E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 121 din 28 august 1998

privind raspunderea materiala a militarilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 29 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. 7 lit. f) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Militarii sunt obligati sa apere patrimoniul fortelor armate ale Romaniei.
    Art. 2
    Raspunderea materiala este angajata, in conditiile prezentei ordonante, pentru pagubele in legatura cu formarea, administrarea si gestionarea resurselor financiare si materiale, provocate de militari din vina acestora si in legatura cu indeplinirea serviciului militar sau a atributiilor de serviciu in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei.
    Art. 3
    Militarii raspund material, indiferent daca, dupa producerea pagubei, mai au sau nu calitatea de militar.
    Art. 4
    Raspunderea materiala este angajata atat pentru militarii care au fost insarcinati legal cu atributii privind formarea, administrarea si gestionarea resurselor financiare si materiale, cat si pentru cei care le-au indeplinit numai in fapt.
    Art. 5
    Militarii raspund material pentru pagubele produse, din vina lor si in legatura cu indeplinirea serviciului militar, tertelor persoane fizice sau juridice, la a caror reparare a fost obligata institutia publica de care acestia apartin.
    Art. 6
    (1) Militarii nu raspund material:
    a) pentru pierderile inerente produse in executarea misiunilor ori in procesul pregatirii pentru lupta, in activitatile de productie si gospodaresti, care se incadreaza in limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare;
    b) pentru pagubele produse din cauze care nu puteau fi prevazute si inlaturate;
    c) pentru pagubele generate de riscul normal al serviciului sau de forta majora;
    d) pentru pagubele produse in executarea ordinului comandantului sau sefului unitatii, caz in care raspunderea materiala revine acestuia.
    (2) Se excepteaza de la prevederile lit. d) militarii care, avand posibilitatea de a inlatura partial sau total urmarile pagubitoare ale ordinului primit, nu au raportat in scris, in termen de 24 de ore sau la inapoierea din misiune si nu au luat, din neglijenta sau rea-credinta, masuri pentru evitarea pagubei, cazuri in care raspund impreuna cu comandantii sau cu sefii unitatilor.
    Art. 7
    Prin termenul militari, in sensul prezentei ordonante, se intelege: militari in termen, militari cu termen redus, rezervisti concentrati sau mobilizati, elevi si studenti ai institutiilor militare de invatamant, militari angajati pe baza de contract si cadre militare.
    Art. 8
    (1) Prin pregatire pentru lupta in cadrul Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei, in sensul prezentei ordonante, se intelege si activitatile de serviciu operative.
    (2) Conducatorii institutiilor publice prevazute la alin. (1) vor stabili prin ordin misiunile si atributiile de serviciu care sunt considerate operative.
    Art. 9
    Prevederile prezentei ordonante se aplica si militarilor aflati in misiune in afara granitelor tarii, precum si salariatilor civili din structura institutiilor publice prevazute la art. 2.
    Art. 10
    Valorile pentru care se stabileste raspunderea potrivit prezentei ordonante sunt cele aflate in proprietatea, administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a institutiilor publice prevazute la art. 2.

    CAP. 2
    Raspunderea materiala

    Art. 11
    (1) In stabilirea raspunderii materiale conform prezentei ordonante, prejudiciul ce trebuie reparat nu cuprinde foloasele nerealizate de institutia publica pagubita.
    (2) Pentru paguba produsa printr-o fapta ce constituie infractiune, raspunderea se stabileste de instantele judecatoresti, potrivit legii penale.
    Art. 12
    Raspunderea materiala a militarilor este angajata in cazul producerii unor pagube, dupa cum urmeaza:
    A. In sarcina gestionarilor, pentru pagubele produse de acestia in propria gestiune, sau:
    a) cand, potrivit dispozitiilor legale, atributiile au fost exercitate de un delegat al lor sau de o comisie si se constata o paguba, daca nu se face dovada ca aceasta s-a produs in absenta gestionarului;
    b) cand au primit bunuri in cantitati mai mici decat cele inscrise in documentele insotitoare sau cu vicii aparente, fara sa fi intocmit proces-verbal de constatare;
    c) cand nu au solicitat, in scris, asistenta tehnica de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesara.
    B. In sarcina militarilor, pentru pagubele produse atunci cand primesc, transporta, pastreaza si elibereaza bunuri materiale si valori, fara a avea calitatea de gestionari in intelesul legii.
    C. In sarcina comandantilor sau sefilor unitatilor, cand:
    a) nu au asigurat gestionarilor, la solicitarea in scris a acestora, in cazurile prevazute de lege, asistenta tehnica de specialitate la primirea, transportul, depozitarea, inventarierea si distribuirea bunurilor materiale si a altor valori;
    b) nu au luat masurile necesare pentru remedierea deficientelor sesizate in scris de catre gestionari;
    c) s-au substituit gestionarilor in exercitarea atributiilor acestora;
    d) au dat gestionarilor sau altor militari care raspund de bunuri materiale ordine ilegale sau gresite care au condus la producerea de pagube;
    e) au rezultat pagube, ca urmare a nevalorificarii drepturilor la despagubiri pentru cauzarea de prejudicii;
    f) pagubele au rezultat din neurmarirea unor sume cuvenite din orice cauza si pentru care exista titlu executoriu;
    g) nu au luat masuri de siguranta necesare pentru pastrarea in bune conditii a bunurilor materiale si a altor valori.
    D. In sarcina autorului faptei, cand pagubele sunt produse in alte situatii decat cele prevazute la art. 6 alin. (1).
    E. In sarcina persoanei vinovate, daca fapta prin care paguba a fost pricinuita constituie infractiune.
    Art. 13
    (1) Pentru pagubele produse unitatii militare in procesul pregatirii pentru lupta, militarii raspund material, in limita a trei solde lunare nete, calculate la data constatarii pagubei.
    (2) Partea din paguba care depaseste cuantumul imputabil prevazut la alin. (1) se scade din evidenta contabila a unitatii militare pagubite.
    Art. 14
    (1) Membrii formatiunilor de protectie civila, precum si comandantii formatiunilor de pregatire premilitara a tineretului pentru aparare raspund material, in limita a trei salarii medii pe economie, pentru pagubele produse asupra materialelor aflate in patrimoniul Ministerului Apararii Nationale, date in folosinta pentru instruire si pentru indeplinirea misiunilor ordonate.
    (2) Salariul mediu pe economie ce se va lua in calcul la stabilirea raspunderii materiale este cel realizat in luna in care s-a constatat paguba.
    (3) Partea din paguba care depaseste cuantumul imputabil prevazut la alin. (1) se scade din evidenta contabila a unitatii militare.
    Art. 15
    (1) Daca paguba a fost cauzata de mai multi militari, raspunderea materiala a fiecaruia se stabileste tinandu-se seama de masura in care a contribuit la producerea ei.
    (2) Cand nu se poate determina in ce masura a contribuit fiecare la producerea pagubei, raspunderea materiala a militarilor implicati se stabileste proportional cu solda neta de la data constatarii pagubei.
    (3) In gestiunile in care manipularea bunurilor se face in colectiv sau in schimburi succesive, fara predarea gestiunii intre schimburi, raspunderea materiala se stabileste proportional cu timpul lucrat de fiecare gestionar de la ultima inventariere a bunurilor.
    Art. 16
    Pagubele produse de militarii in termen, militarii cu termen redus, elevii si studentii institutiilor militare de invatamant si de elevii liceelor militare, prin pierderea si degradarea bunurilor, ca urmare a folosirii lor in procesul pregatirii pentru lupta sau in exercitarea atributiilor de serviciu, pot fi date la scadere din evidenta contabila de comandantul sau seful esalonului superior al unitatii pagubite, daca acesta apreciaza, dupa o temeinica cercetare, ca nu este cazul sa se stabileasca raspunderea materiala. In aceasta situatie dispune sau, dupa caz, propune sa fie scazute din evidenta contabila a unitatii.
    Art. 17
    In situatia in care cheltuielile de cercetare, de stabilire a raspunderii materiale si de recuperare a pagubelor produse de persoanele prevazute la art. 16 depasesc cuantumul pagubei efective, aceasta se scade din evidenta contabila a unitatii.
    Art. 18
    Competenta pentru aprobarea scaderii din evidenta contabila a pagubelor produse in conditiile art. 6 alin. (1) lit. a), b) si c), ale art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 16 si ale 17 se stabileste prin instructiuni aprobate de conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 2.
    Art. 19
    In cazul constatarii insolvabilitatii autorului direct al prejudiciului, raspund, in limita valorii pagubei de recuperat, militarii vinovati de:
    a) nerespectarea prevederilor legale privind angajarea sau numirea in functia de gestionar, precum si de neconstituire a garantiilor de catre gestionari;
    b) neluarea masurilor de inlocuire a gestionarilor sau a persoanelor care gestioneaza bunuri materiale, fara a fi gestionari in intelesul legii, desi li s-a adus la cunostinta, in scris si motivat, ca nu isi indeplinesc atributiile in mod corespunzator;
    c) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii, daca prin aceasta s-ar fi putut evita producerea pagubei;
    d) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor de recuperare a pagubelor, prin constituirea ca parte civila, neemiterea deciziei de imputare sau a altor masuri asiguratorii;
    e) nerespectarea oricarei atributii de serviciu, daca, fara incalcarea acesteia, paguba nu s-ar fi produs.
    Art. 20
    (1) Militarii care au incasat sume nedatorate sunt obligati sa le restituie; daca au primit bunuri care nu li se datorau si care nu mai pot fi restituite in natura sau le-au fost prestate servicii la care nu erau indreptatiti, sunt obligati sa plateasca contravaloarea lor, calculata in conditiile legii.
    (2) Contravaloarea bunurilor distribuite peste drepturile legale militarilor in termen, elevilor liceelor militare, elevilor si studentilor militari, precum si minorilor din centrele de reeducare, arestatilor preventiv si condamnatilor se recupereaza de la cei din vina carora s-a produs paguba.
    Art. 21
    (1) Institutiile publice prevazute la art. 2 sunt obligate sa ii despagubeasca pe militarii care au suferit din culpa unitatii un prejudiciu material in timpul indeplinirii obligatiilor militare si in legatura cu acestea.
    (2) In cazul decesului militarului caruia i se cuvin despagubiri, acestea vor fi acordate urmasilor legali.
    (3) Sumele platite ca despagubiri se vor recupera de la persoanele vinovate de producerea pagubei, in conditiile prezentei ordonante.

    CAP. 3
    Stabilirea si recuperarea pagubelor

    Art. 22
    (1) Comandantul sau seful unitatii care a constatat sau a luat cunostinta de producerea unei pagube dispune, in scris, de indata, efectuarea cercetarii administrative.
    (2) Cercetarea prevazuta la alin. (1) se face de catre comisia de cercetare administrativa din unitatea in care s-a produs paguba sau de la esaloanele superioare ori de organele de control specializate.
    Art. 23
    (1) Termenul pentru efectuarea cercetarii administrative si inregistrarea actului de cercetare este de cel mult 60 de zile de la data cand comandantul sau seful unitatii a constatat sau a luat cunostinta de producerea pagubei.
    (2) Pentru motive temeinic justificate, la cerere, comandantul sau seful esalonului superior poate prelungi acest termen cu cel mult 60 de zile, prin ordin scris.
    (3) In toate situatiile, cercetarea imprejurarilor in care s-a produs paguba se face cu chemarea si ascultarea celor in cauza, pentru explicatii scrise si prezentarea de probe in aparare.
    Art. 24
    (1) Raspunderea materiala a militarilor pentru pagubele produse institutiilor publice prevazute la art. 2 poate fi stabilita numai in cazul in care acestea au fost constatate in cel mult 3 ani de la data producerii lor.
    (2) Obligarea la restituirea sumelor incasate fara drept, a contravalorii bunurilor ori serviciilor nedatorate, se poate face numai in cazurile in care paguba a fost constatata in cel mult un an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori de cand au beneficiat de serviciile nedatorate. In cazul constatarii pagubei dupa un an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori a beneficierii de serviciile nedatorate, dar nu mai tarziu de 3 ani de la aceasta data, raspunderea materiala se va stabili in sarcina celor din vina carora s-a produs paguba.
    (3) Cand persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) sunt cadre militare, militari angajati pe baza de contract sau salariati civili si nu au fost de buna-credinta, ele vor fi obligate la restituirea sumelor sau la plata contravalorii bunurilor ori a serviciilor nedatorate, daca paguba a fost constatata in cel mult 3 ani de la data primirii sumelor, bunurilor ori a prestarii serviciilor nedatorate.
    (4) Termenele prevazute de prezentul articol sunt termene de decadere.
    Art. 25
    (1) Obligarea la plata despagubirilor pentru pagubele produse sau a contravalorii bunurilor si serviciilor nedatorate, precum si obligarea la restituirea sumelor incasate fara drept se face prin decizie de imputare.
    (2) Decizia de imputare se emite de catre comandantul sau seful unitatii a carei comisie a efectuat cercetarea administrativa si constituie titlu executoriu.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1), cand in cauza este comandantul sau seful unitatii, singur sau impreuna cu alte persoane, decizia de imputare se emite de comandantul sau seful esalonului superior.
    (4) Decizia de imputare se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii procesului-verbal de cercetare administrativa la organul competent s-o emita si se comunica in termen de cel mult 15 zile celui obligat la plata.
    (5) Decizia de imputare va fi temeinic motivata si va cuprinde obligatoriu termenul in care poate fi contestata si organul competent in solutionarea contestatiei.
    (6) Proba temeiniciei si legalitatii deciziei de imputare trebuie efectuata de unitatea al carei comandant sau sef a emis-o.
    Art. 26
    Acoperirea pagubelor, precum si restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate, recunoscute, se fac prin angajament de plata, in scris, al celui in cauza. In acest caz angajamentul de plata constituie titlu executoriu de la data semnarii acestuia.
    Art. 27
    (1) Sumele stabilite pentru acoperirea pagubelor produse institutiilor publice prevazute la art. 2 se retin in rate lunare din solda sau salariu ori din alte drepturi banesti ale celor in cauza, in conditiile legii, incepand cu prima solda sau salariu al acestora, de la data comunicarii titlului executoriu.
    (2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din solda lunara neta sau din salariul net, fara a se putea depasi, impreuna cu celelalte retineri, jumatate din aceste drepturi, cu exceptia cazurilor in care prin lege se stabileste altfel.
    (3) Pana la ramanerea definitiva a titlurilor executorii, sumele retinute in baza acestora se depun de catre organul financiar al unitatii militare pagubite intr-un cont separat, la banca sau la Casa de Economii si Consemnatiuni, la alegerea persoanei obligate la plata.
    Art. 28
    Acoperirea pagubelor stabilite in conditiile prezentei ordonante se poate face si prin depunerea in natura a bunurilor ori de cate ori paguba nu este urmarea unei infractiuni, in urmatoarele conditii:
    a) bunurile sa fie identice si sa corespunda calitativ;
    b) sa fie procurate cu acte legale;
    c) sa fie predate unitatii la care s-a constatat paguba.
    Art. 29
    Comandantul sau seful unitatii care a emis decizia de imputare ori al carei organ financiar a primit angajamentul de plata, precum si comandantul sau seful esalonului superior, atunci cand constata ca imputatia este total sau partial neintemeiata ori nelegala, poate sa o anuleze sau sa o reduca, in termen de cel mult 3 ani, printr-o alta decizie, daca intre timp nu s-a pronuntat o hotarare asupra contestatiei facute impotriva deciziei de imputare sau angajamentului de plata.

    CAP. 4
    Caile de atac

    Art. 30
    (1) Persoana care considera ca imputarea sau retinerea a fost facuta fara temei sau cu incalcarea legii, precum si cea care, dupa ce a semnat un angajament de plata, constata ca in realitate nu datoreaza, partial sau total, suma pretinsa de unitate poate face contestatie, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii sub semnatura a deciziei de imputare sau de la data semnarii angajamentului de plata.
    (2) Contestatiile se depun la unitatea care are in evidenta debitul si se solutioneaza de comandantul sau seful care a emis decizia de imputare sau a carei comisie a efectuat cercetarea administrativa privind paguba pentru care s-a semnat angajamentul de plata.
    (3) Verificarea temeiniciei contestatiei poate fi facuta de persoana prevazuta la alin. (2) sau de o comisie de solutionare a contestatiei, numita de aceasta, nefiind obligatoriu ca membrii comisiei sa fi participat la efectuarea cercetarii administrative.
    (4) Hotararea asupra contestatiei se pronunta in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii acesteia si se comunica in scris, in termen de cel mult 15 zile de la pronuntare, unitatii care are in evidenta debitul, precum si celui in cauza.
    Art. 31
    (1) Impotriva hotararii pronuntate asupra contestatiei cel nemultumit poate face plangere in cel mult 15 zile de la data comunicarii hotararii.
    (2) Plangerea se depune la unitatea care are in evidenta debitul, iar aceasta este obligata sa o inainteze comisiei de jurisdictie a imputatiilor in cel mult 5 zile de la inregistrare.
    (3) Comisia de jurisdictie a imputatiilor solutioneaza plangerea in cel mult 60 de zile de la data inregistrarii acesteia la comisie.
    (4) Hotararea comisiei de jurisdictie a imputatiilor se considera definitiva si se comunica unitatii care are in evidenta debitul, precum si celor in cauza, in cel mult 15 zile de la pronuntare.
    Art. 32
    (1) Comisiile de jurisdictie a imputatiilor se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe baza ordinului conducatorilor institutiilor publice prevazute la art. 2, fiind formate din 3 - 7 membri.
    (2) Aceste comisii functioneaza in complete compuse din 3 membri, din care unul va fi in mod obligatoriu ofiter de justitie sau licentiat in stiinte juridice.
    Art. 33
    (1) Atunci cand, din motive temeinice, nu s-a efectuat cercetarea administrativa sau nu s-a emis decizia de imputare in termenele prevazute la art. 23 alin. (1), (2) si la art. 25 alin. (4), precum si in cazul in care decizia de imputare s-a emis impotriva altei persoane decat cea care a produs paguba ori pentru o paguba mai mica decat cea reala, comandantul sau seful unitatii competent poate cere comisiei de jurisdictie a imputatiilor repunerea in termen. Cererea se face in cel mult 15 zile de la incetarea cauzei care a impiedicat efectuarea cercetarii administrative sau emiterea deciziei de imputare ori de la data cand comandantul sau seful unitatii competent a luat cunostinta ca decizia de imputare s-a emis impotriva altei persoane decat cea care a produs paguba sau pentru o paguba mai mica decat cea reala.
    (2) Comisia de jurisdictie a imputatiilor, judecand cererea de repunere in termen, o admite sau o respinge prin hotarare, care este definitiva. Hotararea se comunica in cel mult 15 zile de la pronuntare comandantului sau sefului unitatii care a solicitat repunerea in termen.
    (3) Cand s-a admis cererea de repunere in termen, termenele prevazute la art. 23 alin. (1) si (2) si la art. 25 alin. (4) curg de la data inregistrarii hotararii la unitatea in cauza.
    Art. 34
    Dupa expirarea termenelor prevazute la art. 23 alin. (1) si (2) si la art. 25 alin. (4), paguba se imputa celor vinovati de neefectuarea cercetarii administrative sau de neemiterea deciziei de imputare, cu exceptia situatiilor in care s-a dispus repunerea in termen.
    Art. 35
    (1) Hotararile definitive pot fi revizuite de organul care le-a pronuntat, la cererea militarilor interesati, a comandantilor sau sefilor unitatilor ori a sefilor organelor de control financiar de gestiune, cand au fost descoperite fapte ori acte noi care nu au putut fi prezentate pana la data solutionarii cauzei, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
    (2) Cererea de revizuire se face in cel mult 30 de zile de la data cand persoanele interesate au luat cunostinta de actele sau faptele care constituie motivul revizuirii si se depune la unitatea care are in evidenta debitul. Unitatea este obligata sa inainteze cererea de revizuire la organul competent sa o solutioneze in cel mult 3 zile de la inregistrare.
    (3) Hotararea asupra cererii de revizuire se pronunta in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la organul competent sa o solutioneze si se comunica in cel mult 15 zile unitatii care are in evidenta debitul si celor in cauza.
    Art. 36
    Daca pentru paguba produsa s-au stabilit raspunderi materiale in sarcina mai multor persoane, de cererea introdusa de una dintre ele in exercitarea cailor de atac vor beneficia, potrivit cu ceea ce va rezulta privitor la situatia fiecareia, si persoanele care nu au facut cerere.
    Art. 37
    La solutionarea contestatiilor si a cererilor de revizuire de catre comandanti sau sefi de unitate ori de catre comisiile de solutionare a contestatiilor, persoanele obligate la plata pot fi citate cand ele solicita aceasta in mod expres, precum si in cazurile complexe.
    Art. 38
    (1) La solutionarea cauzelor de catre comisia de jurisdictie a imputatiilor, persoanele obligate la plata vor fi citate.
    (2) Solutionarea cauzelor se poate face atat la sediul comisiei de jurisdictie a imputatiilor, cat si la sediul unitatii pagubite.
    (3) Dupa deschiderea sedintei, presedintele comisiei de jurisdictie a imputatiilor constata daca sunt ori nu motive de recuzare cu privire la membrii completului, dupa care dispune citirea sau prezentarea rezumativa a documentelor din dosar si da cuvantul persoanelor in cauza prezente. Declaratiile acestora se consemneaza separat, sub semnatura. Pentru stabilirea adevarului, comisia de jurisdictie a imputatiilor va folosi toate mijloacele de proba admise de lege.
    (4) Cand persoanele citate nu se pot prezenta din motive temeinic justificate ori procedura nu a fost indeplinita pentru termenul de judecata fixat sau din alte motive obiective, comisia de jurisdictie a imputatiilor amana cauza pentru un nou termen, intocmind de fiecare data o incheiere in care va preciza motivul amanarii.
    Art. 39
    (1) Comandantii sau sefii unitatilor, comisiile de solutionare a contestatiilor, comisia de jurisdictie a imputatiilor, pronuntandu-se asupra cauzelor, hotarasc aderarea partiala sau totala, respingerea contestatiei, a plangerii sau a cererii de revizuire, dupa caz.
    (2) Comisia de jurisdictie a imputatiilor, cu ocazia solutionarii cauzelor, are dreptul sa propuna darea la scadere din evidenta contabila a pagubelor pentru care nu se stabileste raspunderea materiala potrivit prezentei ordonante.
    Art. 40
    Comandantii sau sefii unitatilor ori comisiile de solutionare a contestatiilor, plangerilor si cererilor de revizuire, la cererea celor in cauza si pentru motive intemeiate, pot hotari suspendarea executarii deciziei de imputare sau a angajamentului de plata, pana la solutionarea cauzei.
    Art. 41
    Persoanele citate ca urmare a exercitarii unei cai de atac prevazute de prezenta ordonanta au dreptul la restituirea cheltuielilor de cazare si transport pe care le-au suportat pentru deplasarea lor in fata comandantului sau sefului unitatii ori a comisiei competente, in cazul in care au fost exonerate total sau partial de plata sumei imputate. Restituirea cheltuielilor se face de catre unitatea din care face parte persoana respectiva, pe baza dispozitiei date de comandantul sau seful acesteia ori de comisia care a solutionat cauza.
    Art. 42
    (1) Persoanele interesate care, din motive intemeiate, nu au facut uz de caile de atac prevazute la art. 30, 31 si 35 pot cere repunerea in termen in cel mult 15 zile de la incetarea cauzei care le-a impiedicat sa uzeze de acele cai de atac.
    (2) Cererea de repunere in termen se solutioneaza de comandantul sau seful unitatii ori de comisia care nu a fost sesizata in termen.
    Art. 43
    In situatia in care, dupa epuizarea acestor cai de atac, persoanele obligate la repararea prejudiciului in conditiile prezentei ordonante considera ca au fost lezate intr-un drept legitim se pot adresa instantei judecatoresti competente, potrivit legii.

    CAP. 5
    Dispozitii speciale

    Art. 44
    Daca paguba produsa de persoanele prevazute la art. 7, 9 si 14 este urmarea unei infractiuni, dosarul cercetarii administrative se trimite parchetului militar competent pentru a lua masurile legale.
    Art. 45
    Cand actiunea penala nu poate fi pusa in miscare sau desi a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata, iar parchetul militar a dispus clasarea cauzei, scoaterea de sub urmarire sau incetarea urmaririi penale, actul de solutionare se comunica unitatii militare de la care s-a primit sesizarea, in vederea luarii masurilor ce se impun.
    Art. 46
    (1) Daca instanta de judecata pronunta achitarea pentru motivul ca fapta nu este prevazuta de legea penala, incetarea procesului penal pentru lipsa plangerii prealabile, autorizarii sau sesizarii organului competent ori a altei conditii prevazute de lege, precum si in cazul cand exista autoritate de lucru judecat, unitatea militara stabileste raspunderea materiala in sarcina celor vinovati, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    (2) In celelalte cazuri de achitare ori de incetare a procesului-penal, instanta judecatoreasca se pronunta si asupra actiunii civile.
    (3) In cazul in care achitarea s-a pronuntat pentru motivul ca fapta imputata nu exista ori nu a fost savarsita de cel in cauza, nu pot fi acordate despagubiri civile si nu vor fi stabilite raspunderi materiale.
    Art. 47
    Cand militarii sunt trecuti in rezerva sau in retragere, cand contractul militarilor angajati inceteaza ori cand personalul civil nu mai este incadrat in unitati militare, unitatile militare care au in evidenta debite din imputatii definitive, indiferent de valoarea lor, le transmit spre executare organelor financiare in raza carora domiciliaza debitorii. Confirmarea de catre aceste organe a primirii titlului executoriu constituie actul pe baza caruia creanta se scade din evidenta contabila a unitatii care a transmis titlul executoriu.
    Art. 48
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 2 emit instructiuni pe baza si in executarea acesteia.
    (2) Conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 2, in termenul mentionat la alineatul precedent, cu avizul Ministerului Finantelor, elaboreaza instructiuni care stabilesc regulile de scadere a bunurilor materiale consumate sau uzate in procesul pregatirii pentru lupta sau in alte activitati, declasarea si casarea materialelor, scaderea pierderilor din rebuturi, precum si scazamintele procentuale pentru pierderile determinate de perisabilitati, transport, depozitare, conservare, manipulare, transformare si modul in care se aplica aceste scazaminte.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 49
    Pentru pagubele produse inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante, stabilirea raspunderii materiale a persoanelor vinovate, precum si recuperarea sumelor incasate fara drept, a contravalorii bunurilor ori a serviciilor nedatorate se fac potrivit prevederilor legale in vigoare la data producerii pagubei.
    Art. 50
    Evaluarea pagubelor se face, potrivit dispozitiilor legale, la data constatarii acestora.
    Art. 51
    In situatiile neprevazute de prezenta ordonanta se vor aplica dispozitiile legislatiei muncii si legislatiei civile.
    Art. 52
    (1) Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Pe aceeasi data Decretul nr. 207/1976 privind raspunderea materiala a militarilor, publicat in Buletinul Oficial nr. 63 din 5 iulie 1976, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul apararii nationale,
                        Victor Babiuc

                        Ministru de interne,
                        Gavril Dejeu

                        Ministru de stat,
                        ministrul justitiei,
                        Valeriu Stoica

                        p. Directorul
                        Serviciului Roman de Informatii,
                        general de divizie Vasile Lupu

                        p. Directorul
                        Serviciului de Informatii Externe,
                        general de divizie
                        Alexandru Tanasescu

                        Directorul
                        Serviciului de Protectie si Paza,
                        Anghel Andreescu

                        p. Directorul Serviciului
                        de Telecomunicatii Speciale,
                        colonel inginer Mircea Anghel

                        Ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 121/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 121 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu