E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1454 din  9 septembrie 2004

pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si definirea tipologiei structurilor de vanzare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 854 din 17 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 650/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste criteriile de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si defineste tipologia structurilor de vanzare, in scopul dezvoltarii armonioase a retelei de distributie a produselor si serviciilor de piata, cu respectarea liberei concurente si a reglementarilor in domeniul urbanismului.
    (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale au sarcina de a sustine initiativa privata in comert, in conditiile unui climat concurential liber si loial si de a supraveghea ca structurile de distributie cu suprafata mare sa permita coexistenta microintreprinderilor si intreprinderilor mici cu activitate de comert, alaturi de cele mari, de comerciantii independenti si de cei integrati intr-un lant de distributie, prin respectarea criteriilor de implantare definite conform prezentului act normativ.
    (3) Agentii economici care exercita comert cu amanuntul prin structuri de vanzare cu suprafata mare au obligatia sa respecte caracteristicile si tipologia acestora, definite prin prezenta hotarare, din punct de vedere al suprafetei, tipului de magazin si grupelor de marfuri comercializate, pentru a satisface nevoile consumatorilor referitoare la produsele si serviciile oferite.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) exercitiu comercial cu amanuntul: una sau mai multe activitati de comercializare cu amanuntul, de alimentatie publica, precum si de servicii, desfasurate de un comerciant;
    b) structura de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare: structura de vanzare cu suprafata de vanzare mai mare de 1.000 mp;
    c) centru comercial: structura de vanzare ori perimetrul comercial cu suprafata medie sau mare, in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, utilizandu-se o infrastructura comuna si utilitati adecvate; suprafata de vanzare a unui centru comercial este rezultata din suma suprafetelor de vanzare cu amanuntul de produse si servicii de piata si de alimentatie publica cuprinse in acesta;
    d) supermagazin: structura de vanzare cu amanuntul, cu suprafata de pana la 2.500 mp, reprezentativa pentru comertul cu marfuri alimentare, avand drept caracteristici: autoservirea, plata marfurilor la casele de marcat amplasate la iesire, constructia, de obicei, pe un singur nivel, amplasarea, de regula, in zonele de locuinte;
    e) hipermagazin: structura de vanzare cu amanuntul, cu suprafata de peste 2.500 mp, care comercializeaza un mare sortiment de marfuri alimentare si nealimentare si are caracteristice: prezenta tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vanzatori, case de marcat amplasate la iesirea din fluxul de autoservire, sector de alimentatie publica reprezentat prin mai multe sali de consumatie, constructia, de obicei, pe un singur nivel, amplasarea in zonele periferice ale orasului sau in marile centre comerciale, un mare numar de locuri de parcare.
    (2) Tipologia structurilor de vanzare cu amanuntul, in functie de grupele de marfuri comercializate, cuprinde magazine si alte forme de comercializare, dupa cum urmeaza:
    A. Magazine nespecializate, care pot fi:
    a) magazine cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, care sunt, in principal, magazine generale alimentare ce vand preponderent marfuri alimentare din toate grupele de produse, precum si unele articole nealimentare de uz curent, ca: detergenti, cosmetice, articole de uz casnic si altele asemenea;
    b) magazine cu vanzare predominanta de marfuri nealimentare, care sunt, in principal, magazine universale ce vand preponderent marfuri nealimentare din toate grupele de produse, precum si unele marfuri alimentare de uz curent, ca: paine, dulciuri, racoritoare si altele asemenea.
    B. Magazine specializate, care pot fi:
    a) magazine pentru vanzarea produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun, si anume: fructe si legume proaspete, carne si produse din carne, peste, crustacee si moluste, paine si produse de patiserie, produse de bacanie, zahar si produse zaharoase, dulciuri, bauturi si racoritoare, lapte si produse lactate, oua, ulei si grasimi comestibile, fructe si legume conservate, produse din tutun, alte produse alimentare neclasificate;
    b) magazine pentru vanzarea produselor nealimentare, si anume: produse textile, imbracaminte, incaltaminte si articole din piele, mobila, articole de iluminat, alte articole de uz casnic, articole si aparate electronice si electrocasnice, articole pentru gospodarie, carti, ziare, articole de papetarie, bunuri de ocazie, alte produse nealimentare neclasificate.
    C. Activitati de comercializare cu amanuntul in afara magazinelor, care se desfasoara, conform reglementarilor specifice, prin: vanzari la distanta, vanzari directe, vanzari prin standuri si piete, vanzari in afara spatiilor comerciale, vanzari prin automate, magazine mobile, case de licitatii, Internet si altele asemenea.
    Art. 3
    La autorizarea panourilor de identificare/firmelor de orice tip, ce urmeaza a fi amplasate la intrarea intr-o structura de vanzare cu amanuntul, autoritatile abilitate vor avea in vedere, pentru avizarea continutului acestora, incadrarea in prevederile prezentei hotarari referitoare la definirea tipologiei respectivei structuri de vanzare din punct de vedere al suprafetei, tipului de magazin si grupelor de marfuri comercializate.
    Art. 4
    (1) Prin implantarea structurii de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare se intelege:
    a) constructia unei noi structuri de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare;
    b) modificarea, consolidarea sau extinderea unei structuri de vanzare cu amanuntul existente, a carei suprafata de vanzare, dupa realizarea proiectului, va fi mai mare de 1.000 mp;
    c) crearea unei structuri de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare prin modificarea, transformarea sau amenajarea unui imobil existent, in care nu s-au desfasurat activitati comerciale;
    d) schimbarea exercitiului comercial desfasurat de comerciant intr-o structura de vanzare cu suprafata mare;
    e) crearea unui centru comercial cu suprafata de vanzare totala mai mare de 1.000 mp;
    f) modificarea, consolidarea sau extinderea unui centru comercial existent, a carui suprafata de vanzare totala, dupa realizarea proiectului, va fi mai mare de 1.000 mp;
    g) redarea in circuitul comercial a unei structuri de vanzare cu suprafata mare, existenta dar nefolosita.
    (2) In situatia in care pentru implantarea structurilor de vanzare, in intelesul oricareia dintre modalitatile enumerate la alin. (1), sunt prevazute lucrari de constructii, se vor aplica reglementarile in vigoare privind calitatea in constructii si autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
    Art. 5
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru avizarea implantarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, se constituie in cadrul consiliilor judetene, in baza atributiilor ce le revin in organizarea si amenajarea teritoriului, in dezvoltarea urbanistica generala si in administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisia socioeconomica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, denumita in continuare Comisie.
    (2) Comisia se constituie prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean; secretarul general al judetului este numit presedintele Comisiei.
    (3) Din Comisie fac parte:
    a) 2 reprezentanti ai consiliului judetean din judetul pe al carui teritoriu se realizeaza implantarea;
    b) un reprezentant al consiliului local din unitatea administrativ-teritoriala in care se realizeaza implantarea;
    c) 2 reprezentanti ai primariei din localitatea in care se realizeaza implantarea, cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului si, respectiv, in domeniul economic;
    d) un reprezentant al primariei din localitatea invecinata zonei in care se realizeaza implantarea, cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, in cazul in care noua structura de vanzare este amplasata la limita dintre doua localitati;
    e) un reprezentant al camerei teritoriale de comert si industrie;
    f) cate un reprezentant al filialei judetene a asociatiei pentru protectia consumatorilor, precum si al asociatiilor profesionale, patronale si mediului de afaceri din judetul pe al carui teritoriu se realizeaza implantarea;
    g) un reprezentant al institutiei responsabile cu dezvoltarea regionala;
    h) un reprezentant al agentilor economici din imediata vecinatate a structurii de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, ce urmeaza a fi implantata.
    (4) Pentru municipiul Bucuresti Comisia se constituie la nivelul sectoarelor, prin dispozitie a primarilor de sector, avand in componenta reprezentanti ai institutiilor similare sau omoloage celor din comisia judeteana.
    (5) Din comisiile constituite la nivelul sectoarelor fac parte si cate un reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al autoritatii publice centrale cu atributii in domeniul comertului interior, al autoritatii publice centrale cu atributii in domeniul amenajarii teritoriului si al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    (1) Comisia functioneaza conform unui regulament propriu de organizare si functionare, elaborat de membrii Comisiei in termen de 60 de zile de la data infiintarii acesteia si aprobat prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local de sector, in cazul municipiului Bucuresti.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei va stabili termenele de emitere a avizului sau a refuzului de aviz, va detalia criteriile de examinare si avizare a solicitarilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si va preciza conditiile specifice de negociere a gradului de indeplinire a criteriilor, in functie de interesele comunitatilor locale.
    (3) Componenta Comisiei si Regulamentul de organizare si functionare a acesteia se afiseaza la sediul consiliului judetean, respectiv al primariei de sector, in cazul municipiului Bucuresti.
    Art. 7
    (1) Solicitarile de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare se depun la sediul consiliului judetean in a carui raza teritoriala se amplaseaza structura de vanzare, respectiv la primaria de sector, in cazul municipiului Bucuresti, si se transmit Comisiei, dupa caz, astfel:
    a) pentru constructii noi si pentru modificari, consolidari sau extinderi, solicitarile se transmit inaintea obtinerii autorizatiei de constructie;
    b) pentru schimbarea unui exercitiu comercial sau redarea in circuitul comercial a unor structuri de vanzare neutilizate, solicitarile se transmit inaintea obtinerii autorizarii functionarii.
    (2) Solicitarile de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare vor fi insotite de un studiu de piata si impact, care trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente necesare in vederea examinarii si avizarii implantarii:
    a) motivatia alegerii locului/zonei de implantare;
    b) harta comerciala a zonei de implantare;
    c) descrierea tipologica a structurilor de vanzare existente in zona, ca numar, marime, amplasare, specializare, conform tipologiei stabilite prin prezenta hotarare;
    d) caracteristicile demografice ale zonei: populatie, densitate, structura, evolutie si altele asemenea;
    e) caracteristicile sociale ale zonei: categorii socioeconomice, venituri, obiceiuri de consum si altele asemenea;
    f) impactul implantarii din punct de vedere urbanistic, socioeconomic si comercial.
    (3) Studiul de piata si impact va trebui, de asemenea, sa raspunda criteriilor de examinare si avizare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, conform prevederilor prezentei hotarari si dispozitiilor regulamentului de organizare si functionare a Comisiei.
    Art. 8
    (1) Examinarea si avizarea implantarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare trebuie sa tina seama de urmatoarele criterii, repartizate pe categorii, pentru a permite aprecierea diferitelor aspecte ale implantarii, respectiv:
    A. Localizarea spatiala a impactului urbanistic al implantarii:
    a) incadrare in planurile de urbanism general si zonal;
    b) localizare in zone cu densitate comerciala redusa, de regula in spatii extravilane sau in zone restructurabile si deficitare;
    c) suprafata terenului de amplasament si conditiile de ocupare si utilizare;
    d) incadrare plastic-volumetrica in caracterul zonei;
    e) accesibilitate si impact al traficului generat si atras asupra circulatiei generale si asupra transportului public: cai de acces public si de deservire, categorii de vehicule, parcaje, circulatie pietonala;
    f) racorduri si solicitari de capacitati si servicii pentru retele tehnico-edilitare;
    g) suprafete si utilitati suplimentare, necesare unei eventuale extinderi.
    B. Protejarea intereselor consumatorilor:
    a) dotare cu echipamente adecvate care sa garanteze consumatorilor, pe termen scurt si mediu, o oferta de produse de calitate;
    b) servicii si tehnici de vanzare diversificate;
    c) accesul consumatorilor, direct si prin intermediul retelelor de transport;
    d) orar de functionare flexibil;
    e) influenta favorabila asupra nivelurilor de preturi cu amanuntul;
    f) parcari: numar de locuri, cost, distanta fata de magazin.
    C. Impactul socioeconomic si crearea de locuri de munca:
    a) ponderea locurilor de munca nou-create prin implantarea respectivei structuri;
    b) stabilitatea locului de munca si posibilitati de promovare sociala;
    c) respectarea prevederilor legislatiei muncii.
    D. Impactul asupra comertului existent:
    a) numarul si marimea concurentilor;
    b) protejarea structurilor de vanzare existente;
    c) evitarea disfunctionalitatilor din mediul concurential.
    (2) Avizul pentru implantarea structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare se transmite de catre Comisie astfel:
    a) la primaria localitatii in care se realizeaza implantarea, in vederea eliberarii autorizatiei de constructie, pentru constructii noi si pentru modificari, consolidari si extinderi;
    b) la solicitant, in vederea autorizarii functionarii, necesara pentru schimbarea unui exercitiu comercial sau redarea in circuitul comercial a unor structuri de vanzare neutilizate in acel moment.
    Art. 9
    (1) Autoritatea administratiei publice locale cu atributii in domeniul amenajarii teritoriale si urbanismului va elabora, in baza unei metodologii specifice logisticii urbane, "Planul urbanistic logistic de dezvoltare a retelei comerciale", care va fundamenta elaborarea si actualizarea Planului de Urbanism General (PUG), reglementarile specifice urmand a fi introduse in Regulamentul Local de Urbanism (RLU).
    (2) Autoritatea administratiei publice locale cu atributii in domeniul amenajarii teritoriale si urbanismului va urmari permanent respectarea incadrarii noilor implantari comerciale in prevederile prezentei hotarari.
    Art. 10
    (1) Exercitarea activitatilor de comercializare in structuri de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, realizate dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari si care nu au fost avizate conform prevederilor acesteia sau care nu respecta criteriile pe baza carora au fost avizate de Comisie, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre organele de control abilitate ale primariilor din raza teritoriala a localitatilor in care functioneaza structura de vanzare.
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
                         si Cooperatie,
                         Gabriel Nastase

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea PopescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1454/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1454 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu