Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 363 din  2 noiembrie 1976

privind taxele pentru cererile de brevete de inventii si pentru brevetele de inventii acordate

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN:            BULETINUL OFICIAL  NR. 102 din 16 noiembrie 1976


SmartCity3


    EXPUNERE DE MOTIVE

    Prin alaturatul decret al Consiliului de Stat se stabilesc taxele ce urmeaza a fi platite de catre persoanele fizice si organizatiile socialiste din tara, precum si de catre persoanele fizice si persoanele juridice din strainatate, pentru inregistrarea si examinarea cererilor de brevete de inventii, mentinerea in vigoare a brevetelor de inventii, precum si pentru orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in legatura cu brevetele de inventii.

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pentru inregistrarea si examinarea cererilor de brevete de inventii, mentinerea in vigoare a brevetelor de inventii, precum si pentru orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in legatura cu brevetele de inventii, se platesc taxe dupa cum urmeaza;
    a) inregistrarea cererii pentru
       acordarea brevetului de inventie     650 lei
    b) examinarea cererii din punct de
       vedere al conditiilor pentru
       existenta inventiei brevetabile,
       pentru fiecare cerere a carei
       descriere de inventie nu
       depaseste 10 pagini                1.300 lei
       - pentru fiecare pagina in plus       50 lei
    In cazul cind se cere examinarea urgenta a cererilor de brevete, taxa prevazuta la lit. b) se majoreaza cu 200% .
    Taxa de 650 lei si, respectiv, de 1.300 lei, impreuna cu taxa pentru fiecare pagina in plus ce depaseste 10 pagini, se plateste pentru fiecare cerere de brevet de inventie, rezultata ca urmare a divizarii depozitului reglementar, din oficiu sau la cererea solicitantului:
    c) tiparirea, publicarea descrierii
       de inventie sau a desenelor,
       pentru primele 10 pagini, si
       eliberarea brevetului de inventie      650 lei
       - pentru fiecare pagina in plus         25 lei
    d) mentinerea in vigoare a brevetelor
       de inventii principale pe
       teritoriul Republicii Socialiste
       Romania:
       - pentru primii 5 ani, de fiecare an   850 lei
       - pentru anii 6-8 inclusiv, de
         fiecare an                         1.500 lei
       - pentru anii 9-15 inclusiv, de
         fiecare an                         5.000 lei
    Pentru mentinerea in vigoare a brevetelor de inventii complementare se plateste 50% din taxele prevazute pentru brevetele de inventii principale.
    Pentru brevetele de inventii complementare, care devin principale prin incetarea protectiei inventiei principale, taxele anuale se platesc integral, pentru anii ramasi, pina la implinirea duratei de valabilitate;
    e) inregistrarea cererii prin care
       se invoca dreptul de prioritate        130 lei
    f) inregistrarea unei cesiuni sau
       a unei licente                         600 lei
    g) inregistrarea si examinarea unei
       contestatii sau a unei cereri de
       anulare                                750 lei
    h) eliberarea unui certificat de
       prioritate                             100 lei
    i) eliberarea altor certificate,
       adeverinte sau acte prin care se
       atesta un fapt, precum si a
       duplicatelor pentru fiecare
       exemplar                                50 lei
    j) eliberarea copiilor si fotocopiilor
       certificate de pe documentele
       aflate la Oficiul de Stat pentru
       Inventii si Marci, pentru fiecare
       pagina                                  20 lei
    Pentru studiile si cercetarile de informare si documentare din brevete de inventii romanesti si straine, efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci la comanda solicitantilor, se plateste suma prevazuta la lit. b).
    Art. 2
    Taxele pentru inregistrarea si examinarea cererilor de acordare a brevetelor de intentii si pentru invocarea prioritatilor se platesc in termen de 3 luni de la data constituirii depozitului reglementar.
    Taxele pentru inregistrarea si examinarea cererilor de acordare a brevetelor de inventii, depuse in urma divizarii unei cereri de brevet de inventie pentru care s-au constituit depozite reglementare, se pot plati in termen de 3 luni de la data comunicarii divizarii cererii de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Neplata taxelor in termenele stabilite la alineatele precedente are drept urmare radierea din registrul cererilor de brevete de inventii depuse sau, dupa caz, pierderea beneficiului prioritatilor invocate.
    Art. 3
    Taxa pentru tiparirea, publicarea descrierii de inventie sau a desenelor si pentru eliberarea brevetului de inventie se plateste in termen de 3 luni de la data comunicarii de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a hotaririi de acordare a brevetului de inventie.
    Art. 4
    Taxele pentru mentinerea in vigoare a brevetelor de inventii se datoreaza de la data constituirii depozitelor reglementare ale cererilor pentru acordarea brevetelor de inventii.
    Aceste taxe se platesc:
    a) odata cu taxa prevazuta la art. 3, pentru anii cuprinsi intre data constituirii depozitelor reglementare ale cererilor si data eliberarii brevetelor de inventii, inclusiv pentru anul de protectie in care se elibereaza brevetul;
    b) pina in prima zi a fiecarui an de protectie, pentru anii urmatori eliberarii brevetelor.
    Aceste taxe se pot plati anticipat pe mai multi ani.
    Art. 5
    Taxele neplatite in termenele prevazute la art. 3 si 4 pot fi platite in urmatoarele 6 luni, cu o majorare de 50% .
    Art. 6
    Taxele prevazute la art. 1 lit. f)-j) inclusiv se platesc anticipat. In caz de neplata nu se da curs cererilor pentru serviciile solicitate.
    Art. 7
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda, in cazuri temeinic justificate, aminarea sau prelungirea termenelor de plata, pentru taxele stabilite la art. 1 lit. a)-e) inclusiv, cu plata unei majorari de 75% .
    Neplata taxelor la termenul acordat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau neacordarea aminarii ori prelungirii termenelor de plata a taxelor are ca urmare radierea din registrul cererilor de brevete de inventii depuse, pierderea beneficiului prioritatilor invocate sau, dupa caz, decaderea, prin efectul legii, a titularului din drepturile decurgind din brevet.
    Art. 8
    Taxa prevazuta la art. 1 lit. b) privind examinarea cererii de brevet se restituie in cazul cind nu se recunoaste constituirea depozitului reglementar in registrul cererilor de brevete de inventii depuse; taxa de tiparire, publicarea, descrierii de inventie sau a desenelor si de eliberare a brevetului de inventie, prevazuta la art. 1 lit. c), platita cu anticipatie, se restituie daca in urma examinarii s-a respins acordarea brevetului de inventie, iar taxele de mentinere in vigoare a brevetului prevazute la art. 1 lit. d), platite cu anticipatie pe mai multi ani, se restituie, la cerere, pentru anul sau anii urmatori anului in care se anuleaza brevetul de inventie.
    Art. 9
    Taxele se platesc prin virament sau in numerar, conform dispozitiilor in vigoare, si se fac venit la bugetul de stat.
    Taxele datorate de persoanele fizice sau juridice straine se platesc in valuta, prin transformarea la cursul oficial al taxelor in lei, prevazute in prezentul decret.
    Art. 10
    Pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Legii nr. 62/1974 privind inventiile si inovatiile si data intrarii in vigoare a prezentului decret, taxele sint cele aplicate de Camera de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 11
    Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2250/1967 pentru aplicarea Decretului nr. 8/1967 privind inventiile inovatiile si rationalizarile, publicata in Buletinul Oficial nr. 85 din 30 septembrie 1967, precum si orice alte dispozitii contrare, sint si ramin abrogate pe data intrarii in vigoare a Legii nr. 69/1974 privind inventiile si inovatiile.

                                             SmartCity5

COMENTARII la Decretul 363/1976

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 363 din 1976
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 363/1976
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu