E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 136 din 17 aprilie 1984

privind imbunatatirea activitatii de comert exterior

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 33 din 19 aprilie 1984


SmartCity3


    Art. 1
    Decretul nr. 276/1979 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de comert exterior, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Anexele nr. 1 - 16 si 16 a) prevazute la art. 1 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 - 19.
    2. Dupa alineatul 1 al art. 1 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Intreprinderile si compartimentele autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior si cooperare economica internationala, indiferent de subordonarea acestora, sunt coordonate si indrumate, potrivit legii, si de Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale."
    3. Dupa alineatul 2 al art. 2 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Toate intreprinderile de comert exterior pot efectua, in afara obiectului de activitate aprobat, exporturi de produse ale constructiei de masini, in cadrul operatiunilor de contrapartida pentru importuri, precum si exporturi de orice fel de marfuri romanesti, daca se realizeaza indicatorii de eficienta planificati."
    4. Alineatul 3 al art. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Importurile de instalatii, masini, utilaje si subansamble, precum si alte produse sau materiale stabilite in conditiile legii, se vor angaja cu precadere in cadrul actiunilor de cooperare si a actiunilor de export in contra-partida de produse din ramura constructiei de masini."
    5. Anexa nr. 17 prevazuta la art. 8 se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 20*.
    Art. 2
    Numarul maxim de posturi pentru personalul de specialitate din administratie si deservire generala din intreprinderile de comert exterior este cel prevazut in anexa nr. 21*.
    Art. 3
    Pe data de 1 mai 1984 se infiinteaza:
    a) Intreprinderea de comert exterior "Industrial export-import-Petromin", cu sediul in Bucuresti, in subordinea Centralei industriale de utilaj petrolier Ploiesti, prin preluarea activitatii de export-import de instalatii, utilaje si echipamente pentru domeniile petrolier, minier si geologic, de la Intreprinderea de comert exterior "Industrial export-import" Bucuresti;
    b) Intreprinderea de comert exterior "Vitrocim-Forexim", cu sediul in Bucuresti, in subordinea Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii.
    Intreprinderea se infiinteaza prin comasarea intreprinderilor de comert exterior "Vitrocim" si "Forexim", care se desfiinteaza;
    c) Intreprinderea de targuri, expozitii si publicitate pentru comert exterior, cu sediul in Bucuresti, in subordinea Camerei de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania.
    Intreprinderea se infiinteaza prin comasarea Intreprinderii de targuri si expozitii si a Agentiei de publicitate pentru comert exterior "Publicom", care se desfiinteaza;
    d) Intreprinderea de comert exterior "Icecoop-Ilexim", cu sediul in Bucuresti, in subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti.
    Intreprinderea se infiinteaza prin comasarea intreprinderilor de comert exterior "Icecoop" si "Ilexim", care se desfiinteaza;
    e) Intreprinderea de turism international si publicitate turistica O.N.T. "Carpati", cu sediul in Bucuresti, in subordinea Ministerului Turismului.
    Intreprinderea se infiinteaza prin comasarea Intreprinderii de turism international O.N.T. "Carpati" si a Agentiei de publicitate turistica "Publiturism", care se desfiinteaza.
    Intreprinderile au obiectul de activitate prevazut in anexele nr. 1 pct. 4, nr. 9 pct. 3, nr. 14 pct. 2, nr. 15 si nr. 16 pct. 1, se organizeaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare si valutare, cu personalitate juridica, si functioneaza potrivit dispozitiilor legale privind organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat si normelor de structura pentru activitatea de comert exterior aprobate prin Decretul nr. 162/1973.
    Art. 4
    Intreprinderea de comert exterior <<"Metalimport-export", cu sediul in Bucuresti, din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, isi schimba denumirea in "Intreprinderea de comert exterior "Metalexport-import">> si trece in subordinea Ministerului Industriei Metalurgice.
    Intreprinderea "Industrialexport-import" Bucuresti trece din subordinea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini in subordinea Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic si rafinarii Bucuresti.
    Art. 5
    Structura organizatorica a Directiei economice si a patrimoniului cultural national din cadrul Consiliului Culturii si educatiei Socialiste se completeaza cu unitatea de comert exterior pentru bunuri culturale "Artexim".
    Unitatea se organizeaza prin preluarea activitatii de export-import filme si inregistrari pe benzi magnetice de la Centrala "Romaniafilm" si a activitatii de export-import de bunuri culturale de la intreprinderea de comert exterior "Ilexim" si are obiectul de activitate prevazut in anexa nr. 19.
    Unitatea de comert exterior pentru bunuri culturale "Artexim" are personalitate juridica in relatiile externe de comert exterior si cooperare economica internationala, raspunde de indeplinirea obligatiilor asumate prin contractele incheiate si functioneaza pe baza autogestiunii economico-financiare si valutare.
    Art. 6
    Structura organizatorica a Intreprinderii "Rompresfilatelia" Bucuresti se completeaza cu compartimentul de export-import.
    Compartimentul se organizeaza prin preluarea activitatii de export-import de presa, publicatii, timbre si alte marfuri filatelice de la Intreprinderea de comert exterior "Ilexim" Bucuresti si are obiectul de activitate prevazut in anexa nr. 11 pct. 3.
    Art. 7
    Activul si pasivul stabilit pe baza bilantului incheiat la 30 aprilie 1984, impreuna cu indicatorii de plan economici, financiari si valutari si cu contractele incheiate sau in curs de perfectare, aferenti activitatilor preluate, trec la intreprinderile infiintate, reorganizate sau la cele care isi completeaza obiectul de activitate, pe baza de protocol.
    Art. 8
    Anexa la art. 2 alin. 2 si la art. 20 alin. 3 - activitatea de comert exterior - la Decretul nr. 162/1973, cu modificarile ulterioare, se modifica potrivit anexei nr. 22*.
    Art. 9
    Numarul maxim de posturi pentru activitatea de export-import si cooperare economica internationala si pentru activitatea de furnizor general intern pentru exporturi complexe din aparatul propriu al centralelor industriale este cel prevazut in anexele nr. 23* - 25*.
    Art. 10
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut pe functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul muncitor devenit disponibil ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973, in cadrul fondului de retribuire aprobat prin Decretul nr. 475/1983 pentru anul 1984.
    Art. 11
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a carui aplicare a fost prelungita prin Decretul nr. 476/1983, nu se aplica in anul 1984 posturilor din intreprinderile de comert exterior, precum si posturilor din unitatile la care se transfera personalul ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret.
    Art. 12
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, in termen de 45 de zile de la data prezentului decret, vor propune modificarea in planul national unic de dezvoltare economico-sociala pe anul 1984, a indicatorilor de plan economici si financiari, precum si in volumul si structura bugetului de stat, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 25 fac parte integranta din prezentul decret si au fost puse la dispozitia celor interesati.


    ANEXA 1

    MINISTERUL INDUSTRIEI
    CONSTRUCTIEI DE MASINI

    Art. 1

   ----------------------------------------------------------------------------
    Nr.    Denumirea      Subordonarea     Obiectul de activitate pe grupe
    crt.   si sediul      intreprinderii        principale de produse
         intreprinderii
   ----------------------------------------------------------------------------
     0         1                 2                       3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                    Export
    1."Auto-Dacia"   Centrala industriala  - autoturisme de oras, autoturisme
        Pitesti     de autoturisme Pitesti   de teren, auto-speciale derivate
                                             din acestea, CKD, SKD, motoare, cu-
                                             tii de viteza, autosasiuri;
                                           - instalatii si utilaje de intreti-
                                             nere si deservire auto;
                                           - masini-unelte din sectorul sau de
                                             activitate, masini agregat, linii
                                             de prelucrare, linii de montaj,
                                             ateliere si fabrici, piese de
                                             schimb, organizare service si asi-
                                             stenta tehnica, scolarizare si al-
                                             te lucrari si servicii, proprii
                                             obiectului sau de activitate;
                                           - licente, brevete de inventii roma-
                                             nesti, marci de fabrica, know-how,
                                             engineering, tehnologie, montaj;
                                           - furnizor general extern in domeni-
                                             ul sau de activitate.
                                                      Import
                                           - autoturisme de oras, autoturisme
                                             si autospeciale derivate din aces-
                                             tea;
                                           - subansamble, CKDSKD, motoare,
                                             piese pentru fabricatia produselor
                                             specifice;
                                           - piese de schimb pentru prima dota-
                                             re pentru autoturismele importate;
                                           - licente , studii, proiecte, know-
                                             how, engineering, tehnologie, mon-
                                             taj, service, scolarizare si alte
                                             lucrari si servicii, proprii obie-
                                             ctului sau de activitate.
    Art. 2

   ----------------------------------------------------------------------------
     0       1            2                          3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                   E x p o r t
    2. "Autoxport-  Centrala industriala  - autocamioane, autobasculante, re-
         import"   de autovehicule pentru   morci auto si trailere;
         Brasov      transport Brasov     - autobuze, troleibuze, autoutilitare
                                          - autospeciale si alte derivate din
                                            autocamioane, autoutilitare si au-
                                            tobuze;
                                          - autovehicule pentru stingerea in-
                                            cendiilor;
                                          - CKD, SKD, motoare;
                                          - masini-unelte din sectoru sau de
                                            activitate, masini agregat, linii
                                            de montaj, ateliere si fabrici,
                                            piese de schimb, organizare service
                                            si asistenta tehnica, scolarizare
                                            si alte lucrari si servicii, pro-
                                            prii obiectului sau de activitate;
                                          - licente, brevete de inventii roma-
                                            nesti, marci de fabrica, studii,
                                            proiecte, know-how, engineering,
                                            tehnologie, montaj;
                                          - furnizor general extern in domeniul
                                            sau de activitate.
                                                  Import
                                          - autocamioane, autobasculante, re-
                                            morci auto si trailere;
                                          - autobuze, troleibuze, autoutilita-
                                            re;
                                          - autospeciale si alte derivate din
                                            autocamioane, autoutilitare si au-
                                            tobuze;
                                          - autovehicule pentru stingerea in-
                                            cendiilor;
                                          - subansamble, CKD, SKD, motoare,
                                            piese pentru fabricatia produselor
                                            specifice;
                                          - echipamente frigorifice si de cli-
                                            matizare auto si utilaje contra in-
                                            cendiilor pentru echiparea autospe-
                                            cialelor;
                                          - licente, studii, proiecte,  know-
                                            how, engineering, tehnologie, mon-
                                            taj, service, asistenta tehnica,
                                            scolarizare si alte lucrari si ser-
                                            vicii, proprii obiectului sau de
                                            activitate.
    Art. 3

   ----------------------------------------------------------------------------
     0         1             2                           3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                    Export
    3. "Universal-   Centrala industriala   - tractoare agricole si industriale
        tractor"     de tractoare Brasov      si tractoare echipate cu lame tip
         Brasov                               buldozer, sacrificatoare, incar-
                                              catoaare si alte echipamente spe-
                                              cifice;
                                            - masini, utilaje si unelte agrico-
                                              le, remorci agricole;
                                            - CKD, SKD, motoare, echipamente,
                                              ansamble si subansamble;
                                            - masini-unelte din sectorul sau de
                                              activitate, masini agregat, linii
                                              de montaj, ateliere si fabrici,
                                              piese de schimb, organizare ser-
                                              vice si asistenta tehnica, scola-
                                              rizare si alte lucrari si servi-
                                              cii, proprii obiectului sau de
                                              activitate;
                                            - klingherit si ferodouri;
                                            - licente, brevete de inventii ro-
                                              manesti, marci de fabrica, studii
                                              proiecte, know-how, engineering,
                                              tehnologie, montaj;
                                            - furnizor general extern in dome-
                                              niul sau de activitate.
                                               Import
                                            - tractoare agricole si industrie
                                              si tractoare echipate cu lame tip
                                              buldozer, sacrificatoare, incar-
                                              catoare si alte echipamente spe-
                                              cifice;
                                            - masini, utilaje si unelte agricole
                                              remorci agricole;
                                            - CKD, SKD, motoare, echipamente,
                                              ansamble subansamble si piese pe-
                                              ntru fabricatia produselor speci-
                                              fice;
                                            - klingherit si ferodouri;
                                            - licente, studii, proiecte, know-
                                              how, enginerring, tehnologie,
                                              montaj, service, asistenta tehni-
                                              ca scolarizare si alte lucrari si
                                              servicii, proprii obiectului sau
                                              de activitate.
    Art. 4

   ----------------------------------------------------------------------------
     0         1            2                            3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                    E x p o r t
    4. "Industrial-  Centrala industriala - instalatii si utilaje de foraj pen-
      export-import- de utilaj petrolier    tru titei si gaze;
       Petromin"           Ploiesti       - platforme de foraj marin;
       Bucuresti                          - instalatii si utilaje independente
                                            pentru domeniile minier si geologic
                                          - utilaje miniere si linii transpor-
                                            toare, vagoneti si locomotive de
                                            mina;
                                          - instalatii si utilaje pentru pros-
                                            pectiuni geologice si pentru foraj
                                            puturi de apa;
                                          - lucrari in lohn in domeniul petro-
                                            lier, minier si geologic;
                                          - masini si utilaje de ridicat si
                                            transportat;
                                          - armaturi industriale din fonta si
                                            otel;
                                          - pompe si unitati de pompaj din do-
                                            meniul sau de activitate;
                                          - masini-unelte si scule, din secto-
                                            rul sau de activitate masini agre-
                                            gat, linii de prelucrare, linii de
                                            montaj, ateliere si fabrici, piese
                                            de schimb, organizare service si
                                            asistenta tehnica, scolarizare si
                                            alte lucrari si servicii, proprii
                                            obiectului sau de activitate;
                                          - licente, brevete de inventii roma-
                                            nesti, marci de fabrica, studii,
                                            proiecte know-how, engineering, te-
                                            hnologie, montaj;
                                          - furnizor general extern pentru ex-
                                            porturile complexe din obiectul sau
                                            de activitate.
                                                 Import
                                          - utilaje de completare si echipamen-
                                            te specifice instalatiilor pentru
                                            forajul si extractia titeiului si
                                            gazelor;
                                          - utilaje, echipamente, aparatura,
                                            scule si dispozitive speciale pen-
                                            tru platforme de foraj marin si
                                            pentru exploatare marina de titei
                                            si gaze;
                                          - instalatii complexe si utilaje teh-
                                            nologice de completare pentru uni-
                                            tatile miniere si geologice;
                                          - masini si utilaje pentru exploata-
                                            rea zacamintelor de carbuni, pentru
                                            prepararea la suprafata si briche-
                                            tare;
                                          - masini si utilaje pentru exploata-
                                            rea si prepararea minereurilor ne-
                                            feroase in cariere si in subteran;
                                          - instalatii pentru desulfurare, cu-
                                            ratare si uscare a gazelor, turbo-
                                            compresoare pentru gaz metan;
                                          - vagoneti si locomotive de mina;
                                          - aparatura de securitate si salvare
                                            miniera, lampi de mina, sfredele,
                                            perforatoare, ciocane de abataj,
                                            metanometre, materiale de preparare
                                            si filtrare pentru industria minie-
                                            ra;
                                          - masini si utilaje de ridicat si
                                            transportat;

    Art. 5

   ----------------------------------------------------------------------------
     0         1               2                           3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                           - piese de schimb pentru prima dota-
                                             re pentru instalatiile si utilaje-
                                             le importate;
                                           - pompe si unitati de pompaj din do-
                                             meniul sau de activitate;
                                           - armaturi si materiale de montaj
                                             din domeniul sau de activitate;
                                           - licente, studii, proiecte, know-
                                             how, engineering, tehnologie, mon-
                                             taj, service, asistenta tehnica,
                                             scolarizare si alte lucrari si
                                             servicii, proprii obiectului sau
                                             de activitate;
                                                    E x p o r t
    5. "Industrial-  Centrala industriei de - rafinarii, instalatii complexe,
      export-import" utilaj tehnologic, chi-  parti si utilaje pentru industria
       Bucuresti     mic si rafinarii Bucu-   de rafinarea titeiului si gazelor
                     resti                  - fabrici, instalatii complexe si
                                              utilaje pentru industria petro-
                                              chimica;
                                            - fabrici, instalatii complexe si
                                              utilaje pentru industria ingrasa-
                                              mintelor si produselor anorganice;
                                            - fabrici, instalatii complexe, u-
                                              tilaje pentru industria maselor
                                              plastice, cauciucului si anvelo-
                                              pelor;
                                            - fabrici, instalatii complexe si
                                              utilaje pentru industria medica-
                                              mentelor, colorantilor si lacuri-
                                              lor;
                                            - fabrici, instalatii complexe si
                                              utilaje pentru industria firelor
                                              si fibrelor chimice si sintetice;
                                            - fabrici, instalatii de fractiona-
                                              rea aerului, oxigen, azot si alte
                                              gaze, statii de stocaj si distri-
                                              butie;
                                            - instalatii complexe si utilaje
                                              tehnologice pentru industria ali-
                                              mentara si a frigului inclusiv
                                              pentru imbuteliat si ambalat;
                                            - instalatii si utilaje pentru si-
                                              lozuri;
                                            - alte utilaje chimice, pompe de
                                              toate tipurile;
                                            - armaturi si materiale de montaj
                                              din domeniul sau de activitate;
                                            - ventilatoare industriale;
                                            - masini-unelte din sectorul sau de
                                              activitate, masini-agregat, linii
                                              de prelucrare, linii de montaj,
                                              piese de schimb, organizare ser-
                                              vice si asistenta tehnica, scola-
                                              rizare si alte lucrari si servi-
                                              cii, proprii obiectului sau de
                                              activitate;
                                            - licente, brevete de inventii ro-
                                              manesti, marci de fabrica, studii
                                              proiecte, know-how, engineering,
                                              tehnologie, montaj;
                                            - furnizor general extern pentru
                                              exporturile complexe din obiectul
                                              sau de activitate.
    Art. 6

   ----------------------------------------------------------------------------
     0          1            2                             3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                   Import
                                          - instalatii, parti de instalatii si
                                            utilaje tehnologice, pentru indus-
                                            tria de rafinarea titeiului si ga-
                                            zelor;
                                          - fabrici, instalatii complexe, uti-
                                            laje tehnologice pentru industria
                                            petrochimica;
                                          - fabrici, instalatii complexe si u-
                                            tilaje pentru industria de ingrasa-
                                            minte si produse anorganice;
                                          - fabrici, instalatii complexe si u-
                                            tilaje pentru industria maselor
                                            plastice, cauciucului si anvelope-
                                            lor;
                                          - fabrici, instalatii complexe si u-
                                            tilaje pentru industria medicamen-
                                            telor, colorantilor si lacurilor;
                                          - fabrici, instalatii complexe si u-
                                            tilaje pentru industria fibrelor si
                                            firelor chimice si sintetice;
                                          - fabrici si instalatii de fractiona-
                                            rea aerului, oxigen, azot si alte
                                            gaze, statii de stocaj si distribu-
                                            tie;
                                          - instalatii complexe si utilaje pen-
                                            tru industria alimentara si a fri-
                                            gului, inclusiv pentru imbuteliat
                                            si ambalat;
                                          - instalatii si utilaje pentru silo-
                                            zuri;
                                          - piese de schimb pentru prima dotare
                                            pentru instalatiile si utilajele
                                            importante;
                                          - alte utilaje chimice, armaturi si
                                            materiale de montaj in domeniul sau
                                            de activitate;
                                          - pompe de toate tipurile;
                                          - ventilatoare industriale;
                                          - licente, studii, proiecte, know-how
                                            engineering, tehnologie, montaj,
                                            service, asistenta tehnica, scola-
                                            rizare si alte lucrari si servicii,
                                            proprii obiectului sau de activita-
                                            te.
    Art. 7

   ----------------------------------------------------------------------------
     0          1             2                            3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                    E x p o r t
    6. "Mecanoexport- Centrala industriala - locomotive diesel, hidraulice si
          import"     de utilaj tehnologic   diesel electrice si electrice ma-
         Bucuresti    si material rulant     gistrale, tramvaie, parti;
                          Bucuresti        - vagoane de marfa, de calatori si
                                             speciale, linii de montaj pentru
                                             acestea, CKD, SKD;
                                           - ateliere de reparat locomotive,
                                             vagoane si alte mijloace de tran-
                                             sport;
                                           - motoare si compresoare cu exceptia
                                             celor nominalizate in obiectul de
                                             activitate al altor intreprinderi
                                             de comert exterior;
                                           - filtre industriale si utilaje de
                                             filtrare;
                                           - masini si utilaje de constructii
                                             si constructii rutiere, agregate
                                             de pompare pentru constructii;
                                           - automacarale;
                                           - constructii metalice;
                                           - masini de turnat sub presiune me-
                                             tale feroase si neferoase;
                                           - instalatii de climatizare indus-
                                             triala;
                                           - echipamente, utilaje, instalatii
                                             tehnologice si dispozitive produse
                                             de unitatile Ministerului Constru-
                                             ctiilor Industriale;
                                           - instalatii si utilaje de deservire
                                             generala;
                                           - masini-unelte din sectorul sau de
                                             activitate, masini-agregat, linii
                                             de montaj piese de schimb, organi-
                                             zare service si asistenta tehnica,
                                             scolarizare si alte lucrari
                                             si servicii, proprii obiectului
                                             sau de activitate;
                                           - licente, brevete de inventii roma-
                                             nesti, marci de fabrica, studii,
                                             proiecte, know-how, engineering,
                                             tehnologie, montaj;
                                           - furnizor general extern in dome-
                                             niul sau de activitate;
                                                    I m p o r t
                                           - locomotive electrice magistrale,
                                             tramvaie si piese de schimb afere-
                                             nte;
                                           - vagoane de marfa, de calatori si
                                             speciale si piese de schimb afere-
                                             nte;
                                           - utilaje, masini, piese de schimb,
                                             dispozitive, scule si aparataje
                                             pentru constructii si constructii
                                             rutiere;
                                           - automacarale;
                                           - compresoare si suflante cu excep-
                                             tia celor pentru gaze de furnal,
                                             de cocs si oxigen si a celor pen-
                                             tru gaz metan;
                                           - motoare, cu exceptia celor nomi-
                                             nalizate in obiectul de activitate
                                             al altor intreprinderi de comert
                                             exterior;
                                           - filtre industriale si utilaje de
                                             filtrare;
                                           - masini de turnat sub presiune me-
                                             tale feroase si neferoase;
    Art. 8

   ----------------------------------------------------------------------------
     0          1           2                                3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                          - arzatoare si generatoare de aer
                                            cald, instalatii de climatizare
                                            industriala, inclusiv cele pentru
                                            statii de calcul;
                                          - utilaje de deservire generala;
                                          - piese de schimb pentru prima dotare
                                            pentru instalatiile si utilajele
                                            importate;
                                          - linii de montaj pentru produsele
                                            din obiectul sau de activitate;
                                          - licente, studii, proiecte, know-how
                                            engineering, tehnologie, montaj,
                                            service, asistenta tehnica, scola-
                                            rizare si alte lucrari si servicii,
                                            proprii obiectului sau de activita-
                                            te.
                                                  E x p o r t
                                          - instalatii complexe, linii de fa-
                                            bricatie si utilaje tehnologice
                                            pentru industria constructoare de
                                            masini, CKD pentru acestea;
                                          - instalatii complexe, utilaje, echi-
                                            pamente de baza pentru industria
                                            siderurgica, metalurgie feroasa si
                                            neferoasa, cocso-chimica, materia-
                                            lelor refractare, abrazive si car-
                                            bunoase;
                                          - utilaje tehnologice pentru trata-
                                            mente termice secundare, cuptoare
                                            de toate tipurile;
                                          - piese turnate si forjate;
                                          - fabrici de ciment, linii de fabri-
                                            catie si utilaje tehnologice pentru
                                            industria cimentului;
                                          - utilaje si echipamente specifice
                                            constructiei de masini executate
                                            dupa documentatia beneficiarului;
                                          - masini-unelte din sectorul sau de
                                            activitate, masini-agregat, linii
                                            de montaj, linii de prelucrare,
                                            piese de schimb, organizare service
                                            si asistenta tehnica, scolarizare
                                            si alte lucrari si servicii, pro-
                                            prii obiectului sau de activitate;
                                          - licente brevete de inventii roma-
                                            nesti, studii, proiecte, know-how,
                                            engineering, tehnologie, montaj;
                                          - furnizor general extern pentru ex-
                                            porturile complexe din obiectul sau
                                            de activitate.
    Art. 9

   ----------------------------------------------------------------------------
     0          1          2                             3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                 I m p o r t
                                          - fabrici, instalatii complexe, linii
                                            de fabricatie si utilaje tehnologi-
                                            ce pentru industria constructoare
                                            de masini, CKD pentru acestea;
                                          - instalatii complexe pentru Consi-
                                            liul National pentru Stiinta si Te-
                                            hnologie;
                                          - instalatii complexe pentru indus-
                                            tria siderurgica si metalurgica,
                                            feroasa si neferoasa, cocsochimica,
                                            materialelor refractare, abrazive
                                            si carbunoase, utilaje tehnologice
                                            de completare;
                                          - masini, utilaje si echipamente spe-
                                            cifice industriei siderurgice, me-
                                            talurgice, cocsochimice, materiale-
                                            lor refractare, abrazive si carbu-
                                            noase, cuptoare de toate tipurile
                                            si utilaje tehnologie pentru turna-
                                            torii;
                                          - masini si utilaje pentru topirea si
                                            rafinarea minereurilor neferoase;
                                          - aparate de analiza spectrala si de
                                            determinare a hidrogenului, oxige-
                                            nului, azotului si altor elemente
                                            din otel;
    Art. 10

   ----------------------------------------------------------------------------
     0          1           2                              3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                         - turbosuflante, electrosuflante, tur-
                                           bocompresoare si electrocompresoare
                                           tehnologice pentru gaze de furnal, de
                                           cocs si oxigen;
                                         - parti de instalatii si utilaje pen-
                                           tru fabrici de ciment;
                                         - utilaje pentru protectia suprafete-
                                           lor metalice;
                                         - instalatii de galvanizare;
                                         - piese de schimb pentru prima dotare
                                           pentru instalatiile si utilajele
                                           importate;
                                         - licente, studii, proiecte, know-how,
                                           engineering, tehnologie, montaj, se-
                                           rvice, asistenta tehnica, scolariza-
                                           re, precum si alte lucrari si servi-
                                           cii, proprii obiectului sau de acti-
                                           vitate.
                                                   E x p o r t
    8. "C.N.G."  Centrala industriala    - nave maritime de transportat marfuri
       Centrala    navala Galati           si pasageri;
        navala                           - nave pentru flota de pescuit, super-
        Galati                             traulere tip Atlantic, nave frigori-
                                           fice pentru transportat peste;
                                         - dragi maritime, salande;
 -------------------------------------------------------------------

  0    1         2                                3
-------------------------------------------------------------------
                                           Export
9. "Rome
   nergo" Centrala industriala   - centrale electrice, instalatii com-
   Bucu
   resti  de utilaj energetic si   plexe energetice si echipamente de
           metalurgic Bucuresti    baza pentru industria energetica;
                                 - grupuri hidroenergetice si echipa-
                                   mente hidromecanice;
                                 - instalatii si utilaje nucleare si
                                   energetice complexe pentru centrale
                                   nuclearo-electrice;
                                 - utilaje si echipamente tehnologice
                                   si de completare specifice centra-
                                   lelor electrice si centralelor
                                   nuclearo-electrice;
                                 - echipamente pentru cazane si turbi-
                                   ne, inclusiv funduri de cazane;
                                 - centrale de termoficare urbana si
                                   industriala, grupuri termice pentru
                                   incalzire industriala;
                                 - centrale Diesel cu puteri peste 850
                                   KW si parti componente;
                                 - materiale specifice productiei de
                                   utilaj si echipamente nuclearo-ele-
                                   ctrice;
                                 - masini-unelte din sectorul sau de
                                   activitate, masini-agregat, linii
                                   de montaj, piese de schimb, organi-
                                   zare service si asistenta tehnica,
                                   scolarizare si alte lucrari si ser-
                                   vicii, proprii obiectului sau de
                                   activitate;
                                 - licente, brevete de inventii roma-
                                   nesti, studii, proiecte, know-how,
                                   engineering, tehnologie, montaj;
                                 - furnizor general extern in domeniul
                                   sau de activitate.
                                     I m p o r t
                                 - centrale electrice, instalatii si utilaje de
                                             filtrare;
                                           - masini de turnat sub presiune me-
                                             tale feroase si neferoase;
    Art. 11

   ----------------------------------------------------------------------------
     0         1         2                                3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                    Export
    9. "Romenergo" Centrala industriala   - centrale electrice, instalatii com-
        Bucuresti  de utilaj energetic si   plexe energetice si echipamente de
                    metalurgic Bucuresti    baza pentru industria energetica;
                                          - grupuri hidroenergetice si echipa-
                                            mente hidromecanice;
                                          - instalatii si utilaje nucleare si
                                            energetice complexe pentru centrale
                                            nuclearo-electrice;
                                          - utilaje si echipamente tehnologice
                                            si de completare specifice centra-
                                            lelor electrice si centralelor
                                            nuclearo-electrice;
                                          - echipamente pentru cazane si turbi-
                                            ne, inclusiv funduri de cazane;
                                          - centrale de termoficare urbana si
                                            industriala, grupuri termice pentru
                                            incalzire industriala;
                                          - centrale Diesel cu puteri peste 850
                                            KW si parti componente;
                                          - materiale specifice productiei de
                                            utilaj si echipamente nuclearo-ele-
                                            ctrice;
                                          - masini-unelte din sectorul sau de
                                            activitate, masini-agregat, linii
                                            de montaj, piese de schimb, organi-
                                            zare service si asistenta tehnica,
                                            scolarizare si alte lucrari si ser-
                                            vicii, proprii obiectului sau de
                                            activitate;
                                          - licente, brevete de inventii roma-
                                            nesti, studii, proiecte, know-how,
                                            engineering, tehnologie, montaj;
                                          - furnizor general extern in domeniul
                                            sau de activitate.
                                              I m p o r t
                                          - centrale electrice, instalatii si
                                            utilaje nucleare si energetice com-
                                            plexe pentru centrale nuclearo-ele-
                                            ctrice;
                                          - echipamente, parti de instalatii
                                            pentru industria energetica;
                                          - utilaje si echipamente tehnologie
                                            si de completare pentru centrale
                                            nuclearo-electrice;
                                          - echipamente pentru cazane si turbi-
                                            ne inclusiv funduri de cazane;
                                          - materiale specifice productiei de
                                            echipamente nuclearo-electrice daca
                                            nu sunt minimalizate in obiectul de
                                            activitate al altor intreprinderi
                                            de comert exterior;
                                          - grupuri termice pentru incalzirea
                                            industriala si urbana;
                                          - piese de schimb specifice si pentru
                                            prima dotare pentru instalatiile si
                                            utilajele importante;
                                          - licente, studii, proiecte, know-how
                                            engineering, tehnologie, montaj,
                                            service, asistenta tehnica, scola-
                                            rizare si alte lucrari si servicii,
                                            proprii obiectului sau de activita-
                                            te.
    Art. 12

   ----------------------------------------------------------------------------
     0          1           2                          3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                   E x p o r t
   10. "C.N.A."    Centrul National al In- - avioane, elicoptere, planoare si
       Centrul   dustriei Aeronautice Roma-  motoplanoare;
       National       ne Bucuresti         - motoare, subansamble, echipamente,
      Aeronautic                             materiale pentru avioane, elicop-
       Bucuresti                             tere si motoare;
                                           - echipamente pentru aeroporturi si
                                             mijloace de deservire la sol;
                                           - reparatii;
                                           - actiuni de cooperare in domeniul
                                             industriei aeronautice;
                                           - masini-unelte din sectorul sau de
                                             activitate, masini-agregat, linii
                                             de prelucrare, linii de montaj,
                                             piese de schimb, organizare servi-
                                             ce si asistenta tehnica, scolari-
                                             zare si alte lucrari si servicii,
                                             proprii obiectului sau de activi-
                                             tate;
                                           - licente, brevete de inventii roma-
                                             nesti, studii, proiecte, know-how,
                                             engineering, tehnologie, montaj.
                                               I m p o r t
                                           - avioane, elicoptere, planoare;
                                           - motoare clasice si cu reactie pen-
                                             tru aviatie;
                                           - echipamente, aparatura pentru pro-
                                             tectia si controlul navigatiei
                                             aeriene;
                                           - echipamente pentru aeroporturi si
                                             mijloace de deservire la sol a
                                             avioanelor si elicopterelor;
                                           - simulatoare de zbor, standuri de
                                             proba, aparatura de bord;
                                           - instalatii, echipamente, agregate,
                                             utilaje si materiale specifice
                                             aviatiei;
                                           - reparatii;
                                           - materiale specifice aviatiei care
                                             nu sunt nominalizate in obiectul
                                             de activitate al altor intreprin-
                                             deri de comert exterior;
                                           - actiuni de cooperare in domeniul
                                             industriei aeronautice;
                                           - licente, studii, proiecte, know-
                                             how, engineering, tehnologie, ser-
                                             vice, montaj, asistenta tehnica,
                                             scolarizare si alte lucrari si
                                             servicii, proprii obiectului sau
                                             de activitate.
    Art. 13

   ----------------------------------------------------------------------------
     0          1          2                               3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                     E x p o r t
   11."Tehnoimport-  Ministerul Industriei - rulmenti, bile si role pentru rul-
        export"        Constructiilor de     menti, lagare si cuzineti;
       Bucuresti           Masini          - organe si elemente de asamblare;
                                           - echipamente, aparate, utilaje, in-
                                             stalatii tehnologice, materiale si
                                             dispozitive speciale pentru obiec-
                                             tive de interes nuclear si special
                                           - asistenta tehnica, expertize, con-
                                             sulting pentru activitati in do-
                                             meniul nuclear;
                                           - studii, proiecte, prestari de ser-
                                             vicii de inginerie in strainatate
                                             pentru obiective de interes nucle-
                                             ar si special;
                                           - aparate pentru fizica nucleara;
                                           - utilaje si materiale necesare pro-
                                             ductiei de filme;
                                           - filme si inregistrari pe benzi ma-
                                             gnetice, altele decat cele pentru
                                             cinematografie, televiziune si ra-
                                             dio;
                                           - masini-unelte din sectorul sau de
                                             activitate, masini-agregat, linii
                                             de prelucrare, linii de montaj,
                                             piese de schimb, organizare servi-
                                             ce si asistenta tehnica, scolari-
                                             zare si alte lucrari si servicii,
                                             proprii obiectului sau de activi-
                                             tate.
    Art. 14

   ----------------------------------------------------------------------------
     0        1         2                                 3
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                    I m p o r t
                                         - rulmenti, bile si role pentru rul-
                                           menti si lagare;
                                         - linii de fabricatie, organe si ele-
                                           mente de asamblare;
                                         - importuri de completare pentru ex-
                                           porturile de echipamente, aparate,
                                           utilaje, instalatii tehnologice, ma-
                                           teriale si dispozitive speciale pen-
                                           tru obiective de interes nuclear si
                                           special;
                                         - utilaje si echipamente tehnologice
                                           si de completare, piese de schimb
                                           specifice pentru unitatile Comitetu-
                                           lui de Stat pentru Energia Nucleara;
                                         - instalatii si utilaje complexe pen-
                                           tru cercetare si aplicatii ale fizi-
                                           cii si tehnicilor nucleare;
                                         - aparate petru fizica ucleara;
                                         - aparate si materiale foto, pelicula
                                           de orice fel, utilaje, instalatii si
                                           materiale necesare productiei de fi-
                                           lme, retelei cinematografice si te-
                                           leviziunii;
                                         - produse, utilaje, aparate si materi-
                                           ale necesare unitatilor de cercetare
                                           stiintifica, inclusiv inchirierea a-
                                           cestora;
                                         - aparate geofizice;
                                         - materiale, utilaje si instalatii ti-
                                           pografice;
                                         - discuri si benzi de magnetofon neim-
                                           primate;
                                         - filme si inregistrari de benzi mag-
                                           netice, altele decat cele pentru ci-
                                           nematografie si radioteleviziune;
                                         - aparate pentru defectoscopie si ana-
                                           liza gazelor;
                                           echipamente de protectie impotriva
                                           gazelor nocive si prafului si pentru
                                           scafandri.


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 136/1984

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 136 din 1984
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu