E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 232 din 23 decembrie 1974    * Republicat

privind prevenirea si stingerea incendiilor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 71 din  2 august 1978


SmartCity3


    *) Republicat in temeiul art. 3 din Decretul nr. 249 din 10 iulie 1978, dandu-se articolelor o noua numerotare

    Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societatii si ridicarea bunastarii intregului popor, potrivit programului elaborat de partid pentru faurirea societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintarea Romaniei spre comunism, impune intensificarea eforturilor pentru cresterea eficientei activitatii de aparare a avutiei nationale impotriva incendiilor.
    Apararea impotriva incendiilor, a vietii, proprietatii socialiste si a bunurilor oamenilor constituie o problema de interes national la care trebuie sa participe organele de stat, celelalte organizatii socialiste, precum si toti cetatenii patriei.
    In scopul crearii cadrului juridic corespunzator pentru desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania apararea avutiei nationale impotriva incendiilor este o indatorire patriotica a tuturor cetatenilor, care au obligatia sa participe cu mijloacele de care dispun la activitatea de prevenire si stingere a incendiilor.
    Art. 2
    Organizatiile socialiste si celelalte persoane juridice sunt obligate sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor la bunurile pe care le detin cu orice titlu.
    Art. 3
    Raspunderea pentru luarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor o au maistrii, conducatorii celorlalte organe centrale, presedintii comitetelor executive si ai birourilor executive ale consiliilor populare, directorii generali si directorii centralelor si celorlalte unitati asimilate acestora, conducatorii intreprinderilor, organizatiilor economice, institutiilor de stat si celorlalte persoane juridice.
    Art. 4
    Unitatile militare de pompieri ale Ministerului de Interne, comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, formatiile civile de pompieri ale organizatiilor socialiste si localitatilor, desfasoara activitate de prevenire si stingere a incendiilor, in conditiile stabilite de prezentul decret.
    Art. 5
    Ministerul de Interne, prin Comandamentul pompierilor, indruma si controleaza activitatea de prevenire a incendiilor si participa la stingerea acestora.
    Art. 6
    La actiunile de stingere a incendiilor din marile obiective participa, in sprijinul unitatilor militare de pompieri si al formatiilor civile de pompieri, pe baza planurilor unice de interventie aprobate de consiliile locale de aparare, garzi patriotice, militia, formatii civile de aparare locala antiaeriana, precum si detasamente de pregatire a tineretului pentru apararea patriei.
    Art. 7
    Persoanele fizice raspund de respectarea masurilor de prevenire a incendiilor si au obligatia atunci cand iau cunostinta de existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau in caz de incendii, sa anunte, de indata, pompierii si sa intervina la stingerea incendiilor.

    CAP. 2
    Obligatiile organizatiilor socialiste si ale celorlalte persoane juridice

    Art. 8
    Ministerele si celelalte organe centrale au, in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, urmatoarele obligatii principale:
    a) organizeaza, indruma si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, in cadrul competentei ce le revin potrivit dispozitiilor legale;
    b) emit norme de prevenire si stingere a incendiilor obligatorii in ramura sau in domeniul lor de activitate, cu acordul Ministerului de Interne, prin Comandamentul pompierilor;
    c) emit norme de dotare a unitatilor subordonate si asigura dotarea acestora cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, cu acordul Ministerului de Interne, prin Comandamentul pompierilor;
    d) propun in planurile economice si financiare, anuale si de perspectiva, fondurile necesare dotarii cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice, precum si pentru realizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
    e) analizeaza in organele de conducere colectiva, anual si ori de cate ori este cazul, activitatea de prevenire si stingere a incendiilor.
    Indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor de catre ministere si celelalte organe centrale, precum si de centrale si unitatile asimilate acestora, se exercita prin cadre tehnice special incadrate pentru indeplinirea acestor atributii.
    Art. 9
    Dispozitiile prevazute la art. 8 alin. 1 se aplica in mod corespunzator de catre centrale si unitatile asimilate acestora si de comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare; normele prevazute la lit. b) si c) se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, tinand seama de particularitatile unitatilor administrativ-teritoriale.
    Art. 10
    Comitetul de Stat al Planificarii, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare, care au in subordine unitati producatoare de masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, necesare unitatilor militare de pompieri, formatiilor civile de pompieri si organizatiilor socialiste, vor propune nominalizarea acestor produse in proiectul planului national unic de dezvoltare economico - sociala.
    Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare, care au in subordine unitati producatoare, vor propune cuprinderea in planurile nationale anuale proiectarea, asimilarea si fabricarea masinilor, instalatiilor, utilajelor, aparaturii, echipamentului de protectie si substantelor chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor si se vor preocupa de perfectionarea continua a acestora.
    Art. 11
    Ministerele si celelalte organe centrale care au in subordine unitati de cercetare-proiectare vor lua masuri ca in planurile anuale si de perspectiva ale acestora sa se prevada teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.
    Art. 12
    Ministerul Educatiei si Invatamantului impreuna cu Ministerul de Interne stabilesc temele referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor ce se includ in programele pentru invatamant, manualele si cursurile pentru invatamantul de toate gradele.
    Art. 13
    Ministerele si celelalte organe centrale vor asigura materialele si mijloacele necesare desfasurarii activitatii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor in domeniul sau ramura lor de activitate.
    Organizatiile socialiste si celelalte persoane juridice sunt obligate sa desfasoare in randul personalului din subordine activitate sustinuta instructiv - educativa pentru prevenirea incendiilor.
    Art. 14
    Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va organiza, in functie de importanta si vulnerabilitatea la incendii a obiectivelor proprii din centrale feroviare, fluviale si maritime, formatii civile de pompieri mobile, dotate cu masini, trenuri si nave, special amenajate pentru stingerea incendiilor, si alte utilaje specifice.
    Art. 15
    La proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor, masinilor, utilajelor, tehnologiilor, a materialului rulant de transport feroviar, auto, naval si aerian, se vor prevedea masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, stabilite in norme si normative, standarde sau alte prescriptii tehnice.
    Art. 16
    Conducatorii organizatiilor de proiectare, sefii de proiecte si proiectantii raspund de prevederea, in documentatiile tehnico-economice pentru investitii, a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, in conformitate cu normativele in vigoare.
    Art. 17
    Consiliile si comisiile tehnico-economice vor verifica - la avizarea documentatiilor tehnico-economice - si modul in care au fost respectate prevederile normelor, normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 18
    Conducatorii organizatiilor de executie a lucrarilor de constructii si personalul acestora raspund de luarea si indeplinirea masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor la organizarea santierelor, la executia lucrarilor si pe timpul probelor mecanice, al rodajului si al probelor de punere in functiune.
    Art. 19
    Beneficiarii de investitii si comisiile de receptie au obligatia sa verifice modul in care au fost respectate, la executia lucrarilor, prevederile din documentatiile tehnice referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor si daca instalatiile de semnalizare si stingere a incendiilor sunt in stare de functionare.
    Art. 20
    Organizatiile socialiste vor livra bunurile pe care le produc si care sunt vulnerabile la incendii, insotite de prescriptii privind utilizarea lor si masurile ce trebuie respectate la depozitare, transport, manipulare, exploatare si intretinere.
    Art. 21
    Conducatorii organizatiilor socialiste si ai celorlalte persoane juridice stabilesc, pe baza dispozitiilor legale, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si sarcinile ce revin personalului pe locurile de munca la masini, utilaje, aparate, instalatii, procese tehnologice si asigura instruirea si controlul intregului personal.
    Persoanele incadrate in munca sunt obligate sa indeplineasca masurile si sarcinile de prevenire si stingere a incendiilor ce le-au fost stabilite.
    Art. 22
    Comitetele si imputernicitii asociatiilor de locatari au urmatoarele obligatii:
    a) sa desfasoare, in randul locatarilor, activitate pentru cunoasterea si respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
    b) sa asigure pastrarea in bune conditii a instalatiilor, utilajelor si materialelor de prevenire si stingere a incendiilor cu care sunt dotate cladirile;
    c) sa remedieze de indata orice deficiente cu privire la dotarea cladirii, precum si cele ale constructiei si instalatiilor, de natura a produce incendii, a caror remediere intra, potrivit legii, in obligatiile asociatiei locatarilor;
    d) sa mentina libere si in buna stare caile de acces si de evacuare ale cladirii;
    e) sa nu permita depozitarea de materiale combustibile in podurile si casele de scari ale cladirilor.

    CAP. 3
    Obligatiile Ministerului de Interne

    Art. 23
    Ministerul de Interne isi exercita atributiile de prevenire si stingere a incendiilor prin Comandamentul pompierilor si are urmatoarele obligatii:
    a) organizeaza unitati si subunitati militare de pompieri, cu misiunea de a preveni si stinge incendiile;
    b) asigura indrumarea si controlul tehnic de specialitate al activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, pe intreg teritoriul tarii;
    c) controleaza respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor de catre organizatiile socialiste si stabileste masuri obligatorii pentru prevenirea si inlaturarea cauzelor de incendiu;
    d) organizeaza interventia la incendii a unitatilor militare de pompieri si a formatiilor civile de pompieri si stabileste modul de cooperare cu garzile patriotice, militia, formatiile civile de aparare locala antiaeriana si detasamentele de pregatire a tineretului pentru apararea patriei;
    e) emite, impreuna cu organele stabilite prin lege, norme generale cu privire la proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor si-si da acordul asupra normelor specifice emise de ministere si celelalte organe centrale in acest domeniu;
    f) isi da acordul asupra normelor de prevenire si stingere a incendiilor si normelor de dotare cu masini, instalatii, utilaje, aparatura si substante chimice, care se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti;
    g) colaboreaza cu organele si organizatiile de stat care activeaza in domeniul presei, radioteleviziunii si cinematografiei, pentru popularizarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
    h) realizeaza, din fondurile constituite conform prevederilor legale si puse la dispozitie de comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare, materiale instructiv-educative pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
    i) isi da acordul la infiintarea comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor in cazurile prevazute in prezentul decret;
    j) isi da acordul la constituirea formatiilor civile de pompieri care se organizeaza la intreprinderi, alte organizatii economice, institutii de stat; isi da acordul la numirea sefilor formatiilor civile de pompieri;
    k) exercita indrumarea si controlul de specialitate al formatiilor civile de pompieri; organizeaza cu aceste formatii exercitii si aplicatii practice specifice atributiilor ce le revin, cu acordul birourilor executive ale consiliilor populare ori, dupa caz, al conducerilor unitatilor socialiste;
    l) acorda asistenta tehnica de specialitate organizatiilor socialiste la intocmirea planului de aparare impotriva incendiilor;
    m) stabileste, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, obiectivele la care posturile de sefi ai formatiilor civile de pompieri se incadreaza cu tehnicieni;
    n) desfasoara activitate de cercetare si experimenteaza, in laboratoarele si poligoanele proprii sau in colaborare cu ministerele si celelalte organe centrale, noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor;
    o) isi da acordul la omologarea masinilor, instalatiilor, utilajelor, aparaturii, echipamentului de protectie si substantelor chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si la orice modificari constructive ulterioare omologarii;
    p) editeaza lucrari si publicatii de specialitate, potrivit normelor legale in vigoare;
    p) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.
    Art. 24
    Ministerul de Interne, prin Comandamentul pompierilor, actioneaza pentru prevenirea efectelor distructive provocate de calamitati naturale sau catastrofe si organizeaza participarea unitatilor militare de pompieri si a formatiilor civile de pompieri la inlaturarea urmarilor acestora.
    In acest scop, Comandamentului pompierilor, unitatilor militare de pompieri si formatiilor civile de pompieri le revin, dupa caz, urmatoarele atributii:
    a) salveaza persoanele aflate in pericol;
    b) participa la evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale din locurile calamitate;
    c) participa la executarea de deblocari, demolari si de inlaturare a darimaturilor;
    d) participa la realizarea masurilor de aparare impotriva inundatiilor, la evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice si din alte puncte de importanta  deosebita ale intreprinderilor si institutiilor;
    e) sprijina actiunea de alimentare cu apa a populatiei si a instalatiilor tehnologice din intreprinderile afectate;
    f) acorda asistenta tehnica de specialitate conducatorilor unitatilor socialiste pentru prevenirea izbucnirii incendiilor pe timpul repunerii in functiune a instalatiilor tehnologice avariate;
    g) iau masuri pentru cunoasterea, de catre personalul operativ, a planurilor obiectivelor si cladirilor unitatilor socialiste, precum si ale imobilelor de locuit, in vederea indeplinirii misiunilor de prevenire si stingere a incendiilor si de interventie in caz de calamitati naturale sau catastrofe;
    h) urmaresc si iau masuri ca, prin modul de folosire a constructiilor si prin modificarile ce li se aduc, sa nu se afecteze rezistenta la foc a acestora si sa nu se creeze pericol de incendiu;
    i) controleaza modul de respectare a normelor de  prevenire a incendiilor la amplasarea depozitelor de orice fel, a dulapurilor metalice grele, a altor asemenea obiecte, a bibliotecilor si arhivelor, precum si a instalatiilor, urmarind ca aceasta sa se faca, de regula, la subsolul si parterul cladirilor;
    j) iau masuri de instruire complexa a unitatilor de pompieri si de dotare corespunzatoare a acestora, care sa asigure interventia lor operativa la salvarea persoanelor si inlaturarea celorlalte urmari determinate de calamitati naturale sau catastrofe.
    Art. 25
    In indeplinirea atributiilor ce ii revin cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor, Ministerul de Interne colaboreaza cu ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti si poarta alaturi de acestea raspunderea pentru luarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. In activitatea sa Ministerul de Interne se sprijina pe concursul larg al colectivelor de oameni ai muncii, al tuturor cetatenilor.

    CAP. 4
    Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

    Art. 26
    Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti stabilesc, potrivit dispozitiilor prezentului decret, dupa caz, modul de organizare si functionare a comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.
    Constituirea comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se face de catre comitetele executive sau de birourile executive ale consiliilor populare, de centrale si unitatile asimilate acestora si de intreprinderi; la celelalte organizatii economice si la institutiile de stat se constituie comisii numai cu acordul unitatilor militare de pompieri.
    Desemnarea membrilor comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se face de catre comitetele executive sau de birourile executive ale consiliilor populare sau, dupa caz, de conducerea organizatiilor socialiste.
    Activitatea desfasurata de mebrii comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor face parte din sarcinile de serviciu.
    Art. 27
    Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se constituie din cadre cu functii de conducere, specialisti si tehnicieni capabili sa indeplineasca sarcinile ce le revin. La comitetele executive sau la birourile executive ale consiliilor populare, din comisii fac parte cadre din aparatul propriu si din unitatile subordonate, iar la celelalte organizatii socialiste, personal incadrat in munca la organizatiile respective.
    Art. 28
    Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor au urmatoarele obligatii principale:
    a) intocmesc planul de aparare impotriva incendiilor al organizatiei socialiste in cadrul careia functioneaza si il prezinta spre aprobare comitetului executiv sau biroului executiv al consiliului popular sau, dupa caz, conducerii organizatiei socialiste;
    b) acorda sprijin sefilor de compartimente si celorlalte cadre, pentru instruirea personalului si organizarea activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca;
    c) controleaza aplicarea normelor, normativelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; fac propuneri, dupa caz, comitetului executiv sau biroului executiv al consiliului popular ori conducerii organizatiei socialiste, pentru inlaturarea cauzelor care prezinta pericol de incendiu;
    d) verifica modul de intretinere si functionare a instalatiilor de semnalizare si stingere a incendiilor;
    e) asigura lunar pregatirea tehnica si instruirea formatiilor civile de pompieri;
    f) in caz de calamitati naturale sau catastrofe, iau masuri pentru prevenirea oricarui pericol de incendiu la repunerea in functiune a instalatiilor de productie si a celor auxiliare, precum si pentru inlaturarea defectiunilor survenite la instalatiile de alarmare, prevenire si stingere a incendiilor.

    CAP. 5
    Formatiile civile de pompieri

    Sectiunea I
    Organizarea, atributiile si baza materiala
    Art. 29
    Intreprinderile, celelalte organizatii economice si institutiile, precum si birourile executive ale consiliilor populare ale oraselor si comunelor in care nu sunt organizate unitati militare de pompieri, vor constitui formatii civile de pompieri, cu obligatia de a desfasura activitate de prevenire si stingere a incendiilor si de a participa la inlaturarea urmarilor provocate de calamitati naturale sau catastrofe.
    Art. 30
    Din formatiile civile de pompieri fac parte, de regula, persoane care nu sunt incadrate special pe functii prevazute pentru personalul de pompieri, a caror activitate este considerata sarcina obsteasca.
    Din formatiile civile de pompieri ale organizatiilor socialiste care au obiective cu procese tehnologice ce prezinta pericol deosebit de incendiu ori care sunt dotate cu masini, instalatii si utilaje de prevenire si stingere ce necesita a fi minuite de personal calificat, precum si din formatiile localitatilor dotate cu masini pentru stingerea incendiilor vor face parte si persoane anume incadrate pe functii operative prevazute pentru personalul de pompieri.
    Incadrarea pe functii prevazute pentru personalul de pompieri se va face in cadrul prevederilor normelor de structura aprobate pentru fiecare organizatie socialista.
    Pompierii civili vor fi selectionati din randul cetatenilor care dovedesc devotament si hotarare in apararea vietii, avutului obstesc si proprietatii personale, cunosc instalatiile si procesele tehnologice din unitatile unde sunt incadrati si sunt apti pentru a indeplini atributiile formatiilor. Selectionarea acestora se va face, de preferinta, din randul persoanelor care au satisfacut serviciul militar in unitatile de pompieri.
    Art. 31
    Formatiile civile de pompieri sunt subordonate conducerilor organizatiilor socialiste sau, dupa caz, birourilor executive ale consiliilor populare care le-au constituit.
    Din punct de vedere al indeplinirii atributiilor, formatiile civile de pompieri sunt subordonate si unitatilor militare de pompieri.
    Art. 32
    Formatiile civile de pompieri ale organizatiilor socialiste se constituie prin dispozitia scrisa a conducatorilor acestor organizatii, cu acordul unitatilor militare de pompieri.
    Formatiile civile de pompieri ale oraselor, comunelor si satelor se constituie prin decizia birourilor executive ale consiliilor populare orasenesti ori comunale.
    In functie de marimea lor, formatiile organizatiilor socialiste pot fi de gradul I, II sau III.
    Organizarea si incadrarea cu personal a formatiilor civile de pompieri, precum si incadrarea pe grade a celor din unitatile socialiste, sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 33
    La obiectivele importante ori cu procese tehnologice care prezinta pericol deosebit de incendiu, stabilite de ministere si celelalte organe centrale, impreuna cu Ministerul de Interne, pe functia de sef de formatie civila de pompieri vor fi incadrati tehnicieni sau tehnicieni principali cu retributia de tehnician, respectiv tehnician principal, corespunzatoare grupei de ramuri din care face parte unitatea socialista respectiva, dar nu mai mare decat cea stabilita pentru grupa III de ramuri.
    Art. 34
    Formatiile civile de pompieri au urmatoarele atributii:
    a) desfasoara activitate pentru cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
    b) efectueaza controale asupra modului in care se aplica normele de prevenire si stingere a incendiilor, fac propuneri pentru inlaturarea neregulilor constatate si urmaresc rezolvarea operativa a acestora;
    c) intervin cu operativitate pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor si a bunurilor materiale ce se afla in pericol in caz de incendii sau de calamitati naturale ori catastrofe;
    d) participa la actiunile pentru apararea impotriva inundatiilor, evacueaza apa din subsoluri, canale tehnologice si din alte puncte deosebite ale intreprinderilor si institutiilor;
    e) participa la efectuarea de deblocari si inlaturarea darimaturilor provocate de calamitati naturale sau de catastrofe;
    f) executa masurile stabilite de conducerile unitatilor socialiste pentru prevenirea pericolului incendiilor pe timpul repunerii in functiune a instalatiilor tehnologice avariate de calamitati naturale sau catastrofe.
    Art. 35
    Sarcinile personalului formatiilor civile de pompieri, corespunzator atributiilor prevazute la art. 34, se stabilesc prin planurile de aparare impotriva incendiilor ale organizatiilor socialiste sau, dupa caz, ale birourilor executive ale consiliilor populare.
    Pentru indeplinirea atributiilor de prevenire si stingere a incendiilor, formatiile civile de pompieri coopereaza, pe baza planurilor de aparare impotriva incendiilor ale organizatiilor socialiste sau localitatilor, cu garzile patriotice, formatiile de aparare civila, precum si cu detasamentele de pregatire a tineretului pentru apararea patriei.
    Pe timpul stingerii incendiilor sau participarii la inlaturarea urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor, formatiile civile de pompieri actioneaza impreuna cu celelalte forte din unitatile socialiste sau din localitati, sub conducerea unica a comandantilor garzilor patriotice, pana la sosirea unitatilor militare de pompieri, dupa care trec in subordinea acestora.
    Art. 36
    Formatiile civile de pompieri isi indeplinesc atributiile in organizatiile socialiste si in localitatile in care sunt constituite.
    In situatiile stabilite de unitatile militare de pompieri de comun acord cu conducerile organizatiilor socialiste sau, dupa caz, cu birourile executive ale consiliilor populare, formatiile civile de pompieri vor interveni pentru stingerea incendiilor si inlaturarea urmarilor provocate de calamitati naturale sau catastrofe si in alte obiective, orase, comune si sate decat cele in care sunt constituite.
    Art. 37
    Dotarea formatiilor civile de pompieri cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se asigura diferentiat in raport de pericolul de incendiu si de specificul organizatiilor socialiste si localitatilor, pe baza normelor emise de ministere, celelalte organe centrale si de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 38
    Organizatiile socialiste, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare vor prevedea in planurile economice si financiare anuale  si de perspectiva sau, dupa caz, in bugetele anuale, fondurile necesare pentru dotarea formatiilor civile de pompieri cu masini, utilaje, echipament de protectie, substante chimice, amenajarea si intretinerea surselor de apa, a rampelor de alimentare si cailor de acces, mijloacelor de alarmare si cailor de acces, mijloacelor de alaramare, poligoanelor pentru pregatirea pompierilor civili, adapostirea mijloacelor tehnice de stingere, precum si pentru procurarea materialelor necesare instruirii si indeplinirii atributiilor acestor formatii.
    Cheltuielile necesare formatiilor civile de pompieri din localitatile unde nu sunt organizate unitati militare de pompieri se efectueaza in limita sumelor ce se varsa la bugetele locale din primele realizate din asigurarile prin efectul legii a bunurilor unitatilor agricole cooperatiste si ale persoanelor fizice, destinate - potrivit dispozitiile legale in vigoare - actiunilor de prevenire si stingere a incendiilor.
    Sectiunea a II-a
    Instruirea
    Art. 39
    Organizarea activitatii de instruire a formatiilor civile de pompieri se face de catre conducerile organizatiilor socialiste sau, dupa caz, de birourile executive ale consiliilor populare orasenesti si comunale, pe baza planurilor tematice elaborate de ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, impreuna cu Ministerul de Interne - Comandamentul pompierilor.
    Instruirea formatiilor civile de pompieri se asigura lunar de catre sefii acestora si de comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor prin aplicatii, exercitii si lectii practice, desfasurate la locurile de munca, in sectii si la instalatii de productie, precum si in poligoane special amenajate.
    Art. 40
    Instruirea sefilor formatiilor civile de pompieri se face de catre ministere, celelalte organe centrale si de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu sprijinul Ministerului de Interne - Comandamentul pompierilor, dupa cum urmeaza:
    a) anual, pe judete, timp de 4-10 zile, cu sefii formatiilor din unitatile socialiste si din localitati;
    b) la intervale de 3-5 ani, pe ramuri de productie, timp de 15-30 de zile, cu sefii formatiilor organizatiilor socialiste, urmate de testare si atestare pe post;
    c) prin consfatuiri si schimburi de experienta, in vederea generalizarii celor mai eficiente metode de prevenire si stingere a incendiilor.
    Art. 41
    La incadrarea in formatii a soferilor si a mecanicilor de motopompe, acestia vor fi instruiti de catre organizatiile socialiste, respectiv birourile executive ale consiliilor populare, cu sprijinul de specialitate al unitatilor militare de pompieri, prin cursuri cu durata de 10 zile, si vor fi atestati pe post; asemenea cursuri vor fi organizate si in cazul innoirii dotarii formatiilor cu masini si utilaje, cu caracteristici si performante superioare.
    Art. 42
    Pentru imbunatatirea continua a pregatirii formatiilor civile de pompieri si perfectionarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se organizeaza anual, la nivel republican si judetean, precum si pe ramuri de productie, intreceri patriotice intre formatii. Formatiile fruntase pe tara si judete se stabilesc de Ministerul de Interne - Comandamentul pompierilor, iar cele fruntase pe ramura, de catre ministere si celelalte organe centrale, pe baza rezultatelor obtinute.
    Formatiile fruntase si pompierilor civili care s-au evidentiat in actiunile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si in indeplinirea altor atributii ce le revin, li se poate acorda de catre Ministerul de Interne - Comandamentul pompierilor, steagul de formatie fruntasa pe tara, insigna "Fruntas in paza contra incendiilor", cupe, plachete si diplome.
    Sectiunea a III-a
    Drepturi si recompense
    Art. 43
    Formatiile civile de  pompieri au dreptul la echipament de protectie pentru interventie, care va fi asigurat de catre organizatiile socialiste sau birourile executive ale consiliilor populare pe langa care sunt constituite.
    Normele de acordare a echipamentului de protectie pentru interventie sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 44
    Pe timpul participarii la instruire, pompierii civili incadrati in munca beneficiaza de drepturile legale referitoare la delegare, cazare si transport, care se asigura de catre organizatiile socialiste la care acestia isi desfasoara activitatea.
    Pompierilor civili care participa la instruirea in alte localitati, altii decat cei prevazuti in alineatul precedent, li se asigura gratuit transportul, cazarea si masa, in limita alocatiei echivalente cu cea stabilita potrivit prevederilor legale pentru elevii scolilor profesionale, precum si o indemnizatie zilnica de 30 lei, de catre birourile executive ale consiliilor populare.
    Art. 45
    Pompierii civili care nu sunt incadrati in munca si se accidenteaza in timpul executarii instructiei ori indeplinirii atributiilor formatiei au dreptul la asistenta medicala, medicamente si spitalizare, acordate gratuit, precum si la pensie, in conditiile prevazute de lege pentru cei ce se accidenteaza pe timpul indeplinirii sarcinilor obstesti.
    Art. 46
    Pompierii civili, precum si alte persoane fizice care au participat la stingerea incendiilor si carora in timpul interventiei li s-a degradat sau distrus imbracamintea ori incaltamintea au dreptul la despagubiri.
    Despagubirile se acorda de catre organizatia socialista la care s-a actionat pentru stingerea incendiului sau de biroul executiv al consiliului popular, daca s-a actionat pentru stingerea incendiilor la unitatile din subordinea sa ori la imobile proprietate personala.
    Cheltuielile pentru acordarea despagubirilor vor fi suportate, dupa caz, din rezultatele financiare ale unitatilor economice, planurile de cheltuieli ale unitatilor bugetare sau din bugetele locale ale consiliilor populare.
    Art. 47
    Pe timpul executarii serviciului, la convocarile de pregatire, festivitati si concursuri profesionale, pompierii civili pot purta uniforma si insemne distinctive.
    Art. 48
    Descrierea uniformei, descrierea si modul de acordare a insemnelor distinctive ale pompierilor civili, a drapelului formatiei civile de pompieri, a steagului de formatie fruntasa pe tara ori pe judet, precum si a insignei "Fruntas in paza contra incendiilor" sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 49
    Pompierii civili ai formatiilor constituite in localitati sunt scutiti de contributia in munca si de obligatia de a efectua paza obsteasca.
    Art. 50
    Formatiilor civile de pompieri si pompierilor civili care se disting in indeplinirea atributiilor li se pot acorda recompensele prevazute in anexa nr. 4.
    Fondul de premii pentru formatiile civile de pompieri ale oraselor, comunelor si satelor, precum si pentru pompierii cu activitate obsteasca din aceste formatii, se constituie in limita unui procent de 3 la suta din sumele prevazute in bugetele locale pentru prevenirea si stingerea incendiilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 51
    Incalcarea dispozitiilor prezentului decret atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala civila sau penala, dupa caz.
    Art. 52
    Neluarea masurilor prevazute de lege pentru inlaturarea unui pericol iminent de incendiu, de catre cei carora le revin astfel de sarcini, daca prin aceasta s-ar fi putut produce o paguba importanta avutului obstesc, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, in cazul in care fapta nu intruneste elementele unei infractiuni mai grave.
    Art. 53
    Contraventiile la normele privind prevenirea si stingerea incendiilor, precum si persoanele competente sa le constate si sa aplice sanctiuni contraventionale, se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Ministri.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 54
    Organizarea controlului prevenirii si stingerii incendiilor in unitatile, organele, formatiunile, institutiile si intreprinderile Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, dotarea acestora cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, accesorii, agenti stingatori, precum si pentru desfasurarea instruirii si propagandei impotriva incendiilor, se fac corespunzator dispozitiilor prezentului decret pe baza normelor stabilite de aceste organe centrale.
    Art. 55
    Controlul aplicarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor in subteran, la intreprinderile miniere de orice fel, se executa de Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei, prin organe tehnice anume incadrate.
    Art. 56
    Organizatiile socialiste si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice, sunt obligate sa puna la dispozitia unitatilor militare de pompieri, pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, documentele si datele ce li se solicita.
    Art. 57
    In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentului decret se vor emite normele prevazute la art. 8 lit b) si c).
    Art. 58
    Anexele 1-4 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 59
    Prezentul decret intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret, Decretul nr. 455/1949 pentru organizarea pompierilor militari, Decretul nr. 102/1963 privind organizarea formatiilor civile de paza contra incendiilor si stabilirea unor masuri privitoare la prevenirea si combaterea incendiilor, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 169/1963 pentru aplicarea Decretului nr. 102/1963 si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 983/1957 privind normele de dotare si reglementarea productiei si repartitiei de utilaje, materiale tehnice si produse pentru combaterea incendiilor, se abroga.

    ANEXA 1

     ORGANIZAREA SI INCADRAREA FORMATIILOR CIVILE DE POMPIERI SI CRITERIILE DE INCADRARE PE GRADE A FORMATIILOR CIVILE DE POMPIERI DIN ORGANIZATIILE
SOCIALISTE

    I. Organizarea si incadrarea formatiilor civile de pompieri
    Punctul I din anexa nr. 1 se gaseste in B. Of. nr. 71 din 2 august 1978.
    II. Criteriile de incadrare pe grade a formatiilor civile de pompieri din organizatiile socialiste
    1. Incadrarea pe grade a formatiilor civile de pompieri din organizatiile socialiste se face in functie de dotarea acestora cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor si de numarul pompierilor civili stabiliti prin dispozitia de organizare a lor, astfel:
    a) In gradul I vor fi incadrate formatiile civile de pompieri ale organizatiilor socialiste care:
    - au in dotare doua sau mai multe masini de stingere a incendiilor ori o masina de stingere a incendiilor si doua motopompe;
    - sunt incadrate cu un numar de 40 sau mai multi pompieri civili, din care cel putin 17 pe functii operative prevazute pentru personalul de pompieri.
    b) In gradul II vor fi incadrate formatiile civile de pompieri ale organizatiilor socialiste care:
    - au in dotare o masina de stingere a incendiilor ori doua sau mai multe motopompe;
    - sunt incadrate cu un numar de 25-39 pompieri civili, din care cel putin 8, pe functii operative prevazute pentru personalul de pompieri.
    c) In gradul III vor fi incadrate formatiile civile de pompieri ale organizatiilor socialiste care:
    - au in dotare o motopompa sau numai instalatii de apa pe conducte cu hidranti ori mijloace initiale de interventie;
    - sunt incadrate cu un numar de 12-24 pompieri civili, din care cel putin 3, pe functii operative prevazute pentru personalul de pompieri.
    2. Incadrarea pe grade a formatiilor civile de pompieri se stabileste prin dispozitia scrisa a conducatorilor organizatiilor socialiste, cu acordul unitatilor militare de pompieri.
    3. La stabilirea gradului unei formatii se va avea in vedere ca aceasta sa indeplineasca cumulativ criteriile stabilite mai sus pentru gradul respectiv.
    In cazul in care unele formatii indeplinesc numai unul dintre criteriile pentru incadrarea intr-un anumit grad, dar sunt constituite in organizatii socialiste importante sau cu pericol deosebit de incendiu, pot fi incadrate in acel grad, cu acordul Comandamentului pompierilor.

    ANEXA 3

               DESCRIEREA UNIFORMEI, DESCRIEREA SI MODUL
               DE ACORDARE A INSEMNELOR DISTINCTIVE ALE
               POMPIERILOR CIVILI, A DRAPELULUI FORMATIEI
               CIVILE DE POMPIERI, A STEAGULUI DE FORMATIE
               FRUNTASA PE TARA ORI PE JUDET SI A INSIGNEI
               "FRUNTAS IN PAZA CONTRA INCENDIILOR"

    I. Descrierea uniformei pompierilor civili
    1. Uniforma pompierilor civili este de culoare maro si se compune din manta, veston, pantalon (fusta), sapca, camasa alba, cravata neagra si pantofi negri.
    2. Mantaua este prevazuta cu revere, avand pe fiecare parte a pieptilor cate trei nasturi din metal de culoare galbena. Spatele se croieste din doua parti cu cusatura verticala la mijloc, avand in talie o gaica, iar in partea de jos, in continuarea cusaturii, o taietura (slit). In partile laterale ale fetelor mantalei sunt prevazute doua buzunare cu punga interioara si cu clape.
    3. Vestonul are croiala usor cambrata in talie, este prevazut cu revere si se incheie la un singur rand de trei nasturi din metal de culoare galbena. Spatele se croieste din doua parti, cu cusatura verticala la mijloc, avand in partea de jos, in continuarea cusaturii, o taietura (slit). In partea stinga de sus a pieptului are un buzunar cu punga interioara si cu clapa, iar in partile laterale, jos, doua buzunare cu punga interioara, prevazute cu clape.
    4. Pantalonul se confectioneaza fara manseta si este prevazut cu doua buzunare laterale, pe cusatura, si un buzunar la spate in partea dreapta.
    5. Fusta este croita din patru clini, iar in fata, pe cusatura clinului, are o cuta in lungime de circa 35 cm masurata de la marginea de jos. In talie, fusta este sustinuta pe o rejansa si este prevazuta in partea stinga cu un fermoar.
    6. Sapca se executa din acelasi material ca si vestonul. Banda sepcii are latimea de 4 cm si este acoperita cu o banderola din stofa de culoare visinie inchis. Calota sepcii are forma ovala, diametrul sau fiind cu 6 cm mai mare decat al benzii. Cozorocul are forma semiovala si latimea la mijloc de 5 cm. Deasupra cozorocului, pe toata lungimea lui, se aplica o curelusa de culoare neagra, prevazuta cu doua inele si cu parmac. In fata si la centru, pe banda, se aplica insigna de pompier civil, cu diametrul de 3,5 cm, brodata in culoare galbena.
    II. Descrierea si modul de acordare a insemnelor distinctive
    1. Insemnele distinctive ale pompierilor civili sunt:
    - ecusonul de pompier civil si petlitele;
    - insigna de pompier civil;
    - insigna de vechime in formatia civila de pompieri;
    - insigna de veteran in formatia civila de pompieri.
    2. Ecusonul pompierilor civili este de culoare visinie inchis, confectionat din stofa, cu inaltimea de 8 cm si latimea de 6 cm. In partea de jos a ecusonului este prevazut semnul de arma al pompierilor, avand in mijloc inscris "F.C.P." Ecusonul se coase pe mineca dreapta a vestonului si mantalei.
    Pe gulerul vestonului si mantalei pompierii civili vor purta petlite de culoare visine inchis, cu lungimea de 6 cm si latimea de 2 cm.
    3. Insemnele de functii ale pompierilor civili sunt:
    - seful de formatie poarta doua trese confectionate din matase galbena, avand latimea de 0,5 cm, asezate sub forma de unghi in interiorul ecusonului. La petlite poarta, de asemenea, doua trese. Atat ecusonul cat si petlitele au marginile brodate cu matase galbena;
    - seful de grupa poarta o singura tresa in interiorul ecusonului, cat si la petlite - confectionate ca si cele ale sefului de formatie;
    - ceilalti pompieri civili vor purta ecusonul si petlitele cu marginile de culoare neagra, iar ca insemne, trese din matase galbena in lungime de 2,5 cm si cu latimea de 0,5 cm, dispuse orizontal astfel:
    - trei trese, cei cu vechime de peste 15 ani;
    - doua trese, cei cu vechime de peste 10 ani;
    - o tresa, cei cu vechime de peste 5 ani;
    - pompierii civili cu o vechime de pana la 5 ani vor purta ecusonul si petlitele fara trese.
    4. Insigna de pompier civil este din metal galben si reprezinta o rola de furtun inconjurata in dreapta cu o jumatate de roata dintata, iar in  stinga, cu spic de grau, formand un cerc cu diametrul de 2,5 cm, peste care sunt suprapuse, incrucisat, doua tevi de refulare a apei, iar in partea de sus, o stea in cinci colturi.
    5. Insigna de vechime in formatia civila de pompieri are forma unui oval cu diametrul mare de 3 cm, iar cel mic de 2 cm. La partea de sus a insignei, pe fond visiniu, este reprezentat, in negru, un scut. Pe scurt se afla o torta peste care se incruciseaza doua tevi de refulare a apei, toate in alb. In partile laterale ale insignei sunt prevazute doua ramuri de laur unite intre ele printr-o esarfa in rosu. Pe esarfa este trecuta vechimea de 10, 15 sau 20 ani. In partea de sus a insignei este o stea rosie in cinci colturi.
    Insigna de vechime se acorda de catre birourile executive ale consiliilor populare sau, dupa caz, de catre conducerile unitatilor socialiste.
    6. Insigna de veteran in formatia civila de pompieri are forma unui poligon cu cinci laturi, cu inaltimea de 3 cm si latimea de 2 cm. Fondul insignei este de culoare visinie. Pe margini sunt prevazute doua ramuri de laur, iar in partea de jos, tricolorul romanesc. In interior, deasupra tricolorului, este inscris "Pompier veteran". Deasupra sunt prevazute doua toporase de pompier, incrucisate, iar in partea de sus, o torta.
    Insigna de veteran se acorda de catre birourile executive ale consiliilor populare pompierilor civili care au activat in formatii timp indelungat.
    III. Descrierea drapelului formatiei civile de pompieri, a steagurilor de formatie pe tara ori pe judete. Modul de acordare a acestora
    1. Drapelul formatiei civile de pompieri este reprezentat printr-o fisie de matase de culoare visinie, dreptunghiulara, lunga de 100 cm si lata de 70 cm, prinsa de o hampa lunga de 200 cm.
    Pe margini drapelul are franjuri din fire de matase galbena, iar in colturile exterioare, cate un canaf din acelasi fir.
    Pe fata de la hampa spre dreapta, la mijloc, este brodata in fir galben insigna de pompier civil, avand diametrul de 30 cm.
    Pe cealalta fata este scris cu fir galben, pe patru randuri cu litere de 4 cm ,textul "FORMATIA CIVILA DE POMPIERI", urmat de categoria localitatii (oras sau comuna, dupa caz) unde este organizata formatia. Dedesubt si la mijloc, cu litere de 6 cm, denumirea localitatii unde este organizata formatia, iar sub aceasta denumire si la mijloc, cu cifre de 5 cm, anul infiintarii formatiei.
    Pe hampa, care se termina cu varf in forma de ogiva, se prind doua panglici reprezentand tricolorul romanesc, fiecare avand lungimea de 100 cm si latimea de 8 cm.
    Drapelul se acorda formatiilor civile de pompieri din localitati care in ultimii 10 ani au obtinut rezultate bune  in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor.
    Drapelul se pastreaza la sediul formatiei.
    La defilari cu prilejul sarbatorilor nationale de Ziua pompierilor din Republica Socialista Romania si cu ocazia aniversarii formatiei, aceasta participa cu drapelul.
    2. Steagul de formatie civila de pompieri fruntasa pe tara are forma unui dreptunghi cu lungimea de 100 cm si latimea de 70 cm. Se confectioneaza din matase de culoare visinie  si se prinde de o hampa cu lungimea de 200 cm.
    Pe margini, steagul are franjuri din fir de matase galbena, iar in colturile exterioare, cate un canaf din acelasi fir.
    Pe fata de la hampa spre dreapta, la mijloc, este brodat semnul de arma al pompierilor, avand dimensiunile de 25x20 cm, iar deasupra acestuia, pe doua randuri, textul "MINISTERUL DE INTERNE - COMANDAMENTUL POMPIERILOR".
    Pe cealalta fata este scris textul "FORMATIA CIVILA DE POMPIERI FRUNTASA IN INTRECEREA REPUBLICANA", iar la mijloc este brodata insigna "Fruntas in paza contra incendiilor", avand dimensiunile de 25x20 cm.
    Pe hampa se prind doua panglici, reprezentand tricolorul romanesc, fiecare cu lungimea de 100 cm si latimea de 8 cm.
    Steagul de formatie fruntasa pe tara se acorda de catre Comandamentul pompierilor, cu prilejul zilei de "13 Septembrie", formatiei care a obtinut locul I pe tara in intrecerea patriotica organizata intre formatiile din localitati.
    Steagul este transmisibil.
    Formatia care se clasifica pe locul I pe tara de trei ori consecutiv obtine definitiv steagul de formatie fruntasa.
    3. Steagul de formatie fruntasa pe judet are forma unui triunghi, cu baza de 40 cm si inaltimea de 60 cm. Se confectioneaza din matase de culoare visinie.
    Pe o fata a steagului este inscris textul "FORMATIE FRUNTASA IN INTRECEREA PATRIOTICA", iar la mijloc este brodata insigna "Fruntas in paza contra incendiilor".
    Pe cealalta fata este inscrisa denumirea judetului din care face parte formatia respectiva.
    Steagul de formatie fruntasa pe judet se acorda anual, de unitatea militara de pompieri judeteana sau a municipiului Bucuresti, formatiilor din unitatile socialiste si din localitati care au obtinut cele mai bune rezultate in intrecerea patriotica. Steagul este transmisibil. Daca o formatie se clasifica de trei ori consecutiv pe locul I, steagul ramane definitiv in posesia acesteia.
    IV. Descrierea si modul de acordare a insignei "Fruntas in paza contra incendiilor"
    Insigna "Fruntas in paza contra incendiilor" este de forma ovala, cu dimensiunile de 4X2 cm. In jumatatea de sus a insignei, pe fond albastru, sunt reprezentate, in alb, un peisaj industrial si cladiri civile, iar in prim - plan, o masina de stingere a incendiilor, in culoare rosie. In jumatatea de jos, pe fond verde, sunt prevazute, in culoare portocalie, doua tevi de refulare a apei, incrucisate. La partea superioara sunt prevazute doua toporase de pompieri, in culoare portocalie si o flacara in culoare rosie. Pe marginea insignei intr-un chenar de culoare alba este inscris textul "Fruntas in paza contra incendiilor". In partile laterale ale chenarului sunt prevazute doua esarfe reprezentand tricolorul romanesc.
    Insigna "Fruntas in paza contra incendiilor" se acorda de catre Comandamentul pompierilor militarilor in termen din trupele de pompieri, pompierilor civili, membrilor comisiilor tehnice si formatiilor civile de pompieri care s-au evidentiat in mod deosebit in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor ori in indeplinirea altor atributii ce le revin.
    Insigna se poarta pe partea dreapta a pieptului vestonului. Propunerile de acordare a insignei se fac de catre unitatile militare de pompieri.

    ANEXA 4

               RECOMPENSE
ce se pot acorda formatiilor si pompierilor civili
    1. Formatiile civile de pompieri ale localitatilor care in ultimii 10 ani au obtinut rezultate bune in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor li se poate acorda, de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, drapelul de formatie.
    2. Pentru rezultatele deosebite obtinute in indeplinirea atributiilor, formatiilor civile de pompieri li se pot acorda urmatoarele recompense:
    a) steagul de formatie fruntasa pe tara;
    b) citarea pe tara prin ordinul comandantului pompierilor;
    c) insigna "Fruntas in paza contra incendiilor";
    d) evidentierea pe ramuri de productie prin ordinul ministrului sau conducatorului organului central;
    e) steagul de formatie fruntasa pe judet sau pe ramura de productie;
    f) citarea pe judet prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean;
    g) diplome, plachete, cupe si fanioane.
    3. Formatiilor civile de pompieri ale localitatilor care au obtinut rezultate foarte bune in activitate li se pot acorda premii in obiecte, in valoare de pana la 3.000 lei anual.
    4. Formatiilor civile de pompieri ale localitatilor clasificate pe primele trei locuri in intrecerea patriotica pe tara li se pot acorda premii speciale in bani, dupa cum urmeaza:
    a) premiul    I - lei 7.000;
    b) premiul   II - lei 5.000;
    c) premiul  III - lei 3.000.
    Sumele acordate ca premii se repartizeaza, de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, pompierilor civili care au adus cea mai mare contributie la rezultatele obtinute.
    5. Pompierilor civili care se evidentiaza in indeplinirea atributiilor ce revin formatiilor li se pot acorda urmatoarele recompense:
    a) citarea pe tara prin ordinul comandantului pompierilor;
    b) insigna "Fruntas in paza contra incendiilor";
    c) evidentierea pe ramuri de productie prin ordinul ministrului sau conducatorului organului central;
    d) citarea pe judet prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean;
    e) multumiri verbale sau scrise.
    6. Pompierilor civili care desfasoara activitate obsteasca in formatiile din localitati li se pot acorda premii in bani sau obiecte, pana la o valoare de 500 lei anual.
    7. Pompierii civili, incadrati pe functii operative prevazute pentru personalul de pompieri, se premiaza dupa normele generale de premiere stabilite pentru persoanele incadrate in munca, luandu se in consideratie activitatea de prevenire si stingere a incendiilor desfasurata de acestia.

                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 232/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 232 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu