Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1 din 19 februarie 2007

privind regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale

ACT EMIS DE: BIROUL ELECTORAL CENTRAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din 21 februarie 2007Având în vedere prevederile art. 14 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007,

în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007, şi al art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central   hotărăşte:

Art. 1. - (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European se constituie Biroul Electoral Central, birouri electorale judeţene, Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti, birouri electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare, organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007, precum şi ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Biroul Electoral Central este alcătuit din 5 judecători ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, 10 reprezentanţi ai partidelor politice şi ai alianţelor acestora, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care participă la alegeri, precum şi un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.

(3)   Birourile electorale se constituie la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti şi al sectoarelor acestuia, potrivit legii.

(4)   Biroul electoral judeţean/Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti se constituie din 3 judecători şi din cel mult 10 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegeri.

(5)   La nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează birouri electorale care sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din cel mult 7 membri, reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegeri.

(6)   Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 7 membri, reprezentanţi ai partidelor politice şi ai alianţelor acestora, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegeri. Preşedintele şi locţiitorul acestuia nu pot fi membri ai vreunui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

(7)  Din birourile electorale pot face parte numai cetăţenii cu drept de vot.

(8)  Candidaţii în alegeri, soţiile, rudele şi afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor electorale.

Art. 2. - (1) Birourile electorale funcţionează legal în prezenţa majorităţii membrilor.

(2) Până la completarea birourilor electorale judeţene, al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegeri, acestea funcţionează legal în prezenţa celor 3 judecători, respectiv celor 2 judecători în cazul sectoarelor.

Art. 3. - (1) Şedinţele biroului sunt conduse de preşedinte sau de locţiitorul acestuia.

(2) In lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.

Art. 4. - (1) Convocarea membrilor biroului electoral în şedinţă se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată, din dispoziţia preşedintelui, prin intermediul aparatului tehnic.

(2)  In cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare, convocarea se face din dispoziţia preşedintelui sau locţiitorului acestuia.

(3)   In convocare se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se face dovada convocării.

Art. 5. - Preşedintele biroului stabileşte care dintre problemele cu care a fost sesizat acesta este de natură a fi supusă dezbaterii biroului şi rezolvată prin hotărâre, cu excepţia solicitărilor membrilor biroului.

Art. 6. - (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2)    Membrii biroului pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3)   Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.

Art. 7. - (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea biroului, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 8. - (1) Membrii biroului pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.

(2) In luările de cuvânt în cadrul biroului electoral, membrii acestuia se limitează strict la problema pusă în discuţie.

Art. 9. - Preşedintele poate retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.

Art. 10. - Prezenţa la şedinţe a membrilor biroului este obligatorie. In cazuri justificate, preşedintele biroului electoral poate aproba ca unii membri ai acestuia să lipsească de la şedinţă.

Art. 11. - Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, respectiv ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în biroul electoral nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) In îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt stabilite prin lege, birourile electorale adoptă, prin vot deschis, hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2)   In caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.

(3)   Hotărârile biroului electoral se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membri.

(4)   Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1).

(5)   Hotărârile biroului electoral se aduc la cunoştinţă publică, după caz, prin afişare la sediul biroului electoral, pe site-ul acestuia, prin comunicare sau prin alte mijloace.

Art. 13. - Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii electorale, de la data aducerii lor la cunoştinţa publică.

Art. 14. - (1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot fi înlocuiţi la cererea partidului care l-a propus.

(2)   Inlocuirea se poate face numai până în preziua votării.

(3)   In caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, înlocuirea se poate face chiar şi în ziua alegerilor.

Art. 15. - La propunerea biroului electoral, preşedintele poate desemna unul sau mai mulţi membri pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.

Art. 16. - (1) Programul de lucru cu publicul al birourilor electorale este în fiecare zi din perioada electorală între orele 10,00 şi 18,00, cu excepţia zilelor în care se împlineşte un termen la respectivul birou, când este între orele 10,00 şi 24,00.

(2) In ziua votării, birourile asigură permanenţa.

Preşedintele Biroului Electoral Central, judecător

Valeria Dumitrache


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu