E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 379 din 27 octombrie 1984

privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de productie in domeniul fabricatiei de tractoare si autovehicule

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 80 din 27 octombrie 1984


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data de 1 noiembrie 1984 se infiinteaza Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov, cu sediul in municipiul Brasov, judetul Brasov, sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, avand ca obiect de activitate cercetarea, ingineria tehnologica si productia de tractoare, autocamioane, autobasculante, autobuze, troleibuze, autoutilitare si masini speciale, masini - agregat, masini agricole, remorci auto, motoare, subansamble, piese de schimb pentru produsele fabricate, asistenta tehnica si service, organizarea exportului, a cooperarilor si asigurarea asistentei tehnice pentru produsele livrate la export. Centrala industriala indeplineste functia de furnizor general intern pentru exporturile complexe din profilul ei de fabricatie.
    Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov se infiinteaza prin preluarea activitatii Centralei industriale de tractoare Brasov si Centralei industriale de autovehicule pentru transport Brasov, de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, care isi inceteaza activitatea.
    Art. 2
    Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov, Intreprinderea "Tractorul" Brasov si Intreprinderea de autocamioane Brasov functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico- financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit normelor  legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat.
    Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1*, un numar maxim de 240 posturi si se incadreaza in gradul special de organizare.
-------------------------
    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
    Art. 3
    Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov are in subordine unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Intreprinderea "Automecanica" Moreni, din subordinea Centralei industriale de echipament special Bucuresti, de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei de Masini-unelte, Electrotehnica si Electronica, trece in subordinea Centralei industriale de tractoare si autovehicule Brasov, de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini.
    Art. 5
    Pe data de 1 noiembrie 1984 se infiinteaza Intreprinderea de  comert exterior "Universal - Autotractor" Brasov, cu sediul in municipiul Brasov, judetul Brasov, in subordinea Centralei industriale de tractoare si autovehicule Brasov, de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, avand obiectul de activitate prevazut in anexa nr. 3.
    Intreprinderea de comert exterior "Universal - Autotractor" Brasov se infiinteaza prin preluarea activitatii Intreprinderii de comert exterior "Universal - Tractor" Brasov, din subordinea Centralei industriale de tractoare Brasov, si Intreprinderii de comert exterior "Autoexport - import" Brasov, din subordinea Centralei industriale de autovehicule pentru transport Brasov, care isi inceteaza activitatea.
    Art. 6
    Intreprinderea de comert exterior "Universal - Autotractor" Brasov functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico - financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat si normelor specifice - activitatea de comert exterior - la Decretul nr. 162/1973.
    Art. 7
    Intreprinderea de comert exterior "Universal - Autotractor" Brasov se incadreaza in gradul special de organizare si are numarul maxim de 340 posturi de personal de specialitate, de administratie si deservire generala.
    Art. 8
    Activul si pasivul stabilite pe baza bilanturilor incheiate la  data de 31 octombrie 1984, impreuna cu indicatorii de plan economici, financiari si valutari si cu contractele incheiate sau in curs de perfectare, aferenti activitatilor preluate, trec la unitatile infiintate sau reorganizate, potrivit prevederilor prezentului decret, pe baza de protocol.
    Personalul muncitor care trece de la unitatile desfiintate sau reorganizate la centrala nou infiintata sau la alte unitati se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 9
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul muncitor devenit disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 10
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a carui aplicare a fost prelungita prin Decretul nr. 476/1983, nu se aplica in anul 1984 posturilor pe care urmeaza sa fie transferat personalul muncitor ramas disponibil, precum si posturilor din unitatile de la care urmeaza sa se transfere personalul la unitatile nou infiintate sau reorganizate.
    Art. 11
    Functiile si compartimentele aprobate pentru Intreprinderea "Tractorul" Brasov si Intreprinderea de autocamioane Brasov prin decretele nr. 229/1974, nr. 111/1978 si nr. 145/1977 se mentin in continuare.
    Art. 12
    Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov si Intreprinderea de comert exterior "Universal - Autotractor" Brasov se doteaza cu cate un autoturism pentru transport persoane in interes de serviciu, modificandu-se in mod corespunzator, pentru Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, anexa la Decretul nr. 277/1979.
    Art. 13
    Prevederile prezentului decret se aplica in cadrul indicatorilor economico-financiari aprobati Ministerului Industriei Constructiilor de Masini pe anul 1984.
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor corela, in termen de 30 de zile, planul national unic de dezvoltare economico-sociala si bugetul de stat, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret.
    Art. 14
    Anexa nr. 1 la Decretul nr. 276/1979 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de comert exterior, precum si anexele nr. 21, 23 si 25 la Decretul nr. 136/1984 privind imbunatatirea activitatii de comert exterior, se modifica corespunzator prevederilor prezentului decret.
    Art. 15
    Anexa nr. 3 liniutele 6 si 7 de la pct. I la Decretul nr. 267/1981 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Consiliului de Ministri nr. 367/1973 privind unele masuri de reorganizare a centralelor industriale, unitatilor asimilate acestora, precum si a unor intreprinderi de stat, se modifica potrivit prezentului decret.
    Art. 16
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.

    ANEXA 1

    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

    ANEXA  2

                         LISTA
unitatilor din subordinea Centralei industriale de tractoare si autovehicule Brasov

    1. Intreprinderea "Tractorul" Brasov
    2. Intreprinderea de autocamioane Brasov
    3. Intreprinderea de masini - agregat si subansamble auto Sfantu Gheorghe
    4. Intreprinderea de piese auto Sibiu
    5. Intreprinderea "Autobuzul" Bucuresti
    6. Intreprinderea de tractoare Miercurea-Ciuc
    7. Intreprinderea de tractoare si masini agricole Craiova
    8. Intreprinderea mecanica Marsa
    9. Intreprinderea de mecanica fina Sinaia
    10. Intreprinderea de mecanica fina Breaza
    11. Intreprinderea "Automecanica" Medias
    12. Intreprinderea "Automecanica" Moreni
    13. Intreprinderea de radiatoare Brasov
    14. Intreprinderea mecanica si de piese de schimb Oradea
    15. Intreprinderea mecanica Oradea
    16. Intreprinderea "Tehnometal" Timisoara
    17. Intreprinderea "Metalurgica" Buzau
    18. Intreprinderea mecanica Codlea
    19. Intreprinderea mecanica Brasov
    20. Intreprinderea mecanica de echipamente hidraulice Galati
    21. Intreprinderea mecanica Gheorgheni
    22. Intreprinderea metalurgica "Republica" Reghin
    23. Intreprinderea de piese auto Iasi
    24. Intreprinderea de piese auto Satu Mare
    25. Intreprinderea "Sinterom" Cluj-Napoca
    26. Intreprinderea de garnituri de frana si etansare Ramnicu Sarat
    27. Intreprinderea de piese pentru tractoare Intorsura Buzaului
    28. Fabrica metalurgica Sibiu*
    29. Intreprinderea de asistenta tehnica si service pentru mijloace de transport auto Brasov*
    30. Intreprinderea de transport auto Brasov
    31. Intreprinderea de comert exterior "Universal-Autotractor" Brasov
    32. Centrul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru tractoare Brasov*
    33. centrul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru autovehicule Brasov*
---------------------
    * Unitati fara personalitate juridica.

    ANEXA 3

      MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCTIILOR DE MASINI
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Denumirea       Subordonarea       Obiectul de activitate pe grupe
 crt.    si sediul       intreprinderii       principale de produse
         intreprinderii
--------------------------------------------------------------------------------
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2.  "Universal-     Centrala industriala          Export
        Autotractor"      de tractoare       - tractoare agricole si industria-
        Brasov           si autovehicule      le si tractoare echipate cu lame
                             Brasov           tip buldozer, scarificatoare, in-
                                              carcatoare si alte echipamente
                                              specifice;
                                             - masini, utilaje si unelte agrico-
                                              le, remorci agricole;
                                             - CKD, SKD, motoare, echipamente,
                                              ansamble si subansamble;
                                             - autocamioane, autobasculante, re-
                                              morci auto si trailere;
                                             - autobuze, troleibuze, autoutili-
                                              tare;
                                             - autospeciale si alte derivate
                                              din autocamioane, autoutilitare si
                                              autobuze;
                                             - autovehicule pentru stingerea
                                              incendiilor;
                                             - klingherit si ferodouri;
                                             - masini-unelte din sectorul sau
                                              de activitate, masini-agregat, li-
                                              nii de prelucrare, linii de
                                              montaj, ateliere si fabrici, piese
                                              de schimb, organizare service si
                                              asistenta tehnica, scolarizare si
                                              alte lucrari si servicii proprii
                                              obiectului sau de activitate;
                                             - licente, brevete de inventii ro-
                                              manesti, marci de fabrica, studii,
                                              proiecte, know-how, engineering,
                                              tehnologie, montaj;
                                              - furnizor general extern in do-
                                              meniul sau de activitate.
                                                      Import
                                              - tractoare agricole si industri-
                                               ale si tractoare echipate cu la-
                                               me tip buldozer, scarificatoare,
                                               incarcatoare si alte echipamente
                                               specifice;
                                              - masini, utilaje si unelte agri-
                                               cole, remorci agricole;
                                              - CKD, SDK, motoare, echipamente,
                                               ansamble, subansamble si piese
                                               pentru fabricarea produselor
                                               specifice;
                                              - klingherit si ferodouri;
                                              - autocamioane, autobasculante,
                                               remorci auto si trailere;
                                              - autobuze, troleibuze, autoutili-
                                               tare;
                                              - autospeciale si alte derivate
                                               din autocamioane, autoutilitare
                                               si autobuze;
                                              - autovehicule pentru stingerea
                                               incendiilor;
                                              - echipamente frigorifice si de
                                               climatizare auto si utilaje con-
                                               tra incendiilor pentru echiparea
                                               autospecialelor;
                                              - licente, studii, proiecte, know-
                                               how, engineering, tehnologie,
                                               montaj, service, asistenta
                                               tehnica, scolarizare si alte
                                               lucrari si servicii, proprii
                                               obiectului sau de activitate.

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 379/1984

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 379 din 1984
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu