundaţie antenă rabatabilă 1985 7.089
5 62984 8.28.13 Baracă metal granulom SM Piteşti 1979 1.295
0 1 2 3 4 5 6
6 63022 8.28.13 Stâlp antenă rabatabilă 1984 2.646
7 63023 8.28.13 Montaj antenă rabatabilă 1985 909
8 63215 8.28.01 Racord telefonic staţia meteo Băileşti Cabluri telefonice 1988 3.452
9 63254 8.28.01 Racord telefonic radar Craiova Cabluri telefonice 1982 5.750
10 63267 8.28.12 Clădire locuinţe Obârşia Lotrului Clădire din panouri lemn prefabricat, 3 camere, pe fundaţie de beton (teren închiriat de la Direcţia Silvică Vâlcea) 1965 10.511
11 63301 8.28.01 Împrejmuire platformă meteo Bâlea Lac Gard plasă sârmă 1982 1.262
12 63308 8.28.01 Drum acces staţie meteo Miercurea Ciuc 1970 1.352
13 63312 8.28.01 Platformă staţie meteo Târgu Secuiesc S = 676 mp 1964 4.030
14 63316 8.30 Platformă staţie meteo Câmpeni S = 150 mp 1970 5.694
15 63334 8.28.01 Platformă staţie meteo Sebeş 1967 2.422
16 63336 8.30 Platformă staţie meteo Sărmaş S = 676 mp 1972 11.324
17 63341 8.28.01 Platformă staţie meteo Joseni S = 676 mp 1967 5.149
18 63344 8.28.01 Clădire canton staţie meteo Bucin Cabană lemn 1997 26.458
19 63345 8.30 Microturbină staţie meteo Bucin Dig adăpost cabluri stâlpi (la 2 km de staţie) 1988 1.627
20 63679 8.30 Platformă staţie meteo Miercurea Ciuc S = 676 mp 1970 12.099
21 149013 8.30 Echipament de comunicaţii SRPV Cluj Aparatură electronică 2003 220.309
22 149032 8.30 Staţie de verificare 2003 1
23 149050 8.30 Sursă UPS 2200 VA, SR. 0136220519 - Observator radar Oradea Sursă SMART 2200 VA 2003 5.126
24 149080 8.30 Staţie meteo automată Vitel - sediul central Aparatură măsurători meteorologice 2000 800
25 149094 8.30 Imprimantă Laser a/n HP 100n-SPV CMR. Constanţa Laser a/n HP 4100n 2003 20.462
26 149096 8.30 Terminal afişare informaţii meteo - SPV, CMR. Constanţa IBM; S.O.W20000PRO 2003 92.794
27 149121 8.30 Server prelucrare date de volum - SRP Bacău 2003 698.542
28 149123 8.30 Staţie de nowcasting şi modelare - SRP Bacău 2003 698.199
29 149126 8.30 Imprimantă Laser color HP 4500n - SRP Bacău 2003 23.827
30 149140 8.30 Echipament de comunicaţii, SPV Sibiu Aparatură electronică 2003 220.309
31 149141 8.30 Echipamente de comunicaţii satelitare, SPV Sibiu 2003 271.729
32 149676 8.30 Server prelucrare date volum Calculator 2003 703.345
33 149677 8.30 Sistem de afişare 2D Calculator, aparatură electronică 2003 702.996
34 149678 8.30 Staţie de nowcasting şi modelare Calculator, aparatură electronică 2003 697.579
35 149679 8.30 Imprimantă Laser a/n HP 4100n Aparatură pt. listare 2003 20.564
36 149681 8.30 Terminal afişare informaţii meteo Calculator, aparatură electronică 2003 90.147
37 149685 8.30 Echipament de comunicaţii (switch, router, CNTNST - 203154) Aparatură electronică 2003 860.440
38 149686 8.30 Kit upgrade, comunicaţii (telefonie IP CNTMST - 203155) Aparatură electronică 2003 1.448.109
0 1 2 3 4 5 6
39 149707 8.30 Imprimantă Laser color HP 4550n Aparatură pentru listare 2003 10.891
40 149716 8.30 Sistem de afişare 2D OmniWxTrac Aparatură electronică 2003 716.475
41 149983 8.30 Sistem radiodate OFA Af.-Bucureşti conexiuni (303700) Aparatură electronică 2003 3.300
42 152171 8.30 Balanţă electronică automată SM Zimnicea Aparatură electronică BW 32 S 2005 2.392
43 152205 8.30 Sistem portabil de măsurat umiditatea SM Craiova Aparat de măsură 2004 7.312
44 152206 8.30 Sistem portabil de măsurat umiditatea solului Aparat de măsură 2004 7.312
45 152216 8.28.01 Adăpost meteo cu scară staţia meteo Corugea 2003 38
46 152224 8.28.01 Platformă meteo SM Baraolt 1960 62

ANEXA Nr. 2SITUAŢIA înscrierii de bunuri în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie - C.U.I. 11672708

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8.30 Staţia meteo automată MAWS 301 SM Băneasa DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta staţiei meteo Băneasa ANM - sediul central Ţara: România; Municipiul Bucureşti; Sectorul 1; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2011 47.134 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 203/ 29.12.2011 În administrare mobil
2 8.28.01 Teren şi clădire staţie meteo Dej Teren S = 501 mp, Clădire parter + anexă, zidărie BCA şi instalaţii aferente, Sc = 108,47 mp (95,72 mp + 12,75 mp), Sd = 108,47 mp: Extras CF nr. 54827 Declaraţie autentificată nr. 1596/ 31.07.2013 V - Cale ferată, N, S, E - Teren persoane particulare Ţara: România; judeţul: Cluj; Municipiul Dej; Str. Dumbrava Roşie nr. 6 2004 2006 361.489 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 216/2004, Pvrtl nr. 7569/ 15.12.2006, Dec. ANM nr. 297/ 15.12.2006, Ordin MEF nr. 3.471/2008, Hot. CA nr. 2/ 24.02.2012 CVC nr. 819/ 25.05.2004 Raport de reevaluare În administrare imobil

ANEXA Nr. 3Bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie - C.U.I. 11672708, la care se modifică denumirea, datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală ca urmare a evaluării, reevaluării, lucrărilor de cadastru şi de modernizare

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62742 8.28.01 Teren staţia meteo Olteniţa S = 488 mp, Extras CF nr. 21819 N: NAVOL (locuinţe), E: DN, V: Proprietate particulară, S: CF + Drum Ţara: România; judeţul Călăraşi; Municipiul Olteniţa; Şos. Portului nr. 30 1956 32.620 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 Raport de evaluare În administrare imobil
2 62754 8.28.01 Teren staţia meteo Întorsura Buzăului S = 1.500 mp, Extras CF nr. 24533 N: Teren agricol, V: Proprietăţi private, E: Drum judeţean, S: Depozit Ţara: România; judeţul Covasna; oraşul Întorsura Buzăului; Str. Libertăţii nr. 4 1970 53.480 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 Raport de evaluare În administrare imobil
3 62767 8.28.01 Teren SM Sulina S = 1.400 mp Extras CF nr. 30345 N: Braţul Sulina , S: Marea Neagră, E, V: Dig protecţie Ţara: România; judeţul Tulcea; oraşul Sulina 1974 212.743 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03; Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Raport de evaluare Raport de reevaluare Hotărârea Guvernului nr. 45/2003, Hotărârea Guvernului 15/2004 În administrare imobil
4 62784 8.28.01 Teren radar Bârnova S = 2.280 mp (1.512 mp + 768 mp) Extras CF nr. 62652 N, S, V: Ocolul Silvic Pădureni, E: Drum public Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Ciurea; satul Ciurea 1975/ 2002 8.104 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 În administrare imobil
5 62787 8.28.01 Teren staţia meteo Galaţi S = 1.307,87 mp (1.066,87 mp + 241 mp) Extras CF nr. 109331 N, V - S.C. Viva Company S.R.L., S - Aleea Meteo, E - Str. Traian Ţara: România; judeţul Galaţi; MRJ Galaţi; Str. Traian nr. 431 1988 332.240 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 Raport de reevaluare În administrare imobil
6 62795 8.28.01 Teren centru Radar Craiova S = 800 mp Extras CF nr. 213018 N - Unit. militară, E, S, V - Staţiunea Banu Mărăcine Ţara: România; judeţul Dolj; Municipiul Craiova; str. Calea Bucureşti nr. 150 B 1978 27.770 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 În administrare imobil
7 62796 8.28.01 Teren SM Craiova S = 2.493 mp Extras CF nr. 213018 N - Unit. militară, E, S, V - Staţiunea Banu Mărăcine Ţara: România; judeţul Dolj; Municipiul Craiova; str. Calea Bucureşti; nr. 150 B 1945 86.540 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 În administrare imobil
8 62801 8.28.01 Teren staţie meteo Târgu Jiu S = 3.650 mp (lot 1 = 2.590 mp, lot 2 = 1.060 mp), Extras CF nr. 46339 - lot 1, Extras CF nr. 46194 - lot 2 Lot 1: S, E - Proprietăţi particulare, N, V - Drum acces Lot 2: E, V, S - Proprietăţi particulare, N - Drum acces Ţara: România; judeţul Gorj; MRJ Târgu Jiu; str. Meteor nr. 23 1945 195.200 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03; Hotărârea Guvernului nr. 111 din 09/02/2011 Raport de evaluare Decizia nr. 788/ 29.06.1962 Ordinul nr. 3/28.02.1975 Protocol nr. 1.069/ 31.03.1999 În administrare imobil
9 62835 8.28.01 Teren staţia meteo Câmpeni S = 1.140 mp, Extras CF nr. 71267 Unitate militară Ţara: România; judeţul Alba; oraşul Câmpeni; strada Horea nr. 65 1960 29.720 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 Raport evaluare În administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 62840 8.28.01 Teren SM Chişineu-Criş S = 7.875 mp Extras CF nr. 301821 N - Drum judeţean, E, V, S - Teren agricol Ţara: România; judeţul Arad; oraşul Chişineu-Criş; Str. Gării; FN 1945 310.165 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 Raport de evaluare Raport de reevaluare În administrare imobil
11 62841 8.28.01 Teren staţie meteo Cuntu S = 6.984 mp, Extras CF nr. 30217 Păşune comuna Bolvaşniţa, satul Vârciorova Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; comuna Bolvaşniţa, satul Vârciorova 1968 186.750 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 Raport de evaluare În administrare imobil
12 62868 8.28.01 Teren SM Baia Mare S = 654 mp Extras CF nr. 52392 Teren particular Frenţiu Sanda Maria, Frenţiu Iuliana Rozalia Ţara: România; judeţul: Maramureş; oraşul Tăuţii Măgherăuş nr. 230 1968 11.328 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 În administrare imobil
13 62879 8.28.01 Teren staţie meteo Sfântu Gheorghe S = 4.154 mp, Extras CF nr. 30132 N, E - Teren proprietate privată, S - Drum, V - Teren Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Sfântu Gheorghe 1968 19.039 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.542/ 25.11.2008, Protocol nr. 1.335/1.674 din 25.02.2009 În administrare imobil
14 62887 8.28.01 Cabină staţie tip Ghiocel staţie meteo Bisoca Construcţie lemn, parter, Sc = 65 mp, Sd = 65 mp, Extras CF nr. 20048 V - Proprietate privată, N, E - Teren consiliul local, S - Drum Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Bisoca nr. 2 1984 9.287 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
15 62924 8.28.01 Clădire staţie meteo Vf. Omu Clădire piatră şi cărămidă, parter+1+2 parţial, Sc = 172,88 mp, Sd = 303,19 mp, Extras CF nr. 23231, Relevee parter, etaj 1 şi 2 N, E, S, V - Primăria Buşteni Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Buşteni; Vf. Omu 1962 16.352 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
16 62931 8.28.01 Cabină staţie tip Ghiocel staţie meteo Buzău Construcţie lemn, parter, Sc = 68,90 mp, Sd = 68,90 mp, Extras CF nr. 50657 N - Drum acces, E, V - Staţiune cercetări legumicole, S - S.C. Gerom S.A. Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1 1984 21.334 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
17 62936 8.28.01 Clădire staţie meteo Călăraşi Clădire cărămidă parter, Sc = 89 mp, Sd = 89 mp, Extras CF nr. 24895 N, E - Domeniu privat, S - Stradă, V - Drum naţional DN 21 Călăraşi - Slobozia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Str. Sloboziei nr. 1 1956 25.231 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
18 62963 8.28.01 Clădire staţie meteo Griviţa Clădire cărămidă parter, Sc = 78 mp, Sd = 78 mp, Extras CF nr. 20387 N - Canal HC 309, E, S - Domeniu privat, V - Drum de exploatare DE 314 Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Griviţa 1960 22.060 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
19 62966 8.28.01 Clădire staţie meteo Penteleu Clădire cărămidă placată cu lemn, P+1, Sc = 195 mp, Sd = 306 mp, Extras CF nr. 20146 N, E, S, V - Teren Primăria Gura Teghii Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Gura Teghii 1991 48.955 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
20 62982 8.28.01 Clădire staţia meteo Olteniţa Clădire BCA, parter + pod, Sc = 56 mp, Sd = 56 mp, Extras CF nr. 21819-C1 N - NAVOL (locuinţe), E - DN, V - Proprietate particulară, S - CF+drum Ţara: România; judeţul: Călăraşi; municipiul Olteniţa; Şos. Portului nr. 30 1998 8.524 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
21 62991 8.28.01 Clădire staţie meteo Ploieşti Clădire cărămidă, parter, Sc = 179 mp, Sd = 179 mp, Extras CF nr. 126617 N - S.C. Universal Montaj Domus SRL propr. particulară, E - S.C. Extrapan S.A., S - Teren agricol, V - Strada Laboratorului Ţara: România; judeţul: Prahova; municipiul Ploieşti; Str. Laboratorului; nr. 3 A 1963 24.796 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
22 63024 8.28.01 Clădire staţie meteo Turnu Măgurele Clădire cărămidă, parter; Sc = 154,26 mp, Sd = 154,26 mp, Extras CF nr. 21659 N - Vinalcool, S - Stadion, E - Cf, V - Şos. Ţara: România; judeţul: Teleorman; municipiul Turnu Măgurele; Şos. Alexandriei nr. 12 1965 88.931 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 63035 8.28.13 Baracă metalică staţie meteo Zimnicea Baracă din tablă, parter Sc = 14,76 mp, Sd = 14,76 mp, Extras CF nr. 20488 E - Locuinţe particulare, N - S.C. Prod, V - Câmp agricol, S - Locuinţe particulare Ţara: România; judeţul: Teleorman; oraşul Zimnicea; Str. Turnu Măgurele nr. 2 1979 1.295 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
24 63045 8.28.01 Clădire staţie H+M Piatra Neamţ, ANM-RA Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parter, Sc = 118,80 mp, Sd = 210,45 mp, Extras CF nr. 5575/N N, E, S - Consiliul Local Piatra-Neamţ, V - Str. Sirenei Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei nr. 21 1986 66.617 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 PVR nr. 843/ 11.07.2012 Decizia nr. 1.553/ 17.08.2012 În administrare imobil
25 63051 8.28.01 Clădire staţie meteo Adjud Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 104 mp, Sd = 104 mp, Extras CF nr. 51605 N, E - Teren consiliul Local Adjud, S - Str. Oneşti, V - Iftimie Mihalcea Ţara: România; judeţul: Vrancea; municipiul Adjud; Str. Oneşti nr. 16 1958 96.130 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 4.418/ 30.09.2004, Decizia nr. 4.545/ 20.11.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 PVRTL nr. 1.228/ 12.07.2013 Decizia nr. 1.512/ 18.07.2013 În administrare imobil
26 63062 8.28.01 Clădire staţie H+M Focşani, partea ANM - CMR Moldova Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parter, Sc = 107,70 mp, Sd = 143,63 mp, Extras CF nr. 7126 N, E - S.C. CERES SA, S - Bd. Brăilei, V - CSV Focşani Ţara: România; judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Brăilei nr. 123 A 1982 59.308 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 5.498/ 30.11.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 PVRTL nr. 804/ 11.06.2013 Dec. nr. 1.315/ 18.06.2013 În administrare imobil
27 63086 8.28.01 Clădire staţie meteo Ceahlău – sediu social Clădire din lemn, subsol + parter + etaj, Sc = 104 mp, Sd = 312 mp, Extras CF nr. 50867 N - Potecă, E, S, V - Teren Consiliul Local Bicaz Ţara: România; judeţul: Neamţ; oraşul Bicaz; FN 1965 1.010.601 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 PVRTL nr. 1.393/ 21.09.2012 Dec. nr. 1.888/ 27.09.2012 În administrare imobil
28 63115 8.28.01 Clădire anexă staţie meteo Darabani Clădire parter din cărămidă, Sc = 82,96 mp, Sd = 82,96 mp, Extras CF nr. 51101 N - Teren Modest Gheorghe, S - Str. 1 Decembrie, E - Aramă Petru, V - Drum acces Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Darabani; Str. 1 Decembrie nr. 47 1998 2.755 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
29 63136 8.28.13 Staţie meteo Galaţi -Gospodărie anexă - magazie Clădire parter din cărămidă, Sc = 70,92 mp, Sd = 70,92 mp, Extras CF nr. 109331 N, V - S.C. Viva Company S.R.L., S - Aleea Meteo, E - str. Traian Ţara: România; judeţul: Galaţi; MRJ Galaţi; str. Traian nr. 431 1992 5.915 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 63164 8.28.01 Clădire staţie meteo Cotnari Clădire cu zidărie din cărămidă, subsol + parter + etaj, Sc = 81 mp, Sd = 243 mp, Extras CF nr. 60344 N, S, V - IAS Cotnari, E - drum exploatare Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Cotnari; FN 1980 254.908 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Dec. nr. 4.545/ 29.12.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 PVRTL nr. 837/ 24.04.2013 Dec. nr. 923/ 29.04.2013 În administrare imobil
31 63177 8.28.01 Clădire staţie meteo Vaslui Clădire parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 107 mp, Sd = 107 mp, Extras CF nr. 73701 N - Balţatu Ionel, V, S - str. Valentin Silvestru, E - str. Ştefan Procopiu Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Valentin Silvestru nr. 2 1965 89.765 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 5.287/ 28.12.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 PVRTL nr. 1.160/ 14.08.2012 Dec. nr. 1.553/ 17.08.2012 În administrare imobil
32 63188 8.28.01 Clădire staţie meteo Bârlad Clădire parter zidărie din cărămidă, SC = 94 mp, Sd = 94 mp, Extras CF nr. 70489 N, E - Pomicola S.A., S - Şoseaua Crâng, V - Drum acces Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Perieni; satul Perieni; şos. Crâng nr. 3 1962 69.860 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 PVRTL nr. 592/27.03.2012 Dec. nr. 560/03.04.2012 În administrare imobil
33 63248 8.29.08 Clădire sediu Centru Meteorologic Regional Oltenia La et. 4: 5 birouri, dependinţe comune, Sc = 139,55 mp, Sd = 139,55 mp, Extras CF nr. 69305 N - Str. Brestei; E - PETROM; S - Liceul „Elena Cuza“; V - CONEL Ţara: România; judeţul: Dolj; MRJ Craiova; Str. Brestei nr. 3A; 1975 39.306 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 În administrare imobil
34 63303 8.28.01 Clădire staţie meteo Făgăraş Clădire cărămidă, 2 camere, birou, 2 holuri, Sc = 61,50 mp, Sd = 61,50 mp, Extras CF nr. 100862, Fişa bunului imobil S - DN1, E, V, N - Teren agricol privat Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Beclean nr. 1 1959 36.776 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
35 63351 8.28.01 Clădire staţie meteo Arad Clădire parter + etaj + turn observaţii, cărămidă, Sc = 119 mp, Sd = 270 mp, Extras CF 321324 N - Drum judeţean 682, E, S, V - Păşune comunală Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; Str. Steagului nr. 128 1973 268.159 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, PVR 19/02.11.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 În administrare imobil
36 63504 8.28.01 Clădire staţia meteo Huedin Clădire P din cărămidă, acoperiş din ţiglă, Sc = 95 mp, Sd = 95 mp, Extras CF nr. 50874 N - Întreprindere auto, S, V - Sect. drumuri şi poduri, E - Str. Câmpului Ţara: România; judeţul: Cluj; oraşul Huedin; Str. Câmpului nr. 6 1966 31.496 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
37 63512 8.28.01 Clădire staţia meteo Vlădeasa 1.800 m Clădire principală, P+S parţial, Sc = 142 mp, Sd = 179 mp, Extras CF nr. 50410 N, E, S, V - Teren Consiliul Local Săcuieu Ţara: România; judeţul: Cluj; satul Rogojelu; comuna Săcuieu 1961 133.558 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; 739/09-JUL-03; Legea nr. 216/2004 În administrare imobil
38 63520 8.28.01 Clădire staţie meteorologică Sighetu Marmaţiei Clădire S + P din cărămidă, fundaţie piatră, acoperiş cu azbociment, Sc = 247,75 mp, Sd = 259,65 mp, Extras CF nr. 18588, plan parter şi subsol NE - Badea Adrian, SE - Roşca Mariana, SV - Drum, NV - Str. Dragoş Vodă Ţara: România; judeţul: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; Str. Dragoş Vodă nr. 110 1955 28.159 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 63524 8.28.01 Clădire staţia meteo Bistriţa Clădire P din cărămidă cu planşeu din beton armat, Sc = 105,60 mp, Sd = 105,60 mp, Extras CF nr. 61535, Releveu parter S - Depozit, N şi V - Teren E - Case particulare Şara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa; Calea Moldovei nr. 17 1960 49.247 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03 În administrare imobil
40 63544 8.28.01 Clădire staţie meteo Mangalia Clădire parter cărămidă, Sc = 142,25 mp, Sd = 142,25 mp, Extras CF 107384 E - Marea Neagră, S - Hotel, N - Staţie pompare, V - Şosea Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Mangalia, str. Matei Basarab nr. 1 1965 227.608 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03/PVR 5/30.08.2004 În administrare imobil
41 114916 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Ocna Clădire parter cu zidărie din cărămidă Sc = 93,50 mp, Sd = 93,50 mp, Extras CF nr. 60335 N - Str. Costache Negri, S - Contea Georgeta, E - Pârâul Galean, V - S.C. Dobreniţa S.R.L. Ţara: România; judeţul: Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Costache Negri nr. 176 1967 110.369 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 PVRTL nr. 2/21.12.2012 Dec. nr. 2.649/ 28.12.2012 În administrare imobil
42 114943 8.28.01 Teren staţie meteo Cernavodă S = 340 mp Extras CF nr. 101721 N - Teren proprietate privată, S - S.N. Petrom S.A., E - Teren proprietate privată, V - Domeniul public Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Cernavodă; str. Prelungirea Seimeni nr. 24 1982 1.228 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL- 03, CTR. V-C 4347/ 19.05.2005 În administrare imobil
43 114954 8.28.01 Teren staţia meteo Ţebea - platforma meteorologică S = 675 mp, Extras CF nr. 60321, Fişe corp de proprietate N, E, S, V - Teren agricol, proprietate privată Ţara: România; judeţul: Hunedoara; satul Ţebea; nr. - 1921 8.798 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 739/09-JUL-03; Hotărârea Guvernului nr. 111 din 09/02/2011 Legea nr. 216/2004 Raport de evaluare În administrare imobil
44 145316 8.28.01 Teren SM Slobozia S = 394,27 mp Extras CF nr. 33248 E, S - Asociaţie particulară agricolă; V, N - Direcţia Judeţeană de Drumuri Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; şos. Călăraşi nr. 11 (km 2) 2002 2.100 CVC 1331/09.2002 739/09-JUL-03 În administrare imobil
45 145317 8.28.01 Clădire staţie meteo Videle Cabană lemn, parter, Sc = 143,82 mp, Sd = 143,82 mp, Extras CF nr. 20662 N - Prod Silva - S.R.L., S - Proprietate privată, E - Proprietate privată, V - Teren agricol Ţara: România; judeţul: Teleorman; oraşul Videle; Str. Gării nr. 7 1988 17.037 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 739/09-JUL-03 În administrare imobil
46 145332 8.28.01 Clădire SM Slobozia Parter cărămidă, Sc = 70,84 mp; Sd = 70,84 mp; Extras CF nr. 33248 N, S, E - Proprietate privată, V - Administraţia Judeţeană Drumuri şi Poduri Ialomiţa Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Slobozia; şos. Călăraşi nr. 11 (km 2) 2002 35.982 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi CVC 1331/11.09.02 739/09-JUL-03 Ordin MEF nr. 3471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport de reevaluare În administrare imobil
47 149081 8.30 Staţie meteo portabilă MAWS - ANM Central DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta ANM Central Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 1; şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 2000 8.105 Legea nr. 216/2004 Dec. nr. 177/27.12.2012 În administrare mobil
48 149100 8.30 Radar Doppler în bandă S. WSR-98D - staţie meteo Medgidia Complet radar WSR -98D METSTAR În incinta staţiei meteo Medgidia Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; Str. 7 Noiembrie 2003 19.639.276 Legea nr. 216/2004 NDC nr. 208/31.12.2012 În administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 150314 8.30. Alimentare cu apă staţie meteo Târgu Ocna Instalaţie alimentare racordată la conducta oraşului Racord exterior incintei staţiei meteo Ţara; România; judeţul: Bacău; oraşul Târgu Ocna; Fundătura Costache Negri nr. 276 2004 11.983 Legea nr. 216/2004 Decizia nr. 5498/ 30.11.2004 Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011 Ordin MEF nr. 3471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare PVRTL nr. 1361/ 14.09.2012 Decizia nr. 1888/ 27.09.2012 În administrare imobil
50 152167 8.21.01 Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii - SM Curtea de Argeş Aparatură electronică ThetaKIT V3 În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Argeş; oraşul: Curtea de Argeş; str. Albeşti nr. 12 2005 6.413 Legea nr. 216/2004 NC 38/06.02.2006 În administrare mobil
51 152172 8.21.01 Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii solului staţie meteo Olteniţa Aparatură electronică ThetaKIT V3 În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Călăraşi; municipiul Olteniţa; Str. Portului nr. 30 2005 6.765 Legea nr. 216/2004 În administrare mobil
52 152223 8.28.01 Clădire staţie meteo Baraolt Casă din cărămidă, Sc = 86 mp, Sd = 86 mp, Baracă magazie din lemn, Sc = 19 mp, Sd = 19 mp, Extras CF nr. 24639 N, V, E - Teren particular, S - Drum judeţean Ţara: România; judeţul: Covasna, oraşul Baraolt; Strada Libertăţii nr. 26 1960 21.961 Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 În administraree imobil
53 152337 8.21.01 Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii solului - SMAC Buzău Aparatură electronică ThetaKIT V3 În incinta SMAC Buzău Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ: Buzău; str. Bucegi nr. 20 bis 2005 6.413 Legea nr. 216/2004 În administrare mobil
54 152340 8.28.01 Teren SM Urziceni S = 681 mp, Extras CF nr. 20271 N - Drum stradal, E - Agenţia Naţională de Mediu, S - Stoica Cristian, V - Matei C. Ioan Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; Str. Vânătorilor nr. 2 2005 10.500 Legea nr. 216/2004 CVC 1807/ 04.08.2005 În administrare imobil

ANEXA Nr. 4Bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie - C.U.I. 11672708, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării şi a lucrărilor de modernizare

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Descrierea tehnică Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală
0 1 2 3 4 5 6
1 62904 8.28.01 Racord subteran LES 20 KVA În incinta SM 77.869 Ordin MEF nr. 3471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
2 62951 8.30 Construcţie platformă staţie meteo Curtea de Argeş Panouri sârmă S = 576 mp 3.306 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
3 63011 8.30 Împrejmuire staţie meteo Roşiori de Vede Panouri de plasă 16.666 PVRTL nr. 5.939/27.12.2007 NDC 246/28.12.2007 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
4 63037 8.30 Canalizare şi alimentare cu apă staţie meteo Zimnicea Instalaţie apă canalizare 3.873 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
5 63046 8.30 Platforma meteorologică Piatra- Neamţ Suprafaţa se regăseşte la MF 62782 34.169 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
6 63048 8.28.13 Clădire anexă tehnică staţie meteo Călimani Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 53 mp, Sd = 53 mp, Extras CF nr. 31059 33.320 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
7 63049 8.30 Platforma meteo cu împrejmuire SM Călimani Suprafaţa se regăseşte la MF 62781 24.113 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
8 63050 8.30 Drum acces SM Călimani Tronson acces între DJ Gura Haitei şi clădirea staţiei 20.285 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
9 63063 8.30 Platformă staţie meteo Focşani 20.588 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
10 63109 8.30 Punere în siguranţă şi montaj staţie meteorologică Stânca Ştefăneşti Panouri plasă sârmă împletită 9.118 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
11 63110 8.30 Punere în siguranţă staţie meteo Botoşani Panouri plasă sârmă împletită 3.011 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
12 63112 8.30 Punere în siguranţă platformă staţie meteo Stânca Ştefăneşti Panouri plasă sârmă împletită 3.556 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
13 63118 8.30 Platformă SM Dărăbani Suprafaţa se regăseşte la MF 62790 57.653 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
14 63214 8.30 Racord electric staţie meteo Băileşti Cabluri electrice, tablouri electrice, din LEA 380/220 V 6.321 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
15 63216 8.30 Canalizare staţie meteo Bechet Conducte din beton D = 30 cm 7.929 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
0 1 2 3 4 5 6
16 63238 8.30 Împrejmuire staţie meteo Caracal Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă stâlpi metalici S = 676 mp 8.455 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
17 63246 8.30 Canalizare beton RPV Craiova Tuburi din beton, D = 30 cm, îngropate la H = 2 m 7.169 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
18 63256 8.30 Reţele electrice SRPV Craiova Cabluri electrice, tablouri electrice, din LES 380/220V 81.917 PVR 741/28.05.2010 NDC 715B/31.05.2010 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
19 63263 8.30 Împrejmuire staţie meteo Drăgăşani Împrejmuire teren cu panouri din plasă de sârmă, pe stâlpi metalici 14.493 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
20 63274 8.30 Platformă meteo cu împrejmuire Slatina Suprafaţa împrejmuită S = 683,44 mp 14.398 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
21 63299 8.30 Platformă meteo staţie meteo Vf. Lăcăuţi S = 506 mp 13.620 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
22 63302 8.30 Platformă staţie meteo Poiana Braşov 13.889 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
23 63304 8.28.13 Magazie cărămida staţie meteo Făgăraş Construcţie din cărămidă S = 17,92 mp 5.251 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
24 63313 8.30 Platforma staţie meteo Ghimbav S = 936 mp 14.856 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
25 63342 8.30 Împrejmuire platformă staţie meteo Bucin Gard de sârmă 14.253 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
26 63346 8.30 Platformă staţie meteo Târgu Mureş S = 676 mp 4.267 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
27 63352 8.30 Alimentare apă staţie meteo Arad Conducte metalice îngropate în şanţ pentru aducţiune apă rece 6.747 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
28 63361 8.30 Reţea alimentare energie electrică Borod Reţea conductori electrici de pe stâlpi din beton alimentare cu energie electrică 2.485 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
29 63391 8.28.13 Depozit hidrogen staţie meteo Deva Magazie din cărămidă 15.726 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
30 63477 8.30 Racord electric Stâna de Vale Instalaţie şi panouri siguranţe, contor energie electrică 4.868 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
31 63479 8.30 Canalizare staţie meteo Stâna de Vale Canalizare Stâna de Vale 15.809 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
32 63507 8.30 Împrejmuire SM Băişoara Stâlpi din ţeavă încastraţi în beton cu panouri plasă de sârmă 75.998 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
0 1 2 3 4 5 6
33 63559 8.30 Platformă meteo Voineasa S = 663,97 mp, împrejmuire platformă meteo 14.811 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
34 63582 8.30 Împrejmuire şi porţi Afumaţi Gard din plasă sârmă 341.915 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
35 63587 8.28.01 Împrejmuire şi porţi staţie meteo Râmnicu Sărat Plasă sârmă 53.030 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
36 63592 8.28.01 Platformă de parcare auto - SM Afumaţi În incinta SM 8.070 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
37 63618 8.28.13 Adăpost grup electrogen SM Iezer Sc = 17,64 mp, construit din beton armat, acoperiş tablă 23.772 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
38 63699 8.30 Instalaţie paratrăsnet Vf. Parâng 2 stâlpi ancoraţi pe suport de beton H = 10 m 2.066 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
39 143698 8.30 Reţele exterioare apă canal staţie meteo Oradea Reţea tuburi beton evacuare ape uzate, reţea conductă metalică alimentare apă potabilă, îngropate în sol 70.663 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
40 143699 8.28.13 Depozit de lemne Stâna de Vale Depozit din pereţi de tablă metalică 13.050 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
41 143700 8.30 Reţele exterioare apă canal staţie meteo Stâna de Vale Reţea tuburi beton evacuare ape uzate 63.619 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
42 143701 8.30 Racord gaze SRPV Craiova Conductă L = 810 m cu D = 90 cm 158.794 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
43 143702 8.30 Reţea exterioară apă canal staţie meteo Târgu Secuiesc Canal vidanjare 96.864 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
44 143703 8.28.01 Magazie staţie meteo Târgu Secuiesc S = 20 mp 6.946 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
45 143704 8.30 Racord gaze staţie meteo Târgu Secuiesc Ţeava exterioară 77.473 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
46 143705 8.28.01 Racord electric staţie meteo Medgidia Cablu subteran, BMPTU 31.989 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
47 143707 8.28.01 Foraj 3 alimentare cu apă sediu central ANM - RA 203.557 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
48 149007 8.30 Puţ de alimentare cu apă staţie meteo Supuru de Jos Inele din beton armat H = 9 m 2.517 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
49 149008 8.30 Centrală termică cu racord gaz SM Zalău Instalaţie de gaz cu centrală termică pentru încălzire staţie meteorologică 19.748 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
0 1 2 3 4 5 6
50 149130 8.30 Reţele exterioare apă canal SM Lăcăuţi Conducte, cămine 52.928 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
51 149132 8.30 Racord şi branşament gaze naturale staţie meteo Târnăveni (Bobohalma) Branşament gaze 26.846 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
52 150302 8.30 Canalizare cu bazin vidanjabil staţie meteo Negreşti Construcţie subterană din beton plus ţevi de legătură pentru alimentare grup sanitar şi evacuare în bazin 24.751 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
53 150316 8.30 Grup electrogen - CMR Transilvania Sud 41.184 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
54 150325 8.30 Împrejmuire staţie meteo Vlădeasa 1800 Gard din stâlpi metalici încastraţi în beton, cu rigle din lemn de 20/10, prinse cu buloane pe stâlpi 50.256 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
55 150326 8.28.01 Instalaţie alimentare cu apă staţie meteo Vlădeasa 1800 Formată din aducţiune, instalaţie de hidrofor 139.692 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
56 150327 8.30 Reţele exterioare apă canal SM Vlădeasa 1800 Compuse din conductele de apă, căminele de vizitare, cămine pentru vane 90.207 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
57 151877 8.30 Instalaţie încălzire centrală staţie meteo Drăgăşani Centrală termică Bereta, calorifere de oţel, conducte din cupru 15.421 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
58 152151 8.28.13 Construcţie anexă, staţie meteo Sebeş Construcţie parter cu destinaţie de magazie 21.051 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
59 152175 8.30 Reţele exterioare apă canal staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton 43.151 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
60 152176 8.30 Sistem alimentare cu apă la anexe gospodăreşti - bucătărie staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton 8.694 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
61 152177 8.30 Sistem alimentare cu apă la anexe gospodăreşti - grup sanitar st. meteo Călimani Construcţii încastrate în beton 2.981 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
62 152178 8.30 Staţie de epurare monobloc pentru ape uzate staţie meteo Călimani Construcţii încastrate în beton 18.076 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
63 152190 8.28.13 Magazie CMR Banat Crişana Clădire tip parter cărămidă, acoperiş din plăci de azbociment, două clădiri separate 14.687 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
64 152191 8.28.13 Magazie CMR Banat Crişana Clădire tip parter cărămidă acoperiş tip planşeu, 4 încăperi separate 24.489 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
65 152201 8.28.13 Cămin hidrofor SM Caracal Compus din: puţ forat, hidrofor, conducte alimentare cu apă 7.308 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
66 152202 8.30 Racord instalaţie gaze Drăgăşani Conductă L = 2.700 m cu D = 50 mm 157.305 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
0 1 2 3 4 5 6
67 152204 8.30 Instalaţie încălzire centrală staţie meteo Târgu Jiu Centrală termică Motan plus calorifere, ţevi din cupru 12.641 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
68 152227 8.30 Instalaţie apă staţie meteo Baraolt Puţ instalaţie apă 4.550 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
69 152231 8.30 Instalaţie de utilizare exterioară a gazelor SM Turda Instalaţie exterioară de alimentare cu gaze naturale a clădirii SM Turda 13.804 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
70 152232 8.30 Instalaţie de utilizare internă a gazelor SM Turda Instalaţie interioară de alimentare cu gaze naturale a clădirii SM Turda 5.885 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
71 152233 8.30 Instalaţii termice SM Turda Montarea de conducte şi calorifere pentru încălzire şi aclimatizare la SM Turda 9.790 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
72 152234 8.30 Reţele electrice exterioare SM Vlădeasa 1800 Compusă din instalaţie de siguranţă stâlpi cu lampadare în incinta staţiei meteo 47.496 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
73 152236 8.30 Rezervor de incendiu SM Vlădeasa 1800 Format din rezervor propriu-zis din beton, motopompă pentru stingerea incendiilor şi alte echipamente 47.004 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
74 152246 8.28.13 Depozit (anexă) la staţia meteo Turda Clădire cărămidă, acoperiş placă beton, Sc = 38 mp 4.390 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
75 152247 8.30 Platformă meteo SM Turda Teren în suprafaţă de 670 mp cu aparatură meteorologică 41 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
76 152249 8.28.01 Branşament gaze naturale - SM Afumaţi SM Afumaţi 17.840 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
77 152250 8.28.01 Instalaţie utilizare gaze naturale - SM Afumaţi SM Afumaţi 57.331 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
78 152251 8.30 Împrejmuire parcare ANM sediul central Gard plasă 122.043 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
79 152252 8.30 Instalaţie electrică de iluminat parcare ANM sediul central În incinta ANM, sediul central 7.930 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
80 152286 8.30 Racord electric de joasă tensiune, observator radar Oradea Post transformare în anvelopă de beton 2 x 160 kVA 6/04 kV 9.276 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
81 152294 8.30 Reţele electrice exterioare CMR Banat Crişana - staţia meteo Semenic Instalaţie electrică pe stâlp pentru iluminare platformă meteo şi cale de acces 17.765 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
82 152295 8.30 Branşament electric staţia meteo Semenic Alimentare cu energie electrică prin PTA 20/04 kV 40 kVA 36.543 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
0 1 2 3 4 5 6
83 152297 8.30 Reţele exterioare apă - canal staţie meteo Semenic Reţea exterioară subterană din tuburi de polietilenă d = 225 mm şi un cămin de vizitare care conduce apele uzate către exterior 46.091 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
84 152309 8.30 Reţele exterioare apă - canal SM Râmnicu Vâlcea Compus din ţevi pentru aducţiune apă, conducte de beton pentru canalizare 42.543 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
85 152310 8.30 Reţele iluminat exterior şi paratrăsnet SM Râmnicu Vâlcea Compus din stâlpi, conducte electrice, corpuri de iluminat 23.228 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
86 152311 8.30 Branşament gaze staţie meteo Râmnicu Vâlcea Conducte branşament OL reducţii regulator 33.868 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
87 152312 8.30 Centrală termică staţie meteo Râmnicu Vâlcea Centrală termică cu cazan pe gaze naturale 65 kW de tip de Dietrich 22.702 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
88 152326 8.30 Reţele exterioare apă - canal CMR Dobrogea, staţie meteo Hârşova Conducte, cămine 43.804 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
89 152330 8.30 Instalaţie alimentare cu apă CMR Dobrogea Conducte şi racorduri 3.048 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
90 152334 8.30 Barcă Jeanneau Merry Fisher 580 cu motor CMR Dobrogea Barcă 6 persoane, cu motor 112 CP serie PLIRI 106.939 Ordin MEF nr. 3.471/2008 Hot. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 10/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 10 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu