Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE Nr

DECRET - LEGE   Nr. 2561 din 12 noiembrie 1936*)

pentru infiintarea Caselor de imprumut pe amanet

ACT EMIS DE: REGELE CAROL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 12 noiembrie 1936


SmartCity3


    *) Acest Decret, sub Nr. 2.561 din 1936, dat in baza Legii deplinelor puteri economice si financiare, din Aprilie 1936, s-a publicat in Monitorul Oficial, p. I, Nr. 264 din 12 Noiembrie 1936. A se vedea Legea Casei de imprumut pe amanet (Muntele de pietate), din 23 Februarie 1906.

    1. Ministerul de Finante este autorizat de a acorda pe timp de 30 ani, unui grup romanesc care sa asigure capitalul necesar, dreptul de a infiinta si intretine in Romania case de imprumut pe amanet si de pastrare, in conditiunile si cu obligatiunile din prezentul decret-lege.
    2. In vederea exercitatii acestui drept, grupul va infiinta o societate anonima cu sediul in Bucuresti, care se va constitui cu un capital social de cel putin 40 milioane lei in conditiunile stabilite de codul de comert roman pentru societatile anonime.
    Aceasta societate dupa constituire si inregistrare, va intra in toate drepturile acordate grupului prevazut la art. 1 si va lua asupra-si toate indatoririle impuse prin conventiune.
    In caz de trebuinta, noua societate isi va putea urca capitalul social in mod nelimitat prin emisiuni noi de actiuni.
    3. Societatea este datoare de a infiinta casa de imprumut pe amanet din Bucuresti, in timp de 3 luni de la data conventiunii si va continua apoi cu infiintarea acestor case de imprumut in celelalte orase mari ale tarii, astfel ca in timp de trei ani ele sa existe in cel putin 5 municipii, iar in termen de 10 ani, in toate municipiile din tara, cu respectarea drepturilor castigate.
    Ordinea in care se vor infiinta aceste case de imprumut, cat si necesitatea de a le infiinta, raman la aprecierea societatii concesionare, care este in drept a infiinta case de imprumut pe amanet si in alte orase, afara de cele aratate.
    4. In timpul celor 30 ani ai acestei conventiuni, alte societati sau persoane vor putea fi autorizate a infiinta in Romania case de imprumut pe amanet, cu aceleasi drepturi si obligatiuni, in urmatoarele cazuri:
    a) in orasele municipii, daca societatea concesionara nu le-ar infiinta conform art. 3;
    b) in alte orase afara de Bucuresti si cele aratate sub a, daca societatea concesionara, in timp de 1 luna de la cererea Ministerului de Finante, nu-si va lua obligatia sa infiinteze o casa de imprumut pe amanet in rastimp de un an.
    In nici un oras nu va putea fiinta decat o singura casa de amanet intemeiata in baza acestui decret-lege.
    5. Pentru asigurarea obligatiunilor luate prin aceasta conventiune, societatea concesionara va depune la Ministerul de Finante o garantie de lei 2.500.000 in efecte de Stat, odata cu infiintarea casei de imprumut pe amanet din Bucuresti. Garantia se va urca cu cate lei 500.000 pentru fiecare casa ce se va infiinta in alte orase ale tarii.
    Indata ce societatea concesionara isi va constitui case proprii in Bucuresti, va putea cere inlocuirea garantiei prin ipoteca si restituirea efectelor depuse la minister.
    6. Casele de imprumut pe amanet sunt datoare a avea la dispozitiune, in toata durata concesiunii, sumele necesare pentru a putea satisface toate cererile de imprumut pe amanet ce li se vor prezenta din partea publicului.
    7. Casele de imprumut pe amanet vor putea primi spre pastrare sau acorda imprumuturi pe amanet pe urmatoarele obiecte:
    a) pe obiecte mobiliare care se afla in intrebuintare cum sunt: haine, rufarie, tacamuri, mobile, etc.;
    b) pe obiecte pretioase: giuvaere, aur, argint, metale pretioase si pietre scumpe.
    Obiectele prezentate spre amanetare se vor pretui in prealabil de catre taxatorii caselor de imprumut.
    Casa de imprumut va fi obligata sa acorde ca imprumut pe obiecte, o treime din pretul de estimatiune, exceptie facand obiectele pretioase pentru care este obligata sa acorde jumatate din pretul de estimatiune.
    Casele de imprumut nu sunt datoare a acorda imprumuturi in sume mai mici decat o optime din valoarea estimatiunii.
    Imprumutul minimal va fi de 100 lei.
    8. Nu se vor primi ca amanet urmatoarele obiecte:
    a) efectele consacrate cultului religios;
    b) obiectele de echipament si armament ale militarilor;
    c) obiectele prevazute cu marca unui stabiliment public;
    d) sculele lucratorilor;
    e) obiectele cu volum prea mare;
    f) obiectele supuse la pericol de foc sau explosiune, precum si efecte deteriorate;
    g) efectele lesne de sfaramat sau supuse stricaciunii;
    h) obiectele despre care se stie sau se presupune ca sunt furate.
    9. Imprumuturile se vor face pe termen de trei luni.
    Se vor putea insa reinoi la cererea imprumutului si dupa plata procentelor si taxelor regulamentare, inca de trei ori, pe termen de trei luni.
    Dupa timp de un an de la prima amanetare, incuviintarea reinoirii imprumutului pe baza unei noi pretuiri ramane la aprecierea Administratiunii Caselor de imprumut pe amanet.
    Achitarea imprumutului se poate face si restituirea amanetului se poate cere, atat inainte de termenul stipulat cat si dupa aceasta, cat timp obiectul amanetat nu a fost vandut la licitatie publica.
    De asemenea imprumutatul poate cere vanzarea obiectului si inainte de expirarea termenului imprumutului.
    10. Imprumuturile se vor putea stinge si in rate de minimum 5% din valoarea lor cu ocaziunea reinoirii. In asemenea cazuri dobanzile se vor socoti pentru noul termen intotdeauna numai dupa restul neachitat al imprumutului.
    11. Dobanzile ce Casele de imprumut vor putea percepe vor fi maximum 4 1/2% peste scontul Bancii Nationale ce se vor calcula in totdeauna pe timp de cel putin trei luni.
    Procentele se vor plati la achitarea imprumutului sau la reinoirea lui.
    12. Pentru orice obiect amanetat Casele de imprumut vor libera o recipisa care va contine numele si pronumele, profesiunea si adresa imprumutatului, numarul de inregistrare, descrierea amanetelor, data amanetarii, suma imprumutata, pretuirea si in fine scadenta imprumutului. Conditiunile imprumutului vor fi tiparite pe dosul recipisei. Recipisa liberata pentru obiectul amanetat se va prezenta la fiecare reinoire si se va restitui la achitarea imprumutului si ridicarea amanetului.
    Obiectul amanetat nu se poate restitui decat titularului sau mandatarului sau cu procura autentica.
    In caz de pierdere, de distrugere sau de furt a recipiselor de amanet, proprietarii amanetelor vor face o declaratiune in scris legalizata de politia din localitate si o vor prezenta Casei de imprumut pe amanet.
    13. Pentru acoperirea cheltuielilor de pretuire, pastrare si asigurare a obiectelor, Casele de imprumut vor putea percepe urmatoarele taxe:
    a) o taxa de pretuire de maximum 0,50% calculata la valoarea de estimatiune ce se va percepe o singura data pe an;
    b) o taxa de pastrare de maximum 0,50% la valoarea de pretuire;
    c) o taxa de asigurare de maximum 0,50% la valoarea de estimatiune; amandoua acestea din urma calculate in raport cu durata imprumutului.
    Dupa natura amanetelor, Casele de imprumut vor putea fixa taxe mai mici pentru obiecte a caror pretuire, pastrare si asigurare va fi mai putin costisitoare.
    Taxa de pretuire se va scadea anticipativ din suma imprumutului; taxele de pastrare si asigurare se vor incasa ulterior o data cu dobanzile.
    14. Amanetele care nu au fost rascumparate la scadenta si pentru care nu s-a reinoit actul de imprumut, se vor putea vinde la termen de cel putin 30 zile dupa scadenta, de Administratia Caselor de imprumut, pe calea licitatiunii publice, fara interventiune judecatoreasca.
    15. Licitatiunile publice se vor tine in fiecare luna, in prima zi de lucru, sub controlul Ministerului de Finante si in localurile Caselor de imprumut respective. Licitatiunile se vor publica cu 8 zile inainte in Monitorul Oficial si cel putin intr-un ziar din localitate, apoi intr-un aviz afisat in localurile Caselor de imprumut.
    Despre urmarea licitatiunii se va adresa un proces-verbal in care se vor descrie amanetele vandute impreuna cu toate datele cuprinse in recipisa de amanet si cu pretul vanzarii.
    Procesul-verbal se va subscrie de doi functionari ai Caselor de imprumut si de delegatul Ministerului Finantelor.
    16. In cazul cand pentru un obiect la licitatiune, nu s-a oferit o suma corespunzatoare pretului de estimatiune, Administratia Caselor de imprumut va fi in drept a retrage amanetul si a-l supune vanzarii la cea mai apropiata licitatiune. In orice caz debitorul este liberat ne mai putand fi urmarit in alta avere.
    17. Din pretul realizat la licitatiune se va achita in primul rand imprumutul, apoi o taxa de 5% pentru acoperirea cheltuielilor de licitatiune.
    Restul se va administra ca depozit si se va tine la dispozitia proprietarului timp de cinci ani. Daca nici dupa acest termen nu se va ridica, se va trece jumatate la fondul de rezerva ce se va crea pentru acoperirea eventualelor pierderi, iar cealalta jumatate se va pune la dispozitia Ministerului de Finante.
    18. Casele de imprumut pe amanet sunt obligate sa vanda prin licitatie publica in localurile lor din Capitala sau in provincie oricare obiecte din cele prevazute la art. 7, cu exceptiunea celor insirate in art. 8 al decretului-lege de fata, care se vor preda spre vanzare in mod voluntar de catre proprietar. De asemenea vor vinde in aceeasi forma orice obiecte admise in comert sau averi impuse spre vanzare de organele Statului.
    Dupa asemenea licitatiuni, care se vor face dupa normele stabilite pentru lichidarea amanetelor nerascumparate, Societatea va putea incasa in sarcina cumparatorului o taxa de licitare de maximum 5% din pretul de vanzare; pretuirea obiectelor supuse la licitatiune se va face de pretuitorii societatii. Taxa de pretuire prevazuta in art. 13 al decretului-lege, sub a, se va incasa numai in caz daca proprietarii obiectelor prezentate pentru vanzare dupa terminarea pretuirii vor renunta la licitatiune sau daca obiectele in lipsa de oferte acceptabile, nu se vor putea vinde.
    19. Casele de imprumut pe amanet sunt raspunzatoare de pierderea, sustractiunea, deteriorarea sau incendierea obiectelor amanetate, intrucat acestea ar proveni din neglijenta functionarilor lor, sau din cauza ca nu au luat precautiunile necesare pentru buna pastrare si pentru asigurarea obiectelor amanetate.
    20. Nu sunt raspunzatoare Casele de imprumut pentru pagubele ce ar urma:
    a) Din accidente extraordinare, ce nu le-au putut inlatura (cum sunt: razboiu, rascoala, cutremur etc.);
    b) Din stricaciuni provenite din natura interna a obiectelor amanetate, fara vina Caselor de imprumut.
    21. Pentru intampinarea pagubelor ce ar putea urma din incendii, Casele de imprumut sunt datoare a asigura obiectele amanetate in contra incendiului pana la valoarea pretuirii.
    In asemenea cazuri Casele de imprumut sunt raspunzatoare pana la suma despagubirii ce o primesc de la institutele de asigurare.
    22. Daca un obiect s-a pierdut, Casele de imprumut sunt datoare a plati proprietarului, pretul de estimatiune si separat o indemnizatie de 25% ; iar daca obiectul s-a deteriorat, proprietarul ei va avea dreptul sa-l abandoneze Caselor de imprumut in schimbul pretului de estimatiune stabilit la amanetare.
    Aceste despagubiri insa nu se pot pretinde in cazurile insirate la art. 20.
    23. Toate operatiunile de imprumut pe amanet ale acestor Case sunt scutite de timbru si de orice alte taxe fiscale ca si registrele si documentele ce privesc aceste transactiuni.
    De asemenea sunt scutite de contributiuni catre Stat, judet si comuna pentru durata concesiunii: toate zidirile ce se vor construi, anume pentru trebuintele acestor Case si profitul ce vor realiza din operatiunile de imprumut pe amanet.
    In schimb Casele de imprumut pe amanet vor pune la dispozitia Ministerului de Finante:
    a) Jumatate din profitul net ce se va realiza din operatiunile de imprumut pe amanet din care se va acorda o subventie Societatii Nationale Crucea Rosie din Romania;
    b) Jumatate din restul pretului de vanzare al amanetelor nerascumparate, neridicate timp de cinci ani de proprietarii obiectelor.
    24. Profitul net al operatiunilor de imprumut pe amanet se va stabili dupa normele contabilitatii, astfel ca din totalul veniturilor (dobanzi si taxe) se vor acoperi toate cheltuielile: chirii, mobilier, retributiunile functionarilor, cheltuielile de material, dobanzile sumelor imprumutate, dobanzile de 5% la capitalul social. Din castigul stabilit se va scadea 10% ca tantiema pentru functionari si 8% ca tantiema pentru consiliul de administratie si organele de control. Restul formeaza profitul net si se va imparti in parti egale intre societatea concesionara si Ministerul de Finante.
    Fondurile societatii disponibile in afara de cele alocate in imprumuturi pe amanet nu pot fi plasate decat in efecte de Stat sau in depozit la Banca Nationala a Romaniei si C.E.C.
    25. Sumele provenite din restul pretului de vanzare al amanetelor nerascumparate, care, conform art. 17, se vor trece la fondul de rezerva, nu se vor considera ca venituri la stabilire profitului net, deoarece acest fond are destinatiunea de a acoperi eventualele pierderi ale Caselor de imprumut.
    In caz de lichidare a societatii, acest fond se va imparti pe din doua intre societate si Ministerul de Finante.
    26. Sumele cuvenite Ministerului de Finante, potrivit art. 23, se vor depune in contul acestui minister in fiecare an, la 1 Aprilie, la Banca Nationala a Romaniei.
    27. Statul va controla observarea conditiunilor stabilite in actul de concesiune si in total gestiunea interna a Caselor de imprumut, printr-un delegat al Ministerului de Finante, si printr-unul din censorii societatii, numit de Ministerul de Finante, dintre expertii contabili.
    Legea pentru organizarea si reglementarea comertului de banca nu se aplica societatilor constituite pe baza prezentului decret-lege.
    28. Administratia Caselor de imprumut pe amanet se va face, conform unui regulament general, care va cuprinde si conditiunile stabilite in actul de concesiune si se va supune aprobarii Ministerului de Finante, inainte de functionarea Casei de imprumut din Bucuresti.
    29. Delegatul Ministerului de Finante va avea urmatoarele drepturi si datorii:
    a) Va controla observarea legii si regulamentului general;
    b) Va controla la incheierea anuala a conturilor si la stabilirea profitului net, avand sa subscrie si bilantul anual;
    c) Va participa la licitatiunile amanetelor nerascumparate, direct sau printr-un reprezentant al sau.
    30. Retributiunea delegatului ministerului se va fixa de catre Ministerul de Finante de comun acord cu Casa de imprumut pe amanet, care se va trece la contul de cheltuieli al Casei.
    31. Toate litigiile ce s ar putea naste din operatiunile Caselor de imprumut sunt de competinta instantelor ordinare.
    32. Conventiunea va stabili conditiunile de reziliere prin justitie ale acestui contract, in caz de neexecutare din partea societatii, a tuturor obligatiunilor decurgand din el.SmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 2561/1936

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 2561 din 1936
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu