Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 50 din 12 februarie 1982

privind aprobarea normelor de furajare, pe specii, categorii de animale si pasari si pe unitate de produs, pentru unitatile agricole socialiste, precum si unele masuri pentru utilizarea eficienta si rationala a furajelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 19 din 16 februarie 1982


SmartCity3


    Realizarea sarcinilor privind cresterea efectivelor de animale si pasari, a productiei animaliere, impune asigurarea necesarului de furaje in mod permanent, precum si folosirea rationala a acestora potrivit normelor de furajare, stiintific fundamentate, care sa asigure obtinerea productiilor planificate de carne, lapte, oua, lina si alte produse animale.
    Unitatile socialiste de stat si cooperatiste detinatoare de animale, intregul personal muncitor care lucreaza in sectorul zootehnic, au sarcina de a asigura o buna ingrijire a animalelor, de a gosposdari si administra in mod rational si judicios toate cantitatile de furaje, in vederea realizarii si depasirii productiei de carne si a celorlalte produse animale, pentru satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei si ale economiei nationale.
    In furajarea animalelor urmeaza a se pune un accent deosebit pe pasuni, fanete si consumul de furaje grosiere, in scopul reducerii cantitatilor de furaje concentrate, valorificindu-se astfel experienta si traditiile in furajare care au dat rezultate pozitive.

    In acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Se aproba normele de furajare pe specii, categorii de animale si pasari si pe unitatea de produs, precum si lista cuprinzand valorile nutritive medii ale furajelor folosite in hrana animalelor, potrivit anexelor nr. 1-6.
    Pentru alte specii si categorii de animale, neprevazute in anexele nr. 1-5, normele de furajare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice, cu respectarea principiilor de furajare avute in vedere la stabilirea normelor aprobate potrivit prevederilor prezentului decret.
    Art. 2
    Cantitatile de furaje concentrate cultivate, industriale si fainurile proteice, prevazute in norme pentru fiecare specie si categorie de animale si pasari, sub forma de nutret combinat sau amestec concentrat de completare, reprezinta limite maxime de consum.
    Celelalte sortimente de nutreturi, inclusiv porumbul stiuleti insilozat, prevazute in structura normelor de furajare, la toate speciile si categoriile de animale, se pot substitui cu alte nutreturi in echivalenta nutritiva.
    Art. 3
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare va defalca lunar, pe judete si municipiul Bucuresti, cantitatile de furaje concentrate necesare, potrivit normelor de furajare prevazute la art. 1. Directiile generale pentru agricultura si industria alimentara judetene si a municipiului Bucuresti vor repartiza cantitatile de furaje concentrate pe unitati agricole socialiste si pentru producatorii individuali, in conditiile si cantitatile prevazute de lege.
    Art. 4
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice vor elabora, in termen de 60 de zile de la data prezentului decret, tehnologii de crestere si furajare pentru fiecare specie si categorie de animale, in conformitate cu regulile si normele de furajare aprobate potrivit prevederilor prezentului decret.
    Art. 5
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare raspunde de asigurarea bazei furajere, buna gospodarire a acesteia si repartizarea furajelor potrivit prevederilor prezentului decret, in care scop are urmatoarele obligatii:
    a) asigura producerea tuturor categoriilor de nutreturi pentru hrana intregului efectiv de animale si pasari din unitatile agricole socialiste potrivit normelor de furajare, precum si furajele pentru producatorii individuali care contracteaza si livreaza la fondul de stat, potrivit legii, animale si produse animale;
    b) urmareste realizarea operativa a programului de aprovizionare a unitatilor cu furaje pentru hrana efectivelor de animale si pasari;
    c) asigura optimizarea structurii ratiilor de consum, cresterea ponderii furajelor de volum si reducerea cantitatilor de furaje concentrate;
    d) urmareste executarea lucrarilor de imbunatatire si de exploatare rationala si eficienta a pajistilor si folosirea maximala a productiei obtinute pe pajistile naturale si cultivate;
    e) ia masuri pentru respectarea normelor de furajare si urmareste obtinerea, potrivit prevederilor prezentului decret, a sporului in greutate si a celorlalte productii animaliere.
    Art. 6
    Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare urmaresc si controleaza modul in care detinatorii de animale valorifica intregul potential furajer, depozitarea corespunzatoare a furajelor, prepararea si administrarea judicioasa a acestora in hranirea animalelor si respectarea normelor de zooigiena.
    Art. 7
    Unitatile agricole socialiste precum si celelalte unitati producatoare de nutreturi sunt obligate sa asigure calitatea furajelor, respectand continutul de elemente nutritive si celelalte conditii de calitate prevazute in norme.
    Art. 8
    Unitatile agricole producatoare de produse furajere, precum si unitatile industriale care realizeaza produse si subproduse furajere, sunt obligate sa livreze unitatilor beneficiare in totalitate si la termen cantitatile de furaje contractate potrivit repartitiei.
    Se interzice livrarea oricaror produse si subproduse furajere altor beneficiari decat celor prevazuti in repartitii sau schimbarea destinatiei acestora.
    Art. 9
    Unitatile economice care in procesul de productie realizeaza subproduse - sroturi, tarate, borhoturi, taitei de sfecla si altele - sunt obligate sa le depoziteze in conditii corespunzatoare, sa evite orice forma de risipa si sa le livreze numai unitatilor beneficiare prevazute prin plan.
    De asemenea, unitatile economice din al caror proces de productie rezulta deseuri cu valori nutritive - sange, organe, zer, zara si altele asemenea - vor lua masuri pentru stringerea, depozitarea si valorificarea acestora catre unitatile cu profil zootehnic sau pentru industrializare.
    Art. 10
    Unitatile agricole socialiste cu activitate de crestere si ingrasare a animalelor vor intocmi programe lunare de furajare pe specii si categorii, in
scopul asigurarii unei furajari constante si echilibrate a acestora. Programele vor fi dezbatute cu intreg personalul muncitor din sectorul zootehnic.
    In programele de furajare se vor prevedea resursele si categoriile de furaje pe specii de animale, productiile ce urmeaza a fi realizate, precum si masurile pentru asigurarea bunei ingrijiri a animalelor.
    Art. 11
    Pentru asigurarea conditiilor necesare bunei ingrijiri a animalelor si optimizarii productiei acestora, unitatile detinatoare de animale vor lua urmatoarele masuri:
    a) amenajarea cu lucrari simple a ingrasatoriilor si crescatoriilor de porci, a grajdurilor de bovine, a saivanelor, adaposturilor de pasari, pentru crearea conditiilor necesare unei furajari rationale;
    b) asigurarea in totalitate a consumului de apa necesar pentru prepararea hranei si adapatul animalelor;
    c) depozitarea corespunzatoare a furajelor in silozuri; la crescatoriile si ingrasatoriile de porcine, bovine si ovine, amplasarea silozurilor se va face din grajduri pentru a se evita transporturile inutile si a asigura furajarea pe orice timp;
    d) folosirea rationala si intensiva a spatiilor construite, asigurandu-se rulaje optime de animale si pasari la crescatorii si ingrasatorii.
    Art. 12
    In vederea cresterii valorii nutritive si innobilarii furajelor grosiere, unitatile vor lua masuri pentru prepararea hranei animalelor in bucatarii furajere, amenajate in acest scop, dotate cu utilaje pentru tocarea, macinarea si amestecul furajelor.
    Art. 13
    Conducerile unitatilor agricole socialiste cu sector zootehnic sunt obligate sa controleze zilnic programul de furajare a animalelor, respectarea normelor de furajare, productiile obtinute, precum si conditiile de zooigiena. De asemenea, sunt obligate sa asigure incadrarea sectorului zootehnic cu personal calificat, cu un inalt grad de constiinciozitate in munca, sa asigure stabilitatea personalului muncitor in zootehnie, scolarizarea si instruirea permanenta a acestuia.
    La cooperativele agricole de productie vicepresedintele cooperativei va coordona si presta munca nemijlocit in sectorul zootehnic.
    Art. 14
    Unitatile cu sector zootehnic raspund de realizarea productiei animaliere planificate potrivit normelor de furajare stabilite conform prevederilor prezentului decret.
    Art. 15
    Personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in sectorul zootehnic raspunde de:
    a) furajarea animalelor conform normelor de furajare si retetelor, diferentiate pe specii si categorii de animale;
    b) respectarea programului zilnic de furajare, adapare si ingrijire a animalelor;
    c) inlaturarea oricarei forme de risipa in pastrarea, conservarea, manipularea si administrarea furajelor;
    d) realizarea indicatorilor de plan privind productia animaliera;
    e) respectarea cu strictete a ordinii si disciplinei la locul de munca.
    Art. 16
    Unitatile socialiste cu sector zootehnic vor lua masuri de asigurare a sanatatii animalelor si respectare a normelor de igiena in toate fermele de animale si pasari si alte subunitati zootehnice. Ele sunt obligate sa procure si sa posede permanent vaccinurile si medicamentele necesare pentru prevenirea bolilor si tratarea animalelor.
    Medicii veterinari au o raspundere proprie, directa, pentru indeplinirea rolului pe care il au in asigurarea sanatatii animalelor.
    Normele sanitar-veterinare sunt obligatorii pentru toate unitatile socialiste de stat si cooperatiste, pentru toti detinatorii de animale.
    Art. 17
    Incalcarea prevederilor prezentului decret si a celorlalte dispozitii privind administrarea si utilizarea eficienta si rationala a furajelor atrage, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara, contraventionala, civila sau penala a celor vinovati.
    Art. 18
    In vederea aplicarii imediate a prevederilor prezentului decret in toate unitatile agricole, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, consiliile unice agroindustriale de stat si cooperatiste, conducerile unitatilor agricole, sunt obligate sa asigure:
    a) organizarea cunoasterii temeinice a prevederilor decretului de catre toti specialistii din agricultura, membrii cooperatori, mecanizatorii, intreg personalul care lucreaza in zootehnie;
    b) dezbaterea in adunarile generale din unitatile agricole de stat si cooperatiste, in toate colectivele de oameni ai muncii din unitatile cu sector zootehnic sau cu activitate in domeniul productiei de furaje, a prevederilor decretului;
    c) organizarea unor actiuni de popularizare, prin afisarea la locul de munca si alte mijloace de informare, a reglementarilor privind furajarea animalelor;
    d) semnarea de luare la cunostinta a dispozitiilor decretului de catre intreg personalul care lucreaza in sectorul zootehnic.
    Conducerile organelor si unitatilor prevazute la alin. 1 vor controla modul in care a fost asigurata popularizarea si cunoasterea prevederilor prezentului decret si raspund nemijlocit de aplicarea intocmai a acestora.
    Art. 19
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul decret.

                      NICOLAE CEAUSESCU
                        Presedintele
                 Republicii Socialiste RomaniaSmartCity5

COMENTARII la Decretul 50/1982

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 50 din 1982
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 50/1982
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu