E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 207 din  5 iulie 1976

privind raspunderea materiala a militarilor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 63 din  5 iulie 1976


SmartCity3


                        Expunere de motive

    Raspunderea materiala a militarilor pentru pagubele cauzate Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne a fost reglementata prin Decretul nr. 359/1957, modificat prin Decretul nr. 68/1961 si Decretul nr. 331/1966.
    De la data aplicarii Decretului nr. 359/1957 si pina in prezent au fost aduse imbunatatiri reglementarilor referitoare la raspunderea materiala a persoanelor incadrate in munca, ce au fost concretizate in Codul muncii (Legea nr. 10/1972).
    Prin Legea nr. 14/1972 privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste Romania, Ministerului Apararii Nationale i s-a trasat sarcina de a asigura armamentul, munitia si alte materiale de instructie necesare activitatii de pregatire a garzilor patriotice si tineretului, largindu-se aria de aplicare a raspunderii materiale pentru bunurile din dotarea armatei.
    In scopul imbunatatirii reglementarilor privind raspunderea materiala a militarilor, prin alaturatul decret al Consiliului de Stat s-a prevazut:
    - mentinerea raspunderii materiale in limita a trei solde numai pentru pagubele produse de militari in procesul pregatirii de lupta. In toate celelalte cazuri, raspunderea materiala a militarilor va fi integrala;
    - raspunderea materiala a membrilor garzilor patriotice si ai formatiilor de aparare locala antiaeriana, precum si a comandantilor formatiunilor de pregatire militara a tineretului pentru apararea patriei, pentru pagubele produse prin pierderea sau degradarea materialelor primite pentru instruire, de la Ministerul Apararii Nationale, in limita a trei retributii tarifare minime in vigoare pe economie la data constatarii pagubei.
    De asemenea, s-a prevazut ca:
    - militarii care au suferit prejudicii din culpa unitatilor, in timpul indeplinirii serviciului militar, sa fie despagubiti, iar sumele platite sa fie recuperate de la persoanele vinovate;
    - raspunderea materiala pentru paguba cauzata unitatii poate fi stabilita numai in cazurile in care aceasta a fost constatata in cel mult 3 ani de la data producerii ei, iar in cazul restituirii sumelor sau a contravalorii bunurilor ori serviciilor nedatorate, in cel mult 1 an de la data primirii sumelor sau bunurilor, ori de cind au beneficiat de serviciile nedatorate.
    Pentru cadrele militare care, cu rea-credinta, au incasat sume nedatorate sau au primit bunuri ori li s-au prestat servicii la care nu erau indreptatite, s-a stabilit ca acestea sa fie obligate la restituire sau la plata contravalorii lor, pe intreaga perioada de 3 ani.
    In scopul urgentarii recuperarii pagubelor, termenul de cercetare a fost redus la 60 de zile, fata de 90 de zile cit prevedea Decretul nr. 359/1957, urmand ca, pentru cazurile complexe, acest termen sa poata fi prelungit cu cel mult 60 de zile. Totodata, pentru recuperarea operativa a pagubelor, s-a prevazut ca depunerea in natura a bunurilor pierdute sau degradate sa se faca pina la valoarea de 1.000 lei de fiecare persoana vinovata, fata de 250 lei cit prevedea vechea reglementare.
    Prin decretul alaturat s-au adus, de asemenea, imbunatatiri principalelor norme procedurale privind jurisdictia imputatiilor.

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Apararea integritatii proprietatii socialiste este o obligatie fundamentala a fiecarui militar al fortelor armate ale Republicii Socialiste Romania.
    (2) Militarii raspund material, in conditiile prezentului decret pentru pagubele aduse Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, din vina lor si in legatura indeplinirea serviciului militar.
    (3) Militarii raspund material si pentru pagubele aduse tertelor persoane, din vina lor si in legatura cu indeplinirea serviciului militar, la a caror reparare a fost obligat ministerul de care apartin.
    Art. 2
    Militarii raspund material integral:
    a) cind sint gestionari, pentru pagubele produse in gestiune;
    b) cind produc pagube, in afara procesului pregatirii de lupta, unitatii militare sau tertelor persoane;
    c) in alte cazuri prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) Militarii raspund material, in limita a trei solde, pentru pagubele produse, in procesul pregatirii de lupta, unitatii militare sau tertelor persoane.
    (2) Aceeasi raspundere se stabileste, pentru pagubele produse in situatia prevazuta la alin. 1, si in cazurile in care procurorul a scos de sub urmarire penala sau instanta de judecata a achitat, pentru motivul ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, ca si in cazurile in care procurorul a incetat urmarirea penala sau instanta de judecata a incetat procesul penal pentru motivul ca a intervenit amnistia, ori au dispus inlocuirea raspunderii penale.
    (3) Partea din paguba care depaseste cuantumul imputabil prevazut la alin. 1 si 2 se da la scadere.
    Art. 4
    (1) In stabilirea raspunderii materiale paguba ce trebuie reparata nu cuprinde foloasele nerealizate de unitate ca urmare a faptelor savirsite de militari.
    (2) Cind paguba a fost cauzata unitatii printr-o fapta ce constituie infractiune, raspunderea se stabileste de instanta de judecata potrivit legii penale. In acest caz, in cuantumul pagubei se cuprind si foloasele nerealizate.
    Art. 5
    (1) Militarii nu raspund material de pagubele rezultate din executarea ordinelor date de comandantii (sefii) directi. In aceasta situatie, raspunderea materiala pentru pagubele produse revine comandantilor (sefilor) care au dat acele ordine.
    (2) Militarii raspund material, impreuna cu comandantii (sefii) care au dat ordinele, in situatia in care, avind posibilitatea de a raporta in scris acestora, inainte de executare, despre urmarile pagubitoare ale ordinelor primite, nu au facut acest lucru ori nu au luat masuri de a inlatura total sau partial producerea pagubelor, desi o puteau face.
    Art. 6
    Militarii nu raspund de pierderile inerente procesului de pregatire de lupta ori de productie, executarii misiunilor sau desfasurarii activitatilor gospodaresti, care se incadreaza in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare, de pagubele datorate unor cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate, ori in alte asemenea cazuri in care pagubele au fost provocate din riscul normal al serviciului sau din forta majora.
    Art. 7
    (1) Pagubele produse de militari si de elevii liceelor militare prin pierderea ori degradarea bunurilor ca urmare a folosirii lor in procesul pregatirii de lupta sau in exercitarea atributiilor de serviciu pot fi date la scadere, in cazul in care, dupa o temeinica cercetare, comandantul (seful) esalonului superior unitatii pagubite apreciaza ca, fata de imprejurarile in care s-au produs pagubele, nu este cazul sa se stabileasca raspunderea materiala si, in aceasta situatie, dispune sau, dupa caz, propune darea la scadere.
    (9) Competenta pentru aprobarea darii la scadere a pagubelor produse in conditiile alin. 1 este urmatoarea:
    a) comandantii de mari unitati si similarii acestora, pina la suma de 5.000 lei;
    b) comandantii de armate, arme, sefii directiilor centrale si similare acestora, pina la suma de 10.000 lei;
    c) adjunctii ministrului apararii nationale si adjunctii ministrului de interne, pina la suma de 15.000 lei;
    d) ministrul apararii nationale, respectiv ministrul de interne, peste suma de 15.000 lei.
    (3) Pagubele produse de militari si de elevii liceelor militare se pot da la scadere in cazul in care cheltuielile de cercetare, de stabilire a raspunderii materiale si de recuperare intrec cuantumul lor.
    Art. 8
    (1) Militarii care indeplinesc functii de gestionari si incalca dispozitiile legale cu privire la gestionarea bunurilor raspund material pentru pagubele pe care le-au cauzat in gestiunea lor, in conditiile art. 2. Ei raspund material si in situatia in care, atributiile lor fiind exercitate, potrivit dispozitiilor legale, de un delegat al lor sau de o comisie, se constata o paguba fara a se putea stabili daca aceasta s-a produs in absenta gestionarilor.
    (2) Militarii prevazuti la alin. 1 raspund material si in cazul cind au primit bunuri in cantitati mai mici decit cele inscrise in actele insotitoare sau cu vicii aparente, fara sa fi intocmit acte legale de constatare, precum si atunci cind nu au solicitat asistenta tehnica de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesara.
    (3) Militarii care primesc, pastreaza si elibereaza bunuri, fara a avea calitatea de gestionari in intelesul legii, raspund material pentru pagubele produse, in aceleasi conditii ca si gestionarii.
    (4) Militarii prevazuti in prezentul articol sint aparati de raspundere materiala pentru pagubele produse asupra bunurilor aflate in pastrarea lor, daca au luat masuri conform atributiilor ce le revin si au raportat la timp, in scris, comandantilor (sefilor) lipsa sau insuficienta mijloacelor existente de pastrare si siguranta, precum si consecintele neluarii masurilor de indreptare.
    Art. 9
    Comandantul (seful) si orice alt militar raspund material integral in situatiile in care, nesocotind indatoririle lor de serviciu, au produs o paguba prin aceea ca:
    a) nu au asigurat gestionarului, in cazurile prevazute de lege, asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori au prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare;
    b) nu au luat masurile necesare de siguranta sau de pastrare in conditii corespunzatoare a bunurilor din gestiune, desi au fost sesizati in scris despre necesitatea unor astfel de masuri:
    c) s-au substituit gestionarului in exercitarea atributiilor acestuia.
    Art. 10
    Raspunde, in limita valorii pagubei ramase de recuperat de la gestionarul, autor direct al pagubei, din momentul constatarii insolvabilitatii acestuia, militarul vinovat de:
    a) numirea, incadrarea, trecerea sau mentinerea unei persoane in functia de gestionar fara respectarea conditiilor de virsta, studii si stagiu prevazute de lege, precum si a dispozitiilor legale care interzic incadrarea unor persoane in functia de gestionar;
    b) neluarea sau luarea cu intirziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a persoanelor aflate in subordinea sa, desi a fost avertizat, in scris si motivat, ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator;
    c) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii, in situatia in care prin aceasta a contribuit la producerea pagubei;
    d) nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu, daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita;
    e) nerespectarea dispozitiilor legii referitoare la constituirea garantiilor de catre gestionari, in limita garantiilor neconstituite.
    Art. 11
    (1) Cind paguba a fost cauzata de mai multi militari, raspunderea materiala a fiecaruia se stabileste tinindu-se seama de masura in care a contribuit la producerea ei.
    (2) Daca nu se poate determina masura in care fiecare a contribuit la producerea pagubei, raspunderea materiala a fiecaruia dintre militari se stabileste proportional cu solda neta; de asemenea, in cazul pagubei constatate intr-o gestiune in care manipularea bunurilor se face in colectiv de mai multi militari sau in schimburi succesive fara predare de gestiune intre schimburi, raspunderea materiala a fiecaruia dintre militari se stabileste proportional cu solda neta si cu timpul lucrat de la ultima inventariere in gestiunea in care s-a produs paguba.
    Art. 12
    Raspunderea materiala a militarilor, pentru pagubele aduse Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, poate fi stabilita numai in cazul in care acestea au fost constatate in cel mult 3 ani de la data producerii lor.
    Art. 13
    (1) Militarii care au incasat sume nedatorate sint obligati sa le restituie; daca au primit bunuri ce nu li se datorau si care nu mai pot fi restituite in natura sau le-au fost prestate servicii la care nu erau indreptatiti, sint obligati sa plateasca contravaloarea lor, calculata in conditiile legii.
    (2) Obligarea la restituirea sumelor incasate fara drept, a contravalorii bunurilor ori serviciilor nedatorate se poate face numai in cazurile in care paguba a fost constatata in cel mult un an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori de cind au beneficiat de serviciile nedatorate.
    (3) Cind persoanele prevazute la alin. 1 sint cadre militare si nu au fost de buna-credinta, vor fi obligate la restituirea sumelor sau la plata contravalorii bunurilor ori serviciilor nedatorate, daca paguba a fost constatata in cel mult 3 ani de la data primirii sumelor, bunurilor ori a prestarii serviciilor nedatorate.
    (4) Contravaloarea bunurilor distribuite, peste drepturile legale, soldatilor si gradatilor, elevilor liceelor militare, elevilor militari ai institutiilor de invatamint militare si civile, precum si minorilor din centrele de reeducare, arestatilor preventiv si condamnatilor, se recupereaza de la cei din vina carora s-a produs paguba.
    Art. 14
    (1) Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul de Interne sint obligate, in conditiile legii, sa despagubeasca militarii, in situatia in care acestia au suferit, din culpa unitatii, un prejudiciu material in timpul indeplinirii serviciului militar sau in legatura cu serviciul militar.
    (2) Sumele platite ca despagubiri se vor recupera de la persoanele vinovate de producerea pagubei, in conditiile prezentului decret.

    CAP. 2
    Stabilirea si recuperarea pagubelor

    Art. 15
    (1) Comandantul (seful) care a constatat existenta pagubei sau care a luat cunostinta de producerea acesteia dispune, in scris, de indata, executarea cercetarii administrative.
    (2) Cercetarea administrativa se face de organe din unitatea in care s-a produs paguba ori de la esaloanele superioare sau de catre organe de control specializate.
    Art. 16
    (1) Termenul pentru efectuarea cercetarii administrative si inregistrarea actului de cercetare este de cel mult 60 de zile de la data cind comandantul (seful) a luat cunostinta de producerea pagubei.
    (2) Daca cercetarea administrativa nu s-a putut efectua in termenul prevazut la alin. 1, datorita complexitatii cazului ori pentru alte motive temeinic justificate, la cerere, comandantul (seful) esalonului superior poate prelungi acest termen, cu cel mult 60 de zile, prin ordin scris.
    (3) Cercetarea imprejurarilor in care s-a produs paguba se face cu chemarea si ascultarea celor in cauza, pentru declaratii si explicatii scrise si prezentarea de probe in aparare.
    Art. 17
    (1) Obligarea la plata despagubirilor pentru pagubele produse sau a contravalorii bunurilor si serviciilor nedatorate, precum si obligarea la restituirea sumelor incasate fara drept, se fac prin ordin de zi de imputare.
    (2) Ordinul de zi de imputare se emite de catre comandantul (seful) unitatii al carui organ a efectuat cercetarea administrativa si constituie titlu executoriu de la data cind a fost comunicat celui obligat la plata.
    (3) Cind in situatiile prevazute la alin. 1 in cauza este comandantul (seful) de unitate, singur sau impreuna cu alte persoane, ordinul de zi de imputare se emite de comandantul (seful) esalonului superior.
    (4) Ordinul de zi de imputare se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii actului de cercetare administrativa la organul competent sa-l emita si se comunica in termen de cel mult 15 zile celui obligat la plata.
    (5) Ordinul de zi de imputare va fi motivat si va cuprinde termenul in care poate fi contestat si organul competent sa solutioneze contestatia.
    (6) Dovada temeiniciei si legalitatii ordinului de zi de imputare este in sarcina unitatii al carei comandant (sef) l-a emis.
    Art. 18
    (1) In cazul in care, din motive temeinice, nu s-a efectuat cercetarea administrativa sau nu s-a emis ordinul de zi de imputare, in termenele prevazute la art. 16 si 17, precum si in cazul cind ordinul de zi de imputare s-a emis impotriva altei persoane decit cea care a produs paguba ori pentru o paguba mai mica decit cea reala, comandantul (seful) competent poate cere comisiei de jurisdictie a imputatiilor repunerea in termen. Cererea se va face in cel mult 15 zile de la incetarea cauzei care a impiedicat efectuarea cercetarii administrative sau emiterea ordinului de zi de imputare ori de la data cind comandantul (seful) competent a luat cunostinta ca ordinul de zi de imputare s-a dat impotriva altei persoane decit cea care a produs paguba sau pentru o paguba mai mica decit cea reala.
    (2) Comisia de jurisdictie a imputatiilor, judecind cererea de repunere in termen, o admite sau o respinge prin hotarire, care este definitiva. Hotarirea se comunica, in termen de cel mult 15 zile de la pronuntare, comandantului (sefului) unitatii care a solicitat repunerea in termen.
    (3) In cazul in care comisia de jurisdictie a imputatiilor a admis cererea de repunere in termen, termenele prevazute de art. 16 si 17 curg de la data inregistrarii hotaririi la unitatea in cauza.
    Art. 19
    Dupa expirarea termenelor prevazute de art. 16 si 17, paguba se imputa celor vinovati de neefectuarea cercetarii administrative sau de neemiterea ordinului de zi de imputare, cu exceptia situatiilor in care, potrivit prevederilor art. 18, s-a dispus repunerea in termen.
    Art. 21
    Pentru acoperirea pagubelor, precum si pentru restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate, cel in cauza poate sa-si ia angajament de plata, in scris, care constituie titlu executoriu.
    Art. 21
    Comandantul (seful) care a emis ordinul de zi de imputare ori al carui organ a primit angajamentul de plata, precum si comandantul (seful) esalonului superior, atunci cind constata ca imputatia este in total sau in parte neintemeiata ori nelegala, poate oricind s-o anuleze sau s-o reduca, prin ordin de zi pe unitate, in favoarea celor obligati la plata, daca intre timp nu s-a pronuntat o hotarire asupra contestatiei facute impotriva ordinului de zi de imputare sau a angajamentului de plata.
    Art. 22
    (1) Sumele stabilite pentru acoperirea pagubelor aduse Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne se retin in rate lunare din solda, precum si din orice alte drepturi banesti ale militarilor in cauza, in conditiile legii, incepind cu prima solda cuvenita acestora.
    (2) Ratele nu pot fi mai mari de 1/3 din solda neta pentru cadrele militare si, respectiv din solda, indemnizatiile si orice alte drepturi banesti cuvenite celorlalte categorii de militari, fara a se putea depasi, impreuna cu celelalte retineri pe care le au cei in cauza jumatate din aceste drepturi, cu exceptia cazurilor cind prin lege se stabileste altfel.
    (3) Pina la raminerea definitiva a titlurilor executorii, sumele retinute in baza acestora se consemneaza la Casa de Economii si Consemnatiuni.
    Art. 23
    (1) Acoperirea pagubelor aduse Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne se poate face si prin depunerea in natura a bunurilor, ori de cite ori valoarea raportata la fiecare persoana raspunzatoare este de pina la 1.000 lei, in urmatoarele conditii:
    a) bunurile sa fie identice sau sa aiba caracteristici similare celor care lipsesc si sa corespunda atit cantitativ cit si calitativ;
    b) sa fie procurate de la unitatile comertului de stat sau cooperatist, iar dovada procurarii lor sa se faca cu acte legale;
    c) sa fie predate la sediul unitatii la care s-a constatat paguba.
    (2) Ministrul apararii nationale si ministrul de interne pot aproba ca despagubirea prin depunere in natura sa se faca in conditiile alin. 1 si in cazurile in care valoarea raportata la fiecare persoana raspunzatoare depaseste 1.000 lei.

    CAP. 3
    Caile de atac

    Art. 24
    (1) Impotriva ordinului de zi de imputare persoana in cauza poate face contestatie in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii ordinului.
    (2) Militarul care a semnat un angajament de plata, daca ulterior constata ca in realitate nu datoreaza, partial sau total, suma pretinsa de unitate, poate face contestatie in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a luat cunostinta de imprejurarea care justifica cererea, dar nu mai mult de 18 luni de la semnarea angajamentului.
    (3) Contestatiile se depun la unitatea care are in evidenta debitul si se solutioneaza de catre comandantul (seful) unitatii care a emis ordinul de zi de imputare sau al carui organ a efectuat cercetarea administrativa privind paguba pentru care s-a dat angajament de plata. In Ministerul de Interne, contestatiile se solutioneaza de comisii stabilite prin ordinul ministrului. Contestatiile care se solutioneaza de catre comandantul (seful) altei unitati decit aceea care are in evidenta debitul se inainteaza organului competent in termen de cel mult 5 zile.
    (4) Verificarea sustinerilor aratate in contestatie poate fi facuta de organele mentionate in alineatul precedent ori de alte persoane delegate in acest scop, care nu au participat la efectuarea cercetarii administrative.
    (5) Hotarirea asupra contestatiei se da in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la organul competent sa o solutioneze si se comunica in scris, in termen de cel mult 15 zile de la pronuntare, unitatii care are in evidenta debitul, precum si celui in cauza.
    Art. 25
    (1) Impotriva hotaririi pronuntate asupra contestatiei, cel nemultumit poate face plingere in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii hotaririi.
    (2) Plingerea se depune la unitatea care are in evidenta debitul, iar aceasta este obligata sa o inainteze comisiei de jurisdictie a imputatiilor in termen de cel mult 5 zile de la inregistrare.
    (3) Plingerea se solutioneaza de comisia de jurisdictie a imputatiilor in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii acesteia la comisie.
    (4) Hotarirea data in solutionarea plingerii este definitiva si se comunica unitatii care are in evidenta debitul, precum si celor in cauza, in termen de cel mult 15 zile de la pronuntare.
    Art. 26
    (1) Comisiile de jurisdictie a imputatiilor se constituie in cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, pe linga comandamente (directii), si vor fi formate din 3 - 9 membri.
    (2) Comisiile de jurisdictie a imputatiilor functioneaza in complete compuse din cite 3 membri, din care unul va fi, in mod obligatoriu, ofiter de justitie sau absolvent al invatamintului superior juridic.
    Art. 27
    (1) Hotaririle definitive prin care s-au solutionat contestatiile, precum si hotaririle pronuntate de comisiile de jurisdictie a imputatiilor, pot fi atacate pentru netemeinicie sau nelegalitate, in favoarea oricareia dintre parti, in termen de cel mult 2 ani de la data cind au ramas definitive, de catre seful Directiei financiare din Ministerul Apararii Nationale si din Ministerul de Interne, cu sesizare la Comisia superioara de jurisdictie a imputatiilor, ce va functiona pe linga Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne.
    (2) Comisia superioara de jurisdictie a imputatiilor functioneaza in complete compuse din cite 3 membri, din care unul va fi, in mod obligatoriu, ofiter de justitie sau absolvent al invatamintului superior juridic.
    (3) Hotarirea asupra sesizarii se ia in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii acesteia la Comisia superioara de jurisdictie a imputatiilor si se comunica in termen de cel mult 15 zile unitatii care are in evidenta debitul si celor in cauza.
    Art. 98
    Hotaririle definitive pot fi revizuite in favoarea oricareia dintre parti, de organul care le-a pronuntat, la cererea militarilor interesati, a comandantilor (sefilor) de unitati sau a sefilor organelor de control financiar intern. Revizuirea se poate cere in cazul descoperirii de fapte ori de acte noi ce nu au putut fi prezentate pina la data solutionarii cauzei, in cazul producerii de acte ulterioare pronuntarii hotaririi, precum si in celelalte cazuri prevazute de legislatia civila.
    (2) Cererea de revizuire se face in termen de cel mult 30 de zile de la data cind persoanele prevazute la alin. 1 au luat cunostinta de faptele sau actele care constituie motivul de revizuire si se depune la unitatea care are in evidenta debitul. Unitatea este obligata sa inainteze cererea de revizuire la organul competent sa o solutioneze, in termen de cel mult 3 zile de la inregistrare.
    (3) Hotarirea asupra cererii de revizuire se pronunta in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii ei la organul competent sa o solutioneze si se comunica in termen de cel mult 15 zile unitatii care are in evidenta debitul si celor in cauza.
    (4) Hotarirea asupra revizuirii este supusa caii de atac prevazute pentru hotarirea revizuita.
    (5) Nu se poate face o noua cerere de revizuire pentru motive ce au fost cunoscute la data primei cereri de revizuire.
    Art. 29
    Daca pentru paguba produsa s-au stabilit raspunderi materiale in sarcina mai multor militari, de cererea introdusa de unul dintre ei in exercitarea cailor de atac sau de sesizare vor beneficia, potrivit cu ceea ce va rezulta privitor la situatia fiecaruia, si militarii care nu au facut cerere sau pentru care nu s-a facut sesizare.
    Art. 30
    La solutionarea contestatiilor si a cererilor de revizuire de catre comandanti (sefi) sau de catre comisiile de contestatie, persoanele obligate la plata pot fi chemate cind cer in mod expres, precum si in cazurile complexe.
    Art. 31
    (1) La solutionarea cauzelor de catre comisiile de jurisdictie a imputatiilor, persoanele obligate la plata vor fi citate.
    (2) Solutionarea cauzelor are loc la sediul comisiei de jurisdictie a imputatiilor sau la sediul unitatii unde s-a produs paguba.
    (3) Dupa deschiderea sedintei, presedintele completului dispune citirea sau prezentarea rezumativa a documentelor din dosar si da cuvintul persoanelor in cauza prezente. Declaratiile facute in sedinta de persoanele chemate in fata comisiei se consemneaza separat, sub semnatura acestora. Pentru stabilirea adevarului, comisia de jurisdictie a imputatiilor va folosi toate mijloacele de proba admise de lege.
    (4) Pentru motive temeinic justificate, comisia de jurisdictie a imputatiilor poate amina solutionarea cauzei, intocmind de fiecare data o incheiere, in care va preciza motivul aminarii.
    (5) Cind persoanele chemate nu se pot prezenta din motive temeinic justificate sau procedura nu a fost indeplinita pentru termenul de judecata fixat, comisia de jurisdictie a imputatiilor amina cauza la un nou termen.
    Art. 32
    Comandantii (sefii), comisiile de contestatie, comisiile de jurisdictie a imputatiilor sau Comisia superioara de jurisdictie a imputatiilor, pronuntindu-se asupra cauzelor, hotarasc admiterea partiala sau totala ori respingerea contestatiei, plingerii, cererii de revizuire sau sesizarii, dupa caz.
    Art. 33
    Comisiile de jurisdictie a imputatiilor au dreptul, cu ocazia solutionarii cauzelor, sa dea la scadere pagubele pentru care nu se stabileste raspunderea materiala potrivit art. 3 alin. 2, art. 6 si art. 7 alin. 3.
    Art. 34
    Comandantul (seful) sau comisia in a carei competenta intra solutionarea contestatiei, plingerii, cererii de revizuire sau a sesizarii, la cererea celor in cauza si pentru motive temeinice, pot hotari suspendarea executarii ordinului de zi de imputare sau angajamentului de plata, pina la solutionarea cauzei.
    Art. 35
    Militarul citat ca urmare a exercitarii unei cai de atac prevazute de prezentul decret are dreptul la restituirea cheltuielilor de cazare si transport pe care le-a suportat pentru deplasarea sa in fata comandantului (sefului) sau a comisiei competente, in cazul in care a fost exonerat in total sau in parte de plata sumei imputate. Restituirea cheltuielilor se face de catre unitatea de care apartine militarul respectiv, pe baza dispozitiei date de comandantul (seful) sau comisia care a solutionat cauza.
    Art. 36
    (1) Persoanele interesate care, din motive temeinice, nu au facut uz de caile de atac prevazute de art. 24, 25 si 28, pot cere repunerea in termen in cel mult 15 zile de la incetarea cauzei care le-a impiedicat sa uzeze de acele cai de atac.
    (2) Cererea de repunere in termen se rezolva de catre comandantul (seful) sau comisia care n-au fost sesizati in termen.

    CAP. 4
    Dispozitii speciale, tranzitorii si finale

    Art. 37
    (1) Daca paguba pricinuita de militari este urmarea unei fapte prevazute de legea penala, dosarul cercetarii administrative se trimite procuraturii militare competente pentru a lua masurile prevazute de lege.
    (2) Odata cu trimiterea dosarului cercetarii administrative la procuratura militara, unitatea va cere acesteia sa dispuna, in conditiile si limitele prevazute de lege, luarea oricarei masuri asiguratorii, inclusiv poprirea din solda celui in cauza.
    Art. 38
    Cind actiunea penala nu poate fi pusa in miscare sau cind, desi a fost pusa in miscare, nu mai poate fi exercitata, iar procuratura militara a dispus clasarea cauzei, scoaterea de sub urmarire sau incetarea urmaririi penale, actul de solutionare se comunica unitatii militare de la care s-a primit sesizarea, in vederea luarii masurilor prevazute de prezentul decret.
    Art. 39
    (1) In cazul cind instanta de judecata pronunta achitarea pentru motivul ca fapta nu este prevazuta de legea penala, incetarea procesului penal pentru lipsa plingerii prealabile, autorizarii sau sesizarii organului competent ori altei conditii prevazute de lege, precum si in cazul cind exista autoritate de lucru judecat, unitatea militara stabileste raspunderea materiala in sarcina militarilor vinovati, potrivit prevederilor prezentului decret.
    (2) In celelalte cazuri de achitare ori de incetare a procesului penal, instanta de judecata se pronunta si asupra actiunii civile, potrivit prevederilor prezentului decret.
    (3) Nu pot fi acordate despagubiri civile ori stabilite raspunderi materiale in cazul cind achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista ori nu a fost savirsita de cel in cauza.
    Art. 40
    Prin termenul militari, potrivit prezentului decret, se inteleg: ofiterii, maistrii militari, subofiterii, militarii in termen, militarii cu termen redus, elevii militari ai institutiilor de invatamint militare si civile, precum si rezervistii concentrati sau mobilizati.
    (2) Prin termenul solda, in sensul prezentului decret, se intelege, pentru cadrele militare permanente, concentrate sau mobilizate, retributia tarifara lunara.
    (3) Dispozitiile referitoare la raspunderea materiala a militarilor, prevazute in prezentul decret, sint aplicabile indiferent daca dupa producerea pagubelor cel in cauza mai are sau nu calitatea de militar.
    Art. 41
    Valorile materiale pentru care se stabileste raspunderea potrivit prezentului decret sint cele aflate in administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, indiferent de modul de dobindire si de locul unde se afla.
    Art. 42
    Prin pregatire de lupta in cadrul Ministerului de Interne, in sensul prezentului decret, se inteleg si activitatile de serviciu operative. Ministrul de interne va stabili prin ordin care din atributiile de serviciu sint considerate operative.
    Art. 43
    Prevederile prezentului decret se aplica si:
    a) personalului civil din unitatile militare bugetare;
    b) militarilor incadrati sau detasati la alte unitati socialiste, pentru pagubele provocate acelor unitati, in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu.
    Art. 44
    Membrii garzilor patriotice si ai formatiilor de aparare locala antiaeriana, precum si comandantii formatiunilor de pregatire militara a tineretului pentru apararea patriei, raspund material in limita a trei retributii tarifare minime pentru pagubele produse asupra materialelor aflate in administrarea directa a Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, date spre folosinta pentru instruirea si indeplinirea misiunilor ordonate. Retributia tarifara minima ce se va lua in calcul la stabilirea raspunderii materiale este cea in vigoare pe economie la data constatarii pagubei.
    Art. 45
    In situatiile prevazute la art. 43 lit. b) si art. 44, stabilirea raspunderii materiale si solutionarea contestatiei se fac de conducatorul unitatii socialiste pagubite. Plingerea si sesizarea se solutioneaza de catre comisiile de jurisdictie a imputatiilor din cadrul Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, cu citarea unitatilor socialiste pagubite.
    Art. 46
    Evaluarea pagubelor se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data constatarii acestora.
    Art. 47
    (1) In aplicarea prevederilor art. 3 si 11, in calcul se ia solda neta a militarului, iar pentru cei care nu au solda, bursa ori indemnizatia avuta in luna in care s-a constatat paguba.
    (2) Pentru personalul civil din unitatile militare bugetare se ia ca baza de calcul retributia tarifara de incadrare neta avuta in luna in care s-a constatat paguba.
    (3) Pentru persoanele care la data constatarii pagubei nu mai au calitatea de militar, in calcul se ia solda neta avuta in luna in care au fost trecute in rezerva sau retragere.
    Art. 48
    Cind militarii sint trecuti in rezerva sau retragere ori personalul civil nu mai este incadrat in unitati militare, unitatile militare care au in evidenta debite din imputatii definitive, indiferent de valoarea lor, le transmit spre executare organelor financiare ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare pe raza carora domiciliaza debitorii. Confirmarea de catre aceste organe a primirii titlului executoriu constituie actul pe baza caruia creanta se scade din evidenta financiara a unitatii care a transmis titlul executoriu.
    Art. 49
    Ministrul apararii nationale si ministrul de interne stabilesc prin ordin:
    a) competenta comandantilor (sefilor) de a da la scadere pagubele pentru care, potrivit art. 3 alin. 2, art. 6 si art. 7 alin. 3, nu se angajeaza raspundere materiala:
    b) organele care, potrivit art. 15, sint competente sa constate si sa efectueze cercetarea administrativa a pagubelor produse;
    c) comandamentele (directiile) pe linga care, potrivit art. 26 alin. 1, se constituie comisii de jurisdictie a imputatiilor, competenta teritoriala si modul de desemnare a membrilor acestor comisii;
    d) activitatile de primire, pastrare si eliberare de bunuri ce pot fi incredintate soldatilor, gradatilor si elevilor militari ai institutiilor de invatamint militare si civile.
    Art. 50
    Ministrul apararii nationale si ministrul de interne stabilesc prin instructiuni, cu avizul Ministerului Finantelor, regulile de scadere a bunurilor materiale consumate sau uzate in procesul pregatirii de lupta sau altor activitati, declasarea si casarea materialelor, scaderea pierderilor din rebuturi, precum si scazamintele procentuale pentru pierderile determinate de perisabilitati, transport, depozitare, conservare, manipulare, transformare si modul in care se aplica aceste scazaminte.
    Art. 51
    Pentru pagubele produse inainte de intrarea in vigoare a prezentului decret, stabilirea raspunderii materiale a persoanelor vinovate, precum si recuperarea sumelor incasate fara drept, a contravalorii bunurilor ori serviciilor nedatorate, se fac potrivit prevederilor legale in vigoare la data producerii pagubei.
    Art. 52
    Prevederile prezentului decret se intregesc cu dispozitiile legislatiei muncii si legislatiei civile, in masura in care prezentul decret nu dispune altfel.
    Art. 53
    (1) Prevederile prezentului decret intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
    (2) Pe aceeasi data, Decretul nr. 359/1957 privind raspunderea materiala a militarilor si stabilirea, urmarirea si lichidarea pagubelor cauzate patrimoniului fortelor armate, republicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 35 din 15 iunie 1966 se abroga.

                             NICOLAE CEAUSESCU
                               Presedintele
                       Republicii Socialiste RomaniaSmartCity5

COMENTARII la Decretul 207/1976

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 207 din 1976
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu